De stier op de rode lap:

Van: J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis
Verzonden: vrijdag 13 december 2019 13:31
Aan: Peter Ruysch
CC: Wim Dankbaar
Onderwerp: Herhaalde aanzeggingen / Vertrouwelijk

Geachte heer Ruysch,

Ik verwijs bij deze naar een recent artikel van uw cliënt op zijn bij u bekende website onder de titel ‘Mauritz in Lalaland’ ( https://rechtiskrom.wordpress.com/2019/12/13/mauritz-in-lala-land / )

 1. Informatie van mij naar uw cliënt aangaande ‘Hilversum’ heeft niet van doen met oplichting
 2. Het stallen op verzoek van uw cliënt van gelden op rekening van mijn vrouw heeft nies met oplichting van doen. Al helemaal niet nu in hoger beroep tegen het vonnis van 20 november j.l een bedrag van uw cliënt wordt geclaimd dat beduidend hoger is dan zijn vermeende vordering op mij.

Kortom: de smadelijke, ja zelfs lasterlijke beschuldigingen van uw cliënt in het publieke domein vinden geen enkele grondslag in de feiten. In een eveneens in wording zijnde procedure jegens uw cliënt ter zake smaad (een kantongerechtprocedure waarvoor uw cliënt binnenkort een dagvaarding zal ontvangen) zal dat door ons ook worden aangevoerd.

Wellicht is het een goede zaak als u uw cliënt wijst op de inhoud van artikelen 326 van het wetboek van strafrecht.

Inmiddels zijn wij doende met een aangifte tegen uw cliënt ter zake laster, subsidiair smaad. Een eerste onderhoud met de politie van bijna twee uur wordt opgevolgd met het door mij aan te leveren bewijsmateriaal. Van alle artikelen op de website van uw cliënt zijn screenshots gemaakt zoals ook tal van bewijzen voorhanden zijn zoals bijvoorbeeld de bevestiging zwart op wit door uw cliënt dat het boek ‘Het Vaatstra Complot’ met daarin het puur lasterlijk hoofdstuk 4 nog steeds bij hem te koop is. Voor exact dezelfde feiten (evenwel feitelijk nog spielerei vergeleken met hetgeen thans voorligt)  is uw cliënt reeds veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf.

Duidelijk is dat uw cliënt op zijn site tal van feiten bewust verdraaid. Nergens staat geschreven dat mij door advocaat Moszcowicz is gevraagd een faillissementsrekest tegen uw cliënt te coördineren. Deze vraag is eerder gesteld door mr. Reyneveld, de raadsman van de heer W. Hebben. Uw cliënt plaatst derhalve ook in dat opzicht bewust onjuiste informatie kennelijk ten einde de lezers en bezoeker van zijn site met listige kunstgreen van zijn gelijk te overtuigen. Ik schreef eerder aan uw cliënt ‘met verbeurde dwangsommen samenhangende proceskosten’ en derhalve sloeg dat niet per definitie op raadsman Moszkowicz maar op Mr. Reyneveld. Uw cliënt suggereert op zijn site valselijk dat het slechts Moszcowicz was die een dergelijke claim zou hebben en derhalve hij de enge zou en kon zijn die mij zou hebben gevraagd een faillissementsrekest te coördineren. U cliënt leest wat hij wil lezen om mij te beschuldigen dat ik met Moszcowicz zou samenwerken.

Onnodig u te melden dat wij eisen alle teksten over mijn persoon met smadelijke inhoud van de website van uw cliënt te verwijderen. Wij wijzen u er ook op dat wij herhaaldelijk uw cliënt hebben aangezegd hem te hebben verboden mijn vertrouwelijk e-mails aan hem en u op zijn website te plaatsen.

Ik wijs u er op dat thans meerdere partijen doende zijn uw cliënt tot stoppen te brengen waarbij de gevolgen voor uw cliënt aanzienlijk zijn.

Ik stel ook vast dat u en uw cliënt volledig langs elkaar heen werken en u een andere route volgt in uw eerdere mails dan tussen uw cliënt en mij in twee recente persoonlijke gesprekken in Motel Vianen. Is besproken. In kom daar in groter verband nog op terug omdat ik thans nog in afwachting ben van cruciale informatie verband houdend met bedoelde afspraken als gemaakt in Vianen.

Mijn nieuwe raadsman zal zich kortelings bij u melden.

Inmiddels

J. Mauritz

als gemachtigde mede namens mevrouw Mauritz – Kuijs

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: vrijdag 13 december 2019 14:19
Aan: ‘J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis’; ‘Peter Ruysch’
Onderwerp: RE: Herhaalde aanzeggingen / Vertrouwelijk

Oh, dus niet voor Moszko maar voor zijn partner in crime Reyneveld? Nog erger! Zeker je tweetje vergeten? (bijlage). Zeker ook vergeten dat je twee gesprekken met Moszko hebt gehad om hem te helpen? Maar het gesprek met Maaike waarmee  hij nat gaat, wil je niet produceren? Helemaal de weg kwijt!

Wim

 

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

3 reacties op De stier op de rode lap:

 1. “Mijn nieuwe raadsman zal zich kortelings bij u melden.”

  Yeah, right…

  Like

  • Even terzijde… het quasi-intellectuele gebrabbel van die vent is ook om moe van te worden. Zijn tsunami aan spelfouten en stijlvormfouten zijn tenenkrommend. Ook een woord als kortelings in deze zin… klinkt deftig, maar is of incorrect of Belgisch, maar zelfs dan nog geen standaardtaal.

   Just saying…

   https://taaladvies.net/taal/advies/vraag/1765/kortelings_binnenkort/

   Kortelings / binnenkort

   Vraag

   Is kortelings correct in de betekenis ‘binnenkort’?

   Antwoord

   Nee, het gebruik van kortelings in de betekenis ‘binnenkort’ is geen standaardtaal.

   Kortelings is wel correct om naar het verleden te verwijzen, als synoniem van onlangs, maar het woord is in die betekenis wat verouderd.

   Toelichting

   Kortelings wordt in de standaardtaal in het hele taalgebied gebruikt in de betekenis ‘onlangs, kort geleden’, maar het woord is op zijn retour. Voor heel wat mensen heeft een wat ouderwetse bijklank.

   (1) De schildering die zich op een los muurfragment bevindt, is kortelings overgebracht naar het Palazzo Pitti.

   (2) Sommige winkelketens speelden al met de gedachte om de kortelings in opspraak geraakte flesjes uit het assortiment te verwijderen.

   In België wordt kortelings soms ook gebruikt in de betekenis ‘binnenkort’. Dat gebruik van kortelings behoort niet tot de standaardtaal.

   (3a) De bouw van de nieuwe parkeergarage zal kortelings van start gaan. (in België, geen standaardtaal)

   (3b) De bouw van de nieuwe parkeergarage zal binnenkort van start gaan.

   (4a) Deze brochure heeft tot doel u nadere uitleg te verstrekken over de operatie die u kortelings zult ondergaan. (in België, geen standaardtaal)

   (4b) Deze brochure heeft tot doel u nadere uitleg te verstrekken over de operatie die u binnenkort zult ondergaan.

   Like

 2. Don Fries zegt:

  Straks heeft Hans al die tijd al voor Mosko en Reyneveld gewerkt, de bliksemafleider.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s