Repliek op verweerschrift van de Staat, deel 5

2.1.10    Het onderzoek werd gestart naar aanleiding van de twijfel die bij het publiek was gerezen over de arrestatie van toenmalig verdachte Ali H. in Turkije in 1999, na uitzendingen van het actualiteitenprogramma EenVandaag in maart 2010. In het actualiteitenprogramma werd gesteld dat de verkeerde verdachte zou zijn aangehouden. Het OM en de politie besloten een nieuw onderzoek op te starten om hierover definitief duidelijkheid te verschaffen. In het persbericht (productie 10) waarmee op 31 januari 2011 een samenvatting van het onderzoeksrapport (productie 7 van verzoeker) is gepubliceerd, wordt de vorm van het onderzoek als volgt toegelicht:

“Rechercheurs van de Friese politie hebben alle feiten over de aanhouding van Ali H. nog eens uitvoerig tegen het licht gehouden. Zij hebben in de uitgebreide (digitale) archieven gekeken naar alle verklaringen die eerder zijn afgenomen rondom Ali H. Aan de hand hiervan zijn alle mensen die in 1999 een verklaring hebben afgelegd over Ali H. opnieuw ondervraagd. Daarnaast sprak de politie met de mensen die geïnterviewd zijn of kennelijk geciteerd zijn door de journalisten van EenVandaag. De uitkomsten van het onderzoek zijn in een uitgebreid rapport verwerkt. Daaruit kan geconcludeerd worden dat er geen aanwijzingen zijn dat het OM in 1999 de verkeerde Ali H. aangehouden heeft.

Ali H. werd verdacht van de moord op Marianne Vaatstra. DNA-onderzoek sloot hem uit als dader van de moord.”

Het is ongelooflijk dat de landsadvocaat op de proppen komt met het onderzoek Ali H. dat een aanéénrijging van leugens is. Het rapport Ali H. is immers vele malen door mij volledig onderuit gehaald als een stuk van pure volksverlakkerij. 

Afbeeldingsresultaat voor foie gras gooseEerst moet met men even begrijpen waarom het zo belangrijk was voor het OM om de conclusie van het rapport door onze strot te duwen. Ze beginnen ermee: Conclusie: Er zijn geen aanwijzingen die er op duiden dat in 1999 de verkeerde Ali is aangehouden.

Dat was zo belangrijk omdat niemand mag weten dat het OM  zelf de juiste Ali in het weekend van de moord heeft weggesluisd. Dit is immers een misdrijf van nooit vertoonde proporties, vooral van de voormalige bazen van Justitie en het OM. Dat zij dat heel goed beseffen, blijkt uit de intelligentiebeledigende leugens in het rapport, dat in de bibliotheekschappen thuis hoort tussen Roodkapje en Gulliver’s Travels. Het kopje: Hoe Ali klein en dik werd is nog wel het ergste. Mij wordt “onzorgvuldig onderzoek” verweten, maar ik kan wel meer dan dan 20 getuigen opvoeren, die in het rapport niet worden genoemd, maar allen het antwoord hadden kunnen geven op de onderzoeksvraag: Heeft het OM een verkeerde Ali aangehouden? Niet alleen moet die vraag met een volmondig ja worden beantwoord, maar ook de vraag: Wist het OM dat? moet bevestigend worden beantwoord. De aanhouding van de verkeerde Ali was immers niet meer dan een goocheltruc om de eerdere wegsluizing van de juiste Ali te verhullen.  Een fractie van de getuigen die ik wel heb gevonden, maar het OM zogenaamd niet, dan wel de onderzoeksvraag kunnen beantwoorden:

Faek Mustafa (vriend van Ali)

De vader van Faek Mustafa

Farhad Bawar (vriend van Faek en Ali)

Rida Hashimi  (vriend van Faek)

Faris Haidar (vriend van Faek)

Khatera Bawar (zus van Farhad)

Ranya Haidar (zus van Faris)

Aranka Farkas (gaf Ali en Faek lesjes Nederlands)

Ersi, de moeder van Aranka (vond Ali een griezel)

De vader van Aranka (vervoerde Ali en Faek in zijn taxi)

Jano Hassan (vriend van Faek en Ali)

Ron Pander (beveiliger AZC)

Sikko Pander (broer van Ron, bracht Faek, Ali en Jano vaak naar de voetbalwedstrijd)

Jacob Hoeksma (hoofd beveiliging AZC)

Nettie Groeneveld (directrice AZC)

Louis Uijl (adjunct-directeur AZC)

Age Bruining (sportleraar AZC)

Let op dit proces verbaal, merk op dat Age’s antwoord op de vraag of het de verkeerde Ali was, niet is opgenomen.

Ik herinner mij nog goed dat Feik nooit een wedstrijd miste, behalve op zaterdag, 1 mei 1999. (Wim: Ja, want hij zat op het politiebureau te vertellen wat er met Marianne was gebeurd)

Ik heb gezien dat Feik uitgeleide werd gedaan door Netty Groeneveld, de directeur van het AZC en haar plaatsvervanger (Wim: Louis Uijl). In een krantenartikel loochende zij dit later. Dit stoorde mij omdat ik het zelf had gezien.

https://www.trouw.nl/home/oud-azc-directeur-brief-vaatstra-is-onzin~abe9c848/

,,Dit is gewoon niet gebeurd, daar ben ik absoluut zeker van”, aldus Groeneveld.

Kende u Ali Hussein Hassan?

Antwoord: Ja, want ook hij sportte veel. Onder meer voetbal en volleybal. Daarnaast bezocht hij veelvuldig de fitness-room. (Wim: En Ali had volgens het OM een hartprobleem?) 

Vraag: Hoe zag Ali Hussein Hassan er uit?

Antwoord: In mijn verklaring van woensdag, 7 juli 1999, heb ik een omschrijving gegeven van Ali Hussein Hassan. U heeft mij deze zojuist voorgelezen. Ik heb daar nu niets aan toe te voegen. (Wim: waarom wordt Age’s omschrijving uit 1999 hoe Ali eruit zag er niet bij gegeven? Omdat Age hem beschrijft als klein en dik!

Isabella Wagenaar (vrijwilligster kinderopvang AZC)

Spencer Sletering (vriend van Marianne)

Wietze Steenstra (vriend van Spencer)

Gerrit Alma (vriend van Spencer)

Henk Kerkhof (beveiliging AZC)

Stephanie van Reemst (vriendinnetje van Faek)

Tineke Visser (vriendinnetje Stephanie)

Riad Elmakhour (gaf Ali een lift naar Leeuwarden in de nacht van de moord)

Sahl Dawed (vriend van Ali)

Aafke Kloosterman (vriendin van Marianne)

Nienke Hoekstra (kwam op het AZC, kende Faek en Ali)

Zaya Benjamin (deelde AZC caravan met Ali, keeper in het voetbalteam van Faek)

Jacob Visser (huurbaas van het pand aan de Kleine Kerkstraat waar Ali een kamer huurde)

Rosalyn van Zessen (huurde kamer aan de Kleine Kerkstraat te Leeuwarden)

Sietze den Iseger (huurde daar ook een kamer)

De heer X, eigenaar van de afgebrande caravan

De meerderheid van deze leerlingenlijst.

Een Ali Hassan die een aantal jaren op een AZC woont, heeft natuurlijk vrienden en kennissen. Het personeel en de directie kent hem ook. Maar ze komen geen van allen in het rapport Ali H. voor. De helft van deze getuigen heeft aan mij verklaard dat het een verkeerde Ali was. Maar erger nog: Ook aan de recherche!  De enigen die genoemd worden zijn Faek Mustafa (bewust verkeerd gespeld) en zijn vader:

In het asielzoekerscentrum werpt Ali zich op als ‘aanvoerder’ van de jongere Turkmenen. Ook gaat hij om met Feik Mostafa (15) en zijn vader. Feik is in het onderzoek naar de moord op Marianne voor de politie al gauw een interessant persoon. Getuigen verklaren over een ruzie die hij en Marianne in februari 1999 hebben in de Ringobar in Veenklooster. Hij maakt volgens andere discotheekbezoekers een beweging naar Marianne alsof hij een keel doorsnijdt.

Maar de onderzoeksvraag: Hebben we een verkeerde Ali opgepakt? wordt niet aan hen gesteld! Hoezo geen doofpot? Begrijpt u nu waarom Harm Brouwer niet op mijn vragen wil reageren? Met al zijn open verantwoording en transparantie? Waarom blaft hij niet terug? Oogjes dicht en snaveltjes toe.

Hallo meneer Brouwer? Waar breng u ons naar toe? Naar fabeltjesland? Jaha, naar fabeltjesland. En lees je ons dan voor uit de fabeltjeskrant? Jaja, de fabeltjeskrant! Want daarin staat precies vermeld, hoe het met de dieren is gesteld! Echt waar? Echt waar meneer Brouwer? Mmm, want dieren zijn precies als mensen. Met dezelfde mensenwensen. En dezelfde mensenstreken. Dat komt allemaal in mijn rapport van fabeltjesland! Van Faábeltjeslaánd!

Het is natuurlijk buitengewoon ernstig als het OM als organisatie een leugenrapport aan het Nederlandse volk voorschotelt met als doel het oorspronkelijke misdrijf van het OM te verhullen: Het wegsluizen en uit de wind houden van de werkelijke moordenaars en verkrachters van Marianne Vaatstra. Omdat het asielzoekers waren! Hoe verhoudt zich dat met het sjoemelen met delictcijfers van asielzoekers waardoor staatssecretaris Harbers onlangs moet aftreden?

Uit het rapport: 

Feik wordt op 19 mei 1999 verhoord en staat wangslijm af om zijn dna te vergelijken met de sporen van de moordenaar. Dat komt niet overeen. Hij kan zich niet herinneren met wie hij precies op Koninginnedag in Kollum was.

Faek (bewust fout geschreven als Feik) kan zich niet meer herinneren met wie hij precies was? Maar hij had toch zijn vriendinnetje Stephanie verkracht? Herinnert hij zich niets van? Hij herinnert zich ook niet dat hij de ventielen uit de fietsbanden van Spencer en Wietze heeft getrokken?Is Faek nu op 19 mei verhoord of op 1 mei, de dag dat Marianne werd gevonden?

Feik is in het onderzoek naar de moord op Marianne voor de politie al gauw een interessant persoon. Getuigen verklaren over een ruzie die hij en Marianne in februari 1999 hebben in de Ringobar in Veenklooster. Hij maakt volgens andere discotheekbezoekers een beweging naar Marianne alsof hij een keel doorsnijdt.

Oh? Welke getuigen verklaren dat en wanneer? Bauke, Aafke, Gerrit Alma, enzovoort toch? Op dag 1 toch? En dan wordt Faek pas op 19 mei, bijna 3 weken later verhoord? Heet dat “al gauw”? 

Hoe verhoudt zich dat met de eerste berichten van het OM dat er geen enkele aanleiding was om de daders in het AZC te zoeken? 

Minister Hirsch Ballin in antwoord op kamervragen

F.M. is enkele maanden voor de dood van Marianne betrokken is geweest bij een ruzie met (vrienden van) Marianne in een horecagelegenheid. F.M. is daarover gehoord en zei dat juist hij en zijn vriend werden bedreigd en niet andersom.

Was het enkele maanden voor de dood van Marianne? Of twee weken volgens alle getuigen? En het OM zegt bij monde van een minister dat Faek bedreigd werd door Marianne en niet andersom? 

Hirsch Ballin: Er was aangifte gedaan tegen F.M. inzake een zedenmisdrijf gepleegd op 30 april 1999. Daarnaar is onderzoek gedaan door de plaatselijke politie. F.M. is daarvoor ook aangehouden en heeft enkele dagen in verzekering gezeten. Er werd onvoldoende bewijs gevonden om F.M. te vervolgen. De zaak is daarom op 9 augustus 1999 geseponeerd.

Wat is nu de waarheid? Dat Faek is aangehouden voor “verkrachting” van Stephanie in dezelfde nacht als de moord op Marianne, zoals Hirsch Ballin stelt? Of dat hij is aangehouden als verdachte in de moordzaak van Marianne, zoals het OM in het rapport Ali H. stelt? Twee verschillende versies waarvan er één een leugen moet zijn toch? Welke de leugen is, komt toch boven water met mijn getuigenverzoek? 

Hirsch Ballin: Er is één getuige die stelt F.M. op 30 april overdag gezien te hebben in het gezelschap van een onbekende andere man. Het signalement van deze man luidde klein en gezet. De getuige herkende vervolgens de onbekende man van een opsporingsfoto als zijnde A.H.. A.H. is echter in het geheel niet klein en gezet.

Die getuige is Aafke Kloosterman, de hartsvriendin van Marianne en die heeft gewoon gezegd dat de “onbekende man” Ali Hassan was, de vriend van Faek. Beiden kende zij immers goed. Zij was er ook bij twee weken eerder in de Ringo Bar. Weer een leugen dus van Hirsch Ballin namens het OM! Ali Hassan, de vriend van Faek is wel degelijk klein en gezet! De verkeerde lange Ali H. uit Turkije is inderdaad in het geheel NIET klein en gezet. Daarom is hij ook de verkeerde, die niemand ooit heeft gezien in het AZC! 

Nu zegt de landsadvocaat dat er niks mis is met het rapport Ali H., dat we elke letter moeten geloven die de copywriters van het OM hebben neergepend. Dat het een volstrekt eerlijk en integer rapport is. Maar waarom verzet de landsadvocaat zich dan tegen het horen van mijn getuigen, die vrijwel allemaal zullen bevestigen dat wel degelijk een verkeerde Ali Hassan is aangehouden in Istanbul! Die allemaal zullen getuigen dat ze de lange, in Istanbul gearresteerde Ali H. nooit van hun leven hebben gezien! Getuigen als Faek Mustafa, Stephanie van Reemst, Farhad Bawar, Riad Elmakhour, Spencer Sletering , enzovoort…. Waar is de landsadvocaat namens de Staat bang voor? Elke objectieve, onafhankelijke rechter zou behoren te zeggen: De beschuldigingen van de heer Dankbaar jegens de Staat zijn zo ernstig dat deze naar het rijk der fabelen moeten worden verwezen, of beter gezegd bewezen. Zo snel mogelijk de wereld uit! Alleen daarom al dient de rechter mijn getuigenverzoek toe te wijzen. Tenzij de rechterlijke macht ook wil dat leugens en misdrijven van het OM niet aan het licht komen, aan het oog van het Nederlandse volk onttrokken blijven?

Dat deze leugens zich uitstrekken tot en met twee ministers, Opstelten en Hirsch Ballin, die de tweede kamer hebben voorgelogen, zal uit navolgende delen blijken. De landsadvocaat haalt hun kamerantwoorden immers uitgebreid aan in zijn verweerschrift. Blijkbaar is het liegen tegen de de volksvertegenwoordiging ook geen doodzonde meer. 


Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

3 reacties op Repliek op verweerschrift van de Staat, deel 5

 1. Jan-Willem zegt:

  Ivo Opstelten: ” een minister liegt niet”. JDTV heeft er een leuk filmpje van 😂

  Like

 2. yvonne zegt:

  Waarom doen zij dit? Er is geen goed antwoord op te verzinnen. De rechtbank Den Haag schrijft vervolgens een tamelijk sarcastisch vonnis. De beslissing van de Hoge Raad ‘grammaticaal’ lezen zou al voldoende moeten zijn om etc. De bedoeling van het verwijzen naar een ander gerecht is ‘reeds meermalen’ duidelijk gemaakt, etc. Er wordt een streep door de hele zaak gezet, precies wat van meet af aan werd voorspeld. Plaatsvervangend hoofdofficier X kan niet meer worden vervolgd. Iedere samenzweringsdenker op sociale media ziet nu zijn gelijk bevestigd. Zie je wel – deze zaak is ‘met opzet’ stuk gemaakt. Dit was een truc. Ik wou dat ik het kon tegenspreken.
  Ik maak me dus zorgen. De manier waarop het OM Transavia-vlieger Julio Poch ‘wegtipte’ naar Spanje, om in Argentinië na acht jaar voorarrest te worden vrijgesproken. Zoals het wiethandelaar Johan van Laarhoven in handen van de Thaise autoriteiten speelde, inclusief gefingeerde verdenking tegen zijn partner. En nu wordt er een eigen officier vrij getoverd. Hier klopt iets niet.

  https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/09/het-om-tovert-handig-een-eigen-officier-vrij-a3979699

  Het stinkt in Nederland, en niet zo’n beetje ook….

  Like

 3. Henk Duimstra zegt:

  Yvonne Keuls schreef jaren geleden al een boek over de Haagse rechtbank getiteld: “Rapport Tommie”. Over een pedofiele rechter, die aan alle kanten gesteund werd door de Nederlandse overheid. Ja, het stinkt in Nederland, één en al vunzigheid, ergo corruptie, helaas…..

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s