Hoge Raad beschermt staatsmisdrijven

Onbetwiste oppertrol Chris Klomp op Twitter:

Ondertussen heeft complotdenker @wjdankbaar weer een zaak verloren. Kost hem 8000 euro. Ik schat zo zijn 25ste verloren rechtszaak. En we zijn nog lang niet klaar.

Laat mij Chris even corrigeren. Het kost mij geen 8000 euro maar 125.000 euro.

Van: “mr. M.J. Hoogendoorn || Moszkowicz Advocaten Utrecht” <hoogendoorn@moszkowicz-law.nl>
Datum: 22 november 2019 om 16:40:16 CET
Aan:Garanties@nl.abnamro.com” <Garanties@nl.abnamro.com>
Kopie:stapel@stapeladvocatuur.nl” <stapel@stapeladvocatuur.nl>, “jvanweerden@van-weerden.nl” <jvanweerden@van-weerden.nl>, Wim Dankbaar <dank@xs4all.nl>, “mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht” <moszkowicz@moszkowicz-law.nl>
Onderwerp: Bankgarantienr NLHG0052027,  Terpstra/Dankbaar

Geachte heer/mevrouw,

Op 6 augustus jl. hebt zich garant gesteld voor een vordering van €.114.883,50 van mijn cliënte, mw. M. Terpstra te Dantumadeel, uit hoofde van het (bijgevoegde) arrest van 5 juni 2018. Daartoe is een bankgarantie gesteld met nummer NLHG0052027.

Het arrest heeft thans kracht van gewijsde gekregen nu het cassatieberoep daartegen is afgewezen (zie bijlage).

Namens de begunstigde verzoek ik u over te gaan tot betaling van €.114.883,50 op onze derdengeldrekening NL 98 RABO 0151 53 8190 over te maken, t.n.v.  Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor mr. Yehudi Moszkowicz onder vermelding van “bankgaratie Terpstra”.

Zoudt u mij met een kort woord kunnen bevestigen dat u tot uitbetaling zult overgaan?

Hoogachtend,

Mr. M.J. Hoogendoorn

Beter gezegd: Mijn moeder (83) die de bankgarantie heeft afgegeven is 114.883,50 kwijt + de maandelijkse 95 euro die gedurende anderhalf jaar is afgeschreven van haar bankrekening.

Het gaat om zo’n beetje het kortste, meest ongemotiveerde arrest van de Hoge Raad uit de geschiedenis:

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN
CIVIELE KAMER
Nummer 18/03787
Datum 22 november 2019
ARREST
In de zaak van
Willem Jan DANKBAAR, wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal,
EISER tot cassatie, hierna: Dankbaar, advocaat: mr. J. van Weerden,
tegen
Maaike TERPSTRA, wonende te De Westereen, gemeente Dantumadeel, VERWEERSTER in cassatie, hierna: Terpstra, advocaat: mr. H.J.W. Alt.

1. Procesverloop

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:
a. de vonnissen in de zaak C/15/0232372/HA ZA 15-647 van de rechtbank Noord-Holland van 18 november 2015 en 24 augustus 2016;
b. het arrest in de zaak 200.200.347/01 van het gerechtshof Amsterdam van 5 juni 2018.
Dankbaar heeft tegen het arrest van het hof beroep in cassatie ingesteld. Terpstra heeft een verweerschrift tot verwerping ingediend.
De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.
De conclusie van de Advocaat-Generaal R.H. de Bock strekt tot verwerping van het
cassatieberoep.
De advocaat van Dankbaar heeft schriftelijk op die conclusie gereageerd. Dankbaar heeft bij brief van 11 september 2019 eveneens op die conclusie gereageerd. Nu deze brief niet door tussenkomst van een advocaat aan de Hoge Raad is toegestuurd, zal de Hoge Raad daarop geen acht slaan.

2. Beoordeling van het middel

2.1 De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien
art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van
rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.
2.2 Als de in cassatie in het ongelijk gestelde partij dient Dankbaar te worden verwezen in
de proceskosten. Terpstra heeft op de voet van art. 1019h Rv vergoeding van de kosten in
cassatie gevorderd. Daarop zijn van toepassing de Indicatietarieven in IE-zaken Hoge Raad.
De onderhavige zaak dient in de zin van die regeling te worden aangemerkt als een eenvoudige zaak, waarvoor het indicatietarief € 10.000,– bedraagt. Terpstra maakt aanspraak op een bedrag van € 7.799,45 inclusief btw. Blijkens de door Terpstra overgelegde specificatie gaat het daarbij uitsluitend om de door de advocaat in cassatie verrichte werkzaamheden. Nu Dankbaar laatstgenoemd bedrag niet heeft bestreden en dit bedrag ligt beneden het hiervoor genoemde indicatietarief, zal het gevorderde bedrag als hierna te melden worden toegewezen.

3. Beslissing

De Hoge Raad:
– verwerpt het beroep;
– veroordeelt Dankbaar in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan
de zijde van Terpstra begroot op € 400,34 aan verschotten en € 7.799,45,– voor salaris,
vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien Dankbaar deze niet binnen
veertien dagen na heden heeft voldaan.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter,
M.V. Polak en F.J.P. Lock, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer C.E. du Perron op 22 november 2019.

Als ik één ding heb geleerd in de afgelopen 10 jaar, is het wel dat ons rechtssysteem vele malen corrupter is dan ik ooit had durven dromen. Ik dacht dat het maar een afvallig clubje was onder aanvoering van Joris Demmink en Harm Brouwer. Maar nu weet ik dat deze deze criminelen beschermd worden tot en met de Hoge Raad. Ik had het al moeten weten naar aanleiding van Huseyin Baybasin, die ook geen poot aan de grond krijgt met zijn herzieningsverzoeken aan de Hoge Raad, namens de meest integere advocaat van Nederland, Adèle van der Plas.

Chris Klomp: Tijdens een van zijn zaken beweerde Dankbaar dat hij inmiddels failliet is. Mede door 700.000 euro aan betaalde dwangsommen.

Leugenaar. Ik heb nooit beweerd dat ik failliet was. Ik heb slechts beweerd dat Yehudi Moszkowicz en zijn corrupte adjudantje Hoogendoorn mijn faillissement hebben aangevraagd.

Dankbaar heeft bij brief van 11 september 2019 eveneens op die conclusie gereageerd. Nu deze brief niet door tussenkomst van een advocaat aan de Hoge Raad is toegestuurd, zal de Hoge Raad daarop geen acht slaan.

Het gaat om deze brief:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2019/11/04/de-hoge-raad-verwerpt-mijn-cassatieberoep/

Deze brief legt de Hoge Raad zich dus naast haar neer!  Maar de Hoge Raad kon niet eerder zeggen: Nu deze brief niet door tussenkomst van een advocaat aan de Hoge Raad is toegestuurd, zal de Hoge Raad daarop geen acht slaan.

Dat doet de Hoge Raad pas  in het arrest! Wie was de voorzitter van dit arrest? A.M.J. van Buchem-Spapens

https://www.zwartelijstartsen.com/zwartelijst_arts/buchem-spapens-mr-m-j-van/

Portret van mw. mr. A.M.J. (Annemarie) van Buchem-Spapens, raadsheer Hoge Raad

Dus de Hoge Raad wil ook niet dat Maaike Terpstra als getuige wordt gehoord. Mevrouw Buchem-Spapens gooit ook mijn grondrecht om mijn wederpartij, Maaike Terpstra, te mogen horen als getuige het raam uit! Artikel 6 van het EVRM. Waarom zou dat nu toch zijn? 

(Later meer op deze pagina)

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

8 reacties op Hoge Raad beschermt staatsmisdrijven

 1. Alfred Mol zegt:

  Inderdaad dat is kort maar krachtig.
  Weet wel dat je niet de enige bent, die de Hoge Raad een corrupte instantie vindt.
  Bij de procedure Technip vs Goossens ivm mogelijk Auteursrecht op kinetisch schema gaf de Adv-G prof DWF Verkade een duidelijk negatief advies (van 60 pages). En toch besliste de HR ten voordele van Technip. Ook prof. AA Quaedvlieg in AMI 2006 P 153-161 was zeer negatief mbt deze beslissing, omdat techniek niet door auteursrecht wordt gedekt. Quaedvlieg noemde dit arrest “onbegrijpelijk”. In 2012 besliste het EHRM in een analoge case, dat dit toch niet onder auteursrecht valt. Maw de Hoge Raad expliciet afgeschoten door EHRM.
  Met deze Hoge Raad staat Nederland voor joker.

  Like

 2. De waarheid zegt:

  Nederland is een corrupt dictatorschap. Ik emigreer binned kurt want dit land is een zinkend schip.

  Like

  • Hans Palenlader zegt:

   Ja, helaas is dat een treurige conclusie. Echt ronduit crimineel wat hier aan de hand is. Struikroverij van een corrupte overheid.

   Like

   • De waarheid zegt:

    Ja, het is een treurige conclusie maar ik kan er niet meer tegen. Ik kan het niet aan om zoveel onrecht mee te maken en te zien, ik ben echt tegen Nederland geworden. Dit is niet langer ons land, het is weggegeven aan een corrupte bende, er is hier geeneens rechtspraak meer. Dan is dit toch het bananenrepubliek, land der doofpotten en bedrog. Je hoort altijd de Nederlandse media praten over het buitenland alsof het hier picture-perfect is. Ik trap er niet meer in, we kunnen beter massaal naar Spanje of Ethiopië verhuizen. Alles is in NL naar de kloten, van politiek tot rechtspraak.

    Like

 3. hd47 zegt:

  “Negeer trollen, maar praat met Forum-vrienden. Iemand zei dat online discussiëren met Forum-trollen is als schaken met een duif: hij gooit de stukken om, schijt op het bord en loopt daarna rond alsof hij gewonnen heeft. Doe liever iets leuks”.
  Aldus Asha ten Broeke in de Volkskrant dd. 4 april 2019

  Like

 4. yvonne zegt:

  Paalman was van 1974 tot 2005 coördinator van de districtsrecherche Noordwest-Twente. Volgens hem pleegde het Twentse politiegeurtestteam met het gesjoemel met bewijs en leugens daarover in het proces-verbaal feitelijk meineed, vergelijkbaar met het opzettelijk aanbrengen van dna van een verdachte op kleding of lichaam van een slachtoffer, of op een plaats delict. ‘Iedereen bij de recherche wist dat je bij Kobus de meeste kans had op een positieve uitslag. We vroegen Kobus heus weleens waarom hij bijna altijd een positieve score had. Dan antwoordde hij: ik heb gewoon een heel goeie hond. En daar bleef het bij. Niemand stelde kritische vragen, want je wilde maar één ding: een zaak oplossen. En daar had je een dader voor nodig.’

  https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2019/gegarandeerd-een-positieve-uitslag-hoe-de-politie-jarenlang-sjoemelde-met-geurproeven/

  Gratis tip van ons voor alle boeven van Nederland die ooit zijn veroordeeld op basis van een geurproef: ga de Nederlandse overheid helemaal de moeder SUEN want de hondenbegeleiders bij de politie stinken een uur in de wind. Het blijkt dat de politie veel langer heeft gesjoemeld met geurproeven dan al bekend was. Uit onderzoek in 2011 bleek dat maar liefst acht van de tien agenten zich niet aan de regels hield. Iedereen binnen politie en OM hield vervolgens de kaken stijf op elkaar, tot het onwelriekende zaakje aan het licht na onderzoek van de Volkskrant in de Deventer moordzaak.

  https://www.geenstijl.nl/5150765/geurproeven-politie-stinken-uur-in-de-wind/#comments
  Het wordt met de dag gekker…..

  Like

 5. Patrick Jumpen zegt:

  #FuckChrisKlomp
  #FuckDeRoverheid

  WIM WIJ STEUNEN JOU, HANS MAURITZ HEEFT JOU OPGELICHT, DE OVERHEID HEEFT JOU GENEGEERD, HET OM HEEFT JOU BEDONDERD, EN MAAIKE HEBBEN ZE STIL GEKREGEN.

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s