Justitie weigert onderzoek/vervolging strafbare feiten van asielzoekers

Officier van Justitie,

Arrondissementsparket Den Haag

Prins Clauslaan 60

2595 AJ Den Haag

1 december 2021

Referentienummer klacht bij de politie 211201-PS050917380

Edelachtbare Officier,

De politie heeft mij doorverwezen naar u voor mijn klacht:

Weigering om mijn aangifte in behandeling te nemen.

Op 26 oktober 2021 heb ik aangifte gedaan van valsheid in geschrifte bij de politie Leiden Midden tegen vier personen. Het PV nummer is  PL1500 2021313920-2. Op 10 november heb ik een aanvullende aangifte gedaan van hetzelfde feit tegen twee advocaten. Het PV nummer is  PL1500 2021313920-4. Er is mij medegedeeld dat de politie mijn aangiftes niet in behandeling neemt. Hier maak ik ernstig bezwaar tegen. Het gaat om een zeer ernstig strafbaar feit waardoor  ik zeer veel schade heb geleden. Om die schade te kunnen verhalen is het van het grootste belang dat het strafbare feit door de politie wordt vastgelegd.  Als de politie dit niet wil doen, voel ik mij ernstig in mijn rechten als slachtoffer tegengewerkt.

Artikel 207 Wetboek van Strafrecht.

  1. Hij die in de gevallen waarin een wettelijk voorschrift een verklaring onder ede vordert of daaraan rechtsgevolgen verbindt, mondeling of schriftelijk, persoonlijk of door een bijzonder daartoe gemachtigde, opzettelijk een valse verklaring onder ede aflegt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.
  2. Indien de valse verklaring is afgelegd in een strafzaak ten nadele van de beklaagde of verdachte, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Het enige wat dient te gebeuren is die heren vragen of de verklaringen door hun zijn opgesteld en getekend, en dat vast te leggen in een proces verbaal. Met andere woorden vragen of de verklaringen vals zijn. Dat lijkt mij een relatief geringe inspanning voor de politie.

Ik verzoek de politie dringend om dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen.

Hoogachtend,

W.J. Dankbaar

Tevens is mijn verzoek om deze heren te horen als getuigen afgewezen. (De rechter die dit heeft afgewezen is (toevallig?) dezelfde rechter als de rechter die klokkenluider Huig Plug heeft veroordeeld tot exorbitante hoge dwangsommen.) Uiteraard heeft dit te maken met het feit dat Faek Mustafa getuige is geweest van de moord op Marianne Vaatstra, dan wel medeplichtig is geweest, in elk geval de ware toedracht van deze moord kent. Het wordt steeds duidelijker dat de gehele justitïele keten, van politieman tot rechter, uiteindelijk meewerkt om die ware toedracht in de doofpot te houden. Dat geldt dus ook voor andere strafbare feiten die Faek Mustafa heeft gepleegd, zoals valsheid in geschrifte. Onder geen beding mag Faek voor de rechter komen en kennelijk weet Faek dat hij wat dat betreft op de bescherming van Justitie kan rekenen, want steevast zegt hij dat als we iets van hem willen weten, hij dat alleen voor de politie of de rechter wil openbaren.

“Als ik verhoord moet worden over deze zaak ben ik weer bereid om mijn verhaal te doen en ik ben altijd bereid geweest om de waarheid te vertellen. Ik vertel wat ik weet en wat ik heb gezien en niet wat een ander (dhr Dankbaar) wilt horen.”

Omdat Faek bewijsbaar valsheid in geschrifte heeft gepleegd, werd zijn aangifte tegen mij geseponeerd.

Geachte heer Dankbaar,

Op mijn kantoor is een proces-verbaal binnengekomen, waarin u als verdachte bent aangemerkt.

Inmiddels heb ik besloten u daarvoor niet verder te vervolgen.

De zaak met parketnummer 15-118844-19 betreft een proces-verbaal van de Politie Zaanstreek-Waterland ter zake van belaging, bedreiging, valsheid in geschrifte, smaad(schrift) en belediging gepleegd in de periode van 1 januari 2014 tot en met 20 april 208 te Overveen en/of Rotterdam.

De reden dat u niet vervolgd zal worden is dat er op dit moment onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is om u te vervolgen ter zake van belaging, bedreiging en valsheid in geschrifte.

Erger nog: Mijn aangifte tegen Faek Mustafa werd ook geseponeerd door OvJ Kirsten Sanders met een aantoonbare leugen:

Ik heb besloten dat er geen strafzaak komt tegen de heer Mustafa. Uit het onderzoek van de politie is gebleken dat er voor alle feiten waarvan u aangifte hebt gedaan onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is.

Ten aanzien van de valsheid in geschrifte is uit onderzoek gebleken dat, zoals u stelt in uw aangifte, de verklaringen niet op schrift zijn gesteld door de getuigen zelf. Wel waren zij op de hoogte van de inhoud van de verklaringen en stonden zij achter de inhoud daarvan. Dat maakt dat er geen sprake is van valsheid in geschrifte.

(Dat de getuigen tegen mij hebben verklaard dat het ook niet hun handtekening is onder de verklaringen, laat de OvJ wijselijk weg, want meer valsheid in geschrifte bestaat niet.)

https://rechtiskrom.files.wordpress.com/2020/10/verklaringenpartnersfaek.pdf

Geert Wilders rekent hier goed af met de fabels die over de kwaliteit en onafhankelijkheid van onze rechtspraak c.q. rechtstaat bestaan.

Voor een beter leesbaarheid van de beschikking kunt op onderstaande link klikken.

https://rechtiskrom.files.wordpress.com/2021/12/beschikking-rechtbank-rotterdam-26-11-2021.pdf

Klik om toegang te krijgen tot beschikking-rechtbank-rotterdam-26-11-2021.pdf

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Een reactie op Justitie weigert onderzoek/vervolging strafbare feiten van asielzoekers

  1. Hans Palenlader zegt:

    Hier wordt een heel vuil spel gespeeld door, en toont de overheid haar ware gezicht. Dit stinkt aan alle kanten. Ik hoop dat hier eindelijk eens schoon schip gemaakt wordt.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s