RECTIFICATIES

Bij vonnis van de kort geding rechter Mr. M.J. Smit van de rechtbank Noord Holland ben ik gelast om de navolgende rectificaties te plaatsen:

Rectificatie 7,5

‘RECTIFICATIE

Op 28 juni 2017 heb ik op deze plaats het artikel ‘Brief van Maaike, moeder van Marianne Vaatstra’ gepubliceerd. In dit artikel heb ik ten onrechte gesuggereerd dat Maaike Vaatstra mij middels een brief haar excuses heeft aangeboden, meent dat mijn hypothese over de moord op Marianne Vaatstra de juiste is, ermee instemt dat ik of derden haar dagboek publice(e)r(en), meent dat haar familie door het Openbaar Ministerie gehersenspoeld is en zij door familie onder druk gezet zou worden om zich tegen mijn acties te verzetten, dat haar advocaat zonder haar medeweten of opdracht zo handelt, dat zij geen contactverbod met mij zou wensen, dat zij tot de islam bekeerd zou zijn en dat zij zou genieten van één of meer van mijn schrijfsels. Het artikel suggereert dat Maaike Vaatstra mij een brief met de voornoemde inhoud zou hebben geschreven. Dat is niet juist. De tekst van deze brief en ook de daarin opgenomen lofprijzingen aan mijn adres zijn in werkelijkheid door mijzelf verzonnen en opgeschreven’

Rectificatie 7,6

‘RECTIFICATIE

Op 29 juni 2017 heb ik op deze plaats het artikel ‘Brief van Maaike, moeder van Marianne Vaatstra (2)’ gepubliceerd. In dit artikel heb ik ten onrechte gesuggereerd dat Maaike Vaatstra mij middels een brief haar excuses heeft aangeboden, meent dat mijn hypothese over de moord op Marianne Vaatstra de juiste is, ermee instemt dat ik of derden haar dagboek publice(e)r(en), meent dat haar familie door het Openbaar Ministerie gehersenspoeld is en zij door familie onder druk gezet zou worden om zich tegen mijn acties te verzetten, dat haar advocaat zonder haar medeweten of opdracht zo handelt, dat zij geen contactverbod met mij zou wensen en meent dat het door mijzelf opgestelde ‘campingverslag’ juist is, zij meent dat ik mijn burgerplicht doe en dat ik niet kierewiet ben. Het artikel suggereert dat Maaike Vaatstra mij een brief met de voornoemde inhoud zou hebben geschreven. Dat is niet juist. De tekst van deze brief en ook de daarin opgenomen lofprijzingen aan mijn adres zijn in werkelijkheid door mijzelf verzonnen en opgeschreven’

Rectificatie 7,7

‘Op diverse plaatsen op deze website heb ik gesuggereerd dat Maaike Vaatstra emotioneel of anderszins gechanteerd wordt door haar familie. Deze suggestie is onjuist’

 

Advertenties
Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 4 reacties

Belangrijke mededeling

Heden heb ik besloten om alle artikelen van mijn website  voorlopig ontoegankelijk te maken, in elk geval tot de hoger beroepen van de tegen mij aangespannen rechtszaken zijn afgehandeld. De reden hiervoor is als volgt: Mijn tegenstanders zijn gebleken tot alles in staat te zijn en verzinnen oneigenlijke/onrechtmatige/onzinnige argumenten om te stellen dat ik (door mij bestreden) vonnissen overtreed. Ik kan en zal mij daartegen verdedigen, maar om elk risico te vermijden, meen ik dat het beter is om  geen enkele aanleiding meer te geven om zulke oneigenlijke/onrechtmatige/onzinnige argumenten te verzinnen, die ook weer tot onrechtmatige beslagen kunnen leiden.

Geplaatst in Uncategorized | 10 reacties