Openheid en transparantie:

Afbeeldingsresultaat voor vrouwe justitiaEdelachtbare heer Los,

U zult inmiddels begrepen hebben dat ik niet tijdig op uw zitting aanwezig was. Dit is te wijten aan een miscommunicatie tussen mij en mijn advocaat, mr. Stapel. Ik meen dat de heer Stapel mij telefonisch meegedeeld heeft dat de zitting om 11:45 zou beginnen. Vervolgens heeft hij verzuimd om de oproep voor de zitting aan mij door te sturen. Ik denk niet dat ik u hoef te vertellen dat ik meen dat mijn advocaat hiermede een grove steek heeft laten vallen. Het resultaat is immers dat de heer Mauritz en ik voor niets naar Leeuwarden zijn afgereisd, heen en terug 500 km, daarbij extra vroeg zijn vertrokken om tijdig in Leeuwarden aan te komen om eventuele files in de ochtendspits te kunnen trotseren. Ik woon in Overveen, de heer Mauritz woont in Dongen. Beiden zijn wij om half acht vertrokken, om om half tien in Hotel De Witte Bergen te Hilversum te zijn, van waar wij dan met één auto verder gaan, zoals wij dat zo vaak hebben gedaan voor zittingen in Leeuwarden wegens procedures die tegen ons zijn aangespannen. Ondanks het feit dat de heer Mauritz over deze eerste etappe 2 uur heeft gedaan, drie files heeft meegemaakt, en ik één, waren we keurig om half tien aanwezig bij De Witte Bergen. Vanaf dan gaat het zonder problemen omdat in de polders het verkeer naar Leeuwarden doorgaans soepel verloopt. Extra zuur is dat wij al om 11:00 op het Zaailand aanwezig waren, maar op het plein nog een kop koffie hebben gedronken, niet wetende dat de zitting om 11:15 zou beginnen. Hadden wij dit geweten, dan waren we nog ruim op tijd geweest.  Wij betraden rond 11:30 het gerechtsgebouw, om alsdan te constateren dat de heer Reyneveld en zijn cliënt het gebouw verlieten. Kort daarop werd ik door mevrouw Van de Veer geïnformeerd dat de zitting reeds voorbij was en dat zij de laatste 5 minuten nog had meegemaakt om waar te nemen dat de heer Reyneveld mij tegenover u nogal afbrandde als de notoire “complotdenker” die volstrekt buiten de realiteit leeft, en weet ik welke stemmingmakerij hij nog meer heeft gemaakt. Het is tenslotte makkelijk scoren zonder aanwezige tegenpartij.  Naar ik aanneem is de zitting stipt op tijd begonnen en heeft die dus slechts een kwartier geduurd. Lees verder

Advertenties
Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | Een reactie plaatsen

Fictieve verklaring van Faek Mustafa voor Rick en Yehudi:

Geachte heer Reyneveld, Geachte heer Moszkowicz,

Langs deze weg wil ik u de volgende verklaring geven:

Al jaren lang word ik bestookt, gestalkt en beledigd door de heer Wim Dankbaar, die beweert dat ik aan zijn partner en coauteur Hans Mauritz heb verklaard dat ik getuige ben geweest van de moord op Marianne Vaatstra, door mijn toenmalige vriend Ali Hassan, in de caravan van de cliënt van de heer Reyneveld. En dat ik datzelfde op de dag van de moord aan de politie te Buitenpost ook heb verklaard.

Dit is allemaal verzonnen door de heer Mauritz en de heer Dankbaar. U kunt mij dus met een gerust hart oproepen als getuige onder ede. Ik zal dit allemaal ontkennen voor de rechter. Ook zal ik bevestigen dat ik de cliënt van de heer Reyneveld nooit heb gekend, laat staan dat Ali en ik kind aan huis waren in zijn caravan. Isabella Wagenaar is gewoon een leugenaarster, en mijn toenmalige vriend Rida Hashimi ook.  Ook zal ik onder ede Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | Een reactie plaatsen

De hoofdprijs voor immoraliteit gaat naar …….

ik kantoor 6 - kopieYehudi Moszkowicz heeft nu definitief bewezen dat hij niet strijdt voor de waarheid in de Vaatstra zaak, maar om die waarheid in de doofpot te houden. Hij strijdt dus niet voor de belangen van de familie Vaatstra, maar voor de belangen van het Justitie dat die waarheid in de doofpot heeft gestopt. Dus niet voor de slachtoffers, maar voor de misdadigers. Niet voor recht, maar voor het in stand houden van onrecht. Zonneklaar is inmiddels zijn missie om de meest vocale klokkenluider van deze misstand, Wim Dankbaar, uit te schakelen en kapot te maken. Dit alles in de wetenschap dat Wim in het algemeen maatschappelijk belang de waarheid vertelt. Het behoeft geen betoog dat dit gedrag het ontbreken van elk moreel besef vereist. Kennelijk denkt men dat als Wim knock out wordt geslagen de zeer onwelkome publicaties in zijn geheel zullen stoppen. Dat Moszkowicz hierbij de wind mee heeft van het Justitie dat haar leugens en wandaden onder het tapijt wenst te houden, is inmiddels ook overduidelijk. Maar sinds kort meer dan ooit tevoren. Ik zal dat uitleggen. Het begon al in 2013 met het verbieden van (verdere) publicaties van het zogeheten “dagboek” van zijn beweerde cliënt Maaike Terpstra, de moeder van Marianne. In dat dagboek staat immers de waarheid en houdt een 40 pagina’s  lange aanklacht in tegen het Justitie dat deze vrouw jarenlang heeft belogen en bedrogen, tot op de dag van vandaag. Het is een gedocumenteerd werk van de leugens en Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 1 reactie

Fictieve brief van Faek en Farhad aan de moeder van Marianne Vaatstra

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: zaterdag 17 maart 2018 14:52
Aan: hoogendoorn@moszkowicz-law.nl; moszkowicz@moszkowicz-law.nl
Onderwerp: FYI

Hoogendoorn: “Zo heeft uw cliënt diverse zakenpartners en financiers van de onderneming van cliënt op gelijke indringende, vermoeiende en hinderlijke wijze met zijn aantijgingen, benaderd, waaronder de heren Said, Hammarashid, Hama, en Guwara. Naar aanleiding van deze contacten hebben dezen besloten om de zakelijke banden te verbreken en om hun investeringen terug te vragen. In het totaal is hiermee een bedrag van €.80.000,–gemoeid. Aan de betreffende investeringen was geen vaste tegenprestatie en geen termijn verbonden. Dit betekent dat cliënt thans tegen een commercieel tarief bij een Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | Een reactie plaatsen

Vragen aan het kantoor van Yehudi Moszkowicz

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: vrijdag 16 maart 2018 15:21
Aan: hoogendoorn@moszkowicz-law.nl; moszkowicz@moszkowicz-law.nl
CC: Hans Mauritz
Onderwerp: Status?

Heer Hoogendoorn,

Naar aanleiding van uw onderstaande sommatie-email, verzoek ik u, desgewenst in overleg met Faek Mustafa,  de volgende vragen te beantwoorden.

– Houdt u vol dat Faek Mustafa zich tot u heeft gewend in plaats van andersom?

– Hoe komt u erbij dat het in strijd met de waarheid is dat Faek Mustafa getuige is geweest van de moord op Marianne Vaatstra en dit reeds in het weekend van de moord aan de recherche heeft verteld? Zegt Faek dit zelf of zegt u dat slechts? Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 2 reacties

Klacht ten aanzien van de voorzitter CTIVD, mr. H.N. Brouwer, verzoek tot opvolging.

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: dinsdag 13 maart 2018 10:54
Aan: cie.jv@tweedekamer.nl
Onderwerp: Klacht ten aanzien van de voorzitter CTIVD, mr. H.N. Brouwer, verzoek tot opvolging.

Geachte commissie voor Justitie en Veiligheid,

Het mag u naar aanleiding van mijn vorige klacht inmiddels bekend zijn dat ik de heer H.N. Brouwer reeds jaren lang beschuldig van een reeks ambtsmisdrijven zoals Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | Een reactie plaatsen

Analyse van de grootste doofpotaffaire aller tijden, deel 4

Faek, Farhad, Edgar met hun vrouwen.

In deel 3 hebben we gezien dat Yehudi Moszkowicz definitief heeft bewezen dat hij niet voor de familie Vaatstra werkt, maar voor het Justitie dat die familie en het Nederlandse volk nu al 18 jaar aan het beliegen en bedriegen is. Tevens zagen we dat hij zich in een onmogelijke spagaat heeft gewurmd door Faek Mustafa als zijn cliënt aan te nemen. Er is immers nu de unieke situatie ontstaan dat hij Faek de vragen kan stellen die gevraagd moeten worden, de vragen die Justitie hem weigert te vragen, de vragen die Faek zelf zegt te willen beantwoorden voor Justitie en/of de rechter. De vragen waarmee de Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | Een reactie plaatsen