Over klacht Moszkowicz tegen Mr. Stapel

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: dinsdag 15 september 2020 15:29
Aan: ‘Info’
CC: ‘deken@advocatenorde-nh.nl’; stapel@stapeladvocatuur.nl
Onderwerp: Over klacht Moszkowicz tegen Mr. Stapel.

Geachte mevrouw Dams / Beste Thecla,

Inzake de klacht (zie bijlage) van mr. Y. Moszkowicz tegen mijn advocaat mr. Stapel, het volgende:

Ik verzoek de deken deze klacht terstond ongegrond c.q. niet ontvankelijk te verklaren om de volgende redenen:

Allereerst valt op dat deze klacht door mr. Hoogendoorn werd ingediend. Dat is al bijzonder vreemd, want mr. Hoogendoorn is een kantoorgenoot van Y. Moszkowicz. Het is Y. Moszkowicz die de oprichter is het van het advocatenkantoor dat zijn naam draagt en op enig moment mr. Hoogendoorn in dienst heeft genomen. Het lijkt erop dat mr. Moszkowicz zelf zijn naam niet wil of durft te verbinden aan deze klacht. Nog vreemder is dat als u weet dat Mr. Moszkowizc de beweerde advocaat van Terpstra is, over wie het in deze klacht gaat. Dus NIET mr. Hoogendoorn! Mr. Hoogendoorn is (formeel) de advocaat van Faek Mustafa, waarmee ik ook nog de nodige appels te schillen heb. In werkelijkheid is mr. Moszkowicz ook de advocaat voor Mustafa.

Het indienen van deze klacht is op zichzelf al klachtwaardig, omdat de klacht een grondbeginsel van elke geciviliseerde rechtsstaat onderuit probeert te halen: Het recht van een ieder om bijgestaan te worden door een advocaat. Het moge immers duidelijk zijn dat mr. Moszkowicz niet alleen wil dat ik niet meer verdedigd wordt door mr. Stapel, maar ook niet door elke andere advocaat. Zoals ik op mijn website al schreef:

 “Ziet u, het OM heeft Faek niet aan een touwtje. Dat kan ook niet, want als het uitkomt dat dat ze hem rechtstreeks zouden adviseren, dan zijn de rapen helemaal gaar. Daarom konden ze niet voorkomen dat de niet zo slimme Faekie kardinale fouten heeft gemaakt, zoals het plegen van meineed, het doen van een valse aangifte en last but not least: Het inbrengen van door hemzelf vervalste getuigenverkaringen, inclusief vervalste handtekeningen. Vreemd genoeg heeft zijn advocaat Moszkowicz dat wél toegestaan en zelfs geadviseerd, hetgeen genoeg zegt over enerzijds zijn corruptie, anderzijds zijn incompetentie. Vandaar dat hij nu zo in paniek is dat hij zijn toevlucht heeft genomen tot een klacht bij de deken tegen mijn advocaat Thijs Stapel. Jaja, u leest het goed, Moszkowicz wil proberen om via de deken Stapel te verbieden Wim Dankbaar nog langer te vertegenwoordigen. Hoe groot kan de sprong van een kat in het nauw zijn? Zijn angst voor de waarheid moet wel enorm zijn om tot zo’n verstandsverbijstering te geraken. Zo’n paniek is nog nooit vertoond: Een advocaat die de advocaat van zijn wederpartij het veld uit wil sturen. Net zo zielig en tevergeefs als de voetballer die de scheids om een rode of gele kaart voor een tegenspeler vraagt. Kennelijk doet Stapel het toch wel goed! Hoe dom is het wel niet voor een advocaat om een beginsel van onze rechtstaat onderuit te halen: Het recht op rechtsbijstand voor iedereen! Zeker vergeten dat zijn beroemde oom Max, Auschwitz overlever,  zelfs een SS’er zou verdedigen. Als integriteit en ethiek als groenten verbouwd konden worden, dan is het moestuintje van Moszkowicz een kale woestenij. Oei, oei, oei, wat zit die Moszko in de rats! Hij is blijkbaar niet gerust op de komende bodemprocedures. Begint de boter op je hoofd al te smelten, Yehudi? De Vaatstra zaak is de meest besproken zaak van je kantoor? Waarom rep je er dan met geen woord over in je boekje, Moord, doodslag en andere zaken?”


Het getuigenverzoek waar mr. Moszkowicz bezwaar tegen maakt, sluit ik volledig bij (zie bijlage) omdat mr. Moszkowicz (of Hoogendoorn zo u wilt) het maar half aan u heeft gestuurd. Hij is vergeten de even (of oneven) pagina’s mee te sturen. Wat een knurft ben je dan? Uit dit volledige getuigenverzoek blijkt zonneklaar hoe noodzakelijk het is om mevrouw Terpstra en haar dochter Ineke te horen als getuigen. Mr. Moszkowizc is als de dood dat dit getuigenverhoor gaat plaatsvinden, omdat dan zal blijken dat hij NOOIT een mandaat van Terpstra heeft gekregen om tegen mij te procederen. Waarmee dus ook zal blijken dat de procedures ONRECHTMATIG tegen mij zijn aangespannen. Tevens zal blijken dat Terpstra nooit het onderstaande mailtje aan mij heeft geschreven:

  
From: Maaike Terpstra

Sent: dinsdag 20 november 2012 14:57

To: wim dankbaar

Subject: RE: Maaike, waarom Jasper S niet de dader KAN zijn. Laat je niet ringeloren door het OM.

“voor de laaste keer LAAT ME MET RUST, ik wil NOOIT geen contakt meer met jou en je bende incl Klaske”

32. Deze e-mail is van 20 november 2012, twee dagen na de aanhouding van Jasper Steringa. Het is volkomen ongeloofwaardig dat Terpstra’s houding jegens Dankbaar van bewondering en sympathie plotseling zou zijn omgeslagen naar aversie en antipathie. Terpstra zelf heeft later aan haar vriendin Klaske Ferwerda gezegd dat deze e-mail door haar dochter Ineke Vaatstra (Schotanus) is geschreven en verzonden vanaf de laptop van Terpstra, waartoe I. Vaatstra toegang had. Dat wordt des te aannemelijker in het licht van enkele facebook-berichtjes die I. Vaatstra kort daarop aan Klaske Ferwerda zond:

Ineke Schotanus:

hoi lees ik dat jij ook al gefeliciteerd word op je fb, onvoorstelbaar je hebt ons de laatste jaren zoveel leed aangedaan, en nu zeker met de eer strijken. Dit bewijst maar weer dat jij met je klokkeluidersbende alles uit jullie duim hebben gezogen, alleen om jezelf belangrijk te maken. Ik hoop en verzoek je om ons nu en voor altijd met rust te laten, en vooral ons moeder. ineke

Ineke Schotanus:

hoorde dat je zometeen weer op de radio komt, mijn moeder is door jullie gehersenspoeld, jij hebt de fb pagina met dankbaar van us marianne. en jij me vertellen dat ik de moeite moet nemen om met mn moeder te praten, hoe durf je. jij hebt beloofd, ja tegen een vrouw die die beschermt moet worden tegen mensen zoals jij en dankbaar waarom wil je zo graag op de voorgrond?, ben jij belangrijker dan de familie zelf? Waarom zoek je niet een andere hobby, en val ons niet LASTIG, en reageer aub niet in de media, je zet jezelf voor schut

Hier geeft de dochter zelf toe dat haar moeder beschermd moet worden tegen mensen als Ferwerda en Dankbaar.

33. Tijdens een getuigenverhoor zal Dankbaar Terpstra uiteraard ook willen vragen of de betreffende mail, waarin zij Dankbaar vraagt haar met rust te laten, daadwerkelijk door haar is geschreven. De betreffende e-mail is door de advocaat van Terpstra in de publiciteit gebracht, onder meer in het televisieprogramma RTL Boulevard, waaruit onderstaand screenshot afkomstig is (datum uitzending?):   De spelfouten “laaste” en “contakt” zijn dus verbeterd en het zinsdeel en “je bende incl Klaske” is weggelaten. Dit moest wel worden weggelaten. Het is immers zeer ongeloofwaardig dat Terpstra haar vriendin Klaske Ferwerda, die haar jarenlang heeft bijgestaan om de waarheid over de moord op haar dochter boven water te krijgen, als lid van een ‘bende’ zou typeren, laat staan plotseling nooit meer contact met haar zou willen. Dat is ook niet te rijmen met de zeer vriendschappelijke kerstkaart die Terpstra twee maanden later aan Ferwerda stuurde.

Iedereen begrijpt dan waarom Moszkowicz zo bang is voor dit getuigenverhoor. Het is immers onbestaanbaar dat Terpstra in een getuigenverhoor onder ede gaat bevestigen dat zij de auteur was het bewuste emailtje. Dan wordt ook duidelijk dat Moszkowicz geen mandaat heeft van Terpstra én dat hij heeft gelogen tegen diverse rechtbanken door vol te houden dat het mailtje wel degelijk door Terpstra is geschreven en verzonden. Anders gezegd: Dat hij zélf een pak boter op zijn hoofd heeft van hier tot Tokyo én alle procedures tegen mij, zogenaamd uit naam van Terpstra, onrechtmatig en vexatoir waren.

Waarom schrijf ik dit mailtje nu aan Thecla Dams, met slechts een kopietje aan de deken? Omdat ik weet dat Thecla de dienst uitmaakt in de orde van advocaten Noord Holland. Zij heeft vele dekens zien komen en gaan en is vergroeid met het meubilair. Omdat Thecla de facto de deken is! Omdat Thecla de klacht van Moszkowizc met een grote boog het raam uit knikkert. Omdat Thecla aan Moszkowicz zal zeggen: Bent u wel goed wijs?

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar     

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

15 reacties op Over klacht Moszkowicz tegen Mr. Stapel

 1. hansholtrop zegt:

  Dag moedige Wim,
  Wat en wie houden jou tegen een bezoek te brengen aan Jasper Steringa ?
  Mag hij bezoek ontvangen ?
  En als het jou niet lukt, mogen anderen dan wel naar Jasper Steringa toe gaan ?

  M.h.gr. Hans Holtrop MSc, NVJ-journalist. Geb. te Den Haag, 28-11-’41

  Like

 2. Wim Dankbaar zegt:

  Hans Holtrop, Je moet je niet afvragen waarom Jasper mij niet wil spreken of waarom mijn brieven niet afgeleverd worden. Kijk, het zit zo: Jasper heeft Marianne wél vermoord of hij heeft haar niet vermoord. Het zijn maar twee mogelijkheden. In beide gevallen is het vreemd dat hij mij niet wil spreken of ontvangen. In het geval dat hij haar heeft vermoord, zou hij immers willen zeggen: Dankbaar, kap nou eens met die onzin! Ik heb het gewoon gedaan! Hou nu eens op met die kolder dat ik onschuldig ben! (Dat is wat zijn advocaat Jan Vlug wil dat Jasper tegen mij zegt).

  In het geval dat hij haar niet heeft vermoord, zou hij mij nog meer willen spreken. Dan zou hij tegen mij willen zeggen: Dankbaar, je hebt gelijk! Ik heb het niet gedaan! Maak dat in Godsnaam bekend!

  Ergo, hij is gewoon bang om mij onder ogen te komen, omdat hij weet dat dan de waarheid boven tafel komt. Hij weet dat hij tegen mij niet kan liegen. Dat hij mij niet wil spreken, betekent gewoon dat ze iets met hem uitgespookt hebben, iets waarmee ze hem zoooo bang hebben gemaakt. Als Jan Vlug geen boter op zijn hoofd heeft, zou hij ook zeggen: Ik wil graag dat je met Jasper praat! Ik wil dat hij voor eens en voor altijd een eind maakt aan die gekke waanbeelden van je! Ik wil dat je ook erkent dat met de bekentenis van mijn cliënt de zaak is opgelost!

  Hoe duidelijk wil je het hebben?

  Like

  • hansholtrop zegt:

   Ja Wim,
   We weten, dat er een samenspanning was tussen advocaat Jan Vlug, de rechter en de OvJ.
   Daardoor is Jasper Steringa de klos geworden.
   Het onrecht is hemelschreiend.
   Jij blijft je inzetten voor het pure Recht en Rechtvaardigheid.
   En daarin zal je enorm worden gezegend,
   omdat zonder recht en rechtvaardigheid
   we in een samenleving van pure willekeur ten onder gaan.
   Weet je gesteund door velen, die Recht en Rechtvaardigheid
   hoog in hun vaandel hebben.

   M.h.gr.

   Hans Holtrop

   Like

 3. Wim zegt:

  Wil Jan vlug zijn cliënt dan niet vrij hebben zoals een behoorlijke advocaat voor zijn cliënt zou moeten pleiten?

  Like

  • Wim Dankbaar zegt:

   Nee, Jan Vlug wilde dat Jasper veroordeeld werd. Vandaar dat hij ook niet in hoger beroep ging en geen contra-expertise aanvroeg voor de DNA “match”. Vandaar dat hij stond te popelen om het publiek te vertellen dat zijn cliënt Jasper de moord op Marianne Vaatstra had bekend, dat de zaak was “opgelost”. Jan Vlug wil ook dat Ernest Louwes schuldig blijft aan de moord op de weduwe Wittenberg. Jan Vlug wil dat zijn cliënt, klusjesman Michaël de Jong, brandschoon blijft. Jan Vlug werkt voor het OM, net als Yehudi Moszkowicz.

   Like

 4. Wim zegt:

  Als Jan Vlug beetje een vent is met eergevoel zal hij toch nooit zulke beweringen accepteren of op zijn minst een weerwoord schrijven. Leest Jasper deze website ook of bekenden van hem in de gevangenis?

  Like

 5. Wim zegt:

  Hadden ze jou niet drie maanden in de bak kunnen stoppen bij Jasper i.p.v. met die tbs-er.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s