Stephanie

De leugens van Stephanie in de krant

Geplaatst op 4 februari 2011 door Wim Dankbaar

hassancolor5

Hieronder volgt het artikel over Stephanie in de Leeuwarder Courant. Mijn commentaar is in vetgedrukte tekst weergegeven. Voordat u gaat lezen,  geef ik u een korte samenvatting van het hoe en waarom: De werkelijke moordenaars van Marianne, Feik Mustafa en Ali Hassan, zijn nog hetzelfde weekeinde in het diepste geheim afgevoerd. In opdracht van Joris Demmink (toen de baas van alle asielzoekerscentra) en Harm Brouwer (toen hoofdofficier van Friesland), omdat de daders  beschikken over chantabele informatie die Joris Demmink direct de kop zou kosten. Nu zit Demmink op de hoogste plek van het Ministerie van Justitie.  Harm Brouwer op de hoogste plek van het Openbaar Ministerie. Deze aantijgingen zijn uiteraard lood en loodzwaar, maar niemand, en zeker de heren zelf niet, onderneemt enige actie, in welke omstandigheid  de waarheid reeds besloten ligt.

Nu begrijpt u dus ook waarom de waarheid koste wat kost onder het tapijt moet blijven, waarom er koste wat kost gelogen moet blijven worden, waarom de hele organisatie mee blijft doen, waarom de boodschappers van de waarheid  koste  wat kost in diskrediet gebracht moeten worden. De waarheid brengt immers direct de top van justitie ten val en doet het vertrouwen in de rechtstaat op  haar grondvesten schudden. Het hele land zal op zijn kop staan. Het navolgende artikel is dan ook niets anders dan pure staatspropaganda en wanhopige damage control. Een poging om de boodschappers te stoppen over de rug van een meisje dat 11 jaar geleden is ingelijfd.

Internetspeurders claimen dat ze de moord op Marianne Vaatstra hebben opgelost. Justitie is corrupt, schrijven ze, en de oplossing van de zaak ligt nu in handen van ‘kroongetuige’ Stephanie.

Klopt allemaal, behalve dan dat er behoudens Stephanie veel meer getuigen zijn die de oplossing van de zaak kunnen brengen, maar waar Justitie niets mee wil doen. Het verschil tussen deze getuigen en Stephanie,  is dat Stephanie tot een “bang kanariepietje” is gemaakt die in de zak van het OM zit. Dit bange kanariepietje wordt nu meer dan ooit tevoren misbruikt door het OM en haar propagandakanalen, om de deksel op de doofpot te houden.

Dat zij niks met de moordzaak te maken heeft, geloven ze niet. En zo is Stephanie al een jaar lang hoofdpersoon in een krankzinnig verhaal.

VOGELVRIJ

JANTIEN DE BOER

Het gist op het internet. De moord op Marianne Vaatstra is opgelost, roepen amateur-speurders op de website Klokkenluideronline. Ze bombardeerden de 25-jarige Stephanie uit Kollum tot ‘supergetuige’, vallen mensen lastig, verzinnen complotten en iedereen die hen niet gelooft is bang, achterlijk, of beïnvloed door hogere pedofiele machten.

De speurders jagen op informatie als wolven op hun prooi en werden tot voor kort beleefd te woord gestaan door het openbaar ministerie en de gebroeders Anker. Alles is gefilmd en opgenomen en staat op internet. Ook de film waarop te zien is hoe ze de moeder van ‘kroongetuige’ Stephanie met een verborgen camera bezoeken.

Pure en leugenachtige stemmingmakerij van mevrouw Jantien de Boer. Hier laat zij  zich reeds in de kaarten kijken. Het stuk is duidelijk geschreven vanuit een negatieve subjectieve insteek, waarbij de ene partij zwart en de andere wit gemaakt moet worden. Negatief beladen woordgebruik als bombarderen,  krankzinnig, jagen, lastig vallen, verzinnen, wolven op hun prooi, getuigt hiervan.

Slechts één voorbeeld van een leugen: De film van de moeder van Stephanie is niet opgenomen met een verborgen camera. U kunt uzelf daarvan hier overtuigen:  https://www.youtube.com/embed/Sq6wV3tgsuQ?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=nl&autohide=2&wmode=transparent

“Waarom vertelt uw dochter niet de waarheid over deze meest vreselijke moord?”, vraagt speurder Micha Kat de moeder op haar werk. De vrouw voelt zich overvallen, maar Kat filmt stiekem door en zegt niet te begrijpen dat ze de politie wil bellen om hem eruit te zetten.

Dat de vrouw zich overvallen voelt, is subjectief. Je kunt net zo goed zeggen: De vrouw wil geen antwoord geven op een terechte vraag en probeert op agressieve, harteloze wijze aan de vraag te ontkomen. Dat Kat “stiekem filmt” is een leugen die hier herhaald wordt.

De speurders bedrijven “harde journalistiek”, erkennen ze, maar ze doen het voor de waarheidsvinding, zeggen ze. Ondertussen vluchtte de moeder van Stephanie vorig weekend na bedreigingen op internet met haar jongste dochter haar huis uit.

Het woord (amateur)speurders wordt bewust gebruikt vanwege de negatieve lading. Ikzelf heb éénmaal gesproken met Jantien de Boer en nooit erkend dat ik harde journalistiek bedrijf. Met Micha Kat is in het geheel niet gesproken, dus dat wij erkennen harde journalistiek te bedrijven is een onjuiste weergave, een onjuist citaat nog wel. Niets meer dan woorden in de mond leggen. Een schande voor een zichzelf respecterende journalist.  De moeder moest met haar jongste dochter het huis uitvluchten? Waarvoor dan? Voor wie dan? Waar zit ze nu dan? Op een geheime locatie met surveillerende politiebusjes eromheen?  Gelooft Jantrien de Boer dit nu zelf als ze dit opschrijft?

Kennedy

Kompaan Wim Dankbaar van Micha Kat, die vanuit zijn woonplaats Overveen niet alleen de zaak Vaatstra probeert op te lossen, maar ook de moord op John F. Kennedy, bezocht de 25-jarige Stephanie in november onaangekondigd thuis.

Referentie naar mijn JFK onderzoek is ook weer bedoeld om te ridiculiseren. Jantien de Boer kan natuurlijk ook melden dat Peter R. de Vries er zijn langste uitzending ooit aan heeft besteed, maar mevrouw de Boer verstaat de kunst van het weglaten, éénzijdig en gekleurd informeren. Over Peter R. de Vries gesproken, die bezoekt regelmatig “onaangekondigd” mensen thuis. Sterker, als hij het filmt, heimelijk of niet, dan krijgt hij daar TV prijzen voor.  

Dat was twee weken nadat ze een openhartoperatie had ondergaan.

Ja en? Punt 1 hoe moest ik dat weten? Punt 2, waarom zou dat moeten betekenen dat je geen vraag kunt beantwoorden?  

Toen de broer van Stephanie post uit de brievenbus haalde, werd hij aangesproken door Dankbaar. “Woont Stepanie hier?” De jongen knikte en liet de speurder binnen, in de veronderstelling dat hij met een ouderling van de kerk te doen had.

Op de speurderssite doet Wim Dankbaar zijn verhaal. Hij vroeg Stephanie naar de moord op Marianne. En hij beschrijft hoe Stephanie’s “vriendelijke vragende gezicht naar een uitdrukking van grote schrik en bezorgdheid” ging. Volgens hem zei ze dat ze er niks over wil zeggen, dat ze er niet over kon praten.

Het valt mij nog mee dat David en Stephanie hun oude leugen tegen hun eigen vader niet herhalen. Die wist namelijk te vertellen dat hij van Stephanie en David had begrepen dat zij mij het huis uit moesten schoppen onder de luide kreet: Eruit! En nu eruit!

De schrijfstijl van Jantien de Boer wordt overigens met elke regel creatiever. “De jongen knikte”. Was ze erbij ofzo?  Is er nu een groot romanschrijfster aan Jantien verloren gegaan, of is er een professionele copywriter op dit verhaal gezet?  Het juiste verhaal staat hier:  

Zottigheid

Stephanie herinnert zich dat ze heeft gevraagd of Dankbaar weg wilde gaan, dat ze dacht: “Wat is dit voor zottigheid”, dat ze bang was, ook omdat ze in haar eigen huis werd overvallen. Maar het was te laat.

Braaf schrijft Jantien de Boer op wat de gedachten van Stephanie waren. Vooral de gedachte aan het woord “zottigheid” moet nog even in een vet gedrukt kopje worden benadrukt. Hetzelfde geldt voor het woord “overvallen”. We moeten nu begrijpen dat het feit dat Stephanie zich overvallen zou hebben gevoeld, nadat ik op beleefde wijze was binnengelaten door haar broer, de reden was voor  haar weigering een antwoord op de vraag te willen geven. Het was uiteraard de vraag en het zich niet raad weten hoe zich eruit te liegen, wat haar overviel.  

Hoezo  was het te laat? Te laat waarvoor? Het beschreven bezoek dateert van 4 november 2010 !!! Daarna heeft Stephanie mijn versie van de gebeurtenissen, meer dan ééns – via haar advocaat  – ontvangen als conceptpublicatie ter wederhoor, commentaar en/of correctie, waarbij uiteindelijk die advocaat haar eveneens met klem adviseerde om de waarheid te vertellen aan de ouders van Marianne Vaatstra.  Omdat Stephanie geen sjoege gaf, tot geen enkel commentaar bereid bleek, ben ik uiteindelijk tot publicatie overgegaan op dezelfde dag  dat de moeder van Marianne via de radio een beroep op haar geweten moest doen.  22 december 2010. Maar volgens Stephanie en Jantrien de Boer was het op 4 november 2010 reeds “te laat”?

Dankbaar op zijn site: “Een gedetailleerde uiteenzetting over de gebeurtenissen van die avond op Koninginnedag, had ik na elf jaar zwijgen van Stephanie niet meer verwacht. Het ging er vooral om haar reactie te registreren op de confrontatie met de waarheid. Het moge duidelijk zijn dat die reactie zeer veelzeggend was. Opmerkelijk was ook dat Stephanie niks ontkende van die waarheid. Haar enige prioriteit was zo snel mogelijk te ontsnappen aan de situatie.”

Zo werken deze mannen, weet persofficier Henk Mous van het openbaar ministerie in Leeuwarden. Alles wat je zegt, wordt tegen je gebruikt. Alles krijgt lading, alles wordt verwrongen.

Henk Mous is een beroepsleugenaar op kosten van de gemeenschap. Alles wat hij hier, in samenspanning met de Leeuwarder Courant stelt, over de werkwijze van “deze mannen”, geldt in optima forma voor hemzelf.  Mous schijt zeven kleuren dat zijn leugens ooit eens aan het licht komen door “onze werkwijze”.  Zijn angst is terecht, want dit zal ook gebeuren!

Stephanie had de gruwelijke pech dat ze op de avond dat Marianne werd vermoord, werd verkracht door Feik, een van de mannen die door de speurders in verband met de moord wordt gebracht. Ze was veertien en mocht voor het eerst van haar leven uit, naar de afsluiting van de Kollumer Kaasdagen op het Maartensplein in Kollum.

Dat is kras, zeg! Jantien de Boer schrijft gewoon dat Stephanie verkracht is door Feik. Maar die zogenaamde verkrachting – Stephanie’s advocaat Hans Anker noemt het zelfs een “beweerde verkrachting” –  is nooit bewezen. Hij is geseponeerd!  Juridisch gesproken is er dus geen bewijs voor de bewering van Jantien de Boer, laat staan dat het “gruwelijke pech” was.  Is dat dan geen smaad en laster tegenover Feik? 

Ze kende Feik via een vriendinnetje dat gecharmeerd van hem was. Toen ze voor elven ’s avonds naar huis wilde, liep hij met haar mee en werd ze door hem verkracht.

Kadeng!  Weer een knalharde leugen van Stephanie, die Jantien slaafs registreert. Stephanie beweert met droge ogen dat Feik niet haar vriendje was. In de zin van verkering hebbende. Nee, ze kende hem via een vriendinnetje die gecharmeerd van hem was. Beste mensen, denk even na! Wie was dat vriendinnetje dan? Was dat vriendinnetje er die avond ook bij? Hoe bestaat het dat Stephanie met de “onbekende” Feik alleen naar huis loopt, dat trouwens anderhalve kilometer buiten het centrum van Kollum ligt?  Er worden totaal geen details gegeven.  Waar is het gebeurd? Hoe is het gebeurd? Waar bestond deze “verkrachting” uit? Hoeveel dwang en geweld kwam er aan te pas? Welk lichaamsdeel van Feik is waar binnengedrongen? Tong in mond? Penis in vagina? Vinger? Fellatio met een mes op de keel? En verderop wordt het verhaal nog lachwekkender. Stephanie was in elk geval gewoon het liefje van  Feik. Talloze getuigen die dit kunnen beamen.  Met andere woorden: Stephanie laat hier haar leugens zwart op wit vereeuwigen door Jantien de Boer.

Geschokt en in de war kwam ze thuis. Ze was nog helemaal niet bezig met seks, ze schaamde zich. Dagen later pas deed ze aangifte, nadat de moeder van een vriendinnetje de politie had gebeld.

“Alles krijgt lading, alles wordt verwrongen.” Om de toepasselijke quote van Henk Mous er maar eens bij te halen. De waarheid is dat Stephanie geschokt thuiskwam omdat ze wist dat Marianne was ontvoerd onder meer door Feik. De waarheid is verder dat zij helemaal geen aangifte wilde doen van wat dan ook,  en dat zij pas op 14 mei, dus ruim twee weken na de “beweerde verkrachting” werd uitgenodigd op het politiebureau om gehoord te worden in verband met de moord op Marianne Vaatstra! Hoe dat verhoor is verlopen weet niemand, behalve Stephanie en de verbalisanten, maar het eindresultaat was dat Stephanie aangifte deed  van verkrachting tegen Feik.  Hier heeft Stephanie zich laten overhalen tot een pact met de duivel. Immers,  Stephanie was de enige getuige die ooit haar vinger kon opsteken om te vertellen dat Feik en Ali achter de moord zaten. En nu die stiekem door justitie waren weggesmokkeld, zat niemand daar op te wachten. Uitgezonderd de ouders van Marianne en de rest van de gewone burgers van Nederland.  Sterker nog, men kon een aangifte tegen Feik best gebruiken om achteraf te kunnen verklaren waarom Feik was opgepakt, verhoord en zijn DNA was afgenomen. Daarom wordt Stephanie uitgenodigd om te komen praten over de moordzaak van Marianne. Hoe kan Jantien de Boer met droge ogen opschrijven dat Stephanie niets met de zaak te maken heeft, als Justitie dit zelf al wist direct na de moord?

Vader Bert kreeg diezelfde dag zelfs van de vrouwelijke rechercheur Herbie te horen dat zijn dochter “ernstig was verkracht”. Is het  dan niet bizar dat het OM vervolgens besluit de zaak tegen Feik niet te vervolgen, niet eens voor de rechter probeert te brengen, maar nu wel via haar lakei, de Leeuwarder Courant, wil volhouden dat de verkrachting wel degelijk heeft plaatsgevonden? 

Een paar weken later werd de zaak tegen Feik geseponeerd omdat de enige getuige die iets kon vertellen stomdronken was en er onvoldoende bewijs was.

Hela, Hola, wacht even! Er was een getuige? Een getuige van de verkrachting? Die was er dus bij? Wie was dat dan nu weer? Maar die kon niks vertellen omdat hij of zij stomdronken was? Dus die had alle  zintuiglijke vermogens door de drank reeds verloren om ook maar iets te registreren van de “verkrachting”? Kon hij nog wel lopen? Dus eigenlijk was het helemaal geen getuige? Als deze niet name genoemde getuige al bestaat.  Met deze laatste zin verklaart Jantien de Boer haar lezers definitief voor Gekke Gerritjes.

Leest u even mee in het onderstaande artikel:

faekverkrachting

Kijk aan, kijk aan! Uit de vermeende gesprekken met Feik bleek dat er “geen sprake is geweest van bedreiging met geweld”! Van de stomdronken getuige wordt hier ook niets gemeld. Die wordt nu pas door Jantien de Boer opgevoerd. Dit verhoor van Feik zou dus hebben plaatsgevonden nadat de politie van Stephanie heeft begrepen dat zij door hem “ernstig  verkracht” is. Maar nu geloven ze Feik op zijn blauwe ogen, zonder het met Stephanie terug te koppelen? Ze melden zelfs dat Stephanie de aangifte heeft ingetrokken. Was dat wellicht van het begin af aan de afspraak met Stephanie geweest? Dat zij de aangifte zou intrekken?

Of heeft Stephanie zich dan vrijwillig laten pakken door haar boyfriend? Oh,  vandaar dat Stephanie de aangifte inmiddels heeft ingetrokken. Althans volgens dit bericht. Of klopt dat ook niet? Nee het klopt niet! Want zodra papa van Reemst dit leest, protesteert hij dat zijn dochter helemaal niets heeft ingetrokken. Bert heeft immers begrepen van de politie dat zijn dochter  “ernstig is verkracht”, dus nu zal die schoft vervolgd worden ook! 

Het wordt dus snel gecorrigeerd met het volgende berichtje:

Feik was toen al overgebracht naar het asielzoekerscentrum in Drachten, omdat de spanningen rond het azc in Kollum na de moord op Marianne hoog opliepen. Zijn dna was voor de zekerheid dubbel getest, daaruit bleek dat het niet gelijk was aan het dna dat bij Marianne werd gevonden.

Het verhaal wordt steeds mooier. Dus voor de aangifte van Stephanie op 14 mei was Feik al overgeplaatst naar Drachten? Of daarna ? Waarom dan? En waarom juist hij? Als niemand nog wat wist van de “verkrachting” , waarom is hij dan overgeplaatst? Wat bedoelt Jantien trouwens met “dubbel getest”? Had Feik soms ook zijn sperma op Stephanie achtergelaten? En was daar nog wat van over na die twee weken dat ze aangifte deed? En hoe zit het dan met AZC directeur Luis Uijl, die stelt dat Feik op al op 3 mei was overgeplaatst:

Louis Uijl: Euhm, ja, ik ben al eerder, maar dat weet u waarschijnlijk ook, in geval met coldcase, er is al een keer 2 rechercheurs hier geweest
Wim Dankbaar: Ok, meneer Adema en Vos die zijn ook bij u geweest?
Louis Uijl: Ja, ja daar is ook een verslag van gemaakt.
Wim Dankbaar: Ok, oh, dat was mij allemaal nog onbekend, dus ja dat weet ik niet, maar ja, kunt u dan ook zeggen of u heeft kunt bevestigen dat u bij de uitzetting van Feik Mustafa aanwezig bent geweest?
Louis Uijl: Maar dat was een andere zaak hè?
Wim Dankbaar: Op 3 mei 1999?
Louis Uijl: Ja, dat klopt.
Wim Dankbaar: Dat klopt?
Louis Uijl: ja, maar er speelden toen 2 zaken.
Wim Dankbaar: Ja, Wat bedoelt u precies?
Louis Uijl: Dat was dus de moord op Marianne Vaatstra en de zaak die gelijktijdig speelde was een vermeende verkrachtingszaak door de zoon van Feik Mustafa
Wim Dankbaar: Ja, ja, Feik Mustafa is toch het land uitgezet, de zoon? En niet de vader, Of ?
Louis Uijl: Nou, ze zijn geen van tweeën het land uitgezet, ze zijn naar Drachten overgeplaatst, vader en zoon
Wim Dankbaar: Vader en zoon?
Louis Uijl: Ja.
Wim Dankbaar: Op 3 mei?
Louis Uijl: Euhh, dat zou best eens kunnen, ja dat denk ik wel want dat hebben we heel snel gedaan in verband met dat er een dubbele zaak speelde en konden we deze zaak er niet bij hebben.
Wim Dankbaar: Met de dubbele zaak bedoelt u de verkrachtingszaak van Stefanie en de moord op Marianne?
Louis Uijl: Ja.
Wim Dankbaar: En waarom moest Feik dan zo snel weg? In verband met welke zaak?
Louis Uijl: Nou, Wij waren volop bezig met Marianne Vaatstra, met politie en met het hele centrum en met de directie en op dat moment diende zich dit aan waarbij dus dat verkrachtings- dan wel aanranding aangegeven werd door, ik weet niet meer of zij Stephanie heette maar in ieder geval is er dus gewoon van de zoon van Mustafa is ook DNA afgenomen en op dat moment is er besloten met goed weten in de Driehoek van dat er dus een overplaatsing naar een ander centrum zou plaatsvinden en dat is Drachten geworden.
Wim Dankbaar: Dus hij is niet naar AZC Musselkanaal vervoerd maar naar Drachten?
Louis Uijl: Nou ja, volgens mij wel, nou ja goed, ik was er zelf bij en in mijn beleving was het Drachten hoor.
Wim Dankbaar: Maar ik vind het een beetje vreemd klinken eerlijk gezegd, het was bekend dat deze man verdacht werd van de verkrachtingszaak van een jong meisje, ik kan u nu wel zeggen dat ze Stefanie heet, maar dat doet er eigenlijk niet zo veel toe, maar dan wordt hij direct overgeplaatst naar een ander AZC?
Louis Uijl: Nee, nee.  Dit was in volledig overleg met burgemeester en met politie , dus ik zeg al – in de driehoek.
Wim Dankbaar: Ja ja, ik maak u niet verantwoordelijk voor die overplaatsing ,
Louis Uijl: Nee nee nee
Wim Dankbaar: maar ik vind het wel een beetje raar, wat kan de reden daarvan geweest zijn dat die dan overgeplaatst wordt? Zo’n jongen moet dan toch gelijk verhoord worden?
Louis Uijl: Ja, dat is ie ook.
Wim Dankbaar: In Drachten dan?
Louis Uijl: Nee hoor, hij is gewoon in, volgens mij was dat in Buitenpost dat hij is verhoord.
Wim Dankbaar: Op die zelfde maandag 3 mei 1999?
Louis Uijl: Nee, daarvoor en heeft een paar dagen daar mogen verblijven.

Louis Uijl zegt dus dat Feik Mustafa op 3 mei, direct nadat hij dat hele weekeinde in Buitenpost was verhoord, is overgeplaatst naar Drachten. Hij stelt dat dit te maken had met de “vermeende verkrachting” van Stephanie. Maar dit is natuurlijk onmogelijk, want Stephanie deed daar pas op 14 mei aangifte van. Jantien de Boer houdt vast aan Drachten, want dat is tenslotte  de lezing van het OM,  die zij meent te moeten volgen. De datum laat zij in het midden, maar het is reeds duidelijk dat de zaak hier gigantisch begint te stinken. Wat zegt de minister eigenlijk in antwoord op kamervragen van Fred Teeven:

“De persoon F.M. is op 27 mei 1999 overgeplaatst vanuit het azc in Kollum naar het azc in Drachten. De overplaatsing van F.M. had geen relatie met de moord op Marianne Vaatstra. F.M. werd verdacht van een zedenmisdrijf.  Van daaruit is F.M. op 2 juni 1999 overgeplaatst naar het azc Alphen aan den Rijn. Als verblijfsvergunninghouder is hij, in mei 2000, vervolgens regulier gehuisvest.”

Snapt u het nog? De lezing van de minister wordt nu dat Feik 2 weken na de aangifte van Stephanie naar Drachten is overgeplaatst. Volgens die lezing zijn dus Louis Uijl en de AZC bewakers,  die Feik uitgeleide deden op maandag 3 mei 1999, schromelijk abuis. Volgens Jantien de Boer ook.  Jantien voegt daaraan toe: ” omdat de spanningen rond het azc in Kollum na de moord op Marianne hoog opliepen”.  Dus Feik is overgeplaatst in verband met de spanningen rondom de moord op Marianne?  Waarom juist hij dan en hij alleen? Want of hij nu is overgeplaatst op 3 mei of na de aangifte van Stephanie, de bevolking wist niet dat het hier om Feik ging.  En bovendien had Feik toch niets te maken met de moord op Marianne? Hoe belachelijk die stellingen zijn moge duidelijk zijn aan de hand van het volgende:

– Feik werd verdacht van een verkrachting, vermeend gepleegd in de zelfde nacht dat Marianne werd verkracht en vermoord.

– Feik was degene die Marianne in de Ringo Bar had bedreigd met een keeldoordsnijdend gebaar.

– Feik was de onafscheidelijke vriend van hoofdverdachte Ali Hassan die sinds de moord “spoorloos verdwenen” was.

– Feik was degene die een vriendin van Stephanie heeft telefonisch heeft bedreigd: “Als je niet stopt met praten, dan word jij ook vermoord!” De aangiftes hiervan worden erkend, doch waarom er niets mee gedaan is , wordt niet toegelicht.  

– Feik had meerdere meisjes (op school en in de supermarkt) bedreigd met sexueel geweld. “Nog één keer en ik zal je eens goed neuken!” 

– Feik had een medescholier bedreigd: “Ik maak je dood, het maakt mij niets uit, in mijn eigen land heb ik het ook gedaan!”

– Feik weet zich niets te herinneren van de Koninginnenacht. Althans zo wordt gesteld in het kersverse rapport van Henk Mous. Hij kan zich niet herinneren met wie hij precies op Koninginnedag in Kollum was.” Maar hij is wel verhoord over de verkrachting van Stephanie? En hij heeft het sexuele contact erkend, maar dat het vrijwillig was, zonder geweld en dwang?

Toch durft het OM vanaf het begin af aan en tot op heden te beweren dat Feik helemaal niets te maken heeft met de moord op Marianne! Welk een IQ dichten zij u toe?

Geen geweld en dwang? Welnu , daar denkt de vader van Stephanie, Bert van Reemst, heel anders over. Kijkt u maar even mee, wat hij hier tegenover Panorama in november 1999 vertelt:

feikverkrachting

Bert heeft dus pas op 14 mei begrepen dat zijn dochtertje , die met hem het “drama” niet durfde te bespreken en gefixeerd op het hondje bleef, op geweldadige wijze is verkracht.  Van wie heeft Bert dat dan begrepen?  Van justitie dus, die vervolgens de zaak in ijltempo liet seponeren. Ondanks die geweldadige wijze, die Stephanie volgens Bert blauwe plekken opleverde en maanden lang fysiotherapie. Is het toch niet vreemd dan eigenlijk  dat justitie geen bewijs voor geweld en dwang kon vinden? Is het toch niet evenzeer vreemd dat Stephanie die zo geweldadig door Feik is verkracht, zodanig dat volgens haar vader haar leven “kapot” is, helemaal niet boos is om het feit dat Feik is vrijgesproken van die geweldadige verkrachting die haar leven kapot heeft gemaakt? Maar nu wel het verhaal van het OM ondersteunt dat Feik en Ali niets met de moord op Marianne te maken hebben????

Laten we het verhaal nog wat zouter maken met onderstaand krantenbericht:

Hier wordt gedocumenteerd, aan het begin van kolom 2, dat ook de politie wist dat de Irakees die Marianne bedreigde in de Ringo Bar, dezelfde jongen was als de Irakees die “is aangehouden op verdenking van een meisje uit Kollum in de nacht van de moord te hebben verkracht.” Feik dus!   En even daarna maken ze het nog bonter: Feik is nu opeens ook spoorloos verdwenen! Samen met Ali. Hoe is dit nu te rijmen met het antwoord van de minister:

“Gelet op de gespannen situatie rondom het azc in Kollum werd besloten om F.M. over te plaatsen naar het azc te Drachten. Van daaruit is F.M. op 2 juni 1999 overgeplaatst naar het azc Alphen aan den Rijn. Als verblijfsvergunninghouder is hij, in mei 2000, vervolgens regulier gehuisvest.”

Feik zal weken later in de berichtgeving van het OM, worden vervangen door Mohammed Akbari , die al weken voor de moor uit het AZC naar Engeland was vertrokken, en in 2003 , toen hij hoorde dat hij gezocht werd voor de moord, uiteraard onschuldig bleek. Zie hier het krantenbericht van 3 september 1999:

En let u vooral even op de tekst onder de foto: Akbari is sinds 3 mei spoorloos. Laat dat nu net de datum zijn dat Feik is “overgeplaatst” uit het AZC! Dit bericht is van 3 september 1999. Pas dan, ruim vier maanden na de moord,  is de Irakees Feik plotseling de Afghaan Mohammed Akbari geworden.  Want op 11 augustus, een maand eerder dan dit artikel,  gaat net nog steeds om twee gezochte IRAKESE  asielzoekers.  Leest u maar mee halverwege kolom 1:

De schoen wringt des te meer als men weet dat de identiteit van de twee zogenaamd “verdwenen” Irakezen reeds op 9 juli bekend was. Leest u maar mee in het artikel van die datum: “Pas begin deze week kregen de rechercheurs zekerheid over de werkelijke identiteit van de twee mannen.”

Dus in juli was de “verdwenen” Irakees beslist nog niet de Afghaan Mohammed Akbari.  Nee, het was Feik Mustafa, zoals ook nog een keer wordt bevestigd in dit artikel, want Bart Olmer schrijft dat hij was betrokken bij de bedreiging van Marianne in de Ringo Bar. En dat was onomstotelijk Feik Mustafa. En Feik Mustafa is helemaal nooit “verdwenen”. Nee, volgens de minister is hij na een aantal  omzwervingen in AZC’s in 2000 “regulier in Nederland gehuisvest”.  Aan de hand van deze artikelen wordt het zonneklaar hoe Justitie Feik Mustafa uit de wind probeert te houden en hem letterlijk te laten vedwijnen. Maar dan moest hij wel eerst vervangen worden door een ander. Iemand die lastig te vinden is, ongeveer de zelfde leeftijd heeft, inmiddels niet meer op het AZC zit. De perfecte vervanger wordt dus uiteindelijk , in september,  gevonden in de persoon van Mohammed Akbari, die al ver voor de moord naar Engeland was verhuisd.  

Maar leest u bovenstaand bericht ook even met een andere bril: Men weet dus reeds na een aantal dagen na de moord  (1 mei) dat er twee asielzoekers zijn verdwenen, maar pas de eerste week van juli krijgen de rechercheurs zekerheid over hun identiteit. Gelooft u het? En die identiteit wordt dan twee maanden later ook weer gewisseld voor een andere identiteit (Feik wordt Akbari).

Dit staat in schril contrast met het feit dat beiden al op 12 mei 1999 niet meer hadden gestempeld! Juist die stempeling is bedoeld om vast te stellen wie er wel en wie er niet meer aanwezig is…. En als Jan Klaassen al op 12 mei ontbreekt heb je geen 2 maanden meer nodig om vast te stellen wat zijn identiteit was. Op 28 mei beweert Harry Oenema van de recherche nog dat de asielzoekers niets met de moord van doen hebben.

En wat maakt Henk Mous daar nu van? Uit zijn rapport:

Het is Koninginnedag en feest in Kollum. Tussen half twaalf en twaalf uur ‟s nachts verlaat een groepje asielzoekers het terrein van azc De Poelpleats. De mannen gaan stappen in het dorp. Tegen vier uur ‟s nachts komen de asielzoekers terug. Alleen Ali Hussein Hassan (26) is er niet bij, herinneren de twee bewakers zich de volgende dag. Hij is vertrokken. Als de beveiligers de volgende dag weer op hun werk verschijnen, horen zij dat Marianne Vaatstra (16) uit Zwaagwesteinde die nacht nog geen 2 kilometer verderop in een weiland is verkracht en vermoord. Van collega‟s die dagdienst hebben, vernemen zij ook dat Ali Hussein Hassan die dag nog niet is gezien. Het personeel meldt dit bij de leiding van het asielzoekerscentrum. ,,Gelet op het tijdstip van verdwijnen. In deze nacht werd immers Marianne Vaatstra vermoord”, vertelt een van de beveiligers. Na een uitzending van Opsporing Verzocht belt hij in juni 1999 de Friese recherche. ,,Op een zeker moment had ik de indruk dat onze informatie niet bij de politie kwam. Ik besloot toen dit voorval zelf te melden bij het onderzoeksteam”, verklaart de bewaker op dinsdag 6 juli 1999. Dat is voor de politie aanleiding om Ali Hussein Hassan op te sporen.

Henk Mous is behalve persofficier , ook zogeheten “kwaliteitsofficier”, een functie die in het leven is geroepen sinds de commissie Posthumus 2. De vereiste kwaliteit van Henk Mous is blijkbaar dat hij goed moet kunnen liegen.

Stephanie kende Marianne, die ouder was, niet. Ze kende Marianne’s vriendje Spencer niet, en diens vriend Wietze evenmin. Ze weet alleen dat de mensen die nu, jaren na dato, ineens aan de internetdetectives vertellen dat ze Stephanie op de avond van de moord samen met Marianne, Feik en Spencer rond half twaalf in café ’t Filtsje in Kollum hebben gezien, ongelijk hebben.

Welnu, dit is de zoveelste leugen van Stephanie, opgetekend door Jantien de Boer. Jantien de Boer laat uiteraard weer na om Stephanie te vragen: Als jij Marianne niet kende, wie was dan de Stephanie die het briefje bij de Keningswei heeft achtergelaten:

“Lieve Marianne. Ik denk nog elke dag aan jou en je familie. Veel liefs”. Ene  Stephanie heeft dit in oktober 1999 op een kaartje geschreven bij een witte roos. De bloem hangt aan het fietsbordpaaltje naast de Keningswei in Veenklooster.

Stephanie mag liegen wat ze wil dat ze Marianne niet kende, het valt niet te ontkennen dat haar vriendje Feik, en diens vriend Ali, Marianne kenden en haar notabene in de Ringo Bar met de dood hebben bedreigd!  Hoe geloofwaardig is het dan nog dat Stephanie, als het liefje van Feik, daar allemaal niet van op de hoogte was? Hoe geloofwaardig is Stephanie uberhaupt nog met al haar gedocumenteerde bewezen leugens? Wie weet was Stephanie wel jaloers op Marianne? Want Feik was gecharmeerd van Marianne. De ruzie in de Ringo Bar ontstond omdat Marianne niet met Feik wilde dansen. Waarom zouden we meer geloof moeten hechten aan Stephanie in plaats van aan de getuigen die Stephanie met Feik, Spencer en Marianne hebben gezien op diverse plaatsen tijdens die Koninginneavond? Overigens bevat haar ontkenning wederom een leugen, want die getuigen hebben dit niet “jaren na dato, ineens aan de internetdetectives verteld”, maar vanaf het eerste uur aan de politie !

Maar de speurders willen daar niet aan. Die denken dat Stephanie wordt geïntimideerd door Feik en zijn kameraad Ali, die volgens hen Marianne heeft vermoord. Zij weten ook zeker dat Feik en diezelfde Ali door justitie het land uit zijn gesmokkeld.

Ja, dat weten wij zeker, beste Jantien. Omdat je nog niet de helft van de bewijzen kent, die we nog meer hebben. Overigens denken wij niet dat Stephanie is bedreigd door Feik, dat weten wij zeker!  Wij hebben namelijk gesproken met getuigen , destijds goede vrienden van Stephanie, die dit bevestigd hebben. En sinds we weten tot welk soort gedocumenteerde bedreigingen de doorgedraaide moordzuchtige , op jonge leeftijd sexueel misbruikte malloot Feik in staat was, en daarna, God beware ons , “regulier in Nederland is gehuisvest”, mag dat ook geen verbazing meer opwekken!  Zelfs niet als Jantien de Boer, in opdracht van de leugenaars en doofpotartiesten van het OM, die stelling belachelijk probeert te maken. 

 Moordaanslag

Micha Kat is ervan overtuigd dat Stephanie in 2006, toen ze met haar auto van de weg raakte omdat ze uitweek voor een haas, een moordaanslag overleefde, die ‘waarschijnlijk’ in opdracht van ‘de hoogste justitiële kringen’ werd gepleegd. Moeilijk te geloven? Welnee. De klokkenluiders leggen met gemak de ingewikkeldste puzzels.

Gek toch dat ik duidelijk aan Jantien heb verteld dat ik het lang niet altijd eens ben met Micha Kat en onder ander van het bovenstaande afstand neem. Maar dat weerhoudt Jantien er niet van om de nuance te laten varen.  

Volgens de mannen namen topman Harm Brouwer van het openbaar ministerie en de Haagse topambtenaar Joris Demmink van het ministerie van justitie “onvoorstelbare risico’s” met het wegsluizen van de verdachten omdat hun carrière op het spel stond. De vader van de Koerdische hoofdverdachte van de moord op Marianne is namelijk op de hoogte van de pedofiele sekspraktijken van Demmink, zo beweren de klokkenluiders. De Koerd wilde alles naar buiten brengen en om dat tegen te gaan, heeft justitie de twee daders laten ontkomen.

Dit hebben wij nooit zo gesteld. Wij hebben gezegd dat wij ook niet exact weten wat de informatie is waarmee Demmink gechanteerd kon worden om zijn macht te misbruiken ten koste van Marianne’s ouders en de samenleving en ten gunste van deze beestachtige moordenaars. We hebben wel aaangegeven dat het bovenstaande scenario één van de mogelijkheden is. Wat wij wel met zekerheid stellen, is dat deze twee knapen stiekem zijn weggesluisd, en dat Joris Demmink en Harm Brouwer de enige figuren waren die het konden regisseren.

Betrokkenen vinden het moeilijk om nog langer weerwoord te geven. Verschillende mensen willen niet genoemd worden in dit verhaal, omdat dat ongetwijfeld ellende oplevert. Zwijgen helpt niet, antwoorden ook niet, alleen een aanklacht wegens smaad heeft mogelijk nog effect, al wordt ook daaraan getwijfeld.

Jantien suggereert hier valselijk dat Stephanie en haar moeder getracht hebben uitleg en weerwoord te geven. Niets is minder waar. Zij hebben consequent geweigerd uitleg te geven, zijn als laffe hazen weggerend, ook voor de ouders van Marianne, en ondanks dat zij maanden hebben kunnen kauwen op de publicaties die ik hen ruim van tevoren heb voorgelegd voor dat weerwoord. De waarheid is dat Stephanie pas nu met enig “weerwoord” komt, wat dus bewijsbare leugens bevat, en slechts gesproken kan worden in een gecontrolleerde omgeving, via een krant waarvan zij weet dat die een propagandaspreekbuis is voor het Openbaar Ministerie, en de nodige feiten zal kleuren en weglaten.  

Want Kat, die in februari voor de rechter moet verschijnen in een andere zaak, noemt die rechtsprocedure op zijn eigen site ‘De moeder aller strafzaken’. Kat en zijn collega’s zetten bij tegenstand gewoon een tandje bij. Dat Stephanie een hartafwijking heeft, interesseert Wim Dankbaar naar eigen schrijven ‘NIETS’. “Je kunt paardrijden en kinderen krijgen. Dat heeft jouw hart ook overleefd. Weet je wiens hart niet meer klopt? Dat van Marianne.”

Wat ik stel,  is dat Stephanie kennis achterhoudt,  onder druk of dwang van wie dan ook, die direct tot de oplossing van de zaak zou leiden.  Wat Jantien zegt is: Ja maar, ze heeft een excuus! Ze heeft een hartafwijking!  Afijn, dit had ik ik Jantien ook al uitgelegd voor de publicatie van haar artikel als volgt:

Beste Jantien, dit was mijn letterlijke quote. Ik zie er niks mis mee in het licht van het feit dat Stephanie al 11 jaar lang daderkennis achterhoudt (ook aan de ouders van Marianne). Het excuus van een hartkwaal mag daar niet bij opgevoerd worden. Sterker,  het maakt Stephanie’s opstelling, en dat van haar ouders die het ook weten en geen hartkwaal hebben, des te hypocrieter. Het interesseert mij juist daarom NIETS. Het wordt als valse drogreden gebruikt en vrijwel zeker ook zwaar overdreven.

Bovendien ken je de berichten niet die ik hieraan vooraf en achteraf heb geschreven aan haar, waaruit blijkt dat ik juist alle rekening houdt met haar conditie. Ik voeg het bericht dat eraan vooraf ging erbij, helemaal onderaan. Naar aanleiding van dat bericht meende Stephanie en haar moeder een advokaat te moeten inschakelen, die hen uiteindelijk ook adviseerde de waarheid te vertellen. Zij kozen dus de aanval en de volharding in het zwijgen,  in plaats van de waarheid.

Lariekoek

Henk Mous van het openbaar ministerie stelt met klem dat de hele theorie over café ’t Filtsje lariekoek is. Niettemin schrijven de Klokkenluiders deze week dat de “leugenachtige moeder van Stephanie” na het bezoek van Micha Kat op haar werk op non-actief is gesteld. “Chapeau”, meldt de site, waarop ook een interview van Wim Dankbaar met de baas van de vrouw valt te beluisteren.

Dat Kat en Dankbaar vrijwel meteen op de hoogte waren van de situatie, duidt erop dat aanhangers van de Klokkenluiders zich in haar nabijheid bevinden, denk Stephanie. En dat is een angstig idee, vindt ze.

Hoe weet Henk Mous nu weer dat het lariekoek is? En met  klem nog wel! Wat hij dus zegt is, dat de getuigen over het Filtsje, met wie hij weigert te praten, lariekoek verkondigen. Maar ondertussen wel het publiek  inzalven dat hij zeer geinteresseerd is in alle nieuwe informatie over de zaak. De enige die hier lariekoek verkoopt is “kwaliteitsofficier” Henk “Mickey” Mous!  Zo blijft hij bijvoorbeeld ook stellen dat de Ali die spoorloos uit Kollum is verdwenen na de moord, de Ali met dat korte gedrongen postuur circa  1.60 m  volgens hun eigen opsporingsbericht, de Ali die de vriend van Feik was, de Ali die de neef van Jano Hassan is, de Ali die aan sport, fitness en krachttraining deed, de Ali die Stephanie ook goed kende …………… dezelfde Ali is als de boomlange Ali  met zijn hartoperatie, die in Istanbul is gearresteerd! Maar nu heeft hij volgens Henk Mous “zijn baardje en snor afgeschoren”. 

hassancolor5
Ali4

Henk Mous kan beter science fiction boeken gaan schrijven. En dan moeten wij ons schamen?  Straks gaat hij ook nog verkondigen dat het lariekoek is dat Feik een vriendin van Stephanie heeft bedreigd met de boodschap: Als je niet stopt met praten word je ook vermoord! Laat hem uitleggen waarom daar niks mee gedaan is! Waarom dat meisje nu nog nekletsel heeft van de aanranding/molestering van twee asielzoekers, ongetwijfeld maatjes van Feik!

De lariekoek van Henk Mous, Stephanie en de Leeuwarder Courant ligt al besloten in de hardnekkige weigering om Stephanie te vragen: Hebben wij inderdaad de verkeerde Ali opgepakt in Istanbul? Want ze kennen het antwoord al. En ze weten dat Stephanie niet in staat is om zo’n grote leugen uit haar strot te krijgen. Want tot grote leugens zijn alleen machthebbers in staat, geen gewone mensen. Bovendien weten talloze getuigen die Ali ook kenden , dan ook direct zeker dat Stephanie liegt. Daarenboven weten wij ook dat Stephanie, direct na de uitzending van SBS6 over de in Istanbul aangehouden Ali, aan haar vader heeft gezegd dat dit de verkeerde Ali was.

Hitler zei het al: “In the big lie there is always a certain force of credibility; because the broad masses of a nation are always more easily corrupted in the deeper strata of their emotional nature than consciously or voluntarily; and thus in the primitive simplicity of their minds they more readily fall victims to the big lie than the small lie, since they themselves often tell small lies in little matters but would be ashamed to resort to large-scale falsehoods. It would never come into their heads to fabricate colossal untruths, and they would not believe that others could have the impudence to distort the truth so infamously.”

Stephanie WEET dat het OM in het rapport van Henk Mous een leugen verkondigt, maar zij zal die leugen niet corrigeren. Dat maakt haar dus medeplichtig aan die leugen, het verstoppen van de waarheid en bewijst in feite ons hele punt. Zij houdt cruciale  informatie achter en gokt op de bescherming van het OM en haar propagandamachine.

Ze heeft de politie gebeld toen de hetze in november begon. En telkens als ze dacht dat het niet erger kon, werd het toch nog erger. Haar broertje kreeg zes weken lang, elke dag een mail van Wim Dankbaar. Haar zus kreeg mails, haar foto is verspreid, de druk werd opgevoerd.

Haar foto is verspreid? Die stond toch gewoon op haar openbare Hyves site? Die ze meteen na mijn bezoek heeft verwijderd? Net als haar broertje David? Wat heeft een dergelijke paniek veroorzaakt?  Kennelijk mijn beleefde vraag of ze meer kan vertellen over de moord op Marianne.  Het grappige is dat Stephanie nu wil doen voorkomen dat ik haar sociale leven heb ontwricht. Maar dat heeft ze natuurlijk zelf gedaan in haar paniek en hardnekkige vluchtgedrag. Zodra zij een vraag kreeg of ze meer weet over de moord op Marianne, verwijderen zij en haar broertje hun Hyves pagina’s! Nog voordat er enige beschuldiging of publicatie heeft plaatsgevonden!  Dit spreekt boekdelen. Hier begon de zelf-isolatie van Stephanie  reeds. Stephanie is als de dood dat zij vragen van vrienden krijgt in de trant van: Hoi Stephanie, wat is er waar van de beweringen dat jij weet wie de moordenaars van Marianne zijn?  

Ze heeft de politie al in november gebeld? Waarom hebben die niks gedaan dan? Ik weet wel dat ze een advocaat heeft gebeld. Die schreef uiteindelijk ook aan haar:

Eigenaardig is het dan toch dat Stephanie haar eigen advocaat nooit liet weten: Ik heb geen informatie over het overlijden van Marianne Vaatstra!

Sterker, tot twee keer toe schreef deze advocaat mij dat Stephanie nu met de ouders van Marianne zou gaan praten. Wellicht was die intentie nog oprecht ook, maar dan heeft justitie daar een stokje voor gestoken. Elke dag een email? Zes weken lang? Dat zijn 42 emails. Laat maar zien dan! Het is gewoon weer een leugen zwart op wit. Ik heb gecorrespondeerd met Hans Anker, zijnde haar advocaat, en Stephanie’s broer, die zich ook als cliënt had gesteld,  daarop gekopieerd. Lijkt me niet meer dan beleefd en normaal. Desgwenst publiceer ik ALLE correspondentie, en dat blijft ver en ver onder de 42 emails.

Ze heeft lang gezwegen, omdat de samenzweringstheorie niks met de werkelijkheid te doen heeft. Ze ging ervan uit dat de mensen daar vanzelf achter zouden komen. Maar inmiddels is ze bang voor de twijfelende massa, die kleine stukjes van het verhaal meekrijgt en misschien denkt dat er een kern van waarheid in zit.

Kijk aan , hier komt de werkelijke zorg van Stephanie bovendrijven. Dat de massa denkt dat er een kern van waarheid inzit dat zij het publiek en de ouders van Marianne al 11 jaar lang de ware toedracht onthoudt! Tja, die zorg is natuurlijk volledig terecht!

Ze krijgt politiebescherming en heeft voor de kerst, toen de beschuldigingen op internet een voorlopig hoogtepunt bereikten, een aanklacht wegens smaad en laster tegen de klokkenluiders ingediend.

Het voorlopige hoogtepunt was de radio-oproep van Marianne’s moeder op 22 december, waarin zij ook een beroep deed op Stephanie’s geweten om naar voren te komen. Iets wat Stephanie tot dan toe geweigerd had,  ondanks herhaalde toezeggingen om te komen praten.  Een aanklacht wegens  smaad en laster? Dus in feite geldt die aanklacht ook tegen de moeder van Marianne? Waarom heeft justitie niets gedaan met die aanklacht?

Ik zal het antwoord maar verklappen: Als de aanklacht al is ingediend, en dat is zeer twijfelachtig, dan kijkt justitie wel uit om er iets mee te doen.  Er is met Stephanie afgesproken dat het OM zal proberen haar van de haak te halen met een leugenachtig “gedegen, onderbouwd onderzoeksverslag” in de hoop dat daarmee de goegemeente weer in slaap kan worden gesust, en Stephanie met haar geheim verder kan. Het OM heeft tenslotte een zware belofte in te lossen naar Stephanie. Want sinds het verhoor van 14 mei 1999 en de geseponeerde aangifte tegen Feik wegens de nooit gebeurde “verkrachting”,  zijn Stephanie en het OM “partners in crime” geworden.

Hoe kun je nu politiebescherming krijgen zonder dat de politie enige actie onderneemt tegen de vermeende aanstichters voor die bescherming, ondanks een zogenaamde aangifte? Politiebescherming is op kosten van de gemeenschap en moet aangevraagd  en goedgekeurd worden door een rechter-commissaris. Alleen daaraan kun je alweer zien dat dit ook een leugen is.

Kanariepietje

De internetschrijvers vergissen zich als ze haar een zwakke schakel noemen, zegt ze. “Ze maken een bang kanariepietje van me, ze weten niet waar ze het over hebben, en het vreemde is dat ze kennelijk alle vrijheid hebben om mij zo te belasteren.”

Het vreemde is inderdaad dat wij alle vrijheid hebben en dat Stephanie die ons ook bewust en legitiem heeft gegeven. Zij heeft immers twee maanden lang de tijd gekregen om  repliek te geven op de publicaties die wij haar hebben voorgelegd. Maar zij schitterde in ontwijking en stilzwijgen. Pas nu begint zij zich, via de Leeuwarder Courant, te beklagen. Nu het kalf verdronken is,  probeert zij de put te dempen, terwijl wij haar twee maanden lang uit ten treure hebben gewaarschuwd dat het kalf in de put dreigde te lopen.  Dat Stephanie een zwakke schakel is,  blijkt uit haar eigen contradictie. We vergissen ons, zegt ze stoer, dat ze een zwakke schakel is, maar tegelijkertijd maken we wel een “bang kanariepietje” van haar. Och och, Wij  zijn de gemene kat Silvester en Stephanie is de lieve onwetende Tweetie. “I thought I saw a pussycat!” Met dit soort vergelijkingen, uitgebeeld in een satirische tekening bij het artikel gevoegd, moet de “onschuld” van Stephanie benadrukt worden.

Welnu, Stephanie, je blijft voor mij, meer en meer, een mispunt die (dader)kennis over de ware toedracht over de moord op Marianne achterhoudt en verzwijgt. 

En dat je je nu verstopt achter de leugenachtige propaganda van het OM en de kranten die ze in hun zak hebben, maakt het alleen maar erger! Kom maar op, bang kanariepietje, met die stoere fictieve aangiftes wegens smaad en laster.  Ik heb na alle ruimte die je hebt gekregen,  geen sikkepitje begrip of medelijden meer voor je. Hoe meer mensen in je omgeving inzien, vooral diegenen die meeliepen in de stille tocht met witte balonnen, dat jij na al die jaren, in samenspanning met het OM, informatie achterhoudt over deze gruwelijke zaak, hoe liever het me is.  Je hebt meer dan genoeg ruimte en tijd gekregen om een verstandige eerzame  beslissing te maken. Kom maar  met die aanklachten. Overtuig laffe Henkie Mous maar dat hij er werk van moet maken! Voorlopig kan hij niet eens die zogenaamde aangifte van voor kerst produceren.

Vrienden, bekende en collega’s beschermen haar en Stephanie probeert wijs te blijven. Laatst hoorde ze zichzelf zeggen: Denk erom dat je beleefd blijft als ze bellen, want alles wordt gefilmd of opgenomen.”

Ach, Stephanie, wat versta jij de kunst van het liegen en verdraaien! Je bent één keer bezocht, door mij en alleen door mij,  daarbij is niets opgenomen (was het maar waar, dan zou iedereen kunnen zien hoe jij en David liegen !)  en sindsdien heb je je verschanst achter advocaten, leugens, zwijgen, het OM, Henk “Mickey” Mous en Jantien  de Boer.  Als dit jouw manier is om “wijs te blijven” dan heb je er nog steeds niets van begrepen.

Ondertussen is het de vraag wanneer de hetze stopt. Zeker als je weet wat Klaske Ferwerda, een van de Friese medestanders van de Klokkenluiders, vorige zomer antwoordde op een vraag van deze krant. We vroegen haar wat ze zou doen als een blanke man de moord zou bekennen en uit dna-testen onomstotelijk zou blijken dat hij de dader was. We wilden weten wat er zou gebeuren als al haar theorien onderuit zouden worden gehaald.

“O, dan geloof ik het niet”, zei Klaske. “Nooit en te nimmer. Dan is het een complot van het openbaar ministerie.”

Weer zo’n misselijke leugen. Weer zo’n “citaat” dat Jantien de Boer Klaske in de mond legt. Kan ze het bewijzen? Zeker geen opname of aantekening van? Laat Jantien zich eerst maar eens gaan beraden of met haar artikel Klaske’s “theorien” onderuit zijn gehaald. Laat ze eerst eens het lef hebben om Stephanie te vragen: Klopt het wat Dankbaar en Klaske zeggen? Dat het OM liegt met hun bezwering in hun”gedegen rapport” dat de juiste Ali Hassan, die jij ook kende, in Turkije is opgepakt? Klopt het dat de echte Ali een neef Jano heeft in Groningen? Klopt het dat je vriendin die door Feik is bedreigd, geen contact meer met je mocht hebben van  je ouders? Klopt het dat je de dag na de moord je haar hebt geverfd? Klopt het dat jij een briefje voor Marianne en haar familie hebt achtergelaten op de Keningswei? 

“Lieve Marianne. Ik denk nog elke dag aan jou en je familie. Veel liefs”. Ene  Stephanie heeft dit in oktober 1999 op een kaartje geschreven bij een witte roos. De bloem hangt aan het fietsbordpaaltje naast de Keningswei in Veenklooster.

Beste Stephanie, 

Ik heb begrepen via de heer Anker  dat jij met  mij en Bauke een afspraak wilt maken. Dat stellen wij erg op prijs.

 Zou dat morgen of overmorgen bij mij thuis kunnen?

 Kun je mij dan laten weten hoe laat je komt?

 Met vriendelijke groet,

 Maaike, de mem van Marianne