Het rekken en strekken van Justitie

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: zondag 21 maart 2021 14:56
Aan: ‘juridische-zaken.team-bestuursondersteuning.noord-holland@politie.nl’
CC: Erol, Ergün (E.) (ergun.erol@politie.nl); NOH – Staf – Afd Veiligheid, Integriteit en Klachten – Integriteit (integriteit.vik.noord-holland@politie.nl); henk.hopman@politie.nl; esther.nieman-van.balen@politie.nl; k.sanders@om.nl
Onderwerp: Reactie op uw brief van 19 maart 2021

Geachte mevrouw de Jong,

Ik reageer hiermee op uw brief van 19 maart 2021, waarin u vraagt om een nadere specificatie van de informatie/documenten die ik vraag in het kader van mijn Wob verzoek.  In mijn Wob verzoek had ik naar mijn mening reeds vrij nauwkeurig aangegeven om welke informatie het mij gaat, als volgt:

“Ik verzoek u de bewijzen voor het door u gestelde te leveren. Hoe er is gebleken dat er voor alle feiten waarvan ik aangifte heb gedaan onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is. Van de beweerde onderzoekshandelingen moet een proces-verbaal zijn gemaakt of anderszins een verslaglegging zijn gedaan door de verantwoordelijke agent of agenten. Ik verzoek u ook om de namen van deze agenten te geven alsmede hun verslaglegging van het onderzoek dat is gedaan om tot bovenstaande conclusies te komen.”

De officier van Justitie stelt in het sepot van mijn aangifte tegen Faek Mustafa het volgende:

Ik heb besloten dat er geen strafzaak komt tegen de heer Mustafa. Uit het onderzoek van de politie is gebleken dat er voor alle feiten waarvan u aangifte hebt gedaan onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is.

Ten aanzien van de valsheid in geschrifte is uit onderzoek gebleken dat, zoals u stelt in uw aangifte, de verklaringen niet op schrift zijn gesteld door de getuigen zelf. Wel waren zij op de hoogte van de inhoud van de verklaringen en stonden zij achter de inhoud daarvan. Dat maakt dat er geen sprake is van valsheid in geschrifte.

In het bijzonder vraag ik dus om de namen van de agenten of agent te bekend te maken die het beweerde onderzoek hebben verricht, alsmede de processen-verbaal van dit onderzoek. Het gaat dan met name om het onderzoek dat naar de bedoelde getuigen is gedaan. Bedoeld worden vier zakenrelaties van Mustafa, te weten de heren Gurwara, Hama, Said en Hamarashid. Mustafa heeft schriftelijke verklaringen van hen ingebracht waarin deze heren het één en ander beweren. Voor de volledigheid sluit ik deze verklaringen nogmaals bij.

Het is mij bekend dat de heer Ergün Erol de teamleider van het onderzoek in mijn zaak was. Deze heeft de namen van de agenten die het beweerde onderzoek gedaan zouden hebben, ook niet aan mij bekend willen maken. Het is mij tevens bekend dat de heer Jos Zandvliet de politieman van dienst was die zich bezighield met mijn zaak. Aan de heer Zandvliet heb ik herhaaldelijk gevraagd om de vier zakenrelaties op te sporen en te vragen of zij de auteurs van de verklaringen zijn. Ik heb hem ook uitgelegd waarom dit belangrijk was. Omdat ik wist dat de verklaringen vals zijn,  omdat ik die getuigen niet kende, nog nooit van hen had gehoord en het dus ook niet waar kon zijn wat wordt beweerd in de verklaringen, onder meer dat ik hen heb benaderd had en zelfs bij hen langs was geweest. Ik heb de heer Zandvliet duidelijk gemaakt dat het voor mij van groot belang is om vast te stellen dat deze verklaringen vals zijn. Daarmee is immers bewezen dat Faek Mustafa niet alleen een valse aangifte heeft gedaan, maar ook valsheid in geschrifte heeft gepleegd. Beide zijn ernstige strafbare feiten waar ik het slachtoffer van ben. De heer Zandvliet  vertelde mij dat hij het aan zijn officier moest voorleggen. Na eindeloze herhalingsverzoeken vernam ik uiteindelijk dat de heer Zandvliet met pensioen was gegaan. Wie zijn opvolger was wilde men niet zeggen.

De heer Zandvliet heeft het beweerde onderzoek naar de getuigen in elk geval niet gedaan, ondanks mijn herhaalde aandringen daartoe.  Dat staat vast, want omdat hij het vertikte het onderzoek te doen heb ik de getuigen uiteindelijk zelf opgespoord en hen geconfronteerd met de verklaringen. De heren Hamarashid en Hama heb ik zelf gesproken, eerst telefonisch en later tijdens een bezoek aan hun bedrijven aan de Rotterdamse Waalhaven, op steenworp afstand van elkaar. Zij verklaarden onomwonden mij niet te kennen, nog nooit van mij te hebben gehoord, dat zij de aan hen toegeschreven verklaringen niet kenden, dat de inhoud onjuist was en last but not least dat zij die ook niet hebben getekend. Zij gaven mij te kennen een hele andere handtekening te hebben. Hiermee heb ik dus zelf bewezen dat de verklaringen vervalst zijn tot en met hun handtekeningen. Een duidelijker vorm van valsheid in geschrifte en identiteitsfraude bestaat er niet.

Gelukkig heb ik telefoongesprekken met de heren Hamarashid en Hama opgenomen, waarin zij het bovenstaande bevestigen. Dat weet de politie en het OM ook. Eén van die gesprekken kunt u via deze link beluisteren:

Deze bevindingen en ook de opgenomen gesprekken heb ik vervolgens aan de heer Zandvliet voorgelegd met het verzoek de heren zelf te benaderen teneinde de valsheid in geschrifte vast te leggen voor het politieonderzoek. Ook nu verschool de heer Zandvliet zich weer achter zijn officier van Justitie door te stellen dat hij dat eerst met deze moest overleggen. Tot dan toe had hij mij ook niet willen zeggen wie deze officier was, zodat ik deze officier niet zelf kon benaderen met mijn verzoek.  Ik hoef u vermoedelijk niet meer uit te leggen dat er een beeld ontstaat waarin de politie op voorspraak van het OM weigert onderzoek te doen, laat staan een eerlijk onderzoek in het belang van mij, die nota bene verdachte was in deze zaak. De reden dat mijn aangifte tegen Faek Mustafa  uiteindelijk werd geseponeerd  moge dan ook duidelijk zijn. Het OM wist inmiddels dat ik zijn valse aangifte  en valsheid in geschrifte in rechte keihard zou kunnen bewijzen. Ik heb dat bewijs immers zelf aan de politie gegeven, waarna de politie dan ook nog weigert om dat bewijs vast te leggen “for the record”. Ook wist het OM dat het bijzonder moeilijk wordt om Mustafa als getuige te weigeren in een strafrechtszaak waarin hij mijn directe wederpartij is. Dat is dan ook de reden dat zijn aangifte tegen mij is geseponeerd. Met een getuigenverhoor van Mustafa komt immers vast te staan dat hij de ware toedracht van de moord op Marianne Vaatstra op dag 1 aan de politie heeft verteld.  En dus ook dat hij meineed heeft gepleegd in de kort geding zitting van 25 april 2018.

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl] 

Verzonden: donderdag 18 oktober 2018 09:57 

Aan: jos.zandvliet@politie.nl 

Onderwerp: RE: Beste Jos, Hemen en Salar, 

Beste Jos, 

Heb je toestemming ontvangen van de OvJ om de heren Hemen Hamarashid en Salar Hama om een schriftelijke bevestiging te sturen van hun verklaringen als onderstaand. Ik vermoed van niet, maar kun je dat dan nog eens nadrukkelijk vragen? 

Een tweede vraag is wanneer je mij nog gaat horen, zoals al 3 maanden geleden aangekondigd. 

Een derde vraag is of de OvJ de aangifte van F. Mustafa, zowel als mijn aangifte tegen hem, gaat vervolgen. Na dik een jaar heb ik recht op een beslissing in dit gevoelige dossier , sepot of doorpakken. Waarbij ik in het eerste geval bezwaar aan zal tekenen. 

Mvg 

Wim

Ik wil dus de processen-verbaal hebben van het politieonderzoek naar de getuigen, de “financiers” van Faek Mustafa, waaruit dit blijkt:

Ten aanzien van de valsheid in geschrifte is uit onderzoek gebleken dat, zoals u stelt in uw aangifte, de verklaringen niet op schrift zijn gesteld door de getuigen zelf. Wel waren zij op de hoogte van de inhoud van de verklaringen en stonden zij achter de inhoud daarvan. Dat maakt dat er geen sprake is van valsheid in geschrifte.

Uit die processen-verbaal zal ook blijken welke agent of agenten dit beweerde onderzoek heeft gedaan. Iedere betrokkene weet dat die processen-verbaal er niet zijn! Dat ze dus ook niet geleverd kunnen worden. Het beweerde onderzoek is eenvoudig niet gedaan! Tevens wil ik weten wat er is vastgelegd betreffende de vraag of de getuigen hebben bevestigd dat hun handtekeningen onder de verklaringen staan. Daar heeft officier Kirsten Sanders het immers niet over in haar sepot. De verklaring van de officier van de officier van Justitie Sanders staat haaks op wat de getuigen aan mij hebben verklaard. In feite schuift ze de getuigen valsheid in geschrifte in de schoenen. Verklaringen die ze niet zelf hebben opgesteld? Maar ze staan wel achter de inhoud? Wie heeft ze dan opgesteld? Hebben de getuigen daar ook wat over gezegd? Dat is al valsheid in geschrifte! Nog los van de vraag of hun handtekeningen eronder staan! Officier van Justitie Sanders liegt hier dus keihard in een ambtelijk stuk, wat een sepot toch is. Dat is meineed en zeker voor een officier een ernstig strafbaar feit!

En als ik dan aangifte tegen haar weer doen, weigert de heer Erol die op te nemen. Dat mag hij niet van het OM. Weer een strafbaar feit. Hij is immers verplicht die aangifte op te nemen. Als ik aangifte tegen de heer Erol wil doen, dan mag dat ook weer niet van zijn chef de heer Knol van de afdeling VIK (Veiligheid, Integriteit en Klachten). Dus zelfs de teamchef van de afdeling VIK lapt de regels aan zijn laars!  Die zegt gewoon doodleuk dat er nog geen enkel vermoeden van een strafbaar feit is van de heer Erol. Nu wil ik aangifte tegen de heer Knol, maar daar heb ik nog geen antwoord op gekregen. Ik wacht af.

https://rechtiskrom.wordpress.com/2021/03/19/de-keurslager-uw-garantie-voor-kwaliteitsvlees/

Zelfs als ik de politie vraag om alsnog de bevestiging op te halen dat Faek Mustafa valsheid in geschrifte heeft gepleegd, dan nóg gebeurt er NIETS! Dat kunt u hier lezen:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2021/03/18/faek-mustafa-de-fraudeur/

Mustafa komt tot nu toe gewoon weg met ernstige strafbare feiten waarvan ik het slachtoffer ben. Hij wordt daarin kennelijk beschermd door de hele Justitieketen. Waarom?

Overigens terzijde: Ik kreeg onlangs een gedragsaanwijzing aan mijn broek van uw kersverse hoofdofficier mevrouw mr. S.J.S. Preenen. Kan zij ook zo’n gedragsaanwijzing regelen voor Faek Mustafa? Als ik die nu overtreed, word ik dan wel vervolgd? In plaats van geseponeerd? Want ik ben toch al in overtreding van een eventuele gedragsaanwijzing voor Faek Mustafa?

https://rechtiskrom.wordpress.com/2021/03/20/uitnodiging-voor-faek-mustafa/

Vertrouwende hiermede  uw vragen voldoende te hebben toegelicht,

Met vriendelijke groet,

W.J. Dankbaar

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

8 reacties op Het rekken en strekken van Justitie

 1. Alfred Mol zegt:

  Toch schandelijk dat jij zo wordt tegen gewerkt door lieden die aangesteld zijn om dit te behandelen.
  Het bevestigt de indruk, dat het eea goed fout zit in deze affaire.

  Like

  • Hans Palenlader zegt:

   Ja, het is te schandalig voor woorden. Het getuigd van grote klasse in integriteit dat Wim Dankbaar zich de mond niet laat snoeren.

   Like

  • J. Onno Dekker zegt:

   We zien dit nu weer bij het bekladden van Omtzigt, het afvoeren
   van Karskens vandaag. Dit is niet buiten het onderwerp maar
   dit is een signaal voor een revolutie of afgevoerd worden in een
   Goelag Archipel.

   Like

 2. J. Onno Dekker zegt:

  Zeer transparant! Er wordt niet meer zwart weggelakt, maar wit weggelakt.
  Om iedere indruk van discriminatie te vermijden!
  UIt oogpunt van volksgezondheid kunnen we echter niet actief de Demminkbeerput
  openen, hoewel we zelf al lang resistent zijn tegen de rioollucht.
  Het is voor uw welbevinden dat we onschuldigen in het gevang houden, zodat u
  blijft geloven in een beschaefd land waar u na 10 jaar weer mag zwaaien met een
  vlaggetje met een oranje hakenkruis op een oranje font. Doet mee met de fake-staat
  en koopt onze liederenbundel: Wien Neerlands bloed door de aderen vloeit, het Horst Wessellied…
  Bedank rechtspraak voor de ware nostalgie en een beetje braaksel na een zware maaltijd in
  ‘Des Indes”.

  Like

 3. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: maandag 22 maart 2021 15:59
  Aan: ‘Erol, Ergün (E.)’; k.sanders@om.nl; NOH – Staf – Afd Veiligheid, Integriteit en Klachten – Integriteit (integriteit.vik.noord-holland@politie.nl); henk.hopman@politie.nl; esther.nieman-van.balen@politie.nl
  Onderwerp: RE: Reactie op uw brief van 19 maart 2021

  Geachte heer Erol,

  Staat u netjes. Inhoudelijke communicatie wenst u niet? Dat was mij toch al duidelijk? U kunt toch ook niet inhoudelijk toegeven dat uw officier van justitie mw. mr. Kirsten Sanders liegt in haar sepot? Mijn aangifte tegen haar wilt of mag u toch niet opnemen? Mijn aangifte tegen u wordt toch ook niet opgenomen? Heeft u het door OvJ Sanders beweerde onderzoek nu gedaan?
  “Ten aanzien van de valsheid in geschrifte is uit onderzoek gebleken dat, zoals u stelt in uw aangifte, de verklaringen niet op schrift zijn gesteld door de getuigen zelf. Wel waren zij op de hoogte van de inhoud van de verklaringen en stonden zij achter de inhoud daarvan. Dat maakt dat er geen sprake is van valsheid in geschrifte.”

  Ach, en nu kijkt u weg? Als u mij blokkeert, bestaat uw probleem niet meer? Watch me!

  Met minder vriendelijke groet,

  W.J. Dankbaar

  Van: Erol, Ergün (E.) [mailto:ergun.erol@politie.nl]
  Verzonden: maandag 22 maart 2021 15:35
  Aan: Wim Dankbaar
  Onderwerp: RE: Reactie op uw brief van 19 maart 2021

  Dhr Dankbaar,

  Ik ontvang regelmatig mails van u al dan niet in cc. .

  Ik heb u verwezen naar de routing die u kunt volgen.
  Ik wens verder geen inhoudelijke communicatie met u.

  Ik haal uw mailadres uit mijn mailingslijst en zal u verder blokkeren. .

  Met vriendelijke groet.

  E, Erol

  Like

 4. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: maandag 22 maart 2021 16:51
  Aan: ‘Hopman, Henk (H.J.)’; Erol, Ergün (E.) (ergun.erol@politie.nl); NOH – Staf – Afd Veiligheid, Integriteit en Klachten – Integriteit (integriteit.vik.noord-holland@politie.nl); esther.nieman-van.balen@politie.nl; k.sanders@om.nl
  Onderwerp: RE: Reactie op uw brief van 19 maart 2021

  Heer Hopman,

  U was toch de agent die mij belde dat ik een aangifte tegen de heer Erol bij uw afdeling VIK moest doen? Maar nu zijn mijn emails niet meer voor u bestemd? Krijg ik nog eens een antwoord waar ik een aangifte tegen uw teamchef Knol kan doen?

  Mvg

  Wim Dankbaar

  Van: Hopman, Henk (H.J.) [mailto:henk.hopman@politie.nl]
  Verzonden: maandag 22 maart 2021 16:42
  Aan: ‘Wim Dankbaar’
  Onderwerp: RE: Reactie op uw brief van 19 maart 2021

  Meneer Dankbaar,
  Ook ik ontvang steeds mails van u die niet voor mij bestemd zijn. Om die reden blokkeer ik vanaf nu uw mails.

  Met vriendelijke groet,

  H.J. Hopman
  Intern onderzoeker

  Politie | Noord-Holland | Veiligheid Integriteit Klachten
  Bezoekadres: Marnixplein 11, 2023 RL Haarlem
  Postbus 57, 2000 AB Haarlem
   06-11539084, team VIK: 088-1680229
  henk.hopman@politie.nl
  (team) NOH – VIK – Integriteit@politie.nl

  Like

 5. meret zegt:

  Dat wordt communicatie per aangetekend schrijven, dat kunnen ze niet blokkeren toch?

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s