Deventer moordzaak: De begraafplaatsbeheerder

In dit artikel geef ik u twee proces verbalen van verklaringen van de begraafplaatsbeheerder, de heer Huis in ’t Veld. Hij is twee keer gehoord als getuige, de eerste keer in 1999 enkele weken na de moord, de tweede keer in 2006 in het kader van het zogenaamde oriënterend vooronderzoek naar aanleiding van informatie aangedragen door Maurice de Hond.

Ik begin met de verklaring uit 2006:

http://dmz.translan.nl/documenten/20061019PVbeheerder.pdf

Voor een betere leesbaarheid van dit PV kunt u uitzoomen door bovenaan op het + teken te klikken.

Het is in zijn geheel een zeer interessant PV om te lezen. Met name pagina 4 is belangwekkend: 

fragmentPV

Hier zegt de beheerder dus dat Michael hem al vroeg in de morgen van 24 spetember 1999 om 8:00 uur heeft verteld  dat mevrouw Wittenberg de vorige avond is vermoord. Met alle details van wurgen en 7 messteken.  Het frappante is dat alleen de dader dat kon weten, omdat de weduwe pas de volgende dag op zaterdag 25 september werd gevonden. 

U kunt ook lezen dat de beheerder dat dezelfde dag aan zijn zijn collega’s Ras en Scholten heeft verteld. Dit wordt bevestigd door Scholten in zijn verklaring (heer Ras was inmiddels overleden) :  

PROCES — VERBAAL
Wij, verbalisanten de Boer en Klein Haar, verklaren het volgende:
Op dinsdag 12 december 2006, omstreeks 14.00 uur, hoorden wij als getuige een man, die ons opgaf te zijn genaamd:
Getuige:
Naam: Scholten
Voornamen: Albertus Nicolaas
Geboortedatum : 19 december 1929Geboorteplaats : S’Gravenhage
Adres: Hemeltens Kampweg 15
Woonplaats: 7431 CB Diepenveen
Nadat wij getuige hadden medegedeeld waarover wij hem wensten te horen,verklaarde getuige, na de volgende gestelde vragen, het volgende:
Ik ben al eerder in de zaak van de moord op mevrouw Wittenberg gehoord.Dat was op 16 oktober van dit jaar.
Op welk moment droeg U kennis van de dood van mevrouw Wittenberg.-Dat was op vrijdag 24 september 1999. Ik hoorde dat van Gerard Huis in ‘tVeld zelf. Ik heb helaas geen getuigen van mensen die daar bij waren.Gerard kwam waarschijnlijk van het toilet af, ik kwam de poort door en hijliep op mij toe. Hij vertelde mij dat mevrouw Wittenberg was vermoord.Gerard was erg aangedaan. Ik vroeg hem hoe hij dat wist. Hij vertelde mijdat hij dat van een familielid had gehoord aan de poort van de
begraafplaats.
Wat was het tijdstip waarop U dat hoorde?
-Dat was rond 12.00 uur van die dag. Mijn vrouw en ik zijn op vrijdagochtendnaar de markt geweest. Hierna zijn we via de Ceintuurbaan naar het kerkhof gereden. Mijn vrouw was er niet bij toen ik dat van Huis in ’t Veld hoorde. Zijwas toen vermoedelijk nog in de auto of ergens op het terrein van debegraafplaats.
Noot:
Mevrouw Scholten is aanwezig en zegt dat ze zich daar niets van herinnerenkan.
Had U een reden om die dag naar het kerkhof te rijden?
-Dat weet ik niet precies. Ik had om reden van mijn functie als beheerder vanhet kerkhof uiteraard te maken met werkzaamheden op het kerkhof.
Kunt U iets zeggen over het familielid, waarover Huis in ’t Veld sprak.
-Nee daar kan ik niets over zeggen.
Kunt U zeggen wat Gerard Huis in ’t Veld nog meer verteld heeft.
-Hij heeft alleen gezegd dat mevrouw Wittenberg vermoord was. Hij was erg aangedaan.
Kunt U vertellen op welk tijdstip Gerard Huis in ’t Veld dat van het familielid gehoord heeft?
-Ik weet dat niet.
U nam kennis van de woorden van Gerard Huis in ’t Veld, dat mevrouw Wittenberg vermoord was. Wat heeft U vervolgens met die informatiegedaan?
-Volgens mij niets. Had had niet een grote impact op mij. Ik kende mevrouw Wittenberg niet.
Weet U of Huis in ’t Veld op die dag nog andere mensen heeft benaderd of heeft gesproken over hetgeen hij die dag aan de poort had gehoord?
-Dat moet de heer Stevering en de heer Ras geweest zijn. Ras is helaas overleden.
Het was zeer waarschijnlijk dat Ras toen op de begraafplaats aanwezig was. Het kan zijn dat Huis in ’t Veld, Stevering daarover gebeld heeft.
Hij woont aan De Brink in Raalte. Tel: 0572-352385.
Wanneer bent U op de hoogte gekomen van het feit dat mevrouw Wittenberg op de zaterdag 25 september pas gevonden werd?
-Pas veel later hoorde ik van Huis in ’t Veld dat mevrouw Wittenberg pas op zaterdag gevonden was. Het was op die vrijdag voor mij alleen een mededeling van Huis in ’t Veld, niet meer en niet minder.

We hebben hier dus te maken met een getuigeverklaring van de begraafplaatsbeheerder dat Michael de Jong binnen 12 uur al wist dat de weduwe was vermoord! Op een moment dat alleen de dader dat kon weten, want het lijk werd pas de volgende dag gevonden! Bovendien wordt deze verklaring bevestigd door collega Scholten. Die wist ook al van de beheerder dat de weduwe was vermoord voordat haar lijk werd gevonden! Dit en andere omstandigheden maken het 100% zeker dat Michael al wist dat de weduwe was vermoord VOORDAT iemand anders dat wist! Dit is natuurlijk daderkennis bij uitstek!  Het is dan ook schandalig dat de recherche dit niet zou hebben gezien. Zeker ook omdat dit nog maar het topje van de ijsberg is van de daderkennis van Michael de Jong. Er zijn namelijk nog veel meer getuigen die verklaren dat Michael de Jong wist dat de weduwe dood was voordat ze werd gevonden, dan wel voordat hij zelf zegt dit van de politie vernomen te hebben tijdens zijn verhoor op dinsdag 28 september 1999. Over die andere getuigen later meer. 

Wat verder nog een gillend feit is, is het volgende fragment uit het PV van de beheerder:


fragment2PV

Hieruit blijkt dus dat de weduwe een afspraak had met Michael op dezelfde dag dat ze werd vermoord. Een afspraak waar ze tegenop zag omdat ze Michael slecht nieuws moest brengen en bang was voor zijn agressiviteit. Die afspraak kan alleen maar diezelfde donderdagavond zijn geweest! Want dezelfde avond is zij vermoord en de volgende dag komt Michael het vertellen, nog voordat iemand anders het wist! Het betekent uiteraard ook dat Michael toen nog helemaal van de wap was en nog niet zijn vriendin Meike had om “damage control” toe te passen.  

Voorts ziet men dat de beheerder zich beklaagt over het feit dat hij dit ook allemaal heeft verklaard in zijn eerste verhoor van 1999. Dat het niet naar waarheid is opgeschreven door de toenmalige agenten. Vandaar dat hij er nu in 2006 een advocaat bij wil hebben, mevrouw Vrieling van ahet advocatenkantoor Plasman. Die is nu officier van justitie geworden bij het OM Den Bosch, maar dat terzijde. Het verslag van het verhoor uit 1999 is inderdaad nogal afwijkend: 

http://dmz.translan.nl/documenten/19991018PVHtV.pdf

Merk ook op dat dit PV uit 1999 niet getekend is door de beheerder. De implicaties mogen duidelijk zijn. Alles wees erop dat Michael de Jong de dader is, Ernest Louwes kwam pas veel later in beeld  asl verdachte. Zelfs is op 19 oktober 1999 aan Michael de cautie vooorgelezen (dan ben je officieel verdachte) maar om één of andere reden mocht hij kort daarna de verdachte niet meer zijn en moest er een “patsy” worden gevonden. Op vervalst bewijs! Eerst de geurproef, toen het  DNA! De leugens van Bas Haan, Annegriet Wietsma, de podcast Deventer Mediazaak en de propaganda speelfilm die we aanstonds in de bioscoop mogen zien, vind ik dan ook meer dan walgelijk! Peter R. de Vries (RIP) kon er ook wat van: 

 

Ernest Louwes  was de enige verdachte? De eerste 3 weken was Michael de enige verdachte! De pech voor Ernest Louwes was dat hij op weg naar naar huis vanaf de A28 de weduwe heeft gebeld om haar braaf het belastingvrije bedrag van 1750 gulden door te geven dat zij aan de St Jan kerk te Den Bosch kon schenken. Dat had ze hem immers die ochtend gevraagd. Dat gesprek heeft maar 16 seconden geduurd. Ze zei dankuwel!  Ze was verder kortaf.  Omdat zij op dat moment Michael op bezoek had! Ze had nog zo een open fles goede wijn klaar gezet om hem een beetje mild te stemmen. Naast de telefoon werd een briefje in haar handschrift gevonden. 1750,– !!! 

Michael kreeg die avond te horen dat zijn droom in duigen viel. Hij zou helemaal geen mliljoenen erfenis krijgen. Hij zou niet over een paar jaar rijk worden. Hij zou ook geen butler meer worden in het nieuwe huis van de weduwe. Weg ook toekomstige kost en inwoning! Het doet er niet voor welk bedrag hij in het testament stond. Het doet ertoe voor welk bedrag hij DACHT dat hij in het testament stond! Hij dacht miljoenen! En daar werd die avond een streep doorgehaald! Logisch dat je dan door het lint gaat als je droom wordt vernietigd. 

Waar macht ontspoort, moet de burger spreken! 

Waar recht tot onrecht wordt, wordt verzet tot plicht!  

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

7 reacties op Deventer moordzaak: De begraafplaatsbeheerder

 1. Wim Dankbaar zegt:

  Deze verklaring las ik voor bij de Rechter.
  Geachte voorzitter,
  Mijn naam is Robert van der Luitgaarden en ik sta hier voor u omdat mijn leven zwaar beïnvloed is door de periode dat ik onder toezicht van jeugdzorg stond. In deze periode ben ik meermaals seksueel misbruikt, terwijl ik mij in een zeer kwetsbare situatie bevond. Dit is voor mij dan ook een zeer moeilijk, moment omdat de rechtspraak een hoofdrol heeft gehad in het ontstaan van mijn verhaal. Een van de redenen waarom ik de rechtspraak zo wantrouw is het feit dat de eerste voogdijkaart in mijn dossier ontbreekt. Hierdoor is het voor mij bijvoorbeeld ook niet te achterhalen wie er verantwoordelijk was voor mijn uithuisplaatsing.
  Wat mij is overkomen heeft mijn vertrouwen in onze rechtsstaat ernstig aangetast en grote invloed gehad op de persoon die ik ben geworden. Als symbool hiervan heb ik de politiepet meegenomen die ik als kind droeg. Destijds zag ik de wereld nog heel anders en had ik vertrouwen in de mensen die mij meenamen. Het rapport van de commissie de Winter dat ik hier ook bij me heb toont aan dat dat vertrouwen onterecht was. Ook de commissie Samson heeft aangetoond dat mijn ervaringen met jeugdzorg helaas geen uitzondering zijn.
  Ik sta hier vandaag wat dat betreft niet alleen voor mijzelf, maar ook voor anderen die dit verhaal niet meer kunnen navertellen. Zoals in mijn dossier is te lezen ben ik misbruikt door de directeur van de stichting die mij opving. Dat een kindermisbruiker een stichting voor kinderbescherming kon oprichten, nadat er al klachten tegen hem bekend waren, is natuurlijk een onvergefelijk iets. Het feit dat juist degenen die mij moesten beschermen mij misbruikt hebben is iets dat tot op de dag van vandaag grote invloed op mijn leven heeft. Dit heeft mij gemotiveerd om deze misstanden niet alleen te bespreken, maar ook om deze aan te pakken en openbaar te maken.
  De kwesties die hier vandaag ter sprake staan zijn wat mij betreft ook meer dan schandalig. In een van deze verhalen werden de aanklachten tegen verdachte ,Andre B, geseponeerd omdat ik mij op landelijke televisie over hem had uitgesproken. Hiermee zijn meerdere aanklachten tegen deze man verdwenen. Wat mij betreft is dit misbruik hiermee in de doofpot gestopt. Dit verhaal is een van de vele voorbeelden waarbij dit soort ernstige zaken onder het tapijt geschoven werden. Ik voel mij in dit verhaal ook bedrogen omdat mij in eerste instantie werd vertelt dat deze zaak werd geseponeerd door een vormfout.
  Ik heb het geluk gehad dat schrijfster Yvonne Keuls mij onder haar hoede heeft genomen en heeft vastgelegd wat er destijds in mijn leven en in deze rechtbank heeft plaatsgevonden. De details hiervan zal ik u besparen omdat deze inmiddels algemeen bekend zijn. De feiten die mevrouw Keuls naar voren heeft gebracht, laten zien dat de dader in mijn zaak bevriend was met de Haagse rechter Rueb. Zijn betrokkenheid bij jeugdzorgzaken is letterlijk en figuurlijk een groot schandaal geworden. Een van de vragen waar ik nu mee zit is in hoeverre deze rechter Rueb bij mijn zaken betrokken was.
  Ik zie het als een principekwestie dat dit soort verhalen aangepakt moeten worden. Om deze reden heb ik de afgelopen jaren actie gevoerd en o.a. de justitie Topambtenaar die in 1985 directeur van politie was proberen aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid en de problematiek. Dit zijn namelijk geen complotverhalen, maar ernstige zaken die grote invloed hebben op mensenlevens. Niet alleen mijn levensgeluk is hierdoor ernstig aangetast, maar ook dat van vele anderen. De afgelopen jaren hebben we ook gezien hoeveel maatschappelijke onrust dit soort openstaande vragen oproepen. Daarom wil ik u vragen om de verzoeken die mijn advocaat verder zal toelichten toe te wijzen.
  Ik dank u voor uw aandacht
  Robert van de Luitgaarden

  Like

 2. Wim Dankbaar zegt:

  Ernest belde mij nog gisteravond. Hij zit lekker op een camping met Anneke bij Bormes les Mimosas aan de Cote d’ Azur.

  Like

 3. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: donderdag 26 augustus 2021 22:57
  Aan: ‘Annegriet Wietsma’
  Onderwerp: RE: Vraagje

  Annegriet, klets toch niet! Wat zegt mij dat nou dat je dat je dat in 35 jaar nooit hebt gedaan? Dan heb je het al 35 jaar fout gedaan!

  Deventer moordzaak: De begraafplaatsbeheerder

  Wim

  Van: Annegriet Wietsma
  Verzonden: donderdag 26 augustus 2021 18:20
  Aan: Wim Dankbaar
  Onderwerp: Re: Vraagje

  Ha Wim
  Ik geef nooit ruwe opnames aan geïnterviewden. Ik ben nu 35 jaar werkzaam in dit vak en heb dat nog nooit gedaan. Dat doe ik nu ook niet.
  Maar we hadden dat al uitgebreid met elkaar besproken voordat het interview met jou startte.
  Groet,
  Annegriet

  Op 23 aug. 2021, om 17:55 heeft Wim Dankbaar het volgende geschreven:

  Beste Annegriet,

  Ik begrijp nog steeds niet waarom je mij niet ons hele gesprek zou willen geven. Ik heb niks gezegd waarvoor ik me zou moeten schamen. En volgens mij jij ook niet. Eigenlijk had ik moeten zeggen: Jij neemt ons gesprek op? Dan doe ik het ook! Daar was je toch wel mee akkoord gegaan? Ik heb dat niet gedaan, maar dan kun je mij toch wel het hele gesprek geven? Want jij hebt toch wel gedaan? Ik heb je vooraf en tijdens gezegd dat ik je niet vertrouw. We zijn dit gesprek aangegaan in de wetenschap dat we lijnrecht tegenover elkaar staan. Jouw boodschap is dat Michael de Jong geframed is door Maurice, mijn boodschap is dat Michael 100% zeker die moord heeft gepleegd. Net als wat Maurice zegt. We kwamen overeen dat we elkaar toch niet van elkaar’s standpunt konden overtuigen. Je zei: Maar ik wil toch niet dat je ons hele gesprek online zet? Ik zei: Wie zegt dat ik dat zou doen? Maar als ik er nog eens over nadenk, dan vraag ik jou: Wat zou je bezwaar daartegen zijn?

  Mvg

  Wim

  Like

 4. yvonne zegt:

  https://www.youtube.com/watch?v=NlBczDCNhHA Tijdens een lezing door advocaat mr. drs. Arno G.W. van Kessel voor een groep boeren wordt uitgelegd hoe een groep advocaten de regering voor de rechter willen slepen. Zij hebben geconstateerd dat de staat een criminele organisatie is!

  Vanwege de censuur is dit maar een kort stukje. De rest is te zien op
  https://www.bitchute.com/video/pPghQ0

  Ik denk dat het best handig kan zijn om eens contact te zoeken met mr. drs. Arno G.W. van Kessel,

  Like

 5. yvonne zegt:

  Vrijdag 27 augustus. Huig had vandaag geen zin om naar het Binnenhof te gaan. Op donderdag 26/8 had hij enkele bewijsstukken uit “het verhaal van Lisa” gezien (Haags horror-misbruikschandaal) waardoor hij niet meer kon slapen. Hij moest zichzelf naar het Binnenhof slepen waar hij ineens geconfronteerd werd met jeugdige klimaatactivisten. Staatssecretaris Ankie Broekers Knol kreeg enkele vragen over Nico Keyser en het Landelijk Register voor Gerechtelijk Deskundigen

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s