Harm Brouwer liet Julio Poch 8 jaar onschuldig brommen in Argentina

Beste Julio,

5 miljoen is veels te weinig! Bel of email me even. 023-5268730 of dank@xs4all.nl.  Dan breng ik je even up to date.
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/oud-minister-van-justitie-belangen-van-koningshuis-speelden-geen-rol-in-zaak-julio-poch~b8bef162/

Oud-minister van Justitie: belangen van koningshuis speelden geen rol in zaak-Julio Poch

Nee, dat zal best. Als Hirsch Ballin het zegt! Die vertelt altijd de waarheid! Maar good old Harm Brouwer vond het wel “opportuun” om de gegevens van Julio’s laatste vlucht naar Valencia aan Argentinië door te snitchen.

“Hirsch Ballin was ervan op de hoogte dat het Openbaar Ministerie die vluchtschema’s aan Argentinië wilde geven. De minister hoorde dat van Harm Nanne Brouwer, de voorzitter van het college van procureurs-generaal. ‘Ik was niet onmiddellijk overtuigd was van de juistheid van de gang van zaken’, verklaarde de oud-minister in de rechtbank.”

Resultaat? Julio kon 8 jaar onschuldig brommen. Het maakt Harm allemaal niks uit! Het gaat om onze “veiligheid”. Waar Harm nu toezicht op houdt als voorzitter van de CTIVD.

Maandag nam voormalig Transavia-topman Michiel Meijer het voor Poch op in de rechtbank. ‘U weet toch dat er sprake is van een hoger belang?’, kreeg Meijer naar eigen zeggen in 2010 te horen van Guus Schram, destijds teamleider en persofficier van justitie. ‘Zo staat het in mijn geheugen gegrift. Toen ik aan Schram vroeg of hij doelde op een relatie met het Koninklijk Huis, antwoordde hij daar niet op. Maar uit zijn lichaamstaal bleek dat ik het bij het juiste eind had.’

Kijk beste Julio, die Michiel Meijer kletst uit zijn nek. Daar heeft hij ook alle reden toe. Maar niet heus! Guus Schram, die vertelt gewoon de waarheid dat er niets aan de hand is. Je moet namelijk weten dat in dit land OvJ’s “onberispelijk” zijn. Die vertellen ALTIJD de waarheid! En HOvJ’s helemaal!

Luister maar naar voormalig HOvJ Harm:

De heer Brouwer was tijdens de moord op Marianne Vaastra hoofdofficier van justitie van het parket Leeuwarden/Friesland, als zodanig eindverantwoordelijk voor het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra. In zijn latere functie als voorzitter van het College Procureurs Generaal (2005-2011) heeft hij diverse preken gehouden over “open verantwoording en transparantie” die zijn OM dient te betrachten. “Niet hopen dat het overwaait beste collega’s! Open verantwoording!”

De heer Brouwer in zijn inmiddels van de OM site verdwenen speech “Zwijgen is zilver, spreken is goud:”

Uiteraard gelden ook voor ons de gewone eisen van openheid als voor ieder ander overheidsorgaan in een democratische staat. De volksvertegenwoordiging moet immers zicht hebben op de wijze, waarop overheidsorganen zich van hun publieke taak kwijten.

 De noodzaak voor het OM om openheid te betrachten, gaat echter veel verder. Uitgerekend wij, die het gedrag van anderen beoordelen en kwalificeren en daar zo nodig een straf voor eisen, dienen door middel van openbaarheid verantwoording af te leggen, althans ons toetsbaar op te stellen voor de buitenwereld. Het gaat daarbij niet alleen om de uiteindelijke uitkomst van een strafzaak, maar ook om de vraag of de regels aan de hand waarvan de zaak is onderzocht, keurig zijn toegepast. Willekeur is zéker zo funest voor het vertrouwen in de strafrechtspleging als het gevoel, dat een beslissing onjuist is.

 Vergeet in dit verband ook niet, dat het openbaar ministerie monopolist is op het gebied van vervolging. Wij zijn de enige instantie, die iemand voor de strafrechter kan brengen. Dergelijke macht schept verplichtingen binnen een samenleving. Het is aan het OM om zichtbaar te maken, waarom het in dit verband de keuzen heeft gemaakt, díe het heeft gemaakt. Dat geldt net zo goed voor een beslissing om wél te vervolgen, als om níet te vervolgen. Het OM moet zichtbaar maken op welke wijze het invulling geeft aan het algemeen belang. Als het OM geen openheid van zaken zou geven, laadt het in ieder geval de verdenking van willekeur op zich. 

En ten slotte: wij moeten met ons handhavende optreden potentiële wetsovertreders ervan weerhouden om in de fout te gaan. Gelet op het brede scala aan normen, die wij hebben te handhaven, behoort heel Nederland tot onze doelgroep. Dat betekent, dat onze boodschap bij een publiek van zestien miljoen mensen terecht moet komen. Dat kunnen wij niet zonder de media, hetgeen nog een reden te meer is, waarom het OM transparantie aan de dag moet leggen. 

Openbaarheid is voor ons geen keuze, maar een essentiële bestaansvoorwaarde. Wij kunnen onze taak alleen dan uitoefenen, wanneer wij naar buiten gericht zijn.

Deze door Brouwer gepropageerde openheid en transparantie was merkwaardig genoeg in geen velden of wegen te bekennen toen Dankbaar hem per e-mail vragen stelde over de zaak Vaatstra. Dan kwam steevast via zijn secretaresses het antwoord:

From: info [mailto:info@CTIVD.nl]

Sent: donderdag 10 september 2015 16:06

To: ‘Wim Dankbaar’

Subject: RE: Bericht voor uw voorzitter Harm Brouwer 

Geachte heer Dankbaar, 

De heer Brouwer zal niet reageren op uw e-mail. 

Vriendelijke groet, 

Hilde Bos 

Secretaris CTIVD

Sterker nog, het OM Leeuwarden heeft de telefoniste al in 2011 (dus voor de arrestatie van Steringa) opdracht gegeven om de verbinding te verbreken als Wim Dankbaar belt voor een vraag of een tip. Zonder opgaaf van reden.

Dankbaar heeft twee keer kamerleden bereid gevonden om kamervragen te stellen over de zaak Vaatstra. In 2010 door het kamerlid Teeven aan de toenmalige minister Hirsch Ballin.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2952.html

In 2012 door het kamerlid Brinkman aan de toenmalige minister Opstelten.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-309.html

Uiteraard baseerden de ministers hun antwoorden op informatie van het OM, destijds aangevoerd door de heer Brouwer. De ministers blijven verantwoordelijk voor de juistheid van die informatie. Dankbaar heeft echter aantoonbaar vastgesteld dat de antwoorden in beide gevallen de nodige onwaarheden bevatten. Tot zijn verbazing heeft dat niet tot verontwaardiging van de Tweede Kamer geleid. Het parlement onjuist informeren is immers normaal gesproken een politieke doodzonde. Dankbaar denkt dat dit veel te maken heeft met de kort daarop volgende aanhouding van Jasper Steringa. Dat was immers voor het publiek een geloofwaardige oplossing met toverspreuken als 100% DNA match en “volledige bekentenis”.

Allereerst werd uit de kamervragen en antwoorden duidelijk dat veel informatie die nu noodgedwongen openbaar werd, in de weken, maanden en jaren na de moord altijd geheim gehouden is, ja zelfs categorisch is ontkend.

Voorbeelden van die geheimgehouden, ontkende informatie zijn onder meer:

– Faek Mustafa is als verdachte in de moord op Marianne Vaatstra gehoord.
– Faek Mustafa is overgeplaatst naar een ander AZC

Deze informatie is pas officieel bekend geworden aan de hand van de kamervragen ruim een decennium na dato. In de weken na de moord werd immers krachtig en herhaald gesteld dat er geen enkele aanwijzing was om de daders onder asielzoekers te zoeken. Eindelijk werd dan toegegeven dat er wel degelijk aanwijzingen waren, dat Faek Mustafa is aangehouden en verhoord, en zelfs heimelijk is overgeplaatst. Dit laatste werd immers aanvankelijk ook ontkend, onder meer door AZC-directrice Nettie Groeneveld (inmiddels overleden). Wat Faek heeft verklaard, laat staan of hij Ali Hassan heeft aangewezen als de moordenaar, laat staan waar Marianne is vermoord, waarom hij werd overgeplaatst, werd niet bekend gemaakt.

Sommige antwoorden zijn zelfs voor de leek intelligentiebeledigend zoals deze van minister Hirsch Ballin:

F.M. is enkele maanden voor de dood van Marianne betrokken geweest bij een ruzie met (vrienden van) Marianne in een horecagelegenheid. F.M. is daarover gehoord en zei dat juist hij en zijn vriend werden bedreigd en niet andersom.

Ondanks het feit dat er veel getuigen waren (niet enkele maanden, maar twee weken voor haar dood) wordt toch de ridicule verdediging van Faek genoemd. Los van het feit dat het verhoor van Faek altijd stil is gehouden, zelfs ontkend, toont dit aan hoezeer de werkelijke daders en medeplichtigen beschermd zijn. De reden hiervoor is Dankbaar niet bekend, hij kan daarover slechts speculeren (wellicht mocht in 1999 het draagvlak voor het asielbeleid niet in gevaar komen?).

Ook over de datum van het verhoor en de overplaatsing van Mustafa zijn onjuiste antwoorden gegeven. De datum van zijn verhoor was 1 mei 1999, niet 19 mei 1999. De datum van zijn overplaatsing was 3 mei 1999, niet 27 mei 1999. Hij werd niet naar Drachten overgeplaatst maar naar Musselkanaal. Voor beide feiten heeft Dankbaar talloze getuigen, die uitgebreid aan bod zijn gekomen in zijn boek en op zijn website. Zoals de getekende verklaringen van Ron Pander (productie 2), Sikko Pander (productie 3) en Jacob Hoeksma (productie 4) die allen ook bereid zijn om voor Dankbaar te getuigen. Ook de toenmalige AZC-adjunctdirecteur Louis Uijl (overleden) heeft de data van het verhoor en overplaatsing van Faek aan Dankbaar bevestigd in een telefoongesprek (zie voor de uitgewerkte teskt daarvan productie 5).

De allergrootste onwaarheid is wellicht nog wel dat de heer Brouwer hoofdofficier was tot 1 mei 1999, de zaterdag dat Marianne Vaatstra dood werd gevonden. Dit is aantoonbaar niet waar, zoals blijkt uit een Volkskrant-artikel van 14 mei 1999 (zie productie 6) over een interview met Brouwer op woensdag 12 mei 1999, “zijn laatste dag als hoogste man van het OM Leeuwarden”. In dit artikel wordt overigens met geen woord gerept over de moord op Marianne Vaatstra, op dat moment vers en volop in het nieuws. Brouwer was dus wel degelijk eindverantwoordelijk voor het verhoor van Faek en zijn overplaatsing. Dat dit wordt ontkend, zonder te melden wie dan wel verantwoordelijk was, spreekt wat Dankbaar betreft boekdelen. De heer Brouwer was dus nog tijdens en geruime tijd na de acties die volgens Dankbaar zo laakbaar zijn, te weten de heimelijke arrestatie en uitzetting van Ali Hassan in het weekend van de moord, als hoofdofficier (eind)verantwoordelijk voor het strafrechtelijk onderzoek naar de zaak Vaatstra.

Ook heeft het OM onder leiding van de heer Brouwer in 2011 het zogeheten rapport  “Onderzoek Ali H.” Uitgebracht (zie productie 7), mede door de toenemende druk van de publicaties van Dankbaar. Dit rapport staat bol van de onwaarheden, zoals uitgebreid gedocumenteerd in het boek van Dankbaar en Mauritz. In feite staat er weinig in dat wél waar is en nog minder wat verifieerbaar is. Enkele opvallende passages:

Feik wordt op 19 mei 1999 verhoord en staat wangslijm af om zijn dna te vergelijken met de sporen van de moordenaar. Dat komt niet overeen. Hij kan zich niet herinneren met wie hij precies op Koninginnedag in Kollum was.

Feik is in het onderzoek naar de moord op Marianne voor de politie al gauw een interessant persoon. Getuigen verklaren over een ruzie die hij en Marianne in februari 1999 hebben in de Ringobar in Veenklooster. Hij maakt volgens andere discotheekbezoekers een beweging naar Marianne alsof hij een keel doorsnijdt.

Immers, in 1999 was Faek helemaal geen interessant persoon volgens de berichtgeving. Zijn identiteit en verband met de moord werd angstvallig geheim gehouden. Het publiek werd bezworen dat er geen enkele aanleiding was om naar het AZC te kijken, dat daar niemand was gehoord. Dus nu wordt in 2011 erkend dat dit een leugen was.

Helemaal merkwaardig wordt het met deze passage:

In het asielzoekerscentrum werpt Ali zich op als ‘aanvoerder’ van de jongere Turkmenen. Ook gaat hij om met Feik Mostafa (15) en zijn vader.

Allereerst wordt Faek Mustafa verkeerd gespeld, maar bovenal wordt erkend dat Faek en zijn vader bekenden waren van Ali Hassan. De opzet van het rapport wordt bewezen door niet te melden of Faek en zijn vader is gevraagd of de hen bekende Ali Hassan de gearresteerde man in Istanbul was. Dit is de onderzoeksvraag van het rapport! Daar begint het mee:

“Justitie heeft in het onderzoek naar de onopgeloste moord op Marianne Vaatstra een verkeerde verdachte opgepakt en daarmee de mogelijke dader laten lopen’’, stelt actualiteitenprogramma EenVandaag in maart 2010. Dat is niet de eerste keer dat bij het publiek twijfel rijst over de arrestatie van Ali Hussein Hassan. Rechercheurs van de Friese politie hebben daarom alle feiten over zijn aanhouding nog eens uitvoerig tegen het licht gehouden. Een blik in het dossier.   

Aan de enige twee bekenden van Ali Hassan die in het rapport worden genoemd (in werkelijkheid waren het tientallen) wordt de hamvraag dus niet gesteld! Waarom niet, daar is nooit een verklaring voor gegeven (onkunde zal het toch niet zijn?) maar voor Dankbaar is het evident: het antwoord van Faek en zijn vader past niet in de conclusie van het rapport.

Volgens Dankbaar is dit rapport volkomen onbetrouwbaar en niet opgesteld met als doel de waarheid omtrent het politieonderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra aan het licht te brengen. Dat wordt onder meer duidelijk aan de hand van het feit dat bijna alle getuigen die Dankbaar hieronder opvoert de juiste Ali Hassan, de vriend van Faek, kenden! Faek, Rida, Farhad, Riad, Stephanie, Spencer, Isabella, Ronnie, Sikko, Jacob, Aafke, Wietze, Gerrit enzovoort. Allen komen zij in het rapport niet voor, terwijl een verklaring van ieder van hen afzonderlijk al voldoende is om de conclusie van het rapport, inhoudend dat er geen aanwijzingen waren die erop duidden dat in 1999 de verkeerde Ali is aangehouden,  onderuit te halen.

Gezien de onbevredigende antwoorden op de kamervragen en de talloze onwaarheden in het rapport Ali H., is het van het groot maatschappelijke belang en de hoogste tijd, niet alleen voor Dankbaar maar voor heel Nederland, dat de heer Brouwer eindelijk eens de open verantwoording en transparantie, die hij zelf zo propageert, gaat betrachten, in plaats van vragen structureel te ontwijken. Dat zou ook geen probleem moeten zijn als de heer Brouwer en zijn OM niets te verbergen hebben in deze zaak. Als eindverantwoordelijke hoofdofficier voor het onderzoek van het eerste uur, maar ook als eindverantwoordlijke OM baas voor de talloze vervolgonderzoeken in de afgelopen jaren. De aantoonbare onwaarheden in de antwoorden op de kamervragen en in het rapport Ali H. maken die noodzaak alleen maar groter en urgenter.

https://www.nu.nl/binnenland/6012007/oud-minister-hirsch-ballin-altijd-zorgvuldig-geweest-in-zaak-poch.html

Hirsch Ballin zegt in 2009 met Harm Brouwer, de toenmalige hoogste baas van het Openbaar Ministerie (OM), over Poch te hebben gesproken. Brouwer liet hem weten te willen voldoen aan het rechtshulpverzoek van Argentinië om informatie te verstrekken over de vluchtgegevens van Poch.

Hirsch Ballin twijfelde eerst aan juistheid aanpak

Hirsch Ballin zei dinsdag aan de juistheid van het voornemen van het OM te hebben getwijfeld, omdat Nederland geen uitleveringsverdrag met Argentinië had. Maar in een tweede gesprek werd hem duidelijk gemaakt dat het rechtshulpverzoek niet kon worden geweigerd, tenzij er dwingende reden waren om dat wel te doen.

Kijk beste Julio, nu even onze Harm als getuige oproepen! Of gaat hij in jouw zaak ook zeggen: Ik wil niet reageren? Wat moet je met leugenaar Hirsch Ballin? Als Harm Brouwer en Joris Demmink de architecten zijn van je misfortune? Joris stond nog boven Harm! Harm mocht NIETS zonder regie van Joris!

Julio, je begrijpt er niks van. Je vraagt de verkeerde mensen als getuigen. De minister van Justitie is maar een papieren functie. Die doet slechts de bidding van de Secretaris-Generaal en het College van Procureurs Generaal. Wees blij dat Hirsch Ballin Harm Brouwer nu zo gecompromitteerd heeft.  In feite schuift hij de schuld door naar Harm. Maar nogmaals: Harm doet niets zonder overleg met zijn jarenlange vriend Joris. Joris kent ALLE geheimen van het Koninklijk Huis! Joris Demmink is de J. Edgar Hoover of The Netherlands.

Vergeleken met Huseyin Baybasin ben jij nog maar een mietje! Je moet mijn gesprekken met hem maar even beluisteren. Dankzij Joris Demmink zit hij al 25 jaar onschuldig vast! Dat is nog wat anders dan 8 jaar!  Julio is vrij met een vooruitzicht op rehabilitatie. Baybasin niet!

Statement of Huseyin Baybasin:

Joris Demmink made an agreement with Turkish officials to cover up his case in Turkey, where he was caught having sex with an 11 year old boy. His agreement was to find me and give me to Turkey. He did so, and when he couldn’t give me back to Turkey according to the Dutch law, he agreed with the Turkish officials to keep me silent. He kept me in EBI isolation and similar regimes for seven years. He is misusing his official power not allowing police officers, prosecutors and judges to do their job according to Dutch law. In the same way he has been misusing his power and forcing the prison directors to torture and pressure me and not to be able to defend myself. He personally came to the prison in Alphen a/d Rijn in 2007 to intimidate me and make me take the charges I presented against him back. He used to do such things to cover up the crimes he has been committing. I refused to do what he wanted me to do. He is not just a paedophile; he is a sick-minded dangerous criminal with a high level of official power. This is a shocking issue. For me it is sickening me!

Kijk Julio, het is Joris Demmink die in dit landje bepaalt wat er gebeurt! Zelfs Harm Brouwer is maar een knechtje van hem. Je moet dus Joris en Harm oproepen als getuige.

Michiel Meijer, Waarom neem je het nu pas op voor voor Julio Poch? Directeur van Transavia? Is toch een verantwoordelijke functie? Julio was nota bene een werknemer van je bedrijf! Waarom deed je je mond niet eerder open?  Maar je gaat pas praten in de getuigenbank? Als Julio al acht jaar heeft vast gezeten? Als het juridisch moet? Wat had je moreel moeten doen in 2010?  Kijk Michiel, ik vind dat maar kwalijk. Je hebt als 9 jaar ernstige vermoedens dat er een vuil spel wordt gespeeld tegen een werknemer, met grote schade voor hem als gevolg, maar je komt nu pas voor de draad ermee? Nadat hij is vrijgesproken? Was het niet sierlijker om dat eerder te doen?

Let op Julio!

Samengevat heeft Dankbaar het tot zijn missie gemaakt om min of meer het volgende aan te tonen:

Marianne is inderdaad verkracht en vermoord door asielzoekers, waaronder hoofddader Ali Hassan, in een caravan op het terrein van het toenmalige AZC. Vervolgens is haar lichaam gedumpt in het weiland waar zij werd gevonden. Een vriend van Ali Hassan heeft op de dag van de moord deze toedracht van de moord aan de politie verteld. Waarop besloten is dat deze toedracht niet bekend mocht worden en Ali Hassan is opgepakt op zijn huurkamer in Leeuwarden en nog hetzelfde weekend heimelijk het land is uitgezet via het Grenshospitium Amsterdam. 

De regie voor deze doofpot-actie was in handen van Harm Brouwer en Joris Demmink, destijds respectievelijk Hoofdofficier van Friesland en Directeur-Generaal Vreemdelingenzaken en Internationale Aangelegenheden.  Later de hoogste mannen van Justitie geworden als respectievelijk baas van het OM en Secretaris-Generaal van Justitie. Nederland en de nabestaanden zijn dus nu al 20 jaar voorgelogen, uiteindelijk ten koste van een veeboer die tot een valse bekentenis is gedwongen op basis van het gestolen-fiets verhaal, terwijl Marianne die avond nimmer op een fiets heeft gezeten.  Juist vanwege de toenemende druk van de publicaties van Dankbaar en consorten, is een voor het publiek geloofwaardige “oplossing” verzonnen teneinde de waarheid te begraven. Uiteraard is dit een misstand van letterlijk ongelooflijke proporties, die derhalve nooit bekend mag worden vanuit de optiek van Justitie. Vandaar dat de boodschappers van deze misstand rücksichtloos, éénzijdig en zonder wederhoor worden afgemaakt in de landelijke media, als wel in de rechtszaal. Geen publieke omroep die Dankbaar eens uitnodigt. Alles onder regie van Justitie en met hulp van Yehudi Moszkowicz, die behalve de moeder van Marianne sinds kort ook Faek Mustafa vertegenwoordigt die op dag 1 aan de politie heeft verteld door wie en waar haar dochter werkelijk is vermoord. Waarbij het opmerkelijk is dat het juist Moszkowicz is die de zaak onlangs bij Pauw weer groots op de kaart zette, waar hij zelf stelt dat zijn cliënten “rust” willen. Het is Dankbaar niet te doen om de nabestaanden lastig te vallen, maar om in het algemeen belang boven water brengen van deze huiveringwekkende misstand, die in feite een samenzwering is tegen onze rechtsstaat en het hele Nederlandse volk, dus ook U! Niemand zou het moeten willen dat onze eigen overheid verkrachtende, keeldoorsnijdende moordenaars een stiekeme aftocht geeft, laat staan er een labiele veeboer voor laat opdraaien.

https://rechtiskrom.wordpress.com/2019/08/13/the-media-blackout-on-huseyin-baybasin/

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

2 reacties op Harm Brouwer liet Julio Poch 8 jaar onschuldig brommen in Argentina

  1. Nickolai zegt:

    Ik heb ook een jaar onterecht vast gezeten, heb 5000 gekregen. 10000 in totaal maar belasting heeft 5000 gepakt. Plus mijn schulden van 3000 betaald.. daar zit je dan met twee maand huur en een trauma. Dit gaat wat worden dit artikel. Wil wel eens weten wat Julio zijn verhaal is.

    Like

  2. Hans Palenlader zegt:

    Meten met twee maten. Dat is iets waar onze overheid wél goed in is.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s