Reactie op wrakingsverweer mr. I.F. Dam

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: woensdag 18 januari 2023 13:34
Aan: ‘wrakingskamer.rb.den.haag@rechtspraak.nl’
Onderwerp: Reactie op wrakingsverweer mr. I.F. Dam

Geachte wrakingskamer,

Het verweerschrift  van mr. I.F. Dam heeft mijn overtuiging van partijdigheid en vooringenomenheid slechts versterkt. Onder punt 2 voert zij aan dat de rechtbank Noord-Holland mijn incidentele vordering in de herroepingsprocedure om het vonnis van 9 mei 2018 op te schorten tot de uitspraak in die procedure, heeft afgewezen. Wat zij er echter niet bij vertelt, is dat ik hoger beroep heb aangetekend tegen dit vonnis bij incident van 11 mei 2022. Dit vonnis is derhalve niet in kracht van gewijsde en er mag dus geen beroep op worden gedaan. Om de afwijzing in eerste aanleg dan te noemen dient naar mijn mening geen ander doel dan te suggereren dat ik een eerste slag in de herroepingsprocedure reeds heb verloren. Dit is niet het geval en dus een foute suggestie.  

Veel ernstiger is nog de stelling onder punt 3, dat het niet van belang zou zijn of Mustafa in de kort gedingprocedure tegen mij vervalste verklaringen heeft ingebracht.  Uiteraard is dit van cruciaal belang en één van de pijlers onder de herroepingsprocedure. Bovendien is het een zeer strafbaar feit dat door de wetgever strafbaar gesteld wordt met maximaal 9 jaren gevangenisstraf en/of een boete van de 5e categorie (€ 90.000).  Het kan niet zo zijn dat een civiel vonnis met voorlopige voorzieningen  kan worden gehandhaafd als vast komt te staan dat er in de procedure valse verklaringen zijn ingebracht. De vraag of die valse verklaringen bijgedragen hebben tot de uitspraak is niet eens relevant. De rechter mag zulke strafbare feiten niet met de mantel der liefde bedekken of met toegeknepen oog gedogen. Het feit dat mr. Dam dit strafbare feit van Mustafa kennelijk wenst te negeren vind ik ronduit alarmerend. Het wijst bij uitstek op partijdigheid. Daar komt bij dat zij het niet toestond dat Mustafa antwoord gaf op mijn vraag of het klopt dat hij valse verklaringen heeft ingebracht, iets wat hij nota bene zelf reeds heeft erkend in een getekende verklaring. Het ligt dus voor de hand dat hij dit zou moeten erkennen indien de rechter hem dit vraagt. Deze rechter wil kennelijk de vaststelling in rechte van dit ernstige strafbare feit vermijden. Dit kan niet anders worden gezien dan een partijdigheid jegens Mustafa (en zijn advocaten Moszkowicz en Hoogendoorn). Het geeft wat mij betreft evident weer dat ook deze rechter de leugens en vervalsingen Mustafa beschermt. Iets wat zeer nadelig is voor mij. Ik kan geen genoegen nemen met een rechter die weigert om de strafbare feiten tegen mij gepleegd, in rechte vast te stellen. Dit strookt ook niet met de plicht van een rechter om objectief aan waarheidsvinding te doen.

Onder punt 4 stelt mr. Dam dat zij volgens mij aandachtig luisterde naar Mustafa maar minder geïnteresseerd leek in mijn verhaal. Dat blijkt ook zonneklaar uit de zitting. Op het eind wilde ik het punt maken dat justitie zeer recent heeft toegegeven dat Mustafa meteen (op de dag van de moord) is opgepakt om verhoord te worden als verdachte  in de moordzaak van Marianne Vaatstra. Dit geeft justitie toe in een documentaire van Discovery + van september 2021. Maar voorheen heeft justitie dit altijd ontkend. In de eerste weken na de  moord zei justitie dat er geen enkele aanleiding was om verdachten onder asielzoekers te zoeken. En dat daar ook geen verdachten waren verhoord. In de recente Discovery documentaire bewijst justitie dat dit leugens waren. Relevante fragmenten:

https://rumble.com/vpvets-dijkstra-over-faek.html

https://rumble.com/vq26vx-verkaik-wast-faek-wit.html

Mr. Dam onderbrak mij echter en zei dat ze geen behoefte had aan nadere toelichting en de zitting ging sluiten. Weer een bewijs dat zij niet geïnteresseerd was in mijn verhaal. Weer een bewijs dat zij partijdig en vooringenomen is. U kunt zich hiervan vergewissen in dit geluidsfragment:

Ook hoort u in dit fragment dat mr. Dam zegt: “Ja ik geloof dat heel veel mensen net zijn beschuldigd, inclusief collega’s van mij, dus ja ….” Ja, dus wat? Zij wordt onderbroken door Mustafa’s advocaat Hoogendoorn: “Zullen we erover ophouden?“ Mr. Dam zegt dan meteen instemmend Ja! Weer een teken van partijdigheid!

In het fragment hoort u ook hoe mr. Dam mijn verzoek van mijn advocaat om geen uitspraak uitvoerbaar bij voorraad te doen, afwimpelt. Dat verzoek besluit zij buiten beschouwing te laten. De zitting is dan nog niet gesloten, zoals zij wél beweert in haar verweer. Ook de bewering dat de advocaat van notaris Neve bezwaar maakte tegen behandeling van mijn verzoek, is niet waar, zoals duidelijk te horen is. De advocaat van Mustafa maakte wel bezwaar maar dat is logisch. Mr. Dam zei meteen: Okay! En zij besloot het verzoek buiten beschouwing te laten.  

Ook de bewering ter zitting van Mustafa dat hij geen Marcel of Anil kent, geen plannen heeft voor een autohandel in Engeland is een glasharde leugen. Ik zal daaromtrent nog bewijzen overhandigen.  Opvallend is bijvoorbeeld ook dat Mustafa in dit gespreksfragment niet ontkent Marcel en Anil te kennen.

Verder is het bijzonder opmerkelijk dat Mustafa geen enkele gerechtelijke stap meer heeft ondernomen tegen mijn stellingen dat hij getuige is geweest van de moord op Marianne Vaatstra en de ware toedracht van die moord kent. Ook geen bezwaar heeft gemaakt tegen het sepot van zijn aangifte tegen mij. Kennelijk mag ik van het OM en Mustafa blijven zeggen dat hij kennis draagt van de ware toedracht over de moord? Ook daar wilde mr. Dam niet op ingaan. Mijn ervaring dat de rechterlijke macht Justitie een handje helpt om de ware toedracht van de moord op Marianne Vaatstra in de doofpot te houden, is alleen maar bevestigd door deze rechter. Dat zij zegt niet aanwezig te willen zijn bij de behandeling van het wrakingsverzoek op 23 januari, vind ik ook tekenend. Als je werkelijk goed kunt verdedigen dat je onpartijdig bent, dan sta je er gewoon!

Tot slot wil ik nog zeggen dat ook mijn aanwezige medestander Willem van Dijk, sterk de indruk had dat de rechter niet objectief en onpartijdig was. “Daar hoef je niks van te verwachten, Wim!”  Nadere toelichting zal ik nog geven tijdens de behandeling op 23 januari aanstaande.

Resumerend, vraag ik om een nieuwe zitting met een rechter die Mustafa ondervraagt of het klopt dat hij valse verklaringen heeft ingebracht in de kort gedingprocedure tegen mij. En wie hem op dat idee heeft gebracht!

Hoogachtend,

Willem Jan Dankbaar

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

3 reacties op Reactie op wrakingsverweer mr. I.F. Dam

  1. Hans Palenlader zegt:

    Iedereen die objectief kennis neemt van de publicaties op deze website, zal de partijdigheid en vooringenomenheid, noem het maar corruptie, van justitie onderschrijven.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s