De onmetelijke corruptie van Yehudi Moszkowicz

In vorige artikelen had ik het al duidelijk gemaakt, dat Yehudi en zijn adjudantje Rinie Hoogendoorn de meest corrupte, leugenachtige advocaatjes van Nederland zijn.  Maar ik zal het het nog even duidelijker maken, zodat er geen misverstand meer over kan bestaan.

Let wel, dit schoffie in toga, heeft mij ruim een miljoen lichter gemaakt, zogenaamd uit naam van Maaike Tersptra, de moeder van de in 1999 verkrachte en vermoorde Marianne Vaatstra. Er staat dus nogal wat op het spel!

Eerst nog even laten zien wat voor een relatie ik met Maaike had en heb:

Hoe kan ik nu overtuigend bewijzen dat Yehudi Maaike Terpstra niet vertegenwoordigt? Welnu, dat kan eenvoudig door er één detail uit te halen. Het emailtje dat volgens Yehudi door Maaike aan mij is gestuurd op 20 november 2o12, 2 dagen nadat Jasper Steringa werd aangehouden:

From: Maaike Terpstra

Sent: dinsdag 20 november 2012 14:57

To: wim dankbaar

Subject: RE: Maaike, waarom Jasper S niet de dader KAN zijn. Laat je niet ringeloren door het OM.

“voor de laaste keer LAAT ME MET RUST, ik wil NOOIT geen contakt meer met jou en je bende incl Klaske”

Yehudi weet donders goed dat Maaike aan Klaske heeft gezegd dat deze email door haar dochter Ineke van Maaike’s  laptop is gestuurd, nadat zij op die woensdag de laptop van Maaike in beslag had genomen. Dat heb ik immers in de diverse procedures naar voren gebracht. Nu even goed opletten wat er in 2017 gebeurt. Yehudi brengt de email in de publiciteit bij RTL Boulevard als volgt:

Hij liegt dus ten eerste dat de email afkomstig is van Maaike.

Ten tweede: De schrijffouten ‘laaste’ en ‘contakt’ zijn verbeterd naar ‘laatste’ en çontact’ en ‘je bende incl Klaske’ moest worden weggelaten omdat zij een bewezen, jarenlange vriendin van Terpstra is, waarmee de geloofwaardigheid dat Terpstra de auteur is meteen onderuit zou worden gehaald. Overigens is mevrouw Terpstra ook behoorlijk literair onderlegd en zou zij nooit de fout van een dubbele ontkenning maken. “NOOIT geen” betekent in feite ALTIJD! Het gaat dus hoe dan ook om malicieuze manipulatie van de bovenste plank! Alleen al met deze actie zijn gedragsregels (a,b en c) voor een advocaat overtreden.

Dit is dus valsheid in geschrifte in optima forma! Bovendien is het LASTER jegens Wim Dankbaar, omdat Yehudi WEET dat het niet de waarheid is, maar er ruchtbaarheid aan geeft op landelijke TV!

Anders gezegd: Yehudi Moszkowicz weet dus HEEL GOED dat hij liegt! En die leugen hield hij ook nog vol tegen de rechter! Hij bleef beweren dat Maaike de auteur is van de email! Liegen tegen een rechter is óók een overtreding van de advocatenwet! Yehudi bewijst zelf dat hij willens en wetens loog, door de email te veranderen door de schrijffouten te verbeteren en het zinsdeel ‘je bende incl Klaske’ weg te laten.

Nu begrijpt u ook waarom hij koste wat kost een getuigenverhoor van Maaike probeert te voorkomen. Hij weet immers dat Maaike in een getuigenverhoor NOOIT zal durven te bevestigen dat zij de auteur van de email was. Dan wordt hij zelf ontmaskerd als de charlatan en corrupte leugenaar die hij is! Dan wordt bewezen precies wat ik zeg! Let wel, deze valse email van Ineke, gewoon een vals bewijsstuk, is de pijler onder zijn procedures tegen mij! Het is ook de pijler onder het contactverbod! Hoezo onrechtmatig procederen zonder mandaat van Maaike?

Nu begrijpt u ook waarom Yehudi Moszkowicz deze vragen niet durft te beantwoorden en het Maaike verbiedt om te antwoorden:

– Wie of wat is uw bron voor de aanname dat Maaike Terpstra de auteur is van de email die u via RTL Boulevard in de publiciteit heeft gebracht?

– Wat is uw overweging geweest om de email te veranderen en een zinsdeel weg te laten?

– Stelt u zich nog immer op het standpunt dat Terpstra de auteur is van de email?

– Hoe kunt u bewijzen dat u de publicatie van het dagboek door Micha Kat met Terpstra heeft besproken?

– Heeft u Terpstra op de hoogte gebracht van uw overeenkomst met Micha Kat van  7 april 2014? Zo nee, waarom niet? Zo ja, had dit haar instemming?

– Wat was uw overweging om de publicatie van Micha Kat ongemoeid te laten, anders gezegd goed te keuren of althans te gedogen?

– Wat was Terpstra’s overweging om niets te ondernemen tegen Micha Kat voor de openbaarmaking van haar dagboek?

– Hoe rijmt u dit met een adequate belangenbehartiging van Terpstra?

– Waarom heeft u wel gerechtelijke stappen ondernomen tegen Dankbaar in de wetenschap dat het letterlijke dagboek reeds maandenlang door Micha Kat openbaar was gemaakt?

– Hou verantwoordt u het proces tegen Dankbaar en het innen van (vermeend) verbeurde  dwangsommen voor openbaarmaking van het dagboek, in de wetenschap dat het dagboek reeds door andere partijen als Micha Kat openbaar was gemaakt met uw kennelijke instemming? Anders gezegd, wat is het verschil tussen Kat en Dankbaar?

– Waarom heeft u Micha Kat niet op zijn minst gesommeerd om het dagboek van zijn website te verwijderen?

– Wat vindt Terpstra ervan dat u, of althans uw kantoorgenoot Hoogendoorn, ook Faek Mustafa vertegenwoordigt die haar dochter 2 weken voor dood heeft bedreigd met een keeldoorsnijdend gebaar?

Tsja, en Rinie Hoogendoorn heeft nu ook opeens mandaat om Maaike te vertegenwoordigen? Om een klacht tegen mijn advocaat in te dienen? En Yehudi trekt zijn handjes daarvan af? Durft niet eens de verantwoording te nemen? Wat zou Maaike daarvan zeggen in een getuigenverhoor? Geen nood! Binnenkort is Maaike dood! Net zo lang rekken en strekken tot ze niks meer kán zeggen!

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

Een reactie op De onmetelijke corruptie van Yehudi Moszkowicz

  1. hansholtrop zegt:

    Wim, je bent weer scherp als een geslepen mes. Yehudi is en blijft een JINO. Hij is en blijft een Jood. Daar kan niets aan veranderd worden. Dat hij zijn wortels te schande maakt is en blijft treurig.

    Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s