Vragen over Aafie

Vragen over Aafie

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: zondag 27 februari 2022 12:43
Aan: jelle.tjalsma@politie.nl; wim.van.essen@politie.nl; cor.reijenga@politie.nl; ron.rintjema@politie.nl; jan.verkaik@politie.nl; h.j.mous@om.nl; klaas.krol@politie.nl; sander.wijnsma@politie.nl; g.van.der.burg@om.nl
CC: keningswei@yahoo.com
Onderwerp: Vragen over Aafie

Mijne heren,Omdat een aantal van u samen met Aafie in de hoofdrol gloreert in de documentaire van Discovery +, heb ik wat vragen over Aafie met betrekking tot het “rapport Ali H.” uit 2011.  

https://rechtiskrom.files.wordpress.com/2020/11/rapportalih.pdf

Ze wordt diverse malen genoemd als “de vriendin van Marianne”. Er worden haar verscheidene uitspraken toebedeeld. Graag verzoek ik u om te vertellen wat wel en niet waar is.

Een vriendin van Marianne vertelt de politie twee dagen na de moord dat zij Feik op Koninginnedag in Kollum heeft zien lopen, samen met drie of vier andere asielzoekers. Een van hen kent zij niet. Zij omschrijft deze man als iemand van ongeveer 25 jaar, met een bierbuikje, getinte huid, een wit baseball petje op, wit T-shirt, zwarte zonnebril en korter dan 1.75 meter.

Is het waar dat Aafie Ali niet kende?

Hoe is dit te rijmen met zinsneden uit het dagboek van Maaike Terpstra, de moeder van van Marianne?

“Deze Fyak verkracht dezelfde avond een meisje van 14 jaar. Dit gebeurde ca. 22.30 uur. Daarna was hij in de Paradiso Bar waar Marianne ook was. Dan wordt zogenaamd deze Alie Hasan in Turkije opgepakt. SBS zend daar beelden van uit. Afie en Stefanie zeggen resoluut: ‘Dat is hem helemaal niet’. Dat willen we wel getuigen’. Ik vraag dit twee keer nadrukkelijk bij het O.M., maar krijg geen antwoord op mijn vraag.”

Feik wordt op 19 mei 1999 verhoord en staat wangslijm af om zijn dna te vergelijken met de sporen van de moordenaar. Dat komt niet overeen. Hij kan zich niet herinneren met wie hij precies op Koninginnedag in Kollum was.

Klopt het dat Faek zich niet kon herinneren met wie hij precies op Koninginnedag in Kollum was? 

Klopt het dat Faek pas op 19 mei 1999, bijna drie weken na de moord,  is verhoord? Hoe is dit te rijmen met de uitspraken van Jacob Dijkstra en Jan Verkaik in de Discovery documentaire dat Faek  gelijk (na de moord) naar het bureau is gehaald?


https://rumble.com/vpvets-dijkstra-over-faek.html

https://rumble.com/vq26vx-verkaik-wast-faek-wit.html

Klopt het dat Faek heeft bevestigd dat hij het keelsnijgebaar naar Marianne maakte?

Waarom is Faek in 2010 niet benaderd voor het onderzoek Ali H.?

Waarom wordt in de Discovery documentaire niet uitgelegd waar de ruzie tussen Marianne en Faek over ging?

Waarom is in de weken na de moord nooit bekend gemaakt dat asielzoeker Faek is verhoord in verband met de zaak? Waarom werd dit ontkend door OvJ Michiel Severein en politiewoordvoerder Rambonnet?
 

In het asielzoekerscentrum werpt Ali zich op als ‘aanvoerder’ van de jongere Turkmenen. Ook gaat hij om met Feik Mostafa (15) en zijn vader. Feik is in het onderzoek naar de moord op Marianne voor de politie al gauw een interessant persoon. Getuigen verklaren over een ruzie die hij en Marianne in februari 1999 hebben in de Ringobar in Veenklooster. Hij maakt volgens andere discotheekbezoekers een beweging naar Marianne alsof hij een keel doorsnijdt.

Waarom wordt de naam van Faek Mustafa foutief gespeld als Feik Mostafa?

Als Faek een vriend van Ali was, waarom is hem dan niet gevraagd of de in Istanbul aangehouden Ali inderdaad de juiste Ali was?   

Ook de vriendin van Marianne ziet de opsporingsfoto. Vier maanden na de moord denkt zij dat het gezicht van Ali Hussein Hassan – die langer dan 1.80 meter is – van dezelfde persoon is die zij op Koninginnedag zag: de mollige, korte man met het bierbuikje en de getinte huidskleur die met zijn petje en zonnebril op samen met Feik door Kollum liep. 

Klopt het dat Aafie Ali heeft beschreven als een man wiens naam ze niet kende?

Na de uitzending ontstaat verwarring over de identiteit van Ali. Zo verklaart de vriendin van Marianne dat de man op de eerder getoonde pasfoto beslist niet dezelfde persoon is als degene die in de uitzending geïnterviewd wordt. Zij heeft de korte, mollige man in haar hoofd die zij op Koninginnedag met Feik door Kollum zag lopen. Of de man met de zonnebril en het petje op Ali heette, weet de getuige niet. ,,Ik kende die persoon helemaal niet.’’ 

Klopt het dat Aafie niet wist dat hij Ali heette?  

Klopt het dat ze hem niet kende en nooit eerder had gezien in het gezelschap van Faek?

Minder wetenschappelijk gezegd: de man op de getoonde opsporingsfoto is hoogstwaarschijnlijk dezelfde persoon als de man uit de uitzending van SBS6 in oktober 1999. De vriendin van Marianne moet zich wel vergissen en sinds 1999 het hoofd van de verdachte abusievelijk op een verkeerd persoon hebben ‘geplakt’. Ali Hassan Hussein, die langer en slanker is, ondergaat zo een gedaanteverwisseling en wordt voor steeds meer mensen klein en dik. 

Is Aafie het ermee dat ze zich wel moet vergissen? 

Via de voice-over krijgt de kijker van EenVandaag te horen dat Ali Hussein Hassan volgens de vriendin van Marianne op Koninginnedag gezien is in Kollum. De politie zoekt in 2010 ook haar op. De vriendin van Marianne vertelt dat zij drie keer is benaderd om mee te werken aan de actualiteitenrubriek en dit ook drie keer heeft geweigerd. ,,Ik zou graag willen dat er wat rust kwam. Ik probeer telkens de moord op Marianne een plek te geven.’’

Klopt het dat Aafie heeft geweigerd om aan EénVandaag mee te werken? Zo ja, waarom wilde zij niet meewerken?

Zij herkent enkele citaten die het programma in beeld brengt wel als haar eigen opmerkingen. ,,Ik heb gezegd wat ik in het verleden ook heb gezegd en daar blijf ik dus bij.’’ Mariannes vriendin zegt opnieuw dat de man op de pasfoto (de opsporingsfoto van Ali Hussein Hassan) dezelfde persoon is als de man die zij op Koninginnedag in het centrum van Kollum zag: een getinte, kleine, gedrongen man met een bierbuikje, een petje op zijn hoofd en een zonnebril op.

Klopt het dat de politie Aafie heeft benaderd in 2010 voor dit “Onderzoek Ali H.”? 

Ook stelt de politie Mariannes vriendin opnieuw vragen over de bedreiging in de Ringobar in Veenklooster. Een paar maanden voor haar dood heeft Marianne bij de garderobe van de discotheek een woordenwisseling met twee asielzoekers, zien drie getuigen. Die verklaren dat beide asielzoekers minimaal 1.80 meter lang waren.

Klopt het dat de bedreiging in de Ringo een “paar maanden” voor Marianne’s dood was? Of was het twee weken voor dood?  

Was Aafie één van de drie getuigen?

Heeft ook zij verklaard dat beide asielzoekers minimaal 1.80 meter lang waren?  

Was Spencer Sletering één van de drie getuigen? Is hij ook benaderd voor het onderzoek Ali H. ?

Was Gerrit Alma één van de drie getuigen? Is hij ook benaderd voor het onderzoek Ali H. ?

Als Aafie getuige was van de bedreiging door asielzoekers in de Ringo, hoe is dit te rijmen met haar uitspraak in de Discovery documentaire dat Marianne geen vijanden had?

https://rumble.com/vqkrc2-aafie-vergeet-wat.html

Mariannes vriendin verklaart in 2010 net als in 1999 dat de man die zij op Koninginnedag bij Feik zag, die bewuste avond niet in de Ringobar was. Volgens het onderzoek van EenVandaag was Ali Hussein Hassan daar juist wel bij. Hoe kan dat?

Klopt het dat Aafie heeft gezegd dat Ali, of althans de man die ze met Faek zag, daar niet bij was?

Heeft Aafie niet aan de politie gezegd dat de man die zij op Koninginnedag met Faek zag lopen, ook de man was die eerder betrokken was bij de bedreiging in de Ringo?  (Gerrit Alma, de vriend van Spencer, heeft mij verteld dat het juist Ali was die het keelsnijgebaar naar Marianne maakte.)

De man met het witte petje, bierbuikje en zonnebril die Mariannes vriendin op Koninginnedag door Kollum zag lopen en die zij vier maanden later meende te herkennen van de opsporingsfoto, was niet Ali Hussein Hassan. Het was iemand die wellicht slechts qua gezicht op hem leek. Zo werd Ali klein en dik.

Is Aafie het met deze “conclusie” eens? 

Heeft de politie ooit pogingen ondernomen om uit te zoeken wie dan wel de asielzoeker was die Aafie in Kollum met Faek zag lopen?

Is deze man na de moord op Marianne door de politie getraceerd? 
 

Weet Aafie ook waarom Faek nooit is benaderd voor het Onderzoek Ali H.?  

Als er iemand is die de onderzoeksvraag had kunnen beantwoorden: “Hebben we de juiste Ali opgepakt?” Dan is hij het toch wel?  

Is Aafie nooit op het idee gekomen om te opperen: Waarom vragen jullie Faek of Spencer niet?

Waarom deden Faek en Spencer niet mee aan de Discovery documentaire?

https://rumble.com/vpscax-jacob-dijkstra-over-scenario-moord-marianne-vaatstra.html

Is Spencer ooit gevraagd naar een uitleg waarom Marianne alleen op een gestolen fiets naar huis wilde rijden on 2 uur ’s nachts, in plaats van de door hem beloofde veilige taxi te nemen?  

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar


PS: Ik zal Aafie zelf ook op de hoogte brengen van deze vragen. Wellicht wil zij ook enige helderheid verschaffen over de ongerijmdheden voor zover die betrekking op haar hebben. Wellicht kunt u mijn vragen ook voorleggen aan de juiste persvoorlichter van het OM en/of uw politie-eenheid.  
LET OP! In bovenstaande uitzending van Eén Vandaag van 5 maart 2010 wordt Aafie op minuut 7:10 als volgt geciteerd: 

AafieoverAli

 

Hieruit blijkt dus dat Aafie wel degelijk Ali bij naam kende. En dus ook dat justitie wéér is betrapt op een leugen in het rapport Ali H. Overigens, als Eén Vandaag Aafie mocht citeren, hoe zit dat dan met haar beweerde weigering om aan het programma mee te werken?