Ontvangen email van Hans Mauritz

 

Van: J. Hans Mauritz – Home office [mailto:HansMauritz@Home.nl]
Verzonden: dinsdag 20 juli 2021 15:36
Aan: Wim Dankbaar; ‘Geja’; j.molkenboer@mvdk-advocaten.nl; ajavanbreugel@gmail.com
CC: aj.dees@minvws.nl; Geja
Onderwerp: Nu dan de feiten > Re: De Nationale Coronakrant

Geachte heren Dees, Van Breugel en Molkenboer,

U ontvangt deze mail omdat u als cc voorkomt in onderstaande mail van Dankbaar aan het ministerie van VWS. Dit voor een juiste beeldvorming juist en vooral voor de heer Dees.

De feiten:

1,.De Nationale Coronakrant is nagenoeg drukklaar en op het punt van uitgave

 1. Dankbaar liegt bewust tegen VWS dat de uitgever failliet is. De feitelijke uitgever is Persburo Brabant en verre van failliet. Een respectabele uitgever welke al 26 jaar lang vrijwel altijd autonoom aansprekende themakranten uitgeeft. Kranten die door belanghebbenden, partners en adverteerders achteraf steeds hooglijk worden gewaardeerd. Novio Media werd veelal ingehuurd zoals dat nu ook het geval was en op de site gepositioneerd omdat deze uitgever een lange track record heeft op dit gebied..
 2. Dankbaar stelt valselijk dat de uitgever van de krant steeds heeft gesuggereerd (naar adverteerders en partners) dat het hier een soort van uitgave betrof onder auspiciën van dan wel in samenwerking met of namens het VWS. Dit is nimmer gebeurd. Niet in de offertes naar adverteerders, niet tijdens de telefonische acquisitie en ook niet via de site waar sinds het eerste uur (een jaar geleden) te lezen valt:

in coöperatieve en collegiale samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid wordt uitgegeven. Volledig correct. Want al in juni 2020 is er met meerdere mensen van VWS (communicatie en voorlichting) contact geweest waarbij werd verwezen naar de promosite NationaleCoronaMagazine.nl. Daarom hebben wij tal van documenten, persberichten, publicaties en meer ontvangen om te gebruiken voor de krant. Dit alles om vrijelijk over te beschikken. In het najaar van 2020 zijn er vervolgens contacten geweest waaruit bleek dat men deze krant apprecieerde omdat het een prima instrument zou zijn (Oplage en wijze van verspreiding) om de vaccinatiebereidheid verder te doen groeien. Zelf heeft er een traject gelopen voor subsidie (kosten drukken) welke door de heer Dankbaar om zeep is geholpen. Samen met zijn vijand de activist en gewezen journalist Chris Klomp. De Grootste vijand van Dankbaar maar steeds is de vijand van Dankbaars vijand zijn vriend. Ook al is het zijn grootste vijand. Psychopathie ten top en dus toch zeker zijdens het VWS niet serieus te nemen. Het kan toch niet zo zijn dat serieuze partijen hun oor laten hangen naar een man die overloopt van giga-obsessies. De Vaatstra-zaak, Wesley Sneijder en Yolante, Mauritz en een reeks aan rechters, OvJ’s, politiemensen etc. Die al tien jaar lang de moeder en familie van een vermoord meisje, Marianne Vaatstra, stalkt en terroriseert.

5 Meer dan 20 rechtszaken en 9 ton aan dwangsommen heeft Dankbaar verloren en alle rechters en OvJ’s van dienst zijn soms voor maar meestal daarna als volledig corrupt op de website van Dankbaar geafficheerd. Is dat waarmee VWS geassocieerd wil worden?

 1. Een weldenkend mensen die de onderstaande mail van Dankbaar aan de heer Dees  van VWS leest snapt natuurlijk meteen wie en wat voor persoon hier aan de gang is. Welk voordeel heeft de man. De wraak druipt er van af. Gisteren nog ben ik gebeld door Dankbaar dat hij mij helemaal zou slopen. Het satanische klonk door in zijn tirade. Zo, dan weet u even wie tegen u spreekt
 1. Ik heb recent aangifte gedaan tégen Dankbaar (smaad laster, afdreiging en bedreiging met de dood.) Daarvoor is hij drie weken gelden van zijn bed gelicht en gearresteerd. Er lopen nog twee aangiften waaronder van Wesley Sneijder (ja, die) en Yolante en  voor twee eerdere aangiften van smaad is Dankbaar eerder veroordeeld en is hij vorige zomer 3 maanden gedetineerd gewest. Van twee advocaten heb ik begrepen dat er bij de rechter commissaris inmiddels een verzoek loopt tot gedwongen opname. Zou een zegen zijn voor heel veel mensen.
 1. Dankbaar heeft eerder middels gelijksoortige manipulaties en sloopacties getracht het Grand Prix Zandvoort Magazine om zeep te helpen, Dat is hem tot dusver niet gelukt. Uit de laatste brief van de advocaat van Dutch Grand Prix BV spreekt dat partijen e.e.a. schappelijk zijn overeengekomen. Een kopie van die brief is in het bezit van de heer Molkenboer.

Trek uw conclusies voor zo ver u dat nog niet had gedaan

Vanwege mijn oogoperatie gisteren in jet Erasmus is deze mail voor mij getikt. Excuses voor eventuele tikfouten of kromme zinnen.

Hans Mauritz

 

From: Wim Dankbaar

Sent: Monday, July 19, 2021 6:22 PM

To: HansMauritz@Home.nl ; ‘Geja’ ; j.molkenboer@mvdk-advocaten.nl ; ajavanbreugel@gmail.com

Subject: FW: De Nationale Coronakrant

Van: Dees, A.J. (Axel) [mailto:aj.dees@minvws.nl]
Verzonden: maandag 19 juli 2021 11:10
Aan: Wim Dankbaar
Onderwerp: RE: De Nationale Coronakrant

Geachte heer Dankbaar,

Dank voor het doorgeven. Zoals ik al vermoedde is er geen sprake van enige vorm van samenwerking tussen de Nationale Corona Krant en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dan wel de Rijksoverheid. Wij zullen de initiatiefnemer sommeren te stoppen met het plaatsen van het VWS en/of RO logo op de gelijknamige website en hem ook geen toestemming verlenen voor het vermelden van het VWS en/of RO logo in een eventueel uit te brengen krant.

Met vriendelijke groet,

Axel Dees
Woordvoerder minister De Jonge
………………………………………………………………………
Directie communicatie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

………………………………………………………………………
M: 06-15943788
E: aj.dees@minvws.nl

 

Van: Wim Dankbaar <dank@xs4all.nl>
Verzonden: maandag 19 juli 2021 10:25
Aan: Dees, A.J. (Axel) <aj.dees@minvws.nl>
Onderwerp: De Nationale Coronakrant

Geachte heer Dees,

Naar aanleiding van ons gesprekje van zojuist:

http://nationalecoronakrant.nl/

Mijn vraag is of het ministerie van WVC bekend is met dit initiatief. Er wordt onder meer gesteld:

“NationaleCoronaKrant.nl is de niet-publieke webstek voor de ophanden zijnde Nationale Corona Krant, een magazine-achtige krant op tabloidformaat (48 pagina’s full colour) die begin augustus 2021 in een oplage van maar liefst  1.5 miljoen exemplaren in coöperatieve en collegiale samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid wordt uitgegeven.” Ook wordt het logo van het ministerie gebruikt.

Mocht er iets van kloppen, dan raad ik het ministerie ernstig af om met de man achter dit initiatief in zee te gaan.  Zelf heb ik zeer slechte ervaringen met deze heer J. Mauritz. Zodanig dat ik zijn faillissement heb aangevraagd en verkregen.

Bij voorbaat dank voor uw reactie en met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

8 reacties op Ontvangen email van Hans Mauritz

 1. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: dinsdag 20 juli 2021 18:05
  Aan: ‘J. Hans Mauritz – Home office’; ‘Geja’; ‘j.molkenboer@mvdk-advocaten.nl’; ‘ajavanbreugel@gmail.com’
  CC: ‘aj.dees@minvws.nl’; richard sloots
  Onderwerp: RE: Nu dan de feiten > Re: De Nationale Coronakrant

  Beste Hans Mauritz,

  De boeken waar ik 25 mille voor heb betaald waren toch ook drukklaar? Net als je Nationale Corona Krant? Wanneer gaat André van Breugel de Nationale Corona Krant drukken? Gaat André die ook betalen? Of doe je dat zelf als failliet? Is André nog niet wakker? Wat zijn nu de feiten?

  Mvg

  Wim

  Oplichting:

  De eerste oplichting dateert uit 2014. Zoals gezegd zou ik de voorfinanciering van het boek doen. Ik heb eerst 3950 euro betaald voor de eerste boeken om gedrukt te worden. Ik zou immers 5 euro per boek krijgen. Deze eerste boeken waren snel uitverkocht.

  De bijdragen van Dankbaar als becijferd door Hans Mauritz bedroegen een voorschot door Hans Mauritz voorgerekend op 80% van de drukkosten van 25.000 exemplaren (inclusief een gestelde eigen input van € 12.000 door Hans Mauritz zelf). Dus het afdekken van de drukkosten voor 20.000 exemplaren. Dankbaar betwist dat deze gestelde 20.000 exemplaren ooit zijn gedrukt en aldus zijn ook de beweerde te maken drukkosten niet gemaakt, en dient Hans Mauritz deze terug te betalen.

  Ter illustratie: Hans Mauritz verwoorde de te maken drukkosten en door Dankbaar via Hans Mauritz daartoe te betalen als volgt:

  Van: J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis [mailto:HansMauritz@Home.nl]
  Verzonden: dinsdag 29 april 2014 12:17
  Aan: Wim Dankbaar
  Onderwerp: Exact > Re: Overboeking

  Wim,

  Het precieze bedrag is 20.300,-
  De kosten zijn 50.250,- en de aanbetaling ervan 40.200,- Daarop is 8 mille (7.900,-) betaald. Te weten 3.950,- door jou en 3.950,- door mij. Dat gaat dus nu van de huidige aanbetaling af.
  Resteert: 32.300,- Ik kan 12 mille meedoen, nu, dus resteert precies 20.300,- voor jou.
  Zie overzicht dat ik je gisteren stuurde. Berekening – en dus ook de aanbetaling a 80% – is gebaseerd op 25.000 exemplaren a 2,01 euro. Dat wordt nadien teruggerekend naar 1.94 omdat ik (vanmiddag teken voor 40.000 exemplaren minimaal.
  Het precieze bedrag is dus 20.300,-

  Het rekeningnummer is IBAN: NL31 INGB 0001 9859 25 t.n.v Mauritz (Dat rekeningnummer had/heb je al van de betaling zoals je die hebt gedaan rond 29 of 30 november 2013).
  Als je het niet voor elf uur gedaan hebt is het misschien beter om het vanmiddag via een spoedoverboeking te doen.

  Lammert de Bruin belde net: “Jullie hebben goud in de handen”. Heeft al één notaris gebeld…. Mailt me wat hij wil met Steringa’s. Moet dat voor hem ‘masseren’ Ze hebben bij Eén vandaag alles al op de rails staan. Moet eventueel nog ‘iets bij’ met Ali en Jacob’, zegt Lammert. En ze denken nog na over wat met ons te doen (studiogesprek of opnames vooraf)

  Hans

  De 25.000 boeken waar ik dus 20.300 euro voor heb betaald heeft Mauritz nimmer laten drukken. Hij heeft mij dus een groot bedrag laten betalen voor een dienst die hij niet geleverd heeft. Anders gezegd hij heeft mij lucht verkocht. Van de boeken die wel verkocht zijn heb ik nooit mijn 5 euro gezien. Hij beweerde dat er 10.000 waren verkocht. Dus 50.000 euro aan beloofde inkomsten heeft hij ook nooit uitbetaald. Het gaat alleen al bij dit bedrog om een bedrag van ongeveer 75.000 euro aan geleden schade. 25 mille aan een loze investering voor boeken die nooit gedrukt zijn en 50 mille aan gederfde inkomsten.

  Like

 2. De buikige zielepiet zegt:

  Grappig. Telkens als Mauritz zich ergens onderuit probeert te lullen pleurt hij óf door het dak van een aftands schuurtje óf zijn vrouw krijgt een hartaanval en nu heeft hij ineens weer een oog operatie ondergaan. Het is een overduidelijk patroon van zielig doen.

  Like

  • De buikige zielepiet zegt:

   Hé, wat is dit nou, Wimp? Jij plaatst toch nooit reacties van anonieme trollen? Ook bij jou is het een overduidelijk patroon, Wimp. Jij bent geen haar beter dan Mauritz en net zo’n oplichter, pathologische leugenaar en ziekelijke fantast. Maar het vorige “complimentje” haal je niet weg omdat niemand dat weet hé en het jou “schijnbaar” gelijk geeft. Je bent een kleuter en een dorpsgek en iedereen weet dat. Daarom heb je ook geen vrienden en kotsen je kinderen je helemaal uit. Ik zal van deze reactie, die je natuurlijk wel gaat censureren, een printscreen maken en delen op social media. Lekker blijven meten met twee maten, Wimp. Het zal leiden tot niets anders dan een gedwongen opname.

   Like

 3. Wim Dankbaar zegt:

  Hallo Wim,

  Ik heb het gesprek tussen jou en Hans beluisterd. Zoals het in punt 6 is weergeven door Hans denk ik dat hij de namen heeft verwisseld. Jij bleef rustig. Hij was jou aan het bedreigen en ging uit zijn plaat. Vreemd weer.

  Woorden als ” het interesseert me niks ” en ” je doet maar ” hebben ineens ook een andere betekenis gekregen.

  Like

 4. Wim Dankbaar zegt:

  Re: Gesprek met Hans vandaag

  Tjonge!
  Hij blijft maar bluffen!
  Ik zou het maar niet op RIK plaatsen.

  ++++++++++
  Waarom niet?

  ++++++++++
  Omdat een deel van de volgers Hans nog zullen geloven ook, zeker als ze niet de hele voorgeschiedenis kennen.
  Hij komt namelijk best wel overtuigend over als je niet alles weet.
  De simpele constatering op RIK dat hij niet heeft geleverd en dat daarmee (opnieuw) is bewezen dat hij een bedrieger is, is meer dan voldoende.
  Publicatie van dit gesprek (eigenlijk niet meer dan een scheldpartij) versterkt dat feit mijns inziens niet.
  Sterker: sommige volgers zullen (weer gaan) twijfelen.

  Like

 5. Wim Dankbaar zegt:

  Heb je het gesprek van gisteren met HM gehoord?
  Bizar niet?

  ja meer dan bizar wat een eikel is het, wel mooi dat je hem nu echt radeloos hoort zijn

  Like

 6. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: maandag 10 mei 2021 09:22
  Aan: Info
  Onderwerp: T.a.v. Greetje van Dongen

  Geachte mevrouw van Dongen,

  Zojuist sprak ik u over het vermeende Willem II magazine. Ik vroeg mij af of dit initiatief bekend is bij uw marketing afdeling. En zo ja, in welk stadium de plannen zich bevinden om dit magazine uit te brengen. Zijn die plannen concreet of nog in een aftastende orientatie-fase? Het zou gaan om een initiatief in samenwerking met Stichting Persbureau Brabant en Noviomedia uitgevers.

  Hier vindt u meer informatie:

  http://willem-ii-magazine.nl/uitgever/

  Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

  Willem Dankbaar

  Van: Wouter Janssen [mailto:Wouter.Janssen@willem-ii.nl]
  Verzonden: maandag 10 mei 2021 16:51
  Aan: ‘dank@xs4all.nl’
  Onderwerp: RE: T.a.v. Greetje van Dongen

  Beste Willem,

  Bedankt voor uw vraag.

  Dit initiatief was bij ons volstrekt onbekend. Daarom dus allereerst dank voor het doorsturen van die informatie. Dit gaat dus niet om een officiële uiting van Willem II.
  Het lijkt te gaan om een partij die ons aanstaande jubileum graag aangrijpt om er dus een speciale uitgave rondom te publiceren.

  Met sportieve groet,

  Wouter Janssen
  Pers, communicatie, social media

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s