Repliek op verweerschrift van de Staat, deel 1

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]

Verzonden: zondag 27 oktober 2019 10:57

Aan: stapel@stapeladvocatuur.nl

Onderwerp: uitstel en langere behandeling

Thijs,

Ik wil graag minimaal een week uitstel vragen voor de behandeling van mijn getuigenverzoek. Ik krijg nog geen week voor de behandeling een verweerschrift van de staat van 45 pagina’s, 209 inclusief producties. Ik heb veel meer tijd nodig om dit stuk te laten bezinken en mijn argumentatie daarop te formuleren. Bovendien is 30 minuten behandeling veel te kort voor zo’n uitgebreide grote zaak. Ik wil dus dat jij uitstel vraagt en minstens een behandelingstijd van 2 uur.  Ik neem aan dat je het daar mee eens bent?

Wim

Mocht er geen uitstel worden verleend dan is de behandeling van het getuigenverzoek aanstaande donderdag 31 oktober om 10:00 uur in het paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60, Den Haag. Dit is naar mijn overtuiging één van de belangrijkste zittingen in deze zaak van de afgelopen 7 jaar.  Uiteraard houd ik u op de hoogte of er uitstel wordt verleend.

Ik heb altijd gedacht dat de Staat der Nederlanden niet echt mijn tegenstander was. Ik heb altijd gedacht dat een paar corrupte figuren als Joris Demmink en Harm Brouwer buiten het zicht van de rechtsstaat om, de verkrachtende keeldoorsnijdende moordenaars van Marianne Vaatstra een vrijgeleide hebben gegeven. Ik heb altijd gedacht dat dit nooit met goedkeuring van de Staat had kunnen gebeuren.

Maar het wordt nu duidelijk dat de Staat wel degelijk mijn tegenstander is. Veldhuis en Bouwman maken nu duidelijk dat de misdrijven van Harm Brouwer en Joris Demmink koste wat kost beschermd moeten worden. Dus nu is het duidelijk dat de Staat wel degelijk mijn tegenstander is. De landsadvocaat mag 80 mille stuk maken op kosten van de belastingbetaler om te betogen dat ik geen recht op mijn getuigen heb. Nu is het duidelijk dat er geen sprake is van een stel corrupte minkukels, lone wolves, die de moordenaars van Marianne Vaatstra een vrije aftocht hebben gegeven. Nu is het duidelijk dat de Staat dit veronderstelde misdrijf verborgen wil houden en ten alle koste wil voorkomen dat Wim Dankbaar gelijk heeft! Want Veldhuis en Bouwman zijn de vertegenwoordigers van de Staat.

Voordat ik inga op het verweerschrift kunnen we ons eerst even realiseren hoe ernstig het is door mij gestelde misdrijf is. Hoe ernstig is het dat onze eigen justitie moordenaars en verkrachters van een minderjarig meisje een heimelijke vrijgeleide geeft op kosten van de belastingbetaler en daar 20 jaar lang over liegt, tot en met een staatsecretaris (Albayrak) en twee ministers (Hirsch Ballin en Opstelten) in verantwoording naar de Tweede Kamer.  Op een schaal van 1 tot 10, van niet ernstig tot zeer ernstig, welk cijfer geeft u dan?

Hoe groot is het maatschappelijk belang voor elke Nederlander om vast te stellen dat Wim Dankbaar gelijk dan wel ongelijk heeft? Anders gezegd: Of Wim Dankbaar een idioot met waanbeelden is of een burger die de rechtstaat wil handhaven in het algemeen maatschappelijk belang?

Realiseert u zich ook dat de Staat juist zou kunnen bewijzen dat ik een idiote fantast ben door mijn getuigenverzoek toe te wijzen. In dat licht is het reeds bijzonder verdacht en opvallend dat de Staat kosten noch moeite spaart om te betogen dat mijn getuigenverzoek moet worden afgewezen.

Dan maak ik nu een aanvang de stellingen in het verweerschrift te becommentarieën.

1.1         Verzoeker heeft zich, hoewel hij daar op geen enkele manier rechtstreeks bij betrokken was, omstreeks 2009 vastgebeten in ‘de zaak Vaatstra’. Verzoeker zoekt bewijs voor een alternatief scenario voor de moord op en verkrachting van Marianne Vaatstra. Voor dat scenario zijn geen aanknopingspunten. Het door verzoeker bedachte scenario gaat in tegen een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling die in deze kwestie is gewezen. Het voorlopig getuigenverhoor is daarvoor niet bedoeld. Onduidelijk is bovendien welk eigen belang verzoeker heeft om de gang van zaken die aan deze veroordeling ten grondslag ligt nader te onderzoeken.

Er is niets door mij “bedacht”. Het alternatieve scenario is gebaseerd op tal van feiten en verklaringen van getuigen. Dat dit scenario niet strookt met de thans geldende juridische “waarheid”, doet niet af aan het grote belang om vast te stellen of het “scenario” van Dankbaar het juiste is. Dat Dankbaar niet rechtstreeks betrokken was bij de Vaatstra zaak, is een kulargument. Vrijwel alle gerechtelijke dwalingen uit het verleden zijn gecorrigeerd door de bemoeienis van toegewijde burgers, advocaten of ambtenaren. Lucia de Berk werd vrijgesproken als gevolg van de inspanningen van Metta de Noo en haar broer Ton Derksen. De twee van Putten werden vrijgesproken door de inspanningen van commissaris Blaauw en in mindere mate Peter R. de Vries. Ina Post werd uiteindelijk vrijgesproken door de inspanningen van Geert Jan Knoops.  Cees Borsboom van de Schiedammer Parkmoord werd vrijgesproken als gevolg van de inspanningen van derden buiten justitie. Enzovoort, enzovoort.

Dat de landsadvocaat niet ziet welk belang Dankbaar heeft bij het horen van getuigen, is bespottelijk. Allereerst is het in het belang van elke Nederlander om helder te krijgen dat de Staat misdrijven pleegt, haar zorgplicht verzaakt en liegt en bedriegt tot aan de volksvertegenwoordiging. Tevens is duidelijk dat Dankbaar als gevolg van zijn klokkenluiderschap alles is kwijtgeraakt. Zijn vermogen en eer en goede naam, alles als gevolg van de malicieuze berichtgeving van Justitie en onrechtmatig aangespannen rechtszaken. Had Justitie vanaf dag 1 de waarheid vertelt dan was hem dit nooit overkomen. Daarmee is het individuele belang van Dankbaar evident. Geen enkel juridisch argument kan ten grondslag liggen aan het verborgen houden van de door Dankbaar geconstateerde zeer ernstige misstand.  Laat staan het “gesloten stelsel van rechtsmiddelen”, wat daar dan ook mee bedoeld wordt. Geen enkel stelsel mag beletten dat misdrijven, leugens en malversaties van onze overheid aan het licht komen.

1.2         Daar komt bij dat al veel informatie over het misdrijf en het daarnaar verrichte onderzoek bekend is. Met deze informatie kan al een antwoord worden gegeven op de vragen van verzoeker. Dat het dan wellicht niet gaat om de door verzoeker gewenste antwoorden maakt niet dat verzoeker alsnog recht heeft op een voorlopig getuigenverhoor over deze kwestie.

Oh? Is er al veel informatie bekend? Of is er veel informatie achter gehouden? Is het bekend dat er een bebloed trainingsjack is zoekgemaakt? Is het bekend dat burgemeester Piet Visser en een OvJ de badmeester Andries Visser hebben bedreigd om zijn mond te houden over het trainingsjack op straffe van baanverlies? Is het bekend dat Piet Visser de honden heeft laten terugroepen toen deze rechtstreeks naar het AZC liepen? Is het bekend dat Piet een vuurrode kop kreeg toen vader Steringa hem vroeg: Als u meer weet, moet u het nu zeggen!   Is het bekend dat Piet heeft gezegd dat er in de dagen na de moord meerdere asielzoekers zijn overgeplaatst? 

Is het bekend of Faek is gevraagd of de in Turkije aangehouden lange Ali H.  zijn korte gedrongen vriend uit het AZC was? Is het bekend dat de antwoorden van Justitie allemaal leugens zijn?

 

Van: Thijs Stapel <stapel@stapeladvocatuur.nl>

Onderwerp: Dankbaar / Staat, uw ref.: RV/mz/11011706; verzoek om uitstel mondelinge behandeling

Datum: 28 oktober 2019 om 13:51:46 CET

Aan: reimer.veldhuis@pelsrijcken.nl, saskia.bouwman@pelsrijcken.nl

Geachte confrère en collega,

Het vorige week door u aan mij gezonden verweerschrift heb ik doorgestuurd aan cliënt. Hij (en ik ook overigens) zijn nogal overdonderd door de enorme omvang van het verweerschrift en de daaraan gehechte producties. Met slechts enkele dagen te gaan voordat de zitting plaatsvindt hebben wij onvoldoende tijd om de zitting adequaat voor te bereiden. Daarnaast is de totale gereserveerde zittingsduur van een half uur volstrekt onvoldoende voor alleen al een mondelinge reactie op het verweerschrift, laat staan voor ook nog een toelichting op het ingediende verzoekschrift en voor hetgeen u namens de Staat naar voren zult willen brengen.

Namens cliënt zal ik uitstel vragen bij de rechtbank Den Haag. Graag verneem ik per omgaande of u met het gevraagd uitstel kunt instemmen. Als dat het geval is, kan er immers eenstemmig om uitstel worden verzocht, waarmee de kans op uitstel aanzienlijk toeneemt.

Met vriendelijke groet,

Thijs Stapel

Van: Reimer Veldhuis | Pels Rijcken <reimer.veldhuis@pelsrijcken.nl>
Datum: 28 oktober 2019 om 15:19:01 CET
Aan: Thijs Stapel <stapel@stapeladvocatuur.nl>
Kopie: Saskia Bouwman | Pels Rijcken <saskia.bouwman@pelsrijcken.nl>
Onderwerp: RE:  Dankbaar / Staat, uw ref.: RV/mz/11011706; verzoek om uitstel mondelinge behandeling

Geachte confrère,

Het verweerschrift is op maandag 21 oktober 2019 digitaal aan u beschikbaar gesteld. Op die datum is u ook een afschrift per post toegezonden. Dat is ruim binnen de door de rechtbank gestelde termijn van uiterlijk 1 week voor de zitting. Het verweerschrift omvat 45 pagina’s. Een groot deel van de producties betreft openbare rechtspraak.

Niettemin refereert de Staat zich aan de beslissing van de rechtbank op uw uitstelverzoek. Ik verzoek u mij een afschrift van het uitstelverzoek te doen komen.

Met vriendelijke groet,

Reimer Veldhuis

Nou, Reimer Veldhuis, dat valt me niet tegen! U gaat dus akkoord met een uitstel? Zodat ik mijn repliek kan voorbereiden? Leest u mee?

Later meer op deze pagina ……

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

8 reacties op Repliek op verweerschrift van de Staat, deel 1

 1. johnloup zegt:

  “Daar komt bij dat al veel informatie over het misdrijf en het daarnaar verrichte onderzoek bekend is. Met deze informatie kan al een antwoord worden gegeven op de vragen van verzoeker. Dat het dan wellicht niet gaat om de door verzoeker gewenste antwoorden maakt niet dat verzoeker alsnog recht heeft op een voorlopig getuigenverhoor over deze kwestie.”

  Er is ook veel informatie waarop nooit iemand een antwoord gekregen heeft.
  In de rechtzaak tegen Jasper S. is sprake van informatie die niet klopt en informatie die in de rechtszaak niet behandeld is.
  In die rechtzaak waren 0 (nul) getuigen!

  Geliked door 1 persoon

 2. yvonne zegt:

  Ten aanzien van ondergetekende Bakker geldt bovendien artikel 6 van het EVRM: het recht
  op een eerlijk proces. Nu de review door Van Buitenen heeft uitgewezen dat niet alleen in de
  strafzaak tegen André de Vries, maar ook in de strafzaak tegen Bakker, de overheid gebruik
  heeft gemaakt van onrechtmatig verkregen bewijs, zal die overheid daarvoor dienen te
  worden vervolgd.

  https://drive.google.com/file/d/1zcM31JHJYOhiI1diQmiAg2y20kqldIai/view

  En steeds zie je weer dezelfde namen langskomen, Donner, Opstelten, Bolhaar, Harm Brouwer enz. enz.

  Geliked door 1 persoon

 3. N.E. Derlander zegt:

  “1.1 Verzoeker heeft zich, hoewel hij daar op geen enkele manier rechtstreeks bij betrokken was, omstreeks 2009 vastgebeten in ‘de zaak Vaatstra’”

  Een handige, vooral de Staat conveniërende, interpretatie van de advocaat van de Staat.

  Echter, niet het oplossen van de moord op Marianne Vaatstra was het motief van de heer Dankbaar om misstanden in het onderzoek over haar afschuwelijke dood bloot te leggen, maar de op onderdelen betwistbare wijze, waarop de desbetreffende afdelingen van de Staat “het onderzoek” hebben verricht en verwerkt. Zie hier het “algemeen belang” dat de heer Dankbaar dient met zijn onderzoek en vraagtekens bij het onderzoek naar de verkrachting en moord, of in welke volgorde dan ook, op Marianne Vaatstra van (de desbetreffende onderdelen van) de Staat.

  De stelling van de advocaat van de Staat, dat de heer Dankbaar op “geen enkele manier betrokken” was bij het onderzoek is dus zeer onjuist. Immers iedere Nederlander, dus ook de heer Dankbaar, is “rechtstreeks” betrokken bij een goed functionerende Staat. En kan op die grond aan de bel trekken als de Staat (of afdelingen daarvan) op onderdelen bij de uitvoering van haar taken faalt.

  Like

  • N.E. Derlander zegt:

   Een voorbeeld: Heeft de rechter zich i.c. (de moord op Marianne Vaatstra) bij zijn oordeel over het handelen van “de verdachte” gebaseerd op, zoals dat zou moeten, het volledige dossier? Had de rechter i.c. überhaupt inzicht in het volledige dossier? En als de rechter i.c. zich niet kon baseren of gebaseerd heeft op het volledige dossier, wat dan?

   Like

  • Niko B. zegt:

   “1.1 Verzoeker heeft zich, hoewel hij daar op geen enkele manier rechtstreeks bij betrokken was, omstreeks 2009 vastgebeten in ‘de zaak Vaatstra’”

   Wat maakt het nou uit of je rechtstreeks betrokken bent of niet? Als je onderzoek kan doen, maakt het dan uit of je Freddy of Wim heet? Nee. Echt, wat een onzin. Deze landsadvocaat is toch ook niet rechtstreeks betrokken bij deze zaak, onderzoek en advocatuur zijn toch beide banen waarvoor je niet rechtstreeks betrokken hoeft te zijn? Zij verdiepen zich toch beide in een zaak..

   Like

 4. Niko B. zegt:

  “Op een schaal van 1 tot 10, van niet ernstig tot zeer ernstig, welk cijfer geeft u dan?”
  Een dikke vette 10.

  Nog wat, een half uur?! En een week?! Wat is dat voor gekte, een half uur? En een week.. Nee, dit bewijst al voor mij dat het snel van tafel willen vegen TERWIJL ZE JOU AL JAREN LATEN WACHTEN! Elke keer duurde het langer en langer van hun kant probeerden ze het te rekken, maar nu willen ze het binnen een half uur wegmoffelen na 1 week voorbereiding? Nee joh, ik geloof mijn ogen gewoon niet!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s