Een overtreding van een vonnis: Het dagboek van Maaike, de moeder van Marianne Vaatstra:

Het is mij bij rechterlijke uitspraken verboden om het  ‘dagboek’ van Maaike Terpstra te publiceren. Die vonnissen lap ik nu aan mijn laars! Lieve Maaike, ik nodig je uit om je  advocaatje Yehudi Moszkowicz actie te laten ondernemen tegen mijn overtreding van deze vonnissen. Tevens nodig ik je uit om deze link en je dagboek te delen met je 5  kinderen en je 16 kleinkinderen. Zodat ze kunnen lezen wat je hebt nagelaten als je er niet meer bent. Net als Rembrandt en Van Gogh.

Maaike’s dagboek deel 1

Maaike’s dagboek deel 2

Tevens vraag ik iedere lezer: Wie had nu de Macchaivelli prijs moeten krijgen voor de “oplossing” van de moord op Marianne Vaatstra? Bauke of Maaike?

Maaike, heeft Jan Verkaik al een klacht voor smaad en laster tegen mij ingediend? Wist je al dat Yehudi ook aan de rechter vraagt om dit artikel te verwijderen:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2019/06/08/jan-verkaik-de-meest-corrupte-politieman-van-nl/

Dus niet Jan Verkaik zelf vraagt verwijdering, maar Yehudi! Ben je het daarmee eens, Maaike? Vind je het ook zo leuk dat Dick Sletering een vonnis tegen mij kon versieren? Zeg je nog steeds Spencer haar dood is geworden? Of is het gestolen fietsverhaal van Spencer en Jan Verkaik geen leugen meer? Durf je niet meer hardop te zeggen wat je een jaar geleden tegen Goos zei? Dat fietsverhaal heb ik nooit geloofd, geloof ik nu niet en zal ik nooit geloven!

Hey Maaike, geef je Yehudi even opdracht om mijn publicatie van je dagboek van het Internet af te halen? Hoe eindig je je dagboek, Maaike?

Als dit schrijven een boek zou moeten worden, zou ik de titel wel weten: “De moord die niet mocht worden opgelost”.

Oei, oei, oei! Ik citeer in het openbaar uit je dagboek! Dat mag toch niet van Yehudi? Maar toch wel van jou?

Ineke? Of doe jij weer even de bidding voor je moeder? Dat kun je toch zo goed?

From: Maaike Terpstra 
Sent: dinsdag 20 november 2012 14:57
To: wim dankbaar
Subject: RE: Maaike, waarom Jasper S niet de dader KAN zijn. Laat je niet ringeloren door het OM.

 voor de laaste keer LAAT ME MET RUST, ik wil NOOIT geen contakt meer met jou en je bende incl Klaske

Je moeder is toch gehersenspoeld door mij en Klaske? Dat rechtvaardigt toch dat je deze email uit naam en van de laptop van je moeder mocht schrijven? Je weet het toch beter dan je moeder? Die jou negen maanden heeft gedragen?

Je durft toch niet toe te geven dat JIJ deze email hebt geschreven? Terwijl je moeder dat zelf heeft gezegd? Op deze valse email heeft Yehudi mij toch 7 ton afgepakt? En dan mag ik je geen bitch of een kutwijf noemen? Wat ben je dan, Ineke? Kijk eens in de spiegel! Durf je het je kinderen wel te vertellen? Kan je je kinderen vertellen wat jij doet met hun oma? Of snappen ze dat later pas als oma er niet meer is? Als ze haar dagboek lezen? Dus jouw moeder mag je kinderen alleen nog maar zien als het niet gaat over de moord op je zusje? Die last geef je je moeder en je kinderen? Zitten je kids ook al op het Internet? Wat nou als ze je vragen: Heb jij deze email uit naam van oma geschreven, mem? Wat zeg je dan tegen hen?

Dus Ineke, je eigen kinderen mogen van jou niet meer aan oma vragen: Wat geloof je nou, Beppe? Dat Marianne verkracht en vermoord is door Jasper Steringa? Of door de asielzoekers Ali Hassan en Haval Ali Mawloud? Geloof je nu het OM of Wim? Ze mogen Beppe niet vragen: Heeft het werkelijk je goedkeuring dat die advocaat ook Faek Mustafa vertegenwoordigt? Waarvan Wim zegt dat hij op dag 1 de ware toedracht aan Jan Verkaik heeft verteld? In de caravan van Wolfgang. Ineke, geef je Yehudi even opdracht om deze fragmenten uit het dagboek van je moeder te verwijderen van mijn website?

Wat is er gebeurd? En hoe? Zoals het door de recherche wordt gebracht is niet de waarheid en kan het ook nooit worden. Zij is daar in het weiland neergelegd, het gras stond recht overeind rondom haar lichaam en ook Jan Verkaik heeft gezegd dat er geen worstelsporen waren. We hebben nooit bevestigd gekregen dat haar schoenafdruk in de droge sloot is gevonden. De vraag over haar vingerafdrukken op de fiets is nooit bevestigd. De fiets is niet opgevraagd van het NS-station in Buitenpost.

Dan weet je dat er enkele weken na 1 mei op het A.Z.C. te Kollum een caravan is afgebrand. Ook weer heel dubieus. Volgens Jan Verkaik was de nieuwe eigenaar bezig met een verfbrander en toen ging de caravan in brand. Dat is dus weer niet de waarheid. Hij is op een nacht opgebrand tussen ca. 1.30-2.00 uur. Bewijsmateriaal soms vernietigt? Wat is daargebeurd in de caravan. En waarom zat er deze nacht een bewaker bij de A.Z.C. poort, die net deze nacht inviel voor de anderen en waarom hoefde de brandweer daar niet heen om te blussen? Het is allemaal zo duister als de nacht, maar ik wil weten wat er met mijn kind is gebeurd.
Dit hele onderzoek is één grote leugen en er is niks wat ook maar klopt, daarvoor hebben we teveel informatie binnen gekregen. We kunnen de recherche niet geloven, ik zou graag willen dat het anders zou zijn. Dat het voor ons als ouders gemakkelijker zou wezen. Dit is extra zwaar. 

Rechercheur Damstra gebeld. Ik wou nu toch wel eens weten of ze ook achter de tip wat
betreft de Duitser aangingen. Deze had destijds onderdak bij Kloppenburg in het
landbouwmuseum. Volgens Kloppenburg was deze Duitser een dubieus figuur en vaak
in het gezelschap van de Irakees en Afghaan en nog een asielzoeker. Hij was aan lager wal geraakt en gebruikte ook drugs. Hij bezat een caravan op het A.Z.C. waarin ook een andere Duitser verbleef, een zekere W. Hebben. Hij vertoefde ook vaak op het AZC en ’s nachts hielden ze zich vaak op bij het tunneltje en gebruikten de fiets van Cloppenburg. Volgens getuigen heeft deze Dill vlak na 1 mei 1999 een bundeltje kleren verbrand. En was ook direct na 1 mei verdwenen. Cloppenburg zegt dat de recherche nooit bij hem is geweest en zijn boerderij zou zelfs bij het buurtonderzoek gerekend kunnen worden. Weer een tip waar niks mee is gedaan.
Nu zegt Damstra als ik hem vraag zijn jullie daar niet geweest?’ Er is wel een rechercheur geweest, maar er was geen reden voor verder onderzoek’. Nee, Damstra„ dan moesten jullie naar het AZC en die kant mochten jullie niet uit. De afgebrande caravan was toch van deze Duitser. De caravan waarin de pornofilms werden gedraaid. En wat gebeurde er allemaal niet meer. Deze caravan speelt in de moord op onze Marianne een dubieuze rol. Maar dit alles mag niet uitkomen. Daarom laten jullie deze Dill met zijn duistere praktijken ook maar met rust en zo zal deze moord nooit een dader(s) kennen.

Tijdens de gesprekken met Damstra merken we wel dat ook deze rechercheur niet van alles op de hoogte is. De uitspraak van Roelof de Graaf in dit programma brengt nogal wat teweeg. Dat gaat over de gearresteerde Irakees in Turkije, die al geen verdachte meer zou zijn toen hij werd opgepakt. Maar dit was onder druk van de  publieke opinie. De Graaf heeft nu eens de waarheid gezegd. Deze Irakees was niet dezelfde die ’s middags bij het groepje liep en die gezocht werd. Dit stukje toneel in Turkije diende wel degelijk ergens voor, om dus de mensen een rad voor ogen te draaien. Hier is de verdachte Irakees en het is niet de dader. Ten Kate zei in september 1999 al tegen ons dat deze verdachte Irakees niet de dader kon zijn omdat hij in het westen van het land was geweest en dat moest kloppen. Den Haag valt het OM aan vanwege deze uitspraak. Korthals komt met een uitspraak dat de Irakees voor de nacht geen alibi had. Dus: De Graaf z’n uitspraken worden gerechtvaardigd. Dit soort mensen spelen elkaar de bal wel toe, maar het hier niet om de Irakees gaat die als verdachte werd gezien door de recherche dat komt niet aan de orde. Zo werd het wel gebracht, maar het zijn wel twee verschillende personen.

De derde afspraak met Damstra en Mieke is 19 juli. Weer geen antwoorden waar we iets aan hebben. De vragen worden met een nietszeggend verhaaltje afgehandeld en zo proberen ze ons tevreden te stellen. We geven aan dat ze nu de Panorama maar eens moesten lezen. Deze heeft persoonlijk vele dingen uitgezocht waar Damstra duidelijk geen weet van had. Deze kregen ze nu van ons mee om deze bevindingen van deze verslaggever te kopiëren. Daar was Mieke zeer in geïnteresseerd. Dit bezoek was voor ons de laatste en dat hebben we ook gezegd. Ik ben ook volledig die middag door het lint gegaan en totaal overstuur tegen Damstra gezegd dat ik niet kan begrijpen dat mijn dochter, die op zo’n vreselijke manier is misbruikt en om het leven is gebracht geen recht krijgt op een eerlijk onderzoek naar deze onmensen die dit hebben gedaan en dat we niet meer antwoord krijgen op wat er gebeurd is en hoe. Deze antwoorden zijn er wel maar krijgen we niet omdat er belangen zijn die zwaarder wegen dan de oplossing. Ik had gehoopt dat Damstra wat eerlijker zou zijn en dat we met deze gesprekken eens konden uitleggen hoe we dit alles met de recherche en OM hebben ervaren.
Wat onze gevoelens, die zo dikwijls diep zijn gekrenkt, met ons allen hebben gedaan.
Gesprekken waar we ook deze ervaringen konden bespreken. Maar nee, het moet van hun
kant afstandelijk blijven en zakelijk. En mocht Damstra toch eens enigszins de andere kant opgaan dan greep Mieke wel in. Daarvoor moest zij toch ook beslist hierbij aanwezig zijn.
Haar rol in dit hele gebeuren is me wel zeer duidelijk. Een van onze kinderen zei gelijk al,
toen Mieke vanuit het OM naar voren kwam in augustus 1999, dit is het ‘paard van Troje’ en daar zijn we inderdaad wel achter gekomen. Ik had nog vragen ingediend deze keer en belde Damstra of ik deze nog beantwoord kreeg. Ja natuurlijk, Mieke zou nog een nieuwe afspraak maken, maar dat willen we niet meer. We komen er niks verder mee en van de eerlijkheid waarop we gehoopt hadden is geen sprake, dus als u toestemming krijgt breng dan deze laatste antwoorden maar bij ons, maar deze worden wel per post gestuurd. Wat nu? Ik weet het niet meer. Er wordt met ons een spel gespeeld en we mogen geen antwoorden krijgen op onze brandende vragen. Moeten we hiermee nu verder? Dat is toch niet te doen. De leugens waar dit RBT en Spencer en Wietze mee zijn begonnen, die moeten ze wel volhouden. Ook dit heb ik tegen Damstra gezegd en wat al niet meer. Je voelt je zo vaak machteloos en aan hun is de macht, die wordt gebruikt. De leugen regeert in dit politieke zogenaamde onderzoek naar deze moord. Beseffen dit soort mensen dan niet dat dit vrolijke jonge meisje het leven ook zo mooi vond en ervan genoot, dat er zoveel mensen zijn die van haar hielden en nu in die bodemloze put zitten met hun verdriet en wanhoop, omdat ze haar zo missen dat we bij alles wat we doen aan haar moeten denken, haar vrolijke uitstraling waar we zo van hielden.
Dan mag je je toch niet laten leiden in dit onderzoek door de belangen die zwaarder wegen dan het oplossen van dit misdrijf en geef ons antwoord op de vragen die voor ons van overlevingsbelang zijn. De antwoorden zijn er! Maar zullen we ze ooit krijgen? Er komt een brief waarop alleen met initialen is ondertekend. Deze vertelt ons dat hij of zij met de wintersportvakantie een meneer van het OM uit Leeuwarden heeft ontmoet en mee in gesprek is geweest. Deze persoon raakte onder het genot van een pilsje gefrustreerd en begon te vertellen over dit onderzoek. De Irakees in Turkije: dat was inderdaad een spelletje geweest, dat zo werd gespeeld. U denkt toch niet dat deze crimineel hem zo makkelijk laat pakken en dan ook nog zo’n medewerking geeft. De DNA die ze zo lukraak op de burgermensen doen, diende om onze burgers zand in de ogen te strooien. Ze moeten toch iets doen om geloofwaardig over te komen, maar ook hier komen we niet verder mee. Ze schrijven anoniem en zijn bang voor de gevolgen als ze hun naam prijsgeven. Zal zo nu toch nog alles in de doofpot blijven zitten? En het leven gaat verder, ieder gaat weer z’n gewone gang, maar wij als familie blijven zitten met onze vragen en moeten zo elke dag proberen ook hiermee om te gaan.

Mieke belde met de mededeling dat er 65 DNA-profielen de deur uit zijn naar het lab. Over 2 a 3 weken uitslag. Het zegt me weinig. Als ze er maar niet eentje uitpikken die ze het in de schoenen schuiven. Ze zouden dan van een heel groot probleem af zijn en dit onderzoek op deze manier kunnen rechtvaardigen. Te erg voor woorden dat ik dit durf op te schrijven, maar als je dit alles met Justitie hebt meegemaakt, de leugens en afleidingsmanoeuvres en alle ellende die ons is voorgeschoteld, waar dan achteraf niet veel van waar is, dan acht ik degene die hierin de toon aanvoeren wel toe in staat. Hun eigen eer en glorie staat nu ook onder druk.

Ik weet nog niet wat ik ooit met dit schrijven doe, maar van mij mogen de mensen wel weten, wat hier met Justitie aan de hand is. Want zolang mensen niet wakker gemaakt worden, zullen velen nog in ons recht geloven en gaat er niks veranderen. Zij hebben de macht en zullen deze misbruiken.

Ik zal nooit vergeten hoeveel mensen ons hebben bijgestaan en ons hebben geholpen om dit onmenselijke verdriet te verwerken. Er zijn veel, heel veel, goede mensen en dit doet ons zo goed. Alleen hadden wij het niet gekund. De andere kant is de recherche, Justitie en het O.M., onmenselijk hard, meedogenloos, dat is wat wij hebben ervaren.
Het vertrouwen in onze politie en rechtssysteem zijn we helemaal kwijt, daarvoor hebben we teveel meegemaakt.

Maaike Vaatstra-Terpstra

Dat mogen je kids allemaal niet maar vragen aan Beppe, Ineke? Nu ze nog leeft? Je zegt dus tegen je moeder: Bek houden! Maar ook tegen je kids? Welk doel dien je daarmee, Ineke? Je bent toch zo stoer, Ineke? Maar niet stoer genoeg om te zeggen dat je je moeder haar wilsbekaamheid ontneemt. Niet stoer genoeg om te zeggen dat je haar chanteert! Je durft toch niet te zeggen dat JIJ de email aan mij uit naam van je moeder hebt gestuurd? Van haar laptop? Erger nog: Je durft ook niet te zeggen dat je moeder hem heeft gestuurd! Ik snap wel waarom je dat niet kunt, Ineke! Kijk, als je dat durft te zeggen, dan ben je helemaal een kutwijf! Zo’n kutwijf ben je dan nog niet. Omdat je weet dat je je moeder dat nooit gaat beamen. Ineke, wat zeg jij nu eigenlijk? Mijn moeder moet beschermd worden tegen hersenspoelers als Klaske en Wim! Dat zeg je toch? Het dagboek van mijn moeder mag nooit in de openbaarheid! Wie is er dan gehersenspoeld, Ineke? Hoe kan  ik een betere relatie hebben met je moeder dan haar eigen dochter? Leg dan even uit, Ineke, waarom het dagboek van je moeder niet gelezen mag worden! Schaam je je voor haar dagboek? Leg me even uit waarom dan! Ben je gehersenspoeld door Jan Verkaik? Die laffe corrupte zak die geen aangifte tegen mij durft te doen? Kijk, Ineke, je begrijpt er niks van! Je moeder heeft geen oogkleppen op. Jij wel! Maar het ergste is nog dat je je moeder dwingt jouw oogkleppen op te zetten!

Kijk Ineke, durf je nu te zeggen dat jij een valse email aan mij hebt gestuurd uit naam van je moeder? Dat kun je toch nog niet? Of moet ik je dagvaarden om het antwoord te krijgen? Wat ga je dan zeggen, Ineke? Ga je dan volhouden dat je moeder mij de email heeft gestuurd? En daar gaat Maaike dan mee akkoord? Ik hoef je toch niet te dagvaarden? Je kunt nu toch ook al erkennen dat jij de email hebt gecomponeerd en gestuurd vanaf de laptop van je moeder? Of kan je dat niet? Ik begrijp dat het moeilijk is, want jouw valse email is de pijler onder het proces van Yehudi waarin ik 7 ton ben kwijtgeraakt.  Vind je het dan logisch dat ik je een bitch vind? Of durf je nu al te zeggen dat je moeder die email heeft gestuurd? Dat durf je toch niet? Je kan het toch niet over je lippen krijgen dat Maaike deze mail heeft gestuurd?

voor de laaste keer LAAT ME MET RUST, ik wil NOOIT geen contakt meer met jou en je bende incl Klaske

Ineke, jouw moeder loopt tegen de tachtig. Dus Maaike is er binnenkort niet meer. Dan kan ze niet meer zeggen dat jij de email hebt gestuurd. Doet ze nu ook al niet. Maar jou kan ik dan nog wel dagvaarden! Want jij blijft nog wel even onder ons. Dan mag jij onder ede verklaren dat deze email door Maaike is gestuurd! Durf je dat, Ineke? Moet ik je echt dagvaarden? Of ben je nu al groots genoeg om te zeggen dat je je memke hebt genaaid?

Kijk Ineke, het dagboek van memke blijft toch wel staan voor het nageslacht. Ook voor jouw kinderen. Daar zorg ik wel voor. Hoe kan het nou dat elke boerenlul ziet dat haar dagboek een groots werk is? Maar haar eigen dochter Ineke niet? Laat het dan even aan je kids lezen, Ineke! Wellicht snappen zij het wel?

Dus Ineke gelooft dat Jasper Steringa haar jongste zusje heeft verkracht en vermoord? Maar Ineke verbiedt haar kinderen ook om Beppe te vragen of zij dat ook gelooft? Ineke wil niet dat haar kinderen Marianne echt leren kennen? Ineke wil niet dat haar kinderen van Beppe leren dat Marianne NOOIT op een gestolen fiets in het donker alleen naar huis zou rijden? Ineke wil niet dat dat haar kinderen leren dat Spencer en Dick Sletering en Jan Verkaik walgelijke leugenaars zijn? Ineke sluit haar ogen voor Faek die in het begin van de avond de ventielen uit de fietsbanden van Spencer en Wietze trok? Waarmee het hele fietsverhaal al lulkoek is! Faek, die ook nog even van Justitie Isabella mocht bedreigen: Als jij blijft praten, word jij ook vermoord! Ineke vindt het wel best dat Bauke de Macchiavelli prijs krijgt, maar haar moeder niet? Omdat ze zich niet schaart achter de leugens van Justitie? Foei Maaike! Foei Wim!  Get in line with Ineke! Ineke zit tenminste op onze lijn! Ineke helpt het OM! Ineke assisteert ons om die moeder de mond te snoeren! Dat gekke wijf, dat zich helemaal heeft laten hersenspoelen door idioten als Dankbaar en Klaske!

Wim

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

8 reacties op Een overtreding van een vonnis: Het dagboek van Maaike, de moeder van Marianne Vaatstra:

 1. Henk Duimstra zegt:

  Meesterlijke zet. Justitie moet je nu aanklagen. Maar omdat ze niet meer op jou willen reageren en omdat je door ditzelfde Justitie al financieel kaalgeplukt bent, is zij voor het blok gezet.

  Like

 2. dirk aart verkerk zegt:

  Geachte Wim,

  Kun je mij nog helpen aan een dagboek van Maaike, deel 2 ? Die brief aan Jasper Steringa, die ik toen schreef, is het niet mogelijk om die via zijn familie hem hem te doen bereiken ?

  Met vriendelijke groeten , Dirk Aart Verkerk, Zegheweg 3 , 3931 MR Woudenberg. ________________________________

  Like

 3. Liesbeth van der Hoop zegt:

  Het wordt nu wel spannend! Dat je Ineke gaat dagvaarden is zeer terecht! Ik bewonder je vasthoudendheid ondanks alle tegenwerking van het OM, Justitie en de recherche. Je weet dat ik alleen problemen heb met je grove taalgebruik. Daarmee zet je je op het zelfde niveau als degenen die jou aanklagen. Verder niets dan lof! Je doet het voor Maaike en Klaske, Jasper en al die anderen die dit volgen omdat ze geloven dat Nederland wél een rechtstaat is, waar je niet wegkomt met leugens gepleegd door degenen die de rechtstaat zouden moeten bewaken en vertegenwoordigen.

  Geliked door 1 persoon

 4. Henk Duimstra zegt:

  Nou, beste Liesbeth, denk jij echt dat Maaike, Klaske, Jasper en al die anderen geloven in onze Nederlandse rechtsstaat? Is dit jouw Hoop?

  Like

 5. Ron zegt:

  Wim, ik heb het boek verboden dagboek van Maaike Vaatstra gelezen. Op pagina 174/175 staat in reactie op de uitzending van Peter R. de Vries uit mei 2012 dat Marianne nog een sigaretje heeft gerookt aan het picknickbankje bij de ingang van het Veenkloosterbos. Samen met wat vriendjes die ze van het AZC kende en met Ludger Dill die haar een lift (auto) had gegeven maar nu even opteerde voor een tussenstop. Per ongeluk had ze de aansteker in haar tas gestopt. Daarna is Marianne weer ingestapt in de auto om de lift naar huis te vervolgen. Maar dat liep anders. De route ging terug naar de caravan van Wolfgang. Nee Peter, dit is geen giswerk, dat weten we van iemand die bij de moord betrokken is geweest.

  Wim hoe moet ik dit rijmen met het verhaal van Geke op pagina 52/53 dat zij gegil hoort buiten rond 0.30 uur, het hard dichtslaan van een autoportier en gierende banden van een auto die hard wegscheurde terwijl zij een minuut daarvoor geconstateerd heeft dat Ludger vanuit zijn auto nadrukkelijk naar Marianne en Stephanie zat te loeren?

  De lezer krijgt hiermee toch het beeld dat Marianne uiteindelijk geen kwaad zag in de lift met de auto omdat ze Ludger kende en hem dan blijkbaar vertrouwde dat ze thuis zou komen? Ze had toch bij de tussenstop de beschikking over haar telefoon zodat ze haar broer kon bellen als ze het zaakje niet vertrouwde? Jij geeft de lezer het beeld dat Marianne vertrouwen had dat ze veilig thuis zou komen.

  Wim, ik lees graag jouw reactie hierop.

  Like

 6. Henk Duimstra zegt:

  Ooit heb ik dit ook al eens aangekaart. Het klopt volgens mij ook niet.

  Like

 7. Monika van der Dorst zegt:

  Hoi Wim het is toch logisch en het kan gewoon niet anders dan dat jij gelijk hebt. Daar heb je dat dagboek toch niet meer voor nodig? De feiten die jij dankzij jouw grondige onderzoek naar boven hebt gekregen zijn al meer dan voldoende. Dat is van veel meer waarde dan een dagboek. Jouw onderzoek is veel belangrijker want keiharde bewijzen doen slechts ter zake. Maar dat is slechts mijn mening. Doe ermee wat je wil. Lieve groet

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s