Email aan het Hof van Discipline

MoszkoboekVan: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: donderdag 13 oktober 2022 10:59
Aan: griffie@hofvandiscipline.nl
Onderwerp: RE: Update?

Geachte griffie,

Ik begreep vandaag van één van uw medewerkers, dat uw uitspraak in deze zaak nog steeds staat voor 17 oktober aanstaande. Als ik het goed begrijp wil het hof de zaak schriftelijk afhandelen zonder een zitting, terwijl ik daar uitdrukkelijk om heb gevraagd. Ik maak nogmaals ernstig bezwaar tegen een schriftelijke afhandeling. Kunt u mij per omgaande laten weten of u alsnog een zitting wil plannen. Zo het hof de zaak zonder zitting wil afhandelen, voorvoel ik reeds dat de uitspraak in mijn nadeel zal zijn. Tenzij ik voor 17 oktober alsnog het bericht krijg dat er een zitting ingepland zal worden, wraak ik de samenstelling bij deze.
Met vriendelijke groet,

Willem Jan Dankbaar

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: zondag 9 oktober 2022 10:54
Aan: griffie@hofvandiscipline.nl
Onderwerp: Update?

Geachte griffie,

Kunt u mij een update geven in onderhavige zaak?

Met vriendelijke groet,

W.J. Dankbaar 

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: donderdag 25 augustus 2022 12:00
Aan: ‘Griffie Hof van Discipline’
Onderwerp: RE: hof van Discipline 220195/220196/220197/220198

Geachte Mw. M. Kraaijenbos – Van den Berg,

Dankuwel voor het bericht. Als ik het goed begrijp zal het Hof eerst beoordelen of mijn beroep ontvankelijk is en dan een zittingsdatum voor de inhoudelijke  behandeling bepalen. Wellichte ten overvloede benadruk ik dat ik absoluut een zitting wil omdat ter zitting in elk geval mijn vragen kunnen worden gesteld aan de heren Hoogendoorn en Moszkowicz.   De Raad heeft dit tot mijn ongenoegen nagelaten, waaruit ik concludeer dat de raad ondanks mijn dringende, herhaalde verzoek en zelfs een wraking,  niet van zins was om de tegen mij gepleegde strafbare feiten vast te stellen. Ook heeft de raad geweigerd om Faek Mustafa zijn “getuigen” zelf te (doen) horen teneinde vast te stellen dat de ingebrachte getuigenverklaringen vals zijn. Dit vind ik nog steeds onbegrijpelijk en partijdig en ik hoop niet dat het Hof eenzelfde koers zal willen varen. Ik heb recht op waarheidsvinding omtrent de door mij aangewreven tuchtrechtelijke (en overigens ook zeer strafbare) feiten.  Zowel Mustafa als de getuigen hebben aan mij reeds verklaard dat de verklaringen inderdaad vals zijn (tot en met de handtekeningen), dus wat dat betreft reik ik het Hof de bewijzen op een presenteerblaadje aan.  Het enige dat het Hof hoeft te doen is vast te stellen of het klopt wat ik zeg.  

Met vriendelijke groet,

Willem Jan Dankbaar 

Van: Griffie Hof van Discipline [mailto:griffie@hofvandiscipline.nl]
Verzonden: donderdag 25 augustus 2022 10:15
Aan: ‘Wim Dankbaar’
Onderwerp: RE: hof van Discipline 220195/220196/220197/220198

 

Geachte heer Dankbaar,

Namens de griffie bericht ik u als volgt. Naar aanleiding van uw e-mail d.d. 10 augustus 2022 deel ik u mede dat deze e-mail aan mr. Zuidema is voorgelegd. Mr. Zuidema zal zich verschonen in deze zaak. mr. J. Blokland zal hem in opgemelde zaak vervangen.

Uw e-mail d.d. 14 augustus 2022 is eveneens in goede orde ontvangen en aan uw dossier toegevoegd. Zoals eerder aan u is medegedeeld in de e-mail van 10 augustus 2022, wordt het onderzoek in bovenvermelde zaken nu gesloten en worden ingediende e-mails/brieven met stukken niet meer beantwoord en geaccepteerd.

De uitspraakdatum blijft gehandhaafd en staat gepland voor 17 oktober 2022.

 

Met vriendelijke groet,

Mw. M. Kraaijenbos – Van den Berg

Griffiemedewerker

Griffie Hof van Discipline

Postbus 85452

2508 CD Den Haag

Kneuterdijk 1

2514 EM Den Haag

Tel: 088-2053 777

E-mail: griffie@hofvandiscipline.nl

www.hofvandiscipline.nl

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

2 reacties op Email aan het Hof van Discipline

 1. hansholtrop zegt:

  Ze kennen elkaar allemaal. Niemand durft uit de toon te vallen

  Geliked door 1 persoon

 2. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: vrijdag 14 oktober 2022 12:01
  Aan: griffie@hofvandiscipline.nl
  Onderwerp: RE: Update?

  Geachte griffie,

  Ter verduidelijking: Bij deze wraak ik de samenstelling van uw hof. Ik heb in al mijn procedures tegen Hoogendoorn en Moszkowicz ervaren dat de Raad en Hof steeds in het voordeel van deze advocaten heeft beslist, zonder aan waarheidsvinding te willen doen door de door mij gevraagde getuigen op te roepen of te ondervragen. Ik bemerk dat dat nu niet anders is, omdat het hof kennelijk uitspraak wil doen zonder een zitting in te plannen. Dit stuit mij zwaar tegen de borst en geeft mij nu ook weer een sterke indruk van vooringenomenheid en partijdigheid. Het willens en wetens inbrengen van valse verklaringen door een advocaat in een gerechtelijke procedure is een zwaar strafbaar feit dat normaal gesproken zou moeten resulteren in een schrapping van het tableau of in elk geval een zware maatregel. Dit is misbruik van recht en onrechtmatig procederen bij uitstek. Ik begrijp dan ook werkelijk niet dat de Raad en het Hof deze advocaten beschermt, kennelijk dit tuchtrechtelijk en strafbare feit door de vingers wil zien. Althans geen enkele actie onderneemt om de feiten in rechte vast te stellen in weerwil van de bewijzen die ik daarvoor reeds heb aangedragen. Ik bedoel onder meer: Hoe kan een bekennende verklaring van valsheid in geschrifte en identiteitsfraude door hun cliënt nog genegeerd worden!

  Daarbij komt dat Mustafa bij een ondervraging ook zal erkennen dat de valsheid in geschrifte niet zijn eigen idee was, maar dat hij hiertoe is aangezet door zijn advocaten.

  Met vriendelijke groet,

  Willem Jan Dankbaar

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s