“Wim liegt alles bij elkaar.”

Dat ik lieg over Kingma klopt ook weer niet. Ik heb met Kingma gebeld en haar jouw uitspraken voorgelegd. Zij ontkent je beweringen met grote stelligheid. Dus in feite zegt zij dat jij liegt. Ik geloof haar, niet jou, maar dat terzijde.  Ik lieg dus nergens over, ik laat slechts zien wat het resultaat is van mijn feitencheck. Jij stelt in feite dat Kingma tegen mij liegt. Maar als jij zo graag wil bewijzen dat jij niet liegt over Kingma waarom overleg je haar beweerde email dan niet? Heb je ook gecheckt of het inderdaad mooi zonnig winterweer was op 14 januari 2019?  

https://weerverleden.nl/20190114

Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | 6 reacties

Oorlog

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: vrijdag 23 juli 2021 14:41
Aan: HansMauritz@Home.nl; ‘Geja’ (gejamauritz@gmail.com)
Onderwerp: Oorlog

 

Hans,

Toch nog even dit: Je hebt me nog steeds niet uitgelegd waarom je onze overeenkomst niet bent nagekomen. Misschien kun je het voor mijn “5 volgertjes” uitleggen? Kijk, want dat Wim het weer zelf heeft opgeblazen, dat begrijpt niemand hoor! Beweer je nog steeds dat je de “5 bewijzen” kunt leveren?  Waarom doe je dat dan niet? Wat is nu precies je redenering? Je schreef zelf: Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | 3 reacties

Enige achtergrond voor uw begrip

Wim,

In de voorlaatste mail vraag je in de laatste regel ‘Wat is je voorstel’. Welnu, het gaat niet zo zeer om een voorstel maar een overweging.

Maar vooraf nog even twee punten.

Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | 4 reacties

Hans Mauritz kiest weer voor escalatie

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: woensdag 21 juli 2021 12:27
Aan: HansMauritz@Home.nl
CC: ‘Geja’ (gejamauritz@gmail.com)
Onderwerp: Escalatie

Hans,

Ik constateer dat je de bewijzen die je zegt te hebben toch weer niet levert en dat je kiest voor een “tegenaanval”.  Ik had tegen beter weten in gehoopt dat je de bewijzen toch zo kunnen leveren. Zoals je zelf zei: “Je hebt er alleen maar mee te winnen, niets te verliezen.” Mijn “5 volgertjes” zullen me wel heel dom vinden, een ezel die zich 4 x aan dezelfde steen stoot. Maar ik heb je gewoon een kans gegeven om te bewijzen dat je toch niet zo’n oplichter/bedrieger was als men tot nu toe aannam. Die kans heb je definitief verprutst. Sterker, je hebt ten finale bewezen dat je nog een grotere charlatan bent dan iedereen wist.  Je mag mij best knettergek noemen, maar jij bent de enige die knettergek is hier, en bovendien de vleesgeworden slechtheid.  Ik heb nu nog meer een bloedhekel aan je dan voorheen, mag je best weten. Je hebt me niet alleen rechtstreeks bestolen van twee 2 ton, nee, het is veel erger. Door je leugens en bedrog ben ik ALLES kwijtgeraakt. Het begon al met je zogenaamde “kluisverklaringen”. Had je daar niet over gelogen en bedrogen, dan was ik helemaal NIETS kwijtgeraakt. Je denkt dat ik niets meer kan? Ik kan in elk geval mensen waarschuwen dat ze NOOIT met jou in zee moeten gaan!  Ik kan trachten dat je aan de grond komt, net zoals je met mij hebt gedaan! Het probleem is dat je een psychopaat bent die in zijn eigen verzinsels gaat geloven. Normale mensen zoals ik, zien dat niet gelijk. Zelfs niet als je me daarna nog 3 keer oplicht en belazert. Een normaal persoon kan niet geloven dat zulke psycho’s bestaan. Je hebt alle kenmerken van deze juf:

Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Ontvangen email van Hans Mauritz

 

Van: J. Hans Mauritz – Home office [mailto:HansMauritz@Home.nl]
Verzonden: dinsdag 20 juli 2021 15:36
Aan: Wim Dankbaar; ‘Geja’; j.molkenboer@mvdk-advocaten.nl; ajavanbreugel@gmail.com
CC: aj.dees@minvws.nl; Geja
Onderwerp: Nu dan de feiten > Re: De Nationale Coronakrant

Geachte heren Dees, Van Breugel en Molkenboer,

U ontvangt deze mail omdat u als cc voorkomt in onderstaande mail van Dankbaar aan het ministerie van VWS. Dit voor een juiste beeldvorming juist en vooral voor de heer Dees. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | 8 reacties

Waar liggen de grenzen van Hans Mauritz?

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: dinsdag 13 juli 2021 08:51
Aan: HansMauritz@Home.nl
CC: ‘Geja’ (gejamauritz@gmail.com)
Onderwerp: RE: medeplichtig aan diefstal en bedrog

Geja, je was zo verontwaardigd om een oplichtersduo genoemd te worden met Hans? Nu Hans de overeenkomst niet nakomt is het bewijs definitief geleverd, want jij was daarvan op de hoogte. Je bent dus medeplichtig aan het opstellen van een vals contract dat gebakken lucht verkoopt. Ik snap jullie niet  om te liegen en bedriegen terwijl je weet dat dat bedrog uitkomt.

Wim

Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

Een bezwaarschrift aan het College PG’s

Leiderdorp, 16 juli 2021


Geacht College,


Hierbij teken ik bezwaar aan tegen de beschikking van 2 juli 2021 van het parket Noord Nederland, kenmerk 21/37469, waarin mijn advocaat wordt medegedeeld mijn WOB verzoek aan dat parket niet in behandeling te nemen.

Ten eerste verzet ik mij tegen de stelling dat mijn Wob verzoeken informatie van feitelijke aard betreffen, die niet onder de Wob zou vallen. Zo is bijvoorbeeld het geven van (beweerde) politiebescherming aan  getuige Stephanie van Reemst wel degelijk een besluit van bestuurlijke aard, dat in het kader van de Wob uitgelegd dient te worden. Zo’n besluit wordt door een rechter-commissaris genomen op voorspraak van het OM.  Nu stel ik dat deze politiebescherming helemaal niet is gegeven maar verzonnen is door het OM teneinde mij via de media te beschadigen.  

Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | 4 reacties

Een brief aan de HOvJ Noord-Holland, mevrouw Sue Preenen:

Geacht parket Noord-Holland,

Ik verwijs u naar bijvoegde brief gericht aan uw HOvJ Preenen.

Mvg

Wim Dankbaar

Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Peter R. de Vries overleden?

Dit lees ik net op de website van NRC:

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/15/peter-r-de-vries-64-overleden-a4050169

Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Een gesprek met Hans Mauritz van 15 juni 2021

Dit gesprek plaats ik vooralsnog ook even zonder commentaar: Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | 6 reacties