De valse aangifte van Faek

Reactie van Dankbaar van 30 augustus 2017 aan rechter mr. Geerdes op de door Faek Mustafa ingebrachte aangifte tijdens de hoorzitting van dinsdag 15 augustus 2017:

Edelachtbare,

U heeft verzoeker Dankbaar ter zitting van 15 augustus 2017 naar aanleiding van het verzoek tot het entameren van een voorlopig getuigenverhoor, waarvan de motieven u middels een pleitnotitie zijn uiteengezet, in de gelegenheid gesteld te reageren op een door de heer Faek Mustafa ter hoorzitting van 15 augustus j.l.  ingebracht document omvattende een aangifte van Mustafa tegen Dankbaar  ter zake stalking, bedreiging, smaad, beledigingen en valsheid in geschrifte.

Dankbaar hecht er aan u onder de aandacht te brengen dat Mustafa zich in het geheel niet heeft geweerd nadat hem door uw rechtbank bericht was over het verzoek van Dankbaar. Vervolgens besloot u vooraleer te beslissen op het verzoek van Dankbaar tot het houden Lees verder

Advertenties
Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 2 reacties

Ondertussen bij Hendrik Jan, misdaadjournalist.nl

https://www.misdaadjournalist.nl/2018/11/dankbaar-en-mauritz-ze-zullen-doorgaan/

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: donderdag 15 november 2018 10:28
Aan: hendrik jan korterink (hjkorterink@outlook.com); anique@slijtersvanderhorst.nl
Onderwerp: Update voor je stukje

Hendrik Jan,

Je moet wel accuraat verslag doen. De “bekende en gevreesde crimineel” is Nico Visser. Maar die heeft niets met de liquidatie van Bertus Luske te maken. Hij is slechts de “eigenaar” van belastende tapes voor Haico, die hij uit de woning van  Stanley Hillis in La Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 1 reactie

“Klomp journalist? U bedoelt leugenachtige activist met een smerige agenda.”

Click op deze link https://vk.com/video517147392_456239017 om een gesprek te beluisteren van Hans Mauritz en Wim Dankbaar over Chris Klomp.

Update: Voor degenen die hier terecht komen vanwege Pauw gisteravond een kleine samenvatting: Marianne is inderdaad verkracht en vermoord door asielzoekers, waaronder hoofddader Ali Hassan, in een caravan op het terrein van het toenmalige AZC. Vervolgens is haar lichaam gedumpt in het weiland waar zij werd gevonden. Een vriend van Ali Hassan heeft op de dag van de moord deze toedracht van de moord aan de politie verteld. Waarop besloten is dat deze toedracht niet bekend mocht worden en Ali Hassan is opgepakt op zijn huurkamer in Leeuwarden en nog hetzelfde weekend heimelijk het land is uitgezet via het Grenshospitium Amsterdam.

De regie voor deze doofpot-actie was in handen van Harm Brouwer en Joris Demmink, destijds respectievelijk Hoofdofficier van Friesland en Directeur-Generaal Vreemdelingenzaken en Internationale Aangelegenheden.  Later de hoogste mannen van Justitie geworden als respectievelijk baas van het OM en Secretaris-Generaal van Justitie. Nederland en de nabestaanden zijn dus nu al 20 jaar voorgelogen, uiteindelijk ten koste van een veeboer die tot een valse bekentenis is gedwongen op basis van het Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 19 reacties

Brieven Van Hans Mauritz aan moeder Marianne en ‘haar advocaat’.

 

Waar u [……] ziet, zijn dat onzichtbaar gemaakte elementen waarop Yehudi Moszkowicz mij zou kunnen pakken op grond van voorliggende vonnissen.

 

From: J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis

Sent: Friday, July 20, 2018 5:49 PM

To: Moszkowicz direct Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht

Cc: Moszkowicz Advocaten Utrecht

Subject: Fw: Hoor en wederhoor van enkele dagen geleden > Fw: Verzoek

Geachte heer Moszkowicz,

Bijgaand de berichten welke ik uw cliënt Terpstra zojuist heb toegestuurd per mail en Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | Tags: | 2 reacties

OM weigert beslissing aangiftes van Faek en Wim.

Inleiding: Inmiddels is ruimschoots gebleken dat het OM verstoppertje speelt inzake de aangiftes van Faek Mustafa en Wim Dankbaar. Dit komt omdat inmiddels bewezen is dat de aangifte van Faek zo vals als een kraai is, en zijn verklaring voor de rechtbank meinedig was. De actieve rol die de advocaten Reyneveld, Y. Moszkowicz en Hoogendoorn hierin gespeeld hebben is nog schunniger, maar hierover later meer.  Evident is dat Vrouwe Justitia in deze zaak een metamorfose heeft ondergaan. Het zwaard der gerechtigheid en de objectieve weegschaal zijn vervangen door het geweer en de doofpot.

Afbeeldingsresultaat voor vrouwe justitia

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: woensdag 7 november 2018 12:57
Aan: az-nh@om.nl; Jos Zandvliet; Thijs Stapel; Hans Mauritz
Onderwerp: Brief aan de officier van Justitie.

Beste Jos,

Gelieve deze brief per direct aan de jou bekende OvJ door te leiden.

Mvg

Wim Dankbaar

Geachte officier van justitie,

Namens mijn cliënt W.J. Dankbaar richt ik mij tot u met het volgende. Op 14 augustus 2017 heeft de heer F. Mustafa aangifte tegen mijn cliënt gedaan van stalking, bedreiging, valsheid in geschrifte en belediging. Het proces verbaal nummer van deze aangifte is PL1700-20125618-1. Op 1 mei 2018 heeft mijn cliënt aangifte gedaan tegen de heer Mustafa van meineed, valsheid in geschrifte en het doen van een valse aangifte. Het proces Lees verder

Geplaatst in Marianne Vaatstra | Een reactie plaatsen

Mijn brief aan President van der Meer, Hof Amsterdam

Afbeeldingsresultaat voor hof amsterdam ijdokGeachte heer Dankbaar,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw mailbericht.

Ik heb deze doorgezonden aan de president.

U zult zo spoedig mogelijk nader bericht ontvangen.

Met vriendelijke groet,

A. (Anna) de la Croix
Managementassistent

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: vrijdag 19 oktober 2018 13:27
Aan: Ausma, W.E. (Hof Amsterdam)
CC: Thijs Stapel <stapel@stapeladvocatuur.nl>
Onderwerp: Mijn brief aan President H.T. van der Meer

Geachte mevrouw Ausma,

Wilt u mijn schrijven aan uw president doorleiden?

Mvg

Wim Dankbaar

Overveen, 19 oktober 2018,

Edelgrootachtbare President van der Meer,

Middels deze brief wil ik uw aandacht vestigen op een (voorzichtig uitgedrukt) laakbare, Lees verder

Geplaatst in Marianne Vaatstra | Een reactie plaatsen

J. Edgar Hoover solved the case on day 1

Watch from 0.50 minutes, call between LBJ and Hoover. The first “investigation” of Hoover was something completely different than the later single bullet theory. A complete Lees verder

Geplaatst in John F. Kennedy | Een reactie plaatsen