Verslag wrakingszitting 23 januari 2023

Het was kort maar krachtig, zo’n 20-25 minuten. Het eerste wat opviel was dat Faek er niet was. Jammer want ik had graag gezien hoe hij gereageerd had. Zijn advocaat Hoogendoorn was er wel. Evenals de advocaat van mijn notaris. Voorzitter van de wrakingskamer was mr. Krans. Ook mijn trouwe supporter Willem van Dijk was weer aanwezig. Opmerkelijk want hij moet helemaal uit Duiven (achter Arnhem) komen. Mr. Krans wist blijkbaar ook dat Willem van Dijk ook aanwezig was op de zitting van 14 december, want hij noemde dit expliciet. Na een introductie van zijn collega’s vroeg hij of ik de zitting aan het opnemen was. Op mijn bevestigende antwoord zei hij dat dat niet de bedoeling was.

Hoe dat ging hoort u hier:

Eigenlijk vond ik dit wel een beetje raar, want de eerste zitting op 7 november werd juist uitgesteld naar 14 december maar een grotere zaal in Den Haag, omdat er veel meer publiek werd verwacht en om mijn documentairemaker Roy Dames de gelegenheid te geven om de zitting te filmen. Maar zelf de zitting audio opnemen mag ik dan weer niet?

Vervolgens gaf hij mij de gelegenheid om mijn wraking nader toe te lichten. Maar ik wilde eerst even weten of de kamer mijn emails had ontvangen en of deze nu officieel onderdeel waren van het dossier.. Hij bevestigde dit allemaal. Het ging onder meer om deze email:

Reactie op wrakingsverweer mr. I.F. Dam

Maar ook om deze:

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: zaterdag 21 januari 2023 13:05
Aan: wrakingskamer.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Onderwerp: Verklaring

Geachte wrakingskamer,

Hierbij een verklaring van Marcel Vrinssen. Mocht u twijfelen of de email van hem afkomstig is, dan kunt u hem dat zelf vragen. (email adres en telefoonnummer gegeven). .

Hoogachtend,

Willem Jan Dankbaar

Van: Marcel Vrinssen
Verzonden: zaterdag 21 januari 2023 11:29
Aan: Wim Dankbaar
Onderwerp: Verklaring

Wim,

Hierbij verklaar ik, M Vrinssen, dat Faek Mustafa liegt, tegen een rechter of niet, als hij zegt dat hij mij niet kent. Ik heb meerdere malen telefonisch contact met hem gehad. Hij weet dondersgoed wie ik ben. Ik ben bereid dit onder ede te verklaren. Overigens was het mijn bedoeling om naar de zitting van 14 December 2022 te komen om indien nodig voor Dankbaar te getuigen. Ik werd echter ’s ochtends door de politie Haaglanden opgepakt, kennelijk om te voorkomen dat ik op de zitting aanwezig kon zijn. Verder beschik ik over een verklaring van Faek Mustafa waarin hij het ware verhaal over de moord op Marianne Vaatstra verteld. Hierin identificeert hij de ware verkrachters en moordenaars. Aldus verklaar ik naar waarheid.

M Vrinssen.

Vervolgens heb ik mijn pleitnota voorgelezen.

Geachte kamer,

Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen door te stellen dat Faek Mustafa en zijn advocaten zwaar worden voorgetrokken en beschermd door justitie, inclusief de rechterlijke macht. Ik heb de afgelopen 10 jaar zo’n 30 zittingen meegemaakt, waarin ik steevast mijn grondrechten niet kreeg, zoals het horen van getuigen. Die werden steeds afgewezen met de drogredenering dat ik daardoor niet in mijn verdedigingsbelang word geschaad.  Ook ben ik mijn hele vermogen van ruim een miljoen kwijtgeraakt omdat Mustafa’s advocaten op hun wenken worden bediend. Rechters hebben kritiekloos dwangsommen toegewezen en die ook verbeurd verklaard, zodat Moszkowicz en Hoogendoorn me konden bestelen van in totaal 700.000 euro. Hoger beroep had geen zin want het Hof Amsterdam bekrachtigde de uitspraken. Ik heb daarom de overtuiging gekregen dat ook de rechterlijke macht onder geen beding wil dat de kolossale ambtsmisdrijven van justitie in deze kwestie aan het licht komen.  Ook ben ik besmeurd in de media als onder meer een gestoorde complotdenker die in een dwangbuis naar een TBS kliniek zou moeten worden afgevoerd. Een rechter heeft het zelfs toegestaan dat Peter  R. de Vries mij op landelijke TV kierewiet mocht noemen. Onlangs heb ik weer meegemaakt dat rechters van de Raad van Discipline en het Hof van Discipline weigeren om de tuchtrechtelijke en zeer strafbare feiten van  Moszkowicz en Hoogendoorn, zoals het inbrengen van valse verklaringen, vast te stellen. Met taalspelletjes en kromredeneringen zijn mijn klachten ongegrond verklaard en door het Hof van Disclipline is mijn hoger beroep niet ontvankelijk verklaard.  Moszkowicz en Hoogendoorn hebben duidelijk een carte blanche om mij tot het bot financieel uit te kleden en anderszins te vernietigen, waarbij hun strafbare gedragingen worden genegeerd en door de vingers gezien. Recent hebben rechercheurs Marcel Vrinssen te kennen gegeven dat het doel van justitie is om mij alles af te pakken, zodat ik niets meer kan. Daarbij krijgt hij ook rare voorstellen om met justitie samen te werken tegen mij. Omdat hij dit weigert wordt ook hij zwaar gepest. Zo wordt moedwillig en onrechtmatig het beslag op zijn huis en bankrekening in stand gehouden.  Als hij overstapt naar justitie, is de belofte dat het beslag binnen 48 uur wordt opgeheven. Achter de schermen zijn dus ook justitiële krachten bezig om mij te vernietigen.

Mijn aangiftes tegen Mustafa zijn door het OM geseponeerd met aantoonbare leugens.  Mijn artikel 12 klacht daartoe is afgewezen door het Hof Amsterdam. Zelfs nu Mustafa zelf heeft toegegeven dat hij valse, verzonnen verklaringen tegen mij heeft ingebracht, wordt mijn nieuwe aangifte al een jaar in de la gehouden door het OM Noord-Holland. Op mijn herhaalde aanvragen hoe het met deze aangifte staat, wordt niet gereageerd. Ook een uitspraak in een nieuwe artikel 12 procedure wordt nu al bijna een jaar gerekt en gestrekt.  Terwijl mij is toegezegd dat die uitspraak in december vorig jaar te verwachten was. Ik meen daarom dat ik op alle fronten wordt tegengewerkt om mijn gelijk te bewijzen. Met hulp van de rechterlijke macht.  Tien jaar geleden was ik nog zo naïef om te denken dat in Nederland de rechter onafhankelijk is en onrecht bestrijdt en corrigeert, ook wanneer het onrecht door justitie zelf wordt gepleegd. Met een hele dure les heb ik die onschuld verloren.  In deze kwestie wordt het onrecht gedoogd en onder de pet gehouden. Ik heb ook weleens aan rechters gevraagd of als ik gelijk heb dat de werkelijke moordenaars van Marianne Vaatstra van justitie een vrijgeleide hebben gekregen, dit bekend zou moeten worden? Die rechters weigerden mij antwoord te geven met het argument “Wij stellen hier de vragen, niet u”. 

In deze procedure ligt niet eens de vraag voor of ik gelijk heb met mijn stellingen over de moord op Marianne Vaatstra. Of dat Mustafa daarvan getuige is geweest. Nee, in deze procedure gaat het zuiver om de vraag of een voorlopig kort geding vonnis nog mag worden geëxecuteerd als er een herroepingsprocedure loopt om dat vonnis ongeldig te verklaren. De kans dat dat vonnis vernietigd zal worden is vrijwel 100%.  Mustafa heeft nu immers zelf in een schriftelijke verklaring toegegeven dat hij valse verklaringen in die procedure tegen mij heeft ingebracht. Hij erkent daarmee een zeer strafbaar feit en een onrechtmatige daad. Dit was tijdens de procedure nog niet bewezen of bekend. Ook was nog niet bekend dat het OM Mustafa’s aangifte tegen mij heeft geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. In rechte is zijn strafbare feit  helaas nog niet bewezen, eenvoudig omdat het OM mijn nieuwe aangifte wel heeft opgenomen maar weigert te behandelen.  Maar vooral omdat rechters weigeren om het strafbare feit in rechte vast te stellen. Zo ook mr. Dam. Zij weigerde botweg om Mustafa te laten bevestigen dat hij inderdaad valsheid in geschrifte heeft gepleegd. Ze stond niet toe dat Mustafa die vraag zou beantwoorden. Haar redenering dat dit niet van belang is voor de beoordeling in onderhavige procedure is een gotspe. Hij slaat nergens op. Als het dan niet van belang zou zijn, dan had zij het net zo goed kunnen vragen. Het feit dat zij de gerechtelijke vaststelling van de valsheid in geschrifte bewust vermijdt, toont al aan dat het wel degelijk van belang is. Het wijst bovendien op een enorme voortrekkerij ten gunste van Mustafa, ten nadele van mij.

De zaak komt dan meteen heel anders te liggen. Ik heb dan onder meer direct een rechtsgeldige claim tegen Mustafa van een boete van de 5e categorie ofwel 90.000 euro. En een rechtsgeldig bewijs om hem te laten vervolgen. Bovendien wordt het dan nog waarschijnlijker dat het kort geding vonnis waar het hier omgaat zal worden vernietigd in de herroepingsprocedure. De kans dat dat vonnis vernietigd zal worden speelt een cruciale rol bij de beoordeling of het vonnis nog voortijdig geëxecuteerd mag worden, of dat de uitspraak in de herroepingsprocedure dient te worden afgewacht. Dat die uitspraak er nog niet is, komt ook weer omdat de rechtbank Noord-Holland daar geen haast mee maakt. Het duurt nu al een jaar om een zitting te plannen. Maar het is duidelijk dat als die uitspraak er wel al zou zijn en bepaalt dat het vonnis ongeldig wordt verklaard, mr. Dam de vorderingen van Mustafa met geen mogelijkheid zou kunnen toewijzen. Je kunt immers niks toewijzen op basis van een ongeldig vonnis. Men dient goed te beseffen dat het enige wat ik in deze procedure vraag om de executie van het vonnis op te schorten tot de uitspraak in de herroepingsprocedure. Het heeft er alle schijn van dat mr. Dam hier geen gehoor aan wil geven. Een buitengewoon alarmerend teken aan de wand is het dat zij Mustafa zijn strafbare feit tegen mij gepleegd, niet ter zitting wilde laten bevestigen. Ik vraag dus om een rechter die in elk geval aan Mustafa vraagt of hij het strafbare feit ook tegenover de rechter erkent. Dat is wel degelijk van belang. Men kan mij niet wijsmaken dat een rechter dan nog de vorderingen van Mustafa even makkelijk zou kunnen toewijzen. Een rechter die het niet van belang vindt of Mustafa ernstig strafbare feiten tegen mij heeft gepleegd, is een vooringenomen partijdige rechter. Bovendien wil ik vastgesteld hebben dat Mustafa ter zitting tegenover mr. Dam heeft gelogen dat hij geen Marcel Vrinssen en Anil kent, en niets weet van een rekening in Litouwen.  Ik heb uw kamer daaromtrent reeds een verklaring van Vrinssen toegestuurd. Ik laat u bij deze ook een gesprekje van 8 november 2022 tussen Faek en mij horen:

Wim: Hey Faek, met Wim. Als je nou een ander rekening geeft dan dat gekke nummer in Litouwen, dan maak ik het gewoon effe rond.
Faek: Vraag maar aan Marcel.
Wim: Nee,  je moet het aan Anil vragen!
Faek: Is goed, ga ik doen.
Wim: Okay, goed, hoi!

– Einde pleitnotitie –

Ik heb eerst het transscript voorgelezen en vervolgens het gesprekje laten horen. Om te bewijzen dat ik de transcriptie niet verzin. Ik zei dat het gesprekje slecht 28 seconden was.De voorzitter vond dat dit overeenkomt met de transscriptie.

Vervolgens vroeg hij of zijn collega-rechters nog vragen hadden. Die hadden zij niet. Daarna vroeg ik of mijn wederpartij (Hoogendoorn) nog iets wilde zeggen of vragen had. De voorzitter legde uit dat die hier slechts als toehoorder aanwezig was, niet als procespartij. “Het is uw wraking.” Dus het kwam er op neer dat Hoogendoorn niet mocht reageren namens Faek Mustafa. Jammer! De voorzitter vulde aan: “Mevrouw Dam is er niet, dus die kán niets zeggen”. Ik zei dat ik daar al een opmerking over had gemaakt, dat ik dat maar slap vond. Als je je goed kunt verdedigen dan was zij hier gewoon!

De voorzitter sloot af met de toezegging dat de kamer zich ging beraden en op 6 februari een uitspraak zou doen.

Op de gang vroeg ik de advocaat van de notaris nog wat hij van mijn verhaal vond. Heel duidelijk, zei hij.

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

13 reacties op Verslag wrakingszitting 23 januari 2023

 1. Alfred Mol zegt:

  Hi Wim
  Ik heb in 2009 via mijn advocaat een procedure bij EHRM mbt ondernomen. Het EHRM heeft de Staat veroordeeld mbt wrakingswetgeving. Na onderzoek U Tilburg bleek dat volgens Franse & Zwitserse wetgeving je ook mocht verzoeken om “renvoi”. Dwz behandeling door ander Hof, zodat je niet steeds dezelfde rechters treft.
  Heb je dat al aangevraagd ? HG

  Like

  • Wim Dankbaar zegt:

   Alfred, Ik ben er inmiddels van overtuigd dat elke rechter die op mijn zaak wordt gezet, van tevoren instructies krijgt: Let op, deze lul mag NOOIT gelijk krijgen!

   Geliked door 1 persoon

   • Alfred Mol zegt:

    Ik deel je mening. Ik ken dat ook ik heb met 30 jr ervaring met Haagse rechters en weet, dat ik deze mensen moet zien te bypassen. En dat zou mogelijk kunnen met dat “renvoi”. Alleen in 2009 (laatste zitting) waren we nog niet zo wijs. En ook nu weet ik niet of dat “renvoi” op zich nou tbd is, maar daar kun je in Straatsburg wel supporters voor vinden.
    NB Ook ik heb bij de Haagse rechtspraak geen vrienden. Die rechters beweren grote ONZIN om grote companies (Technip) te helpen, je moet ze dit letterlijk inpeperen, zodat ze er niet omheen kunnen. Het is heel jammer, dat Alex Brenninkmeijer zo vroeg/ plotseling is overleden. Die man deelde onze mening.

    Like

 2. Wim Dankbaar zegt:

  Like

 3. Wim Dankbaar zegt:

  Like

 4. Wim Dankbaar zegt:

  Like

 5. Hans Palenlader zegt:

  Wat een hoogst merkwaardige publicaties van Aafie. Waarom neemt ze hier zo fanatiek stelling. Waarom moet er zo krampachtig worden vastgehouden aan het ‘officiële’ verhaal, ook nu zo inzichtelijk is dat het rammelt aan alle kanten.

  Like

  • Wim Dankbaar zegt:

   Ze steekt er zoveel energie in, niet omdat Pieter en ik kletskousen zijn, maar omdat ze weet dat wij gelijk hebben. Het vooruitzicht dat dit uitkomt is een nachtmerrie voor haar want dan heeft ze haar hartsvriendin Marianne postuum verraden. Ze blijkt ook niet zo slim te zijn want haar acties werken averechts en tonen een veel minder lieve vrouw dan ze zich voordoet in de Discovery reeks.

   Like

 6. Wim Dankbaar zegt:

  Like

 7. Wim Dankbaar zegt:

  Like

 8. Wim Dankbaar zegt:

  Like

 9. Wim Dankbaar zegt:

  Like

 10. Wim Dankbaar zegt:

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s