De ombudsman

 

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: dinsdag 20 april 2021 11:14
Aan: ‘Post Nationale ombudsman’
Onderwerp: RE: Uw klacht over de politie en het Openbaar Ministerie, dossiernummer 201912373

Geachte ombudsman,

Mijn nieuwe klacht tegen de politie en het OM heeft NIETS met de afgesloten strafzaak Marianne Vaatstra te maken. Het betreft hier een klacht tegen het weigeren van opnemen van aangifte van een strafbaar feit tegen OvJ mevrouw Kirsten Sanders en politieman Ergün Erol.  Van de essentie van die klacht kunt u hier kennis nemen.

https://rechtiskrom.wordpress.com/2021/04/14/aangifte-klacht-om-noord-holland/


Overigens stel ik mij op het standpunt dat ik in 2019 ook al had moeten klagen tegen uw handelwijze. Als ik mij goed herinner schreef u mij dat het OM had gereageerd en daarmee aan haar plicht had voldaan, zodat er geen rol meer voor de ombudsman zou zijn weggelegd. Die reactie van het OM was echter dat er niet meer met gecorrespondeerd wordt vanwege mijn “afwijkende visie” op de zaak Vaatstra.  Zie bijlage.  Dus als het OM met zoveel woorden zegt: “Blaas je zak maar op, Wim Dankbaar, voor jou geldt de WOB niet!” dan vindt de ombudsman dat wel een geldige afwijzing?

Met vriendelijke groet,

Wim DankbaarVan: Post Nationale ombudsman [mailto:post@nationaleombudsman.nl]
Verzonden: maandag 19 april 2021 15:12
Aan: Wim Dankbaar
Onderwerp: Uw klacht over de politie en het Openbaar Ministerie, dossiernummer 201912373

Geachte heer Dankbaar,

Wij hebben uw berichten van 23 maart en 12 april 2021 ontvangen. In uw bericht van 23 maart stuurt u ons afschriften van mailwisselingen tussen u en de politie eenheid Noord-Holland en het Openbaar Ministerie.

In het bericht van 12 april vraagt u zich af waarom u geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen op uw bericht van 23 maart. Ook wilt u weten of wij uw klacht in behandeling nemen en welke contactafspraken er met u zijn gemaakt. U heeft hierover een klacht ingediend over de Nationale ombudsman en u heeft hierover contact gehad met mijn collega, de heer Miedema.

Uw klacht

U laat weten dat u klaagt over de politie omdat zij weigeren een aangifte van u op te nemen. Het is ons niet duidelijk of uw klacht toeziet op het onderwerp waarover u de afgelopen jaren meerdere malen bij ons heeft geklaagd. Namelijk klachten over het strafrechtelijk onderzoek en de strafzaak in de zaak van de moord op Marianne Vaatstra.

Wat is onze rol?

Als u een klacht wilt indienen over de politie die geen (zijdelingse) betrekking heeft op het strafrechtelijk onderzoek en de strafzaak zoals eerder genoemd, dan wijs ik u graag op het volgende.

Op dit moment is er bij uw klacht geen rol mogelijk voor de Nationale ombudsman. De politie heeft deze klacht namelijk nog niet behandeld. Een klacht indienen bij de Nationale ombudsman kan pas nadat de politiechef uw klacht heeft behandeld. Leg uw klacht in eerste instantie dus aan de politie zelf voor. Zo krijgt de politie eerst zelf de kans om uw klacht op te lossen.

Wanneer moet u een reactie krijgen van de politiechef?

De politiechef is verplicht uw klacht binnen tien weken te behandelen. Soms vraagt de politiechef ook advies aan een klachtadviescommissie. Dan is de behandelingstermijn veertien weken. De termijn kan bovendien met vier weken worden verlengd. In dat geval moet de politie u laten weten dat de behandeling van uw klacht langer duurt.

Via deze link kunt u een klacht bij de politie indienen: https://www.politie.nl/contact/klachtformulier.html?sid=52444f89-bc6f-4c36-8eae-99ce1688ac42.

Wat kunnen wij op termijn voor u betekenen?

U kunt ons in tweede instantie vragen om naar uw klacht te kijken. Bijvoorbeeld als de politiechef niet op tijd op uw klacht reageert. Of als u het niet eens bent met de reactie op uw klacht. Op basis van de informatie die we dan krijgen, beoordelen wij of wij uw klacht kunnen behandelen. Vraag ons zo snel mogelijk om opnieuw naar uw klacht te kijken. Doe dit in ieder geval binnen een jaar na de reactie van de politiechef op uw klacht. Na die termijn kunnen wij niets meer doen.

Tot slot

Indien uw huidige klacht over de politie betrekking heeft op de zaak Marianne Vaatstra dan wijs ik u op de berichten die u in 2016, 2017 en 2019 van ons heeft ontvangen. Daarin staat dat wij klachten die in de kern gaan over de zaak Marianne Vaatstra niet in behandeling nemen. De reden is dat deze klachten betrekking hebben op een strafrechtelijk onderzoek en strafzaak die eerder door een rechter zijn beoordeeld. Deze zaak is voor ons reeds afgesloten.

Voor meer informatie verwijs ik u naar onze eerdere berichten.

U kunt uw reactie sturen naar post@nationaleombudsman.nl onder vermelding van dossiernummer 201912373.

Met vriendelijke groet namens de Nationale ombudsman,

Team Ombudsplein

Nationale ombudsman

 

T 0800 – 3355555

E post@nationaleombudsman.nl

Van: Wim Dankbaar <dank@xs4all.nl>
Verzonden: maandag 12 april 2021 11:37
Aan: Post Nationale ombudsman <post@nationaleombudsman.nl>
Onderwerp: klachtencoördinator

Geachte ombudsman,

Bij deze klaag ik over het feit dat ik nog geen bericht heb ontvangen over mijn klacht tegen de politie. Ik sprak vandaag een medewerker van u. Als ik het goed heb verstaan was zijn naam Lipari. Hij vertelde mij dat hij bij mijn klacht zag staan dat er voor of over mij bepaalde “afspraken” waren gemaakt. Hij wilde niet zeggen wat die afspraken waren. Wel zei hij dat dat hij mijn vraag zou doorgeven, maar kon mij niet zeggen of ik een reactie zou ontvangen. Ik vind dit niet zo als hoort, zeker niet voor de ombudsman die er nu juist is om problemen tussen overheid en burger op te lossen. Het lijkt er nu op dat ik een probleem met de ombudsman zelf heb. Ik verzoek u, ook met het oog op de verstreken reactietermijn van 3 weken, mij z.s.m. te laten weten of mijn klacht in behandeling wordt genomen. En zo niet, wat daar de reden van is. Tevens verzoek ik mij mee te delen wat de “afspraken” zouden zijn die over mij zouden zijn gemaakt.

Met vriendelijke groet,

W.J. Dankbaar

Van: post@nationaleombudsman.nl [mailto:post@nationaleombudsman.nl]
Verzonden: dinsdag 23 maart 2021 08:23
Aan: dank@xs4all.nl
Onderwerp: Bevestiging: Uw klacht is ontvangen

 

     
 
 

Beste heer W.J. Dankbaar,

Bedankt voor het melden van uw klacht

 1. Wij hebben uw klacht ontvangen.
 2. Wij nemen binnen 3 weken contact met u op.
 3. Wij informeren u over de voortgang en de uitkomst.

 

Dit hebben wij van u ontvangen.

Uw klacht

Weigeren opnemen aangifte tegen Officier van Justitie en politieman.


Instanties

 • Politie


Uw gegevens

De heer W.J. Dankbaar
Florijn 1
2353TC LEIDERDORP – NL
dank@xs4all.nl
0715238788

 
 
       
   

0800 – 33 55 555
Op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

2 reacties op De ombudsman

 1. Alfred Mol zegt:

  Ja, ja, deze ombudsman is een oud-rechter. Daarom is het begrijpelijk, dat hij klachten mbt politie/OM niet wil behandelen. Zo’n ombudsman is gewoon nep, dat klinkt niet aardig, maar zo is het wel.
  Dit slag ambtenaren doet alles om het aanzien van overheid te verbeteren. Dan de vorig ombudsman tw prof. Alex Brenninkmeijer die heeft herhaaldelijk betoogd, dat je in NL NIET kunt spreken van een rechtsstaat. Luister interview van Paul van Liempt op BNR radio en lees zijn recente stukken in NJB.

  Like

 2. Hans Palenlader zegt:

  Het is ronduit te schandalig voor woorden hoe de overheid hiermee wegkomt. Het is een omgekeerde wereld.

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s