Mijn heldin Fatima Aboulouafa over de afdekcultuur van Justitie:

Zelfs als je als hoge politiefunctionaris misstanden binnen Justitie meldt, wordt je uitgekotst en op straat gegooid. Fatima pikt het niet. Leest en bekijkt u dit bericht:

https://nos.nl/artikel/2307130-kritische-politiechef-doet-aangifte-tegen-grapperhaus-wegens-laster.html

De voormalige politiechef Fatima Aboulouafa aan tafel bij Jinek KRO-NCRV
NOS NIEUWS  BINNENLAND  

Kritische politiechef doet aangifte tegen Grapperhaus wegens laster

De weggestuurde Leidse politiechef Fatima Aboulouafa heeft aangifte gedaan tegen Ferdinand Grapperhaus, de minister van Justitie en Veiligheid. Ze beschuldigt hem van smaad en laster. Dat zegt haar juridisch adviseur Karim Aachboun tegen de NOS.

“Het kan niet zo zijn dat een leidinggevende wordt afgestraft omdat zij naar eer en geweten heeft gehandeld met betrekking tot de aan haar gemelde misstanden binnen de politie”, zegt Aachboun.

Ook is bekend wie de onafhankelijke verkenner wordt die Aboulouafa aan een nieuwe functie binnen de politie moet helpen. Dat is Ahmed Marcouch, de burgemeester van Arnhem, die voorheen ook bij de politie werkte.

Aboulouafa is op non-actief gesteld nadat ze kritisch was geweest op de politieorganisatie over discriminatie. Vorige week werd duidelijk dat ze niet mocht terugkeren bij de politie-eenheid Den Haag, waar Leiden onder valt. Ze zou onvoldoende vertrouwen hebben van haar directe collega’s.

Racisme en machtsmisbruik

Grapperhaus schreef daarop in een brief aan de Tweede Kamer dat kritiek niet de reden is voor haar gedwongen vertrek. Volgens Aboulouafa is dat wel zo, daarom doet ze aangifte tegen de minister wegens smaad en laster.

Het ministerie zegt in een reactie dat Grapperhaus zich voor zijn brief heeft laten informeren door politiekorpschef Erik Akerboom. De politie houdt vol dat Aboulouafa niet is weggestuurd vanwege haar publieke kritiek. Wat dan wel de reden is, wil de politie niet zeggen.

De 50-jarige Aboulouafa was voorheen politiechef in Leiden. Daar gaf ze leiding aan 130 agenten. Ze werkt 25 jaar bij de politie. In juni vroeg de Marokkaans-Nederlandse via Instagram publiekelijk aandacht voor discriminatie, racisme, seksuele intimidatie, machtsmisbruik en pesten binnen de politieorganisatie.

Kritische politiechef: ‘Klokkenluiders worden geïntimideerd en geëlimineerd’

In Jinek vertelde Aboulouafa dat er binnen de politie te weinig gebeurt met klachten over discriminatie.

Ze stelt dat binnen de politieorganisatie te veel de andere kant op wordt gekeken bij gevallen van discriminatie, seksuele intimidatie en pesten. “Het probleem dat ik nu aankaart gaat om wegkijkgedrag”, zei ze na haar non-actiefstelling bij het tv-programma Jinek. “Het gaat om falend leiderschap en het gaat om niet in staat zijn om moeilijke gesprekken te voeren.”

Ook worden klokkenluiders hard aangepakt binnen de organisatie, zei ze. “Mensen die naar buiten komen of die bepaalde signalen aangeven binnen de politie worden eerst geïntimideerd, daarna gedehumaniseerd, daarna geïsoleerd en vervolgens geëlimineerd.”

Oh? Als de kritiek niet de reden voor haar vertrek is, wat is de reden dan wel? Wat hebben we hier nog voor Tweede Kamer die zich keihard laat foppen door de zoveelste liegende minister van Justitie, na Opstelten en Hirsch Ballin?

Burgemeester Marcouch zoekt nu een nieuw plek voor haar binnen de politie? Ze kan niet terug naar Leiden waar ze leiding gaf aan 130 agenten? Wie is de minkukel daar die haar op non-actief stelde? Die moet juist op non-actief! Da’s toch grappig niet? Dat van die 130 agenten niemand durft te zeggen dat ze haar op handen dragen? Over afdekcultuur gesproken!

Geert Wilders? Wanneer kom jij eens uit je stoel met je “lapzwansen” en “knettergekke rechters”? Willen we meer of minder Marokkanen? Zoals Fatima wil ik er wel meer!

Je bent genaaid door Opstelten en Demmink? Omdat je ze voor de voeten loopt?

https://www.ad.nl/politiek/ambtenaar-opstelten-stuurde-wel-aan-op-vervolging-wilders~abc01161c/

Opstelten zei volgens de ambtenaar expliciet dat het OM Wilders moest vervolgen „omdat hij ons te veel voor de voeten loopt.” Demmink kreeg die instructie omdat hij de minister zou vervangen tijdens een overleg met het college van procureurs-generaal, de landelijke leiding van het OM.

De ambtenaar  die zegt anoniem te willen blijven meent er niet op te vertrouwen dat zijn anonimiteit bij het OM is gewaarborgd. „Er gaat te veel mis bij het OM.” Volgens advocaat Knoops is hij wel bereid om zijn identiteit te onthullen tegenover het hof, en vragen te beantwoorden.

Minister Opstelten ontkent nog steeds enige bemoeienis met de zaak van Wilders. ,,Het antwoord is nee’’, zei Opstelten eerder tegen deze site, toen hem telefonisch werd gevraagd of de beschuldiging klopte. Het ministerie van Justitie en het OM beklemtonen dat laatstgenoemde zelfstandig tot het besluit is gekomen om de PVV-voorman te vervolgen. 

Beste Geert, waarom noem je Demmink niet bij naam? Dit is de grootste schoft, bovendien een onverbeterlijkere pedofiel, die we ooit op Justitie hebben gehad! Maar jij noemt hem braaf de “toenmalige Secretaris-Generaal”?  Waarom durf je hem niet te noemen? Heeft hij soms ook een dossiertje over jou?

En dan laat je ook nog toe dat je supergetuige zijn keutel intrekt onder de intimidatie van Grapjeshaus? Ik zou Fatima’s voorbeeld maar even volgen door aangifte te doen tegen Opstelten, Demmink en Grapperhaus. Knoops kent toch de identiteit van je supergetuige? Dan kunnen ze hem interviewen zonder zijn identiteit bekend te maken, als hij nog steeds te laf om naar voren te komen, zoals Fatima wel doet!

Kijk Geert, het verschil tussen enederzijds Fatima en jou en anderzijds mij, is dat jij en Fatima aangifte mogen doen!  Ik mag dat niet!

Een gesprek met recherchechef Erol

Tijdens het beluisteren van dit gesprek dient u zich te realiseren dat de heer Erol als geen ander weet – hij is immers de teamleider van het onderzoek – dat mijn geplande aangifte tegen officier mevrouw Kirsten Sanders meer dan terecht is. Hij weet dat de officier liegt en dat het beweerde onderzoek niet door hem of zijn onderdanen is gedaan. Let u op hoe hij zich eruit probeert te draaien om zijn superieuren en hun leugens te beschermen. Let u op hoe hij niet durft te bevestigen dat ik gelijk heb, terwijl hij WEET dat ik gelijk heb. Let u op wat hij zegt als ik hem vraag: U weet toch als geen ander dat het beweerde onderzoek niet is gedaan? U bent toch de leider van dat onderzoek? Realiseert u zich dat hij gewoon had kunnen zeggen: Dat onderzoek  heb ik wel gedaan! Mijn officier liegt dus helemaal niet! Een doofpot binnen een doofpot. Nog erger is dat ik inmiddels weet dat getuige Hemen Hamarrashid wel door de politie is benaderd. Met de mededeling dat hij mij nooit meer te woord mag staan. Dat gesprek met Hemen heb ik ook. Een eerlijk onderzoek is dus niet door de politie gedaan, maar juist gesaboteerd!

Het antwoord van het OM Noord Holland is zo mogelijk nog ernstiger. Het WOB verzoek van Dankbaar is allerminst een bezwaar tegen sepotbeslissingen. Dat bezwaar heeft hij weliswaar ook gemaakt, maar in zijn WOB verzoek vraagt hij om de concrete bewijzen dat het beweerde onderzoek naar de “financiers” van Faek Mustafa is gedaan. Volgens Dankbaar is dat onderzoek niet gedaan en pleegt het OM Noord Holland dus een strafbaar feit door in een ambtelijke stuk te liegen. Dankbaar heeft herhaaldelijk aangedrongen op zo’n onderzoek bij de recherche, onder meer bij politieagent Jos Zandvliet en recherchechef de heer Erol. Aanvankelijk heeft Dankbaar de heer Zandvliet gevraagd om de “financiers” van Mustafa op te sporen. Dankbaar heeft duidelijk gemaakt dat hij deze financiers niet kent en dus de verklaringen vals moeten zijn. De heer Zandvliet heeft niets ondernomen. Bij een volgende navraag bleek de heer Zandvliet met pensioen te zijn gegaan. Wie zijn opvolger was die de taken overnam, kon niemand Dankbaar zeggen. Daarom heeft Dankbaar zelf een inspanning gedaan om de heren te vinden. Het verloop der dingen beschrijft Dankbaar in zijn brief aan officier van Justitie Sanders als volgt:

Ik heb keihard aangetoond dat de verklaringen van de beweerde financiers van Faek zo vals als een kraai zijn. Allereerst door te stellen dat ik de heren Hemen Hamarashid, Dekan Said en Salar Hama absoluut niet ken en dus ook nooit benaderd kan hebben, laat staan bij hen langs kan zijn geweest. Dit staat echter wel in de verklaringen, dus het kan onmogelijk waar zijn wat u stelt, namelijk dat ze op de hoogte zijn van die verklaringen en achter de inhoud staan, ofschoon u wel erkent dat ze die verklaringen niet zelf hebben opgesteld. U vergeet daarbij echter dat er wel namen en handtekeningen onder die verklaringen staan als waren die van hen. Dan moet u mij toch eens uitleggen hoe dit geen valsheid in geschrifte kan zijn als zij de verklaringen niet zelf hebben opgesteld en die handtekeningen door iemand anders (=Faek) zijn gezet? Ik zal u haarfijn aantonen hoe u de waarheid geweld aandoet. Hieronder kunt u mijn eerste gesprek van 9 mei 2018 met Jos Zandvliet, de destijds verantwoordelijke rechercheur, beluisteren:

http://jfkmurdersolved.com/audio/zandvliet.mp3

Allereerst valt op dat de heer Mauritz als ‘getuige’ zal worden gehoord. Dat is al raar, want de heer Mauritz is de bron van de stelling dat Faek Mustafa op 1 mei 1999 verklaringen aan de politie heeft afgelegd over de ware toedracht van de moord. Mauritz stelt dat Faek dit zelf aan hem heeft verklaard. Waarom heeft Faek dan geen aangifte tegen Mauritz gedaan en wordt Mauritz slechts als getuige, niet als verdachte gehoord? Die vraag is eigenlijk retorisch want het antwoord is: Omdat Faek donders goed weet dat hij dit aan Mauritz heeft verklaard en dit onder ede niet zal durven te ontkennen. Voorts kunt u horen dat ik ook binnenkort voor een verhoor (als verdachte) zal worden uitgenodigd. Dit verhoor heeft echter nooit plaatsgevonden, ongetwijfeld omdat Jos Zandvliet toen al heeft begrepen dat de aangifte van Faek hartstikke vals is en hij een groot probleem op zijn bord heeft gekregen. Net als u overigens. 

Belangrijker is echter dat ik de heer Zandvliet meld dat de ingebrachte verklaringen van Faek’s beweerde compagnons vals moeten zijn, omdat ik de heren niet ken en ook niet kan vinden. Ik vraag hem vervolgens of hij de heren kan opsporen, teneinde in mijn belang vast te stellen dat de verklaringen inderdaad vals zijn. Dat had ik overigens ook al in dit artikel uitgelegd. Heer Zandvliet bleek hier niet echt voor te porren en heeft dan ook niets op dit vlak ondernomen. Waaruit al bleek dat de politie niet bereid was om ook voor mij onderzoek te doen. Daarom heb ik zelf maar een extra inspanning gedaan om de heren te vinden. Eerst probeerde ik dat bij Faek zelf, met het volgende resultaat:

http://www.jfkmurdersolved.com/vaatstra/faekfinanciers.mp3

Grappig dat Faek hier voor de zoveelste maal zegt dat ik alle vragen aan hem voor de rechter moet stellen, maar het OM dat uit alle macht probeert te voorkomen, zoals nu ook weer blijkt uit uw sepots. Uiteindelijk vond ik de heren toch. Dit heeft geleid tot een eerste gesprek met de heer Hemen Hamarashid, dat u hieronder kunt beluisteren:

http://jfkmurdersolved.com/vaatstra/hemen.mp3

In dit gesprek bevestigt Hamarashid dat hij mij niet kent en mijn naam zelfs niet kent. Laat staan dat ik bij hem langs zou zijn geweest. De inhoud van de verklaring hoort hij ook voor het eerst. Hoe u dan kunt beweren dat er geen sprake is van valsheid in geschrifte, dat kunt u alleen uzelf wijsmaken, maar de rest van de wereld niet. Dan bent u gewoon een spookrijder die meent dat iedereen de verkeerde kant oprijdt.

Eenzelfde telefonische exercitie met de heer Salar Hama leidde tot een soortgelijk resultaat. Ook hij ontkende iets van ‘zijn’ verklaring te weten. Kort daarop ben ik samen met Mauritz bij hen langs geweest. De heren hebben beiden een autobedrijf in hetzelfde blok aan de Waalhaven in Rotterdam. Tijdens deze bezoeken hebben wij de verklaringen getoond, waarop zij beiden nogmaals bevestigden de verklaringen niet te kennen, maar belangrijker: dat het ook ‘absoluut niet’ hun handtekening was.

Vervolgens heb ik hen een verklaring gemaild als volgt met het verzoek die getekend terug te sturen:

Verklaring:

Op 21 september 2018 kreeg ik in het begin van de middag bezoek op het adres van mijn bedrijf Garage Salar, Gorzenpad 10 te Rotterdam, van twee heren die zich voorstelden als Hans Mauritz en Wim Dankbaar. Zij toonden mij een verklaring die beweerdelijk door mij zou zijn opgesteld. De verklaring die zij mij lieten zien is hieronder nogmaals afgebeeld. Nadat de heren Mauritz en Dankbaar mij deze verklaring lieten zien, heb ik hen direct verteld dat ik deze verklaring niet heb opgesteld en dat de handtekening onder de verklaring niet van mij is. Ook heb ik bevestigd dat ik de heer Wim Dankbaar niet eerder kende en dat hij nooit eerder bij ons bedrijf is langs geweest. Indien nodig ben ik bereid om dit voor een goede Justitie onder ede te verklaren, maar gezien de verklaring die ik bij deze geef, verwacht ik niet dat dit nodig zal zijn.

Aldus verklaar en teken ik naar waarheid, Salar Hama 

Verklaring:

Op 21 september 2018 kreeg ik in het begin van de middag bezoek op het adres van mijn bedrijf D&B Demontage, Waalhaven Noordzijde 31a te Rotterdam, van twee heren die zich voorstelden als Hans Mauritz en Wim Dankbaar. Zij toonden mij een verklaring die beweerdelijk door mij zou zijn opgesteld. De verklaring die zij mij lieten zien is hieronder nogmaals afgebeeld. Nadat de heren Mauritz en Dankbaar mij deze verklaring lieten zien, heb ik hen direct verteld dat ik deze verklaring niet heb opgesteld en dat de handtekening onder de verklaring niet van mij is. Ook heb ik bevestigd dat ik de heer Wim Dankbaar niet eerder kende, zowel niet van naam als van uiterlijk, en dat hij nooit eerder bij ons bedrijf is langs geweest. Indien nodig ben ik bereid om dit voor een goede Justitie onder ede te verklaren, maar gezien de verklaring die ik bij deze geef, verwacht ik niet dat dit nodig zal zijn.

Aldus verklaar en teken ik naar waarheid, Hemen Hamarrashid

Ook heb ik Jos Zandvliet per email op de hoogte gebracht met het verzoek om de heren te contacteren met de vraag of ze de verklaringen getekend aan hem wilden retourneren. Tevens heb ik hem dit telefonisch verzocht. Hoe dat gesprek ging, is hieronder te beluisteren.

http://jfkmurdersolved.com/audio/zandvliet25sept2018.mp3

Ook uit dit gesprek blijkt wederom dat de politie niet erg bereid was om de inmiddels door mij bewezen valsheid in geschrifte ook van hun zijde vast te stellen. Zandvliet schuift het door naar zijn officier van het OM, wat betekent dat ook u reeds op 25 september 2018 (de datum van dit gesprek) op de hoogte was van de door mij gevraagde onderzoekshandelingen. Nu stelt u in het sepot van 16 mei jongstleden, zo’n 9 maanden later, dat deze handelingen wel zijn gedaan, althans de getuigen zijn benaderd en te kennen hebben gegeven achter de inhoud van de verklaringen te staan. Welnu, dit is onmogelijk, want dan zouden ze ook erkend moeten hebben dat ik bij hen langs ben geweest en mij kenden, iets wat ze tegenover mij en Mauritz met kracht hebben ontkend, zoals in bovenstaande gesprekken is bewezen. Zandvliet heeft deze handelingen in elk geval niet gedaan want die was enkele dagen daarna met pensioen. Hij zal ongetwijfeld verheugd zijn geweest dat hij van de zaak af was. Wie zijn opvolger werd heb ik nooit mogen vernemen ondanks dringende verzoeken aan de heer Erol, de chef van de recherche Kennemerland. Voorts spreekt u zichzelf al tegen omdat niet door getuigen opgestelde, niet door hen getekende verklaringen, altijd valsheid in geschrifte oplevert. Dat u het tegendeel durft te beweren is te zot voor woorden.

Iedereen met een beetje IQ kan al op zijn vingers natellen dat 4 vrienden niet elk 20 mille contant in Faek’s autohandeltje steken en dat plotseling terugtrekken omdat Wim Dankbaar langs is geweest. Wie dan nog niet ziet dat deze verklaringen volledig verzonnen zijn …. U wijst met drogredenen de door mij gewenste vervolging van de hand. Met andere woorden: Ik geloof u eenvoudig niet. Er is op dit vlak helemaal geen onderzoek door de politie gedaan. Ik verzoek u dan ook de bewijzen voor het door u gestelde te leveren. Van de beweerde onderzoekshandelingen moet een proces-verbaal zijn gemaakt of anderszins een verslaglegging zijn gedaan door de verantwoordelijke agent of agenten. Ik verzoek u ook om de namen van deze agenten te geven.

Dankbaar heeft vervolgens bij recherchechef Erol geïnformeerd. Deze zou als geen ander moeten weten of het beweerde onderzoek naar de financiers is gedaan. De heer Erol liet weten dat hij daar niets over mocht zeggen. Dat bekrachtigt voor Dankbaar dat dit onderzoek niet is gedaan, want een politieman zou gewoon mogen bevestigen wat zijn officier van Justitie in een ambtelijk stuk stelt.

Het gaat dus niet slechts om een bezwaar tegen een sepotbeslissing maar om de vaststelling van een strafbaar feit. Van dit strafbare feit heeft Dankbaar aangifte willen doen bij de heer Erol, juist omdat hij als leider van het onderzoek op de hoogte moet zijn van het strafbare feit. De heer Erol liet weten dat hij dit met het OM moest overleggen. Na herhaald aandringen liet de heer Erol uiteindelijk weten dat hij de aangifte niet mocht opnemen en dat Dankbaar voor verdere informatie bij het OM moest zijn. Met andere woorden: U moet de vossen vragen wie de kippen hebben opgevreten. Het is onrechtmatig misbruik van macht dat juist het OM verbiedt een aangifte tegen zichzelf op te nemen van een ernstig strafbaar feit met grote schade voor Dankbaar als gevolg. Hij mag niet bewijzen dat Faek Mustafa meineed en valsheid in geschrifte heeft gepleegd. En Faek mag niet bewijzen dat Dankbaar smaad, belediging en valsheid in geschrifte heeft. Dat laatste is nog raarder!

De heer Erol is een politieman die als geen ander weet dat zijn officier een strafbaar feit heeft gepleegd door te liegen in een afdoeningsbeslissing. Die leugen is dat er dat er een onderzoek is gedaan dat NIET is gedaan. Dat onderzoek zou dus door Erol moeten zijn gedaan, of in elk geval onder zijn supervisie als chef van het onderzoek. In plaats van te zeggen: “Klopt heer Dankbaar, dat onderzoek is inderdaad niet gedaan”, besluit hij om het strafbare feit toe te dekken door niets te willen zeggen. Een paar weken later laat hij me weten dat hij mijn aangifte tegen het OM niet mag opnemen, dat ik me tot het OM moet wenden. Tot de vossen die de kippen hebben opgevreten. De vossen die al hebben gezegd: Blaas je zak maar op, Dankbaar! Van ons krijg je niets! De heer Erol is dus een toonvoorbeeld van de afdekcultuur binnen Justitie om malversaties en strafbare feiten van het OM onder het tapijt te houden.

Bij de ombudsman vangt Dankbaar ook bot. Die vindt het wel goed zo. Dus de enige optie is nog om naar de rechter te stappen:

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: maandag 21 oktober 2019 15:53
Aan: post@nationaleombudsman.nl
CC: ‘e.denengelse@nationaleombudsman.nl’
Onderwerp: Tweede herzieningsverzoek

Geachte ombudsman,

Bijgaand zend ik u een concept dagvaarding voor het OM. Omdat u verder mijn klacht niet in behandeling wilde nemen ben ik nu genoopt naar de rechter te stappen om antwoorden op mijn wobverzoeken  te krijgen en de strafbare handelingen van het OM aan te tonen. Ik verzoek u nogmaals uw beslissing te herzien en het OM Noord Holland te manen om mijn WOB verzoeken te beantwoorden. De webversie van de concept dagvaarding is op mijn website te vinden met verwijzing naar alle producties:  

https://rechtiskrom.wordpress.com/2019/10/05/concept-dagvaarding-voor-het-om/

Ten overvloede wil ik benadrukken dat ik de opstelling van de ombudsman tot heden in deze zaak beneden alle peil vind en tegen het mandaat van de ombudsman in. In feite faciliteert de ombudsman malicieus en zelfs strafbaar handelen van OM, door zich te schikken in de belachelijke redenering van het OM dat sommige burgers geen recht hebben op verantwoording van de overheid omdat hun visie afwijkend zou zijn dan wel omdat de vragen een afgesloten strafzaak betreffen. Beide argumenten zijn bespottelijk.   

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

Snap je het nou, Geert? Joris  Demmink en Harm Brouwer hebben de werkelijke moordenaars van Marianne Vaatstra, de criminele asielzoekers Ali Hassan en Haval Ali Mawloud, een heimelijk vrijgeleide gegeven! Dat is nog eens andere koek, niet? Ze komen overal mee weg, omdat wat zo mooi in de wetboeken op papier staat, in de praktijk allemaal aan de laars wordt gelapt. En de volksvertegenwoordiging staat erbij er kijkt ernaar. Jij ook! Je voormalige partijlid, ook een politieman, begrijpt het tennminste wel!

Weet je wat smaad en laster is? Dit, maar niet heus:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2019/06/08/jan-verkaik-de-meest-corrupte-politieman-van-nl/

Kijk Geert, vraag je eens af waarom ik Brouwer, Demmink, Mous, Verkaik, Reijenga en consorten vrijelijk van zulke feiten kan beschuldigen! Als ik jou daarvan zou beschuldigen, zou je dan ook als Harm Brouwer zeggen: Ik wil niet reageren? Van het ACTIEF beschermen van verkrachtende, moordende, criminele, Irakese asielzoekers. Een minderjarig meisje in de kracht van haar leven die de strot wordt doorgesneden! En dat zou die labiele veeboer hebben gedaan? Weet je wel dat je idool Pim Fortuyn op de dag van zijn moord naar Leeuwarden zou reizen om zich te verdiepen in de moord op Marianne Vaatstra? Weet je dat hij zei: Iemand de keel doorsnijden, dat doet een Fries niet! Gelijk had hij! Dat doen Irakese getraumatiseerde criminelen die onze overheid in open kampen op ons platteland loslaat! Die zijn het gewend om schapen zo te slachten. Namen en rugnummers zijn in dit geval bekend!

Sodeju,  ga je nu eens wat doen, Geert? Jij bent ook een lapzwans! Het koren op je molen veeg je weg!

Van: Wilders G. [Publiek] [mailto:g.wilders@tweedekamer.nl]
Verzonden: dinsdag 22 oktober 2019 12:12
Aan: Wim Dankbaar
Onderwerp: Read: Fatima, mijn heldin

Uw bericht

   Aan: Wilders G. [Publiek]
   Onderwerp: Fatima, mijn heldin
   Verzonden: dinsdag 22 oktober 2019 12:11:25 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen

 is gelezen op dinsdag 22 oktober 2019 12:12:25 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Ja Geert? Je kunt steeds laten zien dat je mijn berichten wél leest. Maar doe je ook eens wat je moet doen? Op 31 oktober buigt de rechtsstaat zich over mijn getuigenverzoek:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2019/04/18/getuigenverzoek-aan-de-staat/

Ik nodig je uit om daar bij te zijn. Dan kun je de landsadvocaat zelf zien schutteren! Ik neem aan dat de landsadvocaat mijn wederpartij zal zijn. Om mijn en jouw opponenten buiten schot te houden! Ik nodig Yehudi Moszkowicz en Faek Mustafa ook uit! Wedden dat zij niet verschijnen?

Weet je waarin ik je ook zo slap in vind, Geert? Dat jij en Knoops zeggen: Het proces tegen Wilders moet neergelegd worden! Dat moet helemaal niet! Er moet een uitspraak komen waarin je vrijgesproken wordt of ontslagen wordt van rechtsvervolging! Er moet bewezen worden dat Demmink en Opstelten, de Minerva vriendjes, hun macht hebben misbruikt!

Als je dat niet wilt, Geert, dan erken je zelf dat onze rechtsstaat ten grave is gedragen! Dan maak je zelf onderdeel uit van onze nepdemocratie! Ik weet toevallig van je eigen partijgenoten dat Demmink in de Tweede Kamer een verboden onderwerp is. Demmink is onschendbaar. Voor jou dus ook? Voor mij niet, Geert! If you do the crime, you do the time! Dat is het principe van een echte rechtsstaat!  Wanneer ga je me nu helpen dat dat ook voor Demmink en Brouwer geldt?

Tsjonge jonge, Fatima is zo geïntegreerd dat ze een Brabants accent heeft! Ongetwijfeld tweede generatie. 25 jaar in dienst van onze overheid! Dat is nou een voorbeeld van: Zo kan het ook! Dat is pas een mooie Marokkaanse! Die laat onze rechtsstaat niet verloederen! Je moet bij Grapjeshaus, Demmink en Opstelten zijn!

Love you, Fatima! A real heroïne! I am with you! You are better than Ali B., Soundos or Najib Amhali. Lintje voor jou! Het heeft zijne Majesteit behaagd ………

(Later meer op deze pagina)

 

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

2 reacties op Mijn heldin Fatima Aboulouafa over de afdekcultuur van Justitie:

  1. Niko B. zegt:

    Die Erol, wat een corrupte man. Officier liegt en hij weet het maar zoooo moeilijk doen he…

    Like

  2. Willem Jonker zegt:

    Fatima, pak die Grapperhaus!

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s