Jan Vlug

Advocaat Jan Vlug ontleed

Geplaatst op 2 mei 2022 door Wim Dankbaar

Naar aanleiding van zijn “uitleg” aan Pieter Postma, heb ik ook nog wat commentaar. Zijn uitleg roept meer vragen op dan worden beantwoord.

Geachte heer Postma,

Hoewel ik mezelf had beloofd niet meer te reageren op uw mails, leg ik u een laatste maal het een en ander uit.

1. De waarheid, voorzover die bestaat, is voor een advocaat nauwelijks van belang. Daar houden de officier en de rechter zich mee bezig. Wij niet. Wij houden ons (binnen zekere grenzen) uitsluitend bezig met het belang en de wens van de client. Er is voor een advocaat geen enkele wettelijke of morele verplichting een ander belang te dienen. Noch de maatschappij, noch de waarheid, noch de feiten, noch het slachtoffer zijn leidend. Uitsluitend de cliënt.

De vraag is eerst waarom Jan eigenlijk liever niet meer wil reageren op Postma, iemand die op overtuigende aantoont dat zijn cliënt de moord niet kan hebben gepleegd. Een normale advocaat zou één en al oor zijn voor zo’n verhaal. Los daarvan is het ook de vraag hoe Jan Vlug bij Jasper terecht is gekomen. Is het niet merkwaardig dat een advocaat uit het verre Deventer aan een Friese veeboer wordt gekoppeld? Hoe dat gegaan is heeft Jan ook nooit uitgelegd. Voor mij is het niet zo vreemd meer want ik kende Jan al uit de Deventer moordzaak waar hij de “klusjesman” bijstond om hem uit de wind te houden als dader. Precies zoals het OM graag wilde.

De rest van zijn antwoord onder punt 1 klinkt misschien op het eerste gezicht wijs en erudiet, maar het is in feite de grootste onzin. Het slaat natuurlijk nergens op dat de waarheid voor een advocaat niet van belang is. Juist als een cliënt onterecht van een moord wordt beschuldigd, is het voor de advocaat van het grootste belang om de waarheid boven water te halen. Dat geldt ook nog als de cliënt wél die moord  heeft gepleegd, maar dan nog is het de plicht van de advocaat om zoveel als mogelijk gaten te schieten in de aanklacht van het OM. Kijk bijvoorbeeld hoe Gerald Roethof dat doet in de zaak van Jos Brech die Nicky Verstappen zou hebben vermoord. Brech is weliswaar veroordeeld, maar Roethof heeft er alles aan gedaan om dat voorkomen. Bij Jan Vlug is het andersom, hij heeft er alles aan gedaan om het OM op haar wenken te bedienen en Jasper direct schuldig te verklaren. Van de talloze tegenbewijzen heeft hij geen enkel gebruik gemaakt.

Het tweede statement dat de waarheidsvinding uitsluitend aan de officier en rechter is voorbehouden, slaat ook nergens op. Geen enkele advocaat is het daarmee eens. Het OM en ook de rechter doen niet zelden het tegenovergestelde van de waarheid vinden, dat wil zeggen juist de waarheid toedekken. En juist in de zaak Vaatstra is dat bij uitstek het geval. Ook met dit statement toont Jan dat hij vooral het evangelie van het OM predikt.

Het derde statement is nog zotter. Natuurlijk heeft een advocaat ook een morele plicht om het belang van de maatschappij te dienen. Dat geldt al helemaal als je ziet dat het OM liegt, bedriegt en malverseert ten koste van je cliënt. Jan kiest er echter voor om blind te zijn en die leugens vooral niet te doorprikken. De afsluiter dat hij alleen voor het belang van zijn cliënt werkt is daarmee wel de grootste giller.

2. Er zijn altijd discrepanties tussen de verklaring van de verdachte en objectieve onderzoeksgegevens. Geheel los van de zaak Vaatstra: verdachten verklaren natuurlijk vaak zodanig dat hun rol kleiner wordt, dat moord doodslag wordt of diefstal heling of verduistering. Dat is hun goed recht. Verdachten mogen liegen, zwijgen, draaien en vergeetachtigheid voorwenden zoveel ze willen en dat doen ze dan ook op grote schaal. Geen enkele professional heeft daar vragen bij. Er zijn dan ook altijd losse eindjes;

Ook dit is nonsens. Er zijn helemaal niet altijd discrepanties tussen de verklaring van de verdachte en objectieve onderzoeksgegevens. Er zijn voldoende zaken die klip en klaar zijn, waarin de verdachte de bewijsvoering niet bestrijdt. Er zijn ook voldoende zaken waarbij er helemaal geen losse eindjes zijn. Wat Jan hier probeert te doen is de bewijzen voor de onschuld van zijn cliënt te bagatelliseren. Dat is al raar voor een advocaat. Hij zou die bewijzen juist moeten willen benadrukken en uitvergroten. Hij doet het tegendeel, dus volgt hij ook daarin het belang van het OM. Jan plaatst geen enkele kritische noot bij dat verhaal. Het is bijna: Wat het OM doet en zegt is God almachtig! Als een verdachte liegt, zwijgt, draait of vergeetachteigheid voorwendt, is het juist de taak van de professional (OM, rechter of advocaat) om daar vragen bij te hebben. Jan poneert de meest belachelijke stellingen.

3 Voorzover er discrepanties zijn in de zaak Vaatstra, zijn die voor mij volledig begrijpelijk en verklaarbaar. Ik kan u daar alleen geen inhoudelijke mededelingen over doen. In de eerste plaats vanwege mijn beroepsgeheim en in de tweede plaats omdat het u niets aangaat.

Dit is dus natuurlijk ook onjuist en laf. Jan erkent wel dat er discrepanties zijn in de zaak Vaatstra, en kan die ook verklaren, maar doet dat vervolgens niet door zich te verschuilen achter zijn beroepsgeheim en zijn mening het niemand wat aangaat. Dan vraag ik: Hoe valt het uitleggen van discrepanties in een lang afgesloten zaak nog onder het beroepsgeheim? Was het nu niet juist je taak om die discrepanties te onderzoeken in het belang van je cliënt? En als je ze kunt verklaren, waarom doe je dat dan niet? De waarheid is dat Jan ze helemaal niet kan en wil verklaren, maar daarom wegduikt onder zijn beroepsgeheim.

Dus Jan kan bijvoorbeeld wel uitleggen dat het OM allerlei getuigen voor de onschuld van Jasper heeft genegeerd, maar die uitleg valt  dan onder zijn beroepsgeheim? En bovendien zegt Jan: Het gaat niemand wat aan als ik het OM een handje help om een onschuldige cliënt zo snel mogelijk veroordeeld te krijgen, ten gunste van de echte daders. Dat soort praktijken moeten vooral voor de maatschappij aan het oog onttrokken blijven. Pottenkijkers als Pieter Postma vindt Jan alleen maar lastig. Jan heeft helemaal geen interesse in bewijzen dat Jasper een onmogelijke bekentenis heeft afgelegd gebaseerd op een gestolen fietsverhaal dat bewijsbaar niet is gebeurd. Jan had daarin al geen interesse voorafgaand aan  de veroordeling  van Jasper en nu zeker niet meer!

4. Ik heb geen enkele twijfel aan de in volledige vrijheid afgelegde bekennende verklaring van mijn cliënt. Ik ben daar van begin af aan bij geweest en heb niets gezien of gehoord (direct of indirect) dat zou kunnen duiden op een onjuiste bekentenis. Ook in de afgelopen vele jaren, heb ik noch van Jasper noch van enige derde iets dergelijks gehoord. Wie gaat 18 jaar gevangenisstraf uitzitten zonder een keer te piepen dat de bekentenis vals is?

Punt 4 bevat ook weer uitsluitend blunders. De bekennende verklaring is natuurlijk helemaal niet in “volledige vrijheid”  afgelegd. Of vindt Jan twee weken in een politiecel in beperking volledige vrijheid? Voor degenen die het niet weten: Een politiecel is niet zo gezellig als een gevangeniscel. Het enige wat je hebt is een plee en een stenen bed met een dun campingmatrasje en dito dekentje. Ze houden het TL licht dag en nacht aan en je mag geen contact met de buitenwereld, laat staan familie. TV of radio? Vergeet het maar! Daglicht is er ook niet bij. Naar buiten kunnen kijken door een raam evenmin.  De bedoeling is namelijk om je te breken zodat je een bekentenis aflegt, vals of niet. Maar voor Jan is dit “volledige vrijheid”?

Jan moet nog even benadrukken dat hij  geen enkele twijfel heeft bij de verklaringen van Jasper. Vet gedrukt en onderstreept drukt hij de woorden af! Het is nu juist de taak van een advocaat om twijfels te hebben bij de aanklacht van het OM, en zeker om te onderzoeken of de bekentenis niet onder zware druk kan zijn afgelegd. Natuurlijk gebruikt Jan ook graag het moeilijk te pareren dogma: Waarom gaat iemand 18 jaar zitten voor een moord die hij niet heeft gepleegd? Het is overigens maar 12 jaar dat hij daadwerkelijk moet zitten, maar 18 jaar klinkt beter vanuit Jan’s standpunt. En Jasper heeft nooit aangegeven dat zijn bekentenis vals is? Dan heeft Jan dit verhaal zeker gemist? 

https://www.ad.nl/binnenland/infiltratie-actie-in-gevangenis-moordenaar-marianne-vaatstra~a2da59a1/

En dit verhaal? 

5. Het DNA bewijs is overweldigend. Niet alleen zijn er vele volledige profielen en geen stukjes DNA aangetroffen, maar  ook is (zoals zelden het geval is) duidelijk waar dat DNA uit afkomstig is: bloed, sperma en haar van Jasper. Ook de plaatsen waar al die DNA sporen zijn aangetroffen laten weinig te raden over. Het zijn duidelijk plaatsen die te relateren  zijn aan het misdrijf. Het feit dat er een theoretische mogelijkheid is dat iemand dat DNA daar geplaatst heeft doet volstrekt niet ter zake. Dat is in iedere zaak zo. Dan kunnen we wel ophouden met DNA bewijs. Bovendien is er geen  enkele concrete aanwijzing dat dat het geval zou (kunnen) zijn. Daarnaast moet diegene dan de beschikking hebben gehad over bloed, sperma en haar van Jasper. We hebben het immers niet over wangslijm of iets dergelijks. Volslagen ongeloofwaardig.

Ja ja! Het DNA bewijs is overweldigend! Van wie heeft Jan dat overweldigende bewijs? Van het OM toch? Als het OM iets zegt, dan is het toch waar? Jan weet nog niet dat het OM – juist in de Vaatstra-zaak – talloze malen heeft gelogen? 

Opeens heeft het OM maar liefst 12 DNA sporen op Marianne gevonden? Terwijl er voor de arrestatie  van Jasper slechts van 1 spermaspoor sprake was? Nooit eerder hebben we van een druppel bloed gehoord en een haar gehoord, waarvan het DNA overeenkwam met het sperma. Is dat niet raar? Je zou toch zeggen dat het OM meteen bekend had gemaakt dat er behalve sperma ook bloed van de dader was gevonden? En nog mooier: Dader-DNA onder Marianne’s nagels!

Requisitoir bladzijde 28: “Mogelijk dat Marianne de verdachte ook gekrabd heeft omdat DNA van de verdachte onder haar vingernagel is aangetroffen; het precieze moment is niet vast te stellen.”

Merkwaardig dat het krabben niet in de “bekentenis” van Jasper voorkomt. Zou hij het vergeten zijn? Gek dat het nagelspoor en het bloedspoor nooit eerder bekend zijn gemaakt.  

Bladzijde 18: “De twaalf (12) sporen die bij Marianne zijn aangetroffen, zijn alle relevant voor het delict:

  • Spermasporen in de vagina; bij de baarmoedermond; bij de anus en binnen/buitenzijde cup van de BH van Marianne
  • Bloedsporen (mengprofiel) op de linker- maar met name op de rechterhand/pols van Marianne
  • Sporen uit nagelvuil aangetroffen onder nagels rechterhand
  • Schaamhaar uit schaamstreek van Marianne
  • Schaamhaar vanaf voorzijde jas Marianne
  • Bemonstering linkerborst van Marianne
  • Bloedspoor op mouw van jas”

Met name ook het bloedspoor is nogal relevant omdat dit erop wijst dat de dader zich verwond heeft. Hetzij door zijn eigen mes, hetzij door verzet van Marianne. En ja hoor! Het OM komt met een overtuigende verklaring: Aanvankelijk heeft Marianne zich toch verzet en in Jasper’s hand gebeten, waarna er een druppel bloed op haar jas is gevallen. Typisch dat er dan ook geen daderbloed op haar tanden is gevonden. Of zouden ze dat bij de sectie vergeten zijn? Een bijtwond waarbij bloed vrijkomt moet toch wel een pijnlijke knauw zijn geweest. Maar vervolgens geeft Marianne haar verzet op en laat zich braaf en slaafs naar de slachtbank leiden? Ze vergeet dan ook in Jasper’s geslachtsdeel te bijten als  ze hem oraal moet bevredigen? Jasper vertrouwt zijn lid alsnog toe aan die bijtgrage mond? Een overtuigend verhaal toch? 

Bedenk hierbij ook dat het OM beweert dat van voorbedachte rade bij Jasper geen sprake was. Het gebeurde allemaal in een roes en paniek. Dus zelfs als Jasper tot bloedens toe in zijn hand gebeten wordt, ging hij toch door met met zijn verkrachtingsplan? Kwam hij niet bij zinnen? Geen voorbedachte rade? Het valt nog niet aan een kleuterklas te verkopen, maar Jan Vlug en de rechter slikten het als zoete koek. Sterker nog, toen de rechter Jasper’s verhaal op onderdelen ongeloofwaardig begon te vinden, greep Jan in om de fouten van Jasper te corrigeren en geloofwaardig te maken. Zo graag wilde Jan dat de bekentenis van Jasper geloofd werd. Geen enkel moeite deed Jan om aan te tonen dat de bekentenis een onwaarschijnlijk verhaal was. Integendeel! Hij deed moeite om de bekentenis waar nodig bij te schaven. 

Wie nu nog niet door heeft dat Jan gewoon is ingehuurd door het OM om samen zo snel mogelijk tot een veroordeling te komen? Precies zoals de anonieme bewaker “Jan Jan” mij schreef: 

Ik weet dat Steringa meerdere malen contact heeft gezocht met mijn leidinggevende daar met het verhaal dat hij onterecht vast zit en onder ongeoorloofde pressie een bekennende verklaring heeft afgelegd. Er zou sprake zijn van samenspel tussen advocaat en OM om de zaak ”op te lossen”.

Uit alles blijkt dat Jan niet in het belang van Jasper handelde, maar in het belang van het OM. De grootste scoop is nog wel dat Vlug hier toegeeft dat hij bij alle verhoren van Jasper aanwezig is geweest. Hey! Dat hadden we nog niet eerder gehoord! Dus dat betekent dat Jan hard heeft meegeholpen aan de “bekentenis” van Jasper! En kennelijk nooit een kritische kanttekening of vraag bij die bekentenis heeft geplaatst. Zoals bijvoorbeeld:

– Waarom had jij meer dan een kilometer nodig om een meisje van 16 in te halen?  
– Hoe kan het dat je Spencer en Wietze eerder zag dan Marianne die veel dichterbij was en je tegemoet reed? 
–  Hoe is het mogelijk dat de jongens jou niet hebben gezien terwijl ze Marianne nota bene nakeken, dus ook in jouw richting? 
– Hoe verklaar jij de verhalen van andere getuigen zoals Geke Haarsma en Verry Brouwer? Enzovoort, enzovoort.

Aan de rechercheurs had Jan natuurlijk ook kunnen vragen:

– Wat is jullie verklaring dat Marianne op een gestolen fiets zonder licht alleen naar huis wilde rijden? In plaats van de door Spencer beloofde taxi te nemen? Is dat niet aan hem gevraagd?
– Waarom zijn de verklaringen van Geke Haarsma en Verry Brouwer niet uitgezocht? Waarom zijn deze geheim gehouden?
– Wat is de reden dat Spencer de volgende dag niet op zijn eigen fiets was? Is dat niet aan hem gevraagd?
– Waarom wisten jullie direct zo zeker dat de dader geen asielzoeker kon zijn? Waarom werden dan toch later twee asielzoekers als verdachten aangemerkt? Enzovoort, enzovoort.

Kortom, Jan Vlug had METEEN AL gehakt kunnen maken van deze gecoachte bekentenis! Maar hij deed andersom. Hij coachte mee! Hoe hij nog durft te beweren dat hij in Jasper’s belang handelde, is te zot voor woorden. Een onafhankelijke contraexpertise voor het DNA onderzoek, liet Jan ook maar liggen. Jan had immers geen enkele twijfel! 

Tijdens de rechtzaak had hij natuurlijk ook getuigen a decharge moeten oproepen, zoals Geke Haarma, Verry Brouwer en zijn vriendin, Spencer, Wietze en hun ouders, Aafie en famile Vaatstra. Ook dat heeft hij niet gedaan. Had hij dat wel gedaan, dan was het verhaal door het flinterdunnen ijs gezakt. Maar dat was nu juist niet de bedoeling van Jan. Het ijs was dik genoeg voor een Elfstedentocht.  

Nu begrijpen we ook waarom Jan liever niet meer reageert naar mensen als Postma, want hoe meer hij reageert, hoe meer hij zich vergaloppeert. Ook nu nog kijkt Jan liever weg van keiharde bewijzen dat zijn cliënt de moord niet heeft gepleegd.

Hier wordt nog maar eens duidelijk hoe gretig Jan het OM van dienst is geweest. Twee weken na de arrestatie vertelt hij aan Nieuwsuur dat Jasper heeft bekend en de zaak is opgelost! Let wel, dan moet de rechtszaak nog komen! Maar hij verklaart zijn cliënt bij voorbaat al schuldig! Houdt geen rekening met de mogelijkheid dat een cliënt zijn verklaring nog zou kunnen intrekken, zoals dat zovaak gebeurt met verklaringen die in beperking onder druk zijn afgelegd. Elke advocaat die dit zag, was met stomheid geslagen.

Vakgenoten advocaat Jasper S. keken met verbazing naar Nieuwsuur

Elke advocaat zag dat dit gedrag niet in het belang van de cliënt is, zelfs niet als je cliënt schuldig is. Waarom Jan Jasper heeft aangeraden om nog twee weken door de hel van een beperking te gaan, heeft Jan ook nooit uitgelegd. Waarom zou Jan dat doen als Jasper tegenover Jan al heeft bekend in het eerste gesprek? En Jan het kennelijk een goed een idee vond om dan ook maar bij de recherche te bekennen?

De enige uitleg is dat Jasper helemaal niet aan Jan Vlug heeft bekend! Gewoon een leugen. Jasper heeft dat ook nooit bevestigd. Het bericht dat Jasper de moord heeft bekend, komt pas twee weken later van het OM. En Jan is er als de kippen bij om dat bericht te bekrachtigen! Sterker nog, om er een schepje bovenop te gooien door te zeggen dat Jasper al op dag 1 had bekend. Zelfs al zou dit waar zijn, dan nog ga je dat niet op landelijke TV bazuinen. Toen was Jan zijn beroepsgeheim weer even vergeten. Zelfs een kleuter begrijpt dat dat niet in het belang van de cliënt is, als je je hele verdedigingsstrategie nog moet ontwikkelen. Hoe wil je zo snel mogelijk opgeknoopt worden? Dan moet je Jan Vlug als advocaat nemen. Jan kon zijn kakken niet inhouden, zo graag wilde hij het OM plezieren!  Maar als je zegt dat Jan in feite voor het OM werkt, dan ben je een complotdenker. Een wappie! Proud to be a wappie!