Zittingsverslag 17 december, rechters beledigd?

In het vorige artikel had ik de zitting reeds aangekondigd. Vanwege de Corona lockdown heb ik niemand uitgenodigd. Omdat bezoekers er toch niet bij mogen zijn. Toch kwam er één trouwe volger, die er niet in mocht vanwege de maatregelen. Voor niks dus! Toch bedankt Erik!

Eerst zal ik de pleitnota van mijn advocaat Stapel geven. De pleitnota van de Staat is hier te lezen.
In het volgende artikel komt mijn pleidooitje. Dat was natuurlijk vuurwerk. Uiteraard wist ik dat ik de rechters zou beledigen. Mijn maatje Rob Scholte zei daarvan:

Van: Rob Scholte
Verzonden: woensdag 16 december 2020 19:53
Aan: Wim Dankbaar
Onderwerp: Re: pleidooi

Steengoed pleidooi!!!!

Komplimenten!!!

Zo is het en niet anders.

Kijk dit even https://www.npostart.nl/2doc/16-12-2020/KN_1718248.

Vanavond op TV.

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Gerechtshof Den Haag

Zitting van 17 december 2020

Zaaknummer: 200.279.135/01

  

Pleitnotities van mr T.J. Stapel

inzake:

 

W.J. DANKBAAR

                                    wonende te Overveen

                                                                                  appellant

advocaat: mr T.J. Stapel te Haarlem

tegen:

  

STAAT DER NEDERLANDEN

gevestigd te Den Haag

geïntimeerde

advocaat: mr S.J.M. Bouwman te Den Haag                                                                     

**********************************

  

  1. Zoals al in het beroepschrift naar voren is gebracht, is Dankbaar zich bij het indienen van het verzoek om een getuigenverhoor terdege bewust geweest van de gronden waarop dat toewijsbaar is en van de aan een dergelijk verzoek klevende beperkingen. Een getuigenverhoor strekt ertoe om bij een eventueel bij de rechter aanhangig te maken geding vooraf helderheid te krijgen omtrent de feiten, teneinde de verzoeker in staat te stellen zijn positie beter te kunnen beoordelen alvorens hij tegen de wederpartij al dan niet een dagvaardingsprocedure begint. Het gevraagde getuigenverhoor was heel duidelijk niet bedoeld om feiten te doen ophelderen ten behoeve van een procedure bij een andere rechter. De veronderstelling dat hij het getuigenverhoor wenst om de uitslag van de tegen hem gevoerde straf- en civiele zaken te veranderen is dan ook onjuist.
  1. Weliswaar zal een getuigenverhoor mogelijk kunnen leiden tot een herziening van de vonnissen in de tegen Dankbaar gevoerde civielrechtelijke en strafrechtelijke procedures, maar dat is niet het primaire doel van het gevraagde getuigenverhoor. Het primaire doel is om aan te tonen dat hij op valse aangiftes is vervolgd en derhalve de Staat onrechtmatig tegen hem heeft gehandeld en uiteraard om boven water te krijgen wat er in 1999 nu precies is gebeurd in het strafrechtelijk onderzoek naar de moord op M. Vaatstra.
  1. Met name het eerste doel, het willen kunnen aantonen dat hij op valse aangiftes is vervolgd, komt voor een buitenstaander wellicht heel dicht bij het willen overdoen van de strafzaak, maar welbeschouwd is het iets geheel anders. Dankbaar wil niet in de eerste plaats de strafzaak overdoen, maar meent wel te kunnen aantonen, dat hij op valse aangiftes is vervolgd, aangiftes waarvan het OM/ de Staat had moeten weten dat ze vals waren en derhalve niet tot vervolging hadden mogen leiden. De gevraagde getuigenverhoren zouden dat kunnen ophelderen. Dankbaar is ervan overtuigd dat tijdens de verhoren naar voren zal komen dat de toedracht van de veelbesproken moord een andere is dan algemeen wordt aangenomen, waarmee vervolgens ook zal blijken dat de tegen hem gedane aangiftes onjuist moeten zijn geweest. Natuurlijk kan dat laatste wellicht leiden tot een herziening van de strafzaak, maar het zal in de eerste plaatst leiden tot de conclusie dat bepaalde gegevens over de strafzaak al vanaf 1999 verborgen zijn gehouden.
  1. En hiermee komen we meteen aan de kern van de hier aan de orde zijnde problematiek. Dankbaar stelt al jaren dat de toedracht van de moord op Marianne Vaatstra een andere is geweest dan algemeen wordt aangenomen. Over deze kwestie heeft hij in 2014 een boek uitgebracht en ook veelvuldig gepubliceerd op zijn website. Zijn visie op de toedracht van de moord en het strafrechtelijk onderzoek naar die moord heeft tot veel kritiek geleid en uiteindelijk tot verschillende civiele procedures en twee strafzaken tegen hem. Dankbaar heeft – zeker na de veroordeling van Jasper S. – de schijn tegen en wordt beschouwd als complotdenker. Dankbaar verzet zich tegen deze kwalificatie, die hem impliciet (en wellicht een enkele keer expliciet) in alle juridsche procedures en in de strafzaken steeds weer wordt tegengeworpen. Ook in deze zaak blijkt uit de inhoud van de processtukken van de Staat dat men Dankbaar niet serieus neemt. We hebben te maken met een complotdenker, dus alles wat hij naar voren brengt is onzin en moet worden bestreden, zo vertaal ik in niet-juridische bewoordingen de proceshouding van de Staat.
  1. Hierbij moet worden bedacht dat het begrip complotdenker de laatste tijd nogal een vlucht heeft genomen, denk bijvoorbeeld aan de mensen die niet willen dat het 5G-netwerk in gebruik wordt genomen en natuurlijk aan de mensen die het probleem van het coronavirus ontkennen. Door dit soort verschijnselen is men anders en kritischer gaan denken over complotdenkers in het algemeen en daar ondervindt Dankbaar helaas de nadelige gevolgen. Dankbaar wil hier benadrukken dat hij allesbehalve een complotdenker is. Hij is in dit ene geval na zeer uitgebreid en gedegen onderzoek en nadat hij vele betrokkenen heeft gesproken tot de conclusie gekomen dat de toedracht van de moord een andere moet zijn geweest dan wat algemeen wordt aangenomen.
  1. Helaas krijgt Dankbaar op geen enkele manier een voet aan de grond bij al zijn pogingen om over deze kwestie getuigen gehoord te krijgen, terwijl hij er van overtuigd is dat getuigenverhoren hem het broodnodige bewijs kunnen verschaffen voor zijn afwijkende visie. In het beroepschrift heeft Dankbaar gesteld dat het ook in het algemeen belang is dat de gevraagde getuigen worden gehoord, in reactie waarop namens de Staat naar voren is gebracht dat een getuigenverhoor in het algemeen belang niet mogelijk is en dat Dankbaar geen eigen, individualiseerbaar belang heeft bij het gevraagde getuigenverzoek. Dat laatste is niet juist, want juist door alles wat er in de afgelopen jaren over hem heen is gekomen aan kritiek en rechtszaken heeft Dankbaar een individualiseerbaar belang gekregen bij een getuigenverhoor. En – nogmaals – dan gaat het niet om het belang de uitkomst van de straf- en civiele zaken aan te vechten, maar om het belang nu eindelijk eens serieus te worden genomen en op zijn minst in de gelegenheid te worden gesteld zijn allesbehalve lichtzinning tot stand gekomen conclusies te kunnen laten toetsen aan de werkelijkheid door middel van getuigenverhoren.
  1. Dankbaar bestrijdt ook de steling dat hij misbruik maakt van procesrecht en er sprake is van een “fishing expedition”, zoals al in het beroepschrift uiteen is gezet. Van veel gevraagde getuigen weet Dankbaar immers al wat ze zullen gaan zeggen en dus er is geen sprake van een wens om getuigen te laten opdraven om vervolgens op goed geluk af te wachten wat ze zullen gaan verklaren.
  1. Conclusie: Dankbaar blijft van mening dat zijn verzoek om een getuigenverhoor ten onrechte door de rechtbank is afgewezen.

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

Een reactie op Zittingsverslag 17 december, rechters beledigd?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s