In de herhaling:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2014/02/11/de-verraderlijke-vriendin-van-maaike/

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Klein voorlopig commentaar over de zitting van vandaag

Yehudi, weer in een uiterst modieus snitpakje, loog wederom door zijn tanden. Maaike, Bauke, Ineke, Freddy en/of Johan waren er helaas niet bij om Yehudi te ondersteunen. Hoe zou dat nou komen?

Met name Chris Klomp, nota bene rechtbankverslaggever die over deze zaak regelmatig schrijft, schitterde in afwezigheid. Wat ben je dan voor een journalist? Hans Mauritz was er wel. Met name het gesprek met hem achteraf op het Vrouwe Justitiaplein was interessant.

De tuchtrechters leken wel aandachtig te luisteren. De voorzitter was een vrouw. Of deze rechters daadwerkelijk de leugens van Yehudi willen vaststellen middels het gevraagde getuigenverhoor van Maaike, dat is de vraag. De meest linkse rechter vroeg nog aan Yehudi hoe vaak hij nu contact gehad had met Maaike. Mondeling, per email en per post, zei Yehudi. Ik heb in deze kwestie drie advocaten gehad.  Bij elkaar kan ik wel honderd rechtstreekse  Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 17 reacties

Het pleidooi

Afbeeldingsresultaat voor vrouwe justitiaplein 1Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Aan: ‘Griffie Hof van Discipline’
CC: ‘moszkowicz
Onderwerp: RE: Dankbaar/Moszkowicz RvD 15-536

Geachte mevrouw Kikkert,

Bijgaand zend ik u mijn pleidooi dat ik op 23 september zou willen voordragen.

Echter ik stel u voor om dit pleidooi naar de dienstdoende rechters van uw Hof te sturen. Als zij hier van te voren kennis van nemen, hoef ik het niet voor te dragen en wordt wellicht Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra, Uncategorized | 8 reacties

Vrijdag 23 september 15:30 uur, Utrecht. Wie komt?

Graag verneem ik wie er allemaal als toeschouwer aanwezig wil zijn bij deze zeer belangrijke tuchtklacht tegen Yehudi Moszkowizc op vrijdag 23 september 15:30, aan het Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht.

Bauke Vaatstra en zijn kinderen, Freddy, Johan, Ineke, Rennie, Wilma en schoonzoon Willem zijn ook van harte uitgenodigd. Zoals beloofd zal ik dan wel Bauke aanspreken, wat ik tot zijn grote verontwaardiging niet deed tijdens de zitting in Leeuwarden over de smaadzaak van Wolfgang, die medeplichtig is aan de moord op zijn dochter, maar gek genoeg zelf afwezig was. Dat Maaike Terpstra zelf komt, als hoofdpersoon in dit verhaal, zullen we maar gevoegelijk op onze buik schrijven. Waarom zij niet mag verschijnen, zal tijdens de zitting duidelijk worden. De “journalist en rechtbankverslaggever”  Chris Klomp kan het zich eigenlijk met goed fatsoen niet veroorloven niet te verschijnen om verslag te doen van deze zitting. Hij is als één van de weinige journalisten die regelmatig over deze zaak schrijft, ook van harte welkom.

Het feit dat deze zitting moet plaatsvinden komt voort uit mijn stelling dat Marianne niet is Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 8 reacties

23 september: Een nieuwe generatie, een nieuwe aanpak.

Een nieuwe generatie, een nieuwe aanpak! Dat is de slogan van Yehudi Moszkowicz. Nieuw is die aanpak zeker. Hij bestaat uit een aaneenschakeling van onrechtmatig procederen, lak hebben aan gedragsregels voor advocaten, misbruik van recht, de wet en vonnissen aan je laars lappen, valsheid in geschrifte, belangenverstrengeling en ordinaire diefstal.

Op vrijdag 23 september aanstaande om 15:30 uur in het gerechtsgebouw aan het Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht, gaan we meemaken hoe het Hof van Discipline deze “nieuwe aanpak” zal beoordelen. Dan dient mijn tuchtklacht tegen dit togaboefje. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Dit jaar zal ongetwijfeld het woord treitervlogger aan de Dikke Van Dale worden toegevoegd. Maar treiteradvocaatje is ook een goede kandidaat.

Sinds de zitting van 18 januari dit jaar bij de Raad van Discipline in Arnhem is er veel veranderd. Maar liefst drie verschillende rechters hebben inmiddels vastgesteld dat Yehudi Moszkowicz onrechtmatig heeft gehandeld op minstens 3 verschillende punten. En nóg weigert hij aan een vonnis tot de terugbetaling van onrechtmatig geïnde dwangsommen te voldoen.

Daarbij is dan nog niet eens in rechte vastgesteld dat hij een cliënt claimt te vertegenwoordigen die:

  1. geen persoonlijk contact met hem heeft.
  2. het helemaal niet erg vindt dat haar “dagboek” openbaar is gemaakt door anderen dan Wim Dankbaar, waaronder Micha Kat, met wie Yehudi een convenant sloot.
  3. niet gelooft dat Jasper Steringa de verkrachter en moordenaar is van haar dochter.
  4. wel gelooft dat de toedracht van de moord zoals die beschreven wordt door Wim Dankbaar de juiste is.
  5. Op grond van de onrechtmatige daden van Yehudi het risico loopt met een grote schadeclaim over te blijven. Op basis van het Nederlandse recht.

Echter ook deze 5 punten zullen in komende rechtszaken nog worden vastgesteld.

De navolgende correspondentie geeft slechts een glimp in de praktijken van Yehudi Moszkowicz: Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 13 reacties

Het idiote vonnis tegen Hans Mauritz

Vonnis Hans Mauritz:

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

1. primair: medeplegen van smaadschrift.

Verdachte heeft naar voren gebracht dat hij de passages over aangever heeft gepubliceerd om een hoger doel te dienen, te weten het aan de kaak stellen van misstanden. De rechtbank vat dit verweer op als een beroep op de bijzondere rechtvaardigingsgrond die in artikel 261 lid 3 van het Wetboek van Strafrecht staat opgenomen.

Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 7 reacties

Het proces-verbaal van de zitting strafzaak Wolfgang.

Na drie keer zeuren werd dan uiteindelijk het PV van de zitting vrijgegeven. Mijn commentaar in vet gedrukte cursieve tekst.

proces-verbaal

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht Locatie Leeuwarden parketnummer 18/730314-15

vordering na voorwaardelijke veroordeling parketnummer 18/650651-12

proces-verbaal van de in het openbaar gehouden terechtzitting van de meervoudige strafkamer in bovengenoemde rechtbank op 21 juni 2016

Tegenwoordig: Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 21 reacties