Bewijs

Het bewijs is geleverd

Dit stuk schrijf ik vooral voor de mensen die nog niet weten of eraan twijfelen dat de Vaatstra zaak een monsterlijk complot is. Een complot van de overheid tegen het volk, u en ik dus. Een complot waarin het ene ambtsmisdrijf na het andere is gepleegd, waarin is gelogen, verzwegen, achtergehouden, gemanipuleerd en gemalverseerd. Een complot waarin de werkelijke daders de hand boven het hoofd is gehouden. Een complot waar de gemiddelde burger nauwelijks met de pet bij kan. Een complot dat te misdadig voor woorden is. Een complot dat een integer gewetensvol mens een ongemakkelijk gevoel geeft bij het besef ervan. Een complot dat nu al 23 jaar voortduurt.

Vele ongerijmdheden en onwaarschijnlijkheden zijn er al aangetoond in het scenerio van de moord zoals dat aan ons door justitie is voorgeschoteld. Maar ik wil hier slechts één feit belichten. Een feit dat zeer recent door Pieter Postma van www.keningswei.nl is ontdekt. Een feit dat keihard en onomstotelijk bewijst dat de “bekentenis” van Jasper Steringa vals en verzonnen is. Een feit dat bewijst dat de fietstocht van Marianne op een gestolen fiets nimmer heeft plaatsgevonden. Een feit dat bewijst dat er vanaf dag 1 al is begonnen met liegen en bedriegen. Een feit dat bewijst dat Jasper Steringa niet de moordenaar van Marianne Vaatstra kan zijn. Althans niet volgens het scenario van de fietstocht. Een feit dat bewijst dat mensen die dat zeggen, geen complotdenkers maar waarheidszoekers en feitenvaststellers zijn.

Aan alle lezers die ook vinden dat dit enorme bedrog van Justitie blootgelegd  dient te worden in het algemeen maatschappelijk belang, vraag ik dan ook dit artikel zoveel mogelijk te delen, door te sturen en te verspreiden.

Veel van de onvolkomenheden in het gestolen fietsverhaal van Justitie zijn op deze site al behandeld, zoals hier:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2022/05/17/het-fietsscenario-onderuit-gehaald/

en hier:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2022/02/17/de-leugen-over-de-gestolen-fiets-van-marianne/

We hebben gezien dat vele details van het fietsverhaal onwaarschijnlijk, vrijwel onmogelijk zijn, maar de advocaat van de duivel zegt dan nog: “Toch is het niet onmogelijk.” Maar dat geldt niet voor het feit dat ik bedoel. Ik bedoel het verhaal dat Marianne niet door het fietstunneltje rechtdoor ging maar links van de tunnel over de rijweg en de rotonde. In het requisitoir van OvJ Henk Mous wordt dit als volgt verwoord.

Requisitoir blz 27: “Jasper ziet haar na over de rotonde gefietst te zijn weer het fietspad op fietsen”

Hier ziet u de situatie van bovenaf. De blauwe lijn is de fietstunnel.


Voor een vergroting van een foto doet u rechter muisklik en dan ‘Afbeelding openen in nieuw tabblad’.

In de rechtszaal werd dit als volgt behandeld:

Voorzitter: Goed, u komt Marianne tegen en dan draait u om? Met de gedachte: Ik wil seks met haar. Want dat zegt u, dat wou u, dat was de bedoeling! Klopt?

Jasper: Correct.

Voorzitter: Ja, en u fietst achter haar aan en u verklaart bij de politie: Ze fietste vrij snel. Ze had inmiddels een flauwe bocht bereikt en ze had al een ruime voorsprong. U zag wel, terwijl u haar probeerde in te halen, dat zij vanaf het fietspad de weg opreed over de rotonde bij de Lauwersmeerweg, linksom, ze ging linksom, en dat ze aan de andere kant van de tunnel weer het fietspad op fietste. Dat zag u allemaal op afstand. Klopt hè?

Jasper: Ja, dat klopt.

Voorzitter: En u ging door de tunnel?

Jasper: Ik ging door de tunnel.

Wat opvalt is dat de rechter hem het verhaal voorkauwt en Jasper alleen maar hoeft te zeggen dat het klopt. Niet echt een gebruikelijke, open, onbevooroordeelde manier van ondervragen. Maar dit terzijde. Het is inderdaad mogelijk om vlak na de rotonde weer het fietspad op te fietsen. Weliswaar ligt er tussen de rijbaan en het fietspad een sloot, maar die wordt kort na de rotonde overbrugd door een dam met hard wegdek, waardoor zelfs bredere voertuigen als auto’s het fietspad op kunnen rijden. Hier ziet u een foto uit 2018 van de dam.

En een foto vanuit de andere richting, terugkijkend op de rotonde:

In beginsel lijkt er dus niets aan de hand met dit verhaal Jasper. Wel lijkt het erg onwaarschijnlijk, want om dit allemaal waar te nemen zoals beschreven, moet hij nog minstens 130 meter achterstand op Marianne hebben gehad. Immers éénmaal afdalend in de tunnel kun je niet meer zien wat er op de rijbaan gebeurt. Zie luchtfoto hierboven. Beseft u daarbij dat Jasper Marianne dan al 800 meter heeft achtervolgd. En dan kennelijk nog ruim 130 meter achterstand heeft. Dat zou betekenen dat Marianne alleen maar verder op hem uitgelopen is. Een echte demarrage die meer bij Marianne Vos past dan Marianne Vaatstra.

Pieter Postma is op het lumineuze idee gekomen om na te gaan of de dam in de sloot er ten tijde van de moord in 1999 ook al was. Hij heeft daartoe de gemeente benaderd. En wat blijkt? De dam is pas in 2011 aangelegd voor de strooiwagens. Een hulpvaardige medewerker zond hem de volgende email, met een foto erbij.

On Monday, February 7, 2022, 01:14:33 PM GMT+1, @noardeast-fryslan.nl> wrote:

Goede morgen mijnheer P. Postma.

Deze dam is aangelegd voor de strooidienst omdat niet alle auto’s door de tunnel passen. Dit is in 2011 aan gelegd. Ik hoop dat u hier verder mee kunt.

Hieronder ziet u een screenshot uit een reportage in 1999 van Omroep Friesland, waaruit ook blijkt dat de dam er toen nog niet was. De sloot loopt door en er was geen mogelijkheid vanaf de autoweg om weer het fietspad op te rijden.

sloot

En hier een luchtfoto van de politie, genomen op de dag van de moord 1 mei 1999. U ziet rechtsboven de ambulance en politieauto’s bij de vindplek van Marianne staan. Maar belangrijker: U zit ook hier dat de dam na de rotonde er nog niet was.

PDluchtfoto

Wat betekent dit nu allemaal?  Welnu, de betekenis kan niet genoeg benadrukt worden. Het betekent dat wat Jasper en Justitie ons hier proberen te verkopen niet waar is! Marianne kon helemaal niet vanaf de rijbaan weer het fietspad op rijden! Het betekent dat dit gelogen en verzonnen is. Justitie heeft blunderend haar bedrog blootgelegd door uit te gaan van de situatie na 2011, niet wetende dat de verbindingsdam tussen rijweg en fietspad er ten tijde van de moord nog niet was!  Het is dus een keihard onbetwistbaar bewijs voor de leugens in het gestolen fietsverhaal.

Maar het betekent nog meer! Het betekent niet alleen dat de bekentenis van Jasper vals is, maar bovendien dat deze door Justitie afgedwongen en gecoacht is! Want waarom zou Jasper uit zichzelf iets verzinnen wat bewijsbaar niet gebeurd kan zijn? Jasper heeft daar helemaal geen belang bij. Dit is hem zo ingefluisterd door Justitie, dat in haar overijverigheid nog een beetje geloofwaardig wilde maken dat Marianne inderdaad bang was in het donker en daarom het tunneltje vermeed. Ze laten Jasper zelfs nog zeggen in het requisitoir dat hij dat als een “voorzorgsmaatregel” van Marianne zag:

Bladzijde 27: Marianne gaat de weg op en fietst links de rotonde over op het moment dat de verdachte de tunnel nog door moet. Hij verklaart dat ze de tunnel waarschijnlijk mijdt uit een soort “voorzorgsmaatregel”….. Hij ziet haar het fietspad weer op rijden en gaat zelf door de tunnel om haar in te kunnen halen. Hij nadert haar aan de linkerkant.

Het is inmiddels zonneklaar dat de bekentenis door justitie gecoacht is. Er is hem precies verteld welk verhaal hij moet vertellen. Daarbij hebben ze geprobeerd om het zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij het leugenverhaal van de gestolen fiets. Met die leugen waren ze immers op dag 1 begonnen, dus die moest worden volgehouden. De bekentenis van Jasper moest daaop worden gebaseerd. Daarbij hebbben ze domme fouten gemaakt zoals dat Jasper de Spencer en Wietze bij de lantaarnpaal zag staan. Spencer en Wietze hebben nooit een tegemoetkomende fietser gemeld, daarom laten ze Jasper expliciet in zijn bekentenis zeggen “Ik denk niet dat ze mij gezien hebben”. Dat is dus ook weer een sterke aanwijzing van coaching. Want waarom zou Jasper dit uit zichzelf zonder coaching zeggen? Wat kan het hem schelen of de jongens hem wel of niet hebben gezien? Dat is alleen maar belangrijk voor Justitie, want die willen, hoe armoedig ook, verklaren waarom Spencer en Wietze Jasper niet gezien zouden hebben.

Je kan daar nog over soebatten, hoe waarschijnlijk het is dat de jongens Jasper niet gezien hebben, terwijl ze Marianne nota bene nakekeken, maar dat kan over het feit dat Pieter Postma boven water heeft gehaald, niet meer. Dat is ontegenzeggelijk een leugen die door Justitie is ingegeven. Als je één leugen uit de bekentenis keihard hebt bewezen, dan zet dat uiteraard de gehele bekentenis op losse schroeven. En tevens ook de DNA match. Want als Jasper Steringa niet de moordenaar kan zijn, dan schort er ook wat aan dat DNA bewijs, waarvoor we in feite ook alleen maar het woord van Justitie hebben. Een woord dat elders in de zaak niks waard blijkt te zijn. Dit is gewoon een spijkerhard bewijs voor een valse aan alle kanten rammelende bekentenis die door Justitie als “een volledige bekentenis” wordt verkocht. De werkelijkheid is dat Jasper Steringa een fopspeen voor het publiek is om de eigen ambtsmisdrijven en de waarheid onder het tapijt te houden.

Ik wil vanuit een stichting aangifte gaan doen van dit bedrog van justitie, wat in feite een lange reeks van ambtsmisdrijven is over 23 jaar. De stichting is opgericht door kennisen en heet “Stichting ter bevordering van juistheid en recht”. Komende tijd zal ik die aangifte opstellen, maar ik vraag nu alvast wie zich bij de aangifte wil aansluiten. Stuurt u dan uw naam en woonplaats naar dank@xs4all.nl of in een reactie hieronder. Het is van belang om te laten zien dat veel mensen het niet meer pikken dat onze rechtsstaat niet (meer) functioneert zoals het zou moeten. Er is hier sprake van aantoonbare bewezen leugens en strafbare feiten in vereniging gepleegd door meerdere ambtenaren die nota bene door de gemeenschap betaald worden. Ambtenaren van Justitie die juist geacht worden de rechtsstaat te beschermen in plaats van uit te hollen en te ondermijnen. Dat is in feite de definitie van een complot. En daar is niets aan bedacht door “complotdenkers”. Dat is gewoon keihard aan te tonen.

https://rechtiskrom.wordpress.com/brief-aan-ministers/