Correspondentie met het OM

Van: Willem Dankbaar [mailto:wim@dankbaar.com]
Verzonden: vrijdag 9 september 2022 11:08
Aan: ‘g.vanderburg@om.nl’; secretariaat.bjz@om.nl
CC: helmantel@helmanteladvocatuur.nl
Onderwerp: Reactie op uw brief aan mijn advocaat

Geacht College,

In antwoord op uw brief van 5 september jongstleden uw kenmerk PaG/BJZ/56738 aan mijn advocaat, bericht ik u als volgt.
Ik meen dat u in de brief een onjuiste weergave van de feiten geeft. U stelt dat het Openbaar Ministerie heeft besloten niet meer te reageren op mijn vragen en klachten omdat ik -zakelijk weergegeven – het niet eens ben met de uitkomsten van het onderzoek in de zaak van Marianne Vaatstra. Het klopt wel dat ik een andere visie heb over deze zaak, maar mijn onderhavige vragen en klachten zien daar niet op. Dat is in het geheel niet waarover ik met het OM correspondeer. Ik heb een aantal concrete klachten ingediend en aangiftes gedaan, onder meer tegen officieren van justitie van uw eigen organisatie. Deze klachten en aangiftes zijn door het OM ontvangen en beweerdelijk “in behandeling bij de betreffende parketten” zoals uw College mij liet weten in de door u aangehaalde “stopbrief” van 11 maar 2022. Mijn visie over de al dan niet terechte uitkomst van het onderzoek in de zaak Vaatstra komt daarbij niet aan de orde. Die staat daar ook geheel los van. Het gaat om aangiftes van strafbare feiten, die niet niets te maken hebben met mijn mening over de Vaatstra zaak. Ik informeer zo nu en dan slechts naar de status van de behandeling van mijn aangiftes en klachten, eenvoudig omdat het OM er niks mee lijkt te doen. Daar krijg ik  geen of ontwijkende antwoorden op.

Verder stelt u dat mij is medegedeeld in de bedoelde stopbrief van 11 maart 2022 dat het OM niet meer zal reageren op mijn brieven en emails. Ik lees die brief niet zo.  Er wordt slechts afgesloten met de mededeling dat verdere correspondentie over “voornoemde onderwerpen” ter kennisgeving zal worden aangenomen. Ik heb al vaker ervaren dat het OM een brief ongemotiveerd afsluit met een dergelijke dooddoener, die dan voor het OM legitiem wordt.  Ik ben het daar niet mee eens, maar afgezien daarvan betreft de email van mijn advocaat geheel andere onderwerpen. In het bijzonder vraagt zij namens mij wat de status is van de aangifte die ik tegen de heer F. Mustafa heb gedaan alsmede van de aangifte en klacht die tegen de Officier van Justitie mw. mr. K Sanders en de Hoofdofficier van Justitie mw. mr. S.J.S   Preenen heb gedaan. Zeer concrete vragen over zeer concrete aangiftes, waar ik maar geen antwoord op krijg.

Mij dunkt dat elke burger in onze rechtsstaat gerechtigd is om aangifte te doen en geïnformeerd te worden over de afloop daarvan, met name als die afloop disproportioneel lang op zich laat wachten. Het OM heeft in elk geval de plicht om de aangever te laten weten wat er met zijn aangifte gebeurt. Zo het OM de aangifte niet wil vervolgen zal het OM gemotiveerd een sepotbeslissing moeten geven, zodat eventueel een artikel 12 procedure aanhangig kan worden gemaakt.  Voor een burger met een andere visie op een moordzaak is dat niet anders. Ik heb op beide vragen geen antwoord ontvangen, daarom heb ik mijn advocaat gevraagd om de vragen te stellen. Uit uw antwoord maak ik op dat u geen informatie wilt geven over de status van de twee aangiftes. Dit vind ik niet acceptabel. Ik verzoek u dan ook nogmaals om te melden of de aangiftes serieus in behandeling zijn en zo niet, spoedig een gemotiveerde sepotbeslissing te geven.

In de zijlijn heeft mijn advocaat nog gevraagd naar een rechtvaardiging voor het verbreken van de verbinding door de telefoniste van het parket Noord-Holland.  Ik begrijp dat u als reden aangeeft dat ik een afwijkende visie heb op de zaak Vaatstra, maar dit mag naar mijn inzicht geen reden zijn dat ik niet mag informeren naar de status van mijn aangiftes. Een afwijkende visie van de visie van het OM mag natuurlijk nooit een reden zijn voor discriminatie of uitsluiting van burgers door overheidsdiensten. Ook dit argument vind ik niet acceptabel  en niet in lijn met een behoorlijk bestuur van een overheidsorganisatie die zich laat voorstaan op openheid en transparantie.

Tot slot  geeft u aan dat uw College wél een recente aangifte in behandeling heeft genomen van mij en andere personen. Het betreft een aangifte tegen leden van het Openbaar Ministerie Leeuwarden en leden van het Recherchebijstandsteam voor de zaak Vaatstra. Ik vraag mij af hoe de acceptatie van deze aangifte zich verhoudt met uw beleid om andere vragen en klachten van mij tot op heden te negeren.  Ik constateer in elk geval dat uw College geen duidelijk/toereikend  antwoord heeft gegeven op mijn concrete vragen. Ik verzoek u om dat alsnog te doen.

Mag ik binnen twee weken van u vernemen?

Hoogachtend,

Willem Jan Dankbaar

Geachte heer, mevrouw,

Tot mij wendde zich de heer W.J. Dankbaar, u wel bekend. De heer Dankbaar geeft aan dat hij uw voorzitter mr.  G. van der Burg cc uw Bureau Juridische Zaken afgelopen maanden een aantal brieven/emails gestuurd met vragen waarop hij tot nu toe geen antwoord heeft ontvangen. Graag ontvang ik een reactie op de volgende vragen/opmerkingen zijdens de heer Dankbaar.

  1. Wat is de status van de aangifte die de heer Dankbaar tegen de heer F. Mustafa bij uw parket Noord-Holland heeft gedaan? Hij heeft hiernaar herhaaldelijk geïnformeerd, zowel schriftelijk als telefonisch. Tot op heden heeft hij geen inhoudelijke reactie uwerzijds ontvangen.
  2. Wel heeft de heer Dankbaar gemerkt dat de telefoniste de verbinding verbreekt als hij telefonisch contact zoekt. De heer Dankbaar vraagt zich af waarom dit gerechtvaardigd zou zijn en hoe zich dat verhoudt met een behoorlijk bestuur.
  3. Wat is de status van de klacht / aangifte die de heer Dankbaar tegen de Officier van Justitie mw. mr. K Sanders en de Hoofdofficier van Justitie mw. mr. S.J.S   Preenen heeft gedaan? De aangifte is opgevolgd door een klacht bij uw parket generaal, maar ook daarop heeft de heer Dankbaar nog geen reactie mogen ontvangen.

Mag ik binnen twee weken van u vernemen?

Hoogachtend,

Mr. (Meta) Helmantel

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s