Repliek op verweerschrift van de Staat, deel 4

Eiser stelt in zijn verzoekschrift dat in de weken, maanden en jaren na de moord informatie geheim is gehouden: in de weken na de moord zou krachtig zijn gesteld dat er geen enkele aanwijzing was de dader onder asielzoekers te zoeken en niemand van het AZC was gehoord, terwijl in antwoord op Kamervragen pas bleek dat Faek Mustafa als verdachte was gehoord (rnr. 35, 39). Deze blote stelling van verzoeker verhoudt zich niet met de berichtgeving van het OM zoals hiervoor (en hierna) aangegeven.

Dit verhoudt zich niet met  de berichtgeving? Er is niet geheim gehouden dat er een bebloed trainingsjack is gevonden een dag na de moord? Er is niet geheim gehouden dat de badmeester is bedreigd om zijn mond hierover te houden? Er is niet geheim gehouden dat er met Marianne’s bankpasje getracht is te pinnen? Er is niet geheim gehouden dat de speurhonden terug geroepen werden toen deze linea recta naar het AZC liepen? Er is niet geheim gehouden dat talloze getuigen bij de politie hebben verklaard dat Ali H. niet de  man was die in oktober 1999 in Istanbul werd gearresteerd? Er is niet geheim gehouden dat Faek Mustafa is overgeplaatst? Er is niet geheim gehouden dat hij als verdachte is gehoord over de moord op Marianne Vaatstra? Er is niet gelogen dat er niemand in het AZC was gehoord? Er is niet gelogen over de datum van dat verhoor? 1 mei 1999 in plaats van 19 mei 1999?  Er is niet gelogen over de datum van zijn overplaatsing? 3 mei 1999 in plaats van 27 mei 1999? Er is niet gezegd dat er geen enkele aanleiding was om de daders in het AZC te zoeken?

Bovenstaande berichten zijn van 5 mei 1999, 5 dagen na de moord. Politiewoordvoerder Robert Rambonnet zegt hier dat er geen mensen uit het AZC zijn verhoord als verdachten en dat er op dit moment geen enkele aanleiding is om die kant op te kijken. Let wel, Faek Mustafa is op 1 mei 1999, de ochtend van de moord, reeds verhoord als verdachte, op het politiebureau te Buitenpost onder leiding van Jan Verkaik, alwaar hij de waarheid uit de doeken heeft gedaan. Op dit moment is dus ook al Faek’s oudere maat  en moordenaar Ali Hassan  op zijn huurkamer in Leeuwarden aan de Kleine Kerkstraat opgepakt en stiekem via het Grenshospitium Amsterdam  naar Noorwegen weggesluisd.  In het bovenstaande bericht worden we dus belazerd waar we bij staan door woordvoerder Rambonnet.

Plaatsvervangend hoofdofficier, Michiel Severein, doet er nog een schepje bovenop als volgt: Op dit moment zijn er geen concrete feiten die wijzen in de richting van een verdachte asielzoeker. Terwijl Severein, als zogenaamde plaatsvervangende HOvJ voor Harm Brouwer (die op dat moment achter de schermen aan de touwtjes trekt) dan ook al als verantwoordelijke voor het onderzoek moet weten dat Ali in opdracht van Harm en Joris is weggesluisd en Faek is overgeplaatst naar AZC Musselkanaal. Uiteraard heeft 15 jarige Faek ook verteld dat zijn 14 jarige vriendinnetje Stephanie over de ware toedracht kan vertellen en dat het gestolen-fiets-verhaal van Spencer niet klopt. Stephanie was er immers rond half zeven bij toen Faek de ventielen uit de banden van de fietsen van Spencer en Wietze trok, evenals zij erbij was rond half één ’s nachts toen Marianne en zij bij de fietsen stonden onder het raam van Geke Haarsma, en Marianne uitriep: Kijk nou! Godver, ze hebben alle fjouwer ventielen eruit getrokken, hahaha!  Stephanie is er ook getuige van geweest dat Marianne nog geen minuut later in de Mercedes van Ludger Dill stapte. De volgende dag hoort Stephanie dat Marianne dood in een weiland is gevonden met doorgesneden keel. Zij realiseert zich dan direct dat zij getuige is geweest van gebeurtenissen die tot de moord op Marianne hebben geleid. Zij voelt zich daar ook medeschuldig aan. Ze was er immers bij toen haar vriendje Faek de ventielen eruit trok. Daarom laat zij nog diezelfde zaterdag haar blonde haar donker verven door haar vriendinnetje Tineke Visser, die ook aanwezig was toen Faek de fietsen onklaar maakte. Stephanie realiseert zich immers dat zij gezien kan zijn door getuigen door wie zij niet herkend wil worden.

Stephanie was dus een groot gevaar voor Justitie, als getuige die hun in elkaar gestoken leugenverhaal van de gestolen fiets kon doorprikken. Vandaar dat zij op op 14 mei 1999 op het politiebureau werd ontboden om gehoord te worden over de moord op Marianne. Vanaf dat moment kennen de leugens van Justitie hun weerga niet. De vader van de minderjarige Stephanie mocht niet bij het verhoor aanwezig zijn. Dat Bert van Reemst dit geaccepteerd heeft was natuurlijk een enorme blunder. Een standvastige vader had natuurlijk gewoon gezegd: Niks daarvan! Ik ben daarbij! Mijn dochter is minderjarig en ik ben haar voogd!  Maar omdat hij dat niet heeft gedaan, weet hij niet dat zijn arme dochter tijdens dat verhoor enorm onder druk is gezet om haar mond te houden over wat zij heeft waargenomen in de avond en nacht van Marianne’s moord. Stephanie moest haar mond houden en er moest tevens een excuus gemaakt worden voor het verhoor van Faek twee weken eerder. Daarom werd Stephanie onder druk gezet om te verklaren dat zij diezelfde Koninginneavond door Faek is verkracht.  Het is niet ondenkbaar dat de recherche Stephanie heeft voorgehouden dat zij medeplichtig is aan de dood van Marianne. Wat natuurlijk onzin en een doodzonde is tegenover een 14 jarig meisje.  Enfin, nu was er een excuus dat Faek is verhoord naar aanleiding van deze door Stephanie afgedwongen aangifte van verkrachting. Dat Faek al twee weken eerder was verhoord naar aanleiding van de moord op Marianne, dat wist het dom gehouden publiek toch niet.  Dat was immers allemaal geheim gehouden.

Het “onderzoek” in 2007 naar de ontsnapte zware crimineel Haval Ali Mawloud is niet geheim gehouden?

https://rechtiskrom.wordpress.com/2019/07/23/explosief-filmpje-van-stilgehouden-bewijs-vaatstra-zaak/

In een email van 2010 moest zaaks- en persofficier Henk Mous aan de advocaat van Rashid schoorvoetend bevestigen dat Haval Ali ten tijde van de moord inderdaad een inwoner was van het asielzoekerscentrum Kollumerland. Hij verzoekt de advocaat deze informatie voor zich te houden.

Waar het om gaat zijn de volgende feiten:

– Het OM weet dat er sinds de moord op Marianne een Irakese asielzoeker uit het AZC is verdwenen.
– Het OM beschikt over een verklaring dat deze Irakees door vrienden is geholpen het land te ontvluchten terug naar Irak omdat hij naar eigen zeggen betrokken was bij de moord op Marianne Vaatstra.
– Het OM heeft bevestigd dat de Irakees inwoner was van het AZC.
– Het OM heeft alle bovenstaande informatie stilgehouden. Zelfs niet met de nabestaanden gedeeld. Let wel, deze informatie was bekend jaren voordat Jasper Steringa voor de OM kar gespannen werd.

Er is niet geheim gehouden dat deze zware crimineel inderdaad bewoner was van het AZC Kollum en sinds de moord nooit meer is gezien?

From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Sent: vrijdag 1 mei 2015 18:22
To: ‘h.j.mous@om.nl’
Subject: Ali Haval Mahloud

Beste Henk, ik kwam een interessante email van je tegen, ongeveer als volgt:

Geachte heer Wijngaarden. 

Hierbij bevestig ik u dat Haval Ali Mahloud , geboren 01-07-1968 te Arbil, Irak, bewoner als asielzoeker was van het AZC te Kollum. 

Mag ik ervan uitgaan dat u deze infomatie op een integere en juiste manier gebruikt? De Vaatstra zaak heeft een grote publiciteitswaarde waar niet iedereen even goed mee om kan gaan, zowel de burger als de media. 

Hoogachtend, 

H.J. Mous

Officier van Justitie en kwaliteitsofficier opsporingsonderzoek

Er wordt hier niet toegegeven door Henk Mous dat de verklaring van Rachid klopt als een bus? Er wordt hier niet door Henk Mous gevraagd de informatie vooral stil te houden?

En dan wordt mij door de Staat en diverse rechters (ook Staatsdienaren) verweten dat mijn onderzoek “onzorgvuldig” is? Er kan niet gezegd worden dat het OM een puntje kan zuigen aan mijn onderzoek? Nou, dat kan en moet wel als mijn getuigenverzoek wordt gehonoreerd. Maar de landsadvocaat kiest ervoor om het misdadige OM te beschermen. In het navolgende van het verweerschrift zal hij zich uitputten in de stelling dat de berichtgeving van het OM altijd juist, integer en eerlijk is geweest. Terwijl elke boerenlul nu al kan zien dat het allemaal leugens, list en bedrog zijn geweest, tot aan de volksvertegenwoordiging. Sinds wanneer is de Tweede Kamer voorliegen geen politieke doodzonde meer?

“Helaas is het zo dat de Vaatstra zaak een enorme publiciteitswaarde kent, waar niet iedereen goed mee om kan gaan.” Henk Mous gaat er wel goed mee om?  Wat is dan “goed”, beste landsadvocaat? Om te liegen en bedriegen en gillende bewijzen te verdonkeremanen? Of ben ik “goed” om de zeepbel lek te prikken? Ik voel mij helemaal goed!

2.1.7      In de jaren hierna hebben de politie en het OM niet stilgezeten. Uit berichtgeving blijkt onder meer dat er vanaf 2002 een second opinion is verricht door een officier van justitie van een ander parket en de plaatsvervangend korpschefs van andere politiekorpsen (productie 8). Gemeld wordt dat de aanbevelingen zijn overgenomen.

2.1.8      Sinds 1 juli 2003 rechercheerde een cold case team de zaak. Sinds 2007 verrichte daarnaast het zogeheten 3D-team onderzoek naar de zaak (productie 9).

2.1.9      In 2011 is een samenvatting openbaar gemaakt van een onderzoek naar de aanhouding van toenmalig verdachte Ali H. in Turkije in 1999. De samenvatting van dit ‘Onderzoek Ali Hussein Hassan’ heeft verzoeker overgelegd (productie 7 bij verzoekschrift) en hij verwijst hiernaar in zijn verzoekschrift.

Verzoeker wil in dit voorlopig getuigenverhoor onder meer getuigen horen over de werkwijze en conclusies van dit onderzoek, waar hij zich niet in kan vinden.

Inderdaad! Ik wil onder meer Harm Brouwer (eindverantwoordelijk voor het onderzoek Ali H) en Faek Mustafa horen, waarom Faek niet is gevraagd of de lange Ali H. uit Istanbul zijn korte gedrongen vriend van 1,65 uit het AZC Kollum was!

Ik wil wel eens van de heer Brouwer horen waar zijn open verantwoording nu is.

De heer Brouwer was tijdens de moord op Marianne Vaastra hoofdofficier van justitie van het parket Leeuwarden/Friesland, als zodanig eindverantwoordelijk voor het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra. In zijn latere functie als voorzitter van het College Procureurs Generaal (2005-2011) heeft hij diverse preken gehouden over “open verantwoording en transparantie” die zijn OM dient te betrachten. “Niet hopen dat het overwaait beste collega’s! Open verantwoording!”

De heer Brouwer in zijn inmiddels van de OM site verdwenen speech “Zwijgen is zilver, spreken is goud:”

Uiteraard gelden ook voor ons de gewone eisen van openheid als voor ieder ander overheidsorgaan in een democratische staat. De volksvertegenwoordiging moet immers zicht hebben op de wijze, waarop overheidsorganen zich van hun publieke taak kwijten. 

De noodzaak voor het OM om openheid te betrachten, gaat echter veel verder. Uitgerekend wij, die het gedrag van anderen beoordelen en kwalificeren en daar zo nodig een straf voor eisen, dienen door middel van openbaarheid verantwoording af te leggen, althans ons toetsbaar op te stellen voor de buitenwereld. Het gaat daarbij niet alleen om de uiteindelijke uitkomst van een strafzaak, maar ook om de vraag of de regels aan de hand waarvan de zaak is onderzocht, keurig zijn toegepast. Willekeur is zéker zo funest voor het vertrouwen in de strafrechtspleging als het gevoel, dat een beslissing onjuist is. 

Vergeet in dit verband ook niet, dat het openbaar ministerie monopolist is op het gebied van vervolging. Wij zijn de enige instantie, die iemand voor de strafrechter kan brengen. Dergelijke macht schept verplichtingen binnen een samenleving. Het is aan het OM om zichtbaar te maken, waarom het in dit verband de keuzen heeft gemaakt, díe het heeft gemaakt. Dat geldt net zo goed voor een beslissing om wél te vervolgen, als om níet te vervolgen. Het OM moet zichtbaar maken op welke wijze het invulling geeft aan het algemeen belang. Als het OM geen openheid van zaken zou geven, laadt het in ieder geval de verdenking van willekeur op zich. 

En ten slotte: wij moeten met ons handhavende optreden potentiële wetsovertreders ervan weerhouden om in de fout te gaan. Gelet op het brede scala aan normen, die wij hebben te handhaven, behoort heel Nederland tot onze doelgroep. Dat betekent, dat onze boodschap bij een publiek van zestien miljoen mensen terecht moet komen. Dat kunnen wij niet zonder de media, hetgeen nog een reden te meer is, waarom het OM transparantie aan de dag moet leggen. 

Openbaarheid is voor ons geen keuze, maar een essentiële bestaansvoorwaarde. Wij kunnen onze taak alleen dan uitoefenen, wanneer wij naar buiten gericht zijn.

Deze openheid en transparantie is echter in geen velden of wegen te bekennen als Dankbaar hem vragen stelt over de zaak Vaatstra. Dan zegt hij steevast via zijn secretaresses:

From: info [mailto:info@CTIVD.nl]

Sent: donderdag 10 september 2015 16:06

To: ‘Wim Dankbaar’

Subject: RE: Bericht voor uw voorzitter Harm Brouwer

Geachte heer Dankbaar, 

De heer Brouwer zal niet reageren op uw e-mail. 

Vriendelijke groet, 

Hilde Bos 

Secretaris CTIVD

Ik wil wel eens van de heer Brouwer en heer Mous horen hoe ze dit schandalige gedrag goedpraten:

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: dinsdag 14 mei 2019 15:07
Aan: h.j.mous@om.nl
CC: ‘post@nationaleombudsman.nl’
Onderwerp: WOB verzoek

Geachte heer Mous,

In het kader van de Wet Openbaar Bestuur (WOB) stel ik u de volgende vragen.

Op 31 januari 2011 belde ik met het Openbaar Ministerie te Leeuwarden om te informeren naar een aangifte die mevrouw Stephanie Broersma-van Reemst tegen mij had gedaan, wegens smaad en/of laster. Ik vernam hierover via de media, specifiek in een groot artikel van de Leeuwarder Courant. Zelf ben ik nooit op de hoogte gesteld door de politie of het OM van deze aangifte. Het gesprek vindt u bijgesloten. Zoals u kunt horen zegt de telefoniste op het eind van het gesprek dat zij toestemming heeft gekregen om de verbinding met mij te verbreken. Mijn vragen zijn de volgende:

– Wat was de overweging van uw parket om de telefoniste toestemming te geven de verbinding te verbreken? Ik verzoek u mij hiervoor de reden te geven.

– Wat was de overweging van uw parket om het nieuws van deze aangifte eerst aan de media te geven, alvorens mijzelf te informeren?

– Wat was de overweging van uw parket om mevrouw Stephanie Broersma-van Reemst toestemming te geven haar aangifte tegen mij in te trekken? Het is immers zo dat het OM desondanks tot vervolging had kunnen overgaan.

– Wat was de overweging om mij niet te vervolgen voor de aangifte van mevrouw Stephanie Broersma-van Reemst?

– Wat was de overweging om mevrouw Stephanie Broersma-van Reemst politiebescherming te geven? Dit las ik althans ook in de krant (zie bijlage).

– Kunt u mij de schriftelijke opdracht voor die politiebescherming doen toekomen?

– Kunt u mij het proces-verbaal van de aangifte van mevrouw Stephanie Broersma-van Reemst tegen mij doen toekomen?

– Wat was de aanleiding om Stephanie van Reemst op 14 mei 1999 te horen in verband met de moord op Marianne Vaatstra?

– Wat was de reden dat haar vader Bert van Reemst niet bij dit verhoor aanwezig mocht zijn?

– Wat is de reden dat uw OM nooit bekend heeft gemaakt dat Haval Ali Mawloud bewoner was van het AZC Kollum en sinds de moord op Marianne Vaatstra is verdwenen?

– Wat is de reden dat u het niet opportuun vond om deze informatie met het publiek te delen? Zie bijlage.

Ten overvloede wijs ik u erop dat u volgens de Wet Openbaar Bestuur 4 weken de tijd heeft om mijn vragen te beantwoorden. Ik richt deze vragen aan u omdat u destijds  in (2011) de pers- en zaaksofficier was voor de zaak Vaatstra. Ik zal deze brief ook per post aan u sturen.

Met vriendelijk groet,

W. J. Dankbaar

Zijlweg 14a

20151 BB Overveen

023-5268730

Deze brief is ook te vinden op mijn website, u welbekend, onder de titel:
WOB verzoek aan OvJ Henk Mous

Toelichting

Stephanie heeft helemaal geen aangifte tegen mij gedaan. Om dit verhaal in de krant te brengen, voordat ik hier zelf over werd geïnformeerd, was dus puur bedoeld om mij te beschadigen. In feite is dit smaad jegens mij, sterker nog, het is laster. Het verhaal is immers niet op waarheid gebaseerd. Stephanie heeft haar aangifte ook niet ingetrokken. Een niet bestaande aangifte kun je immers niet intrekken. Ook dat verhaal is ingestoken om mijn goede naam te beschadigen.

Dit zijn vragen die wellicht zijdelings gerelateerd zijn aan de zaak Vaatstra, maar veel meer aan de schandalige manier waarop Dankbaar door het OM Noord Nederland is bejegend en in de media is besmeurd met onder meer een niet bestaande aangifte. Dankbaar heeft het volste recht om antwoorden te krijgen, alsmede de concrete stukken waar hij om vraagt. Het is een strafbaar feit om een burger in de media te beschadigen met valse informatie. Nog ernstiger  is het wanneer dat door het Openbaar Ministerie wordt gedaan. De overheid heeft immers een zorgplicht voor al haar burgers. Een afservering als “U heeft een afwijkende visie, daarom krijgt u geen antwoord!” is volstrekt onacceptabel en onrechtmatig. Het wringt hier des te meer omdat Dankbaar met de opgevraagde informatie het strafbare feit kan bewijzen. Met het weigeren van zijn WOB verzoek tracht het OM het strafbare feit te verhullen. Er is geen aangifte tegen Dankbaar gedaan, er is geen politiebescherming gegeven aan Stephanie van Reemst. Het OM heeft Dankbaar willens en wetens moedwillig willen beschadigen met valse informatie. Het is in het belang van Dankbaar om dit aan te tonen. Overigens wijst politiebescherming op een ernstig gevaar voor Stephanie van Reemst. Dat zij even later de beweerde aangifte met toestemming van het OM weer intrekt is daarmee al tegenstrijdig. Men trekt geen aangifte in waarvoor politiebescherming wordt gegeven. Dankbaar heeft een keurig beleefd bezoek aan Van Reemst gebracht, waarbij hij is binnengelaten. Toen Van Reemst aangaf de vragen van Dankbaar niet te willen beantwoorden, omdat dit haar teveel spanning gaf, is Dankbaar op haar verzoek weer weggegaan. Ook de weergave van dit bezoek is door het OM met name bij monde van de heer Mous, in de media ernstig vertekend. Hij is in strijd met de waarheid neergezet als een nare onbetamelijke stalker.

De landsadvocaat ontpopt zich als een beschermheer van deze misdadige beroepsleugenaars. Je moet als landsadvocaat kennelijk gestript zijn van elke moraal en integriteit.  Tenzij hij straks aan de rechter kan uitleggen hoe het te rechtvaardigen is dat dat het OM de ontsnapping van een zware crimineel geheim houdt, die al in Irak als zodanig bekend stond? Ontsnapt omdat hij naar eigen zeggen betrokken was bij de moord op Marianne Vaatstra? Is dat soms ook een scenario dat ik heb “bedacht”? Of geeft Mous dat hierboven gewoon toe met het verzoek het vooral stil te houden?

Wellicht kan de landsadvocaat ook aan de rechter uitleggen hoe het geen onrechtmatige daad is om een aangifte tegen Dankbaar te verzinnen en die breeduit in de media uit te meten met grote schade als gevolg? Hoe dat geen smaad en laster is? Hoe Dankbaar dan geen vordering tegen de Staat kan hebben? Dat is dan nog slechts het topje van de ijsberg aan onrechtmatige daden van de Staat jegens Dankbaar.

Het zal u inmiddels duidelijk zijn dat een integer OM deze zeer concrete informatie minimaal met de familie Vaatstra had moeten delen.  Vergelijkt u het eens met de tamtam die het OM maakte als ze weer een blanke Nederlander (zoals Piet Smid) te pakken hadden, die ze even weer later weer moesten laten gaan na een DNA test.

Hier spreken we over de volgende elementen.

– Gevaarlijke Koerdische zware crimineel vlucht terug naar Irak direct na de moord.
– Was tijdens de moord bewoner van het AZC Kollum.
– Vertelt Rashid dat hij het land uitmoet omdat hij Marianne Vaatstra heeft verkracht en vermoord.
– bedreigt Rashid met de dood zodra hij een verklaring heeft afgelegd. Rashid wordt neergestoken door twee Turken neergestoken.

Concreter kun je het nauwelijks krijgen. Maar het mocht niet bekend worden, wat nog meer uit het vervolg zal blijken. De leugens waarmee de heren van het OM dit onder het tapijt veegden.

Hieronder ziet u hoe OvJ Tom Wiersma reageert op de steekpartij.


Wiersma zegt dus meteen (binnen 2 dagen) dat de steekpartij NIETS te maken heeft met de verklaring van Rashid over Mawloud.  Dit kan hij nog helemaal niet weten zonder onderzoek. Dat is dus gewoon een dikke vette leugen.  Maar zijn volgende leugen is nog vetter! Hij zegt dat het NFI Mawloud heeft uitgesloten op DNA! Dit is natuurlijk helemaal niet mogelijk want voor zo’n uitsluiting heb je immers het DNA van Mawloud nodig. En dat hadden ze niet. Die zat immers ver weg in in het oorlogsgebied Irak.

Rashid en zijn advocaat geloven er dan ook niks van.Dus weer liegt Wiersma dubbel en dwars. Allereerst over een NFI DNA onderzoek dat helemaal niet kan hebben plaatsgevonden en ten tweede over de reden van de steekpartij. De Turkse verdachten gaan natuurlijk niet zeggen dat ze opdracht van Mawloud hebben gekregen om Rashid een kopje kleiner te maken. Maar Wiersma hecht meer waarde aan hun geloofwaardigheid, terwijl hij weet hoe gevaarlijk Mawloud is. En hij durft nog te zeggen: Case closed!

Tom Wiersma is nu rechter in Leeuwarden, Michiel Severein, Brouwer’s vriend ook. Begrijpt u nu waarom hun Leeuwardense collega’s mij keer op keer moesten veroordelen?

“Making a murderer” is een kunstje dat het OM zeer goed beheerst. Met onder meer  Ernest Louwes en Jasper Steringa. Maar “unmaking a murderer” beheersen ze nog beter! Met Ali Hassan en Haval Ali Mawloud.

https://rechtiskrom.wordpress.com/2019/04/05/unmaking-a-murderer-1/

https://rechtiskrom.wordpress.com/2019/04/07/unmaking-a-murderer-2/

https://rechtiskrom.wordpress.com/2019/04/07/unmaking-a-murderer-3/

https://rechtiskrom.wordpress.com/2019/04/11/unmaking-a-murderer-4/

Later meer op deze pagina…….

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

10 reacties op Repliek op verweerschrift van de Staat, deel 4

 1. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: donderdag 31 oktober 2019 12:51
  Aan: ‘Jos Verpaalen’
  Onderwerp: RE: verzoek

  Geachte heer Verpaalen,

  Dus de ombudsman vindt het okay dat het OM strafbare feiten mag plegen tegen een burger met grote schade als gevolg? Mag liegen en bedriegen in een ambtelijke stukken als sepots? De ombudsman vind het okay dat het OM de politie verbiedt om een aangifte van deze strafbare feiten op te nemen?

  Met vriendelijke groet,

  Wim Dankbaar

  Van: Jos Verpaalen [mailto:J.Verpaalen@nationaleombudsman.nl]
  Verzonden: woensdag 30 oktober 2019 13:35
  Aan: dank@xs4all.nl
  Onderwerp: verzoek

  Geachte heer Dankbaar,

  In uw mail aan een van medewerkers vraagt u om herziening van het onderzoek naar de door u ingebrachte klacht.
  Wij gaan niet in op uw verzoek. Een herziening zal niet leiden tot een andere uitkomst en heeft dan ook geen meerwaarde.
  Verder correspondentie over het onderwerp van deze klacht zullen wij zonder verdere reactie opslaan.

  Met vriendelijke groet,

  Jos Verpaalen
  sectorhoofd

  Nationale ombudsman

  T +31 70 356 36 20
  E j.verpaalen@nationaleombudsman.nl

  Werkdagen: maandag t/m donderdag

  Like

 2. Niko B. zegt:

  Wim Dankbaar, hoppa!! Justitie, OM etc kunnen LULLEN wat ze willen maar Wim pakt ze hard aan!
  Hey Hans, geef Wim eens heel snel zijn geld terug, zuiver je naam op die manier spreek eerlijk met Wim misschien word het nog wat als jullie op dat gebied weer naast elkaar staan, tenzij Hans gewoon een verlengstuk is van de corruptie.

  Like

 3. Wim Dankbaar zegt:

  Verzonden: donderdag 31 oktober 2019 10:55
  Aan: Wim Dankbaar
  Onderwerp: Wim, ik weet van iemand die op Schiphol werkt, dat beide asielzoekers na de moord niet in OPS zijn gezet.

  Op do 31 okt. 2019 12:45 schreef Wim Dankbaar :

  Wat is OPS?

  Verzonden: donderdag 31 oktober 2019 14:46
  Aan: Wim Dankbaar
  Onderwerp: Re: Wim, ik weet van iemand die op Schiphol werkt, dat beide asielzoekers na de moord niet in OPS zijn gezet.

  Opsporingssysteem, daarin staan ‘gesignaleerde’ personen, die moeten worden aangehouden.

  Op do 31 okt. 2019 15:23 schreef Wim Dankbaar :

  Zonder de bron zelf kan ik daar niets mee.

  Verzonden: vrijdag 1 november 2019 08:18
  Aan: Wim Dankbaar
  Onderwerp: Re: Wim, ik weet van iemand die op Schiphol werkt, dat beide asielzoekers na de moord niet in OPS zijn gezet.

  Je kunt wel verder met je onderzoek.

  Mous is tijdens het onderzoek naar de moord in zijn auto aangehouden met een stuk in zijn kraag. Cor Reijenga heeft dat toen opgelost. Mous is alcoholist.

  Geliked door 1 persoon

 4. Wim Dankbaar zegt:

  https://www.rtlnieuws.nl/columns/column/4859236/landsadvocaat-koning-belastingdienst-menno-snel-machtsmisbruik

  Een spilfiguur hierin is de landsadvocaat. Het kantoor Pels Rijcken, dat voor vorstelijke uurtarieven opdraaft als vuilnisman van onze overheid – en die rol met verve vervult. Natuurlijk, ook de staat heeft een goede advocaat nodig, en een advocaat kan niet aangewreven worden wat z’n cliënt allemaal uitspookt. Maar, maar, maar… Ik zal je niet vermoeien met alle doofpotten waarin we de landsadvocaat tegenkomen – ik beperk het nu even tot deze zaak, rond de Belastingdienst. En één specifiek gastouderbureau in Eindhoven, waarmee deze affaire begon: de ‘casus’ CAF 11 Hawaï.

  De man achter dit bureau vecht al jaren om zijn naam gezuiverd te krijgen. Zijn vrouw, een advocate, staat tientallen gedupeerde ouders bij. Voor hun cliënten gloort nu hoop: na jaren wanhoop worden ze eindelijk gehoord. Na het advies van de commissie-Donner kunnen deze ouders hoogstwaarschijnlijk rekenen op een schadevergoeding. Staatssecretaris Snel (Financiën) zei al dat het ‘onvoorstelbaar’ is als dit niet de uitkomst is.

  Geliked door 1 persoon

 5. Wim Dankbaar zegt:

  https://www.rtlnieuws.nl/columns/column/4884656/klokkenluider-wodc-belastingdienst-ferd-grapperhaus-menno-snel

  15 oktober 2019 05:48
  Soms zijn er mensen die een misstand publiekelijk aan de kaak willen stellen. Vaak nadat ze intern tegen tal van muren zijn opgelopen, maanden- of jarenlang geen gehoor vonden. Het bos in werden gestuurd. Soms zoeken deze mensen uiteindelijk publiciteit om een einde te maken aan onrecht, gesjoemel of wanpraktijken. Ze zijn soms aan het einde van de lijn, en op het punt gekomen dat ze bereid zijn alles in de waagschaal te stellen.

  Als ik contact met zo iemand heb, trap ik eigenlijk altijd op de rem, ook als ik dolgraag en liefst direct zou willen publiceren: weet waar je aan begint. Publiciteit maakt meer kapot dan je lief is – en al helemaal als je zelf in het oog van de storm terecht zult komen. Het zelfreinigend vermogen van organisaties is zeer beperkt. Ontkenning, wegkijken, vuilspuiterij, het aanpakken van wie een misstand aan de kaak stelt – de reflex is vaak dezelfde: de boodschapper bevuilt zijn nest en wordt aangepakt.

  “Soms zijn er gekkies, met oneindige dossiers en mailwisselingen, een onontwarbare kluwen van incidenten en zijsporen.”
  Klokkenluiders zijn er in alle soorten en maten. Professionals die je tussen neus en lippen door attenderen op een vorm van ongerechtigheid. Soms zijn er gekkies, met oneindige dossiers en mailwisselingen, reeksen rechtszaken, een onontwarbare kluwen van incidenten en zijsporen, waar je door de bomen het bos niet meer ziet. Mensen die in het verleden blijven leven en niet meer loskomen van wat hen ooit overkwam. Sommige klokkenluiders beschouwen zichzelf niet als zodanig – ze deden gewoon wat moreel juist was. En worden achteraf, omdat dat bekend wordt, aangemerkt als klokkenluider.

  Zo ging het ook bij de klokkenluider in de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Er was sprake van een nette ambtenaar die zag dat de eigen dienst de wet niet naleefde. Stukken achterhield in procedures van wanhopige ouders, bij wie onterecht de toeslag voor kinderopvang was stopgezet. Die anonieme ambtenaar toonde moed, door te zorgen dat ontlastende documenten alsnog in het dossier kwamen. Eén keer raden wat de Belastingdienst deed: die opende de jacht op deze ambtenaar. Ondanks waarschuwingen vanuit de politiek. Er werd voorgesorteerd op ontslag.

  “Ik vraag me nog steeds af door welke vorm van verstandsverbijstering de top van de Belastingdienst bevangen werd.”
  Nadat Trouw en RTL Nieuws hierover hadden gepubliceerd, werd staatssecretaris Snel (Financiën) door de Tweede Kamer gedwongen te zeggen dat de klokkenluider goed werk had verricht, en dat betrokkene juist níet moest worden aangepakt. Ik vraag me nog steeds af door welke vorm van verstandsverbijstering de top van de Belastingdienst bevangen werd, toen de jacht eerder weloverwogen werd geopend. Ik vraag me ook nog steeds af of Menno Snel ervan wist, of hij tevoren is geïnformeerd. Een indringende vraag.

  Nog steeds weten we niet hoe deze zaak is afgelopen. Er is in ieder geval nog geen standbeeld opgericht voor deze ambtenaar, vlak voor de deuren van het ministerie. Of er excuses zijn gemaakt weten we ook niet. We weten ook niet of we ooit nog het verhaal gaan horen van deze ambtenaar. Ik stel me zo voor dat dit de doofpot in gaat: afkopen met een ‘vaststellingsovereenkomst’, ongetwijfeld gekoppeld aan geheimhouding. Opgeruimd staat netjes. Als dit zo is, vraag ik me oprecht af welke lessen Snel en zijn topambtenaren hebben getrokken. Hoe kon dit zo ontsporen?

  “De minister bezwoer dat er géén onderzoek van de Rijksrecherche liep. We weten nu dat dit een leugen was.”
  Ik piekerde hierover na de onthulling, vorige week, dat de klokkenluider in de WODC-affaire maandenlang is afgeluisterd door de Rijksrecherche. U weet wel, die beleidsonderzoeker bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, dat onder het ministerie van Justitie valt. Een gerespecteerd wetenschapper, die vanaf 2013 intern aan de bel trok en in 2014 een interne melding deed over het bijsturen van onderzoek door ambtenaren. Kritische bevindingen van onderzoek naar het drugsbeleid proberen af te zwakken, omdat het toenmalig VVD-minister Opstelten (Justitie) niet uit kwam.

  Die klokkenluider heet Marianne van Ooyen-Houben. Ze werd een klokkenluider omdat haar interne melding via iemand anders bij Bas Haan van Nieuwsuur terecht kwam, het programma dat hier eind 2017 over publiceerde. Ze werd dus beroemd tegen wil en dank. Het nieuws over oneigenlijke beïnvloeding van wetenschappelijk onderzoek leidde tot drie onderzoekscommissies, en tot meer onafhankelijkheid voor het WODC.

  Uiteindelijk prees minister Grapperhaus de klokkenluider publiekelijk, in maart 2019. Ze verdient ‘complimenten’ zei de minister: “Het verdient groot respect dat je als individu aan de kaak stelt dat je de stellige overtuiging hebt dat er niets net goed loopt. Dit is het individu tegen de organisatie. En ik denk dat dat altijd bescherming verdient.” Bij dezelfde gelegenheid bezwoer de minister dat er géén onderzoek van de Rijksrecherche liep ‘naar deze casus’. Dat kon hij ‘verzekeren’. We weten nu dat dit een leugen was.

  “Op sombere momenten denk ik dat dit exact de bedoeling is. Dat mensen bang moeten zijn. Voor de macht. Die altijd beterschap belooft, maar er nooit naar handelt.”
  We weten nu ook dat een topambtenaar op Justitie sinds vorig jaar doorging met de jacht naar mogelijke lekken. En dat hij vanwege dit optreden inmiddels het veld heeft moeten ruimen. We weten nu ook dat het minister Grapperhaus zélf was die de kwestie van het lekken van de melding van de klokkenluidster voorlegde aan het Openbaar Ministerie (OM), samen met nog een twintigtal andere kwesties. Wat concludeerde het OM? Dat uitgerekend het lekken van de notitie van de klokkenluidster ‘voldoende opsporingsindicaties’ bood. Waarop de minister zich gehouden achtte aangifte te doen – en de Rijksrecherche werd ingeschakeld.

  De klokkenluidster is maandenlang afgeluisterd door de Rijksrecherche. Niet omdat ze zelf verdachte was, maar omdat ze de missing link naar de dader kon zijn: “Ze vermoedden dat ik een goede band had met degene die de stukken had gelekt”, zei Marianne van Ooyen-Houben in NRC Handelsblad. Om eraan toe te voegen: “Ik wil vooral dat duidelijk wordt hoe het ministerie – ondanks al zijn mooie woorden – achter de melders van misstanden aangaat in plaats van achter degenen die die misstanden veroorzaken.”

  Een uitspraak van de klokkenluidster bleef lang in mijn hoofd nagalmen: “Ik ben bang geworden voor de macht van de staat en het ministerie.” Op sombere momenten denk ik dat dit exact de bedoeling is. Dat mensen bang moeten zijn. Voor de macht van boven ons gestelden. Voor dé macht. Die altijd beterschap belooft, maar er nooit naar handelt. Integendeel. En dat de top níet het morele leiderschap toont dat het schip van staat zo hard nodig heeft.

  Geliked door 1 persoon

 6. Wim Dankbaar zegt:

  Als aanklagers verdedigd moeten worden, krijgen ze bijstand
  van de Landsadvocaat. Opportuun ging op bezoek bij het
  kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. De band tussen
  OM en landsadvocaat is innig. ‘Het OM is een prachtige cliënt
  om voor te werken.

  Veel OM’ers krijgen nooit met de landsadvocaat te
  maken. Zijn het misschien de slechte, onzorgvuldige OM’ers die door de landsadvocaat “gered”
  moeten worden? ‘Nee’, zegt Reimer Veldhuis,
  advocaat bij het kantoor, met klem. ‘Het gaat om
  zaken waarin de wederpartij zégt dat fouten zijn
  gemaakt of een andere beoordeling had moeten
  worden gemaakt. Maar daar hoeft natuurlijk geen
  sprake van te zijn. Strafrechtelijk optreden heeft
  vaak een grote impact, en als zaken dan eindigen
  met sepot of vrijspraak, beginnen betrokkenen
  soms een civiele zaak om hun schade op de Staat
  te verhalen. Verder kan het gaan om de vraag
  wanneer informatie uit een strafdossier mag
  worden verstrekt. Denk aan een leraar over wie
  een OM’er aan de basisschool waar hij onderwijst,
  heeft gemeld dat hij verdachte is in een zedenzaak. Zo’n man kan rectificatie eisen of een
  schadevergoeding, omdat zijn goede naam is
  aangetast terwijl hij niet veroordeeld is. Ook is het
  in het civiele recht mogelijk om aan de rechtbank
  te verzoeken politiemensen en OM’ers als
  getuigen te horen. Op die manier probeert de
  verdachte en zijn advocaat soms informatie uit een
  strafdossier te verzamelen, vanuit de wens te willen aantonen dat het strafrechtelijk onderzoek
  niet in de haak is geweest. Wij staan politie en
  OM’ers bij in een dergelijke procedure en voeren
  zo nodig verweer tegen een dergelijk verzoek.’

  Like

 7. Wim Dankbaar zegt:

  https://frontpage.fok.nl/column/824439/1/1/50/vincent-l-de-nieuwe-joris-demmink.html

  Vandaag is de nieuwe Joris Demmink opgestaan. Zijn naam? Vincent L., voormalig tweede man van het functioneel parket, een afdeling van het OM.

  Net als Demmink wordt ook L verdacht van zedendelicten met betrekking tot minderjarigen. De andere overeenkomst? Het heeft er alle schijn van dat beide door het OM uit de wind worden gehouden.

  De rechtbank Den Haag oordeelde vandaag dat L. niet verder vervolgd wordt. De reden? L heeft in het verleden gewerkt voor het OM in Amsterdam, dus bepaalde de Hoge Raad dat de zaak behandeld moet worden in Den Haag. Daarbij werd expliciet bepaald dat er ook Haagse officieren op de zaak gezet moesten worden. Alles om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden?

  Wat deed het OM echter? Ze lieten de zaak in Den Haag behandelen door 2 Amsterdamse officieren die als plaatsvervangend-officier optraden in Den Haag. Dat was voor de rechtbank reden om een einde te maken aan het proces. Wat een volkomen terecht besluit is.

  Ik ben absoluut geen fan van complotdenken. Maar ik heb er wel heel veel moeite mee om hier geen opzet in te zien. Een uitspraak van ‘s lands hoogste rechter totaal negeren. Dat is geen geblunder meer. Dat moet haast wel opzet zijn.

  Like

 8. yvonne zegt:

  De informatie die de rechercheurs van Team Criminele Inlichtingen (TCI) verzamelen is cruciaal in de bestrijding van georganiseerde misdaad. Ze zijn de vooruitgeschoven post van de politie in de onderwereld en werken vaak met criminele informanten. Maar inmiddels zijn de verhoudingen binnen de TCI van de Landelijk Eenheid flink verstoord. Argos, over de problemen bij de spionnen van de politie. De geschiedenis zit vol met complotten Wim. Allemaal lui met belangen, die elkaar de hand boven het hoofd houden, voor geld en/of een belangrijke positie. Waardeloze figuren, die je overal ziet, binnen de politiek, justitie, banken, politie en het bedrijfsleven. Een ding heeft men gemeen, liegen en bedriegen!

  https://www.nporadio1.nl/argos/onderwerpen/518456-het-rommelt-bij-de-spionnen-van-de-politie

  Geliked door 2 people

 9. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Jos Verpaalen [mailto:J.Verpaalen@nationaleombudsman.nl]
  Verzonden: maandag 4 november 2019 14:27
  Aan: Wim Dankbaar
  Onderwerp: RE: verzoek

  Mijnheer Dankbaar, ik begrijp uw verzoek, dat echter is een gepasseerd station.
  De nationale ombudsman gaat deze vraag van u niet meer oppakken.

  Met vriendelijke groet,

  Jos Verpaalen
  sectorhoofd

  Nationale ombudsman

  T +31 70 356 36 20
  E j.verpaalen@nationaleombudsman.nl

  Werkdagen: maandag t/m donderdag

  Van: Wim Dankbaar
  Verzonden: maandag 4 november 2019 13:42
  Aan: Jos Verpaalen
  Onderwerp: RE: verzoek

  Geachte heer Verpaalen,

  Ik heb het liefst dat de ombudsman mijn klacht in behandeling neemt. Ik vraag mij af of het wel goed landt? Het OM verbiedt de politie om mijn aangifte van strafbare feiten op te nemen tegen datzelfde OM! Anders gezegd: Zo pleegt het OM machtsmisbruik om te voorkomen dat de strafbare feiten bewezen worden. Is dat niet ernstig genoeg? Erger tegen de regels van de rechtsstaat kun je toch niet ingaan?

  Met vriendelijke groet,

  Wim Dankbaar

  Van: Jos Verpaalen [mailto:J.Verpaalen@nationaleombudsman.nl]
  Verzonden: maandag 4 november 2019 11:17
  Aan: Wim Dankbaar
  Onderwerp: RE: verzoek

  Geachte mijnheer Dankbaar,

  Er is niet echt een klachteninstantie waar u een klacht over de Nationale ombudsman kunt indienen.
  De commissie voor verzoekschriften van de Eerste Kamer neemt dergelijke klachten wel aan.

  Met vriendelijke groet,

  Jos Verpaalen
  sectorhoofd

  Nationale ombudsman

  T +31 70 356 36 20
  E j.verpaalen@nationaleombudsman.nl

  Werkdagen: maandag t/m donderdag

  Van: Wim Dankbaar
  Verzonden: donderdag 31 oktober 2019 15:29
  Aan: Jos Verpaalen
  Onderwerp: RE: verzoek

  Geachte heer Verpaalen,

  Kunt u mij ook zeggen of ik een klacht tegen de ombudsman kan indienen? En zo ja waar? Bij welke instantie?

  Met vriendelijke groet,

  Wim Dankbaar

  https://rechtiskrom.wordpress.com/2019/10/31/repliek-op-verweerschrift-van-de-staat-deel-4/

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: donderdag 31 oktober 2019 12:51
  Aan: ‘Jos Verpaalen’
  Onderwerp: RE: verzoek

  Geachte heer Verpaalen,

  Dus de ombudsman vindt het okay dat het OM strafbare feiten mag plegen tegen een burger met grote schade als gevolg? Mag liegen en bedriegen in een ambtelijke stukken als sepots? De ombudsman vind het okay dat het OM de politie verbiedt om een aangifte van deze strafbare feiten op te nemen?

  Met vriendelijke groet,

  Wim Dankbaar

  Van: Jos Verpaalen [mailto:J.Verpaalen@nationaleombudsman.nl]
  Verzonden: woensdag 30 oktober 2019 13:35
  Aan: dank@xs4all.nl
  Onderwerp: verzoek

  Geachte heer Dankbaar,

  In uw mail aan een van medewerkers vraagt u om herziening van het onderzoek naar de door u ingebrachte klacht.
  Wij gaan niet in op uw verzoek. Een herziening zal niet leiden tot een andere uitkomst en heeft dan ook geen meerwaarde.
  Verder correspondentie over het onderwerp van deze klacht zullen wij zonder verdere reactie opslaan.

  Met vriendelijke groet,

  Jos Verpaalen
  sectorhoofd

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s