Opperrechter van Schendel: We hebben schijt aan onze taak!

Van: HRN – Mailbox Info Hoge Raad [mailto:HRN-Info@HogeRaad.NL]
Verzonden: vrijdag 12 juni 2020 16:59
Aan: ‘Thijs Stapel’
CC: Wim Dankbaar; HRN – Mailbox Info Hoge Raad
Onderwerp: RE: Dankbaar/ OM, zaaknummer 19/00856

Geachte heer Stapel,

Dank voor uw onderstaand e-mail waarin u aandacht vraagt voor (de uitspraak in) de zaak van uw cliënt.

Ik heb uw e-mail voorgelegd aan de voorzitter van de strafkamer, mr. W.A.M. van Schendel. Hij heeft mij gevraagd u te laten weten niet in te gaan op het verzoek van gedachten te wisselen over het arrest. Aan de uitvoerige bespreking van de cassatiemiddelen door de advocaat-generaal en haar conclusie dat de middelen falen en met toepassing van artikel 81 RO kunnen worden afgedaan, mag, waar de Hoge Raad in zijn arrest dat advies heeft gevolgd, wel worden ontleend dat de Hoge Raad het in grote lijnen eens is met de door de advocaat-generaal aangedragen gronden tot verwerping van de cassatiemiddelen.

Uiteraard is er begrip dat het arrest voor uw cliënt consequenties heeft en dat hij een andere uitkomst van de cassatieprocedure had gehoopt en verwacht en dat hij deze uitkomst niet of moeilijk kan aanvaarden. Daar staat tegenover dat de Hoge Raad van zijn wettelijke mogelijkheden binnen een cassatieprocedure gebruik heeft gemaakt en partijen – en dat geldt ook voor het openbaar ministerie – met het gebruik van deze mogelijkheid in hun zaak rekening moeten houden.

Hoogachtend,
de griffier van de Hoge Raad der Nederlanden,
mr. J. Storm

 

Van: Thijs Stapel <stapel@stapeladvocatuur.nl>
Verzonden: vrijdag 12 juni 2020 11:06
Aan: HRN – Mailbox Info Hoge Raad <HRN-Info@HogeRaad.NL>
CC: Wim Dankbaar <dank@xs4all.nl>
Onderwerp: Dankbaar/ OM, zaaknummer 19/00856

Geachte heer Storm,

Op 2 juni jl. heeft de Hoge Raad in bovenvermelde zaak arrest gewezen. Uiteraard is het mij als advocaat bekend dat het hoogst ongebruikelijk is om na arrestwijzing nog met de Hoge Raad over de zaak van gedachten te wisselen. Toch vraag ik u en/of de raadsheren op uitdrukkelijk verzoek van mijn cliënt toch nog een keer aandacht voor zijn zaak.

Cliënt heeft mij op de hoogte gebracht van de correspondentie tussen u en hem van de afgelopen week. In die correspondentie verwijst u hem naar mij voor uitleg over hoe de Hoge Raad werkt en welke wettelijke mogelijkheden de Hoge Raad heeft om zijn uitspraken zonder verdere inhoudelijke motivering af te doen. Naar aanleiding daarvan heb ik gepoogd een en ander aan cliënt uit te leggen, waarbij ik tegen het probleem aanloop dat dit arrest eenvoudig niet aan cliënt uit te leggen valt.

In de cassatiemiddelen is onder meer aan de orde gesteld dat het in het EVRM verankerde recht om getuigen te mogen horen dermate fundamenteel is dat dit in feitelijke instantie niet zomaar had mogen worden afgewezen. Verder is geklaagd over de gang van zaken rond de wraking van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het gaat daarbij om de vraag of cliënt het nu wel of niet tijdig heeft gewraakt. Het hof vond van niet, omdat de wraking plaatsvond tijdens de zitting waarop de einduitspraak gegeven zou worden, maar volgens cliënt was hij wél op tijd, want hij heeft gewraakt onmiddellijk nadat het hof een tussenbeslissing had gegeven op het door cliënt gedane getuigenverzoek. Naar mijn inzicht betreft het hier fundamentele rechtsvragen, waarvan de beantwoording nu juist bijdraagt aan de eenheid en/of ontwikkeling van het recht. De Hoge Raad heeft anders geoordeeld en stelt in het zeer summiere arrest dat de in de cassatiemiddelen opgeworpen problematiek nu juist geen noodzaak oplevert om vragen te beantwoorden die van belang zijn voor de rechtseenheid of -ontwikkeling.

Natuurlijk ben ik mij bewust van de inhoud art. 81 Wet RO en van de mogelijkheden die de Hoge Raad heeft om bepaalde cassatiemiddelen met een beroep op dat artikel zonder nadere motivering af te doen. Nadat de advocaat-generaal in haar conclusie uitgebreid had gereageerd op de cassatiemiddelen, op welke conclusie ik vervolgens weer een inhoudelijke reactie heb gegeven, had ik op zijn minst een arrest verwacht waarin inhoudelijk zou worden ingegaan op de materie. Hoewel ik al van tevoren met cliënt had besproken dat hij zich van het resultaat van de cassatieprocedure niet te veel moest voorstellen en hem ook heb gezegd dat hij rekening moest houden met een afwijzing van de cassatiemiddelen, had ik toch op zijn minst een gemotiveerde afwijzing verwacht. Dit niet inhoudelijk gemotiveerde arrest is eenvoudigweg niet aan mijn cliënt uit te leggen.

Hoewel ik gezien de procedureregels weet dat de Hoge Raad cassatieberoepen op deze manier kan afdoen en een heroverweging van het inmiddels gewezen arrest niet aan de orde kan zijn, wil ik u vragen op zijn minst wat meer uitleg te geven over het hoe en waarom van deze beslissing. Ik meen dat cliënt recht heeft op een nadere motivering, zeker gezien het feit dat zijn veroordeling tot 3 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf hiermee onherroepelijk is geworden en hij nooit eerder op deze manier met het strafrecht in aanraking is gekomen.

Meer dan dit aan u en/of de raadsheren in overweging te geven kan ik niet doen.

Met vriendelijke groet,

Thijs Stapel

Stapel Advocatuur
Bakenessergracht 44 RD
2011 JX  Haarlem

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

10 reacties op Opperrechter van Schendel: We hebben schijt aan onze taak!

 1. Willem van Dijk zegt:

  Dit is geen rechtspreken, maar je verschuilen achter het recht!

  Geliked door 1 persoon

 2. Henk Duimstra zegt:

  Te triest voor woorden. Een zo corrupt justitie (dus ook de hoge raad) blijft immer liegen? En waarom? Slechts om een PEDO als Joris Demmink c.s. te beschermen? Hoeveel pedofielen zitten daar in godsnaam bij Justitie? Worden zij ooit aangepakt?

  Lees het boek van Yvonne Keuls – Rapport Tommie,
  wat een dappere vrouw, net als Adele van der Plas in de zaak Baybasin!

  Geliked door 1 persoon

 3. Mike zegt:

  Wij leven in een totalitaire staat. Dictatoriaal fascisme al jaren maar dat komt steeds meer openbaar. De massa slikt het. Dit heeft niets, maar dan ook helemaal niets met een rechtsstaat te maken! De besluiten zijn al lang genomen. Feiten legt men naast zich neer, men gaat nergens op in. De politiek zwijgt ook in alle talen, bang voor de publieke opinie waarschijnlijk. De rechters zullen hun ongerechtigheid dragen en dit zal branden in hun gewetens.

  Geliked door 1 persoon

 4. Hans Palenlader zegt:

  Ik heb die J.Storm even een gepeperde mail gestuurd, waar ik in precies zeg hoe ik over hem denk en ik zal het hier maar niet herhalen waar ik hem voor uit heb gemaakt, maar dat interesseert me namelijk helemaal niks. Hij zal daar wel weer door Demmink zijn neergezet om de boel dicht te timmeren, want dat ze elkaar allemaal de hand boven het hoofd houden daar hoef je geen Einstein voor te wezen, want die deksel die moet en zal er kost wat kost op blijven.
  Je kan niet zomaar een onschuldige burger al zijn geld afpakken en drie maanden in de cel gooien zonder dat hij zich heeft mogen verdedigen en dan ook nog de zaak afdoen met we hebben verder geen commentaar. Je zou ze gewoon eens door mekaar willen rammelen tot het een beetje door dringt in die koppen.

  Geliked door 1 persoon

 5. Wim Dankbaar zegt:

  Geachte Heer Dankbaar,

  We hadden – ondanks anders gehoopt- met deze reactie rekening moeten houden. Maar het is goed te beseffen dat alles is gedaan wat in uw vermogen lag.
  Dat geldt ook voor mr. Stapel. Naar mijn mening een heel meelevende advocaat. De advocaten die ik ken zijn de grootste angsthazen en hielenlikkers van de rechters. Zij zouden die brief niet hebben verstuurd.

  En u kunt stellen dat u een schoon geweten heeft. U staat voor honderd procent achter uw zaak. Dat de rechters om hun moverende redenen daar anders over denken maakt de zaak voor u niet anders.
  Het is gewoonweg ontzettend spijtig.

  Sterkte.

  JM Eustatia

  Like

 6. BerendT zegt:

  Nu naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?

  Like

 7. Henk zegt:

  @BerendT Ga jij dat betalen voor Wim?

  Like

 8. Trijntje Derksen zegt:

  Ik zit te denken om een crowdfunding voor Wim op te starten. Ikzelf weet niet zo goed hoe je dat doet. Graag ideen.

  Like

 9. Alfred Mol zegt:

  Lees ook het stuk van mr Paul Ruijs in Wynas Week (en ook op watunietindekrantenleest.com en linkedin.nl tw ““Klassenjustitie: het gebeurt, maar niemand doet het””. Dat is wel een heel bedenkelijke gang van zaken geweest. De CB kon zelfs niet de bedoelde “bonnetjes” overleggen, en ging dan maar zelf wat knutselen….. Het NRC/Handelsblad kwam obv dat dossier en eigen onderzoek tot een groot artikel reconstrueerde met de kop ‘𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐛𝐨𝐧𝐝 𝐞𝐫𝐤𝐞𝐧𝐭 𝐥𝐞𝐮𝐠𝐞𝐧𝐬’.
  Citaat NRC van 1 Maart 1995: “𝑶𝒐𝒌 𝒅𝒆 𝒃𝒐𝒏𝒅 𝒛𝒆𝒍𝒇 𝒉𝒆𝒆𝒇𝒕 𝒅𝒊𝒕 𝒏𝒖 𝒆𝒓𝒌𝒆𝒏𝒅, 𝒎𝒂𝒂𝒓 𝒉𝒐𝒖𝒅𝒕 𝒔𝒕𝒂𝒂𝒏𝒅𝒆 𝒅𝒂𝒕 𝒎𝒆𝒏 𝒕𝒊𝒋𝒅𝒆𝒏𝒔 𝒉𝒆𝒕 𝒌𝒐𝒓𝒕 𝒈𝒆𝒅𝒊𝒏𝒈 𝒏𝒐𝒈 𝒎𝒆𝒆𝒏𝒅𝒆 𝒅𝒂𝒕” .Deze “brood-affaire” is geworden tot een waar demasqué v/d CB en in iets mindere mate ook demasqué v/d rechtspraak.
  Het was een typisch geval van Klassenjustitie. Het instituut v/d Consumentenbond moest beschermd worden, maar ‘en passant’ sneuvelde ook het aanzien v/d rechtspraak nog wat verder.

  Mooi stuk van Paul Ruijs waar nog jaren over nagepraat kan worden.

  Like

 10. Justice4Wim zegt:

  Van Schendel? Van Scandal!!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s