Een emailwisseling met Hans Mauritz

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: vrijdag 20 november 2020 14:56
Aan: ‘J. Hans Mauritz – Home office’
CC: ‘Thijs Stapel’
Onderwerp: RE: Mail 01 > Re: Wat constatering > Re: Constatering

Hans, Je vindt het zeker niet erg als ik deze emailwisseling online zet?

En als ik vraag of Moszko iets weet van zijn pogingen om Hilversum tegen te houden, heb je daar bezwaar tegen?

Wim

 

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: donderdag 19 november 2020 12:13
Aan: ‘J. Hans Mauritz – Home office’
CC: ‘Thijs Stapel’
Onderwerp: RE: Mail 01 > Re: Wat constatering > Re: Constatering

Hans, Thijs,

Je wilt graag dat Thijs zich een beeld vormt op basis van mijn ‘halve waarheden’? En die zijn erger dan jouw hele leugens? Zie mijn commentaar (bold en cursief) tussen je tekst.

 

Van: J. Hans Mauritz – Home office [mailto:HansMauritz@Home.nl]
Verzonden: vrijdag 13 november 2020 14:23
Aan: Wim Dankbaar
CC: ‘Thijs Stapel’
Onderwerp: Mail 01 > Re: Wat constatering > Re: Constatering

(Thijs, ik stuur je de komende uren enige kopieën van mail aan Wim zodat je je een beeld kunt vormen. De halve waarheden (erger dan een hele leugen) die jou bereiken doen de zaak geen goed. Vandaar)

(Wim, wacht even met reageren. Hierna nog enkele mails die er toe doen)

Wim,

Zoals je hieronder kunt lezen ben ik al twee weken serieus doende de clausules waaronder zorgvuldig te beschouwen. Wat jou betreft moet ik kennelijk na alle ervaringen maar gewoon meewerken aan je verzoek. Nou, de angst is me om het hart geslagen na lezing van je mails van de laatste 10 dagen. Ik kom daar nog op terug.

Wat zijn de clausules waaraan je gebonden bent en wie heeft je die opgedragen? Heb je bewijs van de overeenkomst met wie? Je suggereert dat je iets getekend hebt, ik neem aan dat je een exemplaar voor je eigen archief hebt. Ben je zeker ook kwijtgeraakt? Wat is precies de sanctie die je boven het hoofd hangt als je beweerde clausules schendt? En waarom zou je daar bezorgd over zijn? Jouw mysterieuze “Hilversum” wil kennelijk angstvallig anoniem blijven, maar als je afspraken breekt komen ze wel uit de bosjes met een dagvaarding? En wat willen ze dan? Mijnheer Mauritz, u heeft verklaringen naar buiten gebracht van getuigen die een heel ander licht werpen op één van de meest gepubliceerde moordzaken van de eeuw?  Dat was niet de bedoeling! Die wilden we onder de pet houden!  Echt geloofwaardig, Hans!   

Voor nu:

Stephanie Apon, ex van Spencer, door jou verknald terwijl ik er bijna was…. Alleen maar om te checken of ik de waarheid sprak en zo nee me daarmee onderuit te halen. Dat was dus belangrijker dan de waardevolle ontwikkelingen rond Apon

Ze heet Apol. Je schrijft het twee keer verkeerd als Apon. Dat maakt het heel waarschijnlijk dat je met haar gesproken hebt, laat staan dat ze een verklaring heeft afgelegd.  

De Brandweercommandant: de luiken gingen dicht na jouw belletje. Alleen maar om te checken of ik de waarheid sprak en zo nee me daarmee onderuit te halen. Dat was dus belangrijker dan de waardevolle ontwikkelingen rond de fik bij Wolfgang

Knap hoe jij alle mensen/getuigen die met jou gesproken zouden hebben voor je beweerde uitzendingen van “Hilversum” tegenover mij kunt laten liegen. Ook zo vreemd dat ze alleen aan jou heikele  zaken zouden toevertrouwen. Net of jouw reputatie van betrouwbaarheid beter is.

Jan Jan de bewaker. Door jou om zeep geholpen. Heb je zelf toegegeven. Publicatie op je site waarna de directie in Zwolle (PI) de zaak dicht timmerde)

Zeker ook geen bewijzen dat je met Jan Jan gesproken hebt?

Hilversum verziekt door alles en iedereen op het mediapark te bellen en meer van dat soort kamikazeacties zoals alle publicaties op je site. Alleen maar om te checken of ik de waarheid sprak en zo nee me daarmee onderuit te halen. Dat was dus belangrijker dan de waardevolle ontwikkelingen aldaar.

Hoe kun je iets verzieken dat niet bestaat?

Ik had Peter Poot heilig beloofd (en meer) om e.e.a. niet et je te delen. Je belde Poot en blies de zaak op. Heeft me heel veel geld gekost na 2 jaar arbeid met Huber.  Alleen maar om te checken of ik de waarheid sprak en zo nee me daarmee onderuit te halen. Dat was dus wederom belangrijker dan de waardevolle ontwikkelingen die ook jou het nodige had opgeleverd.

Dus als Peter Poot tegen mij zegt dat hij de laatste jaren geen contact meer met je heeft, laat staan over een vasstellingsovereenkomst. dan liegt hij? En jij kunt natuurlijk geen bewijzen leveren voor je beweerde veelvuldige contacten met hem over de “Poot deal”? Als je die nu wel had, hoe kan ik het dan verknallen?

Publicatie Goos waardoor Mosko via Notaris de zaak dicht timmerde. Je hebt zelf later verklaard dat dat niet zo slim was. Wat heet.

Die slag is u, ware het niet dat in een normale zaak met objectieve rechters Moszko het nooit had kunnen dichttimmeren zoals jij dat noemt. En dan te bedenken dat jij beweert op bewijs te zitten dat hij de uitzendingen van “Hilversum” heeft tegengehouden. Kijken of hij het dan ook had kunnen dichttimmeren!

Je hebt een geheimhoudingsverklaring  getekend op straffe van 10 mille per overtreding waarvan er destijds 9 zijn verbeurd. In onze rechtszaak omschreven bij eis in reconventie. Die eis hebben wij om proces technische reden laten vallen. Bijzonder dat de rechter toch ook m.b.t. deze reconventie vonniste terwijl in het PV van de zitting toch echt die intrekking omschreven was. Een misslag van jewelste. Corrupt zoals jj dat zou noemen maar nu dan corrupt in jouw voordeel en dan is er niets aan de hand. Ongelooflijk

De verklaringen die je hebt verkocht aan mij voor 4000 bleken later gewoon vals te zijn en niets waard. Dus je verkoopt een kat in de zak maar toch jank je over vermeende overtredingen? Zeker vergeten dat de eerste keer dat ik ze publiceerde, je vanuit de bajes belde dat het een goede zet was?  

Het belangrijkste: ondanks mijn heilige beloften aan Feik maakte je kort  na verschijning van ons boek de identiteit van ‘Piet’ op je site openbaar. (En dat alleen maar om een paar rollen te overtuigen van je gelijk) Vanaf dat moment is werkelijk alles fout gegaan inclusief de alsnog weigering van Feik de verklaring te deponeren. Ook in de rechtszaken erna heeft dit steeds een cruciale rol gespeeld..

Je bent in de war, maat. Ik heb pas in oktober 2014 Faek’s naam onthuld, NADAT en OMDAT bleek dat je de beweerde kluisverklaring  uit maart 2014 niet had en dus ook niet kon leveren. Je bent je eigen leugens gaan geloven. Ik geloof dat het Goebbels was die zei: Beschuldig de andere kant van waar je zelf schuldig aan bent.

Enfin, met bovenstaande als ervaring is het logisch dat ik zeer weloverwogen te werk diende te gaan als het gaat om mijn hulp aan jou als het gaat om de cruciale verklaring van Feik als in mijn bezit. We overwogen samen en bodemzaak te beginnen tegen Maaike en/of Mosko (separaat of gevoegd) daar waar ik dat zelf al 3 maanden in de steigers had staan.

In de steigers had staan? Typisch weer een vage Mauritz uitdrukking. Je beweert trouwens al meer dan een jaar dat je een bodemzaak tegen Maaike en Moszko aan het voorbereiden bent. Geen woorden maar daden is een gezegde dat jij niet kent.

Ergo: gezien bovenstaande is de garantie dat de verklaring niet vroeg- en ontijdig op je site wordt gegooid zo ongeveer nul. Bij publicatie slinken mijn kansen tot nul. Begrepen nu ik e.e.a. voor de elfde keer verduidelijkt? Andere argumenten mijnerzijds volgen.

Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten. Maar los daarvan heb je aan niemand kunnen duidelijk maken waarom “vroegtijdige publicatie” de kansen tot nul zouden doen slinken. Eén ding is wel duidelijk: Als je de verklaringen die je al meer dan een jaar zegt te hebben, dan hadden Thijs en ik geen van de zaken van het afgelopen jaar verloren.

In de bajes heb ik je een toezegging gedaan onder voorbehoud van mijn overleg met mijn/een advocaat. Dat moet je nu niet tricky veranderen om je gelijk te halen. Bovendien zijn er nadien dingen gebeurd die diepgaand overleg noodzakelijk maakten. Hierover later meer.

Herinner me niets van een voorbehoud dat je nu weer uit de hoed tovert. Hebben we al je excuus waarom je weer niet je toezegging waarmaakt om Thijs deze week de “cruciale” verklaringen van Faek te laten zien?

Wim

HM

From: Wim Dankbaar

Sent: Monday, October 26, 2020 8:53 AM

To: ‘J. Hans Mauritz – Home office’

Cc: ‘Thijs Stapel’

Subject: RE: Wat constatering > Re: Constatering

Hans,

In de eerste week van mijn detentie hebben wij een afspraak gemaakt. Dat is nu 4 maanden geleden. Jij zou in chronologische volgorde vanaf 2014 op papier zetten hoe het nu precies is gegaan met Faek Mustafa, elke ontmoeting, elk gesprek, elke onderhandeling, waarom de kluisverklaringen uiteindelijk niet getekend zijn en niet bij een notaris zijn gedeponeerd. Later kwam daar de belofte bij dat  je verklaringen van Faek uit 2019 zou leveren. Van mijn kant zou ik een aantal artikelen over jou van mijn website verwijderen. Ik ben mijn kant van de afspraak nagekomen, maar jij nog niet. Is er tot  zover sprake van een verdraaiing van de werkelijkheid naar Stapel toe?

De reden van ‘nu nog niet’ is mij niet gegeven, tenzij je het wazige verhaal bedoelt dat er meer mee samen hangt (wat dat is maak je niet duidelijk) en dat je onduidelijke risico’s van dwangsommen van ‘Hilversum’ wilt afzekeren. Ik zou zeggen, geef me de reden even in geschreven woord,  dan kan daar ook geen misverstand over ontstaan. Ik moet je zeggen dat ik niet de enige ben die twijfels ontwikkelt bij de betrouwbaarheid van je verhaal en de stelling dat je in bezit bent bedoelde verklaringen. Sterker nog, ik ben iemand die je nog het meest voordeel van de twijfel heeft gegeven. Het is niet meer dan logisch, ook gezien de voorgeschiedenis, dat mensen beginnen te twijfelen aan je toezeggingen. Er is een patroon zichtbaar van aan het lijntje houden, rekken en strekken, beloven maar niet leveren, en dat is niet de eerste keer dat we dit van jou gezien hebben. Ik heb voorgesteld om een afspraak te maken om me de bedoelde verklaringen te tonen, zodat ik weet dat je op dit punt in elk geval de waarheid spreekt. Maar ook dat blijkt erg moeilijk te zijn, althans niet duidelijk of je dit wilt en kunt doen.

Het lijkt erop dat je er steeds meer ‘redenen’ bijhaalt om je toezeggingen niet waar te maken. Als dit een verdraaiing van de werkelijkheid is, dan wel een onjuiste stelling, dan verneem ik graag de correcties.

Wim

Van: J. Hans Mauritz – Home office [mailto:HansMauritz@Home.nl]
Verzonden: maandag 26 oktober 2020 01:48
Aan: Wim Dankbaar
CC: Thijs Stapel
Onderwerp: Wat constatering > Re: Constatering

Beste Wim,

Die reden van ‘nu nog niet’ is je gegeven. Maar je luistert niet en dan houdt het echt op. Je verdraait ook hier weer naar Stapel toe de werkelikheid. Zoals zo vaak en dat maakt samenwerking eigenlijk onmogelijk. Hoe jammer dat ook is.

Wat je stelt is onjuist.

Daarnaast knal je alles op internet. Vertrouwelijke mail van de deken, onzin over je Spaanse connectie en je Wesly en Yolante-obsessie. Ik wil daarmee niet geassocieerd worden want schadelijkvoo mijn huidige plannen zoals die al bestonden voor een evenwel gezamenlijke aanpak.

c.c. Thijs Stapel

Hans

 

From: Wim Dankbaar

Sent: Monday, October 26, 2020 12:03 AM

To: HansMauritz@Home.nl

Cc: stapel@stapeladvocatuur.nl

Subject: Constatering

Hans, ik constateer dat je mij nog steeds niet de beloofde verklaringen van Faek Mustafa wilt laten zien. Er is althans geen afspraak over te maken. Ik bedoel de verklaringen die je enige tijd niet kon terugvinden, maar enkele weken hebt teruggevonden, althans naar jouw zeggen. Kun je mij de reden geven waarom je mij die verklaringen niet kunt of wilt laten zien?

Mvg

Wim

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s