Gaat Mauritz met bewijzen komen?

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: donderdag 6 mei 2021 16:01
Aan: ‘J. Hans Mauritz – Home office’
CC: ‘Geja’ (gejamauritz@gmail.com)
Onderwerp: RE: Tijd > Re: Dag > Re: Zo he > Re: Vrinssen

Hans, Het is echt TENENKROMMEND, en BLOEDIRRITANT wat je nu allemaal weer beweert. “Waarom denk je dat Mosko nooit geantwoord heeft op jouw vragen over Hilversum.” Oh? Omdat je Hilversum verhaal waar is, heeft Moszko nooit gereageerd?  Of het nu waar is of niet, het is toch logisch dat hij niet reageert? “De Mol bijvoorbeeld was partij en derhalve is je opmerking desaangaande over geheimhouding onzinnig.” Oh? Dus nu is John de  Mol ook medeplichtig aan het verhullen van de waarheid van de moord op Marianne Vaatstra?

Begrijp nu even wat je zegt! Je zit dus al sinds 2018 op bewijzen die de Vaatstra zaak “helemaal op zijn kop gooien”? Maar je hebt me ondertussen nog meer rechtszaken doen verliezen? Wie staat er nu bekend als de grote oplichter in de zaak Vaatstra? HANS MAURITZ! En je wilt jezelf niet rehabiliteren?  Peter R. de Vries heeft wel gereageerd hoor!

Van: Peter R. de Vries 
Verzonden: zondag 17 november 2019 12:50
Aan: Wim Dankbaar
Onderwerp: Re: check Hilversum

Inderdaad Wim. Ik weet hier niets van en heb hier met geen woord, geen letter, met John over gesproken. In zijn algemeenheid word ik wel eens door mensen aangesproken die vragen of ik Mauritz ken en dan antwoord ik: gevaarlijke fantast, je niet mee inlaten.

Van: Wim Dankbaar <dank@xs4all.nl>
Datum: zondag 17 november 2019 12:47
Aan: “Peter R. de Vries” 
Onderwerp: RE: check Hilversum

Peter,

Dank voor je antwoord. Om het helemaal helder te krijgen: Als Hans Mauritz mij vertelt dat een TV produktiemaatschappij jou heeft benaderd om je mening te vragen over geplande uitzendingen over de Vaatstra zaak, dan zeg jij dus dat Mauritz mij een gigantisch kletsverhaal op de mouw heeft gespeld? Dat is allemaal fantasie? Je hebt absoluut geen idee waar dit over gaat?

Volgens Mauritz heb je het met John gedeeld omdat de uitzendingen op één van zijn zenders zouden worden uitgezonden. Dat is volgens Mauritz de reden dat je het met John hebt besproken. Omdat je “not amused” was. Vervolgens zou John hebben gezegd: Uitzendingen mogen wel doorgaan, maar Peter R. de Vries blijft eruit. Ik vertel je slechts hoe Mauritz het mij heeft verteld. De TV productiemaatschappij heeft je de strekking van de uitzendingen voorgelegd, en toen ben je gaan klagen bij John. Als ik het goed begrijp, stel jij dus dat dit allemaal lariekoek is en dat Mauritz een mooie fantast is. Een simpele bevestiging: “Inderdaad, Wim!” is genoeg.
 
Groet,

Wim

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: donderdag 6 mei 2021 12:47
Aan: ‘J. Hans Mauritz – Home office’
CC: ‘Geja’ (gejamauritz@gmail.com)
Onderwerp: RE: Tijd > Re: Dag > Re: Zo he > Re: Vrinssen

Hans, Als Geja nu niet failliet wil gaan, waarom zegt ze dan niet tegen je: Hans, geef in Godsnaam die bewijzen van Hilversum aan Wim! Of gelooft Geja ook dat je giga problemen krijgt met “Hilversum” en Moszko? Je wilde Moszko toch zo graag van het tableau hebben? Als je verhaal nu klopt, dan krijgen ZIJ giga problemen! Ik heb Geja al in 2018 verteld dat ze een probleem zou krijgen. Dus ze moet niet doen of ze van niets van weet en onschuldig is.  

Wim

Van: J. Hans Mauritz – Home office [mailto:HansMauritz@Home.nl]
Verzonden: donderdag 6 mei 2021 11:50
Aan: Wim Dankbaar
Onderwerp: Tijd > Re: Dag > Re: Zo he > Re: Vrinssen

Wim,

Klopt allemaal maar jij mist de pointe. Je weet dondersgoed waarom men zo behoudend en schichtig was omdat al het geïnvesteerde in tijd en geld in gevaar zou komen in geval e.e.a te vroeg op straat zou komen. Ik mocht niets met je overleggen omdat het anders voorshands op jouw site zou komen. Toch heb ik je toen om je deze perspectiefvolle ontwikkeling niet te onthouden je bijna alles verteld waarmee ik toen al alle afspraken schond. Je weet dit allemaal. Je hele tijdlijn hieronder klopt niet en ook niet de reden van de destijdse acties zelf. Waarom denk je dat Mosko nooit geantwoord heeft op jouw vragen over Hilversum. De vraag stellen is ‘m beantwoorden. Het barst in je mailtje weer van de aannames waarvan jij feiten maakt. De Mol bijvoorbeeld was partij en derhalve is je opmerking desaangaande over geheimhouding onzinnig.

Laat me even met rust en dram niet dat je het allemaal binnen 24 uur wil/wilde hebben. Ja, ik dien zorgvuldig te werk te gaan. Vanwege jou en vanwege Hilversum.

HM

From: Wim Dankbaar

Sent: Thursday, May 6, 2021 9:11 AM

To: ‘J. Hans Mauritz – Home office’

Cc: ‘Geja’

Subject: RE: Dag > Re: Zo he > Re: Vrinssen

Hans,

Ik zie inderdaad niet dat het langer dan een paar dagen zou moeten duren.  Je hebt me immers gemeld dat je al een keer naar Hilversum bent gereden ivm met de kwestie en ook 2 keer met Faek hebt gesproken. Wat er nu nog voor tijd nodig zijn aan  “formalisatie” zie ik niet. Zoals je weet hecht ik zeer weinig geloof meer aan het Hilversum verhaal. Daarbij speelt ook mee dat het zeer ongeloofwaardig is dat een produktiemaatschappij de voorbereidingen voor uitzendingen geheim zou willen houden. In de praktijk is dat ook schier onmogelijk, gezien het grote aantal mensen dat bij het maken van zo’n documentairereeks betrokken is. Het is ondoenlijk om dat tot en met de receptioniste geheim te kunnen houden, nog afgezien dat er voor geheimhouding geen valide reden te bedenken is. Verder is het zo dat ze die geheimhouding dan zelf hebben geschonden, want als we jou moeten geloven, hebben ze het script voorgelegd aan Peter R. de Vries,  Yehudi Moszkowicz en John de Mol. Voor hen gold die geheimhouding blijkbaar niet. Tevens waren volgens jou reeds de uitzenddata bij de zendercoördinator vastgelegd.

Van: J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis [mailto:HansMauritz@Home.nl]

Verzonden: vrijdag 13 juli 2018 21:55

Aan: Wim Dankbaar

Onderwerp: Halleluja

Zojuist geskyped:

 27 aug. montage voor zendercoördinator i.v.m. exacte tijdsduur: 55 minuten per keer. Uitzendtijd: 20.30 (mooi, dan is net het NOS journaal afgelopen….)

 4, 6 ,11 (!!!!) en 13 oktober  trailers plus 4,5,6 7 nov (‘s avonds op prime time

 8,15,22, en 29 november ‘on air. Vier donderdagen op rij

 Data mbt Netflix etc volgen

 HALLELUJA, vat nou maar een dubbele !!!!

Onder zulke omstandigheden is geheimhouding uiteraard ondoenlijk. Daar komt bij dat geen enkele zender in Hilversum (Ik heb alle zenderdirecteuren gemaild of gebeld) weet heeft van deze geplande uitzendingen. Verder is het onvoorstelbaar dat als diverse mensen in Hilversum bewijzen zouden hebben verzameld voor de ware toedracht van één van de meest gepubliceerde moordzaken, zij deze bewijzen onder de pet zouden willen houden. In feite komt dat neer op het verhullen van een misdrijf, alsmede een gigantische reeks ambtsmisdrijven en leugens van de Staat.  Dat ze bij openbaring van die bewijzen je zouden willen of kunnen aanspreken op het verbreken van een geheimhoudingsovereenkomst, verbeurde dwangsommen zouden willen claimen,  is een utopie.  Ik kan dus met 99% zekerheid stellen dat het “Hilversum verhaal” alleen in jouw schedel bestaat. Met een even grote zekerheid kan ik dus voorzien dat je komende twee weken met niets gaat komen, eenvoudig omdat je dat niet kan. Waarom je dan toch 2 weken aanhouding hebt gevraagd op basis van het Hilversum verhaal, begrijp ik ook niet, maar ik vermoed dat de rechter not amused zal zijn als je nu ook weer niet kan leveren.

Het is immers bijzonder tekenend als je zelfs tegen de rechtbank een kletsverhaal zou durven ophangen. Immers in je Conclusie van Antwoord verwoordde je het zo: 

“Mauritz werkte gedurende 2018 samen met programmamakers die doende waren meteen belangwekkende documentaire over de Vaatstra- zaak. Tal van uren en tal van kosten zijn hier voor Mauritz in gaan zitten echter de vervolmaking van de documentaire (een vierluik) is door Dankbaar zelf opgeblazen. De mensen in Hilversum (in het e-mailverkeer tussen Dankbaar en Mauritz steeds aangeduid als ‘Hilversum’ beschikten inmiddels overeen 3-tal cruciale getuigen welke de huidige uitkomst van de moord op Marianne Vaatstra volledig op zijn kop zo gooien. Buiten alle door Dankbaar verloren rechtszaken lag daar dus een megakans tot rehabilitatie en zelf het alsnog in zijn voordeel te beslechten lopende rechtszaken. Het behoeft geen betoog dat met de handelswijze van Dankbaar waardoor de docu thans in de ijskast is gezet voor Mauritz zeer schadelijk is al was het maar omdat ook hem de kans op rehabilitatie is ontnomen. Wat Dankbaar in het werk heeft gesteld is het zelf benaderen van bedoelde 3 getuigen terwijl zowel Mauritz als wel ‘Hilversum’ hen geheimhouding hadden gegarandeerd. Vast was ook komen te staan dat na de gepande verklaring van FM Dankbaar zoals immer gebeurde op zijn site naar alles en iedereen toe zijn gelijk zou halen door de identiteit van FM te onthullen. ‘Hilversum’ heeft nadat de getuigen door Dankbaar waren gebeld zich voor het grote probleem gesteld gezien dat FM middels zijn raadsman Moszcowicz torenhoge boetes zou claimen en onder meer is om die reden tot het afblazen van de docu besloten. Het was Mauritz die Dankbaar in vertrouwen op de hoogte had gebracht terwijl duidelijk was gemaakt welke afspraken met Hilversum liepen terzake geheimhouding (PRODUCTIE 31). Hilversum beraadt zich op dit moment op stappen om aansprakelijkheden bij Mauritz neer te leggen doch de hoogte van in het vooruitzicht gestelde claims zijn nog niet bekend.”

Wim 

Van: Jeroen Jorna 

Verzonden: maandag 17 september 2018 23:32

Aan: Wim Dankbaar

Onderwerp: Re: Vraag over uitzendingen

Hoi Wim,

Nogmaals het komt niet op een RTL-zender. Wij doen ook nooit iets met Netflix (wat wordt vermeld). Mogelijk gaat het dus om een publieke zender. Daar ken ik de schema’s niet van.

Grt Jeroen.

Zie ter opfrissing mijn onderstaande emaiil van 24 november 2018: 

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]

Verzonden: zaterdag 24 november 2018 19:05

Aan: HansMauritz@Home.nl

CC: K. Ferwerda (kferwerd@xs4all.nl); Thijs Stapel (stapel@stapeladvocatuur.nl)

Onderwerp: Hilversum

Hans,

Het is absurd dat je me nog steeds niet wil vertellen wie Hilversum is. Als ik nou een historie met jou zou hebben waarin je niks hebt gelogen, dan zou ik je op je blauwe ogen moeten kunnen geloven. Maar niks is minder waar. Ik ben minstens een ton aan je kwijt. En als ik de geparkeerde gelden bij jou ook niet terug krijg, dan zitten we inderdaad op 160.000 euro.

Alles wat ik kan checken over Hilversum blijkt niet waar te zijn.

Ik heb nu minstens 8 voorbeelden:

1) Nummer Steffanie heeft ze veranderd. Klopt niet! Steffanie neemt nog steeds op dit nummer.

2) Steffanie heeft met jou en een ‘kopstuk’ van Hilversum uit Amersfoort gesproken, op 3 oktober  in Van der Valk Zwolle. Dat heb je ook aan Klaske verteld. Gesprek zou zijn opgenomen. Klopt niet! Steffanie ontkent dit.

3) Hilversum heeft opnames gekocht van mij van de doc zwart/wit. Klopt niet! Marco de Vries weet van niets!

4) Hilversum heeft de brandweercommandant Henk van der Veen gebeld. Gesprek zou zijn opgenomen. Heb je ook aan Klaske verteld. Klopt niet! Henk weet van niets!|

5) Allen Overy  zou Hilversum een sommatiebrief hebben gestuurd. Klopt niet! Croiset van Uchelen weet van niets!

6) Moszko zou op 4 december een KG datum hebben. Klopt niet! De rechtbanken Lelystad en Amsterdam hebben niks staan van dien aard.

7) Poot zou al twee weken geleden het geld overmaken. Klopt niet!

8) De zendercoördinators van de enige commerciële omroepen (RTL en Talpa), Jeroen Jorna en Rene Oosterman,  weten niets van een gepland vierluik over de moord op Marianne  Vaatstra.  

Is dat niet raar? De uitzendingen worden toch maanden van tevoren gepland?  Dat zei  je toch zelf?

Zojuist geskyped:

27 aug. montage voor zendercoördinator i.v.m. exacte tijdsduur: 55 minuten per keer. Uitzendtijd: 20.30 (mooi, dan is net het NOS journaal afgelopen….)

4, 6 ,11 (!!!!) en 13 oktober  trailers plus 4,5,6 7 nov (‘s avonds op prime time

8,15,22, en 29 november ‘on air. Vier donderdagen op rij

Data mbt Netflix etc volgen

HALLELUJA, vat nou maar een dubbele !!!!

Mvg

Wim

Waarom moet ik jou nog geloven, Hans?

Wim

Van: J. Hans Mauritz – Home office [mailto:HansMauritz@Home.nl]
Verzonden: woensdag 5 mei 2021 23:12
Aan: Wim Dankbaar
Onderwerp: Dag > Re: Zo he > Re: Vrinssen

Wim,

Dreig je nu dat je aan de rechter gaat melden dat het niets wordt? Is dat het? Na amper 1 dag? Overigens laat de rechter de boel de boel tot 18 dezer en er als dan geen overeenstemming is bereikt (in dat geval persisteer je in het verzoek) gaat de beste man sec oordelen op basis van de stukken en verder in de stand waarop de zaak zich bevond voor het door mij gedane aanbod. Melden of het wel of niets is geworden dient tweeparig te gebeuren.

Na een dag melden ‘dat het niks wordt’ is wel heel bijzonder. Formalisatie en afdoende documentatie duurt echt wat langer dan een dag. Dacht je ook niet.

HM

From: Wim Dankbaar

Sent: Wednesday, May 5, 2021 4:36 PM

To: ‘J. Hans Mauritz – Home office’

Cc: ‘Joop’ ; ‘Geja’ ; ‘marcel vrinssen’

Subject: RE: Zo he > Re: Vrinssen

Beste Hans,

Ik geef alleen maar weer wat mij ter ore komt. Hoe je daar op reageert, maakt mij niks uit. Maar wanneer kom je nu met je bewijzen over Hilversum? Daar gaat het nu toch om? Of kan ik nu al de rechter melden dat het niks wordt?

Groet,

Wim

Van: J. Hans Mauritz – Home office [mailto:HansMauritz@Home.nl]
Verzonden: woensdag 5 mei 2021 15:42
Aan: Wim Dankbaar
CC: Joop; Geja
Onderwerp: Zo he > Re: Vrinssen

Wim,

Je bent dusdanig in de war dat ik geen begin zie te antwoorden op onderstaande. Overigens: Feik loog volgens jou alles aan elkaar maar ten tijde van het tekenen van de bedoelde kluisverkalring even niet. Wat de politie van de screenshot vindt is aan hen. Ze zijn zo begreep ik e.e.a. aan het clusteren m.b.t. tot zaken die in mijn aangifte staan (en bij twee anderen) die gaan over andere zaken als de bedreiging.

Vrinssen heb ik nooit gesproken behalve 3 jaar geleden toen ik hem namens jou moest bellen waar je zat twee jaar geleden toen ik hem belde op zijn zogenaamde nummer van de zogenaamde Thomas. Hij viel toen door de mand omdat ik hem liet weten niet met ene Thomas te maken te hebben maar met hem, Marcel Vrinssen,  omdat ik des tem herkende van de audiofiles welke op JOUW site stonden.

Van Veen heb ik ongeveer drie jaar geleden twee keer gesproken en de man heft me ooit een worstje voorgehouden (zelfs met een conceptovereenkomst) om met Joop te dealen. Ik heb die man drie jaar geleden voor het laatst gesproken. Kansloos verhaal. Wat jij je op jouw mouw laat spelden is gigantisch. Het begint heel ernstig te worden. De methode Vrinssen laat zich zien aan het mailtje van hem hieronder: de man heeft een grenzeloze fantasie en dat beseft Joop ook  (kopie van deze mail ook aan hem) als ie alle verzinsels en bagger van Vrinssen op https://denotaris737346567.com/ leest. Ik reageer daar niet eens op zoals ik de afgelopen DRIE jaar Vrinssen heb genegeerd en nimmer hebt gemaild of geantwoord.

Begrijp ik nou goed dat je ondanks de huidige omstandigheden me mij wil samenwerken om een notaris af te persen?

Ik neem ook aan dat je begrijpt dat je artikel van vandaag over Geja zinloos is maar erger je andermaal bezig bent haar bedrijfje verder te slopen. Als klanten haar Googelen om even bijvoorbeeld de openingstijden te checken stuiten ze op de meest beschuldigende teksten over haar. Het is te erg, te erg, te erg voor woorden vooral gegeven de situatie van na gisteren.

HM

From: Wim Dankbaar

Sent: Wednesday, May 5, 2021 2:21 PM

To: HansMauritz@Home.nl

Cc: ‘Geja’

Subject: Vrinssen

Beste Hans, als de politie je doodsbedreiger Vrinssen nu serieus neemt, doen ze dat dan nog als ik laat zien dat je met hem samenwerkt? Waarom probeer je het nog met die crimineel? Als je Van der Veen zo graag wil vinden, nu hij zich onbereikbaar heeft gemaakt, kun je dat beter met mij doen! Of gaat Van der Veen je niet redden? Heb jij dan niet de bewijzen om Van der Veen aan de schandpaal te nagelen? Da’s toch grappig Hans? Dat je nu zelf in de steek gelaten wordt door een criminele notaris waarmee je dacht een deal te kunnen doen?

Wim

Van: marcel vrinssen <m.vrinssen@hotmail.com>
Verzonden: donderdag 22 april 2021 17:17
Aan: Joop van den Hemel <j.hemel@planet.nl>
Onderwerp: Re: Koffie

Beste Joop,

Hij zegt mij gekopieerde documenten te willen mee geven die ik in Zuid Frankrijk op de post moet doen naar van der Veen. Volgens Hans zit hij in Monaco in het huis van ene Joris. Zodra ik in nl ben wil hij me een voorschot geven van 2500 euro voor de reis, en als alles rond is geeft hij me 500.000 van zijn 1,5 miljoen. En daarna wil hij met de weduwe aan de gang met mij want daar valt volgens hem nog veel meer te halen. Maar ik moet dan wel binnen een week in nl zijn anders gaat hij op zoek naar een ander.

Marcel.

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s