Yehudi Moszkowicz representant voor Maaike Terpstra?

In een eerder artikel had ik al wat gesprekken met Goos Kooistra laten horen over zijn bezoek aan Maaike in november 2018. Ik vond het opportuun om hem nog wat vragen te stellen. Dit laatste gesprek stipuleert nogmaals dat Yehudi Moszkowicz alles bij elkaar liegt en NIET de belangen van Maaike vertegenwoordigt, maar de belangen van de Staat. Helder is dat Maaike de versie van de moord zoals die ons is gevoerd door de Staat, niet gelooft en dat zij het prima vindt dat Wim Dankbaar de ware toedracht van de moord onder de aandacht blijft brengen. Toch liegt Moszkowicz op landelijke TV dat zij vrede met de huidige oplossing heeft en Wim een verschrikkelijke lastpak vindt. Hoe duidelijk is het dan dat Moszkowicz haar niet vertegenwoordigt? Hoe duidelijk is het dan Maaike geen cent heeft gekregen van de 7 ton van Wim?

 

Pauw : Yehudi Moszkowicz, U bent de advocaat van Maaike Tersptra hè, de moeder van Marianne. Eerst even eh: Er is iemand veroordeeld, dat is Jasper S. (Yehudi knikt) Is er voorzover U dat kunt overzien enige reden om te twijfelen aan zijn schuld ?

Yehudi Moszkowicz : Nee, om drie redenen, Er is een honderd procent DNA match, hij heeft bekend … volmondig en hij is niet in hoger beroep gegaan tegen de achtien jaar gevangenisstraf. Nou, met name dat laatste is doorgaans een indicatie dat iemand, uh ja, wel uh vrede, uh,  heeft met de straf die hem is opgelegd. Dat doen mensen doorgaans als ze het ook hebben gedaan.

Pauw : Toch zijn er dus die twee mannen, in ieder geval, die zeggen nee, die Jasper S., die heeft het niet gedaan. Wij denken te weten wie het wel gedaan hebben, namelijk een aantal azielzoekers.

Bram de Waal kan er ook wat van om het woord van de Staat te spreken, uiteraard ook weer zonder wederhoor van Wim en Maaike:

Pauw: Dit zijn deze twee mannen die dat, die dat vinden.

YM: Ja

Pauw: Op grond van wat, eigenlijk ?

YM: Dat is een hele goeie vraag. Uhm, jah, het begint met een beetje met een, een  raar telefoontje eigenlijk, uhm, uhm, dertien jaar onzekerheid voor die familie. Eh, toen kwam na het DNA verwantschap onderzoek en die uitslag, toen was er een honderd procent match met Jasper Scheringa en daags na die match – de familie was natuurlijk wat dat betreft ontzettend opgelucht hè; we hebben eindelijk duidelijkheid – heeft de heer Dankbaar, uh mevrouw Terpstra, toen nog mevrouw Vaatstra, opgebeld en gezegd:  je denkt toch niet dat Jasper Steringa de moordenaar is hè ? Uh, zij hadden contact, omdat in die dertien jaar die familie natuurlijk graag wilde weten wat er nou was gebeurd met hun dochter.

(Wim: Terpstra heet al sinds 2006 Terpstra, niet Vaatstra. In dat jaar is ze gescheiden. Overigens heb ik haar niet gebeld, maar ge-emaild.) 

En deze heren, met name de heer Dankbaar, waren zogenaamde burgerspeurders, uh en die zeiden, we hebben bepaalde ideeën, we hebben een bepaalde theorie – toen al –uhm, dus toen waren ze nog ontvankelijk voor die ideeen; toen kwam die DNA-match en toen werd het raar en ze hebben dat niet meer losgelaten. Op het uh, op het uh, fanatieke af, uh ja fanatisme eigenlijk, dat is wat er gebeurt,

Pauw: Van deze twee. Dat is hij. Uhm, die meneer Dankbaar die – op z’n eigen site noemt hij U trouwens een vals konkelend kutventje.

YM: Ja!

[…………….]

YM: Nou kijk, deze mensen hè – en dan heb ik het over de familie Vaatstra – die kiezen voor de koninklijke weg. Uh, het zijn mensen met waardigheid. Ze verlagen zich niet tot eigenrichting, bijvoorbeeld dat ze er een keertje naartoe zouden gaan. Uhm, zij kiezen ervoor om bijvoorbeeld, uh, uh, als daar reden toe is, want der is veel overleg, om uh,een contactverbod te vragen aan de rechter. En in Nederland moet je best wel echt je best doen, wil je een contactverbod krijgen. Uhm, en deze man heeft voldoende z’n best gedaan, hij heeft tegen de wil van mijn cliente haar dagboek gepubliceerd.       Uhm, toen we daarvoor een procedure waren gestart heeft die rechter, de kortgedingrechter al in dat vonnis gezegd “Pas op, er komt een moment dat een rechter je ook een contactverbod gaat opleggen”. Uh, en dat moment kwam inderdaad, uh, en daarbij zijn, uh, nog een antal andere, uh, uh verboden en geboden opgelegd. En die rechter dacht “Nou, Ik ga deze man een hele hoge dwangsom opleggen voor elke keer als hij zich niet aan het vonnis houdt”. Twintigduizend euro, let wel,  per gedraging. En dat hield hem niet tegen.

Pauw: Want hij betaalt dat gewoon?

YM: Nou ja uhm, hij heeft dat moeten betalen, want dat is de consequentie als je je niet houd aan het vonnis, dus dan wordt er een deurwaarder op afgestuurd en die legt beslag op die rekening en uiteindelijk is er vijfhonderdduizend uh, euro uhm, al verbeurd; dus dat is die man kwijt, een half miljoen.

(Wim: De aap komt uit de mauw. Wim betaalt niet gewoon, Moszkowicz pakt het af.)

Pauw: Dus dat is die man dan kwijt. Ik geloof dat dat het enige positieve in dit verhaal is. Dat komt dan ten gunste van de familie Vaatstra.

YM: Ja, voor mevrouw Terpstra.

Pauw: Ja, voor mevrouw Terpstra.

(Wim: Terpstra heeft geen cent van die 7 ton gezien. Ging allemaal naar haar kinderen na aftrek van vorstelijk declaraties van Moszkowicz.)

YM: Ja, want zij was in dat geval de eiser. En dat is één procedure en dan hebben we nog het, het  dagboek, uh, dat mocht ie niet publiceren. Dat heeft ie toch gedaan, toen moest ie het vernietigen en toen wilde die dat niet en toe heeft ie weer dwangsommen verbeurd voor een ton, inmiddels, dus dan zitten we inmiddels al op zes en dan hebben we nog een paar andere uh, losse procedures, laten we zeggen dat we goed tegen de zevenhonderdduizend euro zitten. Een normale burger, die is al bang als die vijf mille kwijt is. Deze man is niet tegen te houden.

(Wim: Wijselijk brengt Moszkowicz deze vragen niet aan de orde:

– Wat was uw overweging om de publicatie van Micha Kat ongemoeid te laten, anders gezegd goed te keuren of althans te gedogen?

– Wat was Terpstra’s overweging om niets te ondernemen tegen Micha Kat voor de openbaarmaking van haar dagboek?

– Hoe rijmt u dit met een adequate belangenbehartiging van Terpstra?

– Waarom heeft u wel gerechtelijke stappen ondernomen tegen Dankbaar in de wetenschap dat het letterlijke dagboek reeds maandenlang door Micha Kat openbaar was gemaakt?

– Hou verantwoordt u het proces tegen Dankbaar en het innen van (vermeend) verbeurde  dwangsommen voor openbaarmaking van het dagboek, in de wetenschap dat het dagboek reeds door andere partijen als Micha Kat openbaar was gemaakt met uw kennelijke instemming? Anders gezegd, wat is het verschil tussen Kat en Dankbaar?

– Waarom heeft u Micha Kat niet op zijn minst gesommeerd om het dagboek van zijn website te verwijderen?)

Vrouwensten en mannenstem van aanzittenden :

Vrouwenstem: Zijn er dan meer mensen die hem financieren?

Mannenstem :  Is ie soms miljonair of zo?

YM: Hij is uiteindelijk rijk geworden met ICT.

Pauw : In tweeduizendveertien, wil ik eens even laten horen als je het goed vind, toen hebben ze dat boek, dat je net noemde, Het Verboden Dagboek van Marianne Vaatstra – ze hebben nu trouwens plannen om deel twee uit te brengen, ook hè  . . . .

YM: Klopt, ja.

[……….]

Pauw:  Ze zijn dus zeven ton kwijt. Ze komen nu met een tweede boek aan, uh, geloof ik. Nou dat gaat ze ook weer een hoop geld kosten. Het enige voordeel voor U is dat U daar ook weer goed betaald kan worden door, door uh Marianne Vaatstra haar moeder die U inhuurt.

YM: Nou ja, dat is een misverstand dat ik nou uit de wereld wil helpen. In principe word ik, uh, uh, op basis van pro deo, uh, gefinancieert. Dus, uh, mevrouw Vaatstra die – excuus Terpstra – die is gewoon  AOW-tje en, en uh, zij schakelt mij in omdat het pure noodzaak is. En,uh, ik kan zeggen voor een advocaat is het leuk om te procederen. Nou, ik kan U zeggen als ik van één zaak zou willen dat het eindigt dan is het deze. Uh, want elke keer dat ik mijn cliente aan de telefoon heb, dat doet gewoon pijn in m’n hart. Die mevrouw die moet nu al bijna twintig jaar, uh telkens geconfronteerd – ongewild – met de gruwelijke moord en verkrachting van haar dochter. Dat moet stoppen.

(Wim: Hier verlult Moszkowicz zich. Op dit moment heeft hij al 7 ton van Wim geroofd, zogenaamd ten bate van Maaike. Hoe kan hij dan nog pro deo procederen als zijn cliënte bijna miljonair is geworden dankzij Wim? Dat hij Maaike elke keer aan de telefoon heeft is ook een leugen. Hij heeft haar NOOIT aan de telefoon! Alles wordt geregeld door Bauke en haar kinderen.)  

Pauw: Je zou toch denken dat een rechter een nog . . . . desnoods, zet ze in de gevangenis.

YM: Maar ja, er zijn ook strafrechtelijk vervolging . . . .Overigens is de familie Vaatstra niet de enige partij die eh, eh, problemen heeft met deze mensen, want in dat boek daar wordt iemand gewoon eh, aangewezen eh, als moordenaar en die  heeft natuurlijk een aanklacht  ingediend van smaad en laster. Daarvoor zijn ze veroordeeld.

 

Pauw: Dan betalen ze weer wat en klaar.

YM :

Nee, daar hebben ze gevangenisstraffen voor gekregen. Eh, eh, meneer Mauritz – dat is degene met de bril op z’n hoofd , niet op z’n neus – die heeft er al voor vastgezeten, die heeft z’n straf uitgezeten. De heer Dankbaar die is daarteen in beroep. Dan loopt er nog een andere strafrechtelijke procedure. Overigens, op het moment dat hier die boeken werden uitgedeeld, toen is dat tot een confrontatie gekomen tussen  eh, de heer Mauritz en één van de broers van Marianne. Doen ze notabene aangifte. Moest mijn client zich ook nog voor de strafrechter verantwoorden. Hij werd vrijgesproken, overigens, laten we dat duidelijk hebben hè. Ook dat doen ze dus.

(Wim: Mauritz kreeg een baksteen naar zijn hoofd van Johan Vaatstra. De steen raakte zijn bril die hierdoor vernield werd. Een paar cm naar rechts en Mauritz had dood geweest kunnen zijn.  Is het dan logisch dat Mauritz aangifte van poging tot doodslag doet? Wat onlogisch is, is dat Johan werd vrijgesproken. Maar ja, de familie Vaatstra mag niet in diskrediet komen, want met uitzondering van Maaike, doen ze nu precies wat de Staat wil.)

Hans van der Togt (BN-er) aanzittend.(verder HvdT) :

Maar zeggen ze nou ook te weten wie de daders . . . .

YM: Ja zeker.

HvdT: met namen en toenamen  . . .?

YM: Ja, ja zeker.

HvdT : En die lopen daar nog rond in dat asielscentrum?

(Pauw, YM en HvdT praten onverstaanbaar door elkaar.)

YM : Het is interessant om te weten, eh, hoe de theorie is. Het zijn eh,als ik het goed heb, twee Irakezen die in de caravan van een Duitser, eh een snuffmovie hebben gemaakt en vervolgens zijn deze vermeende daders, uhm, uhm, door mensen bij justitie van het hoogste niveau, waaronder Joris Demmink, het land uit gesluist.

Pauw : Complotdenkers, eh,eh, die, die eh, gestopt moeten worden. Dat, dat lukt de rechtmacht in, of de rechtstaat in die zin wel maar het kost een hoop geld en, en het leidt vooral tot heel veel narigheid bij de nabestaanden. Dank voor de aandacht.

YM:  Graag gedaan.

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

2 reacties op Yehudi Moszkowicz representant voor Maaike Terpstra?

 1. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: donderdag 10 december 2020 13:51
  Aan: ‘bram.de.waal@eenvandaag.nl’; lammert.de.bruin@eenvandaag.nl; ‘marc.schrikkema@eenvandaag.nl’; ‘Pieter Omtzigt’ (P.omtzigt@tweedekamer.nl); g.wilders@pvv.nl; terp65@msn.com
  CC: ‘rene.van.brakel@eenvandaag.nl’; k.voskuil@ad.nl; Sanne Terlingen (S.Terlingen@vpro.nl)
  Onderwerp: RE: Uitnodiging

  Hoi Bram,

  Misschien durf je eens aan Maaike te vragen of ze nog achter jullie uitzendingen uit 2010 staat?

  https://rechtiskrom.wordpress.com/2020/12/10/yehudi-moszkowicz-representant-voor-maaike-terpstra/

  Mvg

  Wim “ontzettend eigenwijze kerel” Dankbaar

  Like

 2. Wim Dankbaar zegt:

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s