Aangifte + klacht OM Noord Holland

Allereerst wil ik de donateurs bedanken die mij een financiele bijdrage hebben overgemaakt, naar aanleiding van het vorige artikel.  Ik zou eigenlijk hun namen willen noemen, maar ik weet niet of dat mag, dus doe ik het maar niet. Wellicht kunnen een aantal in de reacties melden waarom ze dit hebben gedaan. Het gaat om bedragen van 30 tot 500 euro. Het geeft in elk geval een fijn gevoel dat ik geen roepende in de woestijn ben en er nog mensen zijn die mijn werk belangrijk vinden.  Weet dat ik door mijn werk van miljonair tot steuntrekker ben gemaakt en zelfs die steun krijg ik niet van de Staat. 

Leiderdorp, 14 april 2021

Geachte mevrouw mr. Preenen,

Hierbij doe ik aangifte tegen uw officier mw. mr. K. Sanders en u als hoofdofficier van het parket Noord-Holland, omdat u als eindverantwoordelijke toestemming heeft gegeven om mijn aangifte tegen de heer Faek Mustafa op valse gronden te seponeren zie bijlage.  Ik doe deze aangifte rechtstreeks bij u omdat de politie/recherche Zandvoort bij monde van de heer Ergun Erol weigert mijn aangifte tegen  mr. Sanders op te nemen, naar verluidt in uw opdracht. Dat levert behalve een meinedig statement in het sepot ook obstructie van de rechtsgang op. Anders gezegd, ik word hier ernstig in mijn rechten gesaboteerd door uw parket, alsmede door de politie.

Ten tweede dien ik een klacht in tegen de beslissing van de heer J.W. Knol van de afdeling VIK (veiligheid, integriteit, klachten) om mijn aangifte tegen de heer Erol niet op te nemen (zie bijlage).  

Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | 3 reacties

Verzoek om bijdrage

Beste lezers en volgers,

Aan de degenen die willen dat ik mijn strijd kan voorzetten, dan wel de waarheid inzake de ongekende corruptie van Justitie op tafel komt vraag ik: Als je wat kan missen ben ik u Dankbaar voor een financiële bijdrage. Ik moet onder meer een voorschotnota aan een advocaat voldoen, die helaas niet op toevoeging werkt.  Het gaat om een zeer noodzakelijke procedure. De rekening is NL31 RABO 0179 9863 92  ten name van Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

Het wordt steeds erger!

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: donderdag 8 april 2021 17:13
Aan: hoogendoorn@moszkowicz-law.nl; moszkowicz@moszkowicz-law.nl; terp65@msn.com; ‘raulf119@hotmail.com’; HansMauritz@Home.nl; info@dbautodemontage.nl; garagesalar@hotmail.com
Onderwerp: Het wordt steeds erger

Geachte heren Hoogendoorn en Moszkowizc,


https://rechtiskrom.wordpress.com/2021/04/05/faek-mustafa-medeplichtig-voor-tijdens-en-na-de-moord/

Van onschuldige getuige maak ik Faek nu medeplichtig aan de moord verkrachting van Marianne Vaatstra.

Dat laat u toch niet over uw kant gaan? U bent toch de raadsmannen voor Faek?  Beveelt u Faek nu even aan om opnieuw aangifte tegen mij  te doen? Zorgt u dan er wel voor dat zijn aangifte niet wordt geseponeerd door het OM? Maakt u dan wel bezwaar namens Faek? Doet hij dan ook  aangifte tegen Hans Mauritz? Gaat Faek dan ook verklaren waarom hij nog zo vriendelijk is met Hans?

“Als ik opgeroepen wordt door de rechtbank dan vertel ik het gewoon.” Gek toch dat Yehudi en Rinie dat niet willen?


Mvg

Wim Dankbaar

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

Faek Mustafa medeplichtig voor, tijdens en na de moord

Voordat u dit leest, moet u eerst de vorige twee artikels over de medeplichtigheid van Faek aan de moord op Marianne Vaatstra hebben gelezen. Daarin wordt immers uiteengezet dat Faek al in de vooravond wist dat Marianne “gepakt” zou worden. Niet alleen heeft hij dat aangekondigd, maar ook handelingen verricht om het makkelijker te maken. Nu durf ik ook te stellen dat Faek behalve vooraf ook achteraf de daders heeft geassisteerd. Lezers van deze site weten dat Marianne Vaatstra is vermoord in een caravan op het AZC en dat de daders haar lichaam in het weiland hebben Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | 8 reacties

Pieter Omtzigt houdt zélf wat verborgen!
Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: zondag 4 april 2021 15:01
Aan: g.wilders@tweedekamer.nlg.wilders@pvv.nl
CC: ‘Pieter Omtzigt’ (P.omtzigt@tweedekamer.nl)
Onderwerp: Stoer!

Beste Geert,

Was je ook maar zo stoer over het feit dat Rutte via Buma Omtzigt verboden heeft om verdere kamervragen over Demmink te stellen.

Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | 8 reacties

Accessory Before/After The Fact

Als we het verhaal van Geke horen dan weten we dat Faek aan het begin van de avond tegen Spencer zei: “We pakken jouw vriendin vanavond wel.”

 

Nu is het niet duidelijk wat Faek met pakken bedoelde, maar we kunnen rustig vast stellen dat het niet veel goeds zou zijn.  Het kan bijvoorbeeld molesteren, ontvoeren, iets aandoen zijn, in elk geval niets vriendelijks, maar daar gaat het Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Was Faek Mustafa medeplichtig?

Verder met onze Faek, voortgaande op het vorige artikel. Voor de nieuwkomers: Faek heeft op 14 augustus 2017 aangifte tegen mij gedaan wegens stalking, bedreiging, valsheid in geschrifte, smaad en belediging.

 

Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | 5 reacties

Het ware verhaal van de moord op Marianne Vaatstra

Van een trol kreeg ik het volgende berichtje naar aanleiding van het vorige artikel:

Micha Kat en de Supergetuige Geke Haarsma
Voor de 100e keer weer eens van stal gehaald.
Zielig Wim

Voor de 100e keer of 1000ste keer, het kan nooit genoeg zijn, want dit is het ware verhaal dat de leugen van het officiële verhaal bewijst. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | 4 reacties

Faek en Isabella

Wat ik nog nooit heb verteld is dat Faek en Isabella iets met elkaar hadden. Isabella was een beetje verliefd op Faek. Zij droeg een foto van Faek in haar portemonnaie. Maar die verliefdheid was natuurlijk meteen over toen Faek haar op 3 mei 1999 bedreigde met de boodschap: “Als jij niet stopt met praten, word je ook vermoord!”

Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Het rekken en strekken van Justitie

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: zondag 21 maart 2021 14:56
Aan: ‘juridische-zaken.team-bestuursondersteuning.noord-holland@politie.nl’
CC: Erol, Ergün (E.) (ergun.erol@politie.nl); NOH – Staf – Afd Veiligheid, Integriteit en Klachten – Integriteit (integriteit.vik.noord-holland@politie.nl); henk.hopman@politie.nl; esther.nieman-van.balen@politie.nl; k.sanders@om.nl
Onderwerp: Reactie op uw brief van 19 maart 2021

Geachte mevrouw de Jong, Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 8 reacties