Zitting van gisteren Hof Leeuwarden

Gisteren 19 oktober was de behandeling van mijn hoger beroep om een vijftal getuigen op te roepen met name de moeder van Marianne Vaatstra, Maaike Terpstra. Voordat ik inga wat er allemaal besproken is, of waardeoordelen ga geven, zal ik eerst het pleidooi publiceren dat ik gisteren heb gehouden. De meervoudige kamer bestond uit de heer mr. M.W. Sandbergen, voorzitter, en zijn collega’s de heer mr. G. van Rijssen en de heer mr. G.J.M. Verburg.

Edelachtbaar college,

Ik wens te benadrukken dat ik volledig achter mijn getuigenverzoek blijf staan en dat dit ten onrechte is afgewezen. Uit het vonnis begrijp ik dat het verzoek volgens de rechter niet ter zake dienend zou zijn om twee redenen. Ten eerste omdat niet getwijfeld mag worden aan de stelling dat de raadsman van Terpstra daadwerkelijk mandaat heeft van Terpstra om tegen mij te procederen, ten tweede omdat Terpstra een zwaarwichtig belang zou hebben om eindelijk met rust gelaten te worden door mij.

Ten aanzien van het eerste argument heb ik op advies van mijn raadsman de kwestie over het mandaat laten varen. Dit uit tactische overwegingen omdat dit niet de belangrijkste reden is voor mijn getuigenverzoek. Ik blijf weliswaar overtuigd dat de raadsman geen mandaat van Terpstra heeft, maar gezien elke rechter tot nu klakkeloos de raadsman op zijn woord heeft geloofd, wil ik daar niet teveel de nadruk op leggen.  Bovendien zal met een getuigenverhoor wel blijken of de raadsman daadwerkelijk een mandaat heeft.    

Ten aanzien van het tweede argument moet ik zeggen dat ik dit de wereld op zijn kop vind. In feite te zot voor woorden.  De situatie is dat IK niet met rust gelaten wordt door Terpstra! Of beter gezegd door de krachten die haar regisseren. Ik word al sinds 2013 aangeklaagd uit naam van Terpstra, oftewel in procedures betrokken. Daardoor werd ik gedwongen om me te verdedigen. Nogmaals:  Ik ben degene die niet met rust gelaten wordt!   Het is steeds uit naam van Terpstra geweest dat er procedures tegen mij zijn aangespannen, niet andersom! Dit heeft mij letterlijk alles gekost. 700.000 euro aan vermeend verbeurde dwangsommen, met advocaatkosten en proceskosten erbij ruim een miljoen. Van een miljonair ben ik tot steuntrekker gemaakt die nu noodgedwongen bij zijn tweelingzus inwoont. Al die jaren is Terpstra nog nooit in eigen persoon op de talrijke zittingen verschenen om te bevestigen dat het daadwerkelijk  haar wens is om mij met de grond gelijk te maken, financieel kapot te maken en mijn eer en goede naam aan te randen. Zo is er bijvoorbeeld in de media geroepen dat ik haar kapot maak en haar oude dag vergal. Voornamelijk door haar raadsman, die ook stelt dat ze doodsbang voor mij is. Dit zijn allemaal leugens van een raadsman die kennelijk op zijn woord moet worden geloofd. Het feit dat hij zich structureel verzet tegen een getuigenverzoek en haar nooit meeneemt naar een zitting, is voor een weldenkend mens al een teken aan de wand.

Gezien de grote schade die ik door deze acties uit haar naam heb opgelopen is het mijn grote belang om uit haar eigen mond te horen dat ze mij dit daadwerkelijk uit eigen vrije wil heeft willen aandoen. Uit haar naam heeft de raadsman zelfs mijn faillissement aangevraagd.  Ik wil uit haar eigen mond dat ze hier helemaal achterstaat, of juist niet. Daar heb ik zeker recht op, temeer omdat ik sterke bewijzen heb dat ze er helemaal niet achter staat.  Sterker nog, ik heb bewijzen dat ze vandaag nog steeds achter mijn scenario van de moord op haar dochter staat. Ik doel dan onder meer op haar gesprek met een medestander van mij, Goos Kooistra, die haar in november 2018 een bezoek bracht. Uit die ontmoeting is niets gebleken van enige angst of vijandigheid jegens mij. Integendeel, ze heeft daar gezegd dat ze mijn website nog volgt, dat ik haar zegen heb om door te gaan met mijn onderzoek en publicaties, zolang ik haar er niet meer bij betrek, omdat zij anders problemen met haar gezin krijgt. In feite stelt zij dus dat de vijandigheid niet van haar komt, maar van de rest van haar familie, exact wat ik al jaren beweer. Met deze andere familieleden heb ik nooit wat te maken gehad. Ik wist ook helemaal niet dat zij niet wilden dat ik contacten met hun moeder onderhield. Zij heeft toen zelfs duidelijk gemaakt dat zij niet gelooft dat Jasper S. de moordenaar is van haar dochter. Dit alles staat in schril contrast met wat de raadsman over haar beweert. Bovendien is het uiterst vreemd dat zij van mij een contactverbod eist, terwijl ze anderzijds medestanders van mij vriendelijk ontvangt en te woord staat. Het dient wel degelijk de zaak om uit haar eigen mond te horen wat nu de waarheid is. En dat heeft inmiddels ook een spoedeisend belang omdat Terpstra een leeftijd heeft bereikt die het waarschijnlijk maakt dat ze binnenkort helemaal niet meer kán getuigen! Wat getuige Kooistra betreft, wijs ik nog een keer op punten 5, 38, 39 en 40 uit het getuigenverzoek.

Ook wil ik van Terpstra in een getuigenverhoor bevestigd dan wel ontkend krijgen dat zij de auteur is van de email “voor de laaste keer LAAT ME MET RUST, ik wil NOOIT geen contakt meer met jou en je bende incl Klaske”. Zij heeft immers zelf aan getuige Klaske Ferwerda verteld dat deze email door haar dochter Ineke is geschreven en verstuurd van haar laptop. Het is van het grootste belang om hierover de waarheid te achterhalen, te meer omdat de raadsman blijft volhouden dat Terpstra deze email wél heeft geschreven en gestuurd. Het is een ernstig strafbaar feit om een valse verklaring in te brengen in een rechtszaak. Volgens de wetgever kan dit feit bestraft worden met maximaal 9 jaren gevangenisstraf. Dat feit is dan wellicht niet zozeer Terpstra aan te rekenen, maar wel de raadsman. Ook hij moet weten dat deze email niet van de hand van Terpstra is.  Voor deze kwestie verwijs ik specifiek naar de punten 31, 32 en 33 uit het getuigenverzoek.

Artikel 207 Wetboek van Strafrecht.

1.

Hij die in de gevallen waarin een wettelijk voorschrift een verklaring onder ede vordert of daaraan rechtsgevolgen verbindt, mondeling of schriftelijk, persoonlijk of door een bijzonder daartoe gemachtigde, opzettelijk een valse verklaring onder ede aflegt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.

2.

Indien de valse verklaring is afgelegd in een strafzaak ten nadele van de beklaagde of verdachte, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Al met al is het volstrekt ongeloofwaardig dat Terpstra plotseling van vriend en bondgenoot tot vijand van mij is geworden. Ik was immers haar steun en toeverlaat, en zij heeft regelmatig gezegd dat ik bij haar niet kapot kon. Sinds de aanhouding van Jasper S. zou zij dan helemaal zijn omgeslagen als een blad aan een boom. Vanaf dat moment moest ik kennelijk wel kapot. Ik wil van haar zelf horen wat nu precies deze totale omslag heeft veroorzaakt. Ik hecht eraan de volgende email nog eens onder de aandacht te brengen.


From: Maaike Terpstra  

Sent: vrijdag 24 februari 2012 17:07 

To: wim dankbaar 

Subject: RE: Maaike, goeie email toch? Duidelijker kan ik het toch niet zeggen? 

Hallo Wim 

heel goed deze mail naar het OM ,je zou zeggen hier kunnen ze toch niet omheen?heb in 1999 al eens gezegd tegen hun van het OM het lijkt wel dat de daders weggesluist zijn ,laat het nu ook zo geweest zijn ,alles wees er toen al op met het volgen van het onderzoek ,O Wim ik kan je niet uitleggen wat deze vreselijke waarheid met mij doet ,want dat het de waarheid is voor mij 100%, wens jullie veel sterkte met de dingen waar jullie mee bezig zijn ,(dat het resultaat mag hebben 

vr groet Maaike en bedankt

In een opgenomen telefoongesprek moedigt Terpstra Dankbaar zelfs aan om een boek uit brengen:

Terpstra: Ja, weet je wat ……. al die bevindingen van jou, je hebt het zo duidelijk geformuleerd allemaal …. ja, allemaal bundelen en desnoods ook in een dagblad of weekkrant…. 

Dankbaar: In een boek gooien? 

Terpstra: Ja ….ja! Met al deze bevindingen van dit onderzoek wat niet klopt…..met duidelijke uitleg erbij. Jij hebt zoveel bewijzen die vaststaan! Snap je?

Deze vrouw die mij zo dankbaar was voor mijn hulp, heeft mij daarna kapot gemaakt?
 
Conclusie: Uw hof dient mijn getuigenverzoek toe te wijzen.

Dankuwel

Wim Dankbaar


Het fragment van hierboven is vanaf minuut 9:44 te beluisteren. 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

7 reacties op Zitting van gisteren Hof Leeuwarden

 1. hansholtrop zegt:

  Pleidooi staat als een huis !!!

  Like

 2. meret zegt:

  Las vandaag in de Telegraaf dat Gökmen T, een pan met hete vloeistof naar een gevangenismedewerker heeft gegooid. Groot nieuws dus. Dat jij met kokend water bent overgoten dat de vellen er bij hangen, is de moeite niet waard om jouw aanklacht een beetje vlot af te werken en de rechtzaak steeds maar uit te stellen. Jouw aanvaller zat daar al 9 maanden vertelde je mij toen jij daar kwam. Wanneer is jouw hechtenis definitief geworden? Correleerd dat ook ongeveer met de plaatsing van jouw aanvaller? Dan geeft dat toch te denken.

  Like

 3. y zegt:

  Al Rust, een Amerikaanse vriend van Hans en medewerker CIA werd onschuldig ontslagen, enkel omdat hij wel Hans wou helpen en crepeerde daardoor 10 jaar, voor hij met een kopie van de geheime Nederlandse inlichtingendienst files, zijn gelijk kreeg en bijna tien jaar achtrstallig salaris kreeg uitgekeerd. Met recht ‘De Nederlanse Watergate!’

  http://www.vanstockum.nl/ebooks/romans-spanning/detective/nl/vechten-tegen-het-onbekende—deel-1—gruwelijk-bedrogen-smedema-hans-17884904/ het wordt met de dag gekker!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s