Boodschap aan Freddy en Johan Vaatstra

Zal ik ook maar even Johan en Freddy toespreken. Wat een klootzakken zijn jullie zeg! Om jullie bloedeigen moeder zo het zwijgen op te leggen! Jullie kinderen worden eens volwassen. Dan zien ze wat jullie hun oma hebben aangedaan. Zeg Johan, als je zo stoer bent, kom mij dan een kogel door de kop schieten. Of de kop van mijn romp trekken, zoals je eens beloofde. Ik woon aan de Zijlweg 14a te Overveen. Ik wil ook naar jou toekomen, als je durft. Zeg het maar.

Jullie willen twee ton van mij hebben? Gaat je niet lukken, beste boys. Kom maar even met Lees verder

Geplaatst in John F. Kennedy, Joris Demmink, Uncategorized | 12 reacties

Rectificatie en verontschuldiging

De hoofdredactie van het Algemeen Dagblad wenst een recent artikel te rectificeren van onze freelance medewerker Chris Klomp. In het betreffende artikel “Publicist ‘kort’ uitkering moeder vermoorde Marianne Vaatstra”  is de heer W. Dankbaar op onterechte en onfeitelijke wijze in een negatief daglicht gesteld. De redactie betreurt deze gang van zaken en biedt de heer Dankbaar verontschuldigingen aan.

In het artikel wordt de heer Dankbaar beschuldigd van het korten van de AOW uitkering van Maaike Terpstra, de moeder van Marianne Vaatstra. De feitelijke situatie is echter na enige analyse als volgt. De advocaat van Terpstra, Mr. Y.  Moszkowicz, heeft in de zomer van 2015 beslag laten leggen op de bankrekeningen van Dankbaar voor een bedrag van 200.000 euro wegens door de advocaat vermeend verbeurde dwangsommen. Het bedrag, minus de proceskosten waartoe Terpstra werd veroordeeld, is vervolgens ook daadwerkelijk door de advocaat van het banksaldo van Dankbaar Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 21 reacties

Email aan Rick (2)

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: woensdag 22 maart 2017 23:26
Aan: r.reyneveld
CC: Thijs Stapel; HansMauritz
Onderwerp: Re: inzake Hebben/ Dankbaar

Geachte heer Reyneveld,

In herinnering breng ik u deze email van de heer Mauritz:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2017/03/07/email-aan-rick/

Ik constateer dat u daar niet op hebt geantwoord. U weet voorts dat ik zowel tegen de civiele zaak als de strafzaak hoger beroep heb aangetekend. U weet dat mijn stelling (onder meer) is gebaseerd op de getekende verklaring van [..X ..], Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 2 reacties

Twee gesprekken die Yehudi Moszkowicz niet wil horen.

Een ander gesprek op 30 april 2016 (sterfdag Marianne), tussen Maaike en Klaske, u weet wel, de “verraderlijke vriendin” die “stiekem” haar dagboek aan Wim Dankbaar doorspeelde.  U moet het gewoon geloven hoor! Het staat toch in de krant? Wist u al dat Maaike haar dagboek “doorspeelde” aan het OM in 2001? 

Ja, Maaike

Hallo Maaike, it is even mei Klaske

Oh……

Ah, goeie.

Goeie.

Hoe is ’t mei Maaike? Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 2 reacties

Chris Klomp weer in de bocht

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: maandag 20 maart 2017 16:34
Aan: ‘Chris Klomp’
CC: ‘h.nijenhuis’; HansMauritz
Onderwerp: RE: FYI

Beste Chris,

Je leugenverhaaltjes worden niet meer gelezen. Vind ik wel jammer. Want iedere keer dat je je leugens spuit, schoot mijn site weer omhoog. Nu niet meer. Are you losing it?

http://www.ad.nl/nieuws/publicist-kort-uitkering-moeder-vermoorde-marianne-vaatstra~a5285248/

Kijk, beste Chris, als je nu lezers wilt, dan publiceer je het gesprek tussen Klaske en Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink | 9 reacties

Yehudi Moszkowicz is de weg kwijt

Van: Thijs Stapel
Datum: 17 maart 2017 15:33:31 CET
Aan: “mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht”
Onderwerp: Antw.:⁨ Dankbaar/ Terpstra: beslagverzoek⁩

Geachte confrère,

Mijn mening over de inhoud van uw e-mails blijft onveranderd. In onderstaande email van 21 februari jl. maakte u ondubbelzinnig kenbaar dat u van plan was het betreffende bedrag te betalen:

Op 21 feb. 2017, om 13:35 heeft mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht het volgende geschreven: 

Geachte confrère,

Ik was voornemens om zoals aangekondigd het geld van de derdengelden rekening van mijn kantoor over te maken naar die van u. Echter, uw cliënt schrijft op zijn website dat hij de ‘executie allang heeft doorgezet’. U begrijpt dat als reeds afdracht heeft plaatsgevonden dat geen geld overmaakt zal worden. Zou u het e.e.a. willen verifiëren vandaag en mij informeren. Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | Een reactie plaatsen

Yehudi Moszkowicz nu officieel een dief (en leugenaar)

Hoe heet dat ook alweer? Het onrechtmatig of wederrechtelijk wegnemen van het eigendom van een ander?

Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra, Uncategorized | 4 reacties