Enige interessante emails

 

gerritvanderburgTer herrinnering mijn brieven aan de topman van het OM:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2022/05/14/wie-helpt/

Wie volgt de onderstaande voorbeelden? 

Van:
Willem van Dijk 
Verzonden: zondag 22 mei 2022 11:15
Aan: ‘Secretariaat BJZ (PaG Den Haag)’
CC: g.van.der.burg@om.nl; Wim Dankbaar
Onderwerp: RE: Plichtsverzuim

Secretariaat BJZ (PaG Den Haag),

Dank voor uw ontvangstbevestiging van mijn e-mail. Ik ben het echter niet eens met uw antwoord dat ik geen belanghebbende zou zijn. Bij de zaak Marianne Vaatstra/Dankbaar ben ik inderdaad niet direct betrokken, maar dat betekent niet dat ik geen belanghebbende ben als burger m.b.t. mijn overheid. Ik volg het OM en de rechterlijke macht nu al zo’n 15 jaar en ben in die tijd een zeer verontruste burger geworden door de slechte en zelfs criminele werkzaamheden die door Justitie zijn/worden uitgevoerd. Op grond hiervan heeft het OM en de rechtelijke macht ieder moreel recht verloren om de burgers de maat te nemen. Ik constateer dat er in die 15 jaar totaal geen verbetering is opgetreden en het zelflerend vermogen van de organisatie 0,0 is. Een groot gevaar voor onze rechtsstaat, voor zo ver die nog bestaat.

Alleen al wanneer onze overheid zich voortaan aan haar eigen regels ging houden zou dat al een hele verbetering geven.

Het is diep treurig dat ik u daar op moet wijzen.

Ik eis van u uw plicht te doen en de hieronder genoemde aangiften/klachten te behandelen.

W. van Dijk

 

Van: Secretariaat BJZ (PaG Den Haag) [mailto:secretariaat.bjz@om.nl]
Verzonden: donderdag 19 mei 2022 13:08
Aan: ‘Willem van Dijk’ 
Onderwerp: RE: Plichtsverzuim

Geachte heer Van Dijk,

Uw mail is in goede orde ontvangen. Uit de inhoud blijkt niet dat u belanghebbende bent in de door u genoemde procedures. Uw protest wordt voor kennisgeving aangenomen.

Met vriendelijke groet,

Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken

 

Van: Willem van Dijk 
Verzonden: woensdag 18 mei 2022 00:01
Aan: Burg, mr G.W. van der (Parket-Generaal) <g.van.der.burg@om.nl>
CC: Secretariaat BJZ (PaG Den Haag) <secretariaat.bjz@om.nl>; dank@xs4all.nl
Onderwerp: Plichtsverzuim

Betreft: weigering behandeling van klacht van W. Dankbaar

Heer van der Burg,

Hierbij protesteer ik tegen uw weigering om de klachten van de heer Dankbaar (e-mail d.d. 25-02-2022) tegen het OM in behandeling te nemen met als argument dat de klachten bij de betreffende parketten in behandeling zijn (brief PaG/BJZ/56202 d.d. 11-03-2022). Nu is het inmiddels 18 mei 2022 en is er nog steeds niets meegedeeld over de stand van zaken. Hoe zo behandeling? Zelfs een eenvoudige vraag over de blokkering van het e-mailadres dank@xs4all.nl wordt niet beantwoord (e-mail van Secr. BJZ PaG Den Haag d.d. 12-05-2022).

De aangifte tegen de OvJ Sanders en HOvJ Preenen van het parket Noord-Holland is ingediend op 14-04-2021, stand van zaken nog steeds onbekend.

Dit gedrag is een schandvlek op onze rechtsstaat.

Doe uw plicht!!!

W. van Dijk


Van: Hans Holtrop <holtrophans@gmail.com>
Date: zo 15 mei 2022 om 08:46
Subject: De Nederlandse staatsburger
To: <g.van.der.burg@om.nl>
Cc: <secretariaat.bjz@om.nl>, Wim Dankbaar <dank@xs4all.nl>, Leon de Winter <leondewinter@hetnet.nl>, <info@hetsprekersbureau.nl>, <jvdheuvel@telegraaf.nl>

Geachte heer Van der Burg,

Kennelijk heeft u niet gestudeerd, want u presenteert zichzelf altijd zonder enige academische titel. Door een academische studie leert men vooral veel over hoor en wederhoor.

Over wetenschappelijk luisteren naar elkaar. Het zij u vergeven, dat u dat niveau niet kent.

Als Overheidsdienaar behartigt u de belangen van diegenen, die boven u staan, nl. de Nederlandse staatsburgers. Als u met uw mond vol meel vaak beweert, dat u open en transparant handelt dan dient u in het geval van Wim Dankbaar, daar gehoor aan te geven en hem die antwoorden te verstrekken waarom hij vraagt.

Wim Dankbaar is meer dan een onderzoekjournalist : hij strijdt voor het boven water krijgen van de waarheid in de zaak van Marianne Vaatstra.

Een waarheid, die kennelijk zeer bekend is bij het OM, gezien de inzet van het OM in het verdoezelen van die waarheid.

Doch de Nederlandse staatsburgers,  in wiens dienst u staat,

vragen van u die integriteit, die u dient te tonen in uw gedrag en uitingen naar die Nederlandse staatsburgers.

Graag verneem ik van u.

Met vriendelijke groet,

Hans Holtrop MSc, NVJ-onderzoekjournalist

Geb. te Den Haag, 28 november 1941.

https://rechtiskrom.wordpress.com/2022/05/14/wie-helpt/#more-23972

Van: Burg, mr G.W. van der (Parket-Generaal) <g.van.der.burg@om.nl>
Date: zo 15 mei 2022 om 08:47
Subject: Automatisch antwoord: De Nederlandse staatsburger
To: Hans Holtrop <holtrophans@gmail.com>

Beste mailer,

Tot en met 20 mei ben ik afwezig; Theo Hofstee neemt mij waar.

Het secretariaat is bereikbaar op nummer 088 – 699 8765 of via collegesecretariaatgb@om.nl.

Met vriendelijke groet, 

Gerrit van der Burg

Van: Vuur Rook [mailto:vuur1001@gmail.com]
Verzonden: donderdag 19 mei 2022 22:42
Aan: moszkowicz@moszkowicz-law.nl; hoogendoorn@moszkowicz-law.nl; Orde van Advocaten Midden-Nederland; deken@advocatenorde-nh.nl; stapel@stapeladvocatuur.nl; info@advocatenorde-nh.nl; Sabrina Demir; dank@xs4all.nl
Onderwerp: Dagboek Maaike Vaatstra online

Hola Yehudi, 

Kun je me bevestigen dat het geen probleem is dat het dagboek van Maaike Terpstra, jouw client, mijn vriendin, online staat, al sinds 2 november 2013.

https://vuur01.wordpress.com/2013/11/03/dagboek-moeder-marianne-vaatstra/

Als je verder geen bezwaar maakt ga ik het dagboek uitbrengen in hardcopy met de nadrukkelijke toevoeging dat Yehudi Moskowicz, advocaat van Maaike Terpstra (voorheen Vaatstra), de moeder van Marianne Vaatstra en mijn goede vriendin, daar toestemming voor geeft. 

Groetjes, 

V

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

2 reacties op Enige interessante emails

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s