Hoe Hans Mauritz zijn faillissement uitstelt:

From: J. Hans Mauritz – Home office

Sent: Tuesday, December 22, 2020 3:27 PM

To: Bakhuis & Wekking Advocaten

Subject: Vraag > Re: D200380 Dankbaar / Mauritz (faill.) [D200380_I21386946]

Geachte heer Bakhuis,

Onderstaande informatie bereikte ons reeds vorige week.

Welnu, ik vraag uw aandacht voor het volgende.

Zoals wellicht via uw cliënt bij u bekend heb ik enkele maanden geleden hem onverplicht een verklaring verstrekt omtrent mijn laatste bezoek aan mevrouw Terpstra, voorheen Vaatstra. Uw cliënt heeft hiermee zijn voordeel gedaan. Ook stelde ik hem in het bezit van een eerdere verklaring van Feik Mustafa waarvoor het zelfde geldt.

In mijn bezit is eveneens een cruciale verklaring zijdens Mustafa omtrent ‘de Hilversum-affaire’ zoals bij uw cliënt bekend. Uit de vele gesprekken en meerdere mails van uw cliënt wordt duidelijk dat hij broodnodig over deze verklaring wenste te beschikken. Ik heb daaromtrent de nodige, zeer moverende overwegingen een rol laten spelen en uw cliënt aangegeven, ook via zijn raadsman Stapel. deze verklaring slechts geclausuleerd te willen verschaffen. Nog voor ik een definitief besluit had genomen gooide uw cliënt de handdoek en de knuppel in het hoenderhok.

Inmiddels heb ik naar aanleiding van uw lopende rekest e.e.a. heroverwogen en ben doende met twee betrokken derde partijen tot een mogelijke afstemming te komen. E.e.a. hangt samen met de aantoonbare ‘geheimhouding op straffe van’  Met een van de twee bovenbedoelde partijen heb ik eerst op maandag 28 december a.s. een afspraak om tot overeenstemming en ontslag van geheimhouding te komen.

Reden waarom ik u vraag de rechtbank re verzoeken om een aanhouding van twee of vier weken zodat e.e.a mijnerzijds afgerond kan worden. Voor u en uw cliënt zou deze aanhouding niets uit moeten maken omdat hetgeen invloed heeft op het feit of uw verzoek al dan niet toegewezen wordt.

Ik ben me er van verzekerd dat het juist en vooral voor uw cliënt van belang is dat u de bovenbedoelde aanhouding aanvraagt,

Ik hoor graag p.o. van u

J. Mauritz

From: Bakhuis & Wekking Advocaten

Sent: Monday, December 21, 2020 9:21 AM

To: J. Mauritz

Subject: D200380 Dankbaar / Mauritz (faill.) [D200380_I21386946]

Geachte heer Mauritz,

Voor de goede orde bevestig ik u, dat ik namens de heer Dankbaar bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant heb verzocht u in staat van faillissement te verklaren.

De mondelinge behandeling vindt plaats op dinsdag 29 december a.s. te 10.00 uur in het gerechtsgebouw te Breda, aan de Stationslaan 10.

U zult hiervoor door de griffier van voornoemde rechtbank zowel bij aangetekend schrijven als per gewone post worden opgeroepen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Mr. M. Bakhuis

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: woensdag 23 december 2020 11:41
Aan: ‘Herman Bakhuis’
Onderwerp: RE: Vraag > Re: D200380 Dankbaar / Mauritz (faill.) [D200380_I21386946]

Mijne heren,

Hierbij mijn bevestiging voor akkoord om de behandeling niet uit te stellen.

De beweerde verklaringen van Faek Mustafa en de “Hilversum affaire” zijn worsten die hij mij al 2 jaar voorhoudt, maar nooit geeft. Zowel ik als mijn advocaat mr. Stapel zijn ervan overtuigd geraakt dat het gehele verhaal verzonnen is. Er bestaan geen verklaringen en de Hilversumse produktiemaatschappij bestaat ook niet. Zo wel, zou dat inderdaad te mooi zijn om waar te zijn. Bij Mauritz hebben we geleerd dat het dan ook inderdaad niet waar is.

Mvg

Wim

https://rechtiskrom.wordpress.com/2020/04/20/de-mysterieuze-tv-productiemaatschappij-van-hans-mauritz/

From: Wim Dankbaar

Sent: Monday, December 28, 2020 7:15 PM

To: ‘J. Hans Mauritz – Home office’ ; ‘Herman Bakhuis’

Cc: info@bakhuiswekking.nl

Subject: RE: Bevestiging en aanvulling > Fw: Afspraakbevestiging coronatest

Wat een doorzichtig verhaal weer! Net 1 dag voor de zitting aangevallen door Corona! Je afspraak die je vandaag had met “Hilversum” is die nog doorgegaan?

Maar je hebt je zin hoor! We verdagen de zitting.

Nu heb je dus nog een paar weken om de “cruciale” verklaringen van Faek en Hilversum op te hoesten!

Wim

Van: J. Hans Mauritz – Home office [mailto:HansMauritz@Home.nl]
Verzonden: maandag 28 december 2020 15:04
Aan: Herman Bakhuis
CC: Bakhuis & Wekking Advocaten
Onderwerp: Morgen / Corona / Belangrijk

Geachte heer Bakhuis,

Ik heb zojuist de rechtbank gebeld vanwege het volgende.

Heb sinds vrijdag alle heftige symptomen van Corona hetwelk  ook door de huisarts hedenmorgen is bevestigd. Enorme hoestbuien, 39 plus koorts, spiepijn, neusverkouden, smaakverlies.

De insolventiegriffie laat weten dat er bij die info morgen problemen kunnen ontstaan en dat alleen u aan kunt houden. Dat u dat waarschijnlijk niet zult doen (het vorige verzoek had slechts een praktische reden) is mij om het even omdat ik denkelijk afdoende ben voorbereidt. Het gaat er maar om dat u op de hoogte bent en de kans heeft gehad e.e.a naar belang in te schatten. een vergeefse reis vanaf A[Apeldoorn en Leiderdorp naar Breda wens je niemand toe.

U beschikt nu in ieder geval over deze informatie als dat morgen ook ter sprake komt en de exorbitante hoesbuien weleens zouden kunnen leiden tot een schorsing c.q. verdagen van de zitting.

Op zeer dringend advies van de huisarts heb ik inmiddels een spoedafspraak moeten maken voor een test bij de GGD. Deze vindt overmorgen (30/12) plaats om 10.00 uur bij de GGD te Raamsdonksveer. Een bevestiging daarvan ontvang ik nog hedenmiddag welke ik naar u zal doorleiden. Aangezien deze bevestiging mogelijk per SMS komt (zo liet men weten) graag opgaaf van uw mobiele nummer zodat ik de bevestiging kan doorsturen.

Inmiddels verblijft

J. Mauritz

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s