Faek medeplichtig?

Faek Mustafa medeplichtig voor, tijdens en na de moord

Geplaatst op 14 april 2022 door Wim Dankbaar

Voordat u dit leest, moet u eerst de vorige twee artikels over de medeplichtigheid van Faek aan de moord op Marianne Vaatstra hebben gelezen. Daarin wordt immers uiteengezet dat Faek al in de vooravond wist dat Marianne “gepakt” zou worden. Niet alleen heeft hij dat aangekondigd, maar ook handelingen verricht om het makkelijker te maken. Nu durf ik ook te stellen dat Faek behalve vooraf ook achteraf de daders heeft geassisteerd. Lezers van deze site weten dat Marianne Vaatstra is vermoord in een caravan op het AZC en dat de daders haar lichaam in het weiland hebben gedumpt. Faek heeft de daders daarbij geholpen, zoals onder meer blijkt uit de verborgen gehouden notitie van politieman Wiltje Bakker.  

bakker
mountainbike

Toen bekend was hoe, waar en door wie Marianne was vermoord en besloten was dat de ware toedracht geheim moest blijven, is deze notitie in de la met zoekgeraakte stukken beland. Datzelfde geldt overigens voor het bebloede trainingsjack dat bij het zwembad tussen het AZC en de vindplaats werd gevonden. Begrijpelijk, want het signalement van deze  kerels die die nacht bij de de vindplaats van Marianne zijn gezien, is natuurlijk van Faek en zijn metgezel Ali Hassan. Daar kan geen misverstand over bestaan, want Faek was de berijder van een mountainbike met gele vlammetjes op het frame. En de herenfiets van Ludger Dill was inderdaad te groot voor kleine dikke Ali van 1,60. Een doofpot bestaat bij de gratie van geheimhouding.

Interessant is ook wie dit signalement heeft afgegeven aan Wiltje Bakker. Dat is helaas onbekend. Maar hij of zij lijkt jongen 1 wel wat beter te kennen. “Droeg altijd zonnebril” duidt daarop. ‘S nachts draag je in de regel geen zonnebril. Het zou eventueel om Rommie Stiksma kunnen gaan. In het dagboek van Maaike Terpstra worden Rommie en haar broer Dirk twee keer genoemd:      

Voor mij staat het 100% vast, alles wijst er op. Het is verschrikkelijk, maar zal dit beest (of beesten) wel ooit gepakt worden. Als justitie het moet doen, dan vrees ik het ergste. En waarom die Afghaan niet? Het is bekend dat deze vent, niet zo’n lieverdje was. Op de Mavo in Kollum probeerde hij tijdens een ruzie een jongen te doden, door hem een stoel op de hals te drukken. Zijn woorden: ‘Een dode meer of minder, maakt mij niets uit, want ik heb er wel meer vermoord’. Dat waren zijn woorden en deze persoon is die nacht met een noodgang door het tunneltje gefietst. Rommie Stiksma heeft deze verklaring afgelegd. Hij behoorde ook bij het groepje waarvan een ander een meisje verkrachte in dezelfde nacht. Maar voor de recherche enkel een getuige en verder niet van belang, zo werd ons gezegd. Wij kunnen dit niet bevatten, hij was er toch ook. 1 mei spoorloos verdwenen. Wij wisten op 3 mei reeds dat er twee man weg waren, dat was voor de recherche geen reden om die kant op te gaan.

(…………)

Rommie Stiksma en haar broer hebben verklaard bij de recherche dat deze Afghaan met een noodgang door het tunneltje is gefietst in de nacht van 1 mei tussen 01.15 en 01.30 uur. Spencer Sletering is 3 keer bij ons geweest met z’n ouders of z’n moeder. Ook Wietze is een keer met zijn moeder geweest. We hebben er over gepraat hoe het is gegaan. Het punt betreffende het afscheid nemen was niet één keer hetzelfde verhaal.

Nu vraagt u zich af: Waarom wordt hier steeds over een Afghaan gesproken? Faek is toch een Irakees? Ik zal het uitleggen. Het heeeft alles met met de volksverlakkerij van Justitie te maken. Toen de moordenaar Ali Hassan éénmaal veilig het land was uitgesluisd en de andere moordenaar Haval Ali Mawloud op eigen kracht was ontsnapt. moest getuige Faek ook uit de wind gehouden worden. Faek was minder gevaarlijk voor Justitie omdat hij niet aan de groepsverkrachting had meegedaan, dus zou zijn DNA nooit kunnen matchen met het spermaspoor. Daarom hoefde hij niet het land uit, maar hij moest natuurlijk voorlopig wel buiten beeld worden gebracht. Daarom is hij twee dagen na de moord op 3 mei 1999 overgeplaatst naar het AZC Musselkanaal. Twee medewerkers van het AZC waren daar getuige van. De aandacht is vervolgens verder van Faek afgeleid door hem te vervangen door een Afghaan, Mohammed Akbari, die al maanden daarvoor was vertrokken naar zijn familie in Engeland. Dit bedrog heeft zo goed en verwarrend gewerkt, dat ook de media en zelfs de familie Vaastra het vanaf nu over een Afghaan hadden. Kijkt u bijvoorbeeld naar dit verhaal in de Kollumer Courant:  

kollumer Courant

U leest onder de foto van de 19-jarige Mohammed Akbari dat hij sinds 3 mei spoorloos is. Precies de datum dat Faek is overgeplaatst. Ook leest u dat hij getuige geweest zou zijn van de moord. Ook dat klopt met Faek. Akbari diende dus als bliksemafleider voor Faek. Het moest een jongen zijn die voor Faek kon doorgaan maar voorlopig niet gevonden zou kunnen worden, omdat hij al maanden geleden naar het buitenland was vertrokken. Het bedrog van Justitie wordt nog duidelijker door de stelling dat Akbari alleen maar als getuige wordt gezocht. Dat is nog nooit vertoond. Net of je als getuige van een moord geen verdachte bent. Minimaal pleeg je dan een strafbaar feit door niet in te grijpen om die moord te voorkomen. En als je dan spoorloos verdwijnt zonder het misdrijf te melden ben je ook schuldig aan het verhullen van een misdrijf. Dat heet gewoon medeplichtig. De vraag is natuurlijk ook hoe en van wie Justitie wist dat er naast hoofdverdachte Ali Hassan ook een getuige van de moord zou zijn. Inmiddels is het zonneklaar dat Faek dit zelf heeft verteld op 1 mei 1999 aan de politie van teamleider Jan Verkaik.


Ook de familie Vaatstra is in de wisseltruc van Justitie getrapt, getuige het feit dat zij het ook over een Afghaan hebben die samen met Ali op de Keningswei werd gesignaleerd in de nacht van de moord. Ook in het onderstaande artikel van 2003 gaat het over een Afghaan.

afghaan

Ik kan u verzekeren dat de Afghaan Mohammed Akbari nooit op de Piter Jelles school in Kollum heeft gezeten. Niiemand die hem daar kent. In het leerlingenarchief komt hij niet voor. 19 jaar is ook al wat oud om nog op de MAVO te zitten. Dat geldt echter niet voor Faek. Die zat wel op die MAVO en was zo’n beetje de schrik van de school. Het was ook Faek die de genoemde doodsbedreiging heeft geuit. Samen met zijn vriendje Rida was hij zo onhandelbaar dat ze twee dagen voor de moord van school zijn gestuurd. De lerares Nederlands mevrouw Douma zei: Of die jongens weg of ik weg! Een andere leerlinge (Gisela) vertelde mij dat Faek ook niet vies was van sexueel getinte bedreigingen. Als hem iets niet beviel dan zei hij: Ik zal je eens goed neuken.

Het bedrog heeft zo goed gewerkt dat de familie Vaatstra ook niet meer wist waar de klepel hing. Want de Irakees die het snijgebaar naar Marianne maakte en zich later aan een 14 jarig meisje (zijn vriendinnetje Stephanie) zou vergrijpen in dezelfde Konininginnenacht was ook gewoon Faek. Een Afghaan had daar niets mee te maken, bedoeld wordt zijn metgezel Ali Hassan. Om het nog verwarrender te maken: Het was in feite Ali Hassan die het snijgebaar maakte en Faek heeft ook nooit Stephanie verkracht. Dat verhaal is door Justitie ingestoken om achteraf een excuus te verzinnen dat Faek door de politie is gehoord, niet voor een verkrachting van Stephanie, maar in verband met de moord op Marianne.

De cirkel wordt natuurlijk helemaal rond als Faek zijn andere vriendinnetje Isabella op maandag 3 mei telefonisch met de dood bedreigt: “Als jij niet stopt met praten, word jij ook vermoord!” Isabella had die ochtend bij de politie gemeld dat zij op het AZC had vernomen dat Faek en Ali bij de moord betrokken waren. Een duidelijker bevestiging van zijn betrokkenheid is met deze doodsbedreiging nauwelijks denkbaar. Opvallend is ook dat Faek nooit aangifte tegen mij heeft gedaan vanwege mijn publicaties over deze doodsbedreiging aan Isabella. Dat wordt ook moeilijk want dan moet hij eigenlijk bij Isabella zijn. Schandalig is ook dat Justitie niks met de aangifte van Isabella voor deze doodsbedreiging heeft gedaan. In plaats daarvan is hij in de namiddag naar Musselkanaal overgebracht. Maar hij mocht dus nog wel eerst even Isabella bedreigen, een getuige dus die de politie in zijn richting wees. De vraag is ook hoe Faek zo snel wist dat Isabella bij de politie had “gepraat”.


https://www.youtube.com/embed/qwTYWFFwNe8?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=nl&autohide=2&wmode=transparent


De allesoverheersende misdadige rol in de zaak Vaatstra is dus vooral aan Justitie te verwijten. Het mag natuurlijk nooit uitkomen dat Justitie moordenaars en verkrachters beschermt. een vrijgeleide geeft op kosten van de Staat en 20 jaar lang het volk belazert. Men ziet dat ook aan de wijze waarop een verdachte wordt uitgesloten Als je DNA niet overeenkomt met het spermaspoor, dan ben je geen dader. Dit slaat natuurlijk nergens op. Ten eerste hoeft de verkrachter niet dezelfde als de moordenaar te zijn, ten tweede betekent het niet dat je er niet bij bent geweest of anderzins de moord en de cover-up hebt gefaciliteerd. De familie Vaatstra heeft dat ook nooit goed begrepen, maar dat is waarschijnlijk omdat zij ook gehersenspoeld zijn met een één-dader-scenario. In alle berichtgeving van Justitie ging het altijd om “de dader” in plaats van daders. Alle berichten zijn in feite leugens omdat Justitie op dag 1 al wist hoe het zat. Van Faek!

Faekverdachte


Onderstaan ook weer zo’n voorbeeld. De familie Vaastra begreep niet dat als het DNA van de eigenaar van de afgebrande caravan niet overeen komt met het spermaspoor, dat niet hoeft te betekenen dat de man niet betrokken is geweest bij de moord en het uitwissen van sporen zoals de afbranding van de werkelijke plaats-delict. Opvallend is ook dat Vaatra hier nog de rotsvatse overtuiging heeft dat zijn levenloze dochter na de moord in het weiland is gedumpt.

caravantelegraafPotsierlijk is het zogenaamde rapport “Onderzoek Ali H.” van het Openbaar Ministerie uit 2011. Dit rapport was uitsluitend bedoeld om alle twijfels te bestrijden die door Eén Vandaag in vier uitzendingen naar buiten waren gebracht. Faek Mustafa komt in het rapport ook uitgebreid aan bod. Zijn naam wordt bewust misspeld als Feik Mostafa. Het rapport is een evidente aanéénrijging van leugens. Het is wellicht daarom van de OM site verdwenen, maar Wim zou Wim niet zijn als u het op deze site niet meer zou kunnen raadplegen:

https://rechtiskrom.files.wordpress.com/2020/11/rapportalih.pdf


Ronduit lachwekkend is de vetgedrukte tekst in onderstaand bewering uit het rapport:

Een vriendin van Marianne vertelt de politie twee dagen na de moord dat zij Feik op Koninginnedag in
Kollum heeft zien lopen, samen met drie of vier andere asielzoekers. Een van hen kent zij niet. Zij
omschrijft deze man als iemand van ongeveer 25 jaar, met een bierbuikje, getinte huid, een wit baseball petje op, wit T-shirt, zwarte zonnebril en korter dan 1.75 meter. Feik wordt op 19 mei 1999
verhoord en staat wangslijm af om zijn dna te vergelijken met de sporen van de moordenaar. (Wim: Let op enkelvoud moordenaar) Dat komt niet overeen. Hij kan zich niet herinneren met wie hij precies op Koninginnedag in Kollum was.

Dus Faek kan zich het verhaal van Geke niet meer herinneren? We gaan vanavond jouw vriendin wel pakken? Het uittrekken van de ventielen herinnert hj zich ook niet? Hij is glad vergeten wat hij in zijn verhoor aan de politie heeft verteld? Weet hij nog wel dat hij een crossfiets met gele vlammetjes had? Het rijmt geweldig met zijn bewering in zijn brief aan de rechter:

faekwaarheidIn het volgende artikel zal ik behandelen waarom Justitie de aangite van Faek tegen mij heeft geseponeerd, als ook mijn tegenaangifte tegen hem heeft geseponeerd. Ook zal ik uitleggen waarom Faek geen nieuwe aangifte wil doen, zelfs niet mág doen. Wat heel bijzonder is, nu mijn beschuldigingen in feite steeds ernstiger worden. Het heeft alles te maken met de omstandigheid dat een vervolging van Wim (of andersom van Faek) onvermijdelijk leidt tot de waarheid, die door Justitie al die tijd verborgen is gehouden.

Overigens ben ik benieuwd of Maaike nog steeds mijn website graag leest: