De afwijzing van het getuigenverzoek door rechter J.E. Biesma

Ik had deze rechter natuurlijk moeten wraken. Tegen beter weten in gaf ik hem het voordeel van de twijfel. Je voelde het al van mijlenver aankomen dat deze rechter ook corrupt is, medeplichtig aan het in stand houden van ambtsmisdrijven en het beschermen van zijn foute collega’s.

Zittingsverslag deel 2: Moszko meent het goed met Wim!

In deel 1 zei ik al dat ik de rechter kende uit een vorige zaak. Ik wist dit al een week voor deze zitting omdat ik Stapel had gevraagd of hij wist wie de rechter voor deze zitting zou zijn. Ik vond dat relevant omdat ik zo’n beetje alle rechters al heb gehad in Leeuwarden, dus ik vermoedde reeds dat het een rechter zou zijn die ik al kende. En dat klopte ook. Rechter mr. J.E. Biesma had al eerder een vonnis gewezen in een zaak met mij. Ik zal die zaak even schetsen. In de zomer van 2017 liet Moszkowicz beslag leggen op mijn rekeningen voor 500.000 euro (5 ton) aan vermeend verbeurde dwangsommen. Vervolgens heeft hij dat bedrag ook daadwerkelijk van mijn rekening gehaald. Ik liet vervolgens beslag leggen op zijn rekeningen en de rekeningen van Terpstra, omdat ik tegen het vonnis waarop hij zijn executie baseerde, hoger beroep had aangetekend. Ik wilde niet het risico lopen dat hij het geld zou vervreemden, onder de Vaatstra kids verdelen of wat dan ook, zodat het onmogelijk of moeilijk zou worden om het geld terug te krijgen. Restitutierisico heet dat met een juridische term. Ik deed die zaak overigens zelf, zonder Stapel, want dat mag zonder advocaat in een kort geding.

Moszkowicz wilde mijn beslag eraf hebben en vocht het daarom aan in een kort geding, waarvoor mr. Biesma de rechter was. Tijdens die zitting op 10 oktober 2017 betoogde hij onder meer dat Maaike nu een vermogen van 5 ton had en dienovereenkomstig werd aangeslagen door de belastingdienst, waardoor ze per direct haar huurtoeslag en andere geneugten kwijt was. Die nare Dankbaar bezorgt Maaike grote financiële kopzorgen, dat was zo’n beetje de strekking. Het beslag van Dankbaar moest onmiddelijk worden opgeheven! Terzijde is op te merken dat ook deze zaak door Moszkowicz werd aangespannen, ik was ook hier weer slechts de gedaagde en verdediger.

Welnu, rechter Biesma geloofde niets van het verhaal. Dat gaat toch niet zo snel? zei hij tegen  Moszko. Heeft ze het geld al op haar rekening staan dan? Dus ze is nu al haar huurtoeslag kwijt? Ik weet de details niet meer exact, maar herinner me goed dat hij Moszkowicz kleineerde en diverse keren op zijn nummer heeft gezet. Zodanig, dat we tijdens en na de zitting dachten: Dit gaat de goede kant op! Hij vreet het verhaal van Moszko niet en het kan niet anders dat hij het beslag in stand houdt. Achteraf kan iedereen ook wel bedenken dat Moszkowicz keihard zat te liegen. Maaike kan natuurlijk nooit zijn aangeslagen voor 5 ton, omdat ten eerste het geld niet naar haar is  gegaan, maar naar haar kinderen. Ten tweede omdat op dat moment nog helemaal niks uitgekeerd  was door Moszkowicz. Ten derde omdat Moszkowicz een paar ton salaris voor zichzelf heeft achtergehouden. Wat er met mijn poen is gebeurd nadat hij het van mijn rekening  had geplukt, heeft hij ook nooit hoeven bewijzen. Stom van mij om dat bewijs niet te vragen, maar dat is wijsheid achteraf.  Bovendien gaf de rechter al de indruk dat hij niets van het verhaal van Moszkowicz geloofde.

U zult dan ook begrijpen dat ik zowat van mijn stoel viel toen ik een week later het vonnis van mr. Biesma las.  Simpel gezegd kwam dit vonnis erop neer dat hij alle leugens van Moszkowicz voor waarheid overnam, voor zoete koek slikte, lijnrecht tegenover de indruk die hij tijdens de zitting gaf. Hij hief het beslag op. Dat vonnis kunt u hieronder lezen.

https://rechtiskrom.files.wordpress.com/2020/10/vonnisbiesma.pdf

Achteraf kun je zeggen dat ik me per saldo behoorlijk in het pak gestoken voelde. Over de reden van de omslag tussen zitting en vonnis kan ik alleen maar speculeren. Bijvoorbeeld dat duidelijk is gemaakt dat Wim Dankbaar geen enkele zaak mag winnen, omdat alles verband houdt met de supergevoelige Vaatstra zaak, waarin volgens Dankbaar een verkeerde man is veroordeeld door zijn eigen Leeuwarden, en de werkelijke daders direct na de moord een vrijgeleide van Justitie hebben gekregen.

Evenwel houd ik er maar vertrouwen in dat mr. Biesma dit keer wel een toewijzend vonnis kan geven omdat 1) het in deze zaak niet over de toedracht van de moord gaat, maar zuiver over de vraag of Moszkowicz een mandaat van Terpstra had, 2) omdat Moszkowicz in deze zitting nog evidenter zat te liegen, en 3) omdat Moszkowicz in officiële stukken zélf heeft aangeboden om Terpstra onder ede te horen als getuige.  Ik citeer uit zijn memorie van antwoord in principaal appèl van 12 augustus 2014:

Deze paragraaf is ook voor deze zaak in het geding gebracht, maar tijdens de zitting is dat niet uit de verf gekomen zoals ik wilde, eenvoudig omdat ik daar de tijd en kans niet voor kreeg. Om voornoemde redenen is het al duidelijk dat het verzoek moet worden toegewezen. In de regel wordt een getuigenverzoek als laagdrempelig gezien en wordt dan ook vrijwel altijd toegewezen. Tenzij het niet op deugdelijke gronden is gemotiveerd, maar dat is hier uiteraard niet het geval. Op tal van gronden en bewijsstukken is aangetoond dat Moszkowicz en Hoogendoorn niet de waarheid spreken. Dat wordt nog versterkt door de omstandigheid dat zij nu dat getuigenverhoor angstvallig proberen tegen te houden. Tot en met een klacht tegen mijn advocaat. Dat is ook al een teken aan de wand want als zij de waarheid spreken, dan hoeven ze helemaal nergens bang voor te zijn. Bovendien kan de rechter gewoon zeggen: U heeft het zelf aangeboden, dus ik zie geen reden om het getuigenverzoek niet te honoreren als beide partijen het willen.

Tot slot gaat het hier om een fundamentale, cruciale zaak, namelijk de vraag of mij rechtmatig, zonder misbruik van recht, een vermogen van bijna een miljoen euro is afgenomen, met grote schade als gevolg. Anders gezegd, of dat onder een mandaat uit vrije wil van Maaike Terpstra is gebeurd. De rechter moet met alles wat hem is voorgelegd, begrijpen dat dit niet het geval is, dus als hij afwijzend vonnist, dan kunnen we wel concluderen dat de rechtspraak in Nederland een grondige onderhoudsbeurt nodig heeft.

De juridische wijsheid dat een advocaat altijd op zijn woord moet worden geloofd is ook nodig aan een herziening toe. Vooral voor een Moszkowicz en Hoogendoorn die onder deze dekmantel erop los liegen dat het een lieve lust is. Dat doet denken aan mafiosi die priesters onder hun pij drugs laten laten vervoeren. Want wie twijfelt nu aan de integriteit van een priester? Ook dat is inmiddels een lang achterhaald mantra, we hoeven maar aan de kindermisbruikschandalen in de Katholieke kerk te denken.

Toch ben ik er natuurlijk niet gerust op. Dat heeft allereerst te maken met mijn ervaringen met de rechtspraak in het algemeen, waarin mr. Moszkowicz vrijwel steevast op zijn wenken is bediend, maar ook met het eerdere vonnis van deze rechter. Eerlijk gezegd heb ik overwogen om een andere rechter te vragen, waartoe ik natuurlijk alle reden had. Deze rechter heeft zich immers al eens eerder gebogen over een geschil tussen Moszkowicz en mij, waarin ondanks de  goede voortekenen toch in mijn nadeel werd beslist. Maar ik heb besloten om dat niet te doen. Dit is immers een rechter die tijdens die vorige zitting liet merken dat hij niks geloofde van wat Moszkowicz naar voren bracht. En wat schiet ik ermee op als ik een andere rechter vraag? Krijg ik dan een betere of juist één die de vervelende Dankbaar weleens een lesje zal leren met zijn twijfels aan de integriteit van onze rechtspraak?

+++++++++++++++

Terug naar het heden, 31 oktober. Biesma maakt het nog bonter dan in zijn eerste vonnis. Hij neemt nog meer leugens van Moszkowicz over en laat ook nog eens cruciale zaken weg uit het het proces verbaal van de zitting, wat allesbehalve een feitelijk verslag is, een verkorte samenvatting waarin met name de standpunten van Moszkowicz worden verwoord. Het onderstaande is één van de vele zaken die wél zijn behandeld maar niet terug te vinden zijn in het PV.

“Maar ik had de eerste zin niet uitgesproken of de rechter onderbrak me: Wel graag nieuwe dingen, meneer Dankbaar, niet wat uw advocaat al heeft gezegd! Ergo, ik mocht de kern van de zaak niet even binnen een minuutje samenvatten. Ik had verder een lijstje aantekeningen gemaakt van de leugens van Moszkowicz, maar zodra ik daar bewijstukken voor aanhaalde zei de rechter: Maar die ken ik ook allemaal uit het getuigenverzoek. Wat ik wel nog mocht thuisbrengen, was het mailtje van Ineke waarvan Moszkowicz nog steeds volhoudt dat het van Maaike is. Alleen al om de waarheid omtrent dit mailtje boven water te krijgen, is het getuigenverhoor nodig, want die waarheid maakt alles duidelijk. De rechter leek dat wel te begrijpen, maar de vraag is of dat ook uit zijn vonnis zal blijken. Ik houd mijn hart vast.”

Evenmin staat in het PV dat Biesma op gegeven moment dreigde om me uit de zaal te laten verwijderen wegens interrupties. Toen fluisterde ik nog tegen Stapel ‘ik wil die vent nu wraken!’ Maar dat vond angsthaas Stapel natuurlijk weer geen idee. Wat is die man schijterig om een rechter te wraken, ook als het meer dan terecht is!  Tevens staat in het vonnis en PV niks over de bezoeken van Goos Kooistra en Hans Mauritz aan Maaike Terpstra, die een heel ander verhaal laten zien dan wat Moszkowicz de rechter op zijn mouw speldt.  Terwijl deze bezoeken tijdens de zitting ook zijn behandeld.

Het vonnis en het PV zijn weer een mooi staaltje van machtsmisbruik en valsheid in geschrifte! Voor betere leesbaar heid van het vonnis (grotere letter) klikt u op onderstaande link:

https://rechtiskrom.files.wordpress.com/2020/10/afwijzinggetuigenverzoekbiesma-1.pdf

Klik om toegang te krijgen tot afwijzinggetuigenverzoekbiesma-1.pdf

Deze Biesma is wel de meest corrupte aanfluiting die ik tot nu toe heb meegemaakt! Hij zegt gewoon vrolijk dat we Moszkowicz op zijn blauwe oogjes moeten geloven als hij zegt dat hij mandaat heeft van Terpstra om tegen Dankbaar te procederen, hem alles af te pakken en zelfs failliet te laten verklaren! Ondanks de container aan bewijzen voor het tegendeel, meent hij dat het getuigenverzoek “niet ter zake dienend” is.  Hij presteert het zelfs om te stellen dat áls Terpstra onder druk is gezet door haar kinderen, dit haar vrije keuze was die zij had mogen maken! Dat ze tegen talloze getuigen wat anders zegt, negeert hij maar. Corrupter kan het niet! Nog erger wordt het met zijn mening dat als zou blijken dat Terpstra niet uit vrije wil heeft geprocedeerd tegen Dankbaar, dat geen consquenties heeft voor de geldigheid van de reeds gewezen vonnissen. Hoe zout wil je het hebben?

Als klap op de vuurpijl vindt hij dat Dankbaar Terpstra eindelijk maar eens met rust moet laten. Oh? Dus Dankbaar moet zich laten uitkleden door een leugenachtig advocaatje, zogenaamd uit naam van Terpstra, zich zonder wederhoor laten belasteren door dat advocaatje in landelijke media met aantoonbare leugens, zich ook nog failliet laten verklaren, en dan moet Dankbaar Terpstra maar eindelijk eens met rust laten? Ondanks dat zij in een getuigenverzoek openheid van zaken kan geven? Ik noemde Moszkowicz aan het eind van de zitting de duivel in toga (staat ook niet in het PV) maar die term past Biesma nog beter! Hoezo vooringenomen? Hoezo partijdig?

Wat een hopeloze toestand met de rechtsstaat Nederland! Je kan wel weer in hoger beroep gaan, maar heeft dat zin? Krijg je dan wel een collega van Biesma die hem terecht wijst?

Wim

PS: Hier nog een staaltje in een andere zaak:

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

5 reacties op De afwijzing van het getuigenverzoek door rechter J.E. Biesma

 1. Jacobus. Van. Der. Zee. zegt:

  Het zijn allemaal gatekeepers.
  Niet één uitgezonderd.

  Like

 2. yvonne zegt:

  Over één ding zijn we het wel eens: corruptie is wijdverbreid en destructief. Of je nu een fooi betaalt aan een corrupte agent in een derde-wereldland of jezelf en je vrienden een fikse bonus uit laat keren terwijl je bedrijf of bank net met belastinggeld is gered van de ondergang. Geef het een andere naam, maar corruptie blijft corruptie.

  Hoewel we graag kijken naar Eurolanden als Griekenland of Italië, ook in Nederland komt veel meer corruptie voor dan we (willen) denken. Oud-staatssecretaris Michel van Hulten neemt ons mee in zijn scherpe analyses over onze inhalige inborst. Zomaar wat kreten: bonussen, witteboordencriminaliteit, machtsge- of misbruik, mannen en vrouwen, envelopjes, onder de toonbank, klokkeluiders, etniciteit, ras, leeftijd, nepotisme…

  Like

 3. Jacobus. Van. Der. Zee. zegt:

  Hmmm. Ik ben er wel uit. Je hebt een religieus conflict met justitie (in Noord-Nederland). In heel de justitiële keten in Noord-Nederland zijn orthodox protestanten oververtegenwoordigd, meestal zijn ze vrijgemaakt gereformeerd. Deze geloofsgroepering is heel autoritair, duldt geen tegenspraak.

  Ook Biesma is “christelijk”. Nevenbetrekking bij Nij Smellnghe, christelijk ziekenhuis.
  En ook een nevenbetrekking bij de Rabobank, is ook overwegend christelijk.

  Je bent buiten de rechtstaat gezet omdat ze je verachten. God stuurt de overheid.
  En wie ben jij om daar kritiek op te hebben? Daarom plegen ze hate crime tegen je.
  Ik noem het religieus terrorisme door religieuze extremisten.

  Like

 4. hansholtrop zegt:

  We zien de bierkaai.

  Like

 5. Wim Dankbaar zegt:

  Alfred Mol
  Op zich is het geknoei v/d rechters wel vermakelijk – zo lang je er geen slachtoffer van bent.
  En luister ook wat prof. Alex Brenninkmeijer (oud Nat. Ombudsman) bij BNR interview (door Paul van Liempt) zegt over de NL rechtsstaat:
  ” De rechtsstaat in Nederland faalt op alle fronten”. December 2015 en bevestigd in 2017 en 2019.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s