Verzoek om bijdrage

Beste lezers en volgers,

Aan de degenen die willen dat ik mijn strijd kan voorzetten, dan wel de waarheid inzake de ongekende corruptie van Justitie op tafel komt vraag ik: Als je wat kan missen ben ik u Dankbaar voor een financiële bijdrage. Ik moet onder meer een voorschotnota aan een advocaat voldoen, die helaas niet op toevoeging werkt.  Het gaat om een zeer noodzakelijke procedure. De rekening is NL31 RABO 0179 9863 92  ten name van

Overigens heb ik een groot probleem om mijn bijstandsuitkering herstart te krijgen. Wat ik bij deze gemeente meemaak lijkt erg op de toeslagenaffaire van Pieter Omtzigt. Nu kan ik het niet bewijzen maar ik acht het zeer wel mogelijk dat deze onwil ook van hogerhand wordt opgelegd. De Staat is een zeer taaie tegenstander. En veel corrupter dan ik ooit had kunnen voorzien. Voor een persoonlijke uitleg ben ik bereikbaar op dank@xs4all.nl.


College van burgemeester en wethouders Leiderdorp

Postbus 35

2350 AA Leiderdorp

11 april 2021

Geacht College,

Bij deze maak ik bezwaar tegen het besluit om mijn aanvraag voor een bijstandsuitkering voor de tweede keer buiten behandeling te stellen. Zie bijgaande brief van 22 november 2020. Eerder heb al bezwaar gemaakt op de eerste buitenbehandelingstelling, welk bezwaarschrift u ongegrond heeft verklaard. Ik zal hier beroep tegen aantekenen. Mijn tweede bezwaarschrift over de afwijzing van mijn tweede  aanvraag van 28 januari 2021 is in feite niet veel anders  dan het eerste bezwaarschrift. Met dien verstande dat ik deze keer nóg duidelijker heb gevraagd welke gegevens nog zouden ontbreken. Wederom geen antwoord. Er is duidelijk sprake van kwade onwil.  Daarom volsta ik verder met de tekst zoals in mijn eerste bezwaarschrift:

Ik heb op 25 oktober een uitkering aangevraagd en heb gaandeweg steeds meer de indruk gekregen dat men bij de gemeente Leiden er alles aan doet om mij een bijstandsuitkering te ontzeggen. Mijn contactpersoon Dhr. [……]heeft zich niet erg communicatief en welwillend getoond. Het wekt de schijn dat hij zoveel mogelijk blokkades, barrières en vertragingen opwerpt, niet terugbelt of emailt als ik daarom vraag, evenmin mijn vragen beantwoordt. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat er sprake is van moedwillige tegenwerking.

Dit wringt des te meer omdat ik in mijn vorige gemeente Bloemendaal (Zijlweg 14a te Overveen) een bijstandsuitkering kreeg. Ik kon daar de huur niet meer betalen, dus ben ik noodgewongen verhuisd naar Florijn 1, Leiderdorp, het adres van mijn tweelingzus die zo lief is geweest mij voorlopig onderdak te geven tegen een betaalbare huur. De verhuizing is door mijn zus geregeld terwijl ik 3 maanden in detentie zat van 15 juni tot 11 september. Ik was namelijk tot en met de Hoge Raad veroordeeld voor smaadschrift, welk veroordeling ik steeds heb aangevochten, totdat het niet meer kon omdat de Hoge Raad het arrest in hoger beroep zonder uitleg en motivatie bekrachtigde op 2 juni van dit jaar. Mijn advocaat heeft beroep aangetekend bij het Europese Hof, maar dit heeft geen opschortende werking.  In afwachting van een brief van het OM om mij te t.z.t. te melden bij een PI, werd ik geheel onverwachts thuis op 15 juni gearresteerd en naar de PI Zeist overgebracht. Dientengevolge  kon ik de voorgenomen verhuizing en alles wat daarbij komt kijken (opzeggen huur, gas/water/licht enzovoort) niet zelf regelen en heeft mijn zus dat voor me gedaan.

Ik had gehoopt dat ik bij de gemeente Leiden niet weer de gehele ambtelijke molen hoefde te   doorlopen die ik heb ervaren om een bijstandsuitkering te krijgen in mijn vorige gemeente. Mijn casemanager in de gevangenis sprak na contact met de gemeente Bloemendaal van een “warme overdracht” naar de gemeente Leiderdorp. Dit bleek in de praktijk echter niet. De gemeente Leiden vroeg mij alle bewijsstukken opnieuw in te leveren die ik bij mijn vorige gemeente ook heb moeten aanleveren. Op zich was dit echter geen onoverkomelijk probleem en dit heb ik dan ook braaf gedaan naar aanleiding van hun brief op 5 november (zie bijlage).  Tussentijdse vragen (zie emails in bijlagen) over de status van mijn aanvraag leverden geen respons op. Op 18 november kreeg ik weer een brief met het zelfde verzoek om bewijsstukken aan te leveren, zonder daarin te vermelden welke stukken er nog ontbraken. Een terugbelverzoek voor de heer [……] leverde dan eindelijk een gesprek met hem op. Uit dit gesprek bleek duidelijk dat hij de opgestuurde stukken nog niet goed had doorgenomen. Hij gaf wel aan dat de scan van mijn paspoort niet duidelijk genoeg was. Dit was onzin, maar ik heb toch een nieuwe kopie gemaakt en opgestuurd, ditmaal zowel per email als per antwoordenvelop bij de brief van 18 november. Tevens heb ik opnieuw alle gevraagde stukken in deze envelop bijgevoegd. Het ging daarbij om een flink pak papier waarin naar mijn oordeel al het gevraagde zat. Ik heb hem ook uitgelegd dat ik bepaalde stukken eenvoudig niet kon leveren, zoals inschrijvingsbewijs van mijn eenmanszaak omdat ik die vorig jaar heb laten opheffen en uitschrjjven, iets wat ik mijn vorige gemeente ook al had toegestuurd. Het zelfde geldt voor de opheffing van een beleggersrekening van de Rabobank, die ik al 10 jaar niet meer gebruikte. Ook heb ik de stukken nogmaals per email gestuurd met de vraag of er aangegeven kon worden of er nog iets ontbrak (zie emails). Op deze vraag heb ik ook nooit antwoord gekregen.

Op 30 november kwam dus geheel onverwachts de brief met de mededeling dat mijn aanvraag buiten behandeling is gesteld, ook weer zonder aan te geven welke stukken dan nog nodig zouden zijn. Het behoeft geen betoog dat ik deze gang van zaken beneden peil vind. Te meer omdat ik mijn recht op uitkering in mijn vorige gemeente al had bewezen én ik nogmaals alle stukken heb aangeleverd, tevens nooit is aangegeven welke stukken nog zouden missen. Als ik niet noodgedwongen had hoeven verhuizen, was er niets aan de hand geweest en was mijn uitkering in Bloemendaal gewoon doorgelopen. Ik lijk dus het slachtoffer te worden van tegenwerkende ambtenarij in Leiden omdat ik stappen heb moeten maken om mijn kosten te matigen. Ik verzoek u dan ook mijn bezwaar te honoreren en de gemeente Leiden te vragen om mijn aanvraag met spoed in behandeling te nemen, ditmaal op een manier die meer medewerking en empathie toont. En ook met dien verstande dat er een andere contactpersoon dan de heer [……] wordt aangewezen.

Hoogachtend,

W.J. Dankbaar    

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

2 reacties op Verzoek om bijdrage

 1. Wim Dankbaar zegt:

  Al 410 euro binnen van 5 gevers. Dank jullie wel!

  https://raadvandiscipline.nl/persbericht-12-april-2021/

  Henriette mag dus geen jeugdzorgzaken meer doen. Dit terwijl ze staande ovaties krijgt van al haar cliënten. Goede oprechte eerlijke advocaten? Ausradieren! Wat een criminele bende!

  Like

 2. J. Onno Dekker zegt:

  Totale Klaus Schwab dictatuur. Enfin (sic) iedereen kent de erfopvolgers van de nazi prins!
  Soldaat van Oranje? Soldaat tegen de Cabal?
  Er komt een kortere samenvatting, zolang internet nog bestaat. Hier in FR is de postduif weer in ere hersteld. Als je je locale dictators niet uitschakelt ben je een laffe collaborateur die sowieso (sic) ten onder gaat. Fysiek en moreel!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s