Hans Mauritz failliet

Eindelijk heeft de rechter Hans Mauritz failliet verklaard. Gelukkig zijn er ook nog rechters die zeggen dat je niet straffeloos kan blijven liegen, bedriegen en stelen. Niet dat ik veel hoop heb dat ik mijn poen terugkrijg, het is goed om te weten dat hij niet overal mee weg komt. Het vonnis is hier te lezen:

https://rechtiskrom.files.wordpress.com/2021/02/vonnisfaillissement.pdf

Overigens vind ik het stelen nog minder erg dan het structureel blijven liegen. Zijn fantastastische “Hilversum” verhaal blijft hij zelfs nu nog volhouden als zijnde de waarheid.

Schikkingsvoorstel aan Hans Mauritz

Geplaatst op 10 oktober 2019 door Wim Dankbaar

Ik ben bereid om afstand te doen van al mijn vorderingen als Mauritz de identiteit van“Hilversum” aan mij bekend maakt en “Hilversum” inderdaad blijkt te beschikken over een  “3-tal cruciale” getuigenverklaringen, “welke de huidige uitkomst van de moord op Marianne Vaatstra volledig op zijn kop zou gooien”.

Voor degenen die het niet begrijpen en denken Wat? Je geeft Mauritz 2 ton kado? Nou nee hoor, want als het waar is wat hij beweert, dat er onder meer een opgenomen verklaring door “Hilversum” bestaat waarin Faek uit de doeken doet door wie Marianne Vaatstra wel is vermoord, dan is die informatie veel meer waard dan 2 ton.

Kan Mauritz er niet aan voldoen dan weten we meteen dat hij het hele Hilversum verhaal verzonnen heeft. Let op:

“Alles is waar, daar kom je nog wel achter: Hilversum, Poot, Pauw, Beslagen. Ik heb je bewust de bewijzen niet geleverd en het zal je wel duidelijk worden waarom. Je bent iemand die mij tegenover anderen afmaakt als een oplichter helemaal niets verschuldigd. Dat jij dat niet snapt.”

Is het iemand al duidelijk waarom? Is iemand er al achter gekomen dat alles waar is? Ik nog niet!

Zijn eigen woorden: Mauritz werkte gedurende 2018 samen met programmamakers die doende waren meteen belangwekkende documentaire over de Vaatstra- zaak. Tal van uren en tal van kosten zijn hier voor Mauritz in gaan zitten echter de vervolmaking van de documentaire (een vierluik) is door Dankbaar zelf opgeblazen. De mensen in Hilversum (in het e-mailverkeer tussen Dankbaar en Mauritz steeds aangeduid als ‘Hilversum’ beschikten inmiddels overeen 3-tal cruciale getuigen welke de huidige uitkomst van de moord op Marianne Vaatstra volledig op zijn kop zo gooien. Buiten alle door Dankbaar verloren rechtszaken lag daar dus een megakans tot rehabilitatie en zelf het alsnog in zijn voordeel te beslechten lopende rechtszaken. Het behoeft geen betoog dat met de handelswijze van Dankbaar waardoor de docu thans in de ijskast is gezet voor Mauritz zeer schadelijk is al was het maar omdat ook hem de kans op rehabilitatie is ontnomen. Wat Dankbaar in het werk heeft gesteld is het zelf benaderen van bedoelde 3 getuigen terwijl zowel Mauritz als wel ‘Hilversum’ hen geheimhouding hadden gegarandeerd. Vast was ook komen te staan dat na de gepande verklaring van FM Dankbaar zoals immer gebeurde op zijn site naar alles en iedereen toe zijn gelijk zou halen door de identiteit van FM te onthullen. ‘Hilversum’ heeft nadat de getuigen door Dankbaar waren gebeld zich voor het grote probleem gesteld gezien dat FM middels zijn raadsman Moszcowicz torenhoge boetes zou claimen en onder meer is om die reden tot het afblazen van de docu besloten. Het was Mauritz die Dankbaar in vertrouwen op de hoogte had gebracht terwijl duidelijk was gemaakt welke afspraken met Hilversum liepen terzake geheimhouding (PRODUCTIE 31). Hilversum beraadt zich op dit moment op stappen om aansprakelijkheden bij Mauritz neer te leggen doch de hoogte van in het vooruitzicht gestelde claims zijn nog niet bekend.

Hij zegt dus ook dat Yehudi  Moszkowicz torenhoge boetes van “Hilversum” claimt. Dus Yehudi kent ook de identiteit van Hilversum?

 

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: donderdag 21 februari 2019 09:32
Aan: ‘J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis’
CC: ‘Peter Ruysch’
Onderwerp: RE: Wacht beter af > Re: Hilversum en dergelijke
 

Hans, 

Onder dankzegging voor je antwoord, constateer ik dat je volhoudt dat alles waar is.  “Hilversum, Poot, Pauw, Beslagen”. Dat is in feite goed nieuws. Dat betekent dus dat Hilversum wel degelijk bestaat en van plan is om vier uitzendingen te brengen over de Vaatstra zaak, eerst in Nederland, dan worldwide via Netflix. Dat betekent dus dat Hilversum over minimaal 6 opzienbarende verklaringen beschikt, zoals van Faek, de verkeerde Ali Hassan uit Turkije, Steffanie de ex van Spencer, de brandweercommandant Henk van der Veen, de patholoog-anatoom Rob Visser, “Undercover” (Sahl Dawed) enzovoort. Dat betekent dus ook dat Hilversum beelden van mij heeft aangekocht uit een documentaire van Marco de Vries, in plaats van mij zelf te willen interviewen. Dat betekent dus ook dat Moszkowicz wel degelijk heeft gedreigd met een kort geding tegen Hilversum. Dat betekent dus dat Hilversum het koude zweet heeft gekregen van zijn dreiging en de uitzending van Pauw.

De eerste vraag is dan waarom meerdere mensen dit tegenover mij ontkennen of nergens van zeggen te weten, Steffanie, de brandweercommandant, Marco de Vries, Croiset van Ughelen van Allen & Overy, enzovoort. De tweede vraag is waarom Hilversum en jij de informatie nog altijd niet hebben willen vrijgeven. Het gaat immers volgens jou om een investering van enkele tonnen. Bovendien is de informatie niet alleen zeer gunstig voor mij, maar ook voor jezelf. Het zet jouw positie immers ook in een heel ander daglicht, waarmee bijna alle verdenkingen van leugens en oplichting van de baan zijn. Maar bovenal zet het de Vaatstra zaak in een heel ander daglicht, wat een immens maatschappelijk belang dient, dat onze individuele belangen verre overstijgt.

Met de beste wil van de wereld kan ik werkelijk geen zinnige reden bedenken waarom Hilversum en jij op deze explosieve informatie blijven zitten. In feite is dat gedrag zeer contraproductief voor iedereen. Het is bijzonder dat je hierover beledigd bent of doet, maar het bewijs van het tegendeel niet wenst te leveren. Dat bewijs rehabiliteert jou immers ook. Ik constateer verder dat je ook volhoudt dat er een deal met Poot is gemaakt. Ook daar is dan de vraag waarom Peter Poot dit zelf tegenover mij zwart op wit ontkent. Huber overigens ook. Nog meer is de vraag waarom je een bedrag van 1,5 miljoen, waarvan 3 ton voor jou is, niet zou willen innen, nadat je deze deal na ruim twee jaar onderhandelen beklonken zou hebben.

Ik hecht eraan je te corrigeren dat ik je ten overstaan van anderen afmaak als een oplichter. Ik recapituleer slechts je handelwijze. Het gaat om niets meer of minder dan het benoemen van de feiten. Stellen dat er kluisverklaringen bij notarissen zijn gedeponeerd, terwijl dat niet het geval is, is in het algemeen gangbare verkeer gewoon oplichting. Een auteur bijna 30 mille laten betalen voor het drukken van boeken, die je vervolgens niet laat drukken, is gewoon oplichting. Een auteur zijn royalties niet uitbetalen is gewoon oplichting. Leningen niet terugbetalen is gewoon oplichting. Een auto verkopen die als onderpand voor een leningsovereenkomst is gegeven, is gewoon oplichting. Een zelf gemaakt word document presenteren als ‘printscreen’ van Centraal Boekhuis, is gewoon oplichting en valsheid in geschrifte.  Zie bijlage. Een contract tekenen waarin valselijk staat dat er reeds 8916 boeken zijn verkocht, is gewoon oplichting en valsheid in geschrifte. Zie bijlage. Het niet nakomen van dat contract ook. Het zonder overleg overboeken van 2500 euro van een rekening van een businesspartner, puur omdat deze je in vertrouwen de inloggegevens gegeven had, is gewoon oplichting en diefstal. Melden dat boekhandel Bergsma in één dag 22 boeken heeft verkocht, terwijl het er maar 2 zijn, is gewoon oplichting. Stellen dat je geheimhoudingscontracten hebt getekend, terwijl dat niet zo is, is gewoon oplichting. Tegen een advocaat vertellen dat je je bewust niet aan een vonnis houdt om je partner in de dwangsommen te laten lopen, is gewoon oplichting. Amerikanen noemen het ook wel breach of fiduciary duty. Dit alles met zeer grote schade als gevolg. In feite heb ik mijn huidige situatie te danken aan één man. Die man heet Hans Mauritz.   

A fiduciary duty is an obligation to act in the best interest of another party. For instance, a corporation’s board member has a fiduciary duty to the shareholders, a trustee has a fiduciary duty to the trust’s beneficiaries, and an attorney has a fiduciary duty to a client.

In tegenstelling tot wat je denkt of hoopt, zullen bovenstaande kwesties wel degelijk aan de orde komen in de rechtszaak, mocht je het daarop willen laten aankomen. Gezien het verstrijken van de reactietermijn, plus je aankondiging dat je ‘round up’ voor de rechter zal zijn, staat het eigenlijk al wel vast dat je het daarop wil laten aankomen. Wat er aan 8 verschuldigde, onbetaalde vorderingen voorligt, is uiteraard al voldoende om elk weldenkend mens, dus ook de rechter, te doen concluderen dat hier sprake is van oplichting. Je weigeringen om bewijzen te overleggen voor je Hilversum en Poot verhaal, zullen hier nog slechts in de bonus aan bijdragen. De heer Ruysch vraagt mij niet voor niets om een dossiertje te maken over Hilversum en Poot. Niettemin hoop ik, vrijwel zeker tegen beter weten in, dat je toch nog tot een beter inzicht komt.    

Mvg 

Wim    

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

8 reacties op Hans Mauritz failliet

 1. Alfred Mol zegt:

  Well done ! Met deze stap is er toch wat opheldering dwz dat we de beweringen van Mauritz niet moeten geloven. Daar zullen je tegenstanders niet blij mee zijn.
  What’s next ?

  Like

 2. Wim Dankbaar zegt:

  Vooral dat Hilversum verhaal dat is bloedstollend, tenenkrommend irritant! Stel nu dat een TV maker in 2018 vier uitzendingen in de steigers had staan met cruciale getuigen in beeld en geluid, onder andere Faek ,de vertelt hoe het werkelijk is gegaan.De uitzenddata waren volgens Mauritz al vastgelegd! Stel nu dat het klopt dat Moskowicz die uitzendingen heeft tegen gehouden en je kunt dat bewijzen? Dan ben ik ook gelijk klaar met Yehudi! Dan is zijn corrupte dubbelrol meteen bewezen! Mauritz houdt nog steeds vol dat het allemaal waar is! En de reden dat hij het niet bewijst? Omdat hij bang zou zijn voor schadeclaims van “Hilversum”! Wat een luchtkasteel!

  From: Wim Dankbaar
  Sent: Sunday, December 23, 2018 4:23 PM
  To: ‘J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis’
  Cc: ‘Geja’ ; K. Ferwerda
  Subject: RE: En dan nog even dit > Re: Neen > Re: terugstorten

  Hans,

  Gelieve mij niet meer spottend “Beste vriend” te noemen. Zolang je mijn feiten “bagger” en ongefundeerde aantijgingen noemt. Steek dat opbouwende en constructieve rapport in je kanaal!

  Jij zit op verklaringen van Faek, Farhad, Steffanie, Lange Ali, Undercover (Sahl Dawed) en meer? Verklaringen die de grootste doofpot aller tijden gaan openrukken? En Hilversum gaat nu eindelijk toch op 22, 24 en 29 en 31 januari uitzenden? Ondanks dat ze al twee keer hebben uitgesteld en ze het in hun broek doen voor Pauw en Yehudi Moszkowizc? Die jou ook zo het leven zuur maakt? Waardoor je zo “in de shit” zit? Rampzalig is het toch? Hilversum zit dus op verklaringen die het grootste rechtsschandaal ooit blootleggen, mij, jou en de onschuldige Jasper Steringa, die al zes jaar vast zit, van de haak kunnen halen? En nog houden ze dit voor zich? In samenspraak met jou? Ze vertrouwen alleen jou? Ze willen mij nog steeds niet spreken? Ze hebben in plaats daarvan beelden gekocht van Marco de Vries? Ondanks jouw “aandringen” is mijzelf spreken nog steeds niet “im Frage”? Waar moet ik dan mee “content” zijn? Dat heb je al 100 keer uitgelegd? Wat een klootzakken zijn deze schuilende anoniemelingen met jouw instemming wel niet? Het is van God los! Kan Geja ook bevestigen wie deze klootzakken zijn? Of hou je hen ook voor haar geheim?

  Zolang je mij geen bewijzen geeft, ben ik je vriend niet. Zeg Hans, als je er dan toch na vijf jaar en al je inspanningen , in het zicht van de haven, het bijltje erbij neer wilt gooien, waarom geef je dan niet de identiteit van Hilversum? Wat kan daarmee nog verknald worden? Of heb je ook de macht om hun uitzendingen tegen te houden ondanks alle investeringen die ze volgens jou hebben gedaan? Ga je ze dan ook zeggen dat ze de verklaringen maar niet moeten uitzenden of aan mij moeten geven? Hun worldwide deal met Netflix gaat dan ook niet door? Of wat bedoel je te zeggen met het dreigement dat je de Vaatstra zaak als fini wilt zien? Wie begrijpt dat dan? Zelfs Klaske begrijpt dat niet. Wanneer kan ik weer eens een dubbele vatten?

  Van: J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis [mailto:HansMauritz@Home.nl]
  Verzonden: vrijdag 13 juli 2018 21:55
  Aan: Wim Dankbaar
  Onderwerp: Halleluja

  Zojuist geskyped:

  27 aug. montage voor zendercoördinator i.v.m. exacte tijdsduur: 55 minuten per keer. Uitzendtijd: 20.30 (mooi, dan is net het NOS journaal afgelopen….)

  4, 6 ,11 en 13 oktober trailers plus 4,5,6 7 nov (‘s avonds op prime time)

  8,15,22, en 29 november ‘on air’. Vier donderdagen op rij.

  Data mbt Netflix etc volgen

  HALLELUJA, vat nou maar een dubbele !!!!

  Gezien het grote belang van de identiteit van ‘Hilversum’ verzoek ik de rechter om Mauritz te gebieden om deze identiteit bekend te maken en zo hij dit niet kan of wil, vast te stellen dat dit verweer leugenachting is en dus verworpen moet worden.

  Like

  • Tom zegt:

   Een ding begrijp ik niet helemaal. Het kan zijn dat ik het verkeerd begrepen heb maar na aanleiding van uw rechtszaak met Wolfgang Hebben in 2016 toen Mauritz opzettelijk zweeg over de kluisverklaringen betwijfelde u het bestaan van deze verklaringen en erkende u dat deze verklaringen, die ook opgenomen zijn in uw boek, nooit bij notaris is opgemaakt, en dus vals zijn. Wat betekent dit voor de inhoud van het boek ‘Het Vaatstra complot’?

   Like

   • Wim Dankbaar zegt:

    Ik heb nooit gezegd dat die verklaringen vals zijn. Ik heb alleen gezegd dat ze (helaas) nooit bij een notaris gedeponeerd zijn, hoewel Mauritz mij dat altijd wel voorhield. Ik ben er pas 5 maanden later achter gekomen dat zijn verhaal niet klopte, en dat zal ik hem altijd kwalijk nemen. Want doordat ze niet bij een notaris verleden zijn, hebben ze helemaal geen bewijskracht, en kon ik ze in de diverse rechtszaken ook niet als bewijzen gebruiken. Niettemin weet ik zeker dat Faek, Rida en Riad dit wel hebben verklaard aan Mauritz. Rida, de toentertijd beste vriend van Faek, heeft mij dat later ook bevestigd. Van hem ik later zelf een getekende verklaring gekregen waarin hij bevestigd dat Feak hem heeft verteld dat hij getuige is geweest van de moord an dat Ali Hassan die moord heeft gepleegd.

    En van Faek weet ik het ook zeker omdat hij tot vandaag altijd on speaking terms met Mauritz is gebeleven. Hij heeft Mauritz nooit durven aanklagen voor smaad, laster of wat dan ook. Dat durft hij niet omdat hij tegen Mauritz geen schijn van kans maakt. Vandaar dat Moszkowicz en Faek zich alleen op mij hebben geconcentreerd. Riad Elmakhour heeft ook nooit bezwaar gemaakt, laat staan aangifte gedaan. Ik leg dit allemaal uit in hoofdtuk 4 van Het Vaatstra Complot: Het bedrog van Hans Mauritz.

    Klik om toegang te krijgen tot bedrogmauritz.pdf

    Like

 3. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Bob Ultee
  Verzonden: vrijdag 30 juni 2017 22:53
  Aan: Wim Dankbaar
  Onderwerp: RE: Hans

  Wim,

  Ik heb Hans niet meer gesproken, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik er geen behoefte aan heb; het is ergens zielig als je erover nadenkt.
  De man liegt consequent eigenlijk, beloofd zaken maar komt niets na, zegt dingen te hebben die die niet heeft, praat onzin en gaat naar zogenaamde niet bestaande afspraken, jaagt mensen op kosten, laat zich door jan en alleman betalen maar performed niet etc etc. Het is ben ik bang een ziektebeeld van iemand die het niet makkelijk heeft. Enige wat je hem wel kwalijk kan nemen is dat hij bewust slachtoffers kiest en die doelgericht benadert. Mooi praatje, geld pakken, en dan begint het spel net zolang tot mensen afhaken of bijbetalen dan mag je nog verder achter je staart aanlopen. Talloze keren beloofd hij iets maar telkens is er een nieuw excuus varierend van kleinkinderen tot “in beraad”, van advocaten advies tot “bijna gereed, morgen” en van “ik bel terug” tot ziekenhuis of bajesbezoek. Het is echt schaamteloos zoals ik schade heb geleden ik ben dom geweest en er vol ingetuimd, hij schrijft zelf een verklaring waar je dan in geloofd, het getekende exemplaar ligt altijd net thuis, krijg je nog of ligt in de kluis bij advocaat en notaris dat soort onzin. Ik was zoals onze koningin zou zeggen “een beetje dom”. Hans is sluw en boerenslim en neemt mensen gewoon bewust bij de neus alleen wat kwalijk is, is dat het mensen in de kwetsbare hoek zijn en hij ze pakt waar hij weet dat al veel zeer zit. Heel kwalijk maar komt vanzelf een keer terug, meerdere mensen hebben deze ervaring al en gek genoeg net als met Roctus komen die mensen elkaar vanzelf tegen. Het is niet anders maar om je vraag te beantwoorden; nee, ondanks alle beloften en schriftelijke toezeggingen is er nooit ook maar iets gekomen. Loze verhalen, onwaarheden en uiteraard zoals gebruikelijk in dit soort situaties en met dit soort technieken heb je het altijd aan jezelf te danken dat het niet komt; Hans is weer onheus bejegend of als je het vraagt dan “vraag je het verkeerd” of nog leuker hij is weer beledigd of je hebt hem ineens uitgescholden als je hem ergens mee confronteert (met zijn eigen handelen of beloften), ziekelijk maar gelukkig zijn wij als normale mensen niet de zieke.

  Mijn vader zegt altijd, die komt vanzelf de verkeerde tegen.

  Met vriendelijke groet,
  Mit freundlichen Grüßen,
  Best regards,

  Bob Ultee

  Like

 4. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: zondag 14 februari 2021 09:37
  Aan: HansMauritz@Home.nl
  Onderwerp: Schikkingsvoorstel

  Je koos dus liever voor faillissement dan voor openheid van zaken m.b.t. Hilversum? Goh, wat moeten we daar nu uit concluderen? En ook de overeenkomst met Faek wil je niet leveren? Dat is nog erger dan failliet gaan?

  Waarom heb je die minnelijke schikking tussen Joop v/d Hemel en notaris Van der Veen nooit getroffen? Liep je weer over naar de vijand?

  Hey Hans, Hoe kwam het nou dat je 4 maanden nadat ik mijn geld bij jou in bewaring had gegeven al niet meer terug kon betalen? Wat heb je met mijn poen gedaan?

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 15:35
  Aan: HansMauritz@Home.nl
  CC: ‘Geja’ (gejamauritz@gmail.com)
  Onderwerp: Jammer

  Jammer dat je de rechter niet hebt uitgelegd dat je de Hilversum verklaringen van o.a. Faek wel degelijk hebt. Ik had je eigenlijk effe moeten vragen waarom je die nooit hebt geleverd. Vergeten helaas! Maar ja, heeft in feite ook niks te maken met de 150 K die je van me gestolen hebt. Lijkt me namelijk ook zo in je eigen belang. Als ik bipolair ben dan ben jij een dief, psychopaat, leugenaar, oplichter, fantast, enzovoort. Kun je effe zeggen bij welke politieagenten je nu 4 keer bent geweest om aangifte tegen me te doen? Ik heb namelijk nog niks gehoord van de politie! Veel succes met je wraking!

  Stel een dief steelt een ton van je. En je doet aangifte tegen die dief. Dan zegt die dief: Dit is slechts een ordinaire wraakactie van mijn slachtoffer! Goed verhaal Hans!

  Wim

  Like

 5. Hans Palenlader zegt:

  Ik vat nou maar even een dubbele. Maar het blijft intens triest hoe Mauritz zich uiteindelijk heeft weten te afficheren.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s