Rectificatie volgens vonnis

RECTIFICATIE. De afgelopen jaren heb ik, Wim Dankbaar, in meerdere publicaties de heer Wolfgang Hebben op onrechtmatige wijze beschuldigd of in verband gebracht met ernstige strafbare feiten, waaronder betrokkenheid bij moord. Bij vonnis van de rechtbank Noord-Nederland d.d. 22 februari 2017 ben ik op straffe van een dwangsom veroordeeld deze beschuldigingen te staken en tot plaatsing van deze rectificatie.

Op 1 juli 2017 heeft deze rectificatie 3 maanden op deze website gestaan, zoals werd opgedragen in het vonnis. Derhalve kan hij nu verwijderd worden. Maar ik laat hem gewoon staan. Ik ben immers in hoger beroep en ben het volledig oneens met het vonnis. De beschuldiging aan het adres van Wolfgang is allesbehalve onrechtmatig. Bovendien Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 2 reacties

Mijn pleidooi voor het KG aanstaande maandag, 15:30 uur , rechtbank Haarlem

 

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: zaterdag 22 juli 2017 23:45
Aan: ‘kortgeding.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl’
CC: Thijs Stapel (stapel@stapeladvocatuur.nl); moszkowicz@moszkowicz-law.nl
Onderwerp: RE: Terpstra/dankbaar

Geachte mevrouw Beentjes,

Gelieve mijn pleidooi voor aanstaande maandag door te sturen aan de voorzieningenrechter van dienst.

https://rechtiskrom.wordpress.com/2017/07/22/mijn-pleidooi-voor-het-kg-aanstaande-maandag-1530-uur-rechtbank-haarlem/

Gezien de veel te korte voorbereidingstijd en de afwijzing van mijn verzoek tot uitstel, is dit het beste wat ik kon doen. Ik blijf van mening dat Mr. Moszkowicz ook nu weer de goede procesorde heeft geschonden en misbruik heeft gemaakt van het recht.

Zoals u kunt zien duurt mijn pleidooi 34 minuten. Die tijd kunnen we ons besparen tijdens de zitting als de rechter daar tevoren van kennis neemt. Net zoals de rechter kennis heeft kunnen nemen van de plotseling veel uitgebreidere dagvaarding van mr. Moszkowicz, die naar mijn overtuiging veel te laat is ingebracht, nota bene omdat mijn raadsman uw rechtbank daarop attent maakte.

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

cc aan mr Stapel en mr Moszkowicz

 

Edelachtbare,

Ik sta hier terecht wegens een contactverbod met Maaike Terpstra. Eerst wil ik u zeggen dat mijn historie met Mr. Moszkowicz, de beweerde raadsman van Terpstra, reeds dateert van oktober 2013. In de navolgende periode heeft Mr. Moszkowicz talloze procedures tegen mij aangespannen, naar mijn  overtuiging met het doel om mij zoveel mogelijke te beschadigen, zowel financieel als qua reputatie, teneinde mij de mond te snoeren in mijn Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | Een reactie plaatsen

Twee gesprekjes met RTL Boulevard

Niks ten nadele van Jermaine Ellenkamp en Wesley Meijer. Ze doen hun werk en weten van toeten noch blazen.

 

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: vrijdag 21 juli 2017 10:20
Aan: ‘kortgedingrb-nho@rechtspraak.nl’
CC: Thijs Stapel (stapel@stapeladvocatuur.nl)
Onderwerp: Terpstra/dankbaar

Geachte mevrouw Beentjes,

Ik sprak u zojuist over het door mij gewenste uitstel in onderhavige zaak. Ik sprak met u Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra, Uncategorized | 6 reacties

Voormalige topman OM slaat uitnodiging af

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: dinsdag 18 juli 2017 8:58 PM
Aan: info
Onderwerp: Uitnodiging voor uw voorzitter Harm Brouwer

https://wordpress.com/post/rechtiskrom.wordpress.com/10423

Van: info [mailto:info@CTIVD.nl]
Verzonden: donderdag 20 juli 2017 09:57
Aan: ‘Wim Dankbaar’
Onderwerp: RE: Uitnodiging voor uw voorzitter Harm Brouwer

Geachte heer Dankbaar, Lees verder

Geplaatst in John F. Kennedy, Joris Demmink, Uncategorized | 10 reacties

De Nationale ombudsman: Voor of tegen de burger?

 

Geachte mevrouw Joyce Silvester, substituut-ombudsman,

Het klinkt zo mooi op papier. De nationale ombudsman is er voor de burger als het mis gaat tussen de burger en de overheid. Toch? Allereerst vraag ik mij af waarom u mij antwoordt in een dergelijk afbreukgevoelige zaak. U bent tenslotte maar de substituut-ombudsman. Reinier van Zutphen is de hoofd-ombudsman. Mag ik aannemen dat hij ook Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | Een reactie plaatsen

Uitnodiging aan Joris Demmink via zijn advocaat mr. Jan Leliveld

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: woensdag 19 juli 2017 17:35
Aan: ‘leliveld@vandoorne.com’
Onderwerp: Uitnodiging

Geachte heer Leliveld,

Gelieve deze uitnodiging aan uw cliënt Joris Demmink kenbaar te maken, met verzoek om zijn reactie of hij aanwezig wil zijn op de bedoelde zitting.

https://rechtiskrom.wordpress.com/2017/07/18/uitnodiging-aan-harm-brouwer-en-joris-demmink/

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

PS: Doet u bij gelegenheid de groeten aan uw kantoordirecteur Martijn Lesterhuis, mijn neefje, de oudste zoon van de jongste zus van mijn vader (en wijlen Hans Lesterhuis, burgemeester van Oenkerk, Ameland en Oosterwolde, tevens directeur KNVB voor het vrouwenvoetbal).

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | Een reactie plaatsen

Uitnodiging aan Harm Brouwer en Joris Demmink

Geachte heer Harm Brouwer en heer Joris Demmink,

Ik nodig u uit om op 15 augustus aanwezig te zijn bij de behandeling van mijn verzoek door Mr. Geerdes om Faek Mustafa als getuige te horen. Ik zal u uitleggen waarom ik u uitnodig. Ik beschuldig u beiden al jarenlang als hoofdverantwoordelijken van het stiekem wegsluizen van de werkelijke moordenaars  van Marianne Vaatstra en het overplaatsen van kroongetuige Faek Mustafa naar het AMOG centrum Musselkanaal. U heeft beiden nooit gereageerd op deze Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | Een reactie plaatsen

Het non-antwoord van Moszkowicz

Van: Thijs Stapel <stapel@stapeladvocatuur.nl>
Datum: 10 juli 2017 16:52:04 CEST
Aan: moszkowicz@moszkowicz-law.nl
Onderwerp: Dankbaar/ Terpstra: kort geding 24 juli a.s.

Geachte confrère,

Afgelopen vrijdag zond cliënt u onderstaande e-mail met een kopie aan mij.  Hij vertelde mij hedenochtend dat hij nog geen reactie van u heeft ontvangen. In het kader van uw voorgenomen kort geding van 24 juli a.s. en de voorbereiding daarop, ben ik het met cliënt eens dat u een spoedige reactie aan hem (en inmiddels ook aan mij) verschuldigd bent.

Wat betreft het kort geding om het contactverbod wijs ik u er nog op dat cliënt verschillende pogingen heeft ondernomen om die kwestie in der minne te regelen, zoals onder meer blijkt uit mijn e-mail aan u van 23 mei jl. Hoe dan ook heeft hij verschillende Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 1 reactie