Faek

Faek een onschuldig jongetje?

Geplaatst op 1 december 2021 door Wim Dankbaar

In dit fragment wordt Faek helemaal witgewassen door Verkaik en Dijkstra. Gek genoeg wordt wel bevestigd dat Faek een keelsnijgebaar naar Marianne heeft gemaakt. Dus zo’n lieverdje was Faek toch kennelijk niet!  Ook zegt Verkaik dat het keelsnijgebaar “al heel snel bekend was.” Hij is zeker  vergeten dat hij dat verborgen heeft gehouden in de weken en maanden na de moord? Er was geen enkele aanleiding om verdachten in het AZC te zoeken en daar was ook nog niemand verhoord! Vervolgens wordt Faek een 15 jarig “asielzoekersjongetje” genoemd dat niet in staat zou zijn geweest om in een “overmachtssituatie” een delict te plegen zoals met Marianne. Welnu, ik kan u verzekeren dat Faek met zijn 15 jaar heel wat indrukwekkender was dan de schriele Jasper Steringa. Allereerst werd hij veel ouder geschat dan 15, ten tweede was hij de schrik van de school! Compleet onhandelbaar! Meisjes en leraressen bedreigen en uitschelden was zijn  beste vak op het Piter Jelles college te Kollum. Zodanig dat hij twee dagen voor de moord op Marianne van school werd gestuurd. Maar dat zult u Jan Verkaik niet horen zeggen! Dit artikel uit 2003 gaat bijvoorbeeld ook over Faek: 

afghaan

Er wordt dan weliswaar gesproken over een 23 jarige Afghaan Mohammed Akbari, maar dat komt omdat Justitie Faek vervangen heeft voor Mohammed Akbari, die al maanden voor de moord weg was uit het AZC!. Een 23 jarige  Afghaan zit natuurlijk ook niet meer op de MAVO. En kijk nou, wat er staat? Diezelfde Afghaan is ook de man die het snijgebaar naar Marianne heeft gemaakt? Maar nu geven Verkaik en Dijkstra 22 jaar na dato toe dat het Faek was? En dat Faek direct is opgehaald uit het AZC? En dat hij heeft toegeven dat hij inderdaad het snijgebaar naar Marianne heeft gemaakt? Waar die ruzie over ging, dat vertellen Verkaik en Dijkstra er niet bij! Dat het helemaal niet Faek was die dit gebaar maakte, maar zijn “verdwenen” vriend Ali Hassan natuurlijk ook niet! Laat staan wat Faek in zijn verhoor nog meer heeft verklaard! 

Zouden ze Faek ook hebben gevraagd of het klopt dat hij de ventielen uit de fietsen
 van Spencer heeft getrokken? Zouden ze Faek ook hebben gevraagd of hij tegen Spencer heeft gezegd: Vanavond pakken we jouw vriendinnetje wel! 
 
Er wordt dus bevestigd dat Faek meteen is verhoord, maar wat hij gezegd heeft in dat verhoor, waar hij op het tijdstip van de moord was, waar Ali Hassan zich bevond, dat laten Verkaik en Dijkstra wijselijk weg! Ach, als je DNA niet matcht met de spermasporen, anaal en vaginaal, dan ben je onschuldig als een pasgeboren baby! Dan kun je geen getuige zijn geweest zijn van de moord? Dan kun je niet medeplichtig zijn? 

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: zondag 26 september 2021 13:11
Aan: jacob.dijkstra@politie.nl
Onderwerp: RE: Antw: Faek

Geachte heer Dijkstra,

Beseft u dat u de leugens van Justitie blootlegt in deze documentaire? Het is zeer relevant om te weten of u zelf persoonlijk deelgenomen heeft aan het verhoor van Faek of dat u de informatie van uw collega’s heeft gekregen. Als u zelf Faek heeft verhoord dan weet u ook wat hij verklaard heeft en dan zit u gewoon keihard te liegen.

Ik nodig u uit om de antwoorden op kamervragen van twee ministers van Justitie , Hirsch Ballin en Opstelten,  te lezen.

Dankbaar heeft twee keer kamerleden bereid gevonden om kamervragen te stellen over de zaak Vaatstra. In 2010 door het kamerlid Teeven aan de toenmalige minister Hirsch Ballin.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2952.html

In 2012 door het kamerlid Brinkman aan de toenmalige minister Opstelten.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2969.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-309.html

U kunt dan zelf constateren dat er enorme discrepanties bestaan tussen het verhaal van deze ministers en uw verhaal.  Uw verhaal haalt in feite hun verhaal volledig onderuit.

Mvg

Wim Dankbaar

Om te gieren dit antwoord van Hirsch Ballin: 

Antwoord 4

F.M. is enkele maanden voor de dood van Marianne betrokken is geweest bij een ruzie met (vrienden van) Marianne in een horecagelegenheid. F.M. is daarover gehoord en zei dat juist hij en zijn vriend werden bedreigd en niet andersom.

(Wim: Enkele maanden voor haar dood? Hij bedoelt 2 weken voor haar dood!)

F.M. was toen niet in het bijzijn van A.H. maar van een andere persoon. De identiteit van die persoon is bekend. Deze persoon was ten tijde van de moord op Marianne Vaatstra gedetineerd. Van F.M. is biologisch materiaal afgenomen. Zijn DNA komt niet overeen met het DNA-materiaal dat is aangetroffen bij het lichaam van Marianne.

Er was aangifte gedaan tegen F.M. inzake een zedenmisdrijf gepleegd op 30 april 1999. Daarnaar is onderzoek gedaan door de plaatselijke politie. F.M. is daarvoor ook aangehouden en heeft enkele dagen in verzekering gezeten. Er werd onvoldoende bewijs gevonden om F.M. te vervolgen. De zaak is daarom op 9 augustus 1999 geseponeerd.

(Wim: Een ander zedenmisdrijf? Toevallig in dezelfde Koniniginnenacht? Faek heeft niks te maken met de moord op Marianne?) 


Wim: En deze dan van Ivo “een minister liegt niet” Opstelten: 

Antwoord 5, 6

In mijn antwoorden op eerdere schriftelijke vragen van het lid Brinkman (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 2969) heb ik aangegeven dat de heer Brouwer de verantwoordelijke hoofdofficier was. Dat was hij tot 1 mei 1999. F.M. is echter pas op 27 mei 1999 overgeplaatst naar het AZC te Drachten. Op dat moment was de heer Severein plaatsvervangend hoofdofficier van het parket te Leeuwarden. Voor de overwegingen omtrent de overplaatsing van F.M. verwijs ik naar mijn eerdere antwoorden van 5 juli 2012.

(Wim: Pas op 27 mei overgeplaatst? Niet op 3 mei? )