Aangifte doen tegen OM en politie

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: maandag 15 maart 2021 10:02
Aan: Erol, Ergün (E.) (ergun.erol@politie.nl)
CC: henk.hopman@politie.nl; k.sanders@om.nl
Onderwerp: RE: WOB verzoek ter attentie van uw politie-eenheid

Geachte heer Hopman,

Alles overwegende heb ik besloten dat ik aangifte wil doen tegen de heer Erol. Ik verzoek u daarvoor zo spoedig mogelijk een afspraak te plannen en mij te verwittigen. Tevens wil ik aangifte doen tegen het OM –Noord Holland en officier van justitie mw. mr. K. Sanders als aangewezen officier in mijn zaak. Deze aangifte wilde ik reeds in de zomer van 2019 doen, maar de heer Erol liet mij destijds ongemotiveerd weten dat hij deze aangifte niet mocht opnemen van het OM. Min of meer verschool hij zich achter het OM, maar een verbod van het OM is natuurlijk geen rechtsgeldig excuus om een aangifte tegen zijn OvJ niet op te nemen. Dat komt neer op obstructie van de rechtsgang, niet alleen door het OM maar ook door de heer Erol. Hij leent zich immers voor die obstructie, maar ontzegt mij ook mijn recht op aangifte doen. Ik vraag u of ik de aangifte tegen  mw. mr. K. Sanders en het OM ook bij u moet doen, zo niet bij welke politie ik dan wel moet zijn. Ik verzoek u tevens de ontvangst van mijn WOB verzoek te bevestigen.

Recht op aangifte doen

U heeft het recht om aangifte te doen als u slachtoffer bent van een strafbaar feit. Ook als nabestaande van een slachtoffer heeft u het recht om aangifte te doen. De politie is verplicht uw aangifte op te nemen.

Wat moet ik doen als de politie mijn aangifte niet wil opnemen?

Geef bij de politie aan dat u recht heeft op het doen van aangifte. De politie is verplicht om uw aangifte op te nemen. U kunt hen hierop wijzen. Komt u er met de politie niet uit? Wij helpen u in het contact met de politie en het voorbereiden van de aangifte.

Bron: https://www.slachtofferhulp.nl/strafproces/rechten-slachtoffers-en-nabestaanden/aangifte-doen/

Het strafbare feit van de officier van justitie, waarin de heer Erol zich dus voegt met zijn hardnekkige zwijgen, heb ik reeds als volgt toegelicht.

 

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]

Verzonden: donderdag 25 februari 2021 17:00

Aan: ‘Erol, Ergün (E.)’

CC: ‘k.sanders@om.nl’

Onderwerp: RE: betreft verhoor 3 maart 2021

Geachte heer Erol,

Ik vraag het u gewoon recht op de man af: Wilt u bevestigen dat het door de OvJ mevrouw Kirsten Sanders beweerde onderzoek door uw team is gedaan?

“Ten aanzien van de valsheid in geschrifte is uit onderzoek gebleken dat, zoals u stelt in uw aangifte, de verklaringen niet op schrift zijn gesteld door de getuigen zelf. Wel waren zij op de hoogte van de inhoud van de verklaringen en stonden zij achter de inhoud daarvan. Dat maakt dat er geen sprake is van valsheid in geschrifte.”

Zegt u dat het klopt wat deze OvJ zegt in haar sepot? Heeft u vastgesteld dat deze getuigen niet hun verklaringen hebben opgesteld maar wel achter de inhoud daarvan staan? Wie heeft hun verklaringen dan wel opgesteld? Kunt u daarbij aangeven of u (dan wel uw agenten)  aan deze getuigen heeft gevraagd of hun handtekeningen onder de verklaringen staan? Zij hebben mij verteld dat zij mij niet kennen, dat ik nooit bij hen langs ben geweest,  dat het niet hun verklaringen zijn én dat het ook niet hun handtekeningen zijn onder de verklaringen. Hoe kan er dan geen sprake zijn van valsheid in geschrifte, gepleegd door Faek Mustafa? Hoe mag ik dan niet concluderen dat u de meinedige leugens van uw OvJ (en Faek Mustafa) beschermt?  Is dat niet een ernstig genoeg strafbaar feit? Maximaal negen jaren volgens het Wetboek van Strafrecht!

“2. Indien de valse verklaring is afgelegd in een strafzaak ten nadele van de beklaagde of verdachte, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

 

“Ten aanzien van de valsheid in geschrifte is uit onderzoek gebleken dat, zoals u stelt in uw aangifte, de verklaringen niet op schrift zijn gesteld door de getuigen zelf. Wel waren zij op de hoogte van de inhoud van de verklaringen en stonden zij achter de inhoud daarvan. Dat maakt dat er geen sprake is van valsheid in geschrifte.”

Nogmaals, dit onderzoek is aantoonbaar niet gedaan, dus is deze bewering van de OvJ in het sepot een valse verklaring, evenals het beweerde resultaat van dat onderzoek. Die verklaring komt weliswaar niet van de heer Erol maar het beweerde onderzoek wordt wel aan hem toegedicht. Door geen openheid van zaken te geven over de vraag of hij het beweerde onderzoek heeft gedaan, wordt hij medeplichtig aan het strafbare feit.

 

 

Leiderdorp, 12 maart 2021

 

Geachte politie Kennemerkust,

Op 29 mei 2019 diende ik een WOB verzoek bij het Openbaar Ministerie u in verband met het onderzoek in mijn zaak. Zie bijlage. Ik dien dit Wob verzoek nogmaals bij uw politie-eenheid in om de volgende redenen.

1) Het antwoord (zie bijlage) dat ik destijds  kreeg van plv. hoofdofficier  S.J.S . Preenen was beneden alle peil. Er wordt, zakelijk weergegeven, gesteld dat ik vanwege een afwijkende visie over de zaak Vaatstra geen recht zou hebben op informatie volgens de Wet Openbaarheid van Bestuur. Dit betekent reeds een onrechtmatig afwijzing. De Wet sluit immers mensen met een afwijzend visie niet uit van WOB. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat mensen die een voor Nederland afwijkende Godsdienst belijden , zoals bijvoorbeeld het Boeddhisme,  geen rechten hebben in de WOB.  Dat betekent een vorm van discriminatie die verboden is in Nederland.

2) Belangrijker is echter dat mijn verzoeken niets te maken hebben met mijn visie op de Vaatstra zaak. Het gaat hier om een sepot dat met bewijsbare leugens werd beargumenteerd. Dat maakt het sepot zelf ook meinedig en valsheid in geschrift. Er zou onderzoek zijn gedaan naar bepaalde getuigen, waaruit zou blijken dat er geen sprake is van de door mij aangegeven valsheid in geschrifte. Ik weet dat dit beweerde onderzoek niet is gedaan en dat er wel degelijk sprake is van valsheid in geschrifte, zoals ik in mijn brieven aan de hoofdofficier reeds duidelijk heb uitgelegd. Daarom vraag ik naar de namen van de agenten en hun verslaglegging van het beweerde onderzoek.

3) De heer Faek Mustafa die ik van de valsheid in geschrifte beticht, heeft nadien een exploot bij mij laten betekenen  op basis van een civiel kort geding vonnis voor 100.000 euro aan vermeend verbeurde dwangsommen. Ook heeft hij een derdenbeslag gelegd bij mijn bejaarde moeder op basis van het ongefundeerde  vermoeden dat ik geld van mijn moeder tegoed zou hebben. Dit terwijl zijn strafrechtelijke aangifte tegen mij is geseponeerd   en hij tegen dat sepot nooit bezwaar heeft gemaakt. De schade die ik ondervind van het onrechtmatige/strafbare handelen van Mustafa is dus alleen maar gegroeid. Daarmee is mijn belang om aan te tonen dat hij meineed en valsheid in geschrifte heeft gepleegd ook gegroeid.

4) In de afwijzing van mijn WOB verzoek heeft de plv. hoofofficier Preenen haar wettelijk plicht verzuimd om aan te geven hoe, binnen welke termijn  en bij welke instantie ik bezwaar kan maken tegen de afwijzing. Ook daarom dien ik mijn WOB verzoek opnieuw in, omdat ik bij een hernieuwde afwijzing voornemens ben om naar de juiste rechter te stappen teneinde het Openbaar Ministerie in rechte te betrekken.

5) De instantie die het beweerde onderzoek volgens officier van justitie K.  Sanders heeft gedaan, is uw politie onder leiding van uw chef recherche de heer E. Erol. Uw politieeenheid is daarmee de geëigende, althans meest directe instantie, om de door mij gevraagde informatie te leveren. Het was ook uw politie-eenheid die weigerde mijn aangifte tegen OvJ Sanders op te nemen, in opdracht van diezelfde OvJ.  De heer Erol handelt daarmee onrechtmatig en strafbaar jegens mij om meerdere redenen. 1) Door mij mijn recht en toegang tot recht te ontzeggen om aangifte te doen van een strafbaar feit tegen mij gepleegd. 2) Door de OvJ te beschermen in het plegen en verborgen houden van het strafbare feit. 3) Door aldus obstructie van de rechtsgang te plegen.
Ik beraad mij nog of ik aangifte zal doen tegen de heer Erol. Die overweging hangt samen met de wijze waarop u mijn WOB verzoek behandelt.

Hoogachtend,

W.J. Dankbaar

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

2 reacties op Aangifte doen tegen OM en politie

 1. Alfred Mol zegt:

  Hi Wim.
  Hoewel ik eea niet volledig kan overzien & beoordelen, toch heb ik de indruk dat politie/ OM zich breed inzet inspant om je tegen te werken. En daarbij hebben ze een grote organisatie tbs. Waarom ze tegenwerken, dat is waarschijnlijk, dat zij happy zijn met de voorlopige uitkomst van de MV hoofdzaak, en dan is verder onderzoek natuurlijk niet gewenst.
  Bijgevolg doen je acties me denken aan trekken aan een dood paard. Iig succes !

  Like

  • Wim Dankbaar zegt:

   Natuurlijk heb je gelijk. Het is één grote doofpot waaraan alle onderdelen van de justitie-keten (inclusief rechtspraak) aan meewerken om hem dicht te houden. Maar dat betekent niet dat je onweersproken strafbare feiten mag blijven plegen tegen “dissidenten”

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s