Berichtjes aan mijn advocaat Thijs Stapel en de Ordes van Advocaten

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: maandag 23 november 2020 16:12
Aan: ‘mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht’; ‘algemeen@ordenvanadvocaten.nl’; hoogendoorn@moszkowicz-law.nl
CC: info@advocatenorde-nh.nl; stapel@stapeladvocatuur.nl
Onderwerp: RE: W.J. Dankbaar/mr. Y. Moszkowicz (II) – Zaak 1262781 – Verzoek om dupliek

Ik heb het gelezen. Ik vind de veronderstelling dat haar visie dat de Raad van Discipline mee zal gaan met Hoogendoorn, veel minder sterk dan jij voorspiegelde. Bovendien neemt ze een aantal feiten niet mee, waarschijnlijk omdat jij ze niet hebt ingebracht. Het gaat hier om een zaak waarin al zeer veel te doen is geweest over de vraag of er een mandaat is van Terpstra. Zelfs al heeft een tuchtrechter eerder geoordeeld dat afdoende is aangetoond dat er sprake is van een mandaat, dan neemt dat ten eerste die twijfel niet weg, maar ten tweede is de vraag of Terpstra ook mandaat heeft gegeven voor de acties van Moszkowicz die DAARNA hebben plaatsgevonden, zoals het nog eens afpakken van 500.000 euro van Dankbaar, maar vooral het aanvragen van Dankbaar’s faillissement, nota bene samen met Faek Mustafa, die zij veracht én haar dochter voor haar dood heeft bedreigd met een keeldoorsnijdend gebaar. (Ik geloof trouwens dat jij je dit nooit hebt gerealiseerd, maar dit is zelfs door het OM erkend als feit, stuur je nog wel even het bewijs). Het is bijzonder onaannemelijk dat Terpstra 20 jaar later de krachten bundelt met Faek Mustafa, met hem de handen inéén slaat tegen Wim Dankbaar, haar voormalige strijdmakker.

Als het al betwist werd dat Terpstra mandaat had gegeven voor de twee ton en een contactverbod, dan mag niet zomaar klakkeloos aangenomen worden dat zij ook mandaat heeft gegeven voor een faillisementsaanvraag en een extra 5 ton! En het bovendien prima vindt dat haar advocaat nu ook Faek Mustafa vertegenwoordigt. Het oordeel van de tuchtrechter uit 2016 ziet daar niet op. Het is dus van de zotte als het oordeel van de tuchtrechter uit 2016 wordt geëxtrapoleerd naar de acties die DAARNA hebben plaatsgevonden! Het betreft hier een geheel nieuwe kwestie.

Maar nu komt het belangrijkste! Deze klacht tegen mijn advocaat wordt niet ingediend door Moszkowicz maar door Hoogendoorn! Op 22 oktober 2020 schrijft Moszkowicz aan de Orde van Advocaten Midden-Nederland:  “a. Ik heb geen klacht ingediend tegen mr. Stapel.” Hij neemt er dus uitdrukkelijk afstand van! De vraag is waarom! Temeer omdat het een nieuw gegeven is dat zijn kantoorgenoot Hoogendoorn nu óók Terpstra zou mogen vertegenwoordigen. Nota bene samen met de doodsbedreiger van haar dochter Faek Mustafa. De belangrijkste vraag wordt dus door de Deken over het hoofd gezien: Heeft Hoogendoorn mandaat van Terpstra om haar te vertegenwoordigen en belangrijker: Heeft hij mandaat van Terpstra om namens haar een klacht tegen mijn advocaat in te dienen? Juist als het al de vraag was of Moszkowicz mandaat heeft, dan wordt het nog meer de vraag of Hoogendoorn mandaat heeft! Temeer omdat Moszkowicz zelf de verantwoordelijkheid voor de klacht van zich afwerpt. Van Hoogendoorn was het nog niet bekend dat hij ook Terpstra bijstaat. Wél dat hij Faek Mustafa bijstaat. Moszkowicz heeft aan de Orde Midden-Nederland ook gesteld dat hij Faek Mustafa niet bijstaat. Hiermee erkent hij dat – zoals bekend – de advocaat als individu verantwoordelijk is voor zijn acties, dat deze niet afgeschoven kunnen worden op een kantoorgenoot. De Deken zou dit ook moeten weten en niet zomaar mogen aannemen dat wat voor Moszkowicz geldt ook voor Hoogendoorn geldt. Moszkowicz erkent dit zelf door geen verantwoordelijkheid te nemen voor de klacht. De vraag is dan waarom hij toch Hoogendoorn de klacht in laat dienen en niet hijzelf, terwijl het om ZIJN cliënt gaat. Overigens heb ik hem reeds eerder verweten dat hij vanwege een belangenconflict niet én Terpstra én Mustafa kan vertegenwoordigen. Dat heeft hij gepareerd door te stellen dat niet hij Mustafa vertegenwoordigt, maar Hoogendoorn! Echter, nu Hoogendoorn wél Mustafa en Terpstra gelijktijdig vertegenwoordigt, althans, dat beweren Hoogendoorn en Moszkowicz nu, is dat verwijtbare belangenconflict er overduidelijk!

Kortom, het is vanwege het bovenstaande cruciaal dat Hoogendoorn zijn mandaat voor Terpstra bewijst alsmede bewijst dat Terpstra het goed vindt dat hij ook Mustafa vertegenwoordigt. Daar zou de Deken ook moeten focussen.  Eén en ander zou ook helder worden met een getuigenverhoor van Terpstra, dus dat die kwestie zinloos en uitgeprocedeerd zou zijn, is nonsens. Sterker nog, de noodzaak voor dat getuigenverhoor is allesbehalve zinloos, maar groter dan ooit naar aanleiding van deze nieuwe ontwikkelingen.

Tot slot poneert de Deken een aantal stellingen die nergens op slaan. Zoals:

“De heer Dankbaar stelt dat zij dit onder druk heeft gedaan. Los van de vraag of dit zo is, is het nog steeds de keuze van mevrouw Terpstra.”

Het is uiteraard niet haar eigen keuze uit vrije wil als het alternatief is: Je krijgt je kinderen en kleinkinderen niet meer te zien! En dit is niet uit de lucht gegrepen, want dit heeft zij zo letterlijk tegen meerdere getuigen gesteld, onder meer Klaske Ferwerda, Goos Kooistra en Hans Mauritz.

Tevens schrijft de Deken:

“Het is immers goed voorstelbaar dat het voor mevrouw Terpstra emotioneel te zwaar is om de zittingen bij te wonen.”

Dan heb je dus niet ingebracht dat Terpstra er geheel geen probleem mee heeft om medestanders van Dankbaar te ontvangen en te woord te staan, zoals Klaske Ferwerda, Goos Kooistra en Hans Mauritz, tijdens welke ontmoetingen niks van vijandigheid jegens Dankbaar is gebleken, integendeel, zelfs dat Terpstra geen bezwaar heeft dat ik doorga met mijn inspanningen om de waarheid boven tafel te krijgen.

Kortom, ik wil niet dat je welke deal dan ook met Hoogendoorn sluit om een tuchtzitting te voorkomen, laat staan hem iets betaalt, want dan oordeel ik dat je rechtstreeks ingaat tegen mijn belangen. Ik heb voor de Raad van Discipline een sterkere zaak dan ooit! Mijn eigen advocaat gaat mijn vijanden niet nog meer koren op hun molen geven door uit angst bakzeil te halen. Dan word ik pas echt boos.

Wim

Tussendoor Robbie van der Luitgaarden, met wie Lange Frans zojuist zijn beste podcast tot nu toe online heeft gezet:

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: zaterdag 21 november 2020 14:59
Aan: ‘Thijs Stapel’
Onderwerp: RE: ter herinnering GOED LEZEN!

Zie bijlage:

Uit het OM (inmiddels verdwenen van de OM Website) rapport “Onderzoek Ali H.”:  

In het asielzoekerscentrum werpt Ali zich op als ‘aanvoerder’ van de jongere Turkmenen. Ook gaat hij om met Feik Mostafa (15) en zijn vader. Feik is in het onderzoek naar de moord op Marianne voor de politie al gauw een interessant persoon. Getuigen verklaren over een ruzie die hij en Marianne in februari 1999 hebben in de Ringobar in Veenklooster. Hij maakt volgens andere discotheekbezoekers een beweging naar Marianne alsof hij een keel doorsnijdt.

En dan denk jij dat Maaike het okay vindt dat Moszkowicz en Hoogendoorn Faek bijstaan?

Uit haar dagboek over dezelfde Faek:


Toen de politie de Fyak, de verkrachter van het A.Z.C. wilde ophalen, kregen ze van deze Groeneveld geen toegang.
Eerst maar even naar het O.M. om toegangsbewijs. Te gek voor woorden. De A.Z.C.-ers mogen wel bij nacht en ontij overal rondhangen. Ze krijgen alle rechten, maar geen plichten. 

+++++++

De Telegraaf heeft het voor ons uitgezocht. Het was wel beangstigend. Marijke De Haan heeft met de stille tocht een heel vreemde ervaring opgedaan met een groepje asielzoekers van vier mannen. Ze zet dit op papier en belt de recherche. Ze zouden wel even langskomen, maar ze kwamen niet. Na zes weken belt Marijke de Haan weer en vroeg waar ze toch bleven. Toen konden ze er niet meer onderuit en kwamen langs met het excuus dat ze wel waren geweest. Marijke zei hun: ‘Ik ben niet gek, dan had ik dat toch wel geweten. De verkrachter Fyak is er waarschijnlijk ook bij geweest’ 

++++++++

Aan de verkrachting op dezelfde avond van 30 april door een asielzoeker, is van alles door de politie geprobeerd om dit niet ruchtbaar te maken. De ouders moesten het stil houden, het kwam zo ongelegen met de moord op Marianne. 3 aanrandingen volgden en dit binnen een half jaar tijd. De daders waren ook asielzoekers uit Kollum. De ouders moesten alles uit de kast halen om een proces verbaal gedaan te krijgen.

Een moeder belde zelf de burgemeester uit Dantumadeel omdat de politie niet wilde komen. De politie moest toen alsnog naar deze familie in Kollumerzwaag, waarvan een dochter in Zwaagwesteinde aangerand was door twee asielzoekers. De politie kon deze personen niet vinden, dit kregen de ouders te horen, terwijl dezelfde twee asielzoekers de dag na de aanranding weer in Zwaagwesteinde stonden om het meisje op te wachten. Maar het  doodsbange kind durfde niet naar haar school in Damwoude.

Deze ouders zijn bij ons geweest en vertelden dat hun dochter omgang had met ene Farrad, ook één uit het groepje asielzoekers, waartoe ook de verkrachter hoorde. De recherche was bij hun dochter geweest om inlichtingen. Deze Farrad vertelde dit meisje dat hij wel wist wie de moordenaar was en hij had nog wel telefonisch contact met hem. Hij was inmiddels overgeplaatst naar Amsterdam. Dit alles weet de recherche en was in juni/juli 1999.

Deze Farrad heeft haar teveel verteld en nu werd zij telefonisch bedreigd en door een paar asielzoekers die ze niet kende, aangerand. Dit was dus wraak.

Haar moeder heeft dit met veel overtuiging bij ons thuis verteld. Enkele dagen later wilde zij nergens meer over praten. Angst, zo gaat het met veel van deze openhartigheden. De mensen zijn bang en houden dan liever hun mond.

Fyak, die het 14-jarige meisje dezelfde avond van de moord om ca. 22.30 uur in Kollum verkrachtte, werd nadat dit bekend was geworden, overgeplaatst naar Helmond. Hij komt nog wel met z’n vader op het A.Z.C. in Kollum op bezoek. Een meisje van deze familie vertelde op school dat ze dan met hun familie ‘over de moord praten’. Zij moest dan de kamer verlaten. Maar luisterde stiekem naar wat er wordt gezegd.

Wij kregen deze informatie en gaven dit door aan de recherche, met de naam van dit asielzoekers meisje. Na enkele weken, informeren wij bij het O.M. hier naar. Dit meisje wist nergens van werd er gezegd en Fyak mocht niet meer op het A.Z.C. in Kollum verschijnen.

Naderhand is hij weer overgeplaatst, nu naar Rotterdam.

Moeten deze asielzoekers, die iets weten dat deze verschrikkelijke moord kan oplossen, uit het beeld verdwijnen. Dat kan toch niet anders, dat besef je, als je dit allemaal te weten komt. 

Begrijp je nu waarom het dagboek verboden moest worden? En dat Moszko en Hoogendoorn niet voor Maaike werken maar voor de Staat? Faek vraagt mijn faillissement aan SAMEN met Maaike? Hoe geloofwaardig vind je dat zelf?

Wim

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

4 reacties op Berichtjes aan mijn advocaat Thijs Stapel en de Ordes van Advocaten

 1. Wim Dankbaar zegt:

  Thomasje wil graag dat ik zijn nieuwe website aanprijs:

  Op ma 23 nov. 2020 11:45 schreef Thomas Wuchenauer :
  Je zou mijn site toch aanprijzen. Waarom doe je dat dan niet? Het gaat goed want vieuwers aantallen schieten omhoog. Je snapt niet dat je dit niet wint he? Wie heb jij achter je? En wie ik? Het gaat er niet om wat je ken, maar wie je kent. Een les om nooit te vergeten Wimpie.

  +++++++

  Okay, hier gaat ie dan:

  https://www.recht-is-dankbaar.es/

  +++++++

  Van: Thomas Wuchenauer [mailto:wuchenauerthomas@gmail.com]
  Verzonden: maandag 23 november 2020 12:17
  Aan: Wim Dankbaar
  Onderwerp: Re: bewijs?

  Je kunt de site nog in jou bezit krijgen. Geef mij mn 50 en wis je site. Alles wat met ons te maken heeft eraf en Recht-is-dankbaar is van jou met toegangscode en email. Zeg het maar Wimpie. Later vandaag komt er nog meer op.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s