De keurslager, uw garantie voor kwaliteitsvlees!

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: vrijdag 19 maart 2021 10:51
Aan: ‘NOH – Staf – Afd Veiligheid, Integriteit en Klachten – Integriteit’
CC: ‘esther.nieman-van.balen@politie.nl’; k.sanders@om.nl; Erol, Ergün (E.) (ergun.erol@politie.nl); henk.hopman@politie.nl
Onderwerp: RE: Politiesepot

Geachte heer Knol,

Naar aanleiding van uw brief met kenmerk IOMNH211524 van 12 maart 2021 bericht ik u als volgt.

U weigert mijn aangifte op te nemen tegen recherche coördinator Erol van basisteam Kennemerkust. U overtreedt daarmee artikel 163 Sv.

Weigering aangifte opnemen niet toegestaan

De politie is  op grond van artikel 163 lid 6 en artikel 165 lid 1 Sv verplicht de aangifte of klacht in ontvangst te nemen.
Artikel 163 lid 6 Sv luidt (tav de aangifte):
“Tot het ontvangen van aangiften bedoeld in de artikelen 160 en 161 zijn de opsporingsambtenaren, en tot ontvangen van de aangiften bedoeld in artikel 162 Sv de daarbij genoemde ambtenaren verplicht.”

In Nederland komt het helaas nog steeds voor dat de politie weigert een aangifte op te nemen. De politie is echter altijd verplicht uw aangifte op te nemen wanneer u daarom vraagt. Weigeren? Dat kan echt niet!

Wat moet u doen als de politie weigert uw aangifte op te nemen?

Wanneer de politie weigert om uw aangifte op te nemen is het belangrijk dat u een klacht indient. U kunt een schriftelijke klacht indienen bij de korpschef van het politiebureau waar uw aangifte is geweigerd.
Daarnaast is het belangrijk dat u ook een klacht indient bij de officier van justitie van het arrondissement waaronder het korps valt. De officier van justitie kan de politie dwingen de aangifte op te nemen of de officier kan ervoor kiezen om de aangifte zelf op te nemen.

Mocht het gebeuren dat de politie en de officier van justitie weigeren uw aangifte op te nemen dan kunt u per brief klagen bij het gerechtshof waar de korpschef en de officier van justitie onder vallen. Het gerechtshof kan dan de politie opleggen dat de aangifte alsnog in behandeling moet worden genomen.

 

 

De gang van zaken resulteert erin dat ik ook een aangifte tegen u wil doen. Ik verzoek u mij te berichten bij welk politiebureau ik dat kan doen. Ik neem aan bij uw politiebureau omdat mij door uw collega’s Braam en Hopman uitgelegd is dat een aangifte tegen een politieambtenaar gedaan dient te worden bij uw bureau, team Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK). Begrijp ik overigens goed dat u daar als teamchef de hoogste man bent?

Ik denk dat we rustig kunnen spreken van een unieke situatie. Het begon met een ernstig strafbaar feit van OvJ Kirsten Sanders: Liegen in een ambtelijk stuk, wat een sepot toch is. Staat 9 jaar op! Vervolgens houdt de heer Erol zich op de vlakte. Wil niet zeggen dat zijn OvJ liegt, dat hij het beweerde onderzoek niet heeft gedaan. weigert ook mijn aangifte tegen haar op te nemen. Een schoolvoorbeeld van de slager die zijn eigen bedorven vlees keurt. Dan komt de heer Knol er nog eens over heen met een weigering om mijn aangifte tegen de heer Erol op te nemen. Nog een groter voorbeeld van de slager die zijn eigen  vlees keurt. Nota bene de chef van VIK! Die het gewoon uit zijn toetsenbord krijgt dat er geen enkel vermoeden van een strafbaar feit is! Wat hier gebeurt is het onder de pet houden van de strafbare feiten die Faek Mustafa tegen mij heeft gepleegd. Faek mag niet vervolgd worden omdat Wim Dankbaar dan die feiten in rechte bewijst! Faek wordt beschermd door Justitie omdat hij kennis draagt van de ware toedracht van de moord op Marianne Vaatstra, die hij op dag 1 aan de politie heeft verteld! Daarom wordt ook maar de valse aangifte van Faek tegen mij geseponeerd! Het hele justitieapparaat werkt dus aan het dichthouden van de doofpot mee. U dus ook!

Als Faek geen strafbare feiten heeft gepleegd tegen mij, haalt u dan ook even de verklaringen van Hemen en Salar op? Dan bewijst u toch dat het beweerde onderzoek is gedaan? Dat er geen sprake is van een strafbaar feit? Niet van Faek, niet van OvJ Sanders, niet van de heer Erol. Niet van u?

https://rechtiskrom.wordpress.com/2021/03/18/faek-mustafa-de-fraudeur/

Met vriendelijk groet,

Wim Dankbaar

Liefde gaat vóórbij woorden en gedrag 🍀🙏🏼 🌻

Mooie spreuk, Esther!

https://www.facebook.com/esther.niemanvanbalen

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

3 reacties op De keurslager, uw garantie voor kwaliteitsvlees!

  1. Alfred Mol zegt:

    Het OM vindt jou Wim Dankbaar vast geen leuke kerel. Jij doet zelfs aangifte tegen leden v/h (eerbiedwaardige ?) OM. Dat moest VERBODEN zijn, want zulke beschuldigingen doen afbreuk a/h aanzien v/h OM.

    Anderzijds ben ik van mening dat het verstandig is, dat jij aangifte doet. Ook is het lovenswaardig dat jij je niet laat intimideren door de lullo’s v/h OM en dat je blijft volhouden. Laat dit een voorbeeld voor anderen zijn. Vraag evt waarom Eddy de Kroes een vrijbrief kreeg van OvJ Hans Vos, hoewel deze Eddy de Kroes veroordeeld was tot 2 jr tot in hoogste instantie. Conclusie: Het optreden v/h OM is corrupt.
    Je toont zelfs expliciet aan dat je recht hebt om aangifte te doen. Chapeau !

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s