Wat klopt er (niet) aan dit artikel van Chris Klomp?

Deken wil dat complotadvocate stopt

Het verzoek van de deken komt niet uit de lucht vallen. De raadsvrouw, verbonden aan het kleine Amsterdamse kantoor Bailey & Parker, voert al geruime tijd een verbeten strijd tegen Jeugdzorg, de overheid en sommige media over door haar ervaren misstanden in de jeugdzorg. Ze radicaliseerde de laatste maanden in de rechtszaal en op sociale media.

Wat de deken betreft is er alle reden om in te grijpen. De toezichthouder verzocht de Raad van Discipline vandaag in de rechtbank in Amsterdam om er voor te zorgen dat Nakad geen enkele jeugdzorg-gerelateerde zaak meer aanneemt. Als dat niet mogelijk is, dan zou ze voor onbepaalde tijd geschorst moeten worden.

Complotdenken

Volgens de deken functioneert Nakad niet omdat zij ‘in jeugdzorgzaken geen – en in ieder
geval zonder meer onvoldoende – professionele distantie bewaart tot haar cliënten. Daarbij lijkt sprake te zijn van een tunnelvisie en een zekere mate van complotdenken waardoor verweerster in haar oordeelsvorming wordt gehinderd.

Zij ziet zichzelf als een klokkenluider die als advocaat met juridische procedures ernstige misstanden binnen de jeugdzorg aan de orde moet stellen. Als de rechterlijke macht haar niet in het gelijk stelt, beschuldigt zij de rechterlijke macht van (medeplichtigheid aan) diezelfde misstanden. Bovendien voldoet zij door de standpunten die zij inneemt en de juridische instrumenten die zij inzet, niet aan de professionele standaard’

YouTube

De raadsvrouw geeft er volgens de toezichthouder geen blijk van haar praktijk behoorlijk uit te kunnen oefenen en verwijst daarbij onder meer naar filmpjes op YouTube. In één van de filmpjes stelt Nakad dat er ‘mogelijke pedofielen’ zitten in de regering en het parlement die het systeem van jeugdzorg ‘infiltreren’.

Al eerder suggereerde Nakad dat premier Rutte persoonlijk de opdracht had gegeven om vragen in de Demmink-zaak te laten liggen. Zo zou Pieter Omtzigt monddood zijn gemaakt.

Wat de deken betreft heeft Nakad alle recht op haar vrijheid van meningsuiting als klokkenluider, maar is zij in procedures niet in staat gebleken om adequate en effectieve rechtshulp te verlenen.

‘Als zij als advocaat optreedt in procedures is zij louter activistisch bezig, zonder te voldoen aan de professionele standaard waaraan haar handelen mag worden getoetst’, aldus de deken.

De toezichthouder verwees onder meer naar een wrakingsactie bij de rechtbank in Den Haag, maar weigerde op mijn verzoek zijn verzoekschrift met de verdere onderbouwing te overhandigen ‘omdat dit niet gebruikelijk is’.

Geluidsfragment

De deken liet tijdens de zitting een geluidsfragment horen van een gesprek tussen hem en Nakad, waarin de raadsvrouw toegeeft dat ze niet meer in staat is om jeugdzorg-gerelateerde zaken te doen. Ze gaf tegenover de deken aan zich terug te trekken uit de jeugdzorgpraktijk en ‘nauwelijks nog zaken te hebben’.

Later maakte Nakad echter duidelijk dat ze zich alleen terug zou trekken als een klacht die tegen haar is ingediend door Jeugdzorg-West zou worden ingetrokken. Tijdens de zitting vertelde de raadsvrouw weer dat ze wordt overspoeld door jeugdzorg-zaken van mensen die teleurgesteld zijn in hun eigen advocaat.

Rommelig

De zitting vanochtend verliep uitermate rommelig. Nakad kwam met een groot aantal onbewezen stellingen die de wenkbrauwen deden fronzen. Zo beweerde ze onder meer onomwonden dat kinderen geprostitueerd worden door Jeugdzorg. In haar verklaringen sprak een groot wantrouwen naar de rechtspraak, de advocatuur en de journalistiek.

‘Die advocaten en journalisten op Twitter verdedigen allemaal ook pedofielen. Of schrijven er over. Bijna op het obsessieve af’, aldus Nakad. Verder wees ze er op dat de rechtspraak haar cliënten steeds maar weer in het ongelijk stelde en daarmee een dienst bewijst aan de ‘machtige massa-industrie’ van de jeugdzorg.

Volgens Nakad schetst de deken onterecht een beeld van een ‘rare activistische vrouw’. ‘Ik word als labiele mevrouw afgeschilderd, nog net niet van middelbare leeftijd’

Onderzoek

De onder vuur liggende raadsvrouw eiste een onderzoek naar de relatie tussen anonieme tipgevers in het dossier, individuele leden van de Raad van Discipline en advocaten ‘die zijn gelieerd aan Den Haag’. Ze stelde verder dat twitterende advocaten en journalisten de deken moeten hebben aangespoord om in te grijpen (de deken ontkent dat ten stelligste) en ze liet onomwonden weten dat ‘de gehele advocatuur’ niet in staat is om ouders die te maken krijgen met Jeugdzorg adequaat bij te staan.

‘Ze springen alleen in de bres voor de rechtstaat als het om vergoeding voor rechtsbijstand gaat’, aldus Nakad.

Omdat de Raad van Discipline, die inhoudelijk niet de gelegenheid kreeg om vragen aan Nakad te stellen, enkele eisen van de raadsvrouw (zo wil ze een volledige transcriptie van de gesprekken tussen haar en de deken en de aanwezigheid van internationale waarnemers) niet inwilligde, wraakte ze de gehele Raad van Discipline. Nakad zei ‘per saldo grote vraagtekens te hebben bij de onpartijdige en onafhankelijke behandeling van de zaak‘.

De tuchtzaak tegen de raadsvrouw is nu voor onbepaalde tijd aangehouden omdat er vandaag geen wrakingskamer meer beschikbaar is.

YouTube

De verbeten strijd van Nakad is al tijden bezig en wordt onder meer online gevoerd. In een door programmamaker JDTV (die eerder samenwerkte met complotdenker Micha Kat) opgenomen video stelt ze, gekleed in toga, onder meer dat haar dochter een ‘bijna verkeersongeluk’ had nadat Nakad een proces had gevoerd tegen Jeugdzorg.

De raadsvrouw denkt dat er mogelijk sprake was van een ‘represaille vanuit het systeem’ en vertelt in de video verder dat Jeugdzorg niet alleen kinderen afpakt, maar ook eigenhandig ‘verkeerde vrienden’ op de kwetsbare jongeren afstuurt. Volgens Nakad kan wat Jeugdzorg in samenwerking met de rechtspraak doet ‘het licht niet verdragen’.

In dezelfde video spreekt Nakad in het Engels de natie toe en stelt ze dat het een feit is dat het hele jeugdzorg-systeem in Nederland geïnfiltreerd is door mogelijke pedofielen tot op het hoogste niveau in de regering en het parlement.

Activiste

De raadsvrouw was recent kort lijsttrekker van de complotpartij Partij voor de Kinderbelangen, met de stevig van het pad af geraakte voormalige voetbalinternational en QAnon-volgeling Bryan Roy als lijstduwer en corona-activiste Irma van der Meer als kandidaat. Op haar sociale media retweette ze onder meer berichten over moord en doodslag in Duitsland door vaccinaties tegen het corona-virus.

De partij (die door een gebrek aan belangstelling niet mee zal doen aan de verkiezingen) zegt op te komen voor kinderrechten, maar wordt volgens insiders achter de schermen gerund door activiste Yvonne Brinkerink, die in 2014  20 maanden celstraf kreeg, onder meer omdat ze 700.000 euro aan gelden bestemd voor kwetsbare kinderen (PGB-gelden) achterover had gedrukt.

De enorme zak centen van de belastingbetaler ging bepaald niet naar de broodnodige zorg voor zeer kwetsbare kinderen. Brinkerink bracht het volgens de rechtbank naar het casino en leefde een welvarend leven, met luxe vakanties en dure spullen.

E-Court

De complotretoriek van Nakad begon enkele jaren geleden al. Ze was betrokken bij de oprichting van e-Court, een soort robotrechter voor incassogeschillen. Dat initiatief kwam echter met een klap tot stilstand toen bleek dat de robotrechter niet transparant was, er geen vonnissen openbaar werden gemaakt en het initiatief letterlijk in strijd bleek met het recht op een eerlijk proces.

De mislukking van e-Court bracht Nakad er toe om te suggereren dat de rechtspraak en de media met een vooropgezet plan haar initiatief om zeep hadden geholpen. Het zaadje van de rancune was geplant en is inmiddels een uit de kluiten gegroeide warrige boom geworden met vele vertakkingen.

Opvallend genoeg bleek toen al de ware aard van Nakad. E-court begon namelijk een procedure om ‘rechters uit alle hoeken van het land’ te horen over het ‘complot’ om e-Court brodeloos te maken. Een principezaak, zou je enigszins naïef kunnen denken, maar niets is minder waar. De procedure zou namelijk probleemloos worden ingetrokken als eerherstel, een schadevergoeding van miljoenen euro’s en een baan voor Nakad als ICT-adviseur bij de Raad voor de Rechtspraak zou volgen.

Demonstratie

Na afloop van de rommelig verlopen tuchtzaak vandaag voegde Nakad zich buiten de rechtbank bij een groepje van ongeveer vijftig demonstranten en sprak ze via een microfoon de aanwezigen toe. De raadsvrouw verhaalde onder meer over de strijd tegen Jeugdzorg en kindermisbruik.

De deken zal er ongetwijfeld een bevestiging in hebben gezien van zijn verzoek om activisme buiten de poorten van het recht te houden.

UPDATE

Kort na de tuchtrechtzaak bleek raadsvrouw Henriëtte Nakad-Weststrate ineens volledig verdwenen van de website van haar advocatenkantoor Bailey Parker. Het kantoor wil zelf niet inhoudelijk reageren, maar stelt desgevraagd wel dat ze per 1 maart ‘niet meer werkzaam is voor ons kantoor’.

Waardeer dit artikel!!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Je kunt mij ook met een vast per bedrag per maand steunen: klik dan hier. Zo help je onafhankelijke journalistiek in stand houden.

+++++++++++++++++++++++++++

De vooringenomenheid druipt ervan af! “Klein kantoor” , geradicaliseerd, complotdenken, Van het pad af geraakt, enzovoort enzovoort!  Ach, en de deken is  Evert Jan Henrichs van het kantoor De Brauw & Westbroek? Dus de advocaat van Demmink, Harro Knijff, is een directe collega?

Go Henriëtte, go! 

Van: Wim Dankbaar
Verzonden: vrijdag 26 februari 2021 12:22
Aan: ‘Chris Klomp’
Onderwerp: RE:

Ach Chris, iedereen weet allang dat je de hitman voor het OM bent. Net als Peter R.  Je schrijft precies wat je uitkomt. Je kiest heel selectief wie je vraagt om wederhoor. En als dat wederhoor je niet past, dan laat je het gewoon weg.

Een Goos Kooistra of een Maaike Terpstra zul je nooit bellen!

https://rechtiskrom.wordpress.com/2020/10/11/het-mandaat-van-yehudi-moszkowicz/

Gr. Wim

Van: Chris Klomp [mailto:c.klomp@outlook.com]
Verzonden: vrijdag 26 februari 2021 11:46
Aan: Wim Dankbaar
Onderwerp: RE:

Beste Wim,

Het verhaal gaat over Mauritz. Die heeft alle tijd en gelegenheid gekregen om te reageren.

Overigens geloof ik niet dat jij moet klagen over wederhoor, je eigen site staat bol van de leugens en aannames waar je geen reactie op vraagt. Nog even los van het gegeven dat je meerdere malen veroordeeld bent voor kwalijke teksten.

Met groet,

Chris Klomp

Van: Wim Dankbaar
Verzonden: vrijdag 26 februari 2021 11:44
Aan: ‘Chris Klomp’
Onderwerp: RE:

De obsessie ligt bij jou hoor! Je noemt jezelf praktiseur van onafhankelijke journalistiek? Daar hoort toch ook hoor en wederhoor bij? Slap hoor! Dat je niet eens de mogelijkheid geeft om te reageren voor de mensen waarover je schrijft!

 

Van: Chris Klomp [mailto:c.klomp@outlook.com]
Verzonden: vrijdag 26 februari 2021 11:25
Aan: Wim Dankbaar
Onderwerp:

Om te voorkomen dat obsessieve mensen hun eigen plasje over het geheel gaan doen en mensen elkaar verbaal te lijf gaan.

Van: Wim Dankbaar
Verzonden: vrijdag 26 februari 2021 11:23
Aan: Chris Klomp
Onderwerp: FW: Harry, je oom!

Chris, Waarom heb jij geen mogelijkheid om te reageren op artikelen op je website?

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

6 reacties op Wat klopt er (niet) aan dit artikel van Chris Klomp?

 1. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: zondag 28 februari 2021 18:10
  Aan: ‘Erol, Ergün (E.)’
  CC: ‘k.sanders@om.nl’
  Onderwerp: RE: betreft verhoor 3 maart 2021

  Geachte heer Erol,

  Geeft u nog antwoord?

  Met vriendelijke groet,

  Wim Dankbaar

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: donderdag 25 februari 2021 17:00
  Aan: ‘Erol, Ergün (E.)’
  CC: ‘k.sanders@om.nl’
  Onderwerp: RE: betreft verhoor 3 maart 2021

  Geachte heer Erol,

  Ik vraag het u gewoon recht op de man af: Wilt u bevestigen dat het door de OvJ mevrouw Kirsten Sanders beweerde onderzoek door uw team is gedaan?

  “Ten aanzien van de valsheid in geschrifte is uit onderzoek gebleken dat, zoals u stelt in uw aangifte, de verklaringen niet op schrift zijn gesteld door de getuigen zelf. Wel waren zij op de hoogte van de inhoud van de verklaringen en stonden zij achter de inhoud daarvan. Dat maakt dat er geen sprake is van valsheid in geschrifte.”

  Zegt u dat het klopt wat deze OvJ zegt in haar sepot? Heeft u vastgesteld dat deze getuigen niet hun verklaringen hebben opgesteld maar wel achter de inhoud daarvan staan? Wie heeft hun verklaringen dan wel opgesteld? Kunt u daarbij aangeven of u (dan wel uw agenten) aan deze getuigen heeft gevraagd of hun handtekeningen onder de verklaringen staan? Zij hebben mij verteld dat zij mij niet kennen, dat ik nooit bij hen langs ben geweest, dat het niet hun verklaringen zijn én dat het ook niet hun handtekeningen zijn onder de verklaringen. Hoe kan er dan geen sprake zijn van valsheid in geschrifte, gepleegd door Faek Mustafa? Hoe mag ik dan niet concluderen dat u de meinedige leugens van uw OvJ (en Faek Mustafa) beschermt? Is dat niet een ernstig genoeg strafbaar feit? Maximaal negen jaren volgens het Wetboek van Strafrecht!

  “2. Indien de valse verklaring is afgelegd in een strafzaak ten nadele van de beklaagde of verdachte, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

  Met vriendelijke groet,

  Wim Dankbaar

  Geliked door 1 persoon

 2. Alfred Mol zegt:

  Chris Klomp “vergeet” (?) te melden, dat advocate Henriette Nakad flink applaus en adhesie betuigingen v/d 50 or so bezoekers.
  Wat me ook opviel, dat er zo’n grote politiemacht aanwezig was: 8 politie-autos en ~20 manschappen om die verdrietige moeders/ ouders onder controle te houden. Merkwaardig
  How come dat zoveel ouders wel vertrouwen in deze advocate hebben maar niet in Jeugdzorg & RaadvanDicipline hebben. Enne zouden de mensen schrik hebben v/d naam Demmink – oud SG Ministerie…

  Like

  • Wim Dankbaar zegt:

   Dat komt omdat Chris een “onafhankelijke, objectieve” journalist is! De Deken Evert Jan Henrichs, collega van Harro Knijff, heeft natuurlijk helemaal gelijk! Henriette is helemaal van het padje af! Durfde hij dat ook maar eens van Adèle van der Plas te zeggen.

   Like

   • J. Onno Dekker zegt:

    Bij Chris Klomp is Demmink een onschuldig lammetje.
    Wel, staat het niet zwart op wit dat hij in Turkije een minderjarige heeft
    misbruikt? Dat hij niet veroordeeld is was toch omdat de zaak verjaard was?
    Twee keer ja betekent twee keer een leugen van Demmink. Hij was in Turkije,
    hij was misbruiker! Dat vertelt de witwas ‘journalist’ niet. Dit alles bekend zijnde
    bij zijn maten uit Minerva betekend dat het circuit van afdekkers en betrokkenen
    groot is. Te noemen: Opstelten, Teeven, Donner, en noem maar op rekken en
    rekken tot verjaring en grafzerken toe. De andere Joris trouwens, waar is die?
    Dat de wiki’s tevens worden witgewassen geeft te denken; of het nou verkiezingsfraude
    of het verschijnsel Zandvoort betreft.
    Gevoeglijk kunnen we de leugens vermenigvuldigen met de af- en toedekkers, en
    dat zijn er heel veel. Conclusie: Nederland wordt bevolkt door heel veel Pinokkio’s.
    Linkse deugers stook de haard ermee: biomassa.

    Geliked door 1 persoon

 3. Wim Dankbaar zegt:

  Chris Klomp met een charmeoffensief over zijn grootste fan: Joris Demmink:

  https://chrisklomp.nl/pedonetwerk-smerige-bende-malicieuze-onzin-2/

  Like

 4. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: maandag 1 maart 2021 13:02
  Aan: Erol, Ergün (E.) (ergun.erol@politie.nl)
  CC: stapel@stapeladvocatuur.nl
  Onderwerp: Re: betreft verhoor 3 maart 2021

  Geachte heer Erol,

  Bent u er nu bij op 3 maart? Als we persoonlijk spreken, kunt u toch ook wel uw kant van uw verhaal vertellen? U bent toch de baas?

  Met vriendelijke groet,

  Wim Dankbaar

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s