De mysterieuze TV productiemaatschappij van Hans Mauritz

Voor wie zich afvraagt: Wim, waarom heb je het verhaal van Hans Mauritz geloofd? Ik zal dat proberen uit te leggen. Het heeft te maken met de gedetailleerdheid van het verhaal dat zich over meer dan een half jaar heeft afgespeeld. Het is begonnen in het voorjaar van 2018. Ik wist dat Hans nog (goed) contact met Faek had. Als u vraagt Hoe wist je dat? Dat is gewoon bewezen. Deze gesprekken tussen Hans en Faek dateren van een jaar eerder:

Ergens in het voorjaar van 2018, weet niet precies meer welke maand, maar zal maart zijn geweest, was Hans bij mij. We moesten de volgende dag vroeg op een zitting zijn, ik meen in Amsterdam. Hans heeft daarom bij mij overnacht, ’s avonds hebben we nog een biertje gepakt in de kroeg een paar huizen verder (café Schilling Overveen). Hans vertelde dat Faek helemaal aan de grond zat. Zijn vrouw was weg, zijn bedrijfje failliet en hij had een uitkering aangevraagd. Hij had heel hard geld nodig. Dat was volgens Hans een “opportunity”. Ik zei toen iets van: Als hij alsnog wil verklaren, zeg hem dan maar dat hij de 50 mille aan dwangsommen mag hebben die mij zijn afgenomen. Die komen terug als ik het hoger beroep tegen Wolfgang win. Ik beschouw ze toch al als afgeschreven, dus mag hij ze hebben als ik daarmee mijn zaak win.

Meen je dat? zei Hans. Dat ga ik hem morgen voorstellen! Op de terugweg rijd ik bij Faek langs. Een dag later liet Hans mij weten dat het voorstel niet in slechte aarde was gevallen bij Faek. Op voorwaarde dat zijn identiteit niet bekend zou worden gemaakt. Faek zat echter zo omhoog dat hij wel wat vooruit wilde hebben, en wel 3000 euro. Die heb ik toen betaald.

Het was korte tijd later dat Hans mij meldde dat er een mogelijk geschenk was gekomen. Hij was benaderd door een oud mediacontact dat een paar jaar eerder al eens  interesse in de Vaatstra zaak had getoond. Hij heeft dit mediacontact verteld over de ontwikkelingen  met Faek. Hans heeft de deal met Faek op papier gezet. Helaas weet ik niet of Faek deze overeenkomst ook heeft getekend:

Uiteraard wilde ik weten wie het mediacontact was en waarom ze mij niet hadden benaderd. Hans wilde dat niet zeggen. Ik weet niet meer goed welke smoes hij had, maar ik geloof dat Hans zei: Dat is nog niet opportuun. Ze zijn een beetje bang dat jij je mond niet kunt houden. Later heeft Hans mij wel verteld dat het om twee heren uit de media  ging die een aantal jaren geleden voor zichzelf waren begonnen met een TV productiemaatschappij. Dat was een groot succes.  Eén van die heren was volgens Hans een “icoon” van de Nederlandse televisie. Een naam die iedereen zou herkennen. Eén van die heren zou in Amersfoort wonen.

Enfin, Hans had de productiemaatschappij al snel zo geïnteresseerd dat zij aanvankelijk één uitzending wilde maken, maar later een vierluik. Vier uitzendingen, elke week achter elkaar. Die uitzendingen zouden worden uitgezonden door een “prominente commerciële zender”. Maar ook zou het hele verhaal internationaal uitgerold worden door Netflix met wie de productiemaatschappij zeer goede contacten had. Netflix zag hierin een tweede “Making a murderer” succes. Op 13 juli 2018 mailt Hans mij deze blijde tijding:

Van: J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis [mailto:HansMauritz@Home.nl]
Verzonden: vrijdag 13 juli 2018 21:55
Aan: Wim Dankbaar
Onderwerp: Halleluja

Zojuist geskyped:

27 aug. montage voor zendercoördinator i.v.m. exacte tijdsduur: 55 minuten per keer. Uitzendtijd: 20.30 (mooi, dan is net het NOS journaal afgelopen….)

4, 6 ,11 (!!!!) en 13 oktober  trailers plus 4,5,6 7 nov (‘s avonds op prime time

8,15,22, en 29 november ‘on air. Vier donderdagen op rij

Data mbt Netflix etc volgen

HALLELUJA, vat nou maar een dubbele !!!!

Ook vertelde Hans mij dat “Hilversum” zoals hij de productiemaatschappij steeds zou noemen, de verkeerde lange Ali in Istanbul had opgespoord. Ze waren speciaal naar Turkije gevlogen om hem te interviewen. In dat interview wordt volgens Hans onder meer duidelijk dat Lange Ali een dikke schadevergoeding van de Staat der Nederlanden heeft ontvangen, en hij Faek nooit heeft gekend. Voila, de geheimzinnige productiemaatschappij zou dus volgens Hans zitten op een explosieve verklaring die het hele Rapport Ali H. van het OM als één grote leugen bewijst. In dat rapport wordt lange Ali immers gepresenteerd als de vriend van Faek.

Maar de meest explosieve verklaring is natuurlijk die van Faek van zelf! Want “Hilversum” heeft volgens Hans ook Faek geinterviewd! In geuren en kleuren heeft Hans me verteld dat Faek zijn verhaal doet on camera, weliswaar onherkenbaar in beeld gebracht, want dat was oorspronkelijk de afspraak. Hans heeft me verteld dat “Hilversum” hem deze opname heeft laten zien.

Kijk beste lezers, ik hoop dat jullie een beetje beginnen te snappen dat een normaal mens (wat ik ben) denkt: Dit kun je toch niet allemaal niet allemaal bij elkaar verzinnen? Met welk doel?

Op een gegeven moment meldt Hans mij ook dat hij is benaderd door Steffanie Apol. Steffanie is de ex van Spencer Sletering, het toenmalige vriendje van Marianne Vaatstra. Ze wil een afspraak omdat ze het één en ander kwijt wil over Spencer. ze kan niet meer leven met de leugens van Spencer. De scheiding met Spencer is vooral veroorzaakt toen hij zijn mond hield toen Jasper Steringa werd opgepakt. Hans zegt tegen mij: Ik denk dat we dat maar samen moeten doen. Zo gezegd zo gedaan. Hans maakt met Steffanie een afspraak voor 5 oktober 2018 in het Fletcher hotel te Paterswolde om 19:00 uur. We boeken een overnachting in Postiljon hotel Haren. Dat komt mooi uit, want ik wil ook een afspraak  met Peter van Haperen in Zuidlaren. Daar gaan we dan eerst heen, zo spreken Hans en ik af.

Op die vrijdag 5 oktober ontmoeten Hans en ik elkaar bij Van der Valk De Witte Bergen bij Hilversum. Zo doen we dat altijd als we gezamenlijk naar het noorden rijden. Ik rijd naar de Witte Bergen, en vandaar uit rijden we samen verder in de auto van Hans.  In de auto vertelt hij mij dat de afspraak met Steffanie niet doorgaat. Steffanie had zich namelijk bedacht. Ze had Hans gebeld dat ze toch liever in Van der Valk Zwolle wilde afspreken, de dag ervoor. Zij had daar namelijk een kappersbijeenkomst en dat kwam haar beter uit. Dat vond Hans goed. Hans vertelde mij dat hij “Hilversum” had gebeld, de man die in Amersfoort  woont. Hij moest in zijn auto springen om samen met hem Steffanie in Zwolle te interviewen. Dat was dan ook gebeurd volgens Hans. Het gesprek had een uur geduurd en was helemaal opgenomen. Hoe gaat dat dan? vroeg ik Hans. Gewoon met een recordertje op tafel! zegt Hans.

Hans beweert dus ook dat “Hilversum” een bandopname heeft van een uur, waarin Steffanie een boekje open doet over Spencer. Onder meer vertelde Hans me dat  Steffanie niet langer kon leven met de leugens van Spencer, dat zij in een vechtscheiding met hem lag en dat Spencer meerdere malen bij Jan Verkaik was ontboden om de zaak dicht te houden. Eén detail herinner ik me nog goed van wat Hans me vertelde: Rond de aanhouding van Jasper Steringa had Steffanie Spencer gevraagd: Waarom doe jij je bek niet open als je weet dat deze man onschuldig is? Het antwoord van Spencer zou volgens Hans zijn geweest: Hij wil het toch zelf?

In dit stadium, met uitgestelde uitzendingen van “Hilversum” had ik natuurlijk reeds de nodige argwaan bij de verhalen van Hans. Dus heb ik Steffanie gebeld om te vragen of zijn verhaal klopt. Eén van deze gesprekjes kunt u hieronder horen:

Hans Mauritz zegt hierover: Luister nog eens naar bijgaand telefoontje (een ultiem voorbeeld) met mevrouw Apol. Ik heb de bewijzen dat naast tal van soortgelijke acties jouwerzijds de hele zaak en zo ook de Hilversum-kwestie hebt opgeblazen. Steffanie Apol schrikt zich dood als ze jou aan de lijn krijgt. Ze was door mij en H’sum heilig verzekerd dat…. Ze zag het lijk als drijven en dat was te merken aan haar paniekerige stem. Dat ze binnenkort op je site zou staan. Inclusief telefoonnummer, waar ze werkte met foto en dat ze al die jaren met Spencer mee gelogen had. En, ja, ze ontkende dat ze mij gesproken had. Logisch. Had ze dan moeten zeggen van wel na zo’n overvalgesprek.

Dus ondanks dat Steffanie het tegenover mij ontkent, zegt Hans: Het klopt wel! Hans zegt dus in feite dat Steffanie tegen mij liegt! Dat zou hij ook moeten kunnen bewijzen als “Hilversum” het gesprek inderdaad heeft opgenomen! Maar de identiteit van Hilversum wil hij maar niet geven! Ik breng in herinnering dat Hans en ik oorspronkelijk SAMEN Steffanie zouden interviewen.

Waar en waarom beweert Hans dan dat het hele “Hilversum” verhaal mis ging? Stay tuned, het verhaal wordt nog veel bizarrer. Het ging volgens Hans mis omdat “Hilversum” de draft van de uitzendingen aan Peter R. de Vries en Yehudi Moszkowicz heeft voorgelegd. Kun je nagaan! Ze hebben mij nooit willen spreken, maar leggen de uitzendingen die VOORAL over mij gaan wél aan mijn vijanden voor! Dat moesten ze wel doen in het kader van hoor en wederhoor, volgens Hans. Dat is wat Hans beweert! Hans beweert dat Peter R. de Vries zo over de rooie was dat hij meteen geklaagd heeft bij John de Mol. Voorkom die uitzendingen, John! Hans beweert verder dat “Hilversum” toen met John de Mol heeft gesproken en dat John heeft gezegd: Jullie mogen het uitzenden, als jullie Peter R. de Vries erbuiten laten.

Maar het ging volgens Hans helemaal mis toen “Hilversum” hoor en wederhoor pleegde bij Yehudi Moszkowicz. Die is toen volgens Hans gaan dreigen met een kort geding om de uitzendingen te voorkomen. En volgens Hans doet “Hilversum” het helemaal in zijn broek! Ondanks de keiharde explosieve verklaringen waar ze op zitten! Hans zegt ook dat Hilversum bedreigd is door de landsadvocaat. Maar als ik dat check met de landsadvocaat, Croiset van Ughelen, zegt deze van niets te weten.  Mauritz zegt in zijn email van twee dagen geleden het volgende:

‘Hilversum’ heeft nadat de getuigen door Dankbaar waren gebeld zich voor het grote probleem gesteld gezien dat FM middels zijn raadsman Moszcowicz torenhoge boetes zou claimen en onder meer is om die reden tot het afblazen van de docu besloten.

Beste lezers, ik vind dat heel erg vreemd! Logisch zou zijn als “Hilversum” zou zeggen: Blaas jij je zak maar op, Yehudi! Wij weten wat een corrupt mannetje je bent, met waar wij nu op zitten! Waar we tonnen in hebben geïnvesteerd!

Kijk beste lezers, als het waar is wat Hans zegt, dan zijn de verklaringen die “Hilversum” in de knip heeft, natuurlijk niet meer terug in de tube te stoppen. Waarom zou Hilversum dat doen als wat Hans zegt de waarheid is?

Hans heeft mij ook verteld dat hij benaderd is door een vriendje van Faek. Die heeft ooit ruzie gehad met Faek, maar het was nu weer goed. Hij had toch nog wel een appeltje te schillen met Faek. Hans heeft me nooit willen vertellen wie dit vriendje was. Hij noemt hem “undercover”. Maar wel dat hij hem een afluisterapparraatje heeft gegeven. In één van deze gesprekjes zegt Faek dat hij in de zomer van 2018 ontboden is op het hoofdbureau van politie te Rotterdam. Daar hebben twee agenten Faek te verstaan gegeven: Wij weten dat jij van plan bent om iets te verklaren over de moord op Marianne Vaatstra. Als jij dat doet, dan loopt je leven gevaar!

Ook deze verklaring van Faek,  opgenomen door “undercover” zou volgens Hans in bezit zijn gesteld van “Hilversum”. Volgens Hans was Hilversum er idolaat over! 19 jaar na een moord op een minderjarig meisje wordt een belangrijke getuige door de politie gezegd dat hij zijn bek moet houden of anders gaat hij eraan! Volgens Hans heeft Hilversum ook die opname.

Hans heeft mij altijd voorgehouden dat de uitzendingen van “Hilversum” ruim voor mijn hoger beroep zaak tegen Wolfgang zouden komen. Die was op 28 januari 2019. Hij heeft dit ook tegen mijn advocaat Thijs Stapel verteld. Mocht het onverhoopt niet lukken, dan zou Hilversum mij in ieder geval de verklaring van Faek ter beschikking stellen. Zie maar:

“Nadrukkelijk is gesteld dat volgende uitzenddata slechts licht verschuiven t.o.v van de geplande. Men zal in het geval het KG doorgaat om een uitspraak met spoed vragen. Het KG is overigens ook een spoed KG. Dit brengt met zich mee dat vóór de strafzitting inzake WH de uitzendingen er al zijn geweest. Ook is nadrukkelijk bevestigd dat jij in elk geval de nodige verklaringen in je bezit krijgt (tegen conditie deze alleen te gebruiken voor ….) ruim voor de strafzitting. Dat is voorlopig het belangrijkste.”

Niets van deze toezeggingen is waargemaakt door Hans Mauritz, noch door het mysterieuze “Hilversum”. Wat ik hierboven heb weergegeven zijn slechts de feiten. Mauritz meent dat dit “laster” is jegens hem. Hij dreigt met aangifte tegen mij. Oordeel zelf!

Ik weet inmiddels ook wel dat er iets niet klopt aan het verhaal van Mauritz. Maar wat? Ik blijf het vreemd vinden dat hij Yehudi Moszkowizc attent maakt op het vierluik van het mysterieuze Hilversum:

Mij is bekend dat u op de hoogte bent van een aanstaande documentaire (vierluik) over de Vaatstra-zaak op de Nederlandse televisie waarin naast de rol van uw cliënt Mustafa ook bovenstaande aan de orde zal komen alsmede meerdere spraakmakende scoops. Reden te meer uwerzijds te reageren op bovenbedoeld aangetoonde valsheid in geschrifte welke niet alleen juridisch en in rechte grote gevolgen zal hebben maar andermaal uw cliënt op een alles onthullende en catastrofale wijze zal afficheren.

Ik blijf het vreemd vinden dat Yehudi hier nooit op heeft gereageerd. Volgens Hans heeft Yehudi hierna “Hilversum” bedreigd met allerlei procedures. Yehudi heeft nooit gezegd dat dat allemaal onzin is.

Maar nog vreemder is dat Hans de identiteit van “Hilversum” niet bekend wil maken. Als het waar is wat Hans zegt, dan zijn dit de grootste laffe klootzakken ooit! Immoreel van hier tot Tokyo! Wat ben je anders om meerdere explosieve getuigenverklaringen onder de pet te houden, die de Vaatstra zaak op hun kop gooien? Dat is Hans dan natuurlijk ook!

Kijk, ik heb echt wel argwaan gekregen. Hoe langer Hans de identiteit van “Hilversum” niet wilde onthullen, hoe meer ik argwaan kreeg. Hans zei dat het vierluik op een “prominente commerciele zender” zou worden uitgezonden.  Er zijn maar twee prominente commerciele zenders in Nederland. RTL en SBS. Beide zendercoördinators heb ik ge-emailed.  Hen was niets bekend!

Grappig is dat Hans nog steeds volhoudt dat het allemaal waar is wat hij stelt.  Dat kan hij bewijzen door de identiteit van “Hilversum” te onthullen. Maar dat doet hij niet!

“Reeds sinds donderdagmiddag j.l. is bekend dat de datum voor KG is bepaald op dinsdag 4 december a.s.. H denkt dat er wordt gebluft omdat ie ook heeft aangegeven in te trekken indien men er in der minne uit zou komen. Dat onze opponent en de hunne met een dergelijk KG twee uitzendingen niet zou hebben voorkomen schrijft H toe aan power play zijdens de eiser. Men denkt dat hij in KG (vanwege het tijdstip) een rectificatie zal eisen m.b.t. de eerste twee uitzendingen en op basis van de nahoud er van een verbod vraagt voor de derde en vierde van 6 (twee dagen na KG) en 13 december. Na 2 uitzendingen (zo die door zouden gaan) kan men derhalve kort voor 4 december de dagvaarding construeren…..”

Het is één ding om te zeggen: Dankbaar heeft “Hilversum” zelf opgeblazen, maar het is veel belangrijker om “Hilversum” dat zelf te laten bevestigen!

Nodig je Yehudi ook uit op 9 oktober, Hans? Dan kan hij uitleggen wat er klopt van je verhaal! Je hebt de rechter al verteld dat Yehudi “torenhoge boetes” eist van “Hilversum”. Yehudi moet dat dan toch even bevestigen? Kan hij de rechter meteen uitleggen dat Maaike ook nog de poen wil hebben die ik bij jou heb geparkeerd!  Yehudi is toch nu je vriend?

“Walgelijk dat je vertrouwelijke correspondentie tussen jou en mij gewoon publiekelijk maak. Zonder mijn toestemming. Het zal je voorgeworpen worden en ik ga aangifte doen van laster (geen smaad) als de teksten niet binnen no time worden verwijderd. Een dergelijke aangifte zal in tegenstelling tot Faek’s aangifte wél tot vervolging leiden omdat het niet om de Vaatstra-zaak gaat maar een zaak tussen jou en mij. Alle screenshots van gisteren en vandaag zijn gemaakt. Als ik de politie duidelijk maak over welke record jij beschikt als het gaat om smaad etc en dat je daar al tonnen mee verloren hebt plus twee veroordelingen is het echt appeltje-eitje. Dat zul je begrijpen.”

Dat is toch gek? Dat Hans nu een zaak wegens laster (geen smaad) meent te hebben? Als ik onder meer zeg dat Hans in 2014 bijna 30 mille van me heeft ontvangen om 15000 boeken te laten drukken, die hij nooit heeft laten drukken, is dat dan laster? Of is dat gewoon een feit? Laat Hans dan op 9 oktober de faktuur van de drukker produceren! Kijk rechter, hier is de faktuur! Dankbaar vertelt maar onzin! Ik heb Dankbaar ook nog de beloofde 5 euro royalty per boek gegeven! 15000 maal 5 is 75000 euro! Dat kan ik bewijzen! Hier zijn de betalingsbewijzen!

Alle screenshots zijn gemaakt? Hans wil dat ik mijn berichten verwijder?  Ik dacht het niet! Ik wens Hans alle succes met zijn aangifte! Wat nu appeltje-eitje? Moet ik nog doorgaan? Of is het wel genoeg zo? Ik kan wel doorgaan hoor!

Bijvoorbeeld met dit documentje dat Hans presenteerde als een “uitdraai” van Centraal Boekhuis:

CB Online – Stand per 24 april 2014

 ISBN/EAN           auteur/titel        Back order / Vrij besch. voorr.  Prijs       Melding uitgever / imprint

9789081358408 – DANKBAAR/VERBODEN DAGBOEK VAN MAAIKE VAATSTRA  € 22,90

Aangekondigd  09-05-2014        – 3644                                   Novio Media / Buro Mauritz

9789081358422 – MARÉCHAL-HELLINGS/GELUK IS NIET GEWOON                           € 19,90

Verschenen                                                     429                        Novio Media / Buro Mauritz

9789081358446 – MAURITZ/DE MISDADIGE MISDAADVERSLAGGEVER                 € 22,90

Aangekondigd  30-05-2014         – 2351                                   Novio Media / Buro Mauritz

9789081358415 – MAURITZ/OORDOPJESMOORD                                                           € 22,90

Verschenen                                                      3                             Novio Media / Buro Mauritz

Op het gebruik van CB Online zijn de “Voorwaarden CB Online” van toepassing

Dit is uiteraard geen printscreen van Centraal Boekhuis, maar een door Hans zelf in elkaar geflanst Word documentje. Let u even op het boek: “De misdadige misdaadverslaggever”. Dat boek is vijf jaar later nog steeds niet verschenen. Maar Hans stelt dat het in 2014 al 2351  keer is voorbesteld! Niemand van de 2351 heeft geklaagd dat hij of zij na vijf jaar het boek nog niet heeft gekregen?

Het boek “Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra” is dan overigens ook al 3644 voorbesteld. 3644 maal 5 euro is 18275 euro. Denkt u dat ik die ooit heb ontvangen?

Samengevat stelt Hans Mauritz dus dat het geheimzinnige “Hilversum” over minimaal 5 cruciale getuigenverklaringen beschikt die een heel ander licht op de Vaatstra zaak werpen. De zaak op zijn kop gooit, zoals Hans het noemt. Mij is steeds toegezegd dat ik die verklaringen in elk geval vóór mijn rechtszaak zou krijgen. Met zulke verklaringen had ik mijn rechtszaak natuurlijk gewonnen. Mijn advocaat, die het verhaal ook uit de mond van Mauritz heeft vernomen, zag dat ook zo. De misselijkheid om die beloftes niet na te komen, is dus oneindig groot.

Als het waar is wat Mauritz stelt, dan is ook het gedrag van “Hilversum” uiterst verwerpelijk. Zij besluiten immers om cruciale informatie onder het tapijt te houden die onder meer ook zeer ontlastend zou zijn voor de veroordeelde Jasper Steringa. Dit gedrag staat volledig haaks op hun beweerde oorspronkleijke intenties om vier uitzendingen te maken die de missstand blootleggen. Zoiets mag je nattuurlijk nooit “in de ijskast” houden. Nog onbegrijpelijker is het gedrag van Mauritz zelf. Met de onthulling van deze informatie zou hij zichzelf ook vrijpleiten en alle verdenkingen van kwalijk gedrag ontzenuwen. Hij zou zichzelf finaal rehabiliteren. Door de identiteit van Hilversum en hun beweerde informatie onder de pet te houden, berokkent hij vooral zichzelf schade.

Die omstandigheden maken het vrijwel zeker dat het hele “Hilversum” verhaal verzonnen moet zijn. Wat ik dan nog steeds niet begrijp is waarom Mauritz zo dom is om minstens 3 andere mensen te noemen die zijn verhaal zouden kunnen onderstrepen. Hij zegt immers dat Peter R. de Vries, Yehudi Moszkowizc en John de Mol ook op de hoogte zijn van de plannen en de identiteit van “Hilversum”. Krankzinnig is dat hij het verhaal nog steeds volhoudt, zelsf tegenover de rechter. Elk weldenkend mens, dus ook de rechter zal zeggen: Heer Mauritz,  zolang u geen bewijzen wenst te geven voor uw verhaal geloof ik er geen  snars van!  Dat straalt dus ook uit naar de geloofwaardigheid van uw andere stellingen.

(later meer, check back soon)

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

9 reacties op De mysterieuze TV productiemaatschappij van Hans Mauritz

 1. Hans Palenlader zegt:

  Wat een bizarre story. Welk belang zou Hans Mauritz hebben indien hij dit allemaal bij elkaar liegt?

  Like

 2. Niko B. zegt:

  Wim;

  “Faek zat echter zo omhoog dat hij wel wat vooruit wilde hebben, en wel 3000 euro. Die heb ik toen betaald.” – die 3000 euro heeft Hans zelf gehouden, anders reageert Faek niet zo.

  “Als ik onder meer zeg dat Hans in 2014 bijna 30 mille van me heeft ontvangen om 15000 boeken te laten drukken, die hij nooit heeft laten drukken, is dat dan laster?” – die 30 mille heeft hij ook zelf gehouden, en nooit gebruikt voor boeken.

  “Het boek “Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra” is dan overigens ook al 3644 voorbesteld. 3644 maal 5 euro is 18275 euro. Denkt u dat ik die ooit heb ontvangen?” – Heeft hij ook zelf gehouden.

  Alleen al hieruit heb je nog 51,275 euro van Hans te goed, niet eens erbij gerekend hoeveel schade jij hebt geleden door zijn leugens.

  Like

 3. Japi zegt:

  Treurig, hoe zo’n Hans Mauritz z’n kostje bijmekaar scharrelt…

  Like

 4. Bas zegt:

  Waarom geef je – gegeven je geschiedenis met Mauritz – die man in vredesnaam nog een keer 3000 euro mee?

  Like

 5. cobra zegt:

  verhaal van jou klopt helemaal, alleen je vergeet te vertellen dat oa Gerard ,Rob en ook Ik jou zeker tig keren hebben gewaarschuwd voor deze oplichter , en elke keer ging je weer met hem in zee , dus is het een groot deel eigen schuld.

  Like

 6. De naam van het mysterieuze productiebedrijf?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s