Is het Hof blind?

MoszkoboekVan: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: zondag 16 oktober 2022 12:48
Aan: ‘Griffie Hof van Discipline’
Onderwerp: RE: Wraking in de zaken 220195, 220196, 220197 en 220198

Geachte Mw. M. Kraaijenbos – Van den Berg,

Waar ik graag een antwoord op zou krijgen is de vraag waarom ook het hof blijkbaar geen enkele actie wil ondernemen om de zeer strafbare en tuchtrechtelijke feiten van deze advocaten Moszkowicz en Hoogendoorn vast te stellen. Met andere woorden: Waarom worden de wandaden van deze advocaten door de vingers gezien en beschermd? Is het niet de taak van de Raad en Hof van Discipline om onpartijdig onderzoek naar de waarheid te doen en waar nodig een disciplinaire maatregel op te leggen? Het is toch de taak van Raad en Hof van Discipline om toezicht te zouden op een correcte, integere uitoefening van het ambt van advocaat? In dit geval vind ik het gewoon stuitend omdat ik reeds heb aangetoond dat er valse verklaringen tegen mij zijn ingebracht door deze advocaten. Het enige wat ik vraag aan het hof is om de spijker op de kop te slaan door hun cliënt Mustafa en de vier getuigen uit wiens naam hij verklaringen heeft vervalst te (doen) horen. Het kan dan niet anders dat ze zullen bevestigen wat ze tegen mij reeds hebben bevestigd. Daarmee komt in rechte vast te staan dat er valsheid in geschrifte is gepleegd met grote schade voor mij als gevolg. Mustafa heeft dit reeds erkend, maar wat nog niet helder is in zijn verklaring is of hij dit op advies van zijn advocaten heeft gedaan. Inmiddels weet ik dat hij dit inderdaad op hun advies heeft gedaan. Inmiddels weet ik ook dat er helemaal geen geld is geleend aan Mustafa door deze getuigen. Dus werkelijk elke zin uit die verklaringen is verzonnen. Tot nu toe krijg ik steeds meer de indruk dat ook het Hof deze zeer kwalijke handelwijze van deze advocaten wil negeren of door de vingers wil zien. Dat is voor mij maar ook in het algemeen onacceptabel.    

Met vriendelijke groet,

Willem Jan Dankbaar

Van: Griffie Hof van Discipline [mailto:griffie@hofvandiscipline.nl]
Verzonden: vrijdag 14 oktober 2022 16:20
Aan: ‘Wim Dankbaar’
Onderwerp: Wraking in de zaken 220195, 220196, 220197 en 220198

Geachte heer Dankbaar,

Hierbij bevestig ik u namens de griffier de ontvangst van uw e-mailbericht d.d. 14 oktober 2022, waarin u mrs. Zuidema, Streefkerk en Pasma heeft gewraakt in de zaken 220195, 220196, 220197 en 220198.

Dit bericht is doorgezonden aan de gewraakte leden met het verzoek om een reactie en mij te berichten of hij/zij in de wraking berust(en).

De zaken zullen beoordeeld worden door een wrakingskamer, die ofwel op de schriftelijke stukken uitspraak doet ofwel een datum voor een mondelinge behandeling bepaalt. U wordt nader bericht over het verdere verloop van de procedure.

De wrakingsdossiers zijn geregistreerd met kenmerk 220195W, 220196W, 220197W en 220198W.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Mw. M. Kraaijenbos – Van den Berg

Griffiemedewerker

Griffie Hof van Discipline

Postbus 85452

2508 CD Den Haag

Kneuterdijk 1

2514 EM Den Haag

Tel: 088-2053 777

E-mail: griffie@hofvandiscipline.nl

www.hofvandiscipline.nl

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: vrijdag 14 oktober 2022 12:01
Aan: griffie@hofvandiscipline.nl
Onderwerp: RE: Update?

Geachte griffie,

Ter verduidelijking: Bij deze wraak ik de samenstelling van uw hof. Ik heb in al mijn procedures tegen Hoogendoorn en Moszkowicz ervaren dat de Raad en Hof steeds in het voordeel van deze advocaten heeft beslist, zonder aan waarheidsvinding te willen doen door de door mij gevraagde getuigen op te roepen of te ondervragen. Ik bemerk dat dat nu niet anders is, omdat het hof kennelijk uitspraak wil doen zonder een zitting in te plannen. Dit stuit mij zwaar tegen de borst en geeft mij nu ook weer een sterke indruk van vooringenomenheid en partijdigheid. Het willens en wetens  inbrengen van valse verklaringen door een advocaat  in een gerechtelijke procedure is een zwaar strafbaar feit dat normaal gesproken zou moeten resulteren in een schrapping van het tableau of in elk geval een zware maatregel. Dit is misbruik van recht en onrechtmatig procederen bij uitstek. Ik begrijp dan ook werkelijk niet dat de Raad en het Hof deze advocaten beschermt, kennelijk dit tuchtrechtelijk en strafbare feit door de vingers wil zien. Althans geen enkele actie onderneemt om de feiten in rechte vast te stellen in weerwil van de bewijzen die ik daarvoor reeds heb aangedragen. Ik bedoel onder meer: Hoe kan een bekennende verklaring van valsheid in geschrifte en identiteitsfraude door hun cliënt nog genegeerd worden!  

Daarbij komt dat Mustafa bij een ondervraging ook zal erkennen dat de valsheid in geschrifte niet zijn eigen idee was, maar dat hij hiertoe is aangezet door zijn advocaten.

Met vriendelijke groet,

Willem Jan Dankbaar

verklaringfaekmustafa

 

Ook wat Faek in zijn aangifte beweert is dus vals en gelogen: 

faekfinaciers

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s