Maaike

Vragen voor Maaike, de moeder van Marianne Vaatstra

Geplaatst op 8 december 2020 door Wim Dankbaar

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: maandag 7 december 2020 19:05
Aan: terp65@msn.com
CC: ‘moszkowicz@moszkowicz-law.nl’; hoogendoorn@moszkowicz-law.nl; ‘algemeen@ordenvanadvocaten.nl’
Onderwerp: RE: W.J. Dankbaar/mr. Y. Moszkowicz (II) – Zaak 1262781 – Voorstel tot intrekking klacht

Beste Maaike,

Misschien wil jij deze vragen wel beantwoorden? Als je zo graag al mijn poen wilde hebben en me zelfs failliet wil verklaren, dan kun je dat vast wel aan mij persoonlijk bevestigen? Daar heb ik toch wel recht op? Ik dacht dat je geen cent wilde verdienen aan de zaak? Bevestig je ook even dat je Hoogendoorn opdracht hebt gegeven om een klacht in te dienen tegen mijn advocaat? Leg je uit waarom Moszkowicz dat niet heeft gedaan? Zou je ook willen bevestigen dat het klopt wat Moszkowicz zegt: Dat je doodsbang voor me bent? Maar niet voor Klaske, Goos Kooistra  en Hans Mauritz?

Mvg

Wim

– Wie of wat is uw bron voor de aanname dat Maaike Terpstra de auteur is van de email die u via RTL Boulevard in de publiciteit heeft gebracht?

– Wat is uw overweging geweest om de email te veranderen en een zinsdeel weg te laten?

– Stelt u zich nog immer op het standpunt dat Terpstra de auteur is van de email?

– Hoe kunt u bewijzen dat u de publicatie van het dagboek door Micha Kat met Terpstra heeft besproken?

– Heeft u Terpstra op de hoogte gebracht van uw overeenkomst met Micha Kat van  7 april 2014? Zo nee, waarom niet? Zo ja, had dit haar instemming?

– Wat was uw overweging om de publicatie van Micha Kat ongemoeid te laten, anders gezegd goed te keuren of althans te gedogen?

– Wat was Terpstra’s overweging om niets te ondernemen tegen Micha Kat voor de openbaarmaking van haar dagboek?

– Hoe rijmt u dit met een adequate belangenbehartiging van Terpstra?

– Waarom heeft u wel gerechtelijke stappen ondernomen tegen Dankbaar in de wetenschap dat het letterlijke dagboek reeds maandenlang door Micha Kat openbaar was gemaakt?

– Hou verantwoordt u het proces tegen Dankbaar en het innen van (vermeend) verbeurde  dwangsommen voor openbaarmaking van het dagboek, in de wetenschap dat het dagboek reeds door andere partijen als Micha Kat openbaar was gemaakt met uw kennelijke instemming? Anders gezegd, wat is het verschil tussen Kat en Dankbaar?

– Waarom heeft u Micha Kat niet op zijn minst gesommeerd om het dagboek van zijn website te verwijderen?

– Wat vindt Terpstra ervan dat u, of althans uw kantoorgenoot Hoogendoorn, ook Faek Mustafa vertegenwoordigt die haar dochter 2 weken voor haar dood heeft bedreigd met een keeldoorsnijdend gebaar?

Ik vraag van uw Raad om een verklaring voor recht te geven dat Mustafa valsheid in geschrifte heeft gepleegd, ofwel een onrechtmatige daad jegens mij. Tevens vraag ik uw Raad om vast te stellen in hoeverre Hoogendoorn en Moszkowicz daarvan op de hoogte zijn geweest.

Verder wil ik graag dat uw Raad de volgende vragen aan de heer Moszkowicz stelt:

Kunt u Maaike Terpstra  laten bevestigen dat zij er weet van had dat mijn faillissement door u werd aangevraagd? Had zij er ook weet van dat de aanvraag mede namens Faek Mustafa werd gedaan?

Kunt u nog een keer bevestigen dat het onderstaande mailtje door Maaike Terpstra  is geschreven en gestuurd? Kunt u Terpstra dit ook laten bevestigen?

“voor de laaste keer LAAT ME MET RUST, ik wil NOOIT geen contakt meer met jou en je bende incl Klaske”

Kunt u uitleggen waarom u dit mailtje voor RTL Boulevard heeft veranderd? Waarom de schrijffouten (laaste en contakt) zijn verbeterd en “ je bende incl Klaske” is weggelaten? Kunt u ook uitleggen wat de auteur met het gebruik van hoofdletters heeft bedoeld? Had Terpstra voor dit mailtje al eens  aangegeven dat zij geen contact meer met Dankbaar wilde? Bent u ervan op de hoogte dat Terpstra tot vandaag een vriendschappelijk contact met Klaske Ferwerda onderhoudt? Hoe rijmt u dat met de email?

boulevardineke

Waarop baseert u de stelling dat het mailtje door Terpstra is gemaakt en verstuurd? Stelt haar dochter Ineke dat het mailtje niet door haar is verstuurd? Bent u zich bewust van het feit dat als het mailtje niet door Terpstra is gemaakt, u een vals document heeft aangewend om te procederen tegen Dankbaar en onder meer een contactverbod te eisen op basis van dit document?

Wat is de reden dat u nooit een contactverbod met Dankbaar’s partner en co-auteur Hans Mauritz heeft geëist?  Zelfs niet nadat hij Terpstra nog enkele malen heeft bezocht? Hoe verklaart u dit meten met twee maten van uw kant?

Waarom heeft u een convenant gesloten met Micha Kat?  Waarom heeft u Micha Kat ongemoeid gelaten voor het publiceren van het dagboek van Terpstra? Heeft u de afspraken die u met Kat heeft  gemaakt besproken met Terpstra? Was zij ervan op de hoogte dat Kat haar dagboek heeft gepubliceerd? Zo ja, wat is de reden dat zij heeft afgezien van gerechtelijke stappen tegen Kat, maar  zich uitsluitend op Dankbaar heeft geconcentreerd?  Dankbaar, die nog helemaal niets had gepubliceerd. Hoe verklaart u dit, als u Terpstra had kunnen vertellen dat haar dagboek allang openbaar was gemaakt door Micha Kat met nota bene uw instemming.

Van Faek Mustafa is nu bekend geworden dat hij Marianne Vaatstra kort voor haar dood met een keeldoorsnijdend gebaar heeft bedreigd en direct na de moord als verdachte is verhoord door de politie. Dit is jarenlang door justitie stil gehouden en zelfs ontkend.  Is Terpstra ermee akkoord dat uw kantoor behalve haar ook Faek Mustafa bijstaat?

Kunt u Maaike Terpstra  laten bevestigen dat zij er weet van had dat mijn faillissement door u werd aangevraagd? Had zij er ook weet van dat de aanvraag mede namens Faek Mustafa werd gedaan? Hoe verklaart u dat Maaike Terpstra met de moordverdachte en de doodsbedreiger van haar dochter samen optrekt tegen Dankbaar?  Is het juist dat Terpstra daar geen enkele tegenstrijdigheid van belangen ziet?

Heeft Mustafa uw kantoor voor bijstand benaderd of heeft u Mustafa benaderd?

Kunt u uitleggen waarom de stemming van Terpstra jegens Dankbaar plotseling is omgeslagen van vriendschap en waardering, naar een buitensporige vijandigheid?

Heeft Terpstra uw collega Hoogendoorn mandaat gegeven om ook voor haar op treden? Kunt u een bewijs leveren voor dit mandaat?

Houd u vol dat Terpstra doodsbang is voor Dankbaar en daarom nooit meekomt naar  een zitting? Wat is de reden dat er geen antwoord komt op mijn vragen, die zij ook schriftelijk zou kunnen beantwoorden?

Is Terpstra vandaag de dag overtuigd dat Jasper S. de verkrachter en moordenaar van haar dochter is? Gelooft zij heden wel dat Marianne op een gestolen fiets zonder licht, alleen in de nacht naar huis heeft willen rijden in plaats van de door Spencer beloofde taxi te nemen?

Zo ja, hoe rijmt u dit met haar uitspraken die zij in november 2018 deed tegen een medestander van Dankbaar, Goos Kooistra, dat zij dit fietsverhaal nooit heeft geloofd en ook nooit  zal geloven?  Hoe verklaart u het dat Terpstra medestanders van Dankbaar wel vriendelijk te woord kan staan?

Als uw lezing overeenkomt met de lezing van Terpstra, waarom verzet u zich dan al negen jaar tegen een getuigenverhoor van Terpstra?

Kunt u aangeven waarom u geen bezwaar heeft gemaakt tegen het sepot van Mustafa’s strafaangifte tegen Dankbaar?  Betekent dit dat Mustafa het nu gedoogt dat Dankbaar hem van betrokkenheid bij deze moord blijft betichten?

Beste Maaike, 

Moszkowicz vertelt de rechters op elke zitting dat we het je niet mogen aandoen om naar een zitting te komen, laat staan om te getuigen. De voornaamste reden die hij daarvoor opvoert, is dat je “doodsbang” bent voor mij. Welnu, laat ik je dan een aantal vragen stellen, die je gewoon kunt beantwoorden in alle rust vanuit je huiskamer zonder dat je doodsbang voor me hoeft te zijn. Per email of per brief. In het laatste geval is mijn adres Florijn 1, 2353 TC Leiderdorp. Klopt het wat Moszkowicz zegt? Dat je doodsbang voor me bent? 

Heb jij er weet van dat Moszkowicz mijn faillissement heeft aangevraagd uit jouw naam? Weet jij dat dit ook uit naam van Faek Mustafa is gedaan? Met jou als steunvorderaar? Heb hij hier opdracht of toestemming voor gegeven aan Mozkowicz? 

Wil je bevestigen dat het onderstaande mailtje aan mij van 20 november 2012 door jou is geschreven en gestuurd?

“voor de laaste keer LAAT ME MET RUST, ik wil NOOIT geen contakt meer met jou en je bende incl Klaske”

Klopt het dat je aan Klaske hebt verteld dat dit mailtje zonder je medeweten vanaf jouw laptop door je dochter Ineke is verstuurd? Heb jij ooit aan Moszkowicz verteld dat het mailtje door jou is gestuurd? 

Ben je ervan op de hoogte dat Moszkowicz het mailtje in RTL Boulevard heeft laten zien als volgt? 

boulevardineke

Kun je uitleggen waarom hij het heeft veranderd? Waarom de schrijffouten (laaste en contakt) zijn verbeterd en “ je bende incl Klaske” is weggelaten? Kun je uitleggen wat er met het gebruik van hoofdletters wordt bedoeld  Is dat schreeuwen? Duidelijk staat eronder  dat jij auteur en afzender bent. Is dat nu de waarheid of niet? 

Had jij voor dit mailtje al eens  aangegeven dat je geen contact meer met mij wilde? Klopt het dat je tot vandaag een vriendschappelijk, zij het minder frequent contact met Klaske onderhoudt? Hoe kun je dit rijmen met het mailtje? Klopt het dat Ineke wel een bloedhekel aan Klaske heeft? Waarom is dat eigenlijk?   

Waarop baseert Moszkowicz de stelling dat het mailtje door jou is geschreven en verstuurd? Besef je dat als het mailtje niet door jou is gemaakt, er uit jouw naam een vals document is ingebracht in de procedures tegen mij? Besef je dat dit een strafbaar feit is? Besef je dat Moszkowicz  de eis tot een contactverbod met jou uitsluitend baseert op dit (valse) document? 

Wat is de reden dat Moskowicz nooit een contactverbod met mijn co-auteur Hans Mauritz heeft geëist?  Zelfs niet nadat hij jou nog enkele malen heeft bezocht? Hoe verklaar jij dit meten met twee maten van jouw kant?

Ben je ervan op de hoogte dat Moszkowicz in 2014 al een convenant heeft gesloten met Micha Kat?  Klopt het dat Moszkowicz, zoals hij stelt, dit met jou besproken heeft? Zo ja waarom heb je Micha Kat ongemoeid gelaten voor het publiceren van je dagboek? Was je er ervan op de hoogte dat Kat je dagboek al 6 maanden op zijn website had gepubliceerd? Zo ja, wat is de reden dat je hebt afgezien van gerechtelijke stappen tegen Kat, maar  je uitsluitend op mij hebt gericht, terwijl ik nooit je dagboek heb gepubliceerd?  Had de publicatie van je dagboek, door Micha Kat allang openbaar gemaakt, je  instemming? Hoe vind je het dat je dagboek nu op talloze plekken op internet te lezen is? Heb jij ooit zelf tegen mij persoonlijk gezegd dat je niet wil dat je dagboek openbaar wordt gemaakt? Behalve dan deze: “Doe alsjeblieft niets met mijn dagboek want dat zou de doodsteek voor mij zijn.” Kun je uitleggen hoe, waarom en van wie dit jouw doodsteek zou zijn? 

Sta je nog achter deze citaten? “Ik weet nog niet wat ik ooit met dit schrijven doe, maar van mij mogen de mensen wel weten, wat hier met Justitie aan de hand is. Want zolang mensen niet wakker gemaakt worden, zullen velen nog in ons recht geloven en gaat er niks veranderen. Zij hebben de macht en zullen deze misbruiken.” “Als dit schrijven een boek zou moeten worden, zou ik de titel wel weten: “De moord die niet mocht worden opgelost”…….”

From: micha kat [mailto:drsmkat@yahoo.com]
Sent: dinsdag 22 september 2015 0:23
To: Wim Dankbaar
Subject: Re: Thijs Stapel

Beste Wim,

Bij deze bevestig ik op jouw verzoek dat Yehudi Moszkowicz mij nimmer heeft gesommeerd de dagboeken van Maaite Terpstra te verwijderen van mijn website.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

Van Faek Mustafa is nu bekend geworden, via de recente Discovery documentaire met Aafie in de hoofdrol, dat hij Marianne kort voor haar dood met een keeldoorsnijdend gebaar heeft bedreigd en direct na de moord als verdachte is verhoord door de politie. Dit is jarenlang door justitie stil gehouden en zelfs ontkend.  Ben je ermee akkoord dat Moszkowicz behalve jou ook Faek Mustafa bijstaat in procedures tegen mij? Ben je ermee akkoord dat Mustafa samen met jou mijn faillissement heeft aangevraagd? Hoe verklaar je dat je nu samen met de moordverdachte en de doodsbedreiger van je dochter optrekt tegen mij? Klopt het dat je daarin geen enkele tegenstrijdigheid van belangen ziet? Is dit echt allemaal je vrije wil zonder enige dwang of druk van anderen? 

Kun je uitleggen waarom je stemming jegens mij sinds de aanhouding van Steringa plotseling is omgeslagen van vriendschap en waardering, naar een buitensporige vijandigheid?

Kun je bevestigen dat je kantoorgenoot van Moszkowicz, Hoogendoorn mandaat hebt gegeven om voor jou op treden? Onder meer om een klacht tegen mijn advocaat in te dienen. Wil je een bewijs geven voor dit mandaat?

Ben je vandaag de dag overtuigd dat Jasper S. de verkrachter en moordenaar Marianne is? Gelooft jij heden wel dat Marianne op een gestolen fiets zonder licht, alleen in de nacht naar huis heeft willen rijden in plaats van de door Spencer beloofde taxi te nemen? Neem je Spencer (en Wietze) nu niks meer kwalijk? Nu volgens justitie gebleken is dat ze al die tijd de waarheid hebben verteld? Meen je nu ook dat justitie je altijd de waarheid heeft verteld?   

Zo ja, hoe rijm je dit met uitspraken die jij in november 2018 deed tegen mijn medestander Goos Kooistra, dat je het fietsverhaal nooit hebt geloofd en ook nooit  zal geloven?  Hoe is het te rijmen dat je medestanders van mij wel vriendelijk ontvangt en te woord kan staan, maar tegen mij een contact- en publicatieverbod eist ? Wil je bevestigen dat je tegen Goos hebt gezegd dat je mijn website nog steeds volgt, dat ik vooral mag doorgaan met mijn onderzoek, maar dat ik er niet meer bij moet betrekken omdat je aan je (klein)kinderen moet denken? Hoe komt het dat je voor Goos Kooistra niet doodsbang of vijandig was? 

Heb je er vrede mee dat ik als je voormalige strijdmakker nu helemaal kapot word gemaakt door Moszkowicz, zowel financiëel als via laster in de media zonder mogelijkheid tot wederhoor? Wil je onderschrijven dat dit alles uit jouw naam gebeurt? 

Als de lezing van Moszkowicz overeenkomt met jouw lezing, waarom verzet hij zich dan al negen jaar tegen een getuigenverhoor van jou? Mag ik aannemen dat hij er geen bezwaar tegen heeft dat je bovenstaande vragen in kalm beraad en onbevreesd beantwoord?

Wimhttps://www.youtube.com/embed/Ew_Y6VNoAjQ?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=nl&autohide=2&wmode=transparent

Luister bijgaand gesprek in zijn geheel, maar in het bijzonder vanaf minuut 1:15:

Maaike: Ja, weet je wat ……. al die bevindingen van jou, je hebt het zo duidelijk geformuleerd allemaal …. ja, allemaal bundelen en desnoods ook in een dagblad of weekkrant….

Wim: In een boek gooien? 

Maaike: Ja ….ja! Met al deze bevindingen van dit onderzoek wat niet klopt…..met duidelijke uitleg erbij. Jij hebt zoveel bewijzen die vaststaan! Snap je? 

(Even verderop spreekt Maaike ook over Demmink en Baybasin)

From: Maaike Terpstra

Sent: woensdag 6 juni 2012 13:46

To: Wim Dankbaar; ‘Andre Vergeer’; ‘Klaske Ferwerda’; ‘David Haan de’; ‘Gerrit Veldman’; ‘Hilly Veenstra’; spander; ‘Ronnie Pander’; ‘A. K.’

Subject: Re: 16 mei 1999

halo wim

eindelijk kan ik mijn mails lezen op de camping blij dat jullie deze goede dingen doen via hero brinkman .heb nog met hem gebeld en het nodige uitgelegd

hij vroeg ook naar Bauke .heb gezegd dat die vanaf het begin met elke wind meewaaide ,maar ik sta, en blijf achter jullie bevindingen staan .de kamervragen zijn duidelijk ,laten ze daar niet onderuitkomen ,het doet allemaal heel veel met mij (despanning) ben al meerdere keren naar de dokter geweest,hoop het vol te kunnen houden ,jammer dat de kinderen en denk ook Bauke weer in de justitie geloven met hun nieuwe theorie ,inderdaad Wim ben ik geschokt door het nieuwe gegeven dat ze met een bekende het weiland ingelopen zou zijn ,wat een afgang voor je kind wat is vermoord, 

hallo Wim

de mail naar jou toe van mij wil je die niet op een webside zetten .krijg dan vast commetaar uit de fam kring .en aangezien ik dat op dit moment er niet bij kan hebben nu dit verzoek      

vr groeten maaike

Met name uit de laatste e-mail blijkt dat zij toen al onder druk stond van haar familie om de contacten met Dankbaar te staken.  Tevens blijkt, dat de spanning niet wordt  veroorzaakt door Dankbaar.

Telefoongesprek de dato 30 april 2016 tussen Maaike Terpstra en haar vriendin Klaske Ferwerda, jarenlange strijdmakker van Terpstra:

M: Ja, met Maaike

K: Hallo Maaike, het is even met Klaske

M: Oh hallo  ……

K: Ah, goede dag.

M: Goed

K: Hoe is het met Maaike?

M: Nou het gaat wel weer.

K: Ja?

M: Ja

K: OK. Ja, het is allemaal nog een toestand, Maaike

M: Ja, dat zal wel, lieverd, ik bemoei me er totaal niet meer mee.

K: Ja, maar lieve schat, hoe kan het dat … Maaike, Wim heeft net gebeld. Die man is ten einde raad. Nu heeft Moszkowicz beslag gelegd op  zijn huis … hij heeft de stukken binnengekregen. Nu heeft hij zijn huis, ook al in beslag genomen. En dat alles, Maaike, uit naam van Maaike. Ik zei Wim: Dit doet Maaike niet! Als ik iets honderd procent zeker weet, Maaike lieve schat, dan weet ik dat Maaike dit nooit zal doen. Die man die voor jou door het vuur is verdwenen, zijn hele leven wordt kapotgemaakt door die rottige Moszkowicz. Hij zegt dat hij alles in de naam van Maaike doet.

M: Ja, maar Klaske, ik wil hier verder niet over praten, ik eh …

K: Nee, ok, maar ik denk dat we hebben al die jaren zo met elkaar gevochten met en dan denk ik: en nu dit, om al hun leugens binnenboord te houden, hè?

M: Ja

K: Maar dan denk ik, dit wil Maaike toch niet? Maaike wil toch niet zijn huis en twee ton van hem hebben? Dat kan toch niet?

M: Klaske, Ik wil hier niet meer over te praten

K: Nee, oké, Maaike, dat  … (verbinding verbreekt)

In dit gesprek zegt Maaike “ik bemoei me er totaal niet meer mee” en weigert ze te bevestigen dat de heer Moszkowicz uit haar naam handelt. Ze wil er niet over praten. Ze zegt dus niet: Ik ben van alles op de hoogte en sta er helemaal achter dat Moszkowicz mijn voormalige strijdmakker Wim Dankbaar te gronde probeert te richten.  In feite is dit een bevestiging van wat ik al jaren stel. Dat het initiatief tot de procedures niet van Terpstra zelf komt, maar van haar ex–man en kinderen. Echter, die konden niet tegen mij procederen, omdat zij niet de auteurs zijn van haar zogeheten dagboek.  Als dit de waarheid is, dan zijn alle procedures die Moszkowicz uit naam van Terpstra heeft aangespannen per definitie onrechtmatig. Mijn stelling wordt kracht bijgezet door het feit dat Terpstra zelf op geen enkele van de talloze zittingen verschijnt, maar steevast wordt vertegenwoordigd door haar kinderen.  Daarnaast wordt de stelling versterkt door het feit dat Moszkowicz zich mordicus verzet tegen een getuigenverhoor van Terpstra, waarin zij  kan bevestigen dat zij daadwerkelijk een ongedwongen mandaat aan Moszkowicz heeft gegeven om te procederen tegen mij.

Dat het doel van de procedures niets te maken heeft met de redenen waaraan de procedures worden opgehangen, maar zuiver dient om mij zoveel mogelijk geld afhandig te maken, moge blijken uit het volgende.  De eerste procedure van eind 2013 had ten doel om mij en mijn medegedaagde Mauritz te verbieden om het dagboek van Terpstra te publiceren. Nog voordat Moszkowicz een voor hem gunstig vonnis verkreeg van uw collega van deze rechtbank, werd het dagboek door andere personen op internet gepubliceerd, onder meer door de publicist Micha Kat, met wie Moszkowicz een hooglopend conflict had, dat hij een paar maanden later (in april 2014) in der minne heeft geschikt met bemiddeling van de deken en nota bene mijn advocaat mr. Stapel, die ook Micha Kat vertegenwoordigt. Dit alles in de wetenschap dat Micha Kat het dagboek had gepubliceerd, zonder dat hij Kat heeft gesommeerd om het dagboek te verwijderen. Sterker nog, Moszkowicz beweert dat hij met Terpstra heeft overlegd om niets te ondernemen tegen de publicatie van haar dagboek door Micha Kat. Dit is naar mijn overtuiging niet waar, maar als het wel waar is, betekent dit een toestemming, althans in elk geval een gedoging, dat haar dagboek openbaar werd gemaakt. Door iemand met wie Moszkowicz een conflict had, dat uiteindelijk in der minne is geschikt. Dat hier sprake is van een heftige belangenverstrengeling, die Moszkowizc per direct had moeten nopen om de vertegenwoordiging van Terpstra neer te leggen, behoeft geen betoog.

Zie hieronder dat Moszkowicz alle vertrouwen heeft in de overeenkomst met Micha Kat. Met schouderklop en al. Great work, Micha! Om het dagboek van Maaike te publiceren! Ik zal je maar niet vragen om het te verwijderen in het kader van onze overeenkomst. Allemaal overlegd met Maaike, jaja!