Geachte Theo,

Bedankt voor uw bodemvonnis. Eindelijk eens wat gerechtigheid. Eindelijk de bevestiging dat Yehudi op meerdere fronten onrechtmatig heeft gehandeld, misbruik heeft gemaakt van recht en op volstrekt illegale wijze mijn rekening heeft geplunderd. Eindelijk eens een rechter die recht spreekt wat krom was. Ik voelde meteen dat er een schappelijke vent tegenover me zat.

Toch ben ik nog niet tevreden. Ik zal toelichten waarom. Allereerst heeft u zich uitsluitend gebogen over de vraag of de dwangsommen verjaard waren, niet over de vraag of er uberhaupt dwangsommen verbeurd konden zijn. Dit zegt de wet:

Dwangsommen verjaren zes maanden na de dag waarop zij zijn verbeurd (art. 611g lid 1 Rv). Een dwangsom verjaart door verloop van zes maanden na de dag waarop zij verbeurd is, aldus het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De gedachte hierachter is dat voorkomen moet worden dat de schuldeiser door stilzitten dwangsommen ongelimiteerd zou kunnen laten oplopen. Deze korte verjaringstermijn hangt ermee samen dat de dwangsom is bedoeld als prikkel tot nakoming. Bovendien brengt de billijkheid mee dat degene aan wie de dwangsom is opgelegd, mede met het oog op zijn bewijspositie, binnen korte tijd van zijn wederpartij moet horen dat hij volgens die wederpartij dwangsommen heeft verbeurd.

Precies wat artikel 611 beoogt te voorkomen heeft Mr. Moszkowicz gedaan. Hij heeft stilgezeten in de hoop dat dat hij de door hem vermeend verbeurde dwangsommen ongelimiteerd kon laten oplopen. Zonder mij te informeren dat ik naar zijn mening dwangsommen aan het verbeuren zou zijn. Met andere woorden: Moszkowicz heeft de door hem vermeend verbeurde dwangsommen op geen enkele wijze aangewend als de bedoelde prikkel tot nakoming, waarbij ik dan ook redelijkerwijs niet bekend kon zijn met de vermeende verbeuring van dwangsommen.

Deze prikkel tot nakoming van het vonnis van 18 december 2013 is mij nooit gegeven. Integendeel! Maaike liet via diverse bronnen weten verguld te zijn met de verschijning van Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 1 reactie

Chris Klomp versus Wim Dankbaar

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: zaterdag 27 augustus 2016 17:30
Aan: ‘Chris Klomp’; ‘moszkowicz-law.nl’; ‘Thijs Stapel’
Onderwerp: Artikel van Chris Klomp

Beste Yehudi,

Hedenmiddag plaatste Chris Klomp het volgende artikel  op de website van het AD:

http://www.ad.nl/dossier-nieuws/opnieuw-dwangsommen-voor-illegaal-gebruik-dagboek-vaatstra~ab50a620/

Mijn vraag betreft het volgende:

Ook de moeder van het vermoorde meisje is het niet eens met het vonnis. Volgens haar Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 8 reacties

Maaike houdt niets over aan kort geding over dagboek

In februari van dit jaar konden we nog de volgende koppen lezen.

Rechters kennen moeder Vaatstra 200.000 euro toe

De moeder van de in 1999 vermoorde Marianne Vaatstra krijgt van de rechter minstens 200.000 euro omdat er tegen haar zin een omstreden boek is verschenen over de moord op haar dochter. Dat hebben de rechtbank in Leeuwarden en het Gerechtshof in Amsterdam in twee aparte procedures besloten.

Het blijkt nu toch anders te zijn.

Eind 2013 spande Maaike Terpstra,  de moeder van Marianne Vaatstra, via advocaat Yehudi Moszkowicz een kort geding aan tegen de schrijvers Hans Mauritz en Wim Dankbaar. Dezen hadden aangekondigd een boek uit te willen brengen waarin delen van het “dagboek” van Terpstra zouden worden verwerkt.  Terpstra had de aantekeningen bijgehouden gedurende de eerste twee jaar na de moord op haar dochter.  Terpstra wilde Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 18 reacties

Bericht van een kluisverklaarder

De Visboer gaat akkoord met een tweede afspraak. We zetten de zaak op papier. Uit de verklaring die nu ergens in een kluis ligt:

‘Van vrijdag op zaterdag 30 april en 1 mei 1999 was ik bij een vriend op bezoek op het AZC te Kollum. Rond 02.30 uur werd mijn vriend gebeld door iemand die wist dat ik bij hem op bezoek was en dat ik nog die nacht terug zou gaan naar Leeuwarden. Eerst werd er gebeld of ik nog aanwezig was en enkele minuten later met het verzoek of ik iemand een lift kon geven naar Leeuwarden. Ik heb daar positief op geantwoord en mij werd gevraagd om via de Lauwersmeerweg langs de Badweg en de Keningswei in Kollum te rijden en vervolgens in de richting van Veenklooster. Zo reed ik ook altijd van het AZC terug naar huis. Onderweg zou de lifter zoals ik hierboven bedoel zich wel laten zien, zo werd mij gezegd. Ik heb dat vervolgens gedaan en de betreffende persoon meegenomen. Ik kende de man die ik meenam als een bewoner van het AZC en had hem vaker gezien in het bijzijn van andere vrienden van mijn vriend. Ik schrok heel erg toen ik zag dat hij behoorlijk onder het bloed zat en erg overstuur was. Ik schrok nog meer toen hij mij vertelde dat hij iemand vermoord had. Het was een zeer onsamenhangend verhaal maar het werd mij wel duidelijk dat het om een meisje ging. Ik heb hem afgezet in Leeuwarden aan de Kleine Kerkstraat. Hij heeft me onderweg wel verteld dat hij Ali heette. Pas enkele dagen later drong het allemaal tot mij door waar zijn verhaal mee te maken had. Ik durfde daarmee niet naar de politie omdat ik bang was dat men ook mij zou verdenken. Ook toen ik later werd verzocht om me te melden op het politiebureau heb ik niet gezegd wat er gebeurd was uit angst dat ik er problemen mee zou krijgen. De politie confronteerde mij met een verklaring van mijn vrouw maar ik heb dat toen ontkend. Omdat ik bang was voor sporen heb ik mijn kleren nog diezelfde nacht uitgedaan en bij een vriend op het AZC in Burgum andere kleren aangetrokken. Ik betreur het dat ik dit niet allemaal eerder heb verteld maar ik was bang dat ik gearresteerd zou worden.’

Aldus Hans Mauritz in  het “Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra”. Enkele dagen geleden zond ik een opgenomen gesprek met de visboer naar Mauritz. Hierop kwam het volgende antwoord:  Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 12 reacties

Beste Faek, niet meer bang zijn

Edgar, Farhad, Faek

Langs deze weg wil ik je nog een paar dingen uitleggen. Voor jou en de rest van Nederland die dit leest. Allereerst over je aangekondigde aangifte, aanstaande maandag op Rotterdam centrum. Het zou mij echt bijzonder welkom zijn als je de daad bij het woord voegt, maar jij en ik weten dat het niet gebeurt, helaas. Ik zal je nogmaals uitleggen dat ik,  in tegenstelling tot wat jij suggereert, daar helemaal niet bang voor ben. Ik meen het echt als ik zeg dat ik dat juist wil.

Maar Wim, niet zo zenuwachtig…

Doe nou gewoon aangifte maandag, dan zullen we wel zien waar het schip strandt.

Wim, door jou, door jouw vandaag drie keer bellen, dat je mij elke keer vragen stelt en zo zenuwachtig doet, ik heb het gevoel dat jij een beetje bang bent? Klopt dat? Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 3 reacties

Edgar, best friend of Faek en Farhad, verwijdert foto’s en video’s van zijn facebook page.

https://www.facebook.com/edgar.osipov.5

Helemaal kut is dat Edgar ook het hilarische filmpje van Faek verwijderd heeft. Dat was echt lachen.

Wim

Hey Faek, met Wim.

Goeiedag!

Ik zie dat je net alle foto’s van Edgar’s facebook hebt laten verwijderen.

Ja, kan kloppen!

Waarom doe je dat? Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 12 reacties

Uitspraken die Faek niet uit zijn mond krijgt

Nee Wim, ik ben niet getuige geweest van de moord op Marianne.

Nee Wim, ik heb geen verklaring afgelegd bij de politie op de dag van de moord.

Nee Wim, ik weet niet wie de moordenaars zijn.

Nee Wim, ik ken geen Wolfgang.

Nee Wim, ik ben niet op 3 mei 1999 overgeplaatst.

Ja Wim, Jasper Steringa heeft de moord gepleegd.

Ja Wim, het gestolen fiets verhaal klopt als een bus.

Ja Wim, de gearresteerde Ali in Turkije, was de juiste man.

Faek, even het bovenstaande copy-pasten, printen en dan je handtekening eronder: Aldus Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 11 reacties