Op heterdaad betrapt, maar het OM komt ermee weg

Want als je betrapt wordt op misdrijven, hoef je je niet te verantwoorden, omdat de “volksvertegenwoordiging” niks doet.


Van: keningswei@yahoo.com [mailto:keningswei@yahoo.com]
Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 21:30
Aan: noord-nederland@om.nl; voorlichting.regionoord@om.nl
Onderwerp: T.a.v de heer Mr. Henk Mous

Woord vooraf aan degene die dit bericht onder ogen krijgt. Ik zou willen dat u de inhoud hiervan objectief en vooral kritisch beoordeelt.  

U leest in dit bericht twee voorbeelden ( een kleine greep uit het totaal) van wat het OM als waarheid heeft gepresenteerd. Het is aan u aan de hand van de inhoud van deze mail daarover te oordelen. Ga ik de fout in, laat het me weten, ik wil geen onwaarheid verkondigen! 

Mocht u mij niet op een fout betrappen en mij dus indirect gelijk geeft, neem dan ook uw verantwoordelijkheid als rechtschapen burger die u ongetwijfeld pretendeert te zijn. 

Uit requisitoir zaak Marianne Vaatstra blz. 31 :

“ik wil nogmaals wijzen op het DNA onder de nagels van verdachte die op dat moment daar gekomen 

kan zijn door krabben”. Hier staat dus dat Jasper Steringa ( verdachte) 13 jaar na de moord DNA onder

de nagels zou hebben van Marianne Vaatstra!   

Geachte heer mr. Henk Mous;

ik gebruik deze foute tekst in het requisitoir om mee te beginnen, omdat het wat mij betreft veelzeggend is voor dit onderzoek. Het is intriest te moeten constateren dat een dergelijke fout is geslopen in de tekst van uw requisitoir in deze zaak. Ik zou zeggen onvergeeflijk. Echter wanneer je zoals ik, deze zaak verder onderzoekt blijkt deze fout geen incident te zijn.

Mijnheer mr. Henk Mous inmiddels zal u bekend zijn dat de website http://www.keningswei.nl bestaat.

Het is een logisch gevolg van de vele misstanden waar ik op stuitte, die moest ik bundelen, een website is dan een logische stap. Grote aantallen geïnteresseerden weten de website te vinden, regelmatig zijn er updates. Daarbij is het goed om te weten dat voor alles wat op de website staat de bron het Openbaar Ministerie is. 

Vanaf het begin geef ik voor wat betreft de inhoud betreffende deze mail aan een ieder dat ik niet alwetend ben. Wel volg ik de wetten van de logica en daarin heeft het OM het mij niet gemakkelijk gemaakt. Verder wil ik meer weten dan de gemiddelde Nederlander, hetgeen tot interessante resultaten heeft geleid. Hierdoor maak ik met behulp van de website meer dan aannemelijk dat Jasper Steringa en Marianne Vaatstra elkaar niet op de fiets tegengekomen zijn. 

Ook aan u het nadrukkelijke verzoek mij verifieerbaar te corrigeren zodat ik de website kan aanpassen, nogmaals ik wil niet degene zijn die in deze gevoelige zaak verkeerde informatie deelt. Ik reken op u. 

Graag verwijs ik u naar de website voor de complete inhoud.

Ik neem u mee naar twee aansprekende voorbeelden waaruit afgeleid kan worden dat er geen fietstocht

is geweest. 

In de eerste plaats de fietstocht zelf. Welke informatie heeft het OM daarover prijsgegeven? 

Een belangrijke aanwijzing is gegeven in de uitzending van Opsporing Verzocht van 4 mei 1999;

Hierin zegt Nelleke van der Krogt op 21.25 : “ze is van 21.00 tot 01.30 uur in de Paradiso geweest”

Dus vertrek uit Paradiso om 01.30 uur. Staat genoteerd. 

( opvallend is dat er in deze uitzending niet werd vermeld dat ze met z’n drieën op twee fietsen fietsten. Ook werd gezegd; “ze fietsten via Buitenpost”. daarbij is niet vermeld dat op het station een fiets was gestolen, waarom dat achterhouden? Er zijn meerdere verklaringen bij mij, ook bij u bekend, die om 24.00 het stel de Paradiso zagen verlaten en weer anderen die vrijwel direct hen bij de snackbar rond sluitingstijd, 24.00 uur binnen zagen komen. Ook was er iemand die vlak na middernacht Spencer Sletering met een fiets zag slepen, iemand die Marianne Vaatstra zonder Spencer Sletering zag rond 00.30 uur. Tenslotte nog een getuige gefilmd door Peter R.de Vries die samen met zijn vriendin Spencer Sletering ook rond 00.30 uur zagen zonder Marianne Vaatstra. Tevens is het vermeldenswaard dat van de 700 getuigen niemand de drie op twee fietsen zagen gedurende 5,2 km. en dat ook niemand die nacht Jasper Steringa heeft zien fietsen)  

Belangrijk daarbij: degene die Spencer Sletering zag zonder Marianne Vaatstra was een dorpsgenoot, ze kenden elkaar, er werd zelfs gegroet, de getuige kon de kleding van Spencer Sletering beschrijven, het was een heldere nacht door de volle maan, de afstand tussen de twee was hooguit 8 meter. Geen twijfel mogelijk. Echter in datzelfde filmpje wordt Spencer Sletering naar deze ontmoeting gevraagd en hij beweerd dat “de twee getuigen twee anderen moeten hebben gezien”. Voor mij aanvullend bewijs dat Spencer Sletering keihard liegt en het OM dat blijkbaar niet slecht uitkwam?   

Hadden deze getuigen daadwerkelijk “twee anderen” gezien dan had het OM alle moeite gedaan deze twee anderen te achterhalen om daarmee te bewijzen dat de verklaring van Spencer Sletering ( die “sneaky” terloops vermelde “en Wietze heeft ze ook niet gezien”, hoe opvallend) de waarheid was. Echter we weten dat het OM niet deze twee personen wist te achterhalen. Reden? er waren geen anderen” ) 

Terug naar de fietstocht; dus tijdstip vertrek vanuit de Paradiso ( volgens OM) 01.30 uur. 

Wat was de “aankomsttijd”? Dat was het afscheid nemen bij de Swadde. Hoe laat was dat?

Hiervoor ga ik naar blz. 26 van het requisitoir, laatste regel :”Omstreeks 01.50 uur komen ze aan bij sportterrein de Swadde. 

Dus vertrek 01.30 uur , aankomst 01.50 uur . Volgens het OM was het een tocht van 20 minuten.

Hoe lang doe je onder normale omstandigheden over die route ? Daarvoor heb ik de ANWB routeplanner geraadpleegd. Dat levert de volgende informatie op : van Voorstraat Kollum, via station Buitenpost naar de Swadde is volgens de ANWB routeplanner ook exact 20 minuten. Is dat toeval of was voor het OM de reisduur ook de ANWB routeplanner de bron?

Zoals gezegd voor alles wat ik beweer en op de website staat is de bron voornamelijk het OM zelf.  

Dus volgens OM duur fietstocht 20 minuten

Maar…..het is het OM zelf die meerdere vertragende omstandigheden aanvoert, waardoor die 20 minuten nooit gehaald konden worden. Immers dat is de tijd van een normale niet onderbroken fietstocht.

Waarmee moet bij de fietstocht rekening gehouden worden: ( bron OM zelf) 

—  ze verlieten de Paradiso om 01.30 uur, dan moet je nog naar de fietsen lopen;

— “de band loopt steeds leeg” het OM zegt notabene zelf :”het fietsen zal niet echt snel zijn gegaan

— “in Kollum hebben ze nog even staan wachten bij een bankje; ( waarom, waarop?) 

—  met z’n drieën op twee fietsen kost tijd;

—  “de jongens zijn behoorlijk op na een hele dag alcohol drinken en feesten”. ( plaspauzes) 

—  “de band loop steeds leeg”. de vraag is hoe opgepompt en als dat wel mogelijk was heeft dat tijd gekost;

—  “er werd een fiets gestolen” kostte ook weer de nodige tijd, uitzoeken, slot forceren.

De uitwerking hiervan kunt u nakijken via deze link:

De gestolen fiets van Marianne Vaatstra – Moord Marianne Vaatstra (keningswei.nl)

Deze door het OM zelf aangedragen vertragingen bij elkaar opgeteld kom ik op, natuurlijk bij benadering, 78 minuten vertraging, daardoor is de aankomsttijd bij de Swadde niet 01.50 uur maar 03.08 uur .

Ruim een uur later dan het OM beweert! 

Ook nu weer mijn nadrukkelijk verzoek waar ik fouten maak mij daar op te wijzen. 

——————————————————————————————————————

Tweede en laatste opmerking: 

( eveneens op basis van door het OM zelf verstrekte informatie) 

Requisitoir blz. 27 :” Marianne gaat de weg op en fietst links de rotonde over op het moment dat de 

verdachte de tunnel nog door moet. Hij ziet haar het fietspad weer op rijden….

Natuurlijk ben ik daar de afgelopen tijd veel geweest, kan ik iedereen aanraden, er wordt daar veel duidelijk (zie de website). Inderdaad, na de rotonde is er via een dam in de sloot de mogelijkheid vanaf de weg het fietspad op te fietsen. Omdat ik graag zekerheid wilde hebben over deze dam heb ik van de gemeente Noard-East Fryslân de afdeling Infrastructuur benaderd.

Van een ambtenaar ( die niet met naam genoemd wil worden, wat ik respecteer) kreeg ik het volgende antwoord : 

“deze dam is aangelegd in 2011 vanwege strooi auto’s die niet door de tunnel kunnen”. 

Dus de dam waar Marianne Vaatstra volgens het OM vanaf de weg overheen fietste terug naar het fietspad was er in 1999 niet!  

U kunt het via dit linkje op de website terug vinden: 

Aanvullend bewijs dat fietsverhaal Marianne Vaatstra een fake verhaal is – Moord Marianne Vaatstra (keningswei.nl)

Geachte heer mr. Henk Mous, dit is maar een fractie van wat de website vermeldt. Ondanks mijn onophoudelijke aandringen is er nog niemand geweest die het nodig vindt mij te wijzen op tekortkomingen of fouten, ik mag daar geen conclusies uit trekken, opvallend is het op zijn minst. 

Tenslotte ; naar aanleiding van bovenstaande blijven er twee concrete vragen over :

vraag 1 :  het OM beweert dat de fietstocht 20 minuten duurde, tegelijkertijd benoemt het OM meerdere

aantoonbaar vertragende factoren.

Hoe kon de fietstocht inclusief de vertragende factoren toch maar 20 minuten duren?  

Vraag 2: U geeft in het requisitoir aan dat Marianne Vaatstra over de rotonde fietste en daarna weer terug op het fietspad. Ik heb volgens mij het bewijs geleverd dat het in die tijd niet mogelijk was, omdat er nog geen dam in de sloot was aangelegd. 

Hoe kon Marianne Vaatstra desondanks toch van de weg naar het fietspad fietsen? 

Geachte heer mr. Henk Mous, ik meen oprecht met mijn inspanningen in deze zaak invulling te geven aan mijn burgerplicht. Voor wat betref de content van de website http://www.keningswei.nl daarmee probeer ik uiterste zorgvuldigheid te betrachten. Vandaar ook dat ik het dringend verzoek ook aan u doe waar u fouten waarneemt dat met mij te delen. 

Hoogachtend;

de heer P. Postma

Burgum

“Justitia currere debet”

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

6 reacties op Op heterdaad betrapt, maar het OM komt ermee weg

 1. meret zegt:

  Het net begint zich te sluiten.

  Like

 2. keningswei zegt:

  Er bestaat de serieuze mogelijkheid, dat het fietsen op twee fietsen en het stelen van een fiets op station Buitenpost later door het OM bedacht is. Dat ik dat kan denken is ook weer op hun eigen conto te schrijven omdat ze het op 4 mei 1999 niet vermelden. Wanneer je echt getuigen wilt, dan houdt je dat juist NIET achter!!

  Like

  • Wim Dankbaar zegt:

   Nee, kan niet door het OM bedacht zijn. Spencer vertelde al op de ochtend van de moord dat hij een fiets voor Marianne gestolen had. Je moet je natuurlijk wel afvragen waarom het OM deze cruciale informatie weglaat in een uitzending 3 dagen later.

   Like

 3. Wim Dankbaar zegt:

  De uitzending van Opsporing Verzocht bewijst dat de doofpot vanaf dag 1 in de steigers is gezet. Let wel, Faek en Ali waren toen al weggesluisd, Men maakte dus een uitzending om te VEINZEN dat de zaak nog niet opgelost is en de daders onbekend zijn. Maar bovenal zie je de doofpot omdat ze het publiek willens en wetens cruciale informatie onthouden. Hoewel het bekend was, wilde men toen nog niet niet het verhaal vertellen dat Marianne bij Spencer achterop de fiets was gesprongen, laat staan dat er een fiets voor haar gestolen was op station Buitenpost.. Dat heeft men bewust weggelaten omdat dit verhaal zo onwaarschijnlijk was, maar vooral omdat het ongewenste vragen zou oproepen. Zo had men Marianne als fietsendief moeten neerzetten. maar vooral ook moeten vragen: Wie mist sinds die nacht zijn fiets die geparkeerd stond op station Buitenpost? Wij vragen de eigenaar zich te melden. Die vraag wilde men vermijden omdat men wist dat er geen fiets gestolen was, dus ook niemand zich zou melden. De gevonden fiets was immers niet gestolen, maar eigendom van Jan Kloppenburg die hem liet gebruiken door de criminele Ludger Dill. Die hem op zijn beurt weer uitleende aan asielzoekers als Ali Hassan. Men wilde niet dat Kloppenburg zich zou melden als eigenaar van de fiets, want die informatie had direct naar het AZC geleid.

  Men liet Opsporing Verzocht dus bewust foutieve informatie verspreiden door te suggereren dat Marianne op haar eigen fiets naar Kollum was gekomen. De familie Vaatstra heeft dit kennelijk niet gecorrigeerd, waarschijnlijk omdat ze nog helemaal van de kaart waren en zich nog niet bewust waren van het bedrog van justitie. Daarom wordt ook niet vermeld dat de afspraak was dat Marianne naar huis zou komen in een door Spencer betaalde taxi. Dat had het fietsverhaal immers nóg onwaarschijnlijker gemaakt. Men had dan een verklaring moeten geven voor het scenario waarom Marianne niet koos voor de veilige betaalde taxi, maar voor een 10 km lange tocht op een fiets in het holst van de nacht, helemaal alleen. Dat was natuurlijk niet te verklaren, dus onder het motto “Wat niet weet, wat niet deert” is er bewust foute informatie verspreid. Wat een puur misdadige actie is in elke zaak, maar zeker in een moordzaak! Men laat ook nog een een herenfiets zien, suggererend dat dit de fiets was waarop Marriane gereden zou hebben. Terwijl men WIST dat de gevonden fiets een DAMESfiets was!

  Opvallend is ook dat men Opsporing Verzocht helemaal niet laat vragen: Wie heeft het drietal zien fietsen of iets anders gezien dat met dit misdrijf te maken zou kunnen hebben? Die vraag wordt natuurlijk niet gesteld, omdat men wist dat het drietal helemaal niet gefietst heeft. Men wist dat de fietsen onklaar gemaakt waren door Faek en dat de jongens door moeder Sletering met de auto uit Kollum zijn opgehaald. Men wist dus ook dat geen getuige zich zou melden die het drietal heeft zien fietsen. Je kunt geen getuige zijn van iet wat niet gebeurd is!

  Dat de familie Sletering en de familie Steenstra 23 jaar na dato nog steeds hun bek houden over de waarheid, tja, welk cijfer zou u daarvoor geven op een immoraliteitsschaal van 1 to 10?

  Geliked door 1 persoon

 4. Wim Dankbaar zegt:

  Like

 5. Wim Dankbaar zegt:

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s