De uitspraak van de wrakingskamer

Gebruik CTRL – + als u de tekst wilt vergroten voor betere leesbaarheid.

Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 5 reacties

Onnodig grievend?

Afbeeldingsresultaat voor vrouwe justitia zonder blinddoekTot slot zal ik het nog sterker samenvatten. Elke rechter die mij de gevraagde getuigen weigert, acht ik medeschuldig aan het al dan niet bewust in stand houden van de doofpot en misstanden, die ik nu juist wil blootleggen in het algemeen maatschappelijk belang. Elke rechter die bijvoorbeeld niet Faek Mustafa onder ede durft te horen om hem al dan niet te horen zeggen dat hij de waarheid op dag 1 aan de politie heeft verteld, is geen eerlijke rechter! Ik word er kotsmisselijk van dat deze nobele taak mij zo moeilijk wordt gemaakt, soms met kennelijke medewerking van de rechtspraak.

Wat mij betreft is de hamvraag of er nog rechters zijn die de ballen hebben om de misdrijven en misdadigers in de top van onze justitie te durven ontmaskeren. Ik denk dat die er zijn! Zelfs in Leeuwarden! 

Nou, daar hoort Mr. Werkema dus niet bij! Ik heb al veel meegemaakt, maar dit is de meest perverse, ongeloofwaardige uitspraak tot nu toe. Nog los van de leugens in deze uitspraak, komt het in Jip en Janneke taal op het volgende neer: Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 59 reacties

Morgen spannend!

Eén december is de dag,
dat mijn lichtje
dat mijn lichtje
Eén december is de dag
Dat mijn lichtje branden mag.

Dan doet rechter Mw. Mr. Werkema uitspraak over toewijzing van getuigen. Ik ben erg benieuwd of Vrouwe Justitia haar blinddoek op kan houden. Een loodzware beslissing. Immers, toewijzing van getuigen = openrukken doofpot. Kan Mr. Werkema het aan? Zo niet, ook goed. I have some surprise parties up my sleeve. Toch heb ik geen slecht gevoel over morgen. Mr. Werkema maakte een objectieve indruk.Zij vroeg nog: Kunt u nog eens duidelijk aangeven waarom de getuigen voor u van belang zijn? Antwoord: Om mijn onschuld te bewijzen, om te bewijzen dat ik gelijk heb en de heer Hebben niet! Duidelijker kon het toch niet.Ik had zelfs de indruk dat zij op mijn hand was. Rick Reyneveld, de advocaat van Wolfgang,  betoogde namelijk dat er geen getuigen mochten worden gehoord omdat er geen vordering aan het verzoek ten grondslag lag. Welnu, daar was Mr. Werkema het niet mee eens: Ik kan u zeggen: Vordering of niet: Een verdachte heeft recht op getuigen als dat in zijn verdedigingsbelang is.

VERZOEK TOT VOORLOPIG GETUIGENVERHOOR EX ARTIKEL 187 RV

Aan de rechtbank Noord Nederland, sector kanton, locatie Leeuwarden

Verzoeker

Willem Jan DANKBAAR, wonende te (2051 BB) Overveen, aan de Zijlweg 14a, in deze Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 26 reacties

Message from Wim to Donald Trump

—–Oorspronkelijk bericht—–

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]

Verzonden: dinsdag 8 november 2016 02:57

Aan: ‘Charles Kushner’; Hope Hicks; Jared Kushner; Kellyann Conway

Onderwerp: RE: Read: RE: Dear fellow fans of Donald Trump

I like you Donald. I like your rants against the corporate media. They are sooo corrupt and Lees verder

Geplaatst in John F. Kennedy | 4 reacties

De onmogelijke bekentenis van Jasper Steringa

 

Vlak na de rechtszaak waarin Jasper Steringa zijn “bekentenis” doet, bespreken Ronald en Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 5 reacties

Verslag wrakingszitting

Afbeeldingsresultaat voor vrouwe justitiaDe zitting begon stipt op tijd. Dat had ik in Leeuwarden al eens anders meegemaakt. Er waren een stuk of tien supporters naar Leeuwarden afgereisd. Bij de belangstellenden had zich ook Rick Reyneveld geschaard, de advocaat van Wolfgang. Wolfgang zelf was er niet.

De voorzitter begon de zitting door zichzelf en zijn twee collega-rechters voor te stellen. Dat gaf mij een prettig gevoel, was ik niet gewend. Alle drie waren van het mannelijke geslacht. Ook stelde hij de griffier voor, van het vrouwelijke geslacht. Dat is de enige naam die ik onthouden heb. Mevrouw Dees, een blonde niet onaantrekkelijke jongedame die mij vriendelijk toeknikte.

Ik heb het intussen nog even nagezocht. Mr J.C.G. Leijten, (voorzitter), Mr. A van der Meer en Mr. G.-J Smits

Vervolgens wilde de voorzitter weten of ik ook mijn raadsman Mr. Stapel had meegenomen. Nee, zei ik, want die heb ik niet nodig om mijn wrakingsverzoek toe te lichten. Bovendien kost hij alleen maar geld, zeker gezien het feit dat deze zitting weer in Leeuwarden plaatsvindt in plaats van Haarlem. Dat leek de voorzitter wel te begrijpen.

Wie is dan de man die naast u zit? Hans Mauritz legde uit dat dat hij gedaagde sub 2 was in de onderhavige bodemzaak en meegekomen was om het wrakingsverzoek te ondersteunen. “Ah, u Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 48 reacties

Wrakingszitting 23 november 2016

Op 23 november om 14:30 uur te Leeuwarden, Zaailand 102, is de zitting voor de behandeling van mijn wraking gepland. Meer over de achtergronden van deze wraking kunt u hier lezen.

De zitting is openbaar en zal dus ook door publiek kunnen worden bijgewoond. Het wordt buitengewoon interessant. Ik heb rechter Mw. Mr. Zwart-Sneek gewraakt omdat zij zonder motivering mijn verzoek tot het horen van getuigen heeft afgewezen. Welke getuigen dat zijn kunt u ook hier lezen.  De verdere redenen voor mijn wrakingsverzoek kunt u hier lezen.

Het gaat woensdag om iets zeer fundamenteels van onze rechtsstaat, namelijk om de vraag of een verdachte het recht tot het horen van getuigen teneinde zijn onschuld aan te tonen, mag worden ontzegd. Dit is een grondrecht. In mijn overtuiging is een rechter die dat Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 14 reacties