De leugens van Nettie Groeneveld tot in den dood

Den justitie getrouwe, blijf ik tot in den dood. Zoiets. Dit moet een posthuum eerbetoon zijn aan Nettie Groeneveld, maar ik vind het walgelijk.

Nettie Groeneveld, ongeneeslijk ziek of niet, zat hier keihard en bewijsbaar te liegen. In de werkelijke docu zitten nog meer leugens dan al uit uit de vooraankondiging bleek. Mijn artikel daarover moet u eerst maar even lezen. 

vk.com/video517147392_456239018

De docu is ook hier te bekijken:

https://www.npostart.nl/fryslan-dok/27-04-2019/POW_04066661

Op 7:31 horen we Nettie zeggen: Zaterdag 1 mei: In de nacht komen er een paar mannen aan de poort. Het is directe familie van het omgekomen meisje. Ze zijn ervan overtuigd dat de dader van de moord zich op het AZC bevindt. Ze willen het centrum op. De mannen willen de bewoners gijzelen in de recreatieruimte van het centrum. Men wil zo een bekentenis afdwingen. De beveiliging weigert hen de toegang. Er vallen harde woorden. De beveiligingsmensen waren behoorlijk ontdaan na deze confrontatie. Ze zijn ook jongens uit de streek. Ze kennen de mensen. Ze weten dat als de emoties hoog oplopen, er klappen kunnen vallen. 

Houd u in het achterhoofd dat Nettie dan al weet dat Faek Mustafa uit haar centrum is opgehaald door de politie en is verhoord. Bovendien de ware toedracht heeft verteld. Kijk,  als een asielzoeker wordt opgehaald om gehoord te worden in een moordzaak waar de hele streek in rep en roer van is, dan weet je dat als directrice natuurlijk ook. De haar eveneens bekende Ali Hassan en Haval Ali Mawloud  konden niet meer worden opgehaald omdat  die uit haar centrum waren verdwenen. Maar de gewenste bekentenis is dan dus al gegeven. Beseft u tevens dat de boze Zwaagwesteinders dan al precies weten wie ze moeten hebben. Diezelfde jongens weten immers ook dat Marianne twee weken eerder is bedreigd door Faek en Ali in de Ringo bar te Veenklooster. Dat is meteen aan de recherche gemeld nadat Marianne in het weiland werd gevonden:

Bart Olmer in de Telegraaf: Dat heeft plaatsvervangend hoofdofficier mr. M. Severein gistermiddag desgevraagd tegenover deze krant verklaard. Vader en Moeder Vaatstra, Mariannes hartsvriendin Aafie Kloosterman (17) uit Twijzelelerheide en andere betrokkenen drongen direct op onderzoek op het terrein van het asielzoekerscentrum aan. 

“Ik zei het meteen tegen de rechercheur”, aldus Aafie.  Justitie erkent dat de twee gezochte irakeese asielzoekers onder wie de 26 jarige hoofdverdachte, hooguit drie dagen na de moord met de stille trom uit het asielcentrum zijn vertrokken.

Tevens laat Nettie achterwege dat de beveiligers niet zomaar de toegang kunnen weigeren zonder overleg met hun meerderen. Dat overleg moet dus óf met haar óf met haar mede-directeur Louis Uijl zijn geweest. Zij zijn het dus die in feite de toegang hebben geweigerd.

Wie waren nu deze beveiligingsmensen die zo ontdaan waren? Welnu, het hoofd van de beveiliging was Jacob Hoeksma. Een andere belangrijke beveiliger was Ronnie Pander, die vaak baliedienst had. Beiden kenden Faek en Ali Hassan zeer goed. Een verklaring van Jacob leest u hier. Een verklaring van Ronnie leest u hier. Een verklaring van Ronnie’s broer Sikko leest u hier. Een andere belangrijke medewerker die elke bewoner kende, was Age Bruining, de sport leraar van het AZC. Een verklaring van Age leest u hier.

Op 14:03 horen we Nettie zeggen: Dinsdag 18 mei. Er is aangifte gedaan door een meisje uit Kollum wegens verkrachting in de Koninginnenacht. De nacht van Marianne. Het betreft een asielzoeker. Ik ken de jongen waarom het gaat. Hij heeft niets met de moord te maken, verzekert hij mij. Als deze zaak openbaar wordt gemaakt, zal de agressie naar het centrum zeker oplaaien. Maar hoe hou je zo’n zaak stil? Ook de politie is ervan doordrongen dat dit nu niet naar buiten kan. Ik ben boos op de jongen die hierbij betrokken is. De jongen wordt verhoord. De politie komt hem halen in een burgerauto. De vader is verontwaardigd en dreigt de zaak via de pers naar buiten te brengen. Als de zoon een week later vrijkomt, besluiten we dat hij en zijn vader moeten vertrekken. Er is geen andere weg. We kunnen hier niet voor hun veiligheid instaan. Ik teken een overplaatsing naar Drachten. Vader en zoon lopen de poort uit. 

Kijk, beste mensen, degenen die mijn website volgen, weten dat Nettie zich hier enorm vergallopeert. Ze volgt precies het leugensprookje van Justitie. Dat betekent ook dat ze voor deze documentaire overleg heeft gehad met Justitie. Hoe zat het ook weer volgens Justitie? Je mag deze documentaire best maken, Nettie, maar wel ons verhaal volgen! Hoe dat verhaal gaat kunt u hier lezen.

De jongen waar het over gaat, die Nettie kent, is niemand minder dan Faek Mustafa. Die verzekert haar dat hij niets met de moord te maken heeft. Aha! En dat gelooft Nettie meteen! Maar ze gelooft wel dat Faek betrokken was bij de “verkrachting” van Stephanie? Kennelijk wel, want ze is boos op Faek! Wat raar niet? Dat Nettie niet in haar “logboek” schrijft dat Faek dezelfde jongen is die volgens de berichtgeving van het OM Marrianne twee weken eerder in de Ringo Bar bedreigde? (Dit was Ali, niet Faek). Verder zien we dat dat Nettie dit verhaal samen met de politie wil stilhouden. Dat het niet naar buiten kan. Sodeju, er wordt hier dus toegegeven dat er er belangrijke informatie verborgen is gehouden! Dat Nettie daarin heeft samen gespannen met Justitie. Let wel, Nettie Groeneveld las mijn website ook!  Zij wist dus tijdens het maken van deze documentaire ook dat Stephanie in de nacht van de moord samen met Marianne is gezien, nadat ze zogenaamd verkracht was door Faek.

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: maandag 15 februari 2016 18:58
Aan: ‘nettie.groeneveld@knid.nl’; ‘h.j.mous@om.nl’; ‘harro.knijff@debrauw.com’; ‘j.leliveld@wlaws.com’; ‘info@CTIVD.nl’
Onderwerp: Beste Joris, Harm, Henk en Nettie,

Beste Joris, Henk, Harm en Nettie,

Ik ontving vandaag deze email:

Beste Wim, 

Het is voor mij duidelijk dat jouw toedracht van de moord in deze presentatie de waarheid is. Los van alle feiten die je noemt is dit alleen al af te leiden uit het volgende: Mensen als Joris Demmink, Harm Brouwer, Piet Visser en Nettie Groeneveld staan er heel slecht op in deze presentatie. Volgens jou hebben ze allemaal gelogen en meegeholpen om de rechtsgang te belemmeren om de echte moordenaars hun straf te doen ontlopen. Dat zou ook betekenen dat zij weten dat Jasper Steringa de moord niet heeft gepleegd, dus ook aan die misstand hebben ze nog eens meegewerkt. Als ik beschuldigd zou worden van dergelijk ernstige strafbare feiten, terwijl het niet waar is, dan zou ik jou meteen aanklagen voor smaad en je aan de hoogste boom ophangen. De omstandigheid dat zij dit niet doen en nergens op reageren, betekent wat mij betreft al dat jij goed zit. Ik begrijp tevens waarom ze het niet doen. Je hebt gewoon teveel bewijzen voor hun misdragingen. Er is geen beginnen aan om aannemelijk te maken dat wat jij stelt op drijfzand is gestoeld.

En waarom zou de vader van Faek dreigen om het verkrachtingsverhaal van zijn zoon via de pers naar buiten te brengen? Dat slaat natuurlijk nergens als de politie nog bezig om vast te stellen of zijn zoon Stephanie heeft verkracht. Dat brengt de vader alleen maar zeer negatieve publiciteit waar hij helemaal geen behoefte aan heeft. Een vader in een AZC kan dat ook helemaal niet naar buiten brengen. U wordt dus in deze documentaire genaaid waar u bij staat.

En Nettie geeft nu eindelijk toe dat ze zelf heeft getekend voor de overplaatsing van Faek? Dan spreekt ze zichzelf mooi tegen! Want in 2007 zei ze nog dit:

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/om-beweringen-anonieme-brief-moord-vaatstra-vals~bbf34334/

“Volgens de auteur van de anonieme brief is op 3 mei 1999 onder strikte geheimhouding een asielzoeker overgeplaatst van het azc in Kollum, vlak bij Veenklooster, naar een speciale afdeling van het azc in Musselkanaal. ,,Dit is gewoon niet gebeurd, daar ben ik absoluut zeker van”, aldus Groeneveld.”

Hoe verhoudt deze leugen zich met de verklaringen van Jacob, Age, Ronnie en Sikko?

Age: Ik herinner mij nog goed dat Feik nooit een wedstrijd miste, behalve op zaterdag, 1 mei 1999.

Ik begreep wel dat Feik weg moest uit Kollum, want het AZC ‘stond in brand’. Ik heb gezien dat Feik uitgeleide werd gedaan door Netty Groeneveld, de directeur van het AZC en haar plaatsvervanger. In een krantenartikel loochende zij dit later. Dit stoorde mij omdat ik het zelf had gezien.

De, in 2007, in De Telegraaf  gepubliceerde brief , waarin werd gesuggereerd dat erdoor Justitie een asielzoeker was weggemoffeld vanuit het AZC Kollum naar het AZC Musselkanaal sloeg dan ook ongetwijfeld op het vertrek van Feik Mostafa.

Gezien het taalgebruik in die brief ben ik ervan overtuigd dat deze brief is geschreven door een mentor  of een andere agogisch medewerker van het AZC Musselkanaal.

Faek is opgehaald door de politie en komt pas een week later vrij? Hoe kan dat voor een verkrachting die binnen mum van tijd geseponeerd werd? Hoe kan je iemand langer dan 48 uur vasthouden zonder goedkeuring en voorgeleiding aan een rechter-commisaris? Die heeft de verdenking dan ernstig genoeg gevonden om hem een week vast te houden? Kende Nettie de wet niet?  Hoe verhoudt deze leugen zich met deze berichten?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom wordt hier niet genoemd dat het om Faek gaat? Waarom wordt er niet gesproken over een asielzoeker uit het AZC? Maar een “jongen uit dezelfde gemeente”? Waarom wordt er niet gezegd dat Faek er ook bij was toen Ali Hassan Marianne in de Ringo bedreigde? En dan is er geen verband met de zaak Vaatstra? Ah! Nu weten we dat dus! Omdat het verhaal van Nettie en de politie stilgehouden moest worden! Nou, er moest nog veeeeel meer stilgehouden worden. Onder meer dat Faek helemaal niet is opgehaald na de zogenaamde aangifte van Stephanie. Maar op al op 1 mei 1999 om gehoord te worden over de moord op Marianne! Er moest stil gehouden worden dat Faek op 3 mei is overgeplaatst naar Musselkanaal, niet op 27 mei, en ook niet naar Drachten. Een overplaatsing waar Nettie zélf bij was! Er moest stilgehouden worden dat Stephanie op 14 mei is ontboden door de politie om gehoord te worden  over de moord op Marianne.

Stephanie was immers de enige overgebleven getuige die het gestolen-fiets-lulverhaal van Justitie nog kon verpesten. Dus die moest ook nog even zwaar onder druk gezet worden om haar mondje te houden. Er moest ook even een excuus worden verzonnen waarom Faek was aangehouden en overgeplaatst. Dus Stephanie is gewoon gedwongen om een zogenaamde “aangifte” van verkrachting tegen Faek te doen. Dat was meteen een mooi excuus voor de aanhouding van Faek. Begrijpt u dan ook waarom die “aangifte” meteen werd geseponeerd? Dat de berichtgeving daarover slechts spinnerij was?

Begrijpt u dat Nettie en Justitie vanaf dag 1 wisten hoe de vork in de steel zit? Van Faek? Begrijpt u dat de werkelijke moordenaars, Haval Ali Mawloud en Ali Hassan, een vrije aftocht hebben gekregen? Dat de moord is gepleegd in een caravan op het AZC? Een caravan die even later in vlammen opging? Nou als, u dat nog niet begrijpt, dan wordt dat nog duidelijker aan de hand van deze documentaire.

Op 15:07 horen we Nettie zeggen: Ik zit in de trein naar huis als ik wordt opgepiept. Een beveiligingsbeambte belt. Meneer Vaatstra wil me spreken. De Telegraaf is bij hem op bezoek en hij wil me vertellen dat de verkrachter een Irakees is. Hij wil dit gepubliceerd krijgen in de krant. 

Let op! Op dit moment weet Nettie dat Bauke gelijk heeft. Ze weet dat het om Faek gaat. Ze weet dat Faek een Irakees is. Ze weet nog veel meer dat Bauke niet weet. Namelijk het bovenstaande: Dat Faek al op dag 1 de waarheid aan de politie heeft verteld. De leugens in het navolgende gesprek met Bauke Vaatstra zijn daarom des te schunniger:

Zojuist heeft Nettie in de documentaire toegegeven dat ze Faek in overleg met Justite heeft laten overplaatsen. En dat ze dit samen met Justitie heeft willen stilhouden. Ze liegt wel dat dit in verband met de verkrachting was, maar dan nog blijft staan dat ze hier Bauke keihard zit voor te liegen en belangrijke informatie verzwijgt! Het domme is dat dit uit de documentaire zelf naar voren komt!

De maakster van deze documentaire, Annet Huisman,  is dus zelf zo dom om aan te tonen  dat Nettie Groeneveld informatie achterhoudt. Precies datgene waar Nettie Groeneveld van beschuldigd werd, bewijst ze zelf! Maar deze Annet heeft nog wel meer boter op haar hoofd. Zij had met tientallen andere getuigen kunnen checken of Nettie haar wel de waarheid vertelt. Bijvoorbeeld door Jacob, Ronnie, Sikko en Age te vragen. Maar ook had zij oud burgemeester Piet Visser kunnen vragen. Een overplaatsing uit een AZC moet immers ook door de burgemeester in de driehoek gefiatteerd worden. Het feit dat zij Nettie’s verhaal niet checkt met hem, spreekt boekdelen. Had Piet Nettie’s verhaal niet willen bevestigen? Oh nee! Want dan had ze hem gelijk dit kunnen vragen:

De heer Visser was destijds burgemeester van Kollumerland en als zodanig onderdeel van de ‘driehoek’. De heer Visser kan over tal van relevante zaken opheldering verschaffen. Zoals op welke datum Faek Mustafa is overgeplaatst en waarom. Deze opdracht werd volgens AZC directeur Louis Uijl immers gegeven door de driehoek. Waarom hij de speurhonden liet terugroepen toen deze richting AZC liepen. Waarom hij de badmeester bedreigde op straffe van baanverlies als deze bleef vragen over het bebloede trainingsjack dat hij de ochtend van de moord vond en naar de politie bracht. In wiens opdracht hij deze handelingen deed. Als men weet dat Ali Hassan vrijwel altijd een trainingspak droeg, dan is de vraag van wie dat bloed op het trainingsjack was. Nog meer is de vraag waarom zo een cruciaal bewijsstuk moest worden zoekgemaakt en zelfs de vinder moest worden bedreigd.   

Deze Annet Huisman is heel erg dom want op 24:20 herhaalt ze nog even de woorden van Nettie uit de witwasdocumentaire van Medialogica:

Het was ook zo levensecht die brief, dat ik zelf ook heel even dacht: Jeetje, zou dat kunnen? Zou dat kunnen? Nou, het is eigenlijk gewoon onmogelijk omdat iedereen gekend wordt op een AZC, dus dat kan helemaal niet. Maar goed, vervolgens dacht ik: Nou ja, huh? Dit is dus lulkoek. Dit is dus allemaal grote lulkoek!

Dit is wellicht de grootste leugen uit de hele uitzending. Neem daarbij ook in aanmerking dat twee ministers, Hirsch Ballin en Opstelten, in antwoord op Kamervragen hebben moeten toegeven dat Feik Mustafa in de maand mei vanuit het AZC Kollum is overgeplaatst. Op basis van informatie van datzelfde AZC. Maar directrice Nettie Groeneveld van datzelfde AZC presteert het ook nu nog om twee ministers tegen te spreken.

Hoe kan dit nou grote lulkoek zijn, als je net hebt laten zien dat Nettie de overplaatsing van Faek willens en wetens heeft stilgehouden en altijd heeft ontkend? Inderdaad! Op een AZC wordt iedereen gekend. Faek en Ali dus ook! Maar Nettie weet niet dat Ali is verdwenen en Faek is overgeplaatst? Dat laatste weet ze in ieder geval wel volgens Annet Huisman. Werkt Annet dan ook niet mee aan het onder de pet houden van dit gigantische staatsmisdrijf?

We zien in deze documentaire dat Nettie de opdracht tot overplaatsing van Faek zelf heeft getekend. Maar Annet vraagt niet aan Nettie van wie deze opdracht kwam? Wie deze beslissing hebben genomen en altijd geheim hebben gehouden?

We weten nu dat wat Nettie is deze uitzending vertelt uit haar zogenaamde “logboek” niet de waarheid is. Ze heeft dus jaren na dato ook nog een “logboek” in elkaar geflanst.

Bauke Vaatstra, Je moet dankzij deze docu nu ook inzien hoe je genaaid bent door Justitie en Nettie. Nettie wist natuurlijk ook dat Faek twee dagen voor de moord van school was gestuurd wegens onhandelbaar gedrag. En dat er een nieuwe school in Dokkum voor hem was geregeld na de meivakantie. Alleen daaraan zie je al dat Nettie loog. Want als hij pas op na 18 mei van het AZC is opgehaald, waarom is hij dan nooit op de school in Dokkum verschenen? Waarom wil jij nu juist met Joke Douma naar de Rocky Mountains? Dat is iemand die MIJ gelooft! Begin je te twijfelen ofzo?

Beseft u even dat dit 8 jaar geleden is en ik onderzoek deed voor Maaike. Waar gehakt wordt vallen spaanders. Trial and error. Sorry Faek, ik zal jou nooit meer beschuldigen van de moord op Marianne. Alleen dat je wel WEET wie Marianne heeft vermoord. Ik wist toen nog niet wie je vriend Rida was. Maar mevrouw Douma maakt heel duidelijk dat jullie onhandelbare rotjochies waren die van school werden gestuurd. Beluister maar mijn tweede gesprek met mevrouw Douma:

Hoe kom jij nu opeens bij Joke terecht, Bauke? Je had zeker mijn bovenstaande geprekken beluisterd? Toen wist je weer wat een mooie meid het was vroeger? Als ze niet met je naar de Rocky Mountains wil (van waarschijnlijk mijn poen) ga je dan in elk geval een bak koffie met haar drinken?

Akky van der Veer: Ik heb de docu gezien. Het is onbegrijpelijk dat iemand met het uitzicht op de naderende dood de waarheid zo durft te verdraaien.

Wytze de Boer: Ik, en velen mij, heb steeds de grootste bewondering voor jou doorzettingsvermogen. Ik vraag mij af, waar is die half miljoen Euro aan dwangsommen gebleven. In de Staatskas? En is er nog enige kans dat je dit ooit zult terugkrijgen?

 

Henk Duimstra: Nog maar een paar dagen verwijderd van 4 en 5 mei. Respectievelijk Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Feiten die ons Nederlanders appelleren om Het Juk Van De Nazi’s En De Door Hen Vermoorde Onschuldigen Te Herdenken.

Maar is dit land, lees ons land,  “Überhaupt” verlost van dit juk?

Mijns inziens volstrekt niet. De corruptie tiert nog steeds welig bij onze overheid. Dus “sowieso” in de politiek, ergo bij Justitie. Ik zie nog steeds die Judasomarming van Mark en Halbe.

Afgelopen vrijdagochtend keek ik met verbijstering naar een voorbeschouwing over een uitzending die a.s. zondag 28 april uitgezonden zal worden op Omroep Friesland.

Een omroep die door belastingbetalende burgers gesubsidieerd  wordt! Dus volstrekt kritiekloos!

Ene Annet Huisman, gaat in een DOCU uitleggen hoe Nettie Groeneveld (postuum, dus hoe laf kun je zijn!) als directrice van het AZC Kollum in een kwaad daglicht is gesteld, dat asielzoekers Marianne Vaatstra vermoord zouden hebben. Zij heeft per definitie keihard gelogen.

Het lijdt géén enkele twijfel dat het de waarheid is, dat asielzoekers dit gedaan hebben. ( Het telefoongesprek van Wim Dankbaar met de plaatsvervangend directeur van het AZC Kollum Louis Uijl spreekt boekdelen).

Maar nu nog de legio getuigen de rechtbank in krijgen die toch echt iets te zeggen hebben, wat steevast door onze overheid, dus ONZE door de Overheid zo geprezen RECHTSSTAAT per definitie geweigerd wordt! Dan zal Annet de mond gesnoerd zijn! Walgelijk dat dergelijke lieden een podium krijgen!

Omroep Fryslân moet zich de ogen uit de kop schamen! Ik schaam me als Fries voor deze Omroep!

Wat zong Armand toch in de jaren zestig? De Nederlander is een … (hij had gelijk)

Werden of beter gezegd, worden ze maar eens wakker …

Ondanks vele pogingen lukt het (mij) maar niet.

Sikko Pander: Net als eerst Jano Hassan later ook Bauke Vaatstra en nu weer Netty Groeneveld vertellen dezen dit is” ONZE” waarheid,  lijkt er op dat ze geprogrammeerd zijn door OM en justitie.
Ook waren ze op het AZC voorbereid op een inval van de mensen uit de omgeving en waren tot de tanden toe bewapend en denk dat er zeker doden waren gevallen maar dan zeker niet aan de kant van de mensen van het AZC , wat ook logisch is omdat de meeste AZC ers natuurlijk net zo onschuldig waren als u en ik.

Hey Bauke, wanneer ga jij laten zien dat de waarheid over je dochter belangrijker is dan mijn poen of een Macchiavelli prijs? Die draag je op aan Marianne? Zal ze leuk vinden! Vraag die advocaat van je dan even of de in Turkije opgepakte Ali de vriend van Faek was! Of bel Faek zelf maar even.

We proberen nu een advocaat te vinden die de leugens van het Openbaar Ministerie onderuit kan halen. Dat zou ons een goed gevoel geven. Bron voor betere leesbaarheid.

Je kunt ook Sikko bellen, want die bracht Faek en Ali elke zaterdag naar de wedstrijd. Maar je weet het toch allemaal allang? Sikko zegt net dit: Volgens een docu. (bloed aan de handen) ik dacht van de VPRO werden er in 1997 1300 asielzoekers onder gebracht op AZCs in Nederland die al misdaden hadden gepleegd in eigen land.
Dus met deze lijst er bij was het niet zo moeilijk zoeken in Kollum.

Wat vreemd niet? Dat de IND het dossier van Haval Ali Mawloud niet kon vinden, maar Henk Mous wel kon bevestigen dat deze crimineel in het AZC zat! Wie zou dat dossier  nu zoekgemaakt hebben? Zeker ook gestolen uit de auto van Nettie? Zeg je Johan even dat hij naar Arbil moet reizen als hij zo graag een moordenaar van Marianne door zijn kop wil schieten?

Wanneer ga je dat gesprek met Jasper nu regelen? Hij had toch niet alles verteld? De rest zou jij toch uit hem trekken? Of willen Jan Vlug en het OM dat niet meer? Was dat ook maar voor de Bühne?

Bauke, heb je al gezien dat Nettie op 27:10 bezwaar maakt tegen je Macchiavelli prijs? Geachte voorzitter van de jury, ik heb begrepen dat u op 12 februari de Macchiavellieprijs uitrekt aan Bauke Vaatstra. Wellicht heeft u meer verontruste signalen ontvangen. Ik wil hierbij bezwaar aantekenen. 

Even later zegt ze dat je de prijs hebt gekregen over de ruggen van te veel mensen en vooral asielzoekers. Zou ze zichzelf ook bedoelen? Ze vond het gesprek met jou kennelijk erg vervelend. God beware ons! Hoe diep kan iemand zinken! Ze weet zelf dat asielzoekers de moord (en verkrachting) hebben gepleegd! Erger nog, ze wist dat deze asielzoekers zijn weggesluisd en ontsnapt, en dat Faek is overgeplaatst! Daar heeft ze zelf aan meegewerkt. Deze vrouw houdt dus het leugensprookje van Justitie posthuum in stand. Ik ben benieuwd welke kant Petrus haar op heeft gewezen. Naar de hel of naar de hemel?

Bauke, vind je het ook niet gek dat Nettie in deze docu niets wordt gevraagd hoe het nou zit met die afgebrande caravan? Die caravan waar pornofilms werden gedraaid en waar heroïnehoertjes kwamen? Waar Playboy spulletjes werden verhandeld? Die caravan waar Faek, Ali, Stephanie en Spencer kind aan huis waren? Dat weet je toch van Isabella? Jij houdt toch zoveel van Isabella?

Waarom droeg je de prijs alleen op aan Marianne? Niet ook aan Maaike? Komt dat omdat zij nog steeds achter mij staat? Omdat zij nooit het lulverhaal van Spencer en Jan Verkaik zal geloven over de gestolen fiets? Kende zij jouw dochter dan beter dan jij?

Wanneer ga je nu eens begrijpen dat je vanaf dag 1 bedrogen bent? Wanneer ga je eens begrijpen dat het dagboek van Maaike een historisch document is van dat bedrog?

Die Simon Vuyk vertelt wel in zijn boek dat Harm Brouwer de hoofdofficier was. Ben je dan niet benieuwd wie de opdracht heeft gegeven om Ali Hassan weg te sluizen en zijn maatje Faek over te plaatsen? Iemand heeft deze opdrachten toch gegeven? Michiel Severein was het niet. Dat heeft hij me zelf verteld!

Uit bovenstaand artikel “Eén grote leugen” kan men afleiden dat veel van mijn zogenaamde “complottheorieën” hun oorsprong vinden in informatie van Maaike en Bauke.  Het gaat natuurlijk niet om theorieën maar om feiten. Feiten die door de overheid zijn achtergehouden. Maar het is altijd handig om iemand die een onwelkome waarheid vertelt, te bestempelen als “complotdenker”.

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

38 reacties op De leugens van Nettie Groeneveld tot in den dood

 1. cobra zegt:

  Net als eerst Jano Hassan later ook Bauke Vaatstra en nu weer Netty Groeneveld vertellen deze , dit is” ONZE” waarheid lijkt er op dat ze geprogrammeerd zijn door OM en justitie.
  Ook waren ze op het AZC voorbereid op een inval van de mensen uit de omgeving en waren tot de tanden toe bewapend en denk dat er zeker doden waren gevallen maar dan zeker niet aan de kant van de mensen van het AZC , wat ook logisch is omdat de meeste AZC ers natuurlijk net zo onschuldig waren als u en ik.

  Like

 2. johnloup zegt:

  Nettie zegt “Anderen die hierbij betrokken zijn geweest zullen een andere waarheid hebben”.
  Jazeker, andere betrokkenen, zoals jouw medewerkers Nettie, hebben Faek op de taxi gezet zien worden, waar jij bij was. Net zoals anderen, zoals jouw medewerkers, zeggen dat kleine dikke Ali H, ’s nachts niet weer terug kwam in het AZC.
  Dat is geen lulkoek Nettie, als Ali H daar never nooit meer is gezien en Faek na 3 mei niet meer ( en over Faek diverse andere overplaatsingsdata en AZC’s rondgaan tussen ministers en staatssecretarissen) dan kan een anonieme brief heel goed kloppen of heel dicht bij de waarheid zitten. Alles behalve lulkoek.
  Jammer dat die medewerker die gezien heeft dat Faek door jou uitgeleide is gedaan op 3 mei, niet gewoon tegelijk met jou, samen met jou, in 1 uitzending te horen zijn geweest.
  Had hem (en anderen) erbij gevraagd, hadden jullie het er gezamenlijk over kunnen hebben.

  Like

 3. Niko B. zegt:

  Nou Bauke is verder gegaan, wat zou Marianne hierover gedacht hebben? Naar de Rocky Mounts? En Maaike thuis.. Arme Maaike… Ik hoop dat ze nog een beetje kan genieten van oma zijn, dit blijft je altijd bij. Met pijn in mijn hart schrijf ik dit, zoveel onrecht op deze aarde. Hoe kunnen mensen zo duivels zijn? Ik ben klaar met het OM (Ongelofelijke Monsters) over(lijken)heid, de onrechtstaat en allen die daar aan mee werken. Ik richt me volledig op mijn gezin en Schepper, ik wil niks meer weten van de maatschappij want er komt niks van terecht. Het is allemaal schijn, ik hoor mensen vaak praten dat corruptie alleen in Afrika etc bestaat, nou je hoeft Nederland niet uit om corruptie te vinden. Maar dan redeneert het klootjesvolk hier toch weer met ‘het is hier beter dan andere landen’ omdat ze gewoon gebrainwashed zijn door hun tvtjes van leugen en propaganda. Mensen in Nederland met verstand emigreren vaak naar Spanje of andere landen omdat Nederland onhoudbaar is geworden. Dat zegt al genoeg.

  Like

 4. Haggis zegt:

  Als men direct na de moord de waarheid had verteld waren er rare dingen gebeurd op dat AZC. En niet alleen daar. In die jaren (1998-2003) had praktisch elke gemeente een AZC. Wat in Veenklooster met MV was gebeurd had in die jaren overal kunnen gebeuren. Peter r de Vries suggereerde in de door het OM gedicteerde uitzending van Mei 2012 dat de zaak “uit lands belang”in de doofpot moest. In oktober 2015 stond op de voorpagina van de Telegraaf dat het oude record betreffende de instroom van asielzoekers verbroken was. En in welke maand en jaar stond dat oude record volgens dat artikel? Juist ja, mei 1999!

  Like

  • cobra zegt:

   volgens een docu. (bloed aan de handen) ik dacht van de VPRO werden er in 1997 1300 asielzoekers onder gebracht op AZCs in Nederland die al misdaden hadden gepleegd in eigen land.
   Dus met deze lijst er bij was het niet zo moeilijk zoeken in Kollum.

   Like

 5. N.E. Derlander zegt:

  Hoe kan het toch dat het OM zo (zie het rapport Fokkens van 25 april 2019) onder de “sterke” ministers, Donner (CDA), Hirsch Ballin (CDA), Opstelten (VVD), Van der Steur (VVD), Blok (VVD) en Grapperhaus (CDA), zo uit het spoor is gelopen? En zo lang uit het spoor is gebleven?

  Like

 6. Haggis zegt:

  In het jaar 2003 werden er 70 van de vele AZC’s die eind jaren 90 als paddenstoelen uit de grond schoten weer gesloten. Zo ook in het plaatsje Uithuizen. Een asielzoeker uit dat AZC werd regulier gehuisvest in het dorpje Zandeweer. Kort daarop werd hij door de ME opgepakt wegens oorlogsmisdaden. Het bleek te gaan om de rechterhand van Kolonel Mobutu Sese Seko, bijgenaamd Koning der Beesten. Naar aanleiding hiervan hebben er krantenartikels in met name Trouw en de Volkskrant gestaan waaruit bleek dat er minimaal 700 oorlogsmisdadiger/seriemoordenaars in de AZC’s zaten. Dat de moordenaar een asielzoeker zou kunnen zijn was zeker niet te ver gezocht.

  Like

 7. Nettie Groeneveld komt op mij over als een integere vrouw, die zich tot het laatst heeft ingezet om de waarheid over dit verhaal naar buiten te brengen. Ik vertrouw haar meer dan het mannetje dat mij in een dronken bui uitdaagt door mij vals te beschuldigen, maar vervolgens te laf is om de weddenschap daadwerkelijk aan te gaan.

  En dan deze moedige vrouw als leugenaar wegzetten. Het enige wat je hiermee hebt kunnen aantonen is dat je naast een verschrikkelijk laf mannetje zelf een leugenaar bent Wim!

  Like

  • Teun Poort zegt:

   “Komt op mij over als” dat is ook de bedoeling van die docu’s Eric. Maar of dat werkelijk zo is..

   Like

  • yvonne zegt:

   De directeur van het toenmalige AZC, Nettie Groeneveld, heeft dagen (ruim een week) met succes de recherche kunnen weren van haar terrein. “Ga eerst maar een huiszoekingsbevel regelen”. Wat zij echter wèl toestond was het legen van de vuilniscontainers op maandag de 3e mei 1999 tegen alle roosters in en onder strikte geheimhouding (taak van de gemeente). En bovendien begeleidde zij één van de twee hoofdverdachten (F.M.) naar zijn taxi op 3 mei (twee dagen na de moord). Gezien door meerdere medewerkers van het AZC en bevestigd door haar adjunct directeur die daar ook getuige van was. Van Groeneveld is bovendien bekend dat zij enkele dossiers van asielzoekers was “kwijtgeraakt door diefstal uit haar auto” waardoor de werkelijke identiteit van de twee verdwenen asielzoekers nooit ècht is komen vast te staan.

   Een jaar na de moord nam Groeneveld een ‘sabbatical’ op vanwege ‘het moeilijke jaar’ en is nooit meer teruggekeerd bij het COA. Op vragen van de pers heeft zij niet willen reageren. Het is aantoonbaar dat zij inderdaad tenminste het dossier van Ali Hassan (de hoofdverdachte) moet hebben verdonkeremaand en/of afgegeven aan een hoger geplaatste binnen het COA.

   https://www.boublog.nl/2012/10/21/andre-vergeer-joris-demmink-en-de-zaak-vaatstra-3/

   Wat ben je toch verschrikkelijk naïef Erik of ongelooflijk dom, of gewoon te bang om de waarheid te willen zien!

   Like

  • Ron zegt:

   Ik vroeg mij af als je de naam van Joris Demmink (JD) aanneemt of je dan niet in de loop der jaren op die persoon gaat lijken in gedrag. Om nu continu met de ‘JD’ en dan ‘TV’ op het internet te staan en mee te pronken tja dat zet je toch aan het denken.
   Helemaal als je zo’n filmpje ziet over Brouwer van die meneer JDTV.

   JDTV Afl.133 – Harm Brouwer

   Meneer JDTV zou zo kunnen solliciteren in een vervolg van das fickenden klassezimmer als je dat gekwijl tegen Herr Brouwer ziet. Als een groupie die maar al te graag eens achter de buhne wil schouwen. Wat is er in de loop der jaren met meneer JDTV gebeurd? Het hulpje van Micha Kat in de strijd tegen onrecht is als een blad van een boom gedraaid. Merkwaardig wat een metamorfose mensen kunnen ondergaan.

   Like

 8. Dat je een lafbekje bent toon je met ieder bericht dat niet door je censuur komt aan.
  Je bent niet op zoek naar de waarheid maar rent er juist als een laffe hond voor weg!

  ….Leugenaar!

  Like

  • Benny Jongsma zegt:

   Steve Brown’s stem: Laffe hond!

   Maar ff serieus, er kijkt geen hond meer naar JDTV. Waarom? Omdat JDTV censuur pleegt, zoveel videos zijn verwijdert. Jullie hebben nooit wat voor elkaar gekregen als JDTV (Micha en Eric). Alleen maar gelogen op revolutionaireonline, verzinsel posts over gruweldaden, ruzie na ruzie. En voor wat? 200 views per video? Soms net 1000? Tja… en wanneer JDTV voor de rechter staat bang worden en videos verwijderen. 360 graden gedraaid, whats next Eric? Demmink onschuldig? Alle getuigen zijn leugenaars? Je bent gewoon boos, omdat je niet belangerijk bent in deze zaak. Clashing of ego’s.

   Niks van aantrekken Wim.

   Like

   • Zo veel woorden voor zo weinig views. Blijkbaar heeft Benny heeft het er maar druk mee!
    Ik heb een onthulling voor je Benny. Je hebt echt geen enkel idee waar je het verder over hebt. Dat is het enige dat je hiermee hebt kunnen aantonen en daarmee ben je verder ook niet serieus te nemen. Ik ben niet boos. Ik ben bijzonder teleurgesteld in het slappe karakter van Wim. De waarheidsstrijder die wegvlucht zodra hij zelf met waarheid geconfronteerd wordt.

    JDTV is begonnen als een Hyves pagina die om een serieus onderzoek naar de beschuldigingen tegen Dhr.Demmink vroeg. Ik weet niet of Benny het nieuws de laatste jaren nog gevolgd heeft, maar volgens mij is het OM toch echt door het gerechtshof gedwongen om een dergelijk onderzoek uit te voeren. Hiermee heeft JDTV zijn missie dus behaald. JDTV is de enige zender die Demmink ooit om weerwoord heeft gevraagd en deze beelden zijn dus nog altijd internationaal te zien.

    https://www.ntv.ru/video/1810543/?from=newspage

    De beelden van JDTV zijn eergisteren ook weer door een paar miljoen Russen gezien, dus ik moet eigenlijk wel een beetje lachen om Benny. Wat heeft Benny de afgelopen jaren allemaal bereikt in dit verhaal dat hij nu opeens zo hoog van de toren blaast? Ik kan me vergissen maar volgens mij heb ik zelfs nog nooit eerder van Benny gehoord.

    Een dikke middelvinger voor Benny dus!

    Like

    • Benny Jongsma zegt:

     Dat je niks over mij weet kies ik zelf voor, wat is er uiteindelijk gebeurd met Demmink dan? HELEMAAL NIETS! Die kan gewoon doorgaan met zijn praktijken! Jullie van JDTV hebben elke kans verpest om die pedo zijn verdiende loon te geven! Je loopt met hem mee en interviewde hem, geen enkel woord gebruikt om de vinger op de zere 0lek te drukken, en je kan in Russische websites zo veel views hebben als je wil (vals net als micha kats website gewoon 4 dubbel de views rekenen per visit) maar op YouTube zie ik gemiddeld een paar honderd views plus je gaat niet in op je eigen censuur, je geruzie met Kat, of de verwijderde videos. Maar wel Wim van alles verwijten zoals liegen, zeggen dat je niet boos bent terwijl je het wel bent is toch ook al liegen? Tegen Hans dit zeggen en tegen Wim dat, is toch ook liegen? Als je teleurgesteld bent gebruik je wel andere woorden. Steek maar een middelvinger naar me op, doet niks net als JDTV’s acties tegen Demmink.

     En dan Wim laf noemen, terwijl je zelf in je broek schijt voor het OM/Justitie.

     Like

  • Hans Palenlader zegt:

   Ongehoord wat Erik Donk hier weer allemaal kan en mag ventileren. Het is tekenend voor de grote integriteit van Wim Dankbaar dat hij deze onzin überhaupt nog plaatst. Volgens mij zijn er vele andere websites waar Eric Donk beter naar toe kan gaan met zijn inhoudsloze gemekker.

   Like

   • Over de integriteit van Dankbaar gesproken, daar ging mijn opmerking ook over. Dankbaar daagde mij uit maar durft de weddenschap uiteindelijk niet aan te gaan, omdat hij weet dat hij dan voor lul staat. Wat jullie verder over mij denken zal me echt niet boeien. Jullie lopen klakkeloos achter een beroepsleugenaar aan.

    Like

    • Wim Dankbaar zegt:

     Eric, ik laat je beledigingen toe omdat je zelf het beste mijn punt maakt. Dat je vreselijk vervormd, subjectief, gekleurd en emotioneel bent en derhalve allesbehalve een betrouwbare objectieve journalist bent voor het Vaatstra verhaal of mij.. En als jij denkt dat ik bang ben voor je kinderlijke weddenschap dan bewijs je toch zelf dat je die wint? Laat dan horen die opname waarin je mijn toestemming krijgt om de zaak Dankbaar-Mauritz te komen filmen. Anders sta je toch meer voor lul dan je al staat?

     Like

 9. Haggis zegt:

  Het officiële verhaal in de Vaatstra-zaak is overduidelijk je reinste kolder. Wie de feiten kent en toch verkondigd dat hij dit verhaal als de waarheid ziet zet zichzelf neer als leugenaar.

  Like

 10. Ga je hier openlijk de weddenschap aan die je eerder wegcensureerde?

  Like

 11. Wim Dankbaar zegt:

  Zelfs als je de leugens van Nettie Groeneveld bewijst, wil Eric ze niet zien. Ze beweert in 2007 nog dat er absoluut geen asielzoekers zijn overgeplaatst, en nu in deze doc geeft ze die leugen toe. En dan verzwijgt ze ook nog dat dit de jongen was die Marianne twee weken eerder in de Ringo bar met een keelgebaar had bedreigd. Maar voor Eric is Nettie een moedige integere vrouw, die zich altijd voor de waarheid heeft ingezet.

  Like

 12. Cobra zegt:

  Beetje jammer dat Eric door slaat in zijn strijd tegen Wim , en nu het verhaal van nettie brengt als waarheid.
  Deze nettie wist om de donder wie er na de moord werd overgeplaatst en waarheen .
  Dus Eric in deze sla je de plank mis
  Over de opnames in de rechtzaak ook daar snap ik Wim wel , zie jou er voor aan om na de rechtzaak geld te vragen voor jou opnames
  Zou niet de eerste keer zijn geld voor principe s
  En dat kun je van Wim niet zeggen

  Like

  • Mijn strijd tegen Wim? Welke strijd tegen Wim? Volgens mij heb ik hem alleen uitgelegd dat hij zichzelf heeft voorgelogen en hij anderen daar nu niet verantwoordelijk voor moet houden. Het is geen strijd maar een goedbedoeld advies. Ik vind het namelijk nogal triest om te moeten toezien hoe Wim steeds verder in de shit beland op basis van een fantasieverhaal. Ik heb echt nul respect voor degenen die hem hier blijven aanmoedigen, terwijl het al lang duidelijk is dat zijn versie van het verhaal niet op waarheid maar op winstbejag gebaseerd is

   Net zoals met zijn bewering dat hij mij niet zo hebben uitgenodigd om de zitting vast te leggen, heeft Wim echt totaal geen idee waar hij het over heeft en waar hij mee bezig is. Dat is helaas ook het enige dat hij keer op keer aantoont.

   Niet de eerste keer? Je bent blijkbaar goed op de hoogte! Wanneer heb ik eerder geld ontvangen om mijn principes te laten varen Cobra? Van wie heb ik geld ontvangen en waarom? Hoeveel heb ik daar wel niet voor ontvangen dan? Wie heb ik eerder achteraf laten betalen voor het vastleggen van een zitting? Ik wacht je antwoorden rustig af Cobra, zullen we afspreken dat ik je nooit meer serieus neem als je dit niet kan onderbouwen en aantonen?

   Like

 13. Wim Dankbaar zegt:

  Die Annet Huisman is nog het ergste door zo’n stuk propaganda in elkaar te flansen, waar zelfs onze Eric intuint. Heel leep ook, door gebruik te maken van het motto dat iemand die de dood in de ogen kijkt wel de waarheid zal vertellen. Age en Ronnie, die Faek op 3 mei uitgeleide deden, nota bene met Nettie, zul je in het stuk niet tegenkomen.

  Like

  • Pieter zegt:

   Precies, wat je zegt over dat motto; zelfs in die uitzending van PRDV in de zaak over dat meisje en haar kind (Rommy?) dat ze naar Turkije gaan, die vent heeft ook het geheim zijn graf mee ingenomen, waarom iemand zoals Nettie niet met veel grotere doelstellingen (in haar hoofd landsbelang). Tunnelvisie redeneringen.

   Fijne jaarswisseling Wim, en de rest.

   Like

 14. Wim Dankbaar zegt:

  Eric,

  Beluister dit gesprek nog even, dan begrijp je dat ik jou nooit toestemming heb gegeven om verslag te doen van de zitting Dankbaar/Mauritz.

  http://jfkmurdersolved.com/HM/ericdonk29sep2019-2.mp3

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s