Nieuwe wraking mw mr. I.F. Dam

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: vrijdag 17 februari 2023 10:05
Aan: kantondagvaarding.dhg.lei@rechtspraak.nl; wrakingskamer.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Onderwerp: Nieuwe wraking mw mr. I.F. Dam

Geachte mevrouw Dam, Gezien onderstaand bericht wraak ik u opnieuw. Waar mijn eerste wraking al op zeer valide gronden was, zijn de nieuwe wrakinggronden dat helemaal. Ik heb u na de afwijzing van mijn wraking de kans geboden om deze zaak fair voor mij te behandelen.  Ik constateer echter dat  u mijn verzoek om een nieuwe zitting in de wind slaat, evenals mijn onderzoekswensen en de nieuwe bewijzen dat Mustafa ter zitting ook tegenover u heeft gelogen dat hij Marcel Vrinssen en Anil niet kent. Als dit geen bewijs van partijdigheid en vooringenomenheid ten nadele van mij is, dan weet ik het niet meer. Ik kan dan ook niet anders concluderen dat u mijn belangen negeert en voornemens bent om in het voordeel van Mustafa vonnis te wijzen, wat betekent dat u mij mijn laatste geld, de erfenis van mijn moeder,  afpakt ten gunste van een leugenaar die bovendien bewezen strafbare feiten tegen mij heeft gepleegd, zoals een valse aangifte en het inbrengen van valse verklaringen. Een rechter die strafbare feiten van mijn wederpartij niet wil vaststellen en zelfs niet wil weten dat Mustafa tegen haar heeft gelogen, kan niet anders dan partijdig en vooringenomen zijn. Het getuigt bovendien van een onwil om aan waarheidsvinding te doen, wat toch de taak is van een rechter.

“Voor de waarheidsvinding betekent dit in de kern dat partijen daaraan in de procedure daadwerkelijk een bijdrage moeten kunnen leveren. Partijen moeten de gelegenheid krijgen te participeren in de waarheidsvinding. Rechterlijke waarheidsvinding vindt niet plaats over de hoofden van partijen, maar met partijen. Een denkbeeldige, helderziende rechter, die zonder enige bewijslevering de feiten juist kan vaststellen (een moderne Salomo), heeft geen aantrekkingskracht. Het is essentieel dat partijen de gelegenheid krijgen alle volgens hen relevante gegevens onder de aandacht van de rechter te brengen.”

Bron: https://www.navigator.nl/document/idc9716d2bf0183f2bafe631cf2fcd0efd/tussen-waarheid-en-onzekerheid-burgerlijk-proces-praktijk-nr-xi-25-waarheidsvinding-en-de-behoorlijkheid-van-de-procedure?ctx=WKNL_CSL_1626

Bovendien wilt u kennelijk ook niet de beslissing in de herroepingsprocedure afwachten voor het kort gedingvonnis waar het hier om gaat, waar Mustafa zijn claims op baseert. Dat vonnis zal vrijwel zeker ongeldig worden verklaard, waardoor Mustafa niks meer te claimen heeft. Voordien wilt u kennelijk toch Mustafa zijn claim toewijzen. Zeg maar erdoor jassen. Wat ik daarvan vind zal ik maar niet in woorden uitdrukken. Voeg daarbij dat Mustafa zijn doel met dit kort geding niet heeft bereikt. Zijn doel was immers mij te doen stoppen met te verkondigen dat hij de ware toedracht van de moord op Marianne Vaatstra kent.  Het OM heeft echter een jaar na het kort gedingvonnis zijn strafaangifte geseponeerd, waar hij geen bezwaar tegen heeft gemaakt. Dat betekent dat ik mijn stellingen over zijn betrokkenheid bij de moord straffeloos kan blijven doen. Ook mijn aangifte tegen hem van onder meer valsheid in geschrifte  werd geseponeerd met een leugen. De reden moge duidelijk zijn:  Zowel Mustafa als het OM weten dat ik zijn strafbare feiten in een strafzaak voor de rechter kan bewijzen. Bovendien zou ik hem eindelijk eens kunnen horen als getuige onder ede in zo’n strafzaak.  Daarom wordt een gang naar de rechter vermeden. Dat u weigert om deze strafbare feiten vast te stellen, met de drogreden dat het niet relevant of van belang zou zijn voor deze zaak  is een alarmerend teken aan de wand. In elk geval een nieuw bewijs van partijdigheid. Evenals uw weigering om mijn onderzoekswensen in te willigen.

Als onderdeel van het kort gedingvonnis dat ik wil herroepen heb ik de volgende rectificatie moeten plaatsen:

“Op deze website en elders heb ik in diverse schrijfsels gesuggereerd dat Faek Mustafa getuige zou zijn geweest van de moord op Marianne Vaatstra of anderszins direct bij de moord betrokken zou zijn. Deze suggestie is onjuist. Ik heb in de omstreeks tien jaar dat ik mij met deze zaak beziggehouden heb, geen enkel deugdelijk bewijs voor deze suggestie kunnen vinden.

Wim Dankbaar”

Deze rectificatie was toen al onjuist, maar nu zeker. Destijds had ik al deugdelijke bewijzen, zoals onder meer een verklaring van zijn vriend Rida Hashimi en een getuigenis van Geke Haarsma, maar nu nog meer. Bovendien gaat het niet om een “suggestie” maar om een stelling. Dat Justitie het niet als bewijzen wil zien, maar slechts wil vasthouden aan een overduidelijk leugenverhaal van een gestolen fiets van haar vriend die haar een taxi had beloofd, betekent alleen maar hoe corrupt Justitie is in deze zaak. Er is geen meter gefietst alleen al omdat Faek Mustafa de ventielen uit de fietsen had getrokken, zoals waargenomen door Geke Haarsma.

Ik zal dus alle rechtsmiddelen die mij ter beschikking staan, benutten om te voorkomen dat u een voor mij nadelig vonnis wijst. Dat zijn er helaas nog maar weinig, maar u opnieuw wraken op bovengenoemde nieuwe gronden is er één.

Met vriendelijke groet,

W.J. Dankbaar

Kanton Leiden Civiel (Rechtbank Den Haag)

Aan: dank@xs4all.nl

Acties

16 februari 2023, 11:17

Geachte heer, mevrouw,

In de zaak met bovenvermeld kenmerk bericht ik u dat vonnis is bepaald op 22 februari 2023.

Uw verzoek om een herhaalde zitting wordt derhalve afgewezen.

Er kunnen geen stukken meer worden overlegd.

Met vriendelijke groet,

LE (Lindsey) Jansen
Medewerker verwerken en behandelen (klantgericht)

Team Kanton
088-3622250
www.rechtspraak.nl

Het recht op `adversarial proceedings’ houdt dus in de eerste plaats in het recht van partijen op bewijslevering, het recht van een partij om haar bewijsmiddelen aan de rechter voor te leggen. Hiermee wordt de individuele rechtspositie van een partij beschermd, omdat het garandeert dat een partij ook daadwerkelijk in de gelegenheid wordt gesteld haar stellingen en bewijsmiddelen naar voren te brengen in de procedure. Dit recht is ook in de rechtspraak van de Hoge Raad verankerd, zoals met name blijkt uit de strikte rechtspraak over de verplichting van de rechter om een bewijsaanbod te honoreren, mits dit relevant is en voldoende gespecificeerd, 10 en uit de verplichting van de rechter om gedurende de gehele procedure, binnen de grenzen van een goede procesorde, nieuwe schriftelijke bescheiden van partijen te accepteren. 11

De cirkel wordt natuurlijk helemaal rond als Faek zijn andere vriendinnetje Isabella op maandag 3 mei telefonisch met de dood bedreigt: “Als jij niet stopt met praten, word jij ook vermoord!” Isabella had die ochtend bij de politie gemeld dat zij op het AZC had vernomen dat Faek en Ali bij de moord betrokken waren. Een duidelijker bevestiging van zijn betrokkenheid is met deze doodsbedreiging nauwelijks denkbaar. Opvallend is ook dat Faek nooit aangifte tegen mij heeft gedaan vanwege mijn publicaties over deze doodsbedreiging aan Isabella. Dat wordt ook moeilijk want dan moet hij eigenlijk bij Isabella zijn. Schandalig is ook dat Justitie niks met de aangifte van Isabella voor deze doodsbedreiging heeft gedaan. In plaats daarvan is hij in de namiddag naar Musselkanaal overgebracht. Maar hij mocht dus nog wel eerst even Isabella bedreigen, een getuige dus die de politie in zijn richting wees. De vraag is ook hoe Faek zo snel wist dat Isabella bij de politie had “gepraat”.

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

8 reacties op Nieuwe wraking mw mr. I.F. Dam

 1. Alfred zegt:

  Goed stuk.
  Ze zijn wel gebeten op jou. Ze streven er naar dat jij in alle talen zwijgt over optreden van deze allochtonen, die dus blijkbaar flink beschermd worden. Begrijpelijk maar geen reden om je daarbij neer te leggen.
  Houd vol !

  Like

 2. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Willem Dankbaar [mailto:wim@dankbaar.com]
  Verzonden: vrijdag 17 februari 2023 13:07
  Aan: g.van.der.burg@om.nl; secretariaat.bjz@om.nl; IPSDenHaag@om.nl
  CC: Max Vermeij (vermeij@litigis.nl)
  Onderwerp: RE: Ter attentie van Officier van Justitie mr. H. Mol

  Geachte Officier van Justitie Mol,

  Als u het nodig vond om mij 14 dagen in voorlopige hechtenis te houden, onder meer om in het belang van het onderzoek ter beschikking van Justitie te blijven, waarom ben ik dan niet nogmaals uitgenodigd voor een verhoor? Is het onderzoek afgerond? Heeft u al besloten of u de zaak voor de rechter wilt brengen? Ik zou graag zo spoedig mogelijk het dossier ontvangen. Behoort tot de schorsingsvoorwaarden van de voorlopige hechtenis ook dat ik niet mag zeggen wie er aangifte tegen mij heeft gedaan? Het is toch niet zo dat de aangever zich daarvoor schaamt? “Belaging” is toch wel hard te maken voor de rechter? Of word ik belaagd door aangever en het OM?

  Met vriendelijke groet,

  Willem Jan Dankbaar

  Like

 3. Hans Palenlader zegt:

  Het is vreselijk wat hier zomaar weer even gedaan wordt door justitie en rechterlijke macht. Dit kan niet, dit mag niet en dit moet stoppen!

  Geliked door 1 persoon

  • Christian zegt:

   Nou ik vind het wel prachtig eigenlijk. Wim staat alleen maar heeft de waarheid en logica aan zijn kant. De tegenstander is een horde emotierukkers en een kluit valse corrupte flutstudies uit Leiden, de misselijkmakende Friesche kruipcultuur en heel incompetent links. Dat is toch heerlijk. Dit is Hoogerhuis 2. In onze tijd! Ik ben blij dit mee te maken. Ja, het is verdrietig voor de nabestaanden maar die hebben als ruil hun dader gekregen. Waar wij niet in geloven want pasje, aansteker, ontbreken daderkennis en ervaring met het slechte OM. Als dit uitkomt zullen heel wat mensen zich schamen. Ik niet. Waarheid kan voor een wetenschapper nooit teleurstellend zijn. Dus heerlijk. En voor de andere kant: gelooft wat den Heere Jezus zeide: “de waarheid zal u bevrijden”.
   Ach, gereformeerden geloven ook eigenlijk niet. En ze liegen daarom altijd.

   Like

   • Alfred Mol zegt:

    Ja, je kunt wel makkelijk zeggen, dat Wim het gelijk aan zijn kant heeft, maar die lullos v/h OM & rechtspraak die bepalen de spelregels – of je het leuk vindt of niet.

    Ook mijn advocaat slaagde er in bij het EHRM (= Europees Hof) de Staat der Nederlanden veroordeeld te krijgen op 2 punten tw Art. 6.1 – onnodig langdurig procederen en ook obv Art 13 dwz onvoldoende wrakingsgelegenheid. Bijgevolg moesten direct rechters vertrekken en ook werd mijn advocaat blijkbaar flink onder druk gezet, zodat die niets meer voor mij wilde uitvoeren. Enne ik heb in de volgende 10 jr GEEN aanpassing v/d wrakingswetgeving gezien, zoals wel door EHRM was bevolen. Ergo, hoewel een vrij groot succes bij EHRM, maar ik ben daar niet veel mee opgeschoten.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s