Waar is Harm Brouwer?

Voor een goed begrip dient u eigenlijk eerst het vorige artikel Getuigenverzoek te lezen, of in elk geval de kop die begint met “10)De heer H.N. Brouwer”.

Verder is voor nieuwkomers de volgende samenvatting relevant:

Voor degenen die hier terecht komen vanwege de uitzending van Pauw op 13 november jl een kleine samenvatting: Marianne is inderdaad verkracht en vermoord door asielzoekers, waaronder hoofddader Ali Hassan, in een caravan op het terrein van het toenmalige AZC. Vervolgens is haar lichaam gedumpt in het weiland waar zij werd gevonden. Een vriend van Ali Hassan, Faek Mustafa, heeft op de dag van de moord deze toedracht van de moord aan de politie verteld. Waarop besloten is dat deze toedracht niet bekend mocht worden en Ali Hassan is opgepakt op zijn huurkamer in Leeuwarden en nog hetzelfde weekend heimelijk het land is uitgezet via het Grenshospitium Amsterdam.

De regie voor deze doofpot-actie was in handen van Harm Brouwer en Joris Demmink, destijds respectievelijk Hoofdofficier van Friesland en Directeur-Generaal Vreemdelingenzaken en Internationale Aangelegenheden.  Later de hoogste mannen van Justitie geworden als respectievelijk baas van het OM en Secretaris-Generaal van Justitie. Nederland en de nabestaanden zijn dus nu al 20 jaar voorgelogen, uiteindelijk ten koste van een veeboer die tot een valse bekentenis is gedwongen op basis van het gestolen-fiets verhaal, terwijl Marianne die avond nimmer op een fiets heeft gezeten.  Juist vanwege de toenemende druk van de publicaties van Dankbaar en consorten, is een voor het publiek geloofwaardige “oplossing” verzonnen teneinde de waarheid te begraven. Uiteraard is dit een misstand van letterlijk ongelooflijke proporties, die derhalve nooit bekend mag worden vanuit de optiek van Justitie. Vandaar dat de boodschappers van deze misstand rücksichtloos, éénzijdig en zonder wederhoor worden afgemaakt in de landelijke media, als wel in de rechtszaal. Geen publieke omroep die Dankbaar en Mauritz eens uitnodigt. Alles onder regie van Justitie en met hulp van knechtje Yehudi Moszkowicz, die behalve de moeder van Marianne sinds kort ook de jongen vertegenwoordigt die op dag 1 aan de politie heeft verteld door wie en waar haar dochter werkelijk is vermoord. Waarbij het opmerkelijk is dat het juist Moszkowicz is die de zaak gisteren weer groots op de kaart zette, waar hij zelf stelt dat zijn cliënten “rust” willen. Het is Mauritz en Dankbaar niet te doen om de nabestaanden lastig te vallen, maar om in het algemeen belang boven water brengen van deze huiveringwekkende misstand, die in feite een samenzwering is tegen onze rechtsstaat en het hele Nederlandse volk, dus ook U! Niemand zou het moeten willen dat onze eigen overheid verkrachtende, keeldoorsnijdende moordenaars een stiekeme aftocht geeft, laat staan er een labiele veeboer voor laat opdraaien. Volgens Jeroen Pauw ben je dan “tuig”.

De foto bovenaan is de kop van een artikel uit het magazine van het OM: “Opportuun”. Het gehele artikel kunt u hier lezen.

Behalve u uit te leggen hoe hypocriet dit artikel is, zal ik u ook uitleggen waarom ik Harm Brouwer als getuige oproep in mijn strafzaak. Laat ik beginnen met een gesprek met  telefoniste Monica van de CTIVD, waar Harm Brouwer tegenwoordig de voorzitter van is  (let u ook even op dat daar een apart onderdeel is ingericht voor “melding van misstanden”):

En het antwoord dat kort daarop volgde:

Hieruit blijkt dat de heer Brouwer laat weten geen behoefte aan contact te hebben, met andere woorden dat hij niet vrijwillig zal willen getuigen om zich te verantwoorden.  Uiteraard kon ik dat – ook gezien zijn vluchtgedrag in het verleden – al voorspellen, maar achtte ik het opportuun om dit “on record” te krijgen.  Want de hamvraag is natuurlijk: Waarom wil Harm niet getuigen? Ik zal u het retorische antwoord geven: Harm Brouwer wil niet getuigen omdat juist Harm Brouwer als eindverantwoordelijke als geen ander weet dat ik gelijk heb. Ik stel immers dat hij samen met Joris Demmink de moordenaars van Marianne Vaatstra een stiekeme vrijgeleide heeft gegeven, getuigen en medeplichtigen de hand boven het hoofd heeft gehouden, en hierover nu al bijna 20 jaar liegt en bedriegt tegen de nabestaanden en het Nederlandse volk. Stelt u nu eens dat dat niet waar is, dan is een ernstiger vorm van smaad toch niet denkbaar? Juist voor een man wiens functies onberispelijkheid eisen, rechter, hoofdofficier, rechtbankpresident, OM Baas, voorzitter CTIVD, is dit de ergste smaad (en laster) ooit.  Een zichzelf respecterende hoge ambtenaar, die weet dat dit niet waar is, pikt dat natuurlijk nooit. Maar Harm laat wederom weten dat hij niet wenst te reageren en geen behoefte aan contact heeft. Juist voor een man die zijn mond altijd vol heeft gehad over eerlijkheid, open actieve verantwoording en transparantie, is dit enorm hypocriet.

Het wordt nog erger: Niet alleen beschuldig ik Harm van het bovenstaande, maar ook van het voorliegen van de Tweede Kamer door twee ministers (Hirsch Ballin en Opstelten). Normaal gesproken een politieke doodzonde.  Zie wat dat betreft nogmaals het vorige artikel Getuigenverzoek. Ook daar wenst Harm niet op te reageren. Hoe is dit nu te verklaren voor een man die zelf zegt: Je moet wel kunnen terugblaffen? Of vindt Harm niet dat ik blaf? Zo dom was Harm Brouwer om zelf in zijn (van de OM site verdwenen)  speech  “Zwijgen is zilver, spreken is goud:” te refereren aan mijn poll van jaren geleden:

“Deze kleine verkenning op het internet bewijst ook, dat het gezag van een procureur-generaal inderdaad niet meer vanzelf spreekt. Een aantal nieuwssites komt met het bericht van vorig jaar, dat tachtig procent van de Nederlanders mijn ontslag zou willen Op één van de weblogs kan men aanklikken of ik moet aftreden. De stand deze week: 92,17% is voor. Overigens hartelijk dank aan het adres van die negen mensen, die mij het voordeel van de twijfel gunnen!”

Let wel, toen wist ik nog niet eens wat zijn rol in de Vaatstra zaak is geweest. Die poll ging slechts over zijn rol in de Schiedammer parkmoord, Deventer moordzaak en Tonino. Harm weet dus donders goed wie ik ben en waar ik hem van beschuldig. Hoe dom was Harm wel niet om zelf de aandacht te vestigen op het feit dat meer dan 90% stemde voor zijn aftreden? Mocht hij de bedoeling hebben gehad dit belachelijk te maken, dan is dat faliekant mislukt, zeker in het licht van de omstandigheid dat hij er nu het zwijgen toedoet, in plaats van te spreken, in rechtstreekse tegenspraak met zijn preken. De hypocrisie van Harm Brouwer is nog het best te vergelijken met de wolf uit Roodkapje. Weinigen zien nog dat zijn oren en bek veel te groot zijn om voor lieve oma door te gaan.

“Maar oma, wat heeft u een grote oren?” “Dat is om je beter te kunnen horen.” “Maar oma, wat heeft u een grote ogen?” “Dat is om je beter te kunnen zien.” En toen kwam de laatste vraag van Roodkapje. “Maar oma, wat heeft u een grote mond?” De wolf kwam omhoog en zei: “Dat is om jou beter te kunnen opeten.” Hij pakte Roodkapje en at haar meteen helemaal op. Door deze twee lekkere hapjes viel de wolf op het bed in een diepe slaap en ging liggen snurken.

Welnu, laat ik dan maar de jager zijn uit het sprookje. Alle gekheid op een stokje, natuurlijk moet deze man aftreden. Meer dan ooit! Het ergste is nog dat deze man een apparaat om zich heen had en heeft die zijn leugens en bedrog in stand hebben gehouden. Luistert u bijvoorbeeld naar dit gesprek tussen Hans Mauritz en Wim Dankbaar:

Er zijn mensen (vrienden) die tegen mij zeggen: Jij krijgt Harm Brouwer nooit als getuige! Nee, dat zal best, maar die vrienden erkennen dus eigenlijk dat ze ook weten hoe het zit. Die vrienden gaan voorbij aan het feit dat Harm Brouwer zélf uit eigen beweging zou moeten willen getuigen. Als hij tenminste nog steeds staat achter zijn open verantwoording en transparantie, die zijn OM zou moeten betrachten. “Als wij een fout maken, niet hopen dat het overwaait beste collega’s! Open verantwoording!”

Wat Harm bedoelde te zeggen is dat dit alleen geldt voor onopzettelijke fouten. Niet voor opzettelijk bedrog, waarin je zelf moordenaars en verkrachters van een minderjarig meisje een vrijgeleide geeft in het zogenaamde Staatsbelang, dat niemand mocht weten. Want anders had Harm nu toch ook open verantwoording kunnen geven? In plaats van te duiken? Fijn dat Harm weer even bevestigd heeft dat zijn open verantwoording in deze zaak in geen velden of wegen te bekennen is. Heeft Harm daar een andere verklaring voor dan dat hij een pak boter van hier tot Tokio op zijn hoofd heeft? Het “persoonlijke afbreukrisico” van een Super PG komt dan wel erg dichtbij, niet?

Omdat ik de dingen graag bij de naam, en dus Harm Brouwer een beroepsleugenaar en misdadiger noem, is het uiterst opmerkelijk  dat hij daar niks tegenover durft te zetten. Het maakt mij niets uit of hij rechter of voorzitter van wat dan ook is.  Koning, keizer, admiraal, Popla gebruiken we allemaal. Er gaat voedsel in, er komt poep uit. Harm toont zich wel erg een normaal mens van vlees en bloed, door zo angstig te zijn. Gelukkig dat het niet Harm is die mag bepalen of hij moet getuigen. Dat doet in eerste instantie het OM, en in tweede instantie de rechter. Als die laatste nog bestaat dan kan hij alvast meenemen dat Harm onwillig is om te getuigen, ondanks al zijn reclame voor openheid en transparantie.

Dat Harm een hoge ome is, interesseert mij niets. De wet geldt voor iedereen. Hij is de belangrijkste getuige van allemaal, nog belangrijker dan Faek, die hij heeft laten overplaatsen. Ik stel immers dat hij vanaf 1 mei 1999 heeft geweten door wie en waar Marianne Vaatstra is vermoord, en bij de geheimhouding daarvan de voornaamste rol heeft gespeeld. Ben je dan een misdadiger of niet? Hoe zot is het dan wel niet dat hij niet eens durft te zeggen: Dat is niet waar, Wim! Hoe zot is het wel niet dat hij zegt: Ik wil niet reageren, ik heb geen behoefte aan contact! Hoe zot is het wel niet dat zijn OM Faek nog niet heeft laten zeggen: Wat de heer Dankbaar over mij stelt is absoluut niet waar! Wie heeft ooit gezien dat het OM aan Faek heeft gevraagd: Hebben wij jou opgepakt en verhoord op 1 mei 1999? Mistte je daarom je voetbalwedstrijd? Heb je Ali Hassan als de moordenaar aangewezen en waar we hem konden arresteren? Heb je ons verteld waar de moord op Marianne is gepleegd? Hoe lang was je vriend Ali? Was het de man die we gepakt hebben in Turkije? Weet je waarom we je overgeplaatst hebben naar AMOG centrum Musselkanaal?  Staan die vragen in het rapport Onderzoek Ali H. van Harm Brouwer?

Nee, die vragen staan er niet in, laat staan de antwoorden. Dan had Harm een geloofwaardig rapport gemaakt. Waarom staan ze er niet in? Omdat Harm Brouwer de antwoorden als geen ander kent! Vanaf dag 1! Die vragen en antwoorden kunnen alsnog gesteld worden. Maar dat moet dan kennelijk noodgedwongen via mijn strafzaak, waar Harm vooralsnog niet wel verschijnen. Het is uiteraard een schande dat een man die verkrachtende keeldoorsnijdende moordenaars van een minderjarige Friese deerne wegsluist, ook al is dat 20 jaar geleden, toezichthouder van onze ‘veiligheid” mag zijn.

Maak je het niet te persoonlijk, Wim? Ja natuurlijk is dit persoonlijk!  Hoe een grote klootzak (kan geen beschaafder woord vinden)  ben je wel niet met wat Harm Brouwer op zijn geweten heeft? Dat hij de waarheid vanaf het begin aan de familie Vaatstra heeft onthouden, is nog het minste. En dit monster mocht de baas van het OM worden? Wat voor een slappe zak ben je wel niet als je je schuil houdt voor de vragen van de luis in je pels? Met al je open verantwoording? Waar zijn de kamerleden en Jeroen Pauws die Brouwer ter zijn gepropageerde verantwoording durven te roepen? Of is onze parlementaire democratie en vrije pers een schijnvertoning? Maaike, als je nog niet dement en versleten bent, sta je dan ook weer eens op? Of moeten we het met je dagboek doen, dat verboden is, maar met een simpele google op “Dagboek Maaike Vaatstra” te vinden is? Misschien moet je Yehudi Harm Brouwer eens laten vragen waarom hij nooit de waarheid heeft verteld? Dat had jou en je gezin een hoop ellende bespaard toch? Kijk Maaike, ze rekken en strekken gewoon tot je dood bent. Komt steeds dichterbij. Weer een lastpak minder. Van die dappere, sterke vrouw is nu al niks meer over. Toch? Laat anders Yehudi weer een handgeschreven briefje inleveren dat je me kapot en failliet wilt hebben.

 

If we decide that anything goes, everything can come back to haunt us.
– Lyndon Baines Johnson

Volgende deel “Waar is Harm Brouwer? deel 2”  (Tot nu toe nergens dus).

 

 

 

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

Een reactie op Waar is Harm Brouwer?

 1. Hans Postma zegt:

  Wim,

  Je schrijft overtuigend.

  Ik maak pas kennis met je kruistocht, dus kan niet beoordelen of je gelijk hebt, maar je verhaal past in grote lijnen bij mijn verzoek aan de TK om een einde te maken tegen de geheime afhandeling van art 12 zaken in de raadkamer.

  Op dat abstracte punt (oproep om transparantie, en noodzaak voor de allerhoogsten om zich te verantwoorden, (bijvoorbeeld om te beginnen in de Vaste Kamercommissie van Justitie, in dit soort belangrijke zaken waar een groot imagoprobleem uit voort kan vloeien) kan ik je nu al moreel steunen.

  Sterkte,

  Ir JH (Hans) Postma

  (Zie Facebook “#arrestenfraude)

  >

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s