RECTIFICATIES

Bij vonnis van de kort geding rechter Mr. M.J. Smit van de rechtbank Noord Holland ben ik gelast om de navolgende rectificaties te plaatsen:

Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 18 reacties

Edelachtbare,

Edelachtbare,

U heeft mij in het kader van mijn verzoek tot voorlopig getuigenverhoor van Faek Mustafa gevraagd om te reageren op zijn aangifte, die hij ter zitting aanbood en de dag tevoren had gedaan.

Ik heb deze aangifte nu enkele malen gelezen. De aangifte is zo potsierlijk dat ik niets liever zou willen dan dat deze tot vervolging van mij zou leiden. Nooit heb ik een aangifte gezien die zo eenvoudig te weerleggen is. Daarom is het ijdele hoop dat het OM deze aangifte zou willen vervolgen, al was het alleen maar omdat de beweerde Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 11 reacties

Kaarten en brieven aan Jasper

Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | Een reactie plaatsen

Dank je wel, Faek!

Beste Faek, Dank je wel voor je aangifte. Eindelijk! Je had me geen groter geschenk kunnen geven.  Dat zal straks blijken aan de hand van mijn reactie naar de rechtbank, wat de reden is dat er ik er hier en nu niet teveel over zal zeggen. Zou je verbalisant mevrouw Martha Adele de Hart willen bellen om de aangifte zo spoedig mogelijk naar de officier van Justitie door te leiden, met ook namens mij het uitdrukkelijke verzoek om terstond tot strafvervolging over te gaan? Ik zal door de vingers zien dat de beweerde delicten Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 3 reacties

Moet één-tweetje tussen Faek en advocaat Reyneveld getuigenverhoor om zeep helpen?

Even een korte update omdat ik nu bij Hans Mauritz zit om de verdere strategie uit te stippelen. Tot ieders verrassing was Faek vanmiddag aanwezig. Maar ook Rick Reyneveld, de  advocaat van onze Duitse vriend.  Deze heeft dus 2 maal 250 km gereden om aan te horen wat hij thuis vanuit zijn luie stoel op mijn site had kunnen lezen en horen. Later werd duidelijk dat Reyneveld zich zuiver en alleen op het strijdtoneel had gemeld om munitie te verzamelen voor alweer een nieuw kort geding van onze Friese Duitser. Waar was dat nou voor nodig? Dat werd al snel helder. Faek kwam met een soort van verklaring in de vorm van een proces verbaal van zijn aangifte tegen mij wegens, smaad, stalking en doodsbedreiging.

Deze aangifte is dus na vier jaar pas gistermiddag gedaan, een dag voor de drukbezochte hoorzitting van vandaag. Kennelijk wilde hij een statement maken met het doel om niet te hoeven getuigen onder ede tijdens het door mij aangevraagde voorlopig getuigenverhoor. Nergens in de aangifte ontkent Feak betrokken te zijn dan wel getuige te zijn geweest Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 19 reacties

Hoe verboden is het verboden dagboekje van Maaike?

Pleidooi voor 15 augustus  Gerechtsgebouw, Wilhelminaplein 100 125, Rotterdam

DONGEN, 12 augustus 2017 – Na vier jaar lang zich te hebben onthouden van integrale publicatie van het originele dagboekje van Maaike Vaatstra is deze dan nu dan om zeer moverende redenen on line geplaatst op deze hoofdsite over de moord op Marianne Vaatstra. Verdere duiding zal eveneens gegeven worden middels een persbericht dat op maandag 14 augustus 2017 aan de media zal worden verzonden.

Persbericht maandag 14 augustus 2017

Uitgever Hans Mauritz schreef samen met ondernemer Wim Dankbaar een boek over de zaak Marianne Vaatstra. In “Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra” zetten zij de stelling uiteen dat Marianne Vaatstra niet is vermoord door de nu veroordeelde Jasper S. maar door een asielzoeker die van Justitie heimelijk een vrijgeleide heeft gekregen.

Sinds de verschijning van het boek zijn de auteurs in zwaar weer verzeild geraakt. De Utrechtse advocaat Yehudi Moszkowicz spande namens de moeder van Marianne een Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 37 reacties

Mijn voorlopige pleidooi voor aanstaande dinsdag 15 augustus

Het pleidooi kan nog veranderen qua tekst.

Pleidooi m.b.t. verzoek voorlopig getuigenverhoor

Rotterdam, 11:45, 15 augustus 2017

Edelachtbare,

Voordat ik mijn verzoek tot het voorlopig getuigenverhoor toelicht wil ik uw aandacht vragen voor het volgende. Ook u zal het niet ontgaan zijn dat ik begin vorige week voor volk en vaderland op een ongehoorde manier ben afgebrand in de landelijke media. Het Algemeen Dagblad, de Telegraaf, De Volkskrant, Trouw en Het Parool en alle regionale dagbladen van AD’s dochter Wegener met een gezamenlijke oplage hoger dan het AD en Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 18 reacties

De nieuwe tuchtklacht tegen Yehudi Moszkowicz

Deze is hier te vinden:

http://www.jfkmurdersolved.com/vaatstra/tuchtklachtYM.pdf

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 5 reacties