4 mei, behandeling faillissement Geja Mauritz-Kuijs

Op dinsdag 4 mei aanstaande wordt om 9:30 uur, rechtbank Breda, Stationslaan 10 het  faillissementsrekest voor mevrouw Mauritz behandeld. Als u wilt kunt u hierbij aanwezig zijn, maar in verband met Corona dient u  zich dan wel eerst aan te melden. Dat kunt u telefonisch doen bij de rechtbank  088 361 6000 of via rechtspraak.nl. Eventueel kunt u ook het emailadres insolventierecht.breda.zwb@rechtspraak.nl gebruiken.

Ik nodig u zeker uit om dit te doen, want het is fascinerend om de leugens en fantasieën van de heer Mauritz te aanschouwen. Deze zal vrijwel zeker het woord doen voor mevrouw Mauritz, die weer zal schitteren in afwezigheid. Hoezeer de heer Mauritz in zichzelf is gaan geloven, daar kunt u een voorproefje van zien in onderstaande emails. De rechter zal hem ook dit keer corrigeren. In feite wordt het op 4 mei gewoon een hamerstuk, want het gaat om precies dezelfde materie als in zijn eigen faillietverklaring van 12 februari jl. Het is een omissie geweest dat ik niet meteen ook het faillissement heb aangevraagd van zijn vrouw, waarop ik de meeste vorderingen heb. Niettemin is het interessant om te zien met welke argumenten Mauritz nu weer komt.

Oplichtersduo, Bonnie en Clyde.

From: Wim Dankbaar

Sent: Monday, April 26, 2021 9:51 AM

To: HansMauritz

Cc: ‘Geja’

Subject: afweging

Hans,

Ik begrijp dat je liever je zaak en die van Geja failliet laat gaan, dan dat je mij de bewijzen voor “Hilversum” levert. Vind je het gek dat de conclusie dan is dat je dat verhaal ook uit je duim hebt gezogen, net als de kluisverklaringen. Wat mij zo intrigeert is: Met welk doel doe je dat? De schade van je leugens is al monstrueus voor mij, maar zelf word je er ook niet beter van.

Wim

Van: J. Hans Mauritz – Home office [mailto:HansMauritz@Home.nl]
Verzonden: maandag 26 april 2021 12:10
Aan: Wim Dankbaar
Onderwerp: Nee, nee > Re: afweging

Heer Wim,

Verkeerde conclusie. Echter als ik je afdoende antwoord komt het direct op je site en dat is nu net even niet de bedoeling. Er worden wat unieke kaarten tegen de bost gehouden.

Stel dat het meteen op mijn site zou staan, wat voor schade heb jij daar nu van? Unieke kaarten bestaan zeker weer alleen in jouw hoofd?

Ik wil ook niet dat mijn aangifte tegen jou en de civiele rechtszaak door je nu te pleasen gevaar lopen. Eigenlijk net als bij Wolfgang zal er een veroordeling uitrollen. Zowel strafrechtelijk als civiel is/wordt bewijs geleverd. Je heb me zelf in die situatie gebracht dus bedenk iets zou ik zo zeggen.

Je aangifte wordt niks mee gedaan. En een dagvaarding voor een civiele zaak heb ik ook nog niet ontvangen. Als zelfs aangiftes van Faek tegen mijn zin in worden geseponeerd, wat gaan ze dan met die van jou doen? Die is allang doorgespoeld. Ik hoop maar van niet, want ik kan niet wachten om mijn kant van het verhaal te geven.   

Ik heb jou geen enkele schade berokkend. Alles wat je hebt verloren is vanwege smaad, laster, stalking etc. door jou gepleegd. Niet door mij. Acht ton en wat nog komt zo ik weet.

Je hebt mij heen enkele schade berokkend? Je bent een ordinaire oplichter en dief. Is nu zelfs door de rechter bevestigd! Ach, je weet weer iets? Dat is echt je modus operandi. Je weet zoveel, maar leveren ho maar!

Schade is er ook niet vanwege de verklaringen (destijds) welke in het geval ze in je bezit waren geweest jou de zaak Vaatstra-zaak had doen winnen. Op grote deelgebieden zou dat aanstonds wellicht impact hebben (Leeuwarden en Rotterdam, je hebt nog even…..)

Wat bedoel je nu eigenlijk met je wollige wartaal? Je zegt hier toch zelf dat ik de zaak had gewonnen als jij inderdaad de verklaringen bij een notaris had gedeponeerd?

De kluisverklaringen worden/werden zo genoemd omdat het docs betroffen die bedoeld waren als kluisverklaringen te worden gedeponeerd. Waarom dat niet het geval is geweest, behalve de mondelinge verklaring destijds van Ridah onder ede tegenover een notaris in Leeuwarden, is jou zeer wel bekend. Maar daar lul je niet over.

Ze werden kluisverklaringen genoemd omdat jij beweerde dat ze bij notarissen in een kluis waren gedeponeerd. Je kan er van maken wat je wil, maar dat bleek dus een smerige leugen.

En, notaris Linssen heeft je nota bene zelf bevestigd met welke acte wij, Feik en ik, voor zijn deur stonden. Helaas durfde hij het in tweede instantie niet aan. De mails van Linssen heb ik nog en zelfs jij nota bene.

Faek en jij hebben nooit bij Linssen voor de deur gestaan, want Linssen zegt tegen mij dat hij Faek nooit heeft ontmoet. Dat Linssen koude voeten kreeg vanwege de gevoeligheid van deze zaak, heeft hij wel aan mij bevestigd, maar wie is dan zijn opvolger, de onbekende “notaris te Rotterdam”, waarover je het hebt in je frauduleuze akte van depot?  Linssen die niet durfde, kun je wel noemen, maar de notaris die het wel durfde niet?

Mijn schade is monstrueus. En, Geja’s winkel in nu al door jouw publicaties naar de vaantjes en die van Maureen ook. Om over Novio Media (sinds 1984 !!) maar niet te spreken.

Goed zo! Dat verdien je, smerige oplichter!

Ik laat niets ‘liever failliet gaan dan….’ zoals je stelt. Wat er 12 februari gebeurde in Breda is bizar. Had niemand verwacht. Nog steeds heeft Molkenboer slechts één crediteur. Dat is spectaculair.

Waarom ben je dan niet in beroep gegaan?

Gezien hetgeen nu voorhanden is is het nagenoeg onmogelijk dat jouw verzoek wordt toegewezen. Maar je weet maar nooit en daarom is intrekking basis van de door mij gestelde volgorde noodzakelijk, vooral ook voor jou om een ramp af te wenden.

Dat dacht je ook van je eigen je faillissement. Zou ook niet toegewezen worden. De rechter zag dat wel even anders. Mij kunnen geen rampen meer overkomen hoor. Die heb jij al tot maximum toegebracht, met je list en bedrog!  

En laat je mails tot minstens volgende week dinsdag achterwege. Geja heeft morgen weer een afspraak bij de cardioloog als er voordien al niet gebeurd wat er afgelopen donderdag heeft plaatsgevonden. Het ziet er niet best uit. De gevaarsetting is beangstigend.

En, ik heb NIETS m.b.t. Hilversum uit mijn duim gezogen. Helemaal niets. Je hebt me in een positie gebracht dat niet te kunnen bewijzen want met die info ga jij dan toch aan de haal??? En, staat het 5 minuten later op je site. Toch?

Ach, wat zielig voor Geja!  Neem je haar op 4 mei ook eens mee? Dan kan ze de rechter uitleggen wat er nu precies “laster” is:

—-Oorspronkelijk bericht—–

Van: Geja Mauritz

Verzonden: woensdag 21 april 2021 09:31

Aan: Wim Dankbaar

Onderwerp: Laster

Wim,

In de 61 jaar dat ik (nog) leef, heb ik nooit opzettelijk iemand kwaad gedaan, of opgelicht. Ik heb € 2500 van jou geleend, van mens tot mens, en je weet waarom. Dat ik dat nog niet terug betaald had , heb, komt omdat jullie vorig jaar de beste vrienden waren, en ik dacht in dat vreselijke jaar, dat loopt wel los. Ik vraag je  mijn naam  oplichtersduo , met klem te verwijderen, als je dat na 15.00 niet gedaan hebt, doe ik aangifte . Ik laat zoiets niet zeggen over mijzelf. En wees zo n held om dit dan ook te plaatsen op je tekstpagina,s .

Geja. 

Mosko heeft vorige week voor de zoveelste keer niet gereageerd op je mail inzake H’sum. Hoe zou dat nou komen dacht je zelf.

Wat wil je nu zeggen? Omdat Moszko niet reageert, is je Hilversum verhaal waar? Omdat hij niet reageert, heeft hij Hilversum onder druk gezet met dreiging van een kort geding om hun vierluik uitzendingen te voorkomen? Och, en dat wil jij niet bekend maken? We gaan op 4 mei wel even aan de rechter vragen waarom je dat niet bekend wil maken. Tenslotte heb ik al gezegd dat de zittingen voor het faillissement van Hans en Geja helemaal niet nodig zijn als je me de bewijzen voor “Hilversum” had gegeven. Wat zal die rechter dan zeggen? Mijnheer Mauritz, waarom wilt u die “bewijzen” niet geven als u daarmee heer Dankbaar en uzelf redt? Ben benieuwd wat voor lulverhaal je dan weer aan de rechter gaat vertellen!   

Wim

HM

Van: J. Hans Mauritz – Home office [mailto:HansMauritz@Home.nl]
Verzonden: dinsdag 27 april 2021 11:14
Aan: Wim Dankbaar
Onderwerp: Simpel > Re: Was vergeten Geja te cc-en > Fw: Nee, nee > Re: afweging

Meneer Wim,

In verband met de laatste zin in je mail hieronder: Dat is jou zeer wel bekend dus de vraag is vreemd.

Ik zou dat risico wensen te lopen in geval dat jij verdere guerrilla’s achterwege laat. Zo simpel ligt het al een tijdje. Toch?

Komt ie dan even tussendoor: Ik heb ook een soort van ‘deal’ met Mosko. Als ik me daar niet aan hou maakt ie me af (figuurlijk uiteraard). Er is echter één geluk bij een ongeluk: hij kan me niet (meer) failliet laten verklaren waarmee hij eerder dreigde. Om met Cruijff te spreken: ‘elk nadeel heb z’n voordeel’.

Er is natuurlijk een mega-dilemma mijnerzijds. Ik moet je eigenlijk uit zelfverdediging (niet om laster met laster te vergelden) op ‘HetVerbodenDagboek.nl’ eigenlijk publicitair helemaal af maken gezien het feit dat je mijn  eenmanszaak die al sinds 1984 (!) bestond – hoewel vexatoir, Molkenboer heeft nog steeds geen andere crediteuren op zijn lijst staan – heb wensen onderuit te trekken. Feitelijk is dat onvergeeflijk en vandaar de enorme worsteling om jou een overigens gigantisch plezier te doen. Kwestie van principes

Doe wat te doen een sleep dit keer jezelf niet mee nog verder de afgrond in. Zou zonde zijn.

HM

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: dinsdag 27 april 2021 11:33
Aan: ‘J. Hans Mauritz – Home office’
CC: ‘Geja’ (gejamauritz@gmail.com)
Onderwerp: RE: Simpel > Re: Was vergeten Geja te cc-en > Fw: Nee, nee > Re: afweging

Doe jij mij maar “afmaken”!  Heb je al zovaak geprobeerd!

Hier is het bewijs  hoe jij in elkaar zit:

Inzake Dankbaar / Terpstra

Verzonden per normale post d.d. maandag 9 april 2015 als wel per e-mail info@TrompenburgAdvocaten.nl  d.d. 9 april 2015.

Dongen, 9 april 2015

Geachte heer Spanjer,

Wij ontvingen uw schrijven d.d. 1 april 2015 in goede orde, zowel per e-mail als per aangetekende post.

U stelt in uw schrijven onder meer:

Welnu, uw cliënt heeft ons weliswaar een dergelijk verzoek gedaan echter de motivering daarvoor was NIET het arrest van 17 maart j.l. zoals gewezen door het Hof in Amsterdam. Zulks is natuurlijk ook onmogelijk omdat de datum van 15 oktober 2014 meer dan 5 maanden eerder ligt dan die van 17 maart j.l. Dit verzoek is destijds gedaan om reden van het feit dat uw cliënt zogenaamd twijfels had omtrent de kluisverklaringen zoals deze in de eerste en tweede druk van het boek voorkomen. 

Met de sommatie van 15 oktober komt uw cliënt niet weg. Ook niet als het gaat om de verbeurte van de boetes vóór 17 maart zoals Mr. Moszkowicz deze aanzegt bij schrijven van 18 maart j.l. Zie: http://www.hetverbodendagboek.nl/de-zaak/sommatie-mosko/.  In verband met hoor en wederhoor t.b.v. de heruitgave van Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra (lees: ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra, deel II’) hebben wij contact gehad met de heer Moszcowicz welke liet weten dat bovengenoemd inroeping van de verbeurde boetes zal worden geeffectueerd. Hij heeft aangekondigd executoriaal beslag te leggen op de woning en de bankrekeningen van uw cliënt.

U stelt verder:

Wij zijn daar van op de hoogte echter wij stellen dat de heer Moszcowicz  in het geheel niet over een mandaat van mevrouw Terpstra beschikt hetgeen binnenkort in ieder geval via een voorlopig getuigenverhoor  in rechte zal komen vast te staan. (zie: www.HetVerbodenDagboek.nl)

In het kader van uw sommatie m.b.t. het feit dat u ons aansprakelijk stelt bij het niet nakomen van het arrest van 17 maart hebben wij slecht nieuws voor uw cliënt. Op dit moment staat vrijwel vast dat wij voor 19 dezer om ons moverende reden  niet zullen overgaan tot het vernietigen van de restvoorraad bij Centraal Boekhuis. Dit om nieuwe verbeurde boetes jegens ons als uitgevers uit te lokken om daarna terstond een executiegeschil te starten om vervolgens ook langs die weg mevrouw Terpstra als getuige onder ede op te roepen en te horen.  Ook verbeurde boetes welke zullen voortvloeien uit deze actie zullen bij uw cliënt betekend worden. 

Wij hebben een kopie van dit schrijven ter beschikking gesteld aan de heer Heijkant als wel aan onze nieuwe raadsman ten behoeve van het dossier. 

Inmiddels verblijft onder voorbehoud van alle rechten en weren,

J. Mauritz, a titre personnel , als auteur en mede namens Novio Media Uitgevers

 

Uit een conclusie van antwoord van 4 november 2015 in de zaak die Dankbaar als gevolg van dit handelen van Mauritz moest starten:


Dankbaar heeft zowel vóór als na het arrest al het mogelijke gedaan om aan het arrest te voldoen. Hierbij mag nog in aanmerking genomen worden dat Mauritz aan (de toenmalige advocaat van) Dankbaar heeft laten weten niet aan het vernietigingsgebod te willen voldoen, omdat hij Dankbaar in de dwangsommen wilde laten lopen. Tevens mag in ogenschouw worden genomen dat mr Moszkowicz geen beslag heeft laten leggen bij Mauritz, in de wetenschap dat Mauritz de medegedaagde is die het arrest aan zijn zijn laars lapt, terwijl Dankbaar alles wat in zijn macht ligt heeft gedaan om aan het arrest te voldoen (zie productie 16). Dankbaar heeft via zijn voormalige advocaten mr Heijkant en mr Spanjer ook tweemaal een brief gestuurd aan Mauritz om aan het vernietigingsgebod te voldoen (zie productie 17). Bij Mauritz langs gaan om de zaak te bespreken was geen optie voor Dankbaar. Dit had hij in het verleden reeds talloze malen geprobeerd. Diverse personen (o.a. mevrouw Ferwerda) hebben bemiddelingsgesprekken voorgesteld, welke steeds door Mauritz zijn afgewezen. Dankbaar is minimaal voor 50.000 euro benadeeld door Mauritz, en Mauritz geeft bovendien te kennen dat hij Dankbaar graag nog meer financiëeel ruïneert, onder meer door hem dwangsommen te laten verbeuren (zie nogmaals productie 16). In een dergelijk situatie is het ondenkbaar dat Dankbaar in een persoonlijk gesprek Mauritz nog tot rede kan brengen. Dankbaar heeft geen enkele macht over Mauritz, noch over de restvoorraad die Mauritz niet wilde vernietigen en die onder zijn beheer en niet onder het beheer van Dankbaar valt.

 

Dat Mauritz stelt dat het vernietigen van de (kleine) restvoorraad een ‘aanzienlijke kostenpost’ voor hem betekende, is werkelijk de limit. Het was immers Dankbaar die de gehele oplage had betaald en daar nooit een cent van terug heeft gezien. Als het voor iemand een kostenpost was, was het voor mij! Een kostenpost die Mauritz nog heeft vergoot door malicieus niet aan het vernietigingsgebod te voldoen. Mauritz heeft er geen cent aan verloren! Ik verwijs naar vordering 7 in de dagvaarding onder alinea’s 17 t/m 21.

Mauritz laat tevens na te melden dat ik de naam van FM (Faek Mustafa) pas heb gepubliceerd, nadat mij was gebleken dat hij helemaal geen geheimhoudingsovereenkomst met Mustafa had getekend en er ook geen notarisverklaring was gedeponeerd. Deze stukken heeft hij dan ook nooit kunnen overleggen. De bewering van Mauritz was dat hij dit in maart 2014 had gedaan. Mijn publicatie dateert van oktober 2014, ruim een half jaar later. Dus dat Mustafa daarom toch maar had besloten om de verklaring  niet te deponeren is de grootste mogelijke onzin. Dit was volgens Mauritz immers reeds in maart 2014 gedaan. Ik heb Mauritz dus geen schade berokkend, hij heeft mij schade berokkend door te liegen over een niet bestaande cruciale kluisverklaring, die hij ‘graniethard bewijs’ noemt in het boek. Wel ben ik overtuigd dat Mustafa de strekking van de verklaring wel aan Mauritz mondeling heeft verklaard, maar dat neemt niet weg dat dat het granietharde bewijs daarvan ontbreekt. Het getuigt natuurlijk ook van een ongelooflijk amateurisme wanneer je zulk graniethard  bewijs bij een notaris laat vastleggen maar daar zelf niet bij hoeft te zijn. Dat hij erop vertrouwde dat Mustafa dat zelf wel zou doen, heeft hij inmiddels  moeten toegeven. Het blijft een volstrekt ongeloofwaardig verhaal. 

Van: J. Hans Mauritz – Home office [mailto:HansMauritz@Home.nl]
Verzonden: dinsdag 27 april 2021 11:46
Aan: Wim Dankbaar
Onderwerp: Anders > Re: Delen > Re: Was vergeten Geja te cc-en > Fw: Nee, nee > Re: afweging

Ik denk toch echt anders over ‘de gegeven omstandigheden’.

Wij hebben niemand bestolen. Jij hebt vrijelijk gelden geparkeerd terwijl ik dat niet wilde als bewijs waarvan ik je hielp met Eva, Philip, Ludwig en zelfs Rob Arts. Dat deze centen op mijn rekening zijn verrekend met mijn claim op jouw moet je eens aan de lezers van je site melden. Maar ja, dat doe je natuurlijk niet.

Wat je nu weer op je site heb gezet is wel aardig voor de rechter dinsdag en gaat als de zoveelste aanvulling naar Politie Haaglanden

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: dinsdag 27 april 2021 12:13
Aan: ‘J. Hans Mauritz – Home office’
CC: ‘Geja’
Onderwerp: RE: Anders > Re: Delen > Re: Was vergeten Geja te cc-en > Fw: Nee, nee > Re: afweging

Niemand bestolen? Hahaha! Daar denken toch een heleboel mensen anders over. Herinner je je site Dankbaardraaitdoor nog? Over laster gesproken! Zelfs “Ziva” vond het walgelijk. Daardoor werd ze mijn vriendin.

Wat ik op mijn site zet is gewoon de waarheid, geen leugens, geen speld tussen te krijgen. Welke claim op mij bedoel je nu precies? Die zogenaamd verbeurde dwangsommen omdat ik je VALSE leugenachtige  akte van depot heb gepubliceerd? Waar ik dan ook nog 4 mille voor heb betaald? Die claim heb je ook aan de rechter kunnen verkopen toch? Probeer je dat op 4 mei weer?

Uit mijn conclusie van repliek:

Overigens ben ik er in de loop der tijd achter gekomen dat ik bij lange na niet het enige slachtoffer ben van Mauritz. Ik ben slechts de laatste in een lange rij. Met veel van deze slachtoffers heb ik kennis gemaakt. Het gaat vrijwel altijd om zakenmensen die op één of andere manier in  juridische problemen verzeild zijn geraakt. En vrijwel altijd hanteert Mauritz eenzelfde modus operandi. Hij belooft de problemen op te lossen door onderzoek te doen en/of een boek te schrijven, waarvoor een voorschot wordt gevraagd. Vaak beweert hij vroeg of laat ook over getuigenverklaringen te beschikken, al dan niet bij een notaris gedeponeerd. Voorbeelden van zulke slachtoffers die voor grote bedragen zijn opgelicht zijn Guus Moonen, Evert Kroon, Bob Ultee, Joop van den Hemel, Gerrit de Boer, Jur Leijsen, maar dit zijn alleen mensen die ik heb leren kennen en vast het topje van de ijsberg. 

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: dinsdag 27 april 2021 14:52
Aan: ‘J. Hans Mauritz – Home office’
CC: ‘Geja’
Onderwerp: RE: Gek > Re: Wolfgang > Re: Anders > Re: Delen > Re: Was vergeten Geja te cc-en > Fw: Nee, nee > Re: afweging

We zullen op 4 mei wel weer zien wie de gek is. Ga je dan ook weer wraken en intrekken? Natuurlijk kan iemand die failliet is verklaard wel aangifte doen. Maar wordt dat nog serieus genomen als de rechter al heeft bepaald dat je me opgelicht en bestolen hebt? Ik hoop het maar! Kan ik effe mijn tegenaangifte doen!

Van: Sikko
Verzonden: maandag 26 april 2021 12:34
Aan: Wim Dankbaar
Onderwerp: Re: FW: Nee, nee > Re: afweging

Ik denk echt dat deze gast zo heeft gelogen dat hij het zelf nog gelooft ook

Niet normaal

Sikko

Van: J. Hans Mauritz – Home office [mailto:HansMauritz@Home.nl]
Verzonden: dinsdag 27 april 2021 14:25
Aan: Wim Dankbaar
Onderwerp: Gek > Re: Wolfgang > Re: Anders > Re: Delen > Re: Was vergeten Geja te cc-en > Fw: Nee, nee > Re: afweging

Wat ben jij toch een gek. Iemand die failliet is kan geen aangifte doen? Was bovendien al veel eerder gedaan en nergens is in rechte vast komen te staan dat ik iemand heb bestolen. Het civiel recht is iets anders dan het strafrecht, dat moet jij na 1 mio verlies toch wel weten.

Je wordt heus wel benaderd. En hoe. Ze nemen de tijd juist ook om de ‘opname’ waar ik het eerder over had.

Ik heb niet voor Wolfgang gezeten maar omdat ik me niet heb gehouden aan de bijzondere voorwaarden van de voorwaardelijke veroordeling: meldingsplicht bij reclassering. Mijn veroordeling heb ik ook te danken aan het feit dat ik op een hoop werd gegooid met jouw en wat je met je site had gedaan aan laster etc. Het boek speelde nauwelijks een rol. Leg de vonnissen maar naast elkaar.

Je haalt alles door de war. Heel zorgelijk

Dit is werkelijk mijn laatste reactie (puur voor the record) en ik vraag je voor de zoveelste keer te stoppen met stalken

From: Wim Dankbaar

Sent: Tuesday, April 27, 2021 1:28 PM

To: ‘J. Hans Mauritz – Home office’

Cc: ‘Geja’

Subject: RE: Wolfgang > Re: Anders > Re: Delen > Re: Was vergeten Geja te cc-en > Fw: Nee, nee > Re: afweging

Als ze het bloedserieus nemen, waarom ben ik dan nog niet benaderd? Zeg jij nu even wie ik kan benaderen? Hoezo zouden ze een aangifte serieus nemen van iemand die al failliet is verklaard wegens diefstal? Je hebt het echt niet meer op een rij hè?

Nu zit je ook nog te koketteren met Wolfgang?  Hahaha! Daar heb jij toch 2 maanden voor in de bak gezeten? Maar nu heeft hij helemaal gelijk? Wat een WALGELIJKE zak ben je toch! Smerige charlatan!

Van: J. Hans Mauritz – Home office [mailto:HansMauritz@Home.nl]
Verzonden: dinsdag 27 april 2021 13:12
Aan: Wim Dankbaar
Onderwerp: Wolfgang > Re: Anders > Re: Delen > Re: Was vergeten Geja te cc-en > Fw: Nee, nee > Re: afweging

Ja, dat nemen ze bloedserieus en al het andere ook.

Ze bellen jou wel voor verhoor zo is mij verzekerd en daarna komt er een zitting a la Wolfgang 1.0

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: dinsdag 27 april 2021 15:34
Aan: ‘J. Hans Mauritz – Home office’
CC: ‘Geja’
Onderwerp: RE: Gek > Re: Wolfgang > Re: Anders > Re: Delen > Re: Was vergeten Geja te cc-en > Fw: Nee, nee > Re: afweging

Leg je de rechter op 4 mei ook even geloofwaardig uit waarom je de identiteit van Hilversum en de verklaringen van Faek niet bekend wilt maken? Omdat je dan het risico van een (hoe groot) boetebeding loopt toch? Hahaha, dat zal de rechter echt geloven! Ik heb bewijzen die Wim al zijn rechtszaken hadden doen winnen, en mij ook gerehabiliteerd hadden, maar ik houd die bewijzen lekker tegen mijn borst, edelachtbare! Dat Wim mij heeft aangeboden mijn faillissement en dat dat van mijn vrouw in te trekken, dat weegt niet op tegen de schade die ik oploop als ik Wim mijn bewijzen geef.  En dat zit zo en zo! Je kunt het toch wel uitleggen aan de rechter, Hans?

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

3 reacties op 4 mei, behandeling faillissement Geja Mauritz-Kuijs

 1. Ik vind het moeilijk Wim zegt:

  “Ik heb niet voor Wolfgang gezeten maar omdat ik me niet heb gehouden aan de bijzondere voorwaarden van de voorwaardelijke veroordeling: meldingsplicht bij reclassering”

  Het gebruikelijke gezwets van Mauritz.
  Mauritz is voorwaardelijk veroordeeld in een rechtszaak tegen Wolfgang. Maar omdat hij de voorwaarden van die voorwaardelijke veroordeling aan zijn laars heeft gelapt is die voorwaardelijke straf in een onvoorwaardelijke straf omgezet. En daarvoor heeft Mauritz dus vastgezeten. Die man is zó dom en zó een onvoorstelbare leugenaar. Snap je waarom ik het moeilijk te begrijpen vind dat jij met deze idioot in zee bent gegaan?

  Like

 2. Wim Dankbaar zegt:

  Wim,
  Vanaf dag 1 dat jij met Hans in Oudwoude kwam vond ik het een vreemde kwibus die graag het woord nam, vooral toen hij begon over de kluisverklaring die HIJ in zijn bezit had, oftewel in de kluis bij de notaris was gedeponeerd. Hans wist het allemaal,, Ik heb hem toen rechtstreeks gevraagd waarom jij geen inzage had in deze stukken om zo deze te kunnen bestuderen op echtheid. Pas later, veel later kwam Hans met een document aanzetten waarvan hij zei dat dit de kluisverklaring zou zijn. Heb hem toen gewezen op het feit dat het merkwaardig was dat op enkele pagina’s het notarislogo stond afgebeeld en de belastende verklaring op zelfs afwijkende kleur wit a4 formaat en zonder notarislogo stond (immers liet hij een complete akte zien).
  Man, wat wens ik jou sterkte toe met deze zooi. Dit heb jij allemaal niet verdiend, zonder jou is de ware toedracht nooit bovengekomen.
  David

  Like

 3. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Wim Dankbaar
  Verzonden: zondag 28 februari 2021 9:24
  Aan: HansMauritz@Home.nl
  CC: ‘marcel vrinssen’
  Onderwerp: opvolger van Linssen (Rotterdam) en de notaris in Haarlem

  Welke notarissen zijn dat dan? Waarom kun je Linssen wel noemen maar zijn “opvolger” niet? De notaris die ik destijds gebeld heb in Haarlem, de heer Janssen was al 2 jaar met pensioen en zijn personeel wist er ook niks van. Dus gewoon weer keihard gelogen! Maar je hebt daar ook een “opvolger” voor ingeschakeld? Die je in je “akte van depot” dan maar ook niet bij naam noemt? De verklaringen zijn wel degelijk origineel afgelegd verklaringen en ik weet donders goed hoe dat zit?

  Wat was nou eigenlijk het doel dat je nastreeft met het spinnen van zulke hemeltergende fantasieën? Vervolgens doe je het nog eens over in het kwadraat met je Hilversum verhaal. Je bent echt een interessante studie voor psychiaters.

  Klik om toegang te krijgen tot verklaringen.pdf

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s