Beste Harm Brouwer,

Wat ben jij nu voor laffe zak? Waar blijf je nu met je open verantwoording?

Overigens geldt ook hierbij een volstrekte openheid als wij een fout zouden maken. Niet hopen of gokken, dat het zal overwaaien, beste collega’s, maar actieve openheid en verantwoording.

Zeg Harm, ik beschuldig jou en je pedofiele maat Joris Demmink van het Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | 6 reacties

Faek en Farhad,

Ik daag jullie uit. Ik doe een beroep op jullie geweten. Faek heeft al bewezen dat hij een geweten heeft. Hij heeft gewoon verklaard wat hij weet over de moord op Marianne.  En dat hij getuige was van de moord en dat op dag 1 aan de politie heeft verteld. Maar jij nog niet, Farhad. Je hebt wel tegen Isabella gezegd dat je Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 4 reacties

Edelgrootachtbaar College,

herman bolhaargerrit van der burgalbert van wijkRinus Otte

Geachte heer Otte, Geachte heer van Wijk, Geachte heer Bolhaar, Geachte heer van der Burg,

Volgend op mijn vorige brief, die ik u heden ook per post heb toegezonden, bericht ik u als volgt:

Luistert u even naar Aleid Wolfsen (voormalig tweede kamerlid en burgemeester van Utrecht) over de heer Demmink van minuut 1:40:

Er is teveel reuring rondom deze hoogste ambtenaar van Justitie. En dat kan niet. Zo kan iemand niet functioneren. Dus ik denk dat we nu op de kortst mogelijke termijn, ik zal de collega’s voorstellen om liefst waarschijnlijk al morgen, wij ook persoonlijk al overleg hebben met de minister van Justitie… over wat er aan de hand is, waar een grond van waarheid in zit, waar niet, of iemand onder deze omstandigheden feitelijk wel zijn werk kan blijven doen, ja of nee. Er moet heel snel klaarheid over komen, want functioneren met zoveel rumoer om je heen, als er zo vaak over je wordt gesproken, dan kun je als hoogste ambtenaar niet goed je werk meer doen. En als het waar is, is het ook een buitengewoon ernstige kwestie! Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 1 reactie

OM Rapport Ali H. debunked (deel 9)

Dit is een vervolg op deel 8. Als u net binnenkomt als lezer, begint u dan met deel 1 en werkt u de navolgende delen door.

Ook de twee andere personeelsleden namens wie ‘Rob’ zegt te spreken, praten in april 2010 met de politie. Zij zeggen dat zij in de winter van 2010 benaderd zijn door een oud-collega maar dat zij niet wilden meewerken aan de uitzending van EenVandaag. Deze mannen gaan er – in tegenstelling tot hun collega’s – vanuit dat de juiste Ali is aangehouden. Dat de aangewezen caravan Nood 1 zou zijn.

Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 8 reacties

Witheet

Witheet, woest, ziedend, dat is langzamerhand mijn gemoedstoestand. Als ik ergens een hekel aan heb is het als overheden van zogenaamde parlementaire democratieën hun eigen volk belazeren en ermee wegkomen. Vandaar ook mijn decennialange fascinatie voor de moord op JFK.

World Premiere Special Event in Select Cinemas near you on

Wednesday May 31

This Groundbreaking Documentary Features 
Shooter’s Confession to History’s Greatest Unsolved Murder
http://www.ikilledjfk.com/

Als een groep personen gezamenlijk een misdrijf of illegale daad plegen en dat om die reden geheim houden, dan heet dat een samenzwering of complot. Als onderdelen van de overheid dat doen, dan is dat niet alleen een samenzwering Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 7 reacties

OM Rapport Ali H. debunked (deel 8)

Dit is een vervolg op deel 7. Als u net binnenkomt als lezer, begint u dan met deel 1.

Om te kijken of de uitspraken uit de actualiteitenrubriek kunnen kloppen, voert de Friese politie in 2010 opnieuw onderzoek uit. Allereerst zoekt zij in het uitgebreide (digitale) archief van het moordonderzoek. Ook benaderen de rechercheurs opnieuw alle mensen die in 1999 een verklaring hebben afgelegd over het vertrek van Ali Hussein Hassan uit Kollum. Verder spreken ze opnieuw met personen die in 1999 een verklaring aflegden over de bedreiging van Marianne in de Ringobar.

De rechercheurs praten bovendien met de mensen die geïnterviewd óf kennelijk geciteerd zijn door EenVandaag. Daarnaast is via het Internationaal Rechtshulp Centrum contact gelegd met de Noorse autoriteiten om opnieuw informatie in te winnen over de medegedetineerde van getuige Veldman.

Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra, Uncategorized | 2 reacties

Marianne Vaatstra = Ergste doofpot ooit!

 

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: dinsdag 25 april 2017 17:43
Aan: r.reyneveld@reyneveldadvocatuur.nl
Onderwerp: Vraag in het kader van mijn tuchtklacht tegen u

Geachte heer Reyneveld,

Zoals ik u eerder schreef:

“U vraagt om de adresgegevens van Faek Mustafa. Deze kunt u vinden in het verzoek tot het getuigenverhoor, dat ook in uw dossier zou moeten zitten.  Om u een zoektocht te besparen, sluit ik het voor u bij. Zijn adresgegevens zijn uiteraard ook bekend bij Justitie. Het doet mij overigens deugd dat uw cliënt inmiddels weer van gedachten lijkt te zijn veranderd en voornemens lijkt om ook Faek Mustafa in rechte te betrekken. Dat zou mij zeer welkom zijn, want dat betekent dat Faek zich onder ede zou moeten verantwoorden, hetgeen nu precies is wat ik wil, en waar u zich eerder tegen verzette.”

Zoals u verder weet, is Faek Mustafa de belangrijkste bron, doch niet de enige, voor mijn vermeend “smadelijke’ beweringen over uw cliënt. Onderstaand is wat Lees verder

Geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra | 3 reacties